Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială „Bernády György” Tîrgu-Mureş

Prof. gr.I, dr. Beatrice Budea


Disciplina: Istorie
Disciplina: ISTORIE
Clasa a VI-a A,B Avizat:………………………….
Nr. de ore pe săptămână: 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – anul şcolar 2017-2018

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observ.


Nr. ore
crt.
Semestrul I - 18 săptămâni în perioada 11 sept. 2017–2 febr. 2018
1. LUMEA MEDIEVALĂ 1.1 Utilizarea termenilor istorici specifici 3 Săptămânile 1-2
Evului Mediu în diferite situaţii de• Satul medieval. 11-22 sept. 2017
OMUL ŞI MEDIUL comunicare scrisă sau orală. 3.1 Localizarea
în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din
• Studiu de caz: Descrierea unui sat
medieval. Săptămâna 2
Evul Mediu, pe baza surselor istorice. 3.3
18-22 sept. 2017
Compararea informaţiilor din surse istorice
referitoare la un aspect al civilizaţiilor
• Oraşul medieval: centru
medievale, în vederea stabilirii unor meşteşugăresc şi comercial. Săptămâna 3
asemănări şi a unor deosebiri. 25-29 sept. 2017
• Studiu de caz: Constantinopol.
2. SOCIETATEA 2.1 Realizarea în echipă, prin asumarea unor 2 Săptămâna 4
responsabilităţi, a unui proiect. 3.1 • Societatea medievală în Europa. 2-6 oct. 2017
FEUDALĂ Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor
istorice din Evul Mediu, pe baza surselor
Săptămâna 5
istorice. 3.2 Descrierea unui fapt istoric din
Evul Mediu, utilizând informaţii din surse
9-13 oct. 2017
istorice, cunoscute sau la prima vedere.
3. BISERICA ÎN EVUL 1.1 Utilizarea termenilor istorici specifici 2 Săptămâna 6
Evului Mediu în diferite situaţii de • Marea schismă a bisericii creştine 16-20 oct. 2017
MEDIU comunicare scrisă sau orală. 3.1 Localizarea (1054).
în timp şi spaţiu a faptelor istorice din Evul
Mediu, pe baza surselor istorice. 3.2 • Cruciadele. Săptămâna 7
Descrierea unui fapt istoric din Evul Mediu,
16-20 oct. 2017
utilizând informaţii din surse istorice,
cunoscute sau la prima vedere.
Săptămâna „Școala altfel” 30 octombrie-3 noiembrie 2017 - Săptămâna 8
4. CULTURA ŞI 1.1 Utilizarea termenilor istorici specifici 1 Săptămâna 9
Evului Mediu în diferite situaţii de • Literatura medievală. 6-10 nov. 2017
SOCIETATEA ÎN EVUL
MEDIU
comunicare scrisă sau orală. 2.1 Realizarea
în echipă, prin asumarea unor
• Arhitectura medievală. 1
responsabilităţi, a unui proiect. • Studiu de caz: descrierea unei
3.3 Compararea informaţiilor din surse

