Sunteți pe pagina 1din 23

Principii de construcţie a

textului jurnalistic

1 Jurnalism economic
Len Reed – “Black Box”

sortează şi ordonează
informaţiile

2 Jurnalism economic
1. Planificarea
– căutarea informaţiilor
– colectarea informaţiilor
– conturarea întrebărilor şi
clarificărilor necesare
– realizarea interviurilor
(dacă este cazul)
– sortarea informaţiilor

3 Jurnalism economic
2. Sistematizarea informaţiilor
Informaţia

Context ce comunică? semnificaţia?

De ce şi pe cine
interesează?

titlul intro-ul

4 Jurnalism economic
3. Etapa de aprobare
– expuneţi succint editorului conţinutul
articolului
– prezentaţi editorului titlul articolului
– susţineţi-vă punctul de vedere dacă este
nevoie

5 Jurnalism economic
4. Etapa redactării propriu-zise
– odată ce aveţi un intro, stabiliţi succesiunea
logică a prezentării faptelor
– scrieţi fără întreruperi, menţineţi ritmul
– în ce măsură interesează informaţiile
prezentate şi pe cine ar putea interesa?
– corectarea, eliminând in primul rând cuvintele
si propoziţiile de prisos
– ultima lectură

6 Jurnalism economic
Cele 3 întrebări
• Care este publicul ţintă?

• Care sunt informaţiile obiective de care au


nevoie cititorii, pentru a-şi forma propria
opinie?

• Ce informaţii şi ce conexiuni lipsesc?

7 Jurnalism economic
Piramida răsturnată
• cea mai eficientă modalitate de a organiza
materialul informaţional într-un text
jurnalistic
• procedeul prin care elementele
materialului sunt aşezate în ordinea
descrescătoare a importanţei şi a
interesului suscitat
• se aplică în special articolelor de ştiri

8 Jurnalism economic
Dezavantajele piramidei răsturnate
• în cazul articolelor care sunt mai întinse
şi/sau mai complexe
• articolele care nu au o structură narativă
clară
• articolele care nu au o succesiune
cronologică a evenimentelor
• articolele de tip feature (o mulţime de teme
şi abordări diferite)

9 Jurnalism economic
Formarea
Stabilirea unei imagini
naturii de ansamblu Determinarea
informaţiilor efectelor pe
care dorim să
Care sunt
le obţinem
informaţiile de
care
dispunem?

Stabilirea
Stabilirea elementelor
Alegerea mărimii şi importante şi
modului în formei a celor inutile
care trebuie elementelor
aşezate în pe care le
text păstrăm

10 Jurnalism economic
Modelul
5W-H

11 Jurnalism economic
Cele mai importante informatii
cine?, ce?, când?, unde?

de ce? , cum?

Detalii
despre
context

ordinea importanţei celor şase elemente depinde de:


• natura evenimentului
• unghiul de abordare a subiectului ales de jurnalist

12 Jurnalism economic
Exemple
Periculosul terorist responsabil de
atentatul de acum două săptămâni a fost
prins de forţele speciale în această
dimineaţă.

CINE ?

13 Jurnalism economic
Sătulă de abuzurile şi violenţa soţului
alcoolic, o femeie şi-a pus capăt zilelor.

DE CE? CE?

CUM?

Dezactivând sistemul de securitate al Muzeului


Naţional cu ajutorul unei tehnologii foarte
sofisticate, un spărgător a reuşit să fure patru
tablouri celebre aparţinând lui Rembrandt.
14 Jurnalism economic
 Lista întrebărilor nu este şi nici nu trebuie să fie
exahustivă

 Dacă jurnalistul nu reuşeşte să răspundă la vreo


întrebare, atunci este mai bine să introducă o
menţiune referitoare la aceasta, decât să o
ignore pur şi simplu

Nu se cunosc încă autorii atentatului, acesta


nefiind revendicat până în prezent de nici o
grupare teroristă; cea mai probabilă ipoteză este
aceea că...

15 Jurnalism economic
Articole de ştiri
• răspund cu precădere la cele patru
întrebări de bază
• completate frecvent de cum? şi de ce?
• în logica relatării unui eveniment,
răspunsurile la aceste întrebări sunt de
regulă suficiente
• restricţii atât de spaţiu cât şi de timp
• un articol de ştiri trebuie să se
caracterizeze prin concizie
16 Jurnalism economic
Intro (lead)
- primul paragraf
- cel mai important, concentrând informaţia esenţială

Paragrafele de dezvoltare
-rolul de a oferi precizări sau de a aduce date noi
- să ofere informaţii de background
- numărul de paragrafe depinde de importanţa şi
complexitatea evenimentului relatat
- principiul maximum de informaţie cu minimum de
mijloace (cu minimum de cuvinte)
-fiecare paragraf se identifică cu o idee

17 Jurnalism economic
Jurnalismul nu este ştiinţă exactă!
• reguli de bază
• ceea ce primează este întotdeauna
conţinutul
• nu există tipare prestabilite
• talent, personalitate şi stilului propriu
fiecărui jurnalist

18 Jurnalism economic
Distincţia între story şi raport
• defineşte şi reflectă atât aşteptările cititorilor, cât
şi modul de elaborare a articolului
• nu este însă obligatoriu ca toate rapoartele să
fie plictisitoare, aşa cum nici toate story-urile nu
sunt interesante
• publicul citeşte din două mari considerente:
– nevoia de informare
– nevoia de experienţă

19 Jurnalism economic
Raportul Story-ul
• transmite informaţii • creează experienţa

• transferă cunoştinţe • transportă cititorul


dincolo de limitele
timpului, spaţiului şi
imaginaţiei

• ne arată, ne indică
contextul • ne poartă acolo

20 Jurnalism economic
Raportul Story-ul
„Consiliul de <<„Lăsaţi 10 000 de
administraţie al SC oameni şomeri şi nici
Santos SA se va nu vă pasă” a apucat
întruni joi pentru a să strige
perfecta detaliile reprezentantul
contractului de angajaţilor înainte de
vânzare a a fi târât afară de
întreprinderii” către agenţii de
pază>>

21 Jurnalism economic
Raportul Story-ul
• citatul este principalul • dialogul
instrument • introducerea dimensiunii
• 5W-H - elementele principale temporale şi dezvoltarea de
ale ştirii sunt „imobilizate” din personaje
punct de vedere temporal • un minim aport literar pentru a
• relatare obiectivă, neutră atrage atenţia, pentru a captiva
cititorul
• Cine? • Personaj
• Ce? • Acţiune
• Unde? • Cadrul de desfăşurare
• Când? • Cronologia evenimentelor
• De ce? • Cauzalitate
• Cum? • Proces, mod de desfăşurare

22 Jurnalism economic
Story-ul
• Sarcina jurnalistului - să identifice şi să distingă
când trebuie să scrie un story şi când să scrie un
raport
• Un story - o construcţie literară a firului narativ
(expoziţie, intrigă, desfăşurarea acţiunii, punct
culminant şi deznodământ)
• O îmbinare a stilului reportericesc cu tehnici
literare
• Pentru a transforma un simplu raport într-un
story, jurnalistul trebuie să devină povestitor

23 Jurnalism economic