Sunteți pe pagina 1din 17

Proiect didactic, Adjectivul

Data :
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Movila Miresii
Clasa : a IV-a A
Propunător : Florean Cornelia
Aria curriculară : Limbă şi comunicare
Disciplina : Limba și literatura română
Unitatea de învăţare : O iarnă... de poveste
Subiectul : Intuirea claselor morfologice - Adjectivul
Tipul lecţiei: sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor
Locul de desfăşurare: sala de clasă
Numărul de elevi: 16
Resurse temporale: 45 de minute

Competențe specifice:

1.1. Realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil;
3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora;

Obiective operaţionale:

Cognitive :
O1-să folosească adjective în comunicarea orală și scrisă;
O2- să recunoască adjectivele din textul suport;
O3- să formeze propoziţii cu adjective date/ găsite;
O4-să analizeze morfologic adjectivele dintr-un text dat, precizând genul și numărul;
O5-să găsească adjective cu sens opus celor date;
Afective :
O6 -Să participe cu interes la activitate;
Psiho-motrice:
O7 -să adopte o poziţie corectă în bancă în timpul activității;

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ


Metode si procedee: exerciţiul, ciorchinele, observaţia, explicaţia, conversaţia , jocul.
Forme de organizare : frontal, independent şi pe grupe;
Mijloace de invatamant: fişe de lucru, planşă cu aritmogrif, manual, caiete;

BIBLIOGRAFIE:
-Curriculum Naţional.Programe şcolare pentru învăţământul primar;
-Nuță, Silvia, Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, București, 2000;
-Alina Radu, Roxana Jeler, Manual de limba şi literatura romană, clasa a IV-a, Editura Art;

Demersul didactic
Nr. Etapele lecţiei/ Ob. Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Resurse Resurse Forma de Metode de
crt.
timp alocat op. procedurale materiale organizare evaluare/

Moment Asigur un climat propice Elevii îşi pregătesc Cărţile şi Observarea


1. organizatoric desfăşurării activităţii. materialele necesare caietele deFrontală
1 minut Fac prezenţa. activităţii. limba română
Le dau la tablă, pe o planşăElevii participă la Frontală
2. Captarea mare, spre rezolvare unrezolvarea Jocul Fişe pentru
atenţiei/ aritmogrif. ( Vezi ANEXA) . aritmogrifului din fişă. grupe de trei Frontală Pe grupe
verificarea temei Vor primi aritmogriful şi peCâte un copil va citiExercițiul elevi, planşa
4 minute fişe, fiind grupati câte trei elevidefiniţia, apoi va de la tablă.
şi-l vor completa în acelaşirăspunde şi va trece la
timp cu cel de pe tablă. panou ca să-l
În acest timp verific cantitativcompleteze.
şi calitativ (la o parte din elevi)Se lucrează
tema, după ce mă asigur că nuartimogriful la tablă,
au întâmpinat probleme îndar și pe fișele elevilor.
rezolvarea ei. Soluția este:
ADJECTIVUL
Pornind de la soluţia obtinutăElevii scriu în caiete Frontală Observaţia
3. Anunţarea temei pe verticala A-B,data şi titlul lecţiei. Explicaţia Caietele
şi obiectivelor ADJECTIVUL, voi anunţa căSunt atenţi la elevilor
operaţionale vom face exerciţii depropunătoare.
recunoaştere şi analiză a acestei
1 minut părţi de vorbire. Este o lecţie
de consolidare şi vom face cât
mai multe aplicaţii pentru a ne
fixa cunoştinţele despre
adjectiv, să îl recunoaştem în
texte, să îi stabilim felul şi
numărul. Scriu pe tablă data şi
tema lecţiei,
respectiv Adjectivul.

Aprecieri
Propun spre rezolvare la tablă verbale
4. Dirijarea un CIORCHINE despre Elevii vor răspunde
învăţării adjectiv, care va conţine toate conform cerințelor. Panou Observația
informaţiile cu privire la Ciorchinele Frontală
20 minute această parte de vorbire.
(ANEXA) Exerciţiul
O1 După fiecare răspuns corect le
voi cere elevilor să dea şi Elevii dau exemple
exemple. conform cerinţei
Cerinţele ciorchineluivor fi: propunătoarei.
-Ce este adjectivul?
-Câte numere are adjectivul?
-Care sunt genurile
adjectivului? (cer exemple)
Daţi exemple de adjective care
exprimă însușiri:
-fizice: roșu, mare, verde, Conversaţia
-sufletești: bun, generos
Exerciţiul
În timpul completării
ciorchinelui de la tablă, voi
O2 aşeza pe banca fiecărui elev o
fişă care va conţine un
fragment din textul,,Darul lui
Moș Crăciun” preluat din
manual, pag.52. Elevii rezolvă sarcinile
(anexa ) propuse.

Anexa va conţine, pe lângă


textul suport, următoarele Fişe de lucru
exerciţii:
O4
1. Subliniază adjectivele din
text și analizează-le conform
tabelului:
O5
2. Alcătuiește enunțuri cu
adjectivele identificate la Frontală Aprecieri
exercițiul anterior. verbale
Exerciţiul Independentă
3.Găsește adjective cu sens
opus pentru:
albă........................................
pufoasă..................................
albită....................................
mari.......................................

