Sunteți pe pagina 1din 33

Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Universitatea „Dimitrie Cantemir”din Târgu Mureş

PROIECT LA DISCIPLINA
SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE
2010

Programe de contabilitate utilizate in


Contabilitate

0
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Cuprinsul

CUPRINSUL..................................................................................................................................................1
1. INTRODUCERE..................................................................................................................................2
2. SAGA C.................................................................................................................................................3
2.1. ADAUGARE CONTURI.....................................................................................................................3
2.2. OPERATII CU DATE.........................................................................................................................4
2.3. AGENTI COMERCIALI.....................................................................................................................7
2.4. ARTICOLE......................................................................................................................................7
2.5. ARTICOLE CONTABILE.................................................................................................................10
2.6. BALANTA DE VERIFICARE............................................................................................................11
2.6.1. Balanta de verficare analitica................................................................................................11
2.6.2. Balanta de verificare sintetica...............................................................................................13
2.7. BANCA.........................................................................................................................................14
2.7.1. Operatiuni in lei.....................................................................................................................14
2.7.2. Casa, banca, deconturi..........................................................................................................17
2.8. BILANT........................................................................................................................................18
2.9. TERTI...........................................................................................................................................19
2.10. COMENZI.....................................................................................................................................21
2.11. CONCEDII MEDICALE...................................................................................................................22
2.12. CONFIGURARE SALARII...............................................................................................................23
2.13. INCHIDERE LUNA.........................................................................................................................25
2.14. IMOBILIZARI................................................................................................................................28
2.15. INVENTAR....................................................................................................................................29
3. CONCLUZII.......................................................................................................................................31
Bibliografie....................................................................................................................................................32

1
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

1. Introducere

SAGA C. este o solutie care permite informatizarea activitatii contabile pentru firme mici si
mijlocii, cabinete de contabilitate sau contabili independenti.
Programul este gratuit si nu contine nici un tip de limitari.

Avantaje:
 Actualizare rapida la modificarile legislative.
 Multi-firma, Multi-user.
 Accesare simultana a acelorasi optiuni de program, prin retea.
 Usurinta în asimilare si utilizare.
 Extrem de manevrabil.
 Rapid si robust.
 Help interactiv.

Contine:
 Contabilitate financiara.
 Imobilizari.
 Clienti / Furnizori cu situatii complete aferente.
 Casa (lei, valuta) / Banca (lei, valuta) / Deconturi.
 Salarii (cu declaratii în format electronic).
 Suport pentru tiparirea pe formulare tipizate (facturi, op-uri, chitante), oricare ar
fi formatul acestora.
 Rapoarte complete pentru fiecare modul.
 Productie (inclusiv pe baza de retetar).
 Operatii interne cu stocuri (Bonuri de consum, Bonuri de predare/primire,
Transferuri, Inventariere etc.)
 Suport pentru legatura cu case de marcat (detalii...)

2
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

2. SAGA C.

2.1. Adaugare conturi

Asigură evidenţa planului de conturi a societăţii. În mod prestabilit, programul vine cu


planul de conturi aflat în vigoare.
Utilizatorul poate crea conturi sintetice sau analitice pe care să le utilizeze în exploatarea
programului.

Crearea conturilor analitice va trebui să ţină seama de următoarele enunţuri:


- cont sintetic de grad 1 este contul al cărui simbol este compus din 3 caractere (de exemplu
contul 121 "Profit şi pierdere")
- conturile sintetice de grad 2 sunt conturi al căror simbole este compus din 4 caractere şi
reprezintă, de regulă, o defalcare a conturilor sintetice de grad 1 (de exemplu contul sintetic de
grad 1 - 442 "TVA" este defalcat în 5 conturi sintetice de grad 2 - 4423, 4424, 4426, 4427 şi
4428")

Regulile de creare a unui cont analitic sunt:


- un analitc al unui cont se crează pentru conturile sintetice de grad 1 numai dacă acestea nu
sunt defalcate în conturi sintetice de grad 2, iar dacă există o astfel de defalcare contul analitic se
va crea având ca bază contul sintetic de grad 2.
- simbolul contului analitic astfel creat va trebui să conţină în mod obligatoriu
<simbol cont sintetic + . + simbol analitic>

După cum se observă, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul.


Simbolul pentru analitic poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric. Pentru simplitate vă
recomandăm utilizarea simbolurilor analitice în formă numerică.
Funcţiunea contului (Activ, Pasiv sau Bifuncţional) se setează la fiecare cont nou creat.
La conturile deja existente în planul de conturi standard funcţiunea acestora este deja
completată.

Modul de comportare a conturilor, ţinînd seama de funcţiunea lor este următorul.


· conturile de activ vor prezenta doar sold debitor pozitiv - dacă totalul rulajelor debitoare
este mai mare decât totalul rulajelor creditoare
· conturile de activ vor prezenta doar sold debitor negativ şi nu sold creditor pozitiv - dacă
totalul rulajelor debitoare este mai mic decât totalul rulajelor creditoare
· conturile de pasiv vor prezenta doar sold creditor pozitiv - dacă totalul rulajelor creditoare
este mai mare decât totalul rulajelor debitoare
· conturile de pasiv vor prezenta doar sold creditor negativ şi nu sold debitor pozitiv - dacă
totalul rulajelor creditoare este mai mare decât totalul rulajelor debitoare
· conturile bifuncţionale vor prezenta sold debitor pozitiv dacă totalul rulajelor debitoare este
mai mare decât totalul rulajelor creditoare sau sold creditor pozitiv dacă totalul rulajelor
debitoare este mai mic decât totalul rulajelor creditoare.

3
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

2.2. Operatii cu date

Adăugarea, modificarea şi stergerea datelor urmează, în program, acelaşi şablon

Operaţiile cu date, se pot face cu tastatura sau cu mouse-ul.

Adăugarea

Cu mouse-ul

1. Click pe Adaug.În tabel, va apărea o linie nouă care va avea uneori valori completate
implicit (de exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori pot fi modificate, altele nu
(cele care nu pot fi modificate sunt de regulă câmpurile calculate - de exemplu adaosul
comercial)

2. Se completează datele dorite în linia nou creată.

3. Se salvează datele apăsînd butonul Salvez. Pentru a abandona adăugarea


informaţiilor se apasă butonul Renunţ.

Cu tastatura

1. Se apasă simultan tastele ALT şi A, (ALT+tastă subliniată, în referirile ulterioare,


înseamnă că utilizatorul trebuie să apese simultan cele două taste) dacă litera subliniată,
din eticheta butnonului este "A", sau ALT+D dacă litera subliniată este "d".În tabel, va
apărea o linie nouă care va avea uneori valori completate implicit (de exemplu cota de
TVA). Unele din aceste valori pot fi modificate, altele nu (cele care nu pot fi modificate
sunt de regulă câmpurile calculate - de exemplu adaosul comercial)

2. Se completează datele dorite în linia nou creată.

3. Se salvează datele apăsînd ALT+S. Pentru a abandona adăugarea informaţiilor se


apasă ALT+R.

Modificarea

Cu mouse-ul

1. Se selectează linia care se doreşte a fi modificată

4
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

2. Click pe butonul "Modific" sau dublu-click pe linia respectivă

3. Se modifică datele din linia în care s-a intrat în regim de modificare.

4. Se salvează datele apăsînd butonul Salvez. Pentru a abandona adăugarea


informaţiilor se apasă butonul Renunţ.

Cu tastatura

1. Se alege linia de modificat din tabel.

2. Se tasteaza <Alt+M> dacă litera subliniată din etichetă este "M" (adică "Modific")
sau <Alt+O> dacă litera subliniată este "o" (adică "Modific"). O altă metodă mai rapidă
este tastarea <Enter> dar numai din interiorul tabelului (cursorul trebuie sa fie în tabel,
linia care se doreşte a fi modificată trebuie să fie selectată în prealabil).

