Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Propunător:
Data:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a III-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecţiei: Necesitatea de a spune întotdeauna adevărul
Unitatea de invatare: Viața creștinului împreună cu semenii
Tipul lecţiei: Comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: Dobândirea unor noi cunoştinţe despre învăţăturile Mântuitorului Iisus Hristos, în vederea formării unui comportament moral-religios

Competente derivate:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
1.Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viață
2.Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
3.Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva
propriei credințe

Strategia didactică:
1.Metode şi procedee : explicația, povestirea;
conversative: dialogul,ciorchinele,jocul didactic
metode de comunicare scrisă: lectura;
2.Mijloace de învăţământ : Biblia, manualul, fişa de lucru .
3.Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a III – a ;
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a III – a ;
Proiectarea unitatii de invatare: Viața creștinului împreună cu semenii

2. Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Religie - cultul ortodox, manual pentru clasa a III- a,sem II lea Editura Corint
3. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura “ Reîntregirea ”, Alba Iulia, 2000.

1
Mijloace
d
Forme de
Metode și e
o
p î
r
r n
Etapele g
Ob o v
Nr. le a Evaluar
. Activitatea profesorului Activitatea elevului c ă
crt. cț n e
op. e ț
iei iz
d ă
a
e m
r
e â
e
n
t
Salutul Salutul
1. Momentul Rugăciunea Rugăciunea Activitate
organizato Notarea absenţelor Anunţarea absenţelor frontală
ric Pregătirea pentru începerea orei Pregătirea pentru începerea orei
Se cere elevilor să povestească pe scurt Elevii răspund la solicitările Fisa
2. Pregătirea un episod in care au spus adevarul. profesorului. Conversaţi anexa 1 Activitate Aprecieri
elevilor Profesorul citeste povestea cu regele a frontală verbale
pentru care dorea sa aibe langa el un slujitor Elevii asculta
receptarea sincer.
noilor Profesorul adreseaza intrebari legate de Elevii raspund Lectura
cunoştinţe povestea citita....
Se anunţă si se scrie pe tablă data şi
3. Anunţarea titlul lecţiei: Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete Explicaţia Activitate
titlului şi Necesitatea de a spune şi ascultă explicaţiile profesorului. frontală
a întotdeauna adevărul

obiectivelo
r
lecţiei
Profesorul explică elevilor că Mântuitorul
4. Comunica obişnuia să ţină cuvântări, în care să-I Elevii audiază cu atenţie. Explicaţia Activitate
re înveţe pe oameni ce trebuie să facă un frontală

2
/însuşirea adevărat creştin.
noilor
cunoştinţe Se citeste lectia din manual. Lectura
Elevii lecturează fiecare pe rând Manualul
Mântuitorul ne-a învat ca iubirea, credinta textul lecţiei, apoi ascultă cu atenţie
si adevarul sunt importante. Îi dau explicaţiile profesorului
încredere în tine si în ceilalti. Când spui
adevarul si esti sincer, chiar daca ai gresit, Lectura
esti mai puternic, mai curajos, mai linistit. expresivă
Adevarul te face liber si te scapa de frica.

Învătăm despre importanta adevărului în Elevii sunt atenţi şi reţin informaţiile


familie, la Biserică si la scoală. Pe părinti, primite; dau răspunsuri la întrebările Activitate
duhovnic, si profesori nu trebuie să-i profesorului. frontală şi
mitim, ei pot găsi uşor solutii la problemele individual
care ne frământă si ne pot îndruma când este Explicaţia ă
nevoie.

Opusul adevărului este minciuna. Când


mintim, eşti judecat gresit şi nu mai poti fii Aprecieri
liber. Prietenii şi părintii îşi pierd încrederea verbale
în tine. Minciuna se naste când ne lăudăm
prea mult, când facem doar ce vrem noi sau
când dorim să ascundem o anumită faptă.
Indiferent din ce motiv o folosim, ea ne
îndepărtează de Dumnezeu şi de semeni.
De aceea a spune adevărul este un mare dar.
Profesorul adresează elevilor Elevii răspund la întrebări :
5. Fixarea şi următoarele întrebări - Conversaţi Activitate Apreceri
sistematiza De ce trebuie să spunem adevărul? Elevii ascultă cu atenţie a frontală verbale
-rea
cunoştinţe Cine ne înva ă să spunem adevărul?
lor
Care sunt consecin ele minciunii?

3
Profesorul adresează elevilor întrebări si Elevii răspund solicitării Biblia Activitate Aprecieri
6. Asociere, împarte elevilor fişa de lucru. profesorului. Explicaţia frontală verbale
generaliza Se discută rezolvarea fişei de lucru. Elevii ascultă cu atenţie. Manualul
re, Elevii primesc şi rezolvă fişa de Exerciţiul
aplicare lucru. Fişa de Activitate
lucrul individual
ă
Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale
7. activităţii privind atât pregătirea elevilor pentru Elevii ascultă aprecierile profesorului.
elevilor lecţia cât şi implicarea lor în predarea
noilor cunoştinţe.
Se notează elevii care au participat la
lecţie.
Precizarea Activitate
8. temei Se anunţă tema pentru acasă : Elevii notează tema în caiete. Explicaţia frontală
pentru
acasă

9. Încheierea Rugăciunea Rugăciunea


activităţii Salutul Salutul

Oglinda tablei

07.05.2018
Necesitatea de a spune adevarul

4
Indemnuri:

- Sa spui mereu adevarul.

- Sa fii curajos.

- Sa te rogi cand ti-e frica.

- Orice problema are solutii.

Fisa anexa 1

5
Fisa anexa 2 –Ciorchinele

6
7

S-ar putea să vă placă și