Sunteți pe pagina 1din 7

AUTOSPECIALA MEDIE DE INTERVENTII

LA INCENDII DAC 16.250F

PROBLEME DE URMĂRIT:
I. Prezentare - Destinaţia autospecialei
II. Prezentare - DIMENSIUNI/MASE
III. Prezentare - COMPARTIMENTAREA partii de P.S.I.
IV. Prezentare - INSTALAŢIA DE LUCRU CU APĂ
1.Pompa centrifugă
2.Instalaţia de refulare de înaltă presiune
3. Instalaţia de refulare de joasă presiune
4. Instalaţia de alimentare
5.Rezervorul de apă
6. Instalaţia de amorsare
7. Instalaţia de preparare amestec spumant
8. Instalaţia suplimentară de iluminat
V. Practic - Lucrul cu apă
1. Înaltă presiune;
2. Joasă presiune.
VI. Practic - Lucrul cu spumă
VII. Practic - Iluminat
VIII. Practic - Descarcerare
IX. Practic - Alimentarea cu apă:
1. Surse naturale fără presiune;
2. Surse cu presiune;
3. Alimentarea din rezervorul altei autospeciale.

Destinaţia autospecialei
Autospeciala este destinată intervenţiei la stingerea incendiilor, independent sau în cooperare
cu alte autospeciale, îndeosebi în localităţi urbane.
Autospeciala asigură transportul unui echipaj compus din 6 servanţi, accesorii de trecere a
apei şi spumei, mijloace de protecţie şi dispozitive de iluminare.
Autospeciala asigură intervenţia la stingerea incendiilor cu refularea apei pe două nivele de
presiune (joasă : 6-8bar şi înaltă : 30-40 bar) şi în secundar prin prepararea şi refularea spumei
aeromecanice.
Autospeciala poate asigura şi intervenţia asupra unor începuturi de incendii, cu ajutorul
stingătoarelor portative cu pulberi.
DIMENSIUNI/MASE:
Lăţime totală..............................................................................2500
Lungime totală autoşasiu...........................................................6920
Înălţime totală, încărcat, peste girofar.......................................3390
Garda la sol, faţă...................................................................... 280
Garda la sol, spate.................................................................... 315
Garda la sol, minim.................................................................. 170
Masa totală autospecială (cu personal,
Echipament şi plinuri făcute).............................................13000
Masa max. admisă autospecială.........................................16000
Masa utilă.............................................................................5860
Page 1 of 7
din care
echipaj.....................................................................7x80
accesorii aprox........................................................ 500
apă................................................................. 2000 litrii
spumant............................................................ 120 litrii
Consumul mediu de combustibil (la viteza..............32 l/100km
medie de 60 km/h şi la masa totală de 13000 kg)
Putere lampă trepied.......................................................1x70W
Lungime bobină cu cablu...................................................50 m
aparate de respirat 6 buc amplasate pe peretele spate al cabinei şi
6 rezervoare butelii aer comprimat, costume anticalorice tip PĂTRUNDERE NORMALĂ şi 2 buc.
Stingătoare (fig. 9.1.).
COMPARTIMENTAREA partii de P.S.I.
Compartimentul 1 -coş sorb;
a) partea inferioară -colector BB-A;
-grup de pompare; -distribuitor B-CBC;
-tambur cu două seturi de -pompă de mână pentru
furtunuri. dispozitivele de descarcerare.
Sunt amplasate pe un suport
culisant, blocabil Compartimentul 2
în poziţiile interioară şi exterioară şi a) sertarul inferior
sunt elemente - depărtător
ale echipamentului de descarcerare. - foarfecă
b)partea superioară - cilindrii hidraulici
-ejectorul pentru ape mici; b) sertarul superior
-bobină cu cablu pentru proiector -valize cu accesorii pentru
P.S.I.; descarcerare
-ţeavă generatoare de spumă - suport colţar
mecanică II B; - proiector P.S.I.
-sorb cu sită A;

Compartimentul 3 Compartimentul 4
- tambur cu furtunuri de înaltă - punţi de trecere peste furtune (2
presiune buc.);
cu cuple rapide, lungime 60 m - stingătoare cu pulbere tip P-6 (4
(2x15 şi 1x30 m), buc.);
cu dispozitiv de refulare a apei - lopată cu coadă;
la presiuni înalte, tip TRAPI; - cazma cu coadă;
-furtune de refulare apă tip C, - furcă cu coadă;
cu racorduri (5 buc.x20 m). - rangă de oţel;
Prin acest compartiment se realizează şi - fierăstrău coadă de vulpe;
accesul la robinetul (3) pentru - topor - târnăcop cu toc;
alimentarea tamburului. Sub - toporaş cu toc;
compartiment se află o cutie pentru - coturi pentru furtun (3 buc.);
scule, prevăzută cu uşă.

