Sunteți pe pagina 1din 8

Staţia cu salt de frecvenţă PANTHER 2000V-EDR

• Destinaţie: O staţie radio de emisie-recepţie VHF (UUS) cu


facilităţi de evitare a bruiajului şi secretizare completă a informaţiei,
destinată realizării legăturilor în fonie sau transmiteri de date la
eşaloanele tactice(respectă standardul ECCM-măsuri de contra contra
acţiune electronică). Staţia este compatibilă în lucru atât cu staţiile
analogice pe UUS (numai pe frecvenţe fixe în clar),cât şi cu staţiile
JAGUAR V şi PANTHER 2000V.

• Variante constructive:
1. varianta portativă.
2. varianta portativă montată pe autovehicul, destinată
echipării autostaţiilor de transmisiuni.
3. varianta vehiculară-formată din varianta portativă + o
interfaţă pentru lucrul pe autovehicule, care joacă rolul de amplificator
de putere şi realizează interfaţarea cu reţeaua telefonică de bord,
destinată echipării maşinilor de luptă.
• Gama de frecvenţă: 30  107,975 MHz
• Ecart : 25 KHz
• Frecvenţe fixe: 3120.
La lucrul în salt de frecvenţă , gama de frecvenţe a staţiei este
redusă la domeniul 30  87,975 MHz , pentru asigurarea compatibilităţii
cu staţiile radio JAGUAR V şi PANTHER 2000 V; în salt staţia dispune
de 2320 frecvenţe de lucru , cu un ecart de 25 KHz.
Staţia dispune de 8 canale de lucru presetabile : M(canal manual) şi
1,2,3,4,5,6,7(canale programabile)..
• Puterea emiţătorului: Staţia dispune de 3 regimuri de putere la
emisie :
1. LOW (putere minimă) - 100mW la toate variantele constructive.
2. MED (putere medie) - 5W la toate variantele constructive.
3. HIGH (putere maximă) - se diferenţiază pe variante astfel:
a) la varianta portativă - nu este disponibilă.
b) la varianta portativă montată pe autovehicul : 20W.
c) la varianta vehiculară 16W sau 50W, selectabilă de pe panoul
frontal al VIU.
• Antene utilizate - nesimetrice de radiaţie omnidirecţională tip
baston de 2,4 m(GOOSENECK).Acestea se pot conecta fie direct la
staţie(în varianta portativă),fie prin intermediul unui cablu coaxial de
radiofrecvenţă(în variantele b şi c). În variantele b şi c staţia utilizează
antene de bandă largă tip RA 3006-900.
• Bătaia:
1. în regim LOW (putere minimă)-25Km ;
2 în regim MED (putere medie) -1012Km ;
3. în regim HIGH (putere maximă, variantele b şi c) cel
puţin 25 Km.
• Alimentarea:
1. În varianta portativă- baterie de acumulatori CdNi de
12V –4A/h tip MA 4025D, având autonomie de funcţionare la un raport
Tx/Rx/Stand by de 1/1/8 de 10 la 12 ore.
2. În varianta portativă montată pe auto şi cea vehiculară -
sursă de curent continuu de 24V(bateria de transmisiuni a maşinii de
luptă sau autostaţiei, alternator , grup electrogen, reţea 220V prin bloc
redresor,etc).Suportă variaţii ale tensiunii de alimentare cuprinse între 18
şi 32V.
• Regimuri de lucru:
1. Acţionarea locală (de la propriile comenzi).
2. Acţionarea de la distanţă (telecomandă). Staţia se poate
acţiona fie cu ajutorul unei alte staţii radio PANTHER V-EDR, fie cu
ajutorul unei unităţi pentru acţionarea de la distanţă, printr-un circuit în
cablu bifilar cu lungimea de maxim 4Km, conectat la bornele "LINIE".
3. Retranslaţie automată ;distanţa maximă între staţiile din
punctul de retranslaţie este de 4 Km.
4. Intercomunicaţie , regim în care puterea la emisie este zero,
convorbirea desfăşurându-se pe linia fir conectată la bornele
"LINIE"(echivalent cu regimul "TELEFON" al staţiilor analogice);în
acest regim de lucru, staţia dispune de facilitatea transmiterii apelului
tonal de 2 KHz pe linia fir.
• Moduri de lucru:
1. FC - Frecvenţe fixe în clar: În acest mod de lucru staţia
operează în simplex MF-vocal sau transmiteri de date-fiind compatibilă
cu staţiile analogice :R-1070, R-1071, R-1230, R-1231,etc. Dacă se
recepţionează o transmisie în modul FS(frecvenţe fixe secretizat) şi
staţia se află în modul FC,se va recepţiona un ton de avertizare.
2. 2FS - două frecvenţe simplex(semiduplex): Acest mod de lucru
se utilizează în direcţii radio , şi presupune programarea staţiei cu două
frecvenţe : o frecvenţă F1 de emisie şi o frecvenţă F2 de
recepţie(frecvenţa F1 este frecvenţă de emisie-recepţie la lucrul în
simplex şi frecvenţă de emisie la lucrul în semiduplex).La corespondent
ele se vor inversa. Procedeul traficului este SIMPLEX , staţia lucrând cu
modulaţie de frecvenţă. Este disponibil numai în clar.
3. SCAN-FC - baleere canale fixe în clar (scanare). În acest mod