3. Se modifica datele în linie.

4. Se salveaza datele cu <Alt+S>. Pentru renuntarea la operatie <Alt+R>

Observaţie:

La intrarea în regim de adăugare sau modificare a informaţiilor dintr-o linie, butoanele:

se vor transforma în:

unde după cum se observă butonul Adaug este inactiv. De altfel acest lucru se va observa în toate
modulele programului. Butoanele inactive sunt de culoare gri deschis pe fond gri, sunt plate şi
nu pot fi apăsate.

Ştergerea

Ştergerea înregistrării se face cu click pe "Şterg" sau <Alt+S>. Apare un mesaj de


atenţionare pentru confirmarea ştergerii.

5
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Atenţie!
Confirmarea operaţiunii de ştergere duce la pierderea definitivă a datelor care se doresc a
fi şterse. Confirmaţi numai dacă doriţi cu siguranţă eliminarea acelor date.

Observaţie:
Acolo unde datele sunt supuse procedurii de validare (intrări/ieşiri) datele validate nu
pot fi şterse.
Pentru a şterge acele date, documentul a cărui stare este marcată ca "Validat", trebuie
devalidat anterior.

Validarea/Devalidarea Datelor
Operaţiunea de validare a datelor este folosită în program, în toate ecranele funcţionale
de introducere a datelor cu excepţia celor pentru articole contabile, casă, bancă şi deconturi.

Validarea documentelor presupune generarea articolului contabil pentru operaţiunea la


care se aplică validarea, iar acolo unde este cazul, închiderea acelui document, acesta nu se mai
poate fi şterge sau modifica, până la devalidarea lui.
Validarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului de Validare şi la
activarea butoanelor corespunzătoare unor funcţii suplimentare, aplicabile doar documentelor
marcate ca fiind validate, legate de acele documente.

Devalidarea documentelor presupune ştergerea articolului contabil generat de


operaţiunea de validare, marcarea documentului ca fiind nevalidat în aşa fel încât asupra acestuia
să poată fi aplicate operaţiuni de adăugare, modificare sau ştergere.
În cazul documentelor de intrare/ieşire, la care s-au efectuat operaţiuni de plăţi/încasări,
programul atenţionează asupra acestui fapt la devalidare şi poate şterge automat acele operaţiuni,
după confirmarea utilizatorului.
Devalidarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului Devalidare şi a
butoanelor corespunzătoare unor funcţiilor suplimentare, activate la validarea documentelor.

Orice document supus operaţiilor de validare/devalidare, nu poate avea numai una din
aceste stări la un moment dat.

În ecranele funcţionale, marcarea stării de document validat/devalidat, este atestată de


semnul conţinut de prima coloană din stânga ecranului

Starea butoanelor:

6
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

La poziţionarea cursorului pe un document validat

În antetul documentului

este activ doar cel de adăugare a unui nou document

La partea de detalii:

sunt dezactivate complet

Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor

sunt active toate, mai puţin


cel de validare
La poziţionarea cursorului pe un document nevalidat

În antetul documentului

toate sunt active. Asupra documentului se pot aplica toate


operaţiunile
La partea de detalii:

Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor

documentul poate fi validat sau tipărit. Funcţiile suplimentare aplicabile acestuia sunt devalidate.

2.3. Agenti comerciali

Permite introducerea datelor despre agenţii comerciali ai firmei. Datele acestora pot fi
asociate documentelor de ieşire, permiţând astfel urmărirea acestora pe agenţi.
Datele solicitate sunt:

Cod Codul agentului Se atribuie automat


Denumire Numele şi prenumele agentului - va apare automat pe documente acolo
Telefon Numărul de telefon al agentului unde este nevoie de această informaţie
CI-Serie Seria CI
CI- Număr carte de identitate
Număr

7
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Numărul autovehicolului utilizat


Auto
de agentul comercial

2.4. Articole
Articolele sunt, produsele şi serviciile aprovizionate şi/sau vândute de către firmă.
Anterior definirii - creeri acestora, este obligatorie definirea tipului de articol care va fi asociat
acestora.

Informaţiile solicitate de nomenclatorul de articole sunt:

Cod Codul articolului. Poate fi alfanumeric, numeric sau alfabetic. Obligatoriu.


În cazul în care doriţi operarea cu coduri de bare, acesta Trebuie să
trebuie să conţină codul de bare al produsului. fie unic.
Denumire Denumirea articolului
UM Unitatea de măsură
TVA Cota de TVA utilizată la intrare/ieşire pentru acest articol
Tip Tip articol. Se selectează din lista tipurilor existente. Dacă nu
există, trebuie să îl creaţi.
Stoc curent Coloană informativă, în care va fi afişat stocul produsului în La
funcţie de cantităţile intrate/ieşite validate la intrări respectiv articolele cu
ieşiri tip articol
cu atribut
nestocat,
această
coloană va

8
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

fi zero în
permanenţă

Preţ vânzare Preţul de vânzare fără TVA al produsului selectat. Dacă doriţi
setarea preţului de vânzare, apăsaţi butonul care
vă va afişa o fereastră ce poate fi lăsată pe ecran şi a a cărei
informaţii se schimbă în funcţie de articolul selectat în tabelul
principal. Fereastra vă permite calculul preţului de vânzare
inclusiv TVA
Preţ vânzare + Preţ vânzare al articolului, inclusiv TVA
TVA
Stoc minim Informaţie solicitată pentru a regăsi acele produse ce se află
sub stocul minim necesar.
Blocat Bifarea acestei casete va duce la blocarea articolului astfel
încât acesta nu va mai putea fi utilizat în introducerea de date
despre intrări, ieşiri sau consumuri
Cod bare Conţine codul de bare al articolului. În cazul în care produsul Standardul
nu are cod de bare, apăsarea butonului , situat în dreapta utilizat este
sus, vă va permite generarea unui cod de bare pornind de la EAN13
codul de articol. Pentru aceasta codul de articol trebuie să fie
numeric şi de maxim 13 caractere.
Operarea cu ajutorul cititorului de cod de bare (scanere),
pentru articolele care au completat codul de bare, se poate
realiza din totate ecranele de operare care necesita
adaugarea de articole. Pentru detalii consultati sectiunea
Operare cu cod de bare.

Apăsând butoanele de tipărire puteţi obţine lista articolelor, cu sau fără cod de bare.
Dacă la încercarea de listare cu cod de bare se generează eroare "Cannot find entry
point DrawEan13 in the dll. 1754" verificaţi următoarele:
- în folderul în care este instalat Saga să existe fişierul GetCB.dll
- în folderul system al windows să existe fişierul mfc71u.dll .

Butonul Reţeta
Vă oferă posibilitatea definirii unei reţete pentru un anumit produs sau serviciu.
Utilizarea reţetei, presupune generarea unui consum automat, cu cantităţile definite în reţetar, la
fiecare predare de produs finit sau reţetă.
Mai jos exemplificăm ecranul de reţete:

9
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Reţeta se va defini pentru cantitatea la care se raportează. În imaginea de mai sus, am


stabilit că la 10 bucăţi de Pâine se vor consuma cantităţile din reţetă.

Butonul Eticheta.. vă va permite listarea de etichete pentru toate produsele ce au definit


tip vandabil şi au preţ de vânzare introdus.
Ecranul de listare a etichetelor vă va permite configurarea mai multor elemente specifice
acestora, cum ar fi: imagine de antet, ce preţ să fie listat pe etichetp, numărul de zecimale a
preţului, etc.

Butonul Ofertă... permite listarea de liste de oferte pentru produsele pe care le aveţi în
portofoliu. Similar ecranului de listare a etichetelor vă permite inserarea de imagini (logo), texte
suplimentare în antetul, titlul şi subsolul paginii cu ofertă, etc. Vă permite şi alegerea
informaţiilor specifice care doriţi să apară în ofertele dumneavoastră, cum ar fi codul, preţul,
cantitatea în stoc, numărul de zecimale, garanţia, etc.

2.5. Articole contabile


Ecran funcţional care vă permite adăugarea, modificarea sau ştergerea articolelor contabile,
inclusiv a articolelor contabile generate la validarea documentelor introduse sau generate prin
ecranele specializate prezentate anterior.

