Sunteți pe pagina 1din 47

Biomecanica functionala

Master anul I
BFKT
Cursul 11

Antropometria si biomecanica in
amenajarea spatiilor pentru
persoanele cu handicap
Rezolutia ONU
• Pentru amenajarea spatiilor destinate
persoanelor cu handicap, Adunarea
Generală a O.N.U. a elaborat în 1999
rezoluţia 48/96 conţinând Regulamentul
standard pentru egalizarea şanselor
persoanelor cu handicap.
Concepte şi tehnologii
• - Accesibilitate,
• - Proiectarea fără bariere (Barrier free
design),
• - Proiectarea inclusivă (Inclusive design),
• - Proiectarea universală (universal
design),
• - Proiectarea transgeneraţională
(Transgenerational design)
Proiectarea si amenajarea spatiilor
fără bariere.
• Este un concept utilizat în amenajarea spaţiilor
utilizate de persoanele cu handicap, care
urmăreşte eliminarea obstacolelor şi a
elementelor de design care nu permit
persoanelor cu handicap să se deplaseze
uşor sau să aibă acces la unele facilităţi sau
servicii.
• Toate aceste tehnologii duc la creşterea
gradului de independenţă a persoanelor cu
handicap şi în special a celor cu handicap
vizual.
Obstacole sau bariere
Se identifică mai întâi obstacolele şi elementele de
pericol şi se ţine cont de următoarele observaţii:

• - obstacolele pot fi: mobilierul stradal, stâlpii


semnelor de circulaţie, stâlpii semnelor de
orientare, hărţi amplasate pe panouri, plante
decorative, copaci, panouri de reclamă etc;

• - obstacolele trebuie amplasate, atunci când este


posibil, în afara căilor de deplasare pe jos;
Obstacole sau bariere
• - obstacolele din calea de deplasare
trebuie să fie uşor de observat şi
amplasate cât mai liniar;

• - lăţimea unei căi de deplasare pe jos, fără


obstacole trebuie să fie de minim 90 cm;
Obstacole sau bariere
• - obstrucţiile amplasate în calea de
deplasare trebuie să permită detectarea
lor cu ajutorul bastoanelor persoanelor
fără vedere.

• În acest scop se recomandă suplimentar:


• • forma obstacolului să fie cât mai
dreaptă;
Denivelarea spaţiilor lângă obstacole

denivelarea spaţiilor de lângă obstacole (borduri) să fie de cel puţin


10 cm, ca în exemplul din figura 52, pentru a putea fi detectate cât
mai uşor de persoanele cu handicap vizual cu ajutorul bastonului;
• în jurul obstacolelor se recomandă
amplasarea unor marcaje în relief în vederea
detectării cu bastonul; marcajele se vor
amplasa la cel puţin 60 cm în jurul
obstacolului,; (Marcaje în relief pentru detectarea
obstacolelor -vedere de sus)
Obstacole suspendate
• obstacolele agăţate sau suspendate trebuie să fie la
o înălţime de cel puţin 2 m deasupra căii de deplasare
• Copacii (şi vegetaţia) trebuie tăiaţi la
înălţimea de 2 m, pentru a nu împiedica
trecerea liberă.
• Obstacolele cu înălţimi mici de 2 m,
nu trebuie să iasă mai mult de 10 cm în
spaţiul de deplasare
• Coşurile de gunoi amplasate pe stâlpi nu
trebuie să fie pe partea circulată ; este
recomandabil să fie vopsite în culori deschise
sau ţipătoare pentru a fi identificate de
persoanele cu vederea diminuată
Spaţiile de sub scări sau rampe trebuie
blocate, barate cu balustrade sau
marcate cu suprafeţe în relief de
atenţionare
• Bornele de beton sau metal de
interzicere a trecerii trebuie amplasate
la minim 1,20 m între ele şi vopsite cu
benzi colorate
Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap

• Semnalarea se referă la semnele de


direcţie, semnele de localităţi, plăcuţele cu
numele străzilor şi numărul casei, semne
de informare etc.
Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap
Pentru uşurarea orientării persoanelor cu handicap se
recomandă :
• • toate tipurile de semne trebuie să fie
vizibile, clare, simple, uşor de citit şi de
înţeles şi luminate corespunzător noaptea;
• • nu se recomandă acoperirea semnelor de
orientare cu sticlă întrucât este posibilă
apariţia reflexiilor care împiedică vizibilitatea;
• • semnele nu trebuie amplasate în calea de
deplasare a persoanelor cu handicap întrucât
devin obstacole;
Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap
• • semnele referitoare la persoanele cu handicap
trebuie să fie confom simbolurilor internaţionale:
Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap
• • simbolurile internaţionale trebuie realizate în aşa
fel încât între figuri şi fond trebuie să fie contrast de
culoare. Uzual se foloseşte albul pentru simbol şi
albastrul pentru fond;
• • poziţia simbolului trebuie să fie cu faţa spre
dreapta;
• • pentru clădirile care au facilităţi pentru circulaţia
persoanelor cu handicap este suficient un singur
semn internaţional amplasat la intrare;
Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap
• • semnele trebuie să indice clar tipul
facilităţilor şi direcţia:
Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap
• • semnele de orientare nu trebuie să fie prea multe
dar trebuie amplasate la intrările sau la uşile principale şi
în locurile de bifurcare a direcţiilor;

