Sunteți pe pagina 1din 10

Data :23 octombrie 2007

Clasa: a-III-a
Institutor: Elena Sandru
Scoala de Arte si Meserii V.Alecsandri Corbu
Aria curriculara: Limba si comunicare
Obiectul: Limba si literatura romana
Subiectul: Cuvantul. Silaba. Despartirea in silabe
Tipul lecţiei: mixt

Obiective de referinta:
1.2. să deducă sensul unui cuvânt necunoscut prin raportare la mesajul audiat
4.1. să respecte regulile de despărţire în silabe, ortografia şi punctuaţia într-un text propriu
4.5. să aşeze corect în pagină textele scrise, respectând scrierea cu alineate şi spaţiul liber între
cuvinte, scrierea caligrafică / lizibilă

Obiectiv general:
►Insusirea unor cunostinte noi referitoare la cuvant, silaba, precum si la despartirea
corecta a cuvintelor in silabe

Obiective operaţionale:
a)cognitive:
O1- să defineasca cuvantul, silaba;
O2- să dea exemplu de cuvinte formte dintr-o silaba, doua sau mai multe silabe;
O3 – să precizeze numarul cuvintelor dintr-o propozitie;
O4 – să desparta in silabe cuvinte date;
O5 –să combine silabe pentru a forma cuvinte;
O6 - să inlocuiasca silaba subliniata astfel incat sa formeze cuvinte noi;
O7 – să alcatuiasca propozitii in care cuvinte date sa aiba inteles diferit;
b)afective:
O8 – Cultivarea interesului pentru noile cunoştinţe;
Strategii didactice:

 Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia, munca independentă


 Material didactic: manualul, culegeri de exerciţii gramaticale, planşe, fişe de lucru
 Forme de organizare: frontal, pe grupe
 Durata: 45 minute.
 Locul de desfăşurare: sala de clasă.

Bibliografie:
 Găzdaru Petruţa, Stancu Ana - „Îndrumătorul învăţătorului”
 Manolescu Marin, Constantinescu Maria Magdalena, „Proiectare şi evaluare didactică în
învăţământul primar”
 Corneliu Craciun - „Metodica predării limbii romane in invatamantul primar”
 „Culegeri pentru ciclul primar”
Momentele lecţiei Ob. Activitatea invatatoarei Activitatea elevilor Do Metode si Mijloace
op. zare procedee
Moment Asigur în clasă ordinea şi liniştea, ambianţa Elevii pregătesc manualele şi caietele de 1’
organizatoric educaţională favorabilă desfăşurării în bune limba romana, eliminând alte preocupări.
condiţii a lecţiei.
Verificarea temei Verific calitativ tema prin citirea orală de Elevii urmăresc tema individual, 2’ conversatia
către elevi. corectându-se acolo unde este cazul.

Reactualizarea Despre ce poezie am discutat in orele Elevii raspund la intrebari. 5’ Conversatia


cunostintelor trecute? (Ce te legeni… de Mihai Vor recita poezia “Ce te legeni…” de
Eminescu) Mihai Eminescu.
Recitarea unei parti din poezie.
Discutie pe baza poeziei. Exercitiul
Alcatuiti enunturi cu ajutorul cuvantului Vor raspunde la intrebari.
“codru”. Se va analiza una din propozitii.
Cate cuvinte are propozitia? Despartiti in
silabe cuvintele propozitiei. Observatia Plansa
Voi expune plansa in fata clasei. Ce Observa plansa si alcatuiesc enunturi in Exercitiul
observati? Alcatuiti o propozitie pe baza legatura cu plansa. Analizeaza propozitiile
imaginii. Se vor identifica cuvintele fiecarei formulate.
propozitii si se vor desparti in silabe.
Anuntarea temei si a Astazi vom face o noua lectie si anume Elevii scriu titlul pe caiete. 1’ Conversatia
obiectivelor “Cuvantul. Silaba. Despartirea cuvintelor in
silabe”. Scriu titlul la tabla.
Dirijarea invatarii Din ce este alcatuita o propozitie? Dar un Raspund la intrebari. 25’ Conversatia
cuvant? Dar o silaba?
O1 Ce este cuvantul? (Grupul de sunete sau
litere care au un inteles). Scriu definitia Scriu in caiet definitia cuvantului. explicatia
cuvantului la tabla. Exercitiul
O2 Dati exemplu de propozitii care sa aiba 1, 2, Dau exemplu e propozitii, apoi de cuvinte,
3 sau 4 cuvinte. conform cerintelor.
Dati exemplu de cuvinte formate din 1, 2, 3,
4 silabe. Culegere
Vom rezolva mai multe exercitii la tabla. de exercitii
1. Precizeaza numarul de cuvinte din gramaticale
fiecare propozitie: Elevii precizeaza numarul de cuvinte din Explicatia
O3 Vorba dulce mult aduce. fiecare propozitie scrisa pe tabla. exercitiul
Omul patit e mai invatat.
Rabdarea e cea mai buna doctorie.

2. Reconstituie proverbe din cuvintele


date: Ordoneaza cuvintele si reconstituie
a) de, bratara, meseria, aur, este. proverbele. Explicatia
b) Dimineata, buna, ziua, se exercitiul
cunoaste, de.
c) Ajunge, cine, dimineata, se scoala,
de, departe.