Atenţie!
Fiţi foarte atenţi la modificarea sau ştergerea articolelor contabile în acest ecran. Aceste
operaţii duc la modificarea datelor contabile.

Adăugarea, modificare şi/sau ştergerea sunt operaţii standard aşa cum au fost descrise în
capitolul Operatii cu date

În mod implicit articolele contabile sunt ordonate în mod ascendent, după data acestora.

Programul pemite introducerea de articole contabile simple sau compuse.

Datele solicitate la introducerea unui articol contabil sunt:


 Data - data operaţiei contabile obligatoriu
 Nr.doc - numărul documentului, opţional
 Cont debit şi cont credit - obligatoriu

10
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

 Suma - obligatoriu
 Explicaţie - opţional
 Tipul - acesta se poate alege în funcţie de valorile prezentate în lista derulantă.
 Tipurile - Intrări, Ieşiri, Casa, Banca, Deconturi, Casa-valută, Banca- Valută,
Amortizare, Salarii, Închidere - vor fi completate automat de program în cazul
articolelor contabile generate de operaţiile efectuate prin intermediul ecranelor
specializate.
 Tip - Transfer - va fi completat în cazul articolelor contabile generate cu Saga S şi care
au fost transferate în Saga C.
 Tip - Preluare - va fi asociat articolelor contabile generate în urma validării operaţiei de
preluare date.
 Tip - Export - va fi asociat articolelor contabile generate de funcţia de Export date şi
importate în societatea curentă

Articolele contabile simple

Exemplu:
Data Nr.doc. Cont debitor Cont creditor Suma Explicatia Tip
01.01.2006 1 666 1682 150,00 Dobândă calculată Diverse

Se adaugă o linie nouă (ALT+A), se completează obligatoriu: data, contul debitor, contul
creditor, suma, se alege tipul articolului contabil şi se salvează (ALT+S).

Butonul "Tipărire" permite imprimarea formularului "Notă contabilă", dar numai pentru
articolul contabil simplu sau compus pe care sunteţi poziţionat la apăsarea acestuia.

Observaţie:
Pentru introducerea de operaţii cu conturi extrabilanţiere (din clasele 8 şi 9), trebuie ca în
prealabil să vă creaţi conturi "fictive" pe care să le utilizaţi în corespondenţă cu acestea.
Spre exemplu, pentru a introduce o operaţie de evidenţiere a unor bunuri luate cu chirie în contul
8031, este recomandabil ca iniţial să aveţi creat un cont "fictiv" de exemplu 899 "Cont
intermediar pentru operaţii cu conturi extrabilanţiere". În acest fel se va putea contabiliza
primirea bunurilor închiriate, prin articolul contabil 8031=899.

Articolele contabile compuse


Exemplu:
Data Nr.doc. Cont debitor Cont creditor Suma Explicatia Tip
01.01.2006 1 666 % 150,00 Dobândă calculată Diverse
01.01.2006 1 5198 100,00 Dobândă credit TS Diverse
01.01.2006 1 1682 50,00 Dobândă credit TM Diverse

Se adaugă o linie nouă, se completează contul debitor sau creditor cu contul care va intra
în corespondenţă cu celelalte conturi, la contul corespondent se va introduce semnul % se
completează suma, explicaţia, se alege tipul articolului contabil şi se apasă CTRL+ENTER.
Apăsarea acestei combinaţii de taste va adăuga o linie nouă care va permite completarea
sub semnul % a conturilor corespondente şi a celorlalte date.Pentru fiecare linie nouă care
trebuie adăugată la articolul contabil compus, apăsaţi CTRL+ENTER.
Programul permite efectuarea operaţiunii de soldare, egalizare, a articolelor contabile.
Egalizarea se face apăsând butonul Egalizare aflat în partea din dreapta sus a ecranului sau

11
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

ALT+E. În cazul în care egalitatea debit=credit este respectată, apăsarea butonului de soldare nu
va avea nici un efect.
Se salvează datele.

Atenţie!
Nu se pot crea articole compuse cu conturi care sunt definite ca fiind conturi de casă,
bancă sau deconturi.

Pornind de la exemplul pe care l-am prezentat în tabelul de mai sus, veţi putea introduce în
dreptul primei linii a articolului contabil compus valoarea zero, completaţi suma la conturile
aflate sub semnul % şi vă poziţionaţi pe prima linie. Apăsarea butonului de egalizare duce la
completarea sumei cu valoarea de 150,00 lei (suma sumelor introduse la conturile care compun
articolul contabil)

2.6. Balanta de verificare

2.6.1. Balanta de verficare analitica


Pentru listarea balanţei de verificare sintetice sau analitice, alegeţi tipul balanţei de
verificare, intervalul de timp pentru care doriţi listarea acesteia şi bifaţi dacă doriţi una din
opţiunile suplimentare.

Tipul balanţelor de verificare:

Balanţa de verificare cumulată


- intervalul de listare este de la începutul anului pâna la o dată oarecare.
- primele doua coloane sunt soldurile la începutul anului, rulajele sunt rulajele cumulate până la
finele intervalului ales

Balanta lunara de verificare cu sume precedente (standard)- tipul implicit


- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice interval).
- primele două coloane reprezintă sumele totale din luna precedentă.

Balanţa lunara de verificare cu solduri inititale


- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice interval).
- primele două coloane reprezintă soldurile din luna precedenta.

În cazul în care nu există date pentru perioada aleasă, programul vă va atenţiona asupra
acestui fapt.

Balanţa analitică
Balanta analitica poate cuprinde toate conturile, o clasa de conturi, o grupă, analiticele
unui sintetic sau analiticele unui analitic.
Pentru a lista o balanta analitică care să conţină toate conturile, cîmpurile text a listelor
de selecţie din secţiunea "Analitice pentru conturile:" trebuie sa ramînă necompletate.
Dacă doriţi de exemplu listarea unei balaţe analitice numai pentru conturile din clasa 2 şi
clasa 3, completaţi două din câmpurile text a listelor din secţiunea "Analitice pentru conturile"
cu cifrele 2 respectiv 3, alegeţi opţiunea Balanţă analitică şi apăsaţi tipărire.Pentru a lista
balanţa analitică a tuturor conturilor, ştergeţi informaţiile completate în acea secţiune.

Balanţa sintetică
Listează balanţa de verificare utilizând doar conturile sintetice de grad 1 şi/sau grad 2.

12
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Dacă se doreşte sau nu listarea analiticelor unui cont şi în balanţa sintetică, se poate
completa sau alege din listele derulante de selecţie din secţiunea "Cu / Fără - analitice pentru
conturile" contul a căror analitice se doresc a fi listate sau omise la listare în balanţa
sintetică/analitică.

Oricare din aceste tipuri de balanţe de verificare pot fi listate la imprimantă sau
vizualizate pe ecran.

Opţiuni suplimentare:
Sumare conturi sintetice de grad 2 la sintetice de grad 1
Bifarea opţiunii va duce la listarea în balanţa de verificare a contului sintetic de grad 1,
acesta conţinând sumele conturilor sintetice de grad 2. De exemplu va apărea contul 442 "TVA"
a cărui rulaje şi solduri vor fi generate de conturile sintetice de grad 2 derivate din acesta: 4423,
4424, 4426, 4427 şi/sau 4428.

Atenţie!
Soldurile iniţiale şi finale la balanţele cu sumare pe sintetice de grad I nu sunt, în general,
egale cu cele de la balanţa sintetică pentru că sumele se calculeaza la nivelul conturilor de trei
cifre. De exemplu:
"4426" are sold debitor 2000
"4427" are sold creditor 1000
"442" are sold debitor 1000
La balanţa sintetică se adună 2000 pentru solduri debitoare şi 1000 pentru solduri
creditoar, iar la balanţa analitică numai 1000 la solduri debitoare, de aici diferenţa.

Inclusiv conturi din afara bilanţului


Bifarea acestei opţiuni va permite listarea în cadrul balanţelor de verificare sintetice sau
analitice şi a conturilor din afara bilanţului.

3 serii de egalităţi
Alegerea acestei opţiuni va duce la neafişarea/nelistarea coloanelor "Total sume" din
balanţele de verificare.