de lucru staţia baleează pentru 180 ms. frecvenţele înscrise pe cele 8
canale de lucru, continuu şi circular, in scopul descoperirii unui semnal
de radiofrecvenţă. În momentul descoperirii semnalului RF, staţia îi
afişează frecvenţa pe display cu intermitenţă(pâlpăire).Operatorul poate
selecta frecvenţa respectivă printr-o apăsare scurtă pe clapa
microreceptorului. Frecvenţa astfel selectată rămâne permanent afişată
pe display. Operatorul poate ,din acest moment, fie să asculte ceea ce se
comunică pe frecvenţa selectată, fie , dacă doreşte , să intre în legătură
cu staţiile care operează pe acea frecvenţă. Dacă pentru 5 secunde
operatorul nu selectează frecvenţa afişată cu intermitenţă pe display sau
dacă ,deşi a selectat-o, în reţeaua respectivă nu se mai emite timp de 5
secunde, staţia îşi reia automat scanarea. Acest mod de lucru este
disponibil numai în clar. Staţia baleează numai frecvenţele F1(de emisie-
recepţie în simplex).
4. FS - Frecvenţe fixe secretizat. În acest mod de lucru
informaţia, înainte de a fi transmisă, este criptată cu ajutorul
secretizorului intern al staţiei. Pentru a putea lucra în acest mod, staţia
trebuie în prealabil programată cu coduri de salt/secretizare.
5. FHS - Salt de frecvenţă-cu o viteză de 100 de salturi pe
secundă.
Tipuri de salt in frecvenţă: staţia poate fi programată pentru 4
tipuri de salt de frecvenţă , dintre care utilizatorul poate alege, în funcţie
de situaţia concretă, unul. Tipurile de salt se diferenţiază prin lărgimea
benzii de frecvenţe utilizată astfel:
1. Salt în bandă îngustă: În această variantă de salt gama de lucru
3087,975 MHz se împarte în 9 subgame de bandă îngustă a câte 6,4
MHz fiecare(256 de frecvenţe fixe pentru fiecare subgamă) , din care
utilizatorul poate selecta pentru salt una singură. Staţia va opera numai
pe cele 256 de frecvenţe ale subgamei alese.
Între subgamele 2 şi 3 există o porţiune de bandă cuprinsă între 42,8 şi
43,175 MHz în care staţia nu poate face salt în bandă îngustă(NO GO
AREA). Utilizatorul poate selecta numărul subgamei în care staţia să
execute salt.
2. Salt în bandă largă (3087,975) cu 3 variante:
1. Salt pe toate frecvenţele(2320 de frecvenţe).
2. Salt pe unul din cele 8 seturi (numite ORTOGONALE)
preexistente în memoria staţiei-fiecare set cuprinzând 256 frecvenţe fixe
luate din toată gama de lucru. Seturile se numesc ortogonale deoarece
nici una dintre frecvenţele unui set nu se regăseşte în nici unul din
celelalte 7 seturi. Utilizatorul poate indica numărul setului ortogonal pe
care staţia urmează să facă salt.
3. Salt pe 4, 16 sau 256 de frecvenţe specificate sau introduse
de operator.
Pentru operarea în modurile de lucru FXS şi h/H, staţia trebuie
în prealabil programată cu coduri de salt-secretizare. Codurile de salt-
secretizare sunt în număr de 5 grupe a câte 5 cifre fiecare grupă, cifrele
putând lua valori de la 07.Dintre cele 5 grupe , primele 4 sunt
individuale pentru fiecare din cele 8 canale de lucru în parte; a 5 a grupă
este comună pentru toate cele 8 canale, grupe de cod. Totuşi, această
posibilitate trebuie privită cu circumspecţie, deoarece conduce la
scăderea rezistenţei staţiei la decriptare, deşi programarea în acest caz
este mai facilă. Grupele de cod odată programate nu se mai afişază.
La lucrul în salt de frecvenţă, pe fiecare canal de lucru se pot interzice
până la 8 benzi de frecvenţă sau 8 frecvenţe , cu consecinţa că , din
momentul interzicerii acestea nu vor mai fi utilizate de staţie în salt. În
acest mod staţia poate fi protejată de efectele bruiajului inamic , dar se
pot evita şi interferenţele dintre reţelele proprii.
O reţea de salt de frecvenţă organizată cu staţii radio PANTHER V
EDR cuprinde în mod obligatoriu o singură staţie principală(MASTER)
şi un număr variabil de staţii secundare(SLAVE).
6. Căutare canal liber – FCS (Free Channel Searching):
În acest mod de lucru , pe timpul cât se află în stand-by, staţia
monitorizează pasiv (prin ascultare şi măsurarea nivelului de zgomot) un
set de frecvenţe aleator alese. La trecerea în emisie, dintre frecvenţele
monitorizate ,staţia MASTER o alege pe cea mai curată (care are cel mai
mic nivel de zgomot), sincronizând toate celelalte staţii ale reţelei pe
această frecvenţă. Pentru sincronizare staţia utilizează sincronizarea
saltului de frecvenţă.