Page 2 of 7
Compartimentul 5 În acest compartiment se află şi
-hidrant portativ tip II B cu rezervorul pentru amorsarea
robinete; pompei, la ieşirea din
-cheie hidrant subteran; rezervor aflându-se un robinet cu
-saci protecţie corzi şi cordiţe (5 bilă .
buc.),conţinând:
-coarda de salvare A1(2 Compartimentul 6
buc.) L=25m,D=12mm; - tambur cu furtune de înaltă
-cordiţe de legat furtune (2 presiune cu cuple
buc.) L=2m,D=4mm; rapide, lungime 60 m (2x15m şi
-cordiţă de salvare (2 buc.) 1x30m) , cu
L=25m,D=10mm; dispozitiv de refulare a apei la
-cordiţă susţinere sorb presiuni înalte,
L=12m,D=6mm; tip Trapi;
- furtune de refulare apă tip B, cu - furtune de refulare apă tip C, cu
racorduri (5 buc.x20m); racorduri
- trepied; (5 buc.x20m).
- sac protecţie, conţinând Prin acest compartiment se
o prelată antiincendiu 2m x 2m; realizează şi accesul
la robinetul (3) pentru alimentarea
- geantă pentru chei şi feşe, tamburului.
conţinând: Sub compartiment se află
- chei racorduri A, B, C (2 rezervorul pentru lichid
buc.); spumant, buşonul său de umplere
- feşi pentru furtune tip B (4) aflându-se
(2 buc.); în compartimentul 6.
- feşi pentru furtune tip C Compartimentul 7
(2 buc.); - ţeavă universală de refulare apă
- cheie cofret; TURAP (2 buc.)
- mufă chei hidrant; - reducţie racord B-C (2 buc.)
- cui susţinere (2 buc.). - cheie racorduri A, B, C (2 buc.)
- ajutaj reglabil pentru apă tip
MRC12 (2 buc.)
- duze pentru ajutaj reglabil (4 buc.)

Pe acoperişul supra structurii (pe suporturi speciale avem:


- tuburi de absorbţie tip A (5 buc. x 3m);
- cange cu coadă 2,5 m;
- scară culisabilă;
- scară de fereastră; conform figuri 9.13.
Pe peretele din spate al suprastructurii se află o scară fixă verticală pentru accesul
pe acoperiş.