2.6.2. Balanta de verificare sintetica


Pentru listarea balanţei de verificare sintetice sau analitice, alegeţi tipul balanţei de
verificare, intervalul de timp pentru care doriţi listarea acesteia şi bifaţi dacă doriţi una din
opţiunile suplimentare.

Tipul balanţelor de verificare:


Balanţa de verificare cumulată
- intervalul de listare este de la începutul anului pâna la o dată oarecare.
- primele doua coloane sunt soldurile la începutul anului, rulajele sunt rulajele cumulate până la
finele intervalului ales

Balanta lunara de verificare cu sume precedente (standard)- tipul implicit


- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice interval).
- primele două coloane reprezintă sumele totale din luna precedentă.

Balanţa lunara de verificare cu solduri inititale


- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice interval).
- primele două coloane reprezintă soldurile din luna precedenta.

13
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

În cazul în care nu există date pentru perioada aleasă, programul vă va atenţiona asupra
acestui fapt.

Balanţa analitică
Balanta analitica poate cuprinde toate conturile, o clasa de conturi, o grupă, analiticele
unui sintetic sau analiticele unui analitic.
Pentru a lista o balanta analitică care să conţină toate conturile, cîmpurile text a listelor
de selecţie din secţiunea "Analitice pentru conturile:" trebuie sa ramînă necompletate.
Dacă doriţi de exemplu listarea unei balaţe analitice numai pentru conturile din clasa 2 şi
clasa 3, completaţi două din câmpurile text a listelor din secţiunea "Analitice pentru conturile"
cu cifrele 2 respectiv 3, alegeţi opţiunea Balanţă analitică şi apăsaţi tipărire.Pentru a lista
balanţa analitică a tuturor conturilor, ştergeţi informaţiile completate în acea secţiune.

Balanţa sintetică
Listează balanţa de verificare utilizând doar conturile sintetice de grad 1 şi/sau grad 2.
Dacă se doreşte sau nu listarea analiticelor unui cont şi în balanţa sintetică, se poate
completa sau alege din listele derulante de selecţie din secţiunea "Cu / Fără - analitice pentru
conturile" contul a căror analitice se doresc a fi listate sau omise la listare în balanţa
sintetică/analitică.

Oricare din aceste tipuri de balanţe de verificare pot fi listate la imprimantă sau
vizualizate pe ecran.

Opţiuni suplimentare:
Sumare conturi sintetice de grad 2 la sintetice de grad 1
Bifarea opţiunii va duce la listarea în balanţa de verificare a contului sintetic de grad 1, acesta
conţinând sumele conturilor sintetice de grad 2. De exemplu va apărea contul 442 "TVA" a cărui
rulaje şi solduri vor fi generate de conturile sintetice de grad 2 derivate din acesta: 4423, 4424,
4426, 4427 şi/sau 4428.

Atenţie!
Soldurile iniţiale şi finale la balanţele cu sumare pe sintetice de grad I nu sunt, în general,
egale cu cele de la balanţa sintetică pentru că sumele se calculeaza la nivelul conturilor de trei
cifre. De exemplu:
"4426" are sold debitor 2000
"4427" are sold creditor 1000
"442" are sold debitor 1000
La balanţa sintetică se adună 2000 pentru solduri debitoare şi 1000 pentru solduri
creditoar, iar la balanţa analitică numai 1000 la solduri debitoare, de aici diferenţa.

Inclusiv conturi din afara bilanţului


Bifarea acestei opţiuni va permite listarea în cadrul balanţelor de verificare sintetice sau
analitice şi a conturilor din afara bilanţului.

3 serii de egalităţi
Alegerea acestei opţiuni va duce la neafişarea/nelistarea coloanelor "Total sume" din
balanţele de verificare.

14
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

2.7. Banca

2.7.1. Operatiuni in lei


Operaţiunile de trezorerie, în lei, presupun introducerea datelor pentru:
- registrul de casă
- bancă
- deconturi
După cum se observă şi din imaginea model prezentată la începutul acestui capitol,
ecranul de introducere a datelor este compus din două tabele.
Tabelul din partea stângă, permite introducerea zilei de lucru. Restul informaţiilor din acest
tabel, respectiv: soldul iniţial, încasări, plăţi şi sold final sunt date care se calculează pe baza
informaţiilor introduse în tabelul din partea dreaptă.

Un astfel de exemplu vă este prezentat în imaginea de mai jos:

Datele din ecranul de totaluri nu pot fi şterse dacă nu s-au şters în prealabil datele din
ecranul de detalii.
În ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple.
Contul de trezorerie în care se vor înregistra operaţiile, este contul selectat din lista aflată
deasupra zonei de introducere a detaliilor.
Lista devine activă şi permite alegerea unui alt cont decât cel implicit: 5311, 5121 sau
542, doar dacă la acestea s-au creat analitice în prealabil în nomenclatorul planului de conturi.
De exemplu:

Este recomandată crearea de analitice:


- la contul 5311 - dacă aveţi mai multe puncte de lucru fiecare cu registru de casă propriu
- la contul 5121 - dacă aveţi mai multe conturi, în lei, deschise la bănci comerciale diferite. Ca o
observaţie, este recomandat ca şi în cazul în care momentan aveţi un singur cont deschis la o
singură bancă să vă creaţi un analitic al contului 5121 pentru acesta uşurându-vă astfel munca
pentru cazul în care ulterior veţi avea conturi deschise la mai multe bănci şi doriţi trecerea în
analitic a acestora.
- la contul 542 - pentru fiecare persoană beneficiară a sumelor avansate spre decontare.

Atenţie!
Dacă aveţi analitice la conturile de trezorerie, înainte de a introduce datele de încasări şi
plăţi alegeţi analiticul corect din lista conturilor.

La introducerea operaţiilor, dacă unul din conturile introduse diferă de contul de


trezorerie, contul corespondent nu poate fi altul decât contul de trezorerie, programul
completîndu-l automat.

15
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

În cazul în care aţi introdus plăţi sau încasări la documente operate prin ecranele de
intrări sau ieşiri, utilizând butoanele Plată/Încasare din acestea, veţi regăsi acele operaţii în lista
de detalii a contului utilizat pentru plată/încasare.

Introducerea plăţilor către furnizori sau a încasărilor de la clienţi se face astfel:


În ecranul de detalii adăugaţi o linie.
- pentru plată furnizori
În cont debit introduceţi contul 401 şi apăsaţi tasta ENTER.
- pentru încasare clienţi
În cont credit introduceţi contul 4111 şi apăsaţi ENTER.

Atenţie! Nu introduceţi 411, sinteticul de grad 1. Contul pentru clienţi de încasat


este obligatoriu 4111, sinteticul de grad 2.

Veţi fi avertizaţi asupra faptului că acel cont (401/4111) are analitice. Apăsaţi Ok să vă
dispară mesajul de avertizare legat de analitice şi completaţi suma achitată/încasată.
Imediat după introducerea sumei, apăsaţi butonul Facturi care apare în coloana cu
acelaşi nume.
Vă va apare un ecran, de unde puteţi alege furnizorul/clientul şi facturile, validate,
aferente acestuia.
Dacă suma încasată/achitată acoperă una sau mai multe din facturi, integral puteţi bifa
rubrica integral, iar dacă acoperă doar parţial, puteţi completa suma operată/factură în coloana
Achitat şi programul vă va recalcula restul de plată pe factură.
În imaginea de mai jos este exemplificată distribuirea sumelor achitate către un furnizor:

La intrarea în ecran suma achitată/încasată vă va apărea în caseta text "De achitat"/"De


încasat". Caseta text Achitat/Încasat indică totalul sumelor distribuite/facturi din suma
achitată/încasată, iar caseta text Suma rămasă vă va arăta cât anume din suma achitată/încasată
mai aveţi de distribuit pe facturi.
Rezultatul distribuirii este corect atunci când sumele din casetele text "De achitat"/"De
încasat" şi "Achitat/Încasat" sunt egale.