1
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observ.
Nr. ore
crt.
istorice referitoare la un aspect al biserici, catedrale, mănăstiri sau a unui
civilizaţiilor medievale, în vederea stabilirii
unor asemănări şi a unor deosebiri. castel medieval.
5. STATUL MEDIEVAL 3.1 Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor 4 Săptămâna 10
istorice din Evul Mediu, pe baza surselor • Organizarea statului în Europa 13-17 nov. 2017
istorice. medievală.
3.2 Descrierea unui fapt istoric din Evul
Mediu, utilizând informaţii din surse • Studiu de caz: Franţa, Germania. Săptămâna 11
20-24 nov.2017
istorice, cunoscute sau la prima vedere.
3.3 Compararea informaţiilor din surse
• Formarea statelor medievale
istorice referitoare la un aspect al româneşti. Săptămâna 12
civilizaţiilor medievale, în vederea stabilirii
unor asemănări şi a unor deosebiri. • Formarea şi expansiunea Imperiului 27-30 nov. 2017
30 nov.-1 dec. liber
2.1 Realizarea în echipă, prin asumarea Otoman. Săptămâna 13
unor responsabilităţi, a unui proiect.
• Studiu de caz: Raporturile Ţărilor 4-8 dec. 2017
Române cu Poarta în secolele XV-XVI
RECAPITULARE 1.1., 1.2., 3.1., 3.3. Recapitulare semestrială - evaluare 1 Săptămâna 14
SEMESTRIALĂ 11-15 dec. 2017
Vacanța de iarnă 3 săptămâni, între 23 dec. 2017–14 ianuarie 2018
7. NAŞTEREA LUMII 2.3 Realizarea în grup, a planului unei 1 Săptămâna 15
dezbateri pe o temă istorică. 3.4 Localizarea • De la atelierul meşteşugăresc la 18-22 dec. 2017
MODERNE în timp şi spaţiu a faptelor istorice de la manufactură.
EUROPA ÎN sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca
EXPANSIUNE Modernă, pe baza surselor istorice. 3.5 • Principalele descoperiri geografice 1
Săptămâna 16
15-19 ian. 2018
Descrierea unui fapt istoric de la sfârşitul şi consecinţele lor.
Evului Mediu şi din Epoca Modernă,
utilizând informaţii selectate din surse
istorice, cunoscute sau la prima vedere.
8. RENAŞTEREA ŞI 1.2 Utilizarea termenilor istorici specifici 2 Săptămânile 17-18
Epocii Moderne, în diferite situaţii de • Renaşterea în Italia. Influenţe 22-26 ian. 2018
UMANISMUL comunicare scrisă sau orală. 3.4, 3.5.culturale în Europa. 29 ian.-2 febr. 2018
Vacanță intersemestrială – o săptămână: 3-11 februarie 2018
9. REFORMA 1.2., 3.4 Localizarea în timp şi spaţiu a 4 Săptămânile 19-20/1-2
faptelor istorice de la sfârşitul Evului Mediu • Reforma şi Contrareforma. 12-16 febr. 2018
RELIGIOASĂ ŞI şi din Epoca Modernă, pe baza surselor 19-23 febr. 2018
CONSECINŢELE SALE istorice. 3.5.
• Războiul de 30 de ani şi consecinţele Săptămânile 21-22/3-4
26 febr.-2 mart.2018
sale. 5-9 mart. 2018
10. EPOCA MODERNĂ 3.6 Compararea informaţiilor din surse 3 Săptămânile 23-24/5-6
istorice referitoare la un aspect al • Manifestări ale absolutismului 12-23 mart. 2018
EUROPA ÎN SECOLELE civilizaţiilor de la sfârşitul Evului Mediu şi monarhic. Săptămânile 25/7
XVII-XVIII din Epoca Modernă, în vederea stabilirii
2
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Săpt. Observ.
Nr. ore
crt.
unor asemănări şi a unor deosebiri. 2.2 26-30 mart. 2018
Participarea la un proiect istoric, de grup. • Monarhia constituţională din Anglia. 3-7 apr. 2018
• Iluminismul şi reprezentanţii săi.
Montesquieu, Iosif al II-lea.
Vacanța de primăvară 31 martie-10 aprilie 2018
11. RECAPITULARE 1.1., 1.2., 3.1., 3.3. Recapitulare semestrială - evaluare 1 Săptămâna 26/8
SEMESTRIALĂ 11-13 apr. 2018
REVOLUŢII 3.5 Descrierea unui fapt istoric de la 2 Săptămânile 27-28/9-10
sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca • Revoluţia americană. 16-20 apr. 2018
ALE EPOCII MODERNE Modernă, utilizând informaţii selectate din
surse istorice, cunoscute sau la prima
• Revoluţia din Franţa: de la Adunarea 2
23-27 apr. 2018
Stărilor Generale la Convenţia Săptămânile 29-30/11-12
vedere.
30 apr.-4 mai 2018
3.6 Compararea informaţiilor din surse Iacobină. 7-11 mai 2018
12. istorice referitoare la un aspect al
civilizaţiilor de la sfârşitul Evului Mediu şi • „Declaraţia Drepturilor Omului şi 1 Săptămâna 31/13
din Epoca Modernă, în vederea stabilirii ale Cetăţeanului”. 14-18 mai 2018
unor asemănări şi a unor deosebiri.
4.2 Realizarea de comparaţii referitoare la • Franţa de la Consulat la Imperiu. 2 Săptămânile 32-33/14-15
fapte istorice, utilizând informaţii din medii
non-formale. • Studiu de caz: Codul lui Napoleon. 21-25 mai 2018
28 mai-1 iun.2018
EVALUARE FINALĂ 1.1., 1.2., 3.1., 3.3., 3.4., 3.6, 4.2. Recapitulare și evaluare finală 2 Săptămâna 34-35/16-17
13 4-8 iunie 2018
11-15 iunie 2018
Vacanța de vară 16 iunie-9 septembrie 2018