• Alte facilităţi :
1. Lucrul selectiv. Este disponibil numai în modurile FXS, h/H şi
FCS. Presupune trei aspecte:
1. Adresa proprie :fiecare staţie poate fi programată cu o adresă
proprie formată din 2 cifre (de la 00 la 99).- odată introdusă pe unul din
canale , adresa proprie se memorează automat pe toate cele opt canale şi
nu mai poate fi ştearsă sau modificată decât prin zeroizarea staţiei.
2. Comunicaţia selectivă : pe baza adreselor lor proprii ,două sau
mai multe staţii dintr-o reţea pot intra într-o comunicaţie selectivă. Din
momentul intrării în comunicaţie selectivă transmisiile făcute de staţiile
care comunică selectiv nu mai pot fi recepţionate de către ceilalţi
membri ai reţelei. Aceştia din urmă vor percepe totuşi în microreceptor
un ton de ocupat, atât timp cât una din staţiile care comunică selectiv
emite. Pentru o comunicaţie selectivă de grup(mai mult de două staţii)
este necesar ca adresele staţiilor ce se angajează în comunicaţie să
înceapă cu aceeaşi cifră. Comunicaţia selectivă este disponibilă numai
pe canalul care a fost programată şi poate fi modificată.
3. Interzicerea unei staţii radio : în situaţia în care există indici
că una sau mai multe staţii din reţea au fost capturate, ele pot fi interzise
pe baza adreselor lor proprii de către toţi ceilalţi membri ai reţelei.
Transmisiile făcute în reţea nu mai pot fi recepţionate de către staţia sau
staţiile interzise, din momentul interzicerii lor. Interzicerea este valabilă
numai pe canalul care a fost programată şi poate fi modificată. Pentru o
interzicere de grup este necesar ca adresele staţiilor de interzis să
înceapă cu aceeaşi cifră. Interzicerea este disponibilă numai pe canalul
care a fost programată şi poate fi modificată.
4. staţia asigura accesul multiplu simultan (MSA) pe un singur
canal. Acesta este disponibil numai în modul de lucru h/H(salt de
frecvenţă) şi permite unui operator sa comunice selectiv cu o alta
staţie(grup de staţii),fără a perturba comunicarea curentă în salt de
frevenţă a reţelei. Pentru a lucra în MSA, staţia trebuie să aibă
programată adresa proprie.
5. OTAR (Over The Air Rekeying-reprogramare prin radio)-staţia
dispune de posibilitatea programării simultane a unei reţele cu noi
parametri (caracteristici) de lucru printr-o transmisie radio. Transmisia
se poate efectua numai pe un canal care asigură secretizarea( în modurile
FS,FHS şi FCS).Staţia poate transfera parametrii de lucru pentru un
singur canal odată. Dacă se doreşte transferul parametrilor de lucru
pentru mai multe canale, se vor executa mai multe transmisii.
6. Transmisii de date - staţia poate lucra în regim de transmiteri
de date cu viteze de transmisie de maximum 115 Kbit/s acceptate de
interfetele sicrone şi asincrone. Staţia permite selecţia codurilor
corectoare de erori FEC(Forward Error Correction) în funcţie de
condiţiile de propagare radio(favorabile,medii sau scazute).Prin radio
viteza maximă de transmisie este de 9,6 Kbit/s,cu FEC.Transferul
datelor se face fie utilizând pentru aceasta fie o interfaţă serială externă
de tip RS-232 fie, alternativ, prin interfaţa standard a staţiei.
7. Facilitatea CSMA (Carrier Sense Multiple Acces)-permite
controlul accesului la reţea pentru evitarea coliziunilor, în cazul
transmiterilor simultane de voce şi date.
8. Display-ul şi tastatura se pot dezactiva.
9. Staţia poate fi zeroizată complet sau selectiv , indiferent dacă
dispune sau nu de sursă de alimentare.
10. Autotestul: (sistemul BITE-Built-in Test Equipment)-staţia
dispune de facilitatea testării manuale sau automate a stării de
funcţionare,cu indicarea eventualelor erori(defecţiuni)sub forma unui
cod numeric format din 4 cifre, cod a cărui semnificaţie se găseşte în
manualul de exploatare.
11. Utilizatorul poate verifica şi/sau modifica la staţie
configuraţia timpului-calendarul (an, lună, zi, oră, minut).La lucrul în
salt de frecvenţă, toţi corespondenţii unei reţele, pentru a se putea
sincroniza, trebuie să aibă aceeaşi configuraţie a timpului setată la staţie.