Descrierea butoanelor funcţionale


Tipărire...
Permite tipărirea pe ecran sau la imprimantă a: registrului de casă, jurnalului de bancă
sau a jurnalului de deconturi, în funcţie de ecranul în care vă aflaţi. Tipărirea poate fi făcută fie

16
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

numai pentru data selectată din tabel fie pentru o periodă de timp. Se poate opta pentru listarea
pe pagini distincte a regisrului sau jurnalelor dacă acestea acoperă o perioadă mai mare de timp.

Tipărire formular...
Apelabil numai din registrul de casă şi jurnalul de bancă.
Permite listarea pe chitanţe tipizate de încasare a clienţilor, în cazul registrului de casă
sau listarea de OP cu sau fără cod de bare în cazul jurnalului de bancă.
În cazul jurnalului de bancă, Banca1 respectiv Banca2 permite preluarea în OP a contului
şi a băncii înscrise în una din cele două casete din ecranul de configurare societăţi, pagina de
Informaţii Generale. Implicit este selectată banca1.

Tipărire D.P./Tipărire D.I.


Apelabil numai din registrul de casă.
Permite listarea dispoziţiilor de plată/încasare către caserie. Pentru a putea lista corect
aceste dispoziţii, trebuie ca în ecranul de detalii să fiţi poziţionat pe operaţia care necesită
întocmirea unui asemenea document, iar la explicaţii să înscrieţi numele
beneficiarului/deponentului sumei (de exemplu: dacă achitaţi persoanei fizice Popescu Ioan o
sumă pentru care trebuie să întocmiţi dispoziţie de plată către caserie, completaţi la explicaţie
numele acestei persoane).

Tipărire N.T.
Apelabil numai din regsitrul de casă.
Tipăreşte notă de transfer de numerar. Este utilă în special celor care deţin puncte de
lucru distincte cu caserie proprie şi între care transferă numerar.

Apăsarea acestui buton vă permite să completaţi şi să listaţi monetarul. Cantitatea de


bancnote sau monede poate fi modificată în ecranul aferent.

2.7.2. Casa, banca, deconturi


Operaţiunile de încasări şi plăţi se pot înregistra în program prin intermediul ecranelor
specializate.
Încasările şi plăţile pot fi în lei sau în valută.
Ecranele de introducere a operaţiilor sunt specializate pentru casă, bancă şi deconturi, atât în
lei cât şi în valută.
Deconturile pot fi operate doar în lei. Nu se pot opera deconturi în valută
Ecranele prezintă aceiaşi structură şi aceleaşi modalităţi de introducere a datelor.
În imaginile de mai jos vă prezentăm pentru exemplificare ecranele utilizate la introducerea
operaţiilor în numerar cu lei şi cu valută

Ecran pentru operaţii cu lei

17
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Ecran pentru operaţii în valută

18
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

2.8. Bilant
Acest modul este destinat simplificării completării bilanţului prin calcularea automată a
majorităţii sumelor ce trebuie completate în formularele de bilanţ.
Ecranul este împărţit în pagini ce corespund formularelor de bilanţ şi are o pagină dedicată
datelor despre agentul economic, semnături, listă de corelaţii.

Prima pagină conţine datele generale necesare şi lista cu corelaţii. În cazul în care o
corelaţie nu este îndeplinită, aceasta va fi evidentiată pe fundal de culoare roşie.

Completaţi data pâna la care doriţi generarea sumelor din formulare. Perioada luată în calcul
va fi de la 1 ianuarie anul datei respective până la acestă data.
Pentru a calcula sumele, apăsaţi "Actualizare date".

În dreapta tabelelor, pe fiecare linie, este butonul prin apăsarea căruia se poate vizualiza
formula de calcul utilizată la linia respectiva. Acesta formulă poate fi modificata. Dacă o formula
este greşită va apare un mesaj de atenţionare, iar suma aferentă este completată cu 999999999.

Sintaxa formulelor:
- formule cu solduri si rulaje: (<cont>,<tip>) unde <cont> este contul iar <tip> este "d" sau "c"
dupa natura soldului - debitor sau creditor.
- însumarea valorilor din rândurile formularelor utilizează formule pentru sumări: r<rând> unde
<rând> este rândul de însumat.

Orice modificare de formule duce la necesitatea reactualizării datelor.


Puteti introduce, dacă doriţi, într-o formula, direct sume numerice.
Pentru a insera o linie într-un formular, apăsaţi <Ctrl+Enter> şi o linie noua va fi
adaugată după linia curentă. Pentru a şterge o linie, pozitionaţi-vă pe acesta şi tastaţi <Ctrl+Del>.
După oricare din aceste operaţii pot fi afectate unele însumari din formulare, ca atare va trebui să
le reverificaţi acestea trebuind refacute.

19
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Tipărirea formularelor se face cu butonul din partea superioara a ecranului.

Apăsarea butonului "Înregistrare pe dischetă" va duce la generarea fişierelor necesare


raportării bilanţului la fisc, atât pe dischetă cât şi în folderul
C:\TEMP\BILANT\NUME_FIRMA

Atenţie!

Există situaţii în care o corelaţie să nu fie îndeplinită din cauza rotunjirilor. În acest caz,
trebuie modificată manual una din sumele care intră în calcul pentru a forţa egalitatea.

Anumite conturi nu au fost inserate în formule pentru că apar pe mai multe poziţii si
trebuiesc repartizate după natura elementelor respective. Aceste conturi sunt : 290, 291, 293,
590. Atenţie, desemenea, la contul 4428 care are funcţiuni diferite dacă evaluarea stocurilor se
face la preţ de vânzare.
Modificaţi cu atenţie, şi numai daca este neapărat necesar, formulele.

2.9. Terti

Terţii sunt:
1. Furnizori
2. Clienţi

Gestiunea acestora este aproape identică, de aceea vor fi trataţi în acelaşi capitol.

Datele comune, solicitate în ecranele de gestionare a terţilor sunt:


Cod
Denumire
CUI
Cont analitic
Zile scadenţă
Cont bancar
Banca

La clienţi se solicită suplimentar următoarele date (unele câmpuri apar după


apăsarea butonului de extindere listă):

- confirmarea că acel client este client extern - se bifează pentru clienţii utilizaţi la operaţiuni de
export
- numărul de înmatriculare la ORC
- date despre delegatul clientului (nume, serie şi nr.CI/BI, emitentul CI/BI, nr.mijloc de
transport)
informaţii suplimentare legate de client.

Codul
Programul va genera la adăugarea unui terţ nou un cod implicit, care poate fi modificat
de către utilizator. Codurile implicite vor fi generate începând cu 00001.

20
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Nu vă recomandăm schimbarea codurilor implicite întrucât în condiţiile în care se vor


utiliza coduri identice pentru doi furnizori sau pentru doi clienţi pot apărea anomalii în
funcţionarea corectă a programului.
Fiecare tabelă, atât cea de furnizori cât şi cea de clienţi vor trebui să conţină coduri
unice/tabelă pentru fiecare furnizor/client în parte.

Exemplu:
Corect
Furnizori Clienţi
0001 0001
0002 0002
0003 0003

Eronat
Furnizori Clienţi
0001 0001
0002 0002
0002 0003
- eroarea vine de la faptul că în tabela de furnizori se regăsesc două coduri identice

Denumire
Numele terţului. Din motive practice vă recomandăm ca la introducerea unui terţ nou, la
denumire să introduceţi numele acestuia fără a-l precede de iniţialele "S.C."
Astfel ordonarea, introducerea şi/sau selectarea acestora se va face mult mai simplu,

CUI
Introduceţi codul unic de identificare a firmei, pentru ca în jurnalele de TVA să fie
completate corect datele. Programul vă va atenţiona asupra unor eventuale coduri eronate.

Cont analitic
La introducerea unei înregistrări noi, programul va completa implicit această coloană
astfel:
a.în cazul furnizorilor
401+.+cod_furnizor
Exemplu:
La crearea furnizorului TEST FURNIZOR SRL cu codul 00001, contul analitic va fi 401.00001

b.în cazul clienţilor


4111+.+cod_client
Exemplu:
La crearea clientului TEST CLIENT SRL cu codul 00001, contul analitic va fi 4111.00001

Conturile analitice pot fi schimbate de către utilizatori.