• • numele străzilor trebuie amplasat pe plăcuţe la


înălţimea maximă de 2,5 m;
Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap
• • numărul casei trebuie amplasat la maxim 2 m
înălţime;
• • hărţile stradale trebuie amplasate la înălţimi între 0,9
şi 1,8 m:
Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap
• • semnele utilizate pentru informare trebuie să aibă o
formă dreptunghiulară;

• • semnele de avertizare trebuie să aibă o formă


triunghiulară;

• • semnele de interzicere trebuie să fie rotunde;


Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap
• • se recomandă utilizarea culorilor alb, negru, galben,
roşu, albastru şi verde;

• • se recomandă evitarea combinaţiilor roşu/verde şi


galben/albastru pentru evitarea confuziilor în cazul
persoanelor cu handicap vizual ;

• • suprafeţele semnelor trebuie prelucrate pentru


prevenirea reflexiilor;
Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap
• • se recomandă scrierea în relief dar nu se acceptă
gravarea literelor;
• • semnele de orientare şi butoanele din lifturi trebuie
prevăzute cu texte în Braille sau în relief pentru cazul
persoanelor fără vedere;
• • mărimea literelor unui semn trebuie să fie
proporţională cu distanţa de citire

• cele mai mici litere trebuie să aibă înălţimea de 15 mm.


Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap

Mărimea literelor unui semn


Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap
• • raportul între lăţimea şi înălţimea literelor trebuie să
fie între 1:1 şi 3:5 iar raportul între grosimea de trasare a
literei şi înălţimea literei trebuie să fie între 1:5 şi 1:10
Semnalarea accesului persoanelor cu
handicap
Amplasarea balustradelor

• Balustradele sau barele de sprijin trebuie amplasate în


jurul spaţiilor cu potenţial periculos ca: scări, rampe,
terase, galerii, balcoane, platforme la înălţimi de peste
40 cm ş.a.

Se recomandă:
- în băi sau toalete trebuie instalate balustrade sau
mânere de sprijin
Amplasarea balustradelor

• - balustradele trebuie montate la înălţimi cuprinse


între 85 cm şi 95 cm deasupra nivelului pardoselii;

• - pentru utilizatorii de scaune cu rotile se poate monta


o a doua balustradă la înălţimi cuprinse între 70 şi 75 cm
deasupra nivelului pardoselii;

• - pentru copii şi persoanele scunde o a treia


balustradă poate fi montată la înălţimea de 0,60 m.
Amplasarea balustradelor
• pentru ghidarea persoanelor nevăzătoare care utilizează
bastoane se poate amplasa o balustradă sau bară de
ghidare la înălţimi cuprinse între 0,10 şi 0,15 m
Amplasarea balustradelor
• - se poate utiliza ca alternativă o cale de acces cu
denivelare de 50-70 m:
Amplasarea balustradelor
• - balustradele trebuie să permită o sprijinire sau
apucare fermă şi uşoară; Se recomandă ca secţiunea
balustradei să fie circulară, de 40 mm în diametru;
Formele cu muchii ascuţite trebuie evitate;

• - la capetele scărilor, balustradele trebuie să fie


prelungite cu circa 0,4 - 0,45 m (vezi figura urmatoare)
Prelungirea balustradelor
Spaţiul dintre balustradă şi perete
- spaţiul dintre balustradă şi perete trebuie să fie între
40 şi 50 mm pentru pereţii finisaţi şi de 60 mm pentru
pereţii cu texturi nefinisate
- In cazul balustradelor îngropate în perete
trebuie păstrat un spaţiu de 0,15 m deasupra
suprafeţei balustradei
Fotolii rulante
• - suportul de rezemare a braţului trebuie
să fie la 760 mm înălţime ;
• - scaunul pacientului trebuie să fie la
înălţimea de 485 mm;
• - suporţii de picioare trebuie să fie
reglabili, pentru persoane de diferite
înălţimi.
• - lăţimea căruciorului (distanţa dintre roţi,
la exterior) 660 mm
Fotolii rulante
• Cărucioarele cu rotile trebuie să asigure în primul rând o
mobilitate parţială în aşa fel încât distanţele de atingere să
fie cât mai depărtate. În cazul măsurării distanţei maxime
de atingere spre înainte, valorile se măsoară ca în
exemplul de mai jos
Distanta de atingere laterala
Fotolii rulante
• Distanţele de atingere în plan orizontal
Spatii minime de intoarcere
Spatii minime de intoarcere
Accesorii
Rampe
Toaleta modificata
Lifturi
Lifturi

S-ar putea să vă placă și