1.Alege cinci Elevii rezolvă sarcina Fișe de lucru Pe grupe Evaluare scrisă
5. Obţinerea substantive din textul dat șicerută. Exerciţiul
performanţei O3 adaugă-le câte un adjectiv Autoevaluare
potrivit.
3 minute

Le propun un joc, pe grupe: Elevii vor participa cu Aprecieri


6. Realizarea feed- interes. Vor citiExercițiul Fișe de lucru pe grupe. verbale
back-ului O3 Să identifice câte un adjectivpropozițiile.
care începe cu litera inițială a Jocul Autoevaluare
7 minute O1 prenumelui elevilor din grupă
și realizarea în scris a unor
propoziții cu acestea.
Câștigă grupa care termină
prima rezolvarea cerinței.

Dau elevilor spre rezolvare o Evaluare scrisă


7. Evaluarea O1 fişă de evaluare aElevii rezolvă fişa de Fişe de Independentă
cunoştinţelor,având următoareaevaluare. evaluare autoevaluare
8 minute O3 cerință: Exercițiul
Alcătuiește câte un enunț cu:
a)- un adjectiv, numărul plural,
genul masculin;
- un adjectiv, numărul singular,
genul feminin;
Fac aprecieri faţă de modul în Aprecieri
care au răspuns la ora de limbaElevii ascultăConversaţia Manuale frontală verbale
8. Încheierea şi literatura română. Voi acordaaprecierile și
activităţii calificative elevilor care s-auobservațiile Calificative
1 minut evidenţiat pe parcursul orei. propunătoarei.
Se stabileşte tema pentruÎși notează tema pentru
acasă ( ex. 27 și 28 pag. 57 dinacasă.
manual) şi se dau câteva detalii
cu privire la modul de
rezolvare.

Anexă
FIȘĂ DE LUCRU
(dirijarea învățării)
În prag se afla un bulgăre de zăpadă, din care sticleau doi ochi albaștri. Bulgărele se scutură și
din el apăru o pisică la fel de albă și de pufoasă. (...).
Gabi urca poteca albită dinspre poiană, cu trei fulgi mari pe gene și cu rugămintea ca Moș Crăciun
să-i aducă în loc de role un cățel.

(Darul lui Moș Crăciun, după T.O. Bobe)

1. Subliniază adjectivele din text și analizează-le conform tabelului:

Adjectivul Substantivul Numărul Genul


pe care-l însoțește

2. Alcătuiește enunțuri cu adjectivele identificate la exercițiul anterior.


___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________

3. Găsește adjective cu sens opus pentru:


albă........................................
pufoasă.....................................
albită.............................................
mari..............................................

Anexă

ATINGEREA PERFORMANȚEI
(Sarcini pe grupe)

1.Alege cinci substantive din textul dat și adaugă-le câte un adjectiv potrivit.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________

Realizarea feed-back-ului
(Sarcini pe grupe)

2.Identificați câte un adjectiv care începe cu litera inițială a prenumelui vostru și realizați, în scris,
propoziții cu acestea.
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________

Anexă

EVALUAREA ACTIVITĂȚII

Alcătuiește câte un enunț cu:


a) un adjectiv, numărul plural, genul masculin;
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________
b) un adjectiv, numărul singular, genul feminin;
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________
EVALUAREA ACTIVITĂȚII

Alcătuiește câte un enunț cu:


c) un adjectiv, numărul plural, genul masculin;
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________
d) un adjectiv, numărul singular, genul feminin;
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________

EVALUAREA ACTIVITĂȚII

Alcătuiește câte un enunț cu:


e) un adjectiv, numărul plural, genul masculin;
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________
f) un adjectiv, numărul singular, genul feminin;
___________________________________________________________________________________
___________________________________________
Anexă

ARITMOGRIF

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Adjectivul poate sta înainte sau după .....


2.Substantivul are .... numere
3. Găsește adjectivul pornind de la substantivul ,,jucărie"
4. Numărul singular al substantivului ,,munți"
5. Substantivele care denumesc fiinte, lucruri, fenomene ale naturii de același fel.
6. Cuvântul cu sens opus pentru ,,moale”
7. Ce ne aduce Moș Crăciun în sacul său?
8. Substantivul și adjectivul sunt părti de .....
Pe verticala A-B ai obținut: _______________________________

Anexă

ADJECTIVUL
Metoda ciorchinelui
Anexă

Fișă de lucru
(diferențiat)

În prag se afla un bulgăre de zăpadă, din care sticleau doi ochi albaștri. Bulgărele se scutură și
din el apăru o pisică la fel de albă și de pufoasă. (...).
Gabi urca poteca albită dinspre poiană, cu trei fulgi mari pe gene și cu rugămintea ca Moș
Crăciun să-i aducă în loc de role un cățel.

(Darul lui Moș Crăciun, după T.O. Bobe)

1. Transcrie textul:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________

2.Alcătuiește enunțuri utilizând adjectivele subliniate din text:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.Ai terminat? Scrie câteva rânduri pentru Moș Crăciun. Dacă vrei, poți să realizezi și un desen pentru
Moșul.