Page 3 of 7
INSTALAŢIA DE LUCRU CU APĂ

L egend ă:
A pă
Spum ant
S o lu ţie s p u m a n t în a p ă
Figura reprezintă: Schema instalaţiilor speciale (ASpMII R 16250 F)
1.- pompă centrifugă; 2.- rezervor spumant 120l; 3.- robinet alimentare rezervor
apă;4.- robinet golire rezervor apă;5.- robinet golire rezervor spumant;6.- amestecător
de linie; 7.- robinet alimentare amestecător; 8,9- robinete conducte refulare; 10.-
conductă alimentare rezervor apă; 11.- conductă aspiraţie pompă centrifugă; 12.-
rezervor de apă 1750l;13.- robinet pompă vid cu rotor;14.- pompă vid cu rotor;15.-
robinet ulei pompă vid cu rotor;16.- rezervor ulei pompă vid cu rotor;17.- robinet
pompă vid cu ejector; 18.- pompă vid cu ejector
Este compusă din:
1.Pompa centrifugă
Pompa centrifugală APSI20/8-2 (produsă de S.C. Aversa S.A. Bucureşti) este de tip dual, cu
instalaţie de amorsare automată încorporată (pompa de vid cu inel de lichid T9 ) şi este prevăzută
cu ieşiri pentru instalaţia de joasă presiune, pentru instalaţia de înaltă presiune şi pentru instalaţia
de preparare a spumei. Aspiraţia apei în pompă se face fie din rezervorul propriu al autospecialei ,
fie de la o sursă exterioară de apă.
2.Instalaţia de refulare de înaltă presiune
Instalaţia de refulare de înaltă presiune (fig. 9.17.) este compusă din două ramuri, conţinând fiecare
furtunuri de înaltă presiune (Dext=31mm, Dint=19mm), înfăşurate pe tamburi, la capetele
furtunurilor aflându-se câte un dispozitiv de refulare a apei la presiuni înalte, tip TRAPI (fig. 9.18.
si 9.19.). Pe fiecare ramură există câte un robinet de secţionare, iar furtunurile, având câte 60m
Page 4 of 7
fiecare sunt constituite din două bucăţi de 15m şi o bucată de 30m, legate între ele prin cuple
rapide.
3. Instalaţia de refulare de joasă presiune
Instalaţia de refulare de joasă presiune este compusă din două conducte de ieşire din etajul de joasă
presiune al pompei , prevăzute fiecare cu câte un robinet cu clapetă, racord fix tip B şi racord
înfundat tip B . Când se lucrează cu instalaţia, se decuplează racordurile înfundate, iar pe
racordurile fixe se cuplează furtunele de refulare tip B sau tip C ( fig. 9.22. prin intermediul unei
reducţii B-C) .
4. Instalaţia de alimentare
Instalaţia de alimentare cu apă a pompei este compusă din conducte legate la o ramificaţie în „T” ,
o ramură făcând legătura între pompă şi rezervorul de apă , ramură prevăzută cu un robinet de
secţionare, iar cealaltă ramură fiind destinată alimentării pompei cu apă de la o sursă exterioară
autospecialei, ramură prevăzută la un capăt cu un racord fix tip A şi un racord înfundat tip A.
5.Rezervorul de apă
Rezervorul de apă are 2000 litrii, formă paralelipipedică, realizat din material polstif şi este prevăzut
cu pereţi interiori despărţitori cu conductă de deversare a surplusului de apă şi cu urechi de agăţare.
Este amplasat central şi neaparent în interiorul suprastructurii şi este fixat de suprastructură prin
intermediul unor legături elastice, pentru a nu fi afectat de deformarea şasiului autospecialei în
timpul deplasării.
O legătură prin tub elastic conducte şi robinet cu lichid de 4” este destinată alimentării pompei din
rezervor sau golirii apei pe timp de iarnă.
Umplerea cu apă a rezervorului se poate face fie prin conducta de joasă presiune ( de 2 1/2”)
prin robinetul şi legătura prin tub elastic, prin intermediul pompei proprii , de la o sursă exterioară
fără presiune, fie prin tubulatura de 2”, prevăzută cu robinetul , şi racordul fix tip C, în cazul în care
este disponibilă o sursă exterioară cu presiune.
6. Instalaţia de amorsare
Instalaţia de amorsare are rolul de a asigura pătrunderea apei în pompa centrifugă tip dual APSI 20/8-
2 atunci când se lucrează cu alimentare de la surse fără presiune, atât în momentul pornirii pompei,
cât şi în cazul pierderii accidentale a coloanei de apă.
Instalaţia se compune din:
- pompa de amorsare cu inel de lichid
- rezervor de amorsare
- supapă unisens de legătură cu pompa centrifugă
- conducte elastice de legătură dintre pompa de amorsare şi bazinul de amorsare şi dintre
pompa de amorsare şi corpul pompei centrifugale
- mecanism de dezangajare
Pompa de amorsare cu inel de lichid este amplasată deasupra corpului pompei duale, de care este
prinsă printr-un bolţ care permite bascularea ei.
Amorsarea pompei centrifugale tip dual este realizată automat prin intermediul unei cu pompe inel
de lichid. După ce pompa centrifugală este cuplată, arborele pompei de amorsare este antrenat cu o
roată (din textolit) în contact cu o folie fixată de arborele pompei centrifugale tip dual. Această
depresiune acţionează pe membrana supapei de amorsare permiţând presiunii atmosferice să
deschidă supapa. Aerul este extras din conducta de aspiraţie, permiţând apei să pătrundă în pompă.
Pompa fiind amorsat, presiunea creată în ea se transmite prin circuitul de dezangajare, la o membrană
care ridică, prin intermediul unui plunjer , pompa de vid şi implicit roata sa de antrenare de pe fulia
axului pompei centrifugale.
Supapa de amorsare se închide sub influenţa arcului său, prevenind astfel debitarea apei prin
sistemul de amorsare, când pompa centrifugală funcţionează. Supapa unisens din componenţa
pompei de amorsare interzice intrarea aerului prin pompa de vid în tubulatura de absorbţie
împiedicând astfel pierderea amorsării.