Un exemplu ar putea fi cazul în care unul din furnizori este furnizor de imobilizări. În
acest caz, utilizatorul va putea schimba contul analitic din 401.00001 în 404.00001.

Observaţie:

21
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Pentru a putea introduce terţi din ţări ale UE sau din afara UE, în ecranul "Configurare
societăţi" trebuie să bifaţi obligatoriu opţiunea "Cu operaţii în valută"

Atenţie!
Vă rugăm, în cazul în care aveţi relaţii cu terţi din afara României, să setaţi obligatoriu:
- ţara
- codul de înregistrare în scopuri de TVA (pentru parteneri din UE)
Codul de înregistrare în scopuri de TVA se va introduce fără simbolul ţării din care
provine terţul.
Spre exemplu:
-dacă aveţi un furnizor din Italia ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA de forma
IT12345, în nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea
12345, iar la ţară obligatoriu IT
- dacă aveţi un furnizor din Austria ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA de forma AT
U12345, în nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea
U12345, iar la ţară obligatoriu AT
De corectitudinea acestor date, depinde modul de generare a jurnalelor de TVA, a decontului şi a
declaraţiei informative 390.

Observaţii:
Neutilizarea conturilor analitice distincte la terţi (401, 4111) va duce la apariţia unor
distorsiuni în Situaţii Furnizori/Clienţi.
În unele cazuri, este posibilă modificarea conturilor analitice a terţilor prin utilizarea altor
conturi ca de exemplu 461 "Debitori diverşi", 5311 "Casa în lei".
Conturile analitice definite în ecranele de furnizori/clienţi, dacă nu există în planul de
conturi, vor fi create automat.
Conturile analitice utilizate la terţi vor fi utilizate implicit de către program la generarea
automată a articolelor contabile în ecranele de intrări/ieşiri.

2.10. Comenzi
Ecran funcţional care permite introducerea comenzilor de la terţi.
Permite preluarea comenzilor şi a consumurilor acestora.
Consumurile pot fi preluate automat dacă acea comandă se utilizează pentru un produs sau
serviciu la care i s-a definit o reţetă. Pentru detalii legate de crearea tipurilor de articole vezi aici
În cazul în care nu aveţi definite articole cu reţetă, care să genereze consumuri automate,
consumul dorit poate fi introdus manual pe fiecare comandă.

Se poate alege clientul pentru care se lanseaza comanda si se pot introduce mai multe
articole in aceeasi comanda cu consumurile si preturile aferente. Comanda poate fi tiparita in
doua formate, iar in ecranul de tiparire se poate modifica titlul raportului.
Aceasta optiune poate fi folosita pentru a genera factura proforma aferenta comenzii.
De asemenea, se pot tipari consumurile aferente comenzii. Comanda poate fi preluata in
"Iesiri", "Productie" si/sau "Bonuri de consum".
La "Iesiri", comanda poate fi preluata si partial, cu butonul "Asociere comenzi >>". Acesta
se activeaza in cazul in care se intocmeste o factura pe un client care are comenzi inregistrate.

Acest modul poate fi utilizat si pentru a simula o antecalculatie sau un deviz de lucrari. La
listare se poate seta titlul documentului.

Tipărire

22
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Tipăreşte comanda selectată

2.11. Concedii medicale


Fereastra de introducere a concediilor medicale.

Exemplu, pentru concediu de sarcină şi lehuzie:

Datele care trebuie introduse în fereastra de calcul a concediilor medicale sunt:

Serie şi număr certificat medical


Tip concediu - listă de selecţie din care se pot alege tipurile de concedii.
Cod - codul tipului de concediu medical conform celui înscris de medic pe certificat.
De la - Până la.. - perioada de concediu acordată
Nr de zile - va fi calculat de program ţinând seama de numărul de zile lucrătoare din
intervalul de timp pentru care s-a acordat concediul medical
Suportat din - listă de selecţie din care se vor putea alege următoarele valori:
FS - concediul medical se va suporta din fondul de salarii
 CCI - concediul medical se va suporta din fondul naţional unic pentru concedii şi
indemnizaţii
 FAAMBP - concediul medical se va suporta din fondul pentru accidente de muncă şi boli
profesionale (doar în cazul accidentelor de muncă)
 BASS - concediul medical se va suporta din bugetul asigurărilor sociale - păstrat din
motive de compatibilitate cu anii anteriori anului 2006.
Media zilnică - media zilnică a salariului. Se introduce de către utilizator.
Observaţie:În cazul în care datele au fost introduse în Saga pentru intervalul de timp
pentru care trebuie calculată media zilnică, aceasta va fi calculată şi afişată de către program,
altfel va trebui calculată manual.
Procentul acordat - procentul cuvenit pentru tipul şi codul de concediu medical - datele despre
procent sunt înscrise pe verso-ul concediului medical
Indemnizaţia zilnică - se va calcula automat prin aplicarea procentului acordat, la media
zilnică.
Fără şomaj şi Fără impozit - casete de validare care vă permit să selectaţi dacă la indemnizaţia
de concediu medical se va calcula şi reţine şomaj şi/sau impozit.

23
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

2.12. Configurare salarii


Configurarea salariilor, se face numai după ce operaţiunea de configurare societăţi şi
validare a preluării datelor s-a încheiat.
Configurarea salariilor se face apelând la opţiunea configurare salarii din meniul
Administrare. (vezi informaţiile despre acest meniu aici).

Ecranul de configurare a salariilor este împărţit în patru pagini distincte:


1. Procente/sume
2. Conturi
3. Sărbători/Concedii Medicale
4. Sporuri permanente

1. Procente/Sume
Ecran de configurare a cotelor de contribuţii datorate de angajaţi/angajator la
contribuţiile sociale (CAS, Şomaj, CASS, CCI, Accidente de muncă), nivelul deducerilor de
bază la impozitul pe venituri din salarii şi asimilate acestora, limitele stabilite pentru impozitare,
nivelul comisionului datorat ITM.
Programul vine cu valori prestabilite, setate în câmpurile corespunzătoare.
Procentul implicit la contribuţia datorată de societate pentru fondul de accidente de
muncă şi boli profesionale este de 0,500%.
Ecranul se prezintă astfel:

2. Conturi
Ecran în care programul vă propune modelul de note contabile pe care le va genera la
validarea statelor de plată.
În cazul în care doriţi să modificaţi conturile din notele contabile propuse şi să utilizaţi
conturi analitice în locul conturilor sintetice, conturile analitice vor trebui creante anterior
utilizării lor la configurarea acestor informaţii.

3.Sărbători/Concedii medicale

24
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Ecran de configurare a calendarului lunar şi a procentelor de calcul la indemnizaţiile de


concedii medicale.
Din acest ecran se vor putea modifica datele legate de sărbătorile legale, în cazul în care
acestea diferă de cele propuse de program, modificîndu-se astfel zilele lucrătoare ale lunii
respective.

Se pot modifica, dacă este necesar şi procentele de calcul a indemnizaţiilor pentru


concedii medicale.
În program există deja configurate procentele corespunzătoare fiecărui cod de
indemnizaţie de concediu medical

4.Sporuri permanente
Ecran în care, dacă la salarizare se utilizează sporuri permanente permite definirea lor,
modul de calcul a acestora, mai exact baza de calcul a acestora, procentul lor, etc.

În imaginea de mai sus, sunt exemplificate două astfel de sporuri:


- spor de vechime 5%
- indemnizaţie de conducere 15%
Programul în acest exemplu este configurat să calculeze sporurile astfel:
- spor de vechime = salariu de bază x 5%
- indemnizaţie de conducere = (salariu de bază + spor de vechime) x 15%
Contribuţia angajatului la fondul de şomaj se va calcula la salariu de bază + spor de
vechime + indemnizaţie de conducere, deoarece la Bază şomaj s-a bifat în dreptul ambelor
sporuri.
În cazul în care indemnizaţia de conducere s-ar fi aplicat numai la salariul de bază şi nu
ar face parte din baza de calcul a contribuţiei angajatului la şomaj, nu am fi bifat la 01 şi la bază
şomaj.

