Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

COLEGIUL TEHNOLOGIC
„GRIGORE CERCHEZ” – BUCUREȘTI

Colegiul Tehnologic ”Grigore Cerchez”, Calea Șerban Vodă, nr. 280, sector 5, București
Tel./Fax: 021.336.58.90, E-mail: grigorecerchez@yahoo.com, Pagina web: www.grigorecerchez.ro
Nr. Înregistrare ......../...................
Vizat,
Inspector de specialitate ISMB,

Aprobat,
Consiliul de Administraţie,
H.C.A. nr. ............ din .......................

TEME PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR


PROFESIONALE- NIVEL IV
Calificarea profesională: Tehnician transporturi
an școlar 2017 -2018

1. Procesul de transport auto – elemente componente și organizare


2. Documente necesare în transportul rutier
3. Funcțiile juridice și condițiile de validitate ale contractelor de transport de pasageri,
mărfuri sau bagaje
4. Tipuri de contracte de transport – documente pentru traficul rutier internațional de mărfuri
5. Documente necesare la vămuirea mărfurilor funcție de tipul transportului
6. Factorii care influențează planificarea transportului rutier de mărfuri, bunuri și
persoane
7. Infrastructura sistemelor de transport rutier
8. Mijloace de transport rutier
9. Operatorii de transport rutier
10. Mijloace de transport feroviar
11. Operatorii de transport feroviar
12. Infrastructura sistemelor de transport naval
13. Mijloace de transport naval
14. Operatorii de transport naval
15. Infrastructura sistemelor de transport aerian
16. Mijloace de transport aerian
17. Operatorii de transport aerian
18. Caracteristicile sistemelor de transport combinat rutier – feroviar, rutier/feroviar –
naval, rutier – aerian
19. Indicatorii specifici activității de transport rutier
20. Indicatorii specifici activității de transport feroviar
21. Indicatorii specifici activității de transport naval
22. Indicatorii specifici activității de transport aerian
23. Consumul de combustibil, factori de reducere (stilul de conducere)
24. Traseele de circulație, curenții de trafic și circuitele de transport în transportul rutier
de mărfuri
25. Răspunderea parţilor în contractul de transport în transportul rutier de mărfuri
26. Optimizarea transporturilor rutiere
27. Sisteme de monitorizare şi control al traficului rutier
28. Studiu asupra sistemului de transport rutier
29. Tehnologii moderne pentru transportul mărfurilor
30. Operații specifice derulării procesului de transport auto
31. Monitorizarea transportului rutier
32. Calculul consumului normat de combustibil
33. Metode de înregistrare și verificare a activității desfășurate de conducătorul auto
34. Principalele elemente de control informațional al traficului rutier
35. Transportul mărfurilor periculoase
36. Managementul optimizării transporturilor rutiere
37. Metode și mijloace de diagnosticare a automobilelor
38. Reguli de prim ajutor utilizate în conducerea automobilelor

BIBLIOGRAFIE
 Bobică N. - Dreptul Transporturilor, Note de curs, Editura Fundaţiei “ Chemarea ”, Iaşi 1994
 Filip Gheorghe - Dreptul Transporturilor, Editie revăzută şi adaugită, Casa de Editura şi Presă“
Şansa ”- SRL, Bucureşti 1996;
 M. Poenaru, P. Ormenișan, Gr. Rurac, N. Dinescu – Exploatarea Autovehiculelor, Editura
Didactică și Pedagogică, București 1997;
 Ing. Gheorghe ION - Managementul Transporturilor - organizarea transporturilor, Ed.2001,
Bucureşti.
 Ing. Gheorghe ION - Managementul Transporturilor - Transportul public urban de pasageri,
Ed.2001, Bucureşti.
 Șerban Raicu – Sisteme de transport, Editura AGIR, București 2007;
 Dr. ing. Ioan TATAR ş.a. - Manualul operatorului de transport rutier, Ed.2007, Bucureşti.
 Dr. ing. Ioan TATAR ş.a. - Reglementări în domeniul transportului rutier de persoane, Ed.2007,
Bucureşti.
 Dr. ing. Ioan TATAR ş.a. - Reglementări privind accesul la activitate si condiţiile de efectuare a
transporturilor rutiere, Ed.2008, Bucureşti.
 Mihaela Popa – Transporturile și mediul socio - economic și natural, Editura Politehnica Press,
București 2008;
 Mihaela Popa – Economia transporturilor, Editura Politehnica Press, București 2009;
 *** Legislație privind transporturile rutiere interne de persoane și mărfuri, vol.3, Editura Matrix
Rom, București 2004;
 www.euload.com/model/Euload

Profesor îndrumător,
ing. Sînziana – Manuela LICAN