Sunteți pe pagina 1din 1

SCOALA GIMNAZIALA” SF GHEORGHE”, CRAIOVA Avizat, Responsabil Comisie Metodica

ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE Vizat DIRECTOR


DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ
PROFESOR
CLASA PREGATITOARE
Nr. .............../...............................

PLANIFICARE CALENDARISTICA - Limba Engleză


Clasa PREGATITOARE
Nr. ore/săpt: 1 oră pe săptămână
An şcolar: 2016/2017
18+16=34 de săptămâni + o săptămână „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Manual: Limba engleză pentru clasa Pregatitoare, workbook, Editura ELICART

SEMESTRUL UNITATEA DE ȊNVĂŢARE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


1. Greetings S1
2. Hello S2
3. What is your name? S3
4.In the classroom S4
5. Pupil’s objects S5
6. Toys S6
7.Revision 1 S7 S8 VACANŢĂ
I 8. Numbers S9
9. On the table 1 S10
10. On the table 2 S11
11. Fruits S12
12. Vegetables S13
13. Merry Christmas! S14
14. Winter time S15
15. Cartoons S16
16. At the farm S17
17. Evaluation S18
1. In the forest S1
2. At the zoo S2
3. Revision 2 S3
4. Parts of the body S4
5. Clothes S5
6.The house S6
7. Objects in the house S7
AL II-LEA
8. Happy Easter! S8 VACANTA
9. The clock S10
10. Happy birthday S11
11. The four seasons S12 S13 S14 “Sa stii mai multe
sa fii mai bun”
12. Revision 3 S15
13.Final Evaluation S16