Page 5 of 7
Lichidul pentru amorsarea pompei este luat din rezervor printr-un robinet . Pompa şi rezervorul de
amorsare se pot goli prin deschiderea robinetului de golire al acestei instalaţii, în acelaşi timp cu
deschiderea robinetului de golire al pompei centrifugale.
7. Instalaţia de preparare amestec spumant
Instalaţia de preparare amestec spumant este alcătuită dintr-un rezervor de spumant de 120 litrii, un
amestecător de linie de tip B şi legături realizate prin tub elastic dintre amestecător şi rezervorul de
spumant şi legătură rigidă între amestecător şi pompa centrifugă.
8. Instalaţia suplimentară de iluminat
Pentru iluminarea suplimentară a zonei de intervenţie, autospeciala este dotată cu un trepied
telescopic pe care se montează un far proiector cu halogen cu putere de 70 W , la tensiunea de 24 V
şi o bobină cu cablu prelungitor.

Funcţionarea instalaţiei de lucru cu apă


Instalaţia cuprinde :pompa centrifugă(inclusiv pompa de amorsare şi rezervorul de amorsare ),
rezervorul de apă, tamburi cu furtune de înaltă presiune, precum şi toate robinetele, conductele şi
tuburile elastice de legătură dintre aceste componente.
Pompa centrifugă poate fi alimentată cu apă din rezervorul propriu al autospecialei sau de la o
sursă exterioară.
Moduri de funcţionare a instalaţiei de lucru cu apă :
A. Prin alimentare de la o sursă de apă fără presiune (râu, fântână, bazin, etc. ) a cărei adâncime
(până la suprafaţa apei) nu depăşeşte 7,5 m.
B. Prin alimentarea de la rezervorul propriu, caz în care este indicată şi alimentarea
concomitentă a rezervorului propriu de la o sursă de apă cu presiune hidrant).
C. Prin alimentare de la rezervorul altei autospeciale.

Fig. 9.35.. Instalaţiile speciale de pe A.Sp.M.I.I. R 16250 F


1- Pompa centrifugă tip dual APSI 20/8-2; 2- pompa de vid cu inel de lichid T
2009; 3- gură de aspiraţie cu racord tip A; 4- conductă de golire rezervor; 5-
gură de alimentare rezervor de la sursă cu apă cu presiune; 6- robinet cu bilă
conductă golire rezervor; 7- conductă ieşire pompă; 8- rezervor de apă; 9- guri
de refulare; 10- conductă umplere rezervor de la pompă; 11- amestecător de
linie;

Page 6 of 7
Variantele de refulare pe circuitele de ieşire din pompă
Apa poate fi refulată de pompă:
A. pe etajul de joasă presiune (8-10 bari) prin furtunuri de tip B şi C.
1. cu jet de apă prin robinetele
a. prin ajutaj reglabil tip MRC12
b. prin ţeavă de refulare tip TURAP
2. cu spumă prin robinetele şi amestecătorul de linie tip B şi ţeava
generatoare de spumă .
B. pe etajul de înaltă presiune (35-40 bari) cu jet de apă prin dispozitivele de
refulare tip TRAPI .

A. Refularea pe etajul de joasă presiune


Apa este refulată de etajul de joasă presiune al pompei în rampa , prevăzută cu
două robinete cu clapetă , racorduri fixe tip B şi racorduri înfundate tip B . Pe
rampă se mai află robinetul cu bilă pentru umplerea rezervorului de apă cu
ajutorul pompei şi robinetul cu bilă pentru alimentarea cu apă a amestecătorului
de linie tip B din rezervorul de spumant care are buşonul de umplere situat în
compartimentul 6 al suprastructurii.

B. Refularea pe etajul de înaltă presiune


Etajul de înaltă presiune este alimentat din etajul de joasă presiune prin filtrul şi
robinetul ( care fac parte integrată din pompă ) şi refulează în rampa de înaltă
presiune . Aceasta se ramifică spre tamburii cu furtune de înaltă presiune ,
tamburi care au la intrare robinete de secţionare .
Modul de lucru cu etajul de înaltă presiune
Este valabil pentru toate cazurile de alimentare cu apă (A, B, C ).
Se execută următoarele operaţiuni:
1. Se deschide robinetul de alimentare a etajului de înaltă presiune şi
robinetele de alimentare a tamburilor cu furtune de înaltă presiune.
2. Se deblochează opritoarele tamburilor.
3. Se derulează furtunele de pe tamburi prin tragerea la lungimea
necesară.

ÎNTOCMIT,
Cpt.
GĂTEJ Marius

Page 7 of 7