Sunteți pe pagina 1din 4
MINISTERUL EDUCATE! NATIONALE AGENTIA DE CREDITE $I BURSE DESTUDIT , vy OFERTA DE BURSE IN BAZA ACORDURILOR DE COLABORAREBILATERALE’ALE ROMANIEI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019 www. roburse. ro AZERBAIDJAN- Termenul limita pentru conan 03.2018 OFERTA: a - 3 burse pentru studii complete veh WU postuniversitare (bursierii care nu cunose limba statului primitor a plata); Sy risi la cursuri pregatitoare de limba, fara - 2 burse pentru studii de or ursierii care nu cunosc limba statului primitor vor fi inscrisi la cursurp itoare de limba, fara plata); = 30 de luni/ burse, UNstagii de specializare stiintificd care pot fi fragmentate t pe o duraté de 3." fersoana ( inscrierea este conditionat de cunoasterea limbii statului pj ua unei limbi de circulatie internationala: englezi, francez’, ~ 3 jodbabgRtru participarea la cursurile de vara de limbi, literatura si civilizatie. xB formatit detaliate, va rugam sa accesati comunicatul de presi REPUBLICA BULGARIA- Termenul limita pentru candidatura: 25.01.2018 OFERTA: ~ 5 burse pentru studii universitare de licenta( ciclul 1), de masterat( ciclul 2) sau de doctorat( ciclul 3); Tele +4020 310 1908, Fs =a 21 1022 17 REPUBLICA ARABA EGIPT- Termenul limita pentru candidatura: 02.03.2018 OFERTA: 10 burse anual pentru studii universitare de licenta, masterat sau doctorat in orice domeniu, cu exceptia specializarilor reglementate de partea primitoare, in functie de locurile disponibile in institutiile de invatamant superior din statul Primitor si in conformitate cu legislatia in vigoare. Pentru informatii detaliate va rugim sa accesati comunicatul de presi 9 REPUBLICA ELENA- Termenul limita pentru candidatura: 23.02. oe OFERTA: 3 burse, cu durata de 10 luni pe fiecare an universitar, rane fu ae de fu studii universitare; candidatii vor urma un program de lit trebuie sa fi fost admisi de catre universitatea la care (megza sa studieze; rata de un an si 1 bursa de 10 luni pentru studi postuniversitare sa Cetare; candidatil trebuie SA cunoasca limba greacd, francez sau engle; Postuniversitar; 3 burse pentru cursuri de vara de oh fi fost admisi la un program feratura si cultura; candidatii trebuie s& cunoasca limba greaci, francez: ahs Pentru informatii ses f& accesati comunicatul de presi REGATUL HASEMIT Al OFERTA: 3 burse pentru stur le licenta IEI- Termenul limita pentru candidatura: 11.04.2018 2 burse idii de masterat; 2 bui studii de doctorat. Segsi an pregatitor pentru invatarea limbii statului partfi primitoare. informatii detaliate va rugdm s4 accesati comunicatul de presi REPUBLICA ISLAMICA IRAN- Termenul limita pentru candidatura: 11.04,2018 OFERTA: 5 burse pentru studii post-universitare( master/ rezidentiat, doctorat) sau stagii de cercetare si perfectionare, in domenii de interes comun, REPUBLICA POLONA- Termenul limita pentru candidatura: 23.02.2018 OFERTA ~ _prtile vor realiza schimburi de studenti in limita anual de 20 de luni; ~ fn cadrul colaborarii in domeniul perfectionarii cadrelor stiintifice si didactice, Partile vor trimite, anual, cetateni din statele lor la stagii stiintifice( de specializare), pentru perioade de cel putin o luna, in limita anual de 10 luni; - partea polona va primi anual 10 persoane la cursurile de vara de limba, ti oA $i civilizatie poton’. wet cege REPUBLICA SLOVACA- Termenul limita pentru onan 2018 Pentru informatii detaliate, vi rugim s& accesat OFERTA = pana la 25 de luni de bursa pentru studii universit iale, impartite in perioade de 5 pana la 10 luni. Primirea la studii este con td de cunoasterea limbii Parti primitoare sau a timbii engleze; = pana la 20 de luni de bursa pengray stagit de specializare si studii, adresate doctoranzilor si cadrelor didacti Oho cercetatori si pedagogi). Acestea pot fi impartite in perioade de 3 18 luni. Primirea la studii este conditionata de Cunoasterea limbii Parti pximpogst sau a unei limbi de circulatie international - 5 burse pentru studentysT kare didactice, la cursurile de vara de limba, literatura $i civilizatie - burse guverpamenthje de studii pentru invatamantul superior pentru cet&tenti romani