Sunteți pe pagina 1din 7

DATA: 27..03.

2013
CLASA: a III-a
PROF.INV. PRIMAR: POP MONICA
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Ed . tehnologică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Activităţi cu materiale sintetice. Hârtia
TEMA: Decuparea după contur, asamblarea şi lipirea hârtiei
SUBIECTUL: Vaza cu narcise
TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi

SCOPUL:

 Dezvoltarea simţului practic şi estetic


 Cunoaşterea si utilizarea unor tehnici de lucru invatate (decupare dupa contur, lipire, rasucire,
asamblare) cu diverse materiale si ustensile in realizarea unei produs

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 1.2. să aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente şi ustensile adecvate;
 2.2. să îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple şi/sau complexe;
 2.3. să aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit;

OBIECTIVE OPERATIONALE:
 cognitive:
O1: Să utilizeze operaţii simple de lucru cu materiale necesare;
O2: Să se familiarizeze cu tehnicile de lucru necesare obţinerii produsului;
O3: Să decupeze corect, după contur, pentru a putea definitiva produsul;
O 4 :Să rasucească corect paiul de suc ,pt tulpina florii
O5: Să asambleze partile componente ale produsului, corect;
O6: Sa respecte etapele de lucru

 motrice:
O1 să aplice tehnicile de lucru invatate, in realizarea compozitiei
O2 să realizeze sarcini de lucru manuind corect materialele si ustensilele de lucru

 afective:
O1 să manifeste interes faţă de activitate, concretizată în comportament, prin atenţia sporită şi
implicare activă
O2 să fie încântaţi de realizarea vazei cu narcise
O3 să manifeste o atitudine degajată în comunicarea orală
RESURSE:
 Procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observarea, munca
independentă, autoevaluarea, evaluare reciprocă
 Materiale: lucrare -model, hartie glasată de diferite culori , foarfeca, lipici, pai pt suc , tub din
carton de servetele, flori din carton alb, cerculete de marimea unui banut din hartie glasată
galbenă CD Anotimpurile de Vivaldi
 Organizatorice: frontal, individual,

BIBLIOGRAFIE

 Diaconu ,M. „Îndrumător pentru lecţiile de abilităţi practice, clasele I-IV” , Ed.Petrion ,
Bucureşti , 2001
 www.edu.ro, Curriculum naţional. Programe şcolare pentru învăţământul
DIPLOMA DE MERIT
SE ACORDA TITLUL: ’’MAMICA IDEALA”

DOAMNEI…………………………………………………………..

 PENTRU CA NU SE PLANGE NICIODATA DIN CAUZA GALAGIEI SI SUPORTA CU STOICISM


NAZBATIILE MELE

Sunt copil ca fiecare

Și mă joc mereu,
Jucăria cea mai mare
Este tatăl meu.

Și când tata nu-i acasă


Ci-i altundeva ,
Jucăria cea frumoasă
Este mama mea.

Și când mama și cu tata


Sunt plecați de-aici
Pentru joc, să țineți seama,
Am niște bunici

Scumpă mamă, dragă tată


Roata nu stă-n loc,
Că voi fi și eu odată
Jucărie-n joc.

ACEST TITLU ESTE ACORDAT DE CATRE…………………………


Ob Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse
Etapele
.
instruirii Organiza Evaluare
şi dozarea
Op Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Procedurale Materiale
. torice
1.Moment conversaţia frontal
organizatori  pregăteşte materialele - se pregătesc pentru
c necesare desfăşurării în bune desfăşurarea lecţiei;
1’ condiţii a orei de educatie
tehnologica .

2. Captarea
atenţiei  Pe tabla sunt scrise Elevii privesc la tabla explicatia frontal observarea
7’ versurile: si citesc versurile conversatia
tabla sistematică
Cel
scrise.
exercitiul
Elevii vor spune ce
reprezintă primăvara pt
„Ce reprezinta pentru voi ei. individual