Tonuri ce se activează la staţia radio:


1. Tonul de eroare se activează :
Principalele situaţii când se activează tonul de eroare:
1. La intrarea în modurile de lucru FXS şi h/H dacă staţia nu
are introduse codurile de salt-secretizare.
2. La intrarea în lucrul selectiv, dacă staţia se găseşte în
modul de lucru FXC.
3. La selectarea regimului de putere maximă la staţia în
varianta portativă.
4. Pe canalele 1 la 7, până la introducerea frecvenţei de lucru.
5. În situaţia când în reţeaua de salt există 2 staţii MASTER
,la staţia care recepţionează.
6. La retranslaţie sau acţionare de la distanţă dacă circuitul fir
dintre cele 2 staţii este întrerupt.
7. La acţionarea de la distanţă dacă ambele staţii sunt trecute
pe RCU (staţii care comandă).
8. La zeroizarea staţiei.
2. Tonul de sincronizare - se percepe în receptorul staţiei
MASTER pe durata sincronizării iniţiale.
3. Tonul de ocupat - este recepţionat de corespondenţii neangajaţi
în comunicaţia selectivă pe timpul cât una din staţiile angajate în
comunicaţie selectivă emite.
4. Tonul de baterie descărcată - apare în situaţia în care
tensiunea sursei de alimentare scade sub 10V.
5. Tonul de lucru secretizat -“bip”-uri de joasă frecvenţă emise la
fiecare 2 secunde atunci când se lucrează secretizat.
6. Tonul de avertizare (Tonul Hailing) - permite unei staţii care
lucrează pe frecvenţe fixe să avertizeze membrii unei reţele care
lucrează în salt de frecvenţă despre necesitatea stabilirii unei legături.

S-ar putea să vă placă și