Sunteți pe pagina 1din 3

(echilibru parţial; ţară mare; P3 prezintă un grad de dificultate mai ridicat)

P1. Autorităţile de resort dintr-o ţară mare X, înţelegând propria poziţie comercială puternică pe piaţa
mondială a produsului p, decid renunţarea la politica comercială în vigoare (liber schimb) prin instituirea
unei taxe vamale de import (specifice) de 10 u.m. Ca urmare a acestei măsuri numărul total de bucăţi
din produsul p achiziţionate la intern scade de la 10.000.000 bucăţi la 8.000.000 buc. Totodată, numărul
de bucăţi din produsul p achiziţionate de la producători interni creşte de la 5.000.000 la 6.000.000.
Ştiind că înainte de impunerea taxei vamale la import preţul mondial era de 100 u.m./buc şi că ulterior
preţul mondial devine 96 u.m./buc, să se calculeze:

a. preţul intern al produsului p după impunerea taxei vamale;

b. volumul încasărilor bugetare în situaţia cu taxă vamală;

c. efectul total al măsurii (impunerea taxei) asupra bunăstării ţării X. Comentaţi succint rezultatul.

P2. Autorităţile de resort dintr-o ţară mare X, înţelegând propria poziţie comercială puternică pe piaţa
mondială a produsului p, decid renunţarea la politica comercială în vigoare (liber schimb) prin instituirea
unei taxe vamale de import (specifice) de 14 u.m. Ca urmare a acestei măsuri numărul total de bucăţi
din produsul p achiziţionate la intern scade de la 14.000.000 bucăţi la 12.000.000 buc. Totodată,
numărul de bucăţi din produsul p achiziţionate de la producători interni creşte de la 5.000.000 la
6.000.000. Ştiind că înainte de impunerea taxei vamale la import preţul mondial era de 200 u.m./buc şi
că ulterior preţul intern devine 210 u.m./buc, să se calculeze:

a. preţul mondial al produsului p după impunerea taxei vamale;

b.efectul măsurii asupra bunăstării producătorilor;

c. efectul total al măsurii (impunerea taxei) asupra bunăstării ţării X. Comentaţi succint rezultatul.

P3*. Autorităţile de resort dintr-o ţară mare X, înţelegând propria poziţie comercială puternică pe piaţa
mondială a produsului p, decid renunţarea la politica comercială în vigoare (liber schimb) prin instituirea
unei taxe vamale de import (specifice) de 10 u.m. Ca urmare a acestei măsuri numărul total de bucăţi
din produsul p achiziţionate la intern scade de la 8.000.000 bucăţi la 6.000.000 buc. Totodată, numărul
de bucăţi din produsul p achiziţionate de la producători interni creşte de la 5.000.000 la 6.000.000.
Ştiind că înainte de impunerea taxei vamale la import preţul mondial era de 100 u.m./buc şi că ulterior
preţul mondial devine 96 u.m./buc, să se calculeze:

a. preţul intern al produsului p după impunerea taxei vamale;

b. volumul încasărilor bugetare în situaţia cu taxă vamală;

c. efectul total al măsurii (impunerea taxei) asupra bunăstării ţării X. Comentaţi succint rezultatul.
(echilibru parţial; ţară mică)

P4. Într-o ţară ce ca importator (pe piaţa bunului p) nu are o influenţă vizibilă asupra preţului mondial
(ţară mică) se decide impunerea unei taxe vamale la import, după ce anterior se practicase o politică de
liber schimb. Preţul intern după această măsură devine 120, în urcare de la vechea valoare aferentă
situaţiei de liber schimb, de 90 u.m. Volumul total al achiziţiilor pe piaţa ţării în discuţie scade de la
10.000 buc la 9.000 buc. De asemenea, volumul importurilor de p scade de la 6.000 buc. La 4.000 buc. Să
se determine efectul total de bunăstare al măsurii luate asupra ţării respective. Comentaţi succint
răspunsul.

P5. Într-o ţară ce ca importator (pe piaţa bunului p) nu are o influenţă vizibilă asupra preţului mondial
(ţară mică) se decide impunerea unei taxe vamale la import, după ce anterior se practicase o politică de
liber schimb. Preţul intern după această măsură devine 200, în urcare de la vechea valoare aferentă
situaţiei de liber schimb, de 180 u.m. Volumul total al achiziţiilor pe piaţa ţării în discuţie scade de la
12.000 buc la 10.000 buc. De asemenea, volumul importurilor de p scade de la 6.000 buc. La 2.000 buc.
Să se determine efectul total de bunăstare al măsurii luate asupra ţării respective. Comentaţi succint
răspunsul.

P6. Într-o ţară ce ca importator (pe piaţa bunului p) nu are o influenţă vizibilă asupra preţului mondial
(ţară mică) se decide impunerea unei taxe vamale la import, după ce anterior se practicase o politică de
liber schimb. Preţul intern după această măsură devine 80, în urcare de la vechea valoare aferentă
situaţiei de liber schimb, de 70 u.m. Volumul total al achiziţiilor pe piaţa ţării în discuţie scade de la
100.000 buc la 80.000 buc. De asemenea, volumul importurilor de p scade de la 50.000 buc. La 20.000
buc. Să se determine efectul total de bunăstare al măsurii luate asupra ţării respective. Comentaţi
succint răspunsul.
(rata protecţiei efective)

P7. Într-o ţară se decide adoptarea următorului tarif vamal de import (pentru simplificare consideram că
există doar două produse): taxele vamale la importul de cherestea sunt de 20%, iar la importul de
mobilă de 90%. Dacă gradul de prelucrare al mobilei este de 50%, să se calculeze rata protecţiei efective
acordată forţei de muncă angajate în sectorul producţiei de mobilă în ţara respectivă.

P8. Pentru un produs p1, cu valoarea pe unitate de 10.000 u.m, produs în principal cu materia primă p2,
în valoare unitară de 4.000 u.m., situaţia taxelor vamale în două ţări diferite se prezintă astfel: în ţara X,
taxa vamala de import la p1 este de 60%, iar la importul de p2 este de 50%; în ţara Y, t.v.i. pentru p1
este de 90%, iar cea pentru p2 este de 20%. Care dintre cele două ţări îşi protejează efectiv mai tare
forţa de muncă din sectorul manufacturier?

P9. Calculaţi rata protecţiei efective dacă: valoarea produsului finit este de 8.000 u.m.; a materiei prime
este 6.000 u.m.; taxa vamală de import pentru produsul finit este de 40%; iar cea pentru materia primă
de 50%. Comentaţi succint rezultatul.