Sunteți pe pagina 1din 3

APROB

Director general
Carmen-Elena DOBROTĂ

Calendar orientativ privind lansările de cereri de proiecte în anul 2018


decembrie 2017

luna estimată luna estimată


Obiectiv
Nr. Categorii de Valoare pentru pentru lansare
Denumire ghid specific din Mecanism
crt. beneficiari1 alocată (lei) publicare ghid
PO
în consultare
CP7 – Măsuri pentru
creșterea transparenței la
autorități și instituții
nivelul autorităților și
publice locale, ONG-
instituțiilor publice locale și
uri, parteneri sociali
1. de creștere a gradului de 2.2 108.000.000,00 Competitiv ianuarie 2018 martie 2018
conștientizare a corupției
atât în rândul cetățenilor
cat și al personalului din
administrația publică
2. CP8 - Sprijin pentru acțiuni 2.3 asociații, uniuni și 40.000.000,00 Competitiv ianuarie 2018
de îmbunătățire a accesului alte tipuri de
la justiție, pentru organizații
promovarea metodelor profesionale cu februarie 2018
alternative de soluționare a activitate în
litigiilor, pentru domeniul justiției,
îmbunătățirea activității de

1 Categoriile de beneficiari sunt enumerați cu titlu orientativ, în conformitate cu recomandările Comitetului de Monitorizare a POCA. Ghidurile solicitantului în
consultare publică, precum și cele lansate oficial vor detalia, în funcție de specificul măsurilor incluse, beneficiarii eligibili.
luna estimată luna estimată
Obiectiv
Nr. Categorii de Valoare pentru pentru lansare
Denumire ghid specific din Mecanism
crt. beneficiari alocată (lei) publicare ghid
PO
în consultare

executare a hotărârilor ONG-uri cu


judecătorești activitate în
domeniul justiției
CP - Fundamentare decizii și
planificare strategică în
autorități și instituții
administrația publică locală
3. 2.1 publice locale 370.000.000,00 Competitiv ianuarie 2018
și măsuri de simplificare martie 2018
pentru cetățeni la nivelul
administrației publice locale
CP - Sprijin pentru
implementarea regulilor
autorități ale
4. privind achizițiile publice 1.4 80.000.000,00 Competitiv februarie 2018
administrației
pentru autoritățile și aprilie 2018
publice centrale
instituțiilor publice centrale
CP - Sprijin pentru
implementarea regulilor
autorități și instituții
5. privind achizițiile publice 1.4 50.000.000,00 Competitiv februarie 2018
publice locale
pentru autoritățile și aprilie 2018
instituțiile publice locale

IP - Sprijin pentru
Non-
6. consolidarea instituțiilor din 1.3 instituții din sistemul 131.000.000,00 februarie 2018 aprilie 2018
competitiv
sistemul judiciar judiciar
IP - Dezvoltarea
managementului resurselor
autorități și instituții
umane din administrația
publice centrale Non-
7. publică și implementare 1.2 112.000.000,00 Iunie 2018 august 2018
competitiv
măsuri unitare de
management al resurselor
umane

2
3