25
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Pentru ca sporurile permanente sa fie luate in considerare la determinarea concediului de


odihna, este recomandat sa bifati si CO ca baza de calcul la care acestea se aplica.

2.13. Inchidere luna


Ecranul are patru pagini:
1. Inchidere lună - selectată în mod implicit la intrarea în acest ecran
2. Înregistrare impozit pe profit/venit
3. Declaraţia 100
4. Calcul diferenţe anuale de curs valutar

În pagina principală a ecranului se pot efectua următoarele operaţii

Înregistrare operaţii contabile aferente stocurilor

Se utilizează numai în cadrul versiunii integrate. Are rolul de a genera toate operaţiile
contabile aferente intrărilor-ieşirilor de stocuri indiferent de documentul de intrare/ieşire.
La apăsarea acestui buton se vor genera notele contabile pentru intrări, ieşiri, bonuri de
consum, bonuri de predare, etc operate la gestiunile cantitativ valorice.

Descărcare mărfuri vândute (descărcarea gestiunii global valorice)


Apare în acest ecran şi se poate efectua doar dacă la configurare societăţi s-a ales una din
cele trei modalităţi de evaluare a gestiunii.
Generează notă contabilă de descărcare a gestiunii şi articolul contabil.
% = 371
607
378
4428
Generarea se face după apăsarea butonului Validez. După generare, nota contabilă poate
fi vizualizată apăsând butonul N.C.

Închidere TVA
Generează articolele contabile de regularizare a TVA. În cazul în care este posibilă
compensarea TVA de plată cu TVA de recuperat vi se va cere confirmarea generării operaţiei de
compensare.
Generarea se face după apăsarea butonului Validez. După generare, nota contabilă poate
fi vizualizată apăsând butonul N.C.

Înregistrare amortizare imobilizări


Generează articolele contabile de înregistrare a amortizării pentru toate imobilizările
gestionate prin intermediul ecranului Imobilizari.
Articolele contabile vor fi generate sub forma:
Amort.Imobilizare 1 6811 = 280x
Amort.Imobilizare 2 6811 = 281x
..... 6811 = 28x
..... 6811 = 28x
Generarea se face după apăsarea butonului Validez. După generare, nota contabilă poate
fi vizualizată apăsând butonul N.C.

Înregistrare impozit pe profit/venit - (se efectuează în pagina corespunzătoare)

26
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Înregistrarea impozitului este recomandabil să se efectueze doar trimestrial, în ultima


lună a trimestrului dacă obligaţia declarării şi plăţii este trimestrială.
Textul şi comportamentul programului diferă în funcţie de opţiunea aleasă la
configurarea societăţii. Astfel dacă la configurare societati în zona 3 a ecranului s-a bifat
opţiunea de Microintreprindere, textul afişat de program va fi "Înregistrare impozit venit", iar
programul va utiliza modul de calcul specific acestor societăţi, altfel se va referi la impozitul pe
profit.
Începerea procedurii de calcul şi înregistrare a impozitului are loc după apăsarea
butonului "Accept"
1. În cazul impozitului pe venit programul vă va pune la dispoziţie un ecran ce permite
calculul asistat al acestuia
Bifaţi opţiunea de rotunjire a impozitului.
Data este data de la care programul calculează veniturile. Pentru rezultate corecte, aceasta
trebuie să fie data de 1 primei luni din trimestru.
Conturile pentru înregistrarea impozitului pe venit şi a cheltuielii cu acesta, pot fi modificare
dacă se doreşte acest lucru, dar numai dacă există deja create în planul de conturi.

2.În cazul impozitului pe profit ecranul conţine cheltuielile şi veniturile, înscrise în tabele
distincte şi coloane dedicate pentru introducerea cheltuielilor nedeductibile respectiv a
veniturilor neimpozabile.

Ecranul vă afişază toate cheltuielile şi veniturile pentru perioada cuprinsă între data de la
care începe calculul impozitului pe profit şi ultima zi a lunii care se închide.
Dacă aţi început lucrul cu programul în cursul anului, nu din 01/01, pentru afişarea
corectă a datelor despre venituri şi cheltuieli bifaţi la caseta de validare "Cu introducerea
sumelor din preluare".
Sumele nedeductibile la cheltuieli, se vor introduce în coloana de sume nedeductibile la
contul de cheltuială corect. Similar se va proceda în cazul veniturilor neimpozabile.
Sfat:Pentru rezultate corecte şi pentru o mai bună gestionare a calculului, vă
recomandăm crearea de conturi analitice. De exemplu la 6581 puteţi crea un analitic pentru
amenzi şi dobânzi datorate statului şi unul pentru penalităţile contractuale. În acest fel va fi mai
simplu să determinaţi suma nedeductibilă.

Verificaţi procentul impozitului pe profit, cel al limitei de deductibilitate a cheltuielilor


de protocol şi contul în care aţi înregistrat cheltuielile de protocol.

Pierderile deductibile din anii anteriori trebuie introduse în câmpul corespunzător.


Pentru a tipări formularul de registru de evidenţă fiscală, apăsaţi butonul Tipărire înainte
de a apăsa Validez.

Generarea articolului contabil se face prin apăsarea butonului Validez.

Atenţie!
SAGA nu înregistrează impozitul în roşu pentru cazul în care impozitul datorat pentru
perioada aleasă este mai mic decât cel înregistrat anterior.
Înregistrarea 691=4411 cu suma în roşu va trebui să o adăugaţi prin articole contabile,
înainte de închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.
Formularul listat din program "Registrul de evidenţă fisclă" nu se substituie registrului
cu regim special achiziţionat de la fisc. Se listează pentru a vă uşura munca de completare a
acelui registru.

27
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Închidere conturi de venituri şi cheltuieli


Generează articolele contabile de închiderea prin contul de impozit pe profit a veniturilor
şi cheltuielilor.
În cazul în care aţi utilizat analitice distincte pentru contul 121, pentru fiecare an în parte
(ex.121.2005, 121.2006, etc) şi doriţi ca la generarea notei contabile de închidere a veniturilor şi
cheltuielilor, contul 121 să fie cont implicit, modificaţi parametrul Închidere chelt./ven 1 din
pagina Conturi automate a ecranului de configurare societăţi
Generarea se face după apăsarea butonului Validez. După generare, nota contabilă poate
fi vizualizată apăsând butonul N.C.

Închiderea lunii-trecere la luna următoare

Pentru închiderea lunii şi trecerea la luna următoare apăsaţi butonul Validare închidere
lună.

Pentru a reveni la o lună anterioară, devalidaţi în ordine inversă operaţiile descrise


în acest capitol (de jos în sus).

DECLARAŢIA 100

Se întocmeşte numai pentru o lună care nu a fost închisă definitiv (nu a fost apăsat
butonul Validare închidere lună).
Apăsarea butonului Actualizare date duce la completarea informaţiilor despre obligaţiile
datorate de societate.
Apăsarea acestui buton este OBLIGATORIE la intrarea în pagina de întocmire a
declaraţiei 100.
Dacă aveţi unele obligaţii (de ex. Impozit pe dividende cuvenite acţionarilor persoane
fizice) pe care trebuie să le înscrieţi în declaraţie şi a căror informaţii nu pot fi completate
automat de program, introduceţi suma datorată pe rândul care conţine obligaţia.
Marcajul "Preluat" semnifică faptul că obligaţia marcată pentru preluare va fi inclusă în
declaraţia 100.
Este util în cazul în care aveţi obligaţia declarării unei obligaţii cu valoare zero sau cu
sume de recuperat pe care Saga nu le completează automat.. În funcţie de modul ales de
declarare a contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venituri din salarii, în ecranul "Configurare
salarii", programul va completa sumele la obligaţiile de declarat prin D100.
Coloana deductibil trebuie completată manual. Spre exemplu subvenţiile de la şomaj se
vor completa manual-
Dacă se doreşte plata în cont unic se va bifa opţiunea corespunzătoare.

