Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Științe ale Naturii și Științele Agricole

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ


~1~
Provocările actuale ale dezvoltării
conf.univ.dr. Igor SÎRODOEV

2017/2018
Cuprins

• Provocările dezvoltării regionale și locale


• Contextul dezvoltării regionale și locale
Provocările DRL:
Globalizare
• Globalizarea este procesul economic, social și politic, care guvernează lumea în
prezent
• Transformarea economică, socială și de mediu are loc în cadrul așezărilor și
regiunilor
• Dezvoltarea așezărilor și regiunilor este un proces inegal rezultat în urma creșterii,
declinului și adaptării acestora
Provocările DRL:
Indicatori ai globalizării

• Globalizarea reprezintă „marketingul și vânzarea simultană a mărfurilor și serviciilor la nivel


mondial, astfel creându-se sistemele globale de producție, distribuție și consum, sprijinite de
regularizarea globală a comerțului și finanțelor” (Pike et al., 2017, p. 3)
Provocările DRL:
Liberalizare economică

• Dezvoltarea are loc într-un sistem global al fluxurilor


• Liberalizarea piețelor în cadrul acordurilor comerciale globale:
✗ Limitează libertatea guvernelor și a institutelor naționale
✗ BM, FMI, WTO, G7, UE dominate de interesele țărilor dezvoltate modelează
piața globală și îi asigură un sprijin intelectual
✗ O „lume plată” în care toate locurile au șanse egale

• Economiile naționale sunt în diferite faze de deschidere și integrare din cauza


varietăților locale ale capitalismului și evoluției economice diferite în trecut
✗ Țările de Jos și Singapore (deschise) vs. Japonia și India (închise)
Provocările DRL:
Urbanizare

• Urbanizarea fără precedent: în 2007 populația urbană >50%


• Inegalitatea distribuției activităților economice: concentrarea activităților
economice în orașele-regiuni atractive pentru capitalul financiar și industrial,
generarea inovațiilor
• Corporațiile transnaționale (TNC) sunt motoarele globalizării
• Orașele globale găzduiesc sediile sociale ale TNC
✗ Atractive pentru „clasa creativă”, forța de muncă cu o calificare înaltă
✗ Atractive pentru forța de muncă necalificată, care deservește clasa creativă
Provocările DRL:
Mega-orașe (> 10 mil. loc.)
Provocările DRL:
Inegalitate socială și spațială

• Avantajele globalizării se concentrează în mâinile elitelor, 1 procent, datorită


aprecierii bunurilor, moștenirii și proprietății
• +: factorii dezvoltării se concentrează în regiunile care vor constitui motoarele
dezvoltării
• -:
✗ Diferențele de venit provoacă nemulțumirile, cauzează bolile, erodează
încrederea, măresc rata criminalității
✗ Gradul de ocupare a forței de muncă și rata șomajului: fm feminină +China
-India
✗ Limitează extinderea consumului și a cererii
✗ Valuri de proteste: Occupy Wall Street (SUA), Podemos (Spania), Syriza (Grecia)
Provocările DRL:
Caracteristicile inegalității sociale și spațiale

• China: decalajele în dezvoltare


urban/rural și Coasta Pacifică vs. zonele
interioare
• „Contracția orașelor” („shrinking cities”)
și regiunilor care au intrat într-un
declin economic și demografic profund
• În orașele globale, concentrarea sărăciei
și a șomajului și absența locuințelor
accesibile
Provocările DRL:
Convergență și divergență în UE

• UE: convergența nivelului de dezvoltare dintre statele membre și divergența în interiorul


acestora prin dominarea capitalelor (trendul oprit de recesiunea de după 2008)
Provocările DRL:
Modelele teoretice ale globalizării

• Anii 1990-2000: extinderea modelului vestic de liberalizare a piețelor, producție și


consum
• În prezent: eficiența modelului vestic este pusă sub semnul întrebării din cauza
diferenței contextelor economice, sociale și politice în care a fost formulat
• Alternative:
✗ China
✗ BRICS: Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud
✗ MINT: Mexic, Indonezia, Nigeria, Turcia
✗ Rolul crescut al statului în economiile emergente este în contradicție cu
modelele vestice
Provocările DRL:
Marea Recesiune
Expansiunea explozivă a creditării, în special
în SUA și Marea Britanie, pe fundalul
relaxării financiar-monetare
Faza I: Prăbușirea pieței imobiliare
1. Creditele sigure („prime” markets)
2. Creditele cu riscul crescut („sub-
prime” markets)
3. Combinarea creditelor sigure cu cele
cu risc (Collateralized Debt
Obligations, CDO) pentru vânzare
4. Creditorii nesiguri din SUA au
început să dea faliment
5. Falimentul lui Northern Rock (Marea
Britanie, 2007) și Lehman Brothers Faza II: Criza datoriilor statului
(SUA, 2008) a declanșat falimentările ✗ Țările cele mai afectate: Grecia,
în lanț Portugalia, Irlanda, Spania, Italia,
6. Naționalizarea companiilor/băncilor Islanda și Cipru; Japonia.
private de către guvernele naționale
Provocările DRL:
Efectele Marii Recesiuni

• Răspunsul economic: accentuarea dezechilibrelor regionale și locale, în special, în


țările cele mai afectate
• Răspunsul politic: reducerea cheltuielilor publice, regimul de austeritate, mai ales,
la periferii
• Țările mai puțin afectate: Australia, Canada – exportul resurselor în China
• Modificarea ordinii economice globale:
✗ Țările în curs de dezvoltare și în tranziție au contribuit cu > 50% la formarea
PIB-ului global (în 2010)
✗ China, un mare investitor în țările străine
✗ Comerțul între țările din Sudul Global (China + „Tigrii Asiatici”)
• Valuri de politici protecționiste (Donald Trump în SUA, PSD în România, politici
anti-refugiați în Europa Centrală etc.)
• „Creșterea lentă”
Provocările DRL:
Noul drum al mătăsii
Provocările DRL:
În viitorul apropiat

• Creșterea populației în țările în


curs de dezvoltare
✗ Crește speranța de viață la
naștere
✗ Declinul (EU) și îmbătrânirea
populației (EU, China)
✗ Migrațiile din țările sărace în
țările bogate
✗ Refugiații se concentrează în
țările sărace (86%), în ciuda crizei
din UE
✗ Integrarea economică
(extinderea UE) accentuează
schimb de populații, care, la
rândul său duce la creșterea
sentimentelor anti-imigranți și
conflictele politice
Provocările DRL:
Schimbarea mediului

• Schimbarea mediului, la nivel global


și regional
✗ Schimbarea climei cauzată de
activitatea umană cu efectele mai
severe în cazul țărilor sărace
✗ Proprietatea și managementul
terenurilor: principalul factor de
producție pentru DRL
✗ Conflictele cauzate de modul de
utilizare a terenurilor
✗ Cererea pentru anumite resurse
✗ Poluare
✗ Investiții cu scopul adaptării la
mediul în schimbare
Contextul DRL:
Guvernare și guvernanță

DRL are loc în contextul institutelor de guvernare și guvernanță


• Diminuarea rolului clasic al statului în gestionarea dezvoltării economice
• În același timp, statele se impun prin determinarea condițiilor de funcționare a
economiei globale
• Țările cu un important sector public în economia națională sunt tot mai vizibile în
modelarea procesului de globalizare
• Guvernanța la mai multe nivele (multi-level governance) s-a dezvoltat ca urmare a
interconectării multiplelor actori în procesul de luare a deciziilor, în special, la
nivel regional

S-ar putea să vă placă și