3. Desparte in silabe:
O4 Pedeapsa, fecioare, nuiaua, ghiozdane, Elevii despart in silabe cuvintele date.
noualea, fermoarele, iesirea, asteapta, Explicatia
perdeaua, scolaresc. exercitiul

4. Inscrieti in coloane cate 3 cuvinte


cu un numar de silabe dat: Dau exemplu de cate 3 cuvinte formate
O silaba Doua Trei Patru din ua, doua, trei si patru silabe.
silabe silabe silabe

5. Combina silabe in cuvinte:


O5 cul- par a- na- li- re Ordoneaza silabele si formeaza cuvinte. Explicatia
ge- tin- a le- ne- coar Exercitiul
ie- tram- va sam- xer- e

6. Completati cu cate silabe s-a


indicat:
Completeaza silabele si formeaza cuvinte.
---- ---- ---- ---
par ---- ----- ---- Explicatia
--- ---- le Exercitiul
--- ---- -----

7. Inlocuieste silaba subliniata pentru a


obtine cuvinte noi:
Cana mine apa vase
O6 Ca…. ….ne a…. va….
Ca…. ….ne a…. va….
Formeaza cuvinte pornind de la o silaba Demonstratia
7. Alege din sirul de cuvinte doar pe data.
cele inrudite prin inteles:
a) frunza, fum, frunzulita, floare,
frunzis, infrunzeste, feriga, frunzar Explicatia
b) cald, caldura, vara, calduros, Subliniaza in sirul de cuvinte doar pe cele Exercitiul
caldut, caldare, incalzeste, inudite prin inteles.
caldurica
c) munca, muncitor, munceste,
mugeste, mancare, muncitoresc,
muncitoreste.

O7
Alcatuiesc propozitii in care cuvintele date
8. Alcatuiti propozitii in care cuvintele au inteles diferit.
poarta, sare, broasca sa aiba Explicatia
intelesuri diferite. exercitiul

Fixarea Vom lucra pe grupe. Fiecare grupa va avea Elevii lucreaza pe grupe si rezolva 10’ Activitate pe Fise de
cunostintelor exercitii diferite. Vom lucra in grupe de cate exercitiile de pe fise. grupe lucru
patru. Dupa ce elevii vor termina de Reprezentantul citeste exercitiile exercitiul
rezolvat fisele, vor desemna un rezolvate. diplome
reprezentant care va citi exercitiile.
Impreuna le vom corecta.
Joc: “Fazan”
Aprecieri finale Apreciez la modul general comportamentul, Elevii ascultă cu interes aprecierile cu 1’ conversatia
conduita elevilor din timpul orei. privire la lecţie.
Voi da temă pentru acasă exerciţii din
manual. (ex. 1, 2, 3, 4/ pg. 24) Elevii notează tema.
Clasa a III-a Inst. Elena Sandru

FIŞĂ DE LUCRU PE GRUPE


CUVÂNTUL

1. Scrieţi numărul de cuvinte din comunicările:

 Zăpada a acoperit pământul.


 Afară ninge.
 Pe deasupra caselor trecere doamna iarnă cernând zăpadă.

2. Separă cuvintele din propoziţiile următoare. Scrie propoziţiile corect.

Copilulscrietemelecumareatenţie.
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Capraaretreiiezi.
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. Uneşte cuvintele cu ceea ce exprimă fiecare:

România pantofi Dunărea Brazilia caiet cartof Grivei

ŢĂRI ÎNCĂLŢĂMINTE APE RECHIZITE LEGUME ANIMALE

4. Scrieţi după model :

podoabă pom zăpadă sat caleaşcă vijelie

podoabe _____________ _______________ _____________ ________________ ____________


Clasa a III-a Inst. Elena Sandru

FIŞĂ DE LUCRU PE GRUPE


CUVÂNTUL

1. Scrieti propozitii alcatuite din doua, trei si patru cuvinte.


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Ordonaţi cuvintele pentru a obţine proverbe:

a. Ziua, se, dimineaţă, bună, cunoaşte, de.

 Câinele, nu, latră, care, muşcă.

3. Înlocuieşte litera „s” cu litera „m” din cuvintele de mai jos, apoi explică ce se întâmplă cu înţelesul
cuvintelor.

sac masă sare soare

___________ ___________ ___________ ____________

4. Încercuieşte literele iniţiale ale cuvintelor date. Citindu-le, vei obţine un cuvânt. Subliniază cea de-a
doua literă a fiecărui cuvânt. Scrie cele două cuvinte:

iar, enorm, pin, umbră, rar, ele. 1) 2)


Clasa a III-a Inst. Elena Sandru

FIŞĂ DE LUCRU PE GRUPE


CUVÂNTUL

1. Adaugă o literă la începutul cuvintelor date. Scrie noile cuvinte.

una are ea
___________ ___________ _________
___________ ___________ _________

2. Formează cuvinte pornind de la silabe date:


_____________ _____________


co ____________ ______________

____________ _______________

3. Scrie cuvintele în ordine alfabetică, ţinând seama de litera iniţială: car, arc, barză, var, nor, lan,
mac.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Continua lantul de cuvinte:

elev violonist tentacul l


Clasa a III-a Inst. Elena Sandru

FIŞĂ DE LUCRU PE GRUPE


CUVÂNTUL

1. Desparte in silabe cuvintele:

Asteapta-………………..
Perdeaua-………………..
Scolaresc-………………
Prinsea-………………..

2. Identifica noi cuvinte ca in model:

Cos- coş
Peste-
Musca-
Scoala-
Fisa-

3. Noteaza cuvinte care se scriu cu:

litera î……………………………………………………………
litera â…………………………………………………………….
literele î si â………………………………………………………

4. Transforma cuvintele ca in model:

Blană- îmblănit
Poboabă-
Piedică-
Belsug-

S-ar putea să vă placă și