Sunteți pe pagina 1din 1

SC xxxxxxxxxxxx SRL

Str. xxxxxxxxxxxxxxx, Sibiu, Romania

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

Nr. ________/ _________

Adunarea Generala a Asociatilor SC xxxxxxxxxxxxxx SRL,


intrunita statutar in prezenta tuturor asociatilor azi, data de mai sus, in
conformitate cu art. 202 si urm. din legea 31/1990 si cu art. 8.1. al. (4) din Actul
Constitutiv,
Cu unanimitatea voturilor asociatilor hotaraste:

Art. 1. Aproba cesionarea de catre asociatul unic xxxxxxxxxxxxxxx a unui


numar de 10 parti sociale, semnificand 10% din capitalul social detinut de catre acesta
in cadrul societatii xxxxxxxxxxxxx SRL.

Art. 2. Partile sociale aratate mai sus se vor cesiona cu titlu oneros catre
xxxxxxxxx, cetatean roman, domiciliat in mun. xxxx, str. xxxxxxxx nr. xxxx, jud.
xxxxx, nascuta la data de xxxxxxxxxxx in mun. xxxxxx, jud. xxx, posesor al CI seria
xx nr. xxxxx emisa de xxxxxxxx la data de xxxxxxxx, avand xxxxxxxxxxxxxxx, care
astfel este cooptata in societate si urmeaza sa devina asociat in cadrul acesteia.

Art. 3 Urmare a cesiunii aprobata in conditiile de mai sus, structura capitalului


social va fi urmatoarea:
xxxxxxx, detine un numar de 90 parti sociale (90% din capitalul social) iar
asociatul xxxxxxxxxx, care intra in societate, va detine 10 parti sociale (10% din
capitalul social).
Art. 4. Administratorul societatii va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a
prezentei hotarari prin efectuarea procedurilor prealabile de publicare in conditiile
prevazute de lege si incheierea contractelor de cesiune de parti sociale. Se va redacta
apoi act constitutiv reactualizat si se vor face cuvenitele mentiuni la ORC de pe langa
Tribunalul Sibiu.

Sibiu, azi data de ...................


Nr. ______

Asociat unic

xxxxxxxx

S-ar putea să vă placă și