Generarea fişierului pentru fisc se face prin apăsarea butonului Înregistrare pe dischetă.
Fişierul va fi generat atât pe dischetă cât şi în folderul C:\TEMP\IMPOZIT\ şi va avea numele
format astfel: 100_LLAA_CUI.TXT unde LL-luna, AA-anul, CUI-codul unic de înregistrare.

Pentru tipărirea unui OP pentru o obligaţie, va trebui să vă poziţionaţi pe acea obligaţie


(care sa aiba suma de virat poyitiva= şi să alegeţi unul din butoanele de tipărire a OP-urilor.
(OP- FV... sau OP-FV cu valoare de declaraţie).
Astfel puteţi întocmi OP simplu sau OP pentru virare in cont unic.

Listarea declaraţiei se face prin apăsarea butonului Declaraţie.

Calcul diferenţe anuale de curs valutar

28
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Permite calculul şi listarea situaţiei cu diferenţele de curs a creanţelor şi/sau obligaţiilor faţă
de terţi înregistrate în valută, ca diferenţă între cursul de la 31/12 şi cel utilizat la înregistrarea
acestora în cursul anului.

2.14. Imobilizari
Permite gestionarea imobilizărilor corporale şi necorporale a societăţii.
Conţine clasificaţia mijloacelor fixe, pentru imobilizările corporale, permiţând calculul
automat al amortizării acestora.
Metoda de calcul a amortizării este metoda calculului liniar. În acest moment programul nu
calculează amortizarea în regim accelerat sau degresiv.

Adăugarea unei imobilizări noi presupune completarea următoarelor date:


Nr.inv. - numărul de inventar - acesta trebuie să fie unic.
Denumire - denumirea imobilizării (ex.Autotursim DACIA Pick-Up)
Nr.factura - se completează (opţional) cu numărul facturii prin care a intrat imobilizarea.
Gestiune - locul de amplasare a mijlocului fix (gestiunea)
Cod clasă - permite alegerea din lista derulantă, a codului de clasificare în cazul imobilizărilor
corporale.
Valoare - se completeaza cu valoarea de inventar a imobilizării (valoarea de achiziţie).
Data.intrare - se completeaza cu data la care încarca imobilizarea. Din luna urmatoare acestei
date începe înregistrarea amortizarii.
Dur.luni - va fi completat cu durata de utilizare a imobilizării. Se completează automat de către
program la imobilizările corporale şi poate fi modificat
Val.ramasa - se completeaza cu valoarea iniţială a imobilizării.
Dur.ramasă - se completează durata totală de funcţionare în luni.
Amort.pl. - se completează cu 0.
Necorp. - se bifeaza dacă amortizarea este necorporală.
Cont - se completează cu contul în care a intrat imobilizarea.
Cont. amort. - se completează cu contul în care se va înregistra amortizarea.

Preluare imobilizare
Daca se adaugă un mijloc fix sau o imobilizare necorporală la care s-a înregistrat deja
amortizare, completarea datelor se face ca mai sus cu următoarele modificări:
- la coloana "Val.rămasă" se completează cu valoarea ramasă de amortizat.
- la coloana "Dur.rămasă." se completeaza durata rămasă (în luni) a amortizarii.
- la coloana "Amort.pl." se completează cu amortizarea plătita pâna la data preluarii în
program.

Scoaterea din evidenţă a unei imobilizări


Daca o imobilizare a fost amortizata complet, aceasta este automat înregistrată ca ieşită
odată cu înregistrarea articolului contabil care descarcă 21.. (adică 28.. =21.. cu valoarea
amortizată).
În cazul în care mijlocul fix este vândut sau iese din evidenta fără a fi amortizat complet
acesta trebuie scos explicit din evidenţă astfel:
a) Click pe imobilizarea care iese din evidenţă
b) Se completează data ieşirii în câmpul situat sub tabelul mijloacelor fixe

Adăugare, ştergere modernizare la o imobilizare.

În tabelul din partea de jos a ecranului se adaugă modernizările la mijloace fixe. Pentru a
adauga o modernizare se alege din tabelul de sus mijlocul fix şi se completeaza datele în tabelul

29
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

de jos. Aşa cum scrie şi în textul din stânga jos, "Valoarea" se adaugă la valoarea rămasă a
mijlocului fix . Astfel amortizarea din luna curentă se va mări corespunzător.

Atentie!
Amortizările de tip degresiv şi accelerat se vor introduce, dacă există, manual.
Atât la o modificare cât şi la o adăugare, pentru calcularea corectă a amortizării lunare,
următoarele date sunt necesare: "Data", "Val.ramasa", "Dur.ramasa." şi, bineînteles, conturile.
Mai exact, înregistrarea amortizarii se face numai pentru imobilizarile ce au "Data" înainte de
luna pe care se lucreaza (adica luna următoare ultimei închideri contabile). Amortizarea calculată
este determinată de formula: "Val.ramasa" împartita la "Dur.ramasa
Inregistraţi modernizările în luna din care doriti ca ele sa fie amortizate, nu odată cu
intrarea în firma.
A tenţie la ştergerea modernizărilor. Reverificaţi "Val.ramasa", "Dur.ramasa." ale mijlocului
fix.

Butoanele funcţionale

Plan amortizare - arată evoluţia amortizării de la luna curentă pâna la terminarea ei. În
lista din stânga sunt trecuţi anii şi valorile amortizare pe an, iar în lista din dreapta sunt lunile
aferente anilor cu valoarea amortizării lunare. Se poate vizualiza şi planul de amortizare la toate
imobilizările societăţii, pe total.

Tipărire fişă - tipăreşte fişa mijlocului fix

Tipărire listă - tipăreşte registrul imobilizărilor

Clase - permite adăugarea, modificarea sau ştergerea informaţiilor din clasificaţia


mijloacelor fixe

2.15. Inventar
Opţiune apelabilă din meniul Operaţii - opţiunea de meniu - Alte operaţii cu stocuri.

Permite întocmirea, listarea şi regularizarea inventarelor pentru toate gestiunile


cantitativ valorice definite în cadrul firmei.

În antet se va introduce data inventarului, se va alege gestiunea inventariată şi se va


introduce o explicaţie opţională.
Coloanele plusuri, minusuri şi total diferenţe vor fi calculate automat.

Apăsând butonul veţi obţine o listă de inventariere pentru produsele


afişate pe ecran, cu rubricile de cantitate faptică şi diferenţe necompletate.
După inventarierea efectivă a produselor şi completarea pe listele obţinute la apăsarea
butonului de mai sus a cantităţilor faptice, va trebui ca la fiecare articol să introduceţi în coloana
Stoc faptic stocul rezultat la inventariere. Eventuatele diferenţe cantitative în plus sau minus la
cantitate vor fi afişate pe rubrica de diferenţe.
Diferenţele valorice vor fi afişate în coloana Valoare diferenţă.
Puteţi modifica şi preţul de înregistrare pe stoc a produselor, caz în care veţi avea diferenţe
doar valorice nu şi cantitative, dar acestea nu vor fi reflectate în rubrica de diferenţe.
Pentru reflectarea efectivă a modificărilor asupra stocurilor, apăsaţi butonul
care va duce la completarea automată a coloanelor plusuri, minusuri şi
total diferenţe din antet.

30
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

Validare
Duce la validarea şi închiderea inventarului. Va permite generarea de articole contabile de
regularizare a diferenţelor 6xx=3xx pentru minusuri, respectiv 3xx=6xx pentru plusuri

Tipărire
Tipăreşte lista finală de inventariere

Devalidare
Devalidează inventarul permiţând eventuala corecţie a listei.

31
Proiect la Sisteme infomatice de gestiune

3. Concluzii
Programul de contabilitate SAGA C este unul complex care se poate utiliza in orice fel
de intreprindere. Functiile lui sunt unele care te ajuta sa lucrezi mai rapid si mai eficient fiind un
program usor de utilizat.

Bibliografie

www.sagasoft.r

32

S-ar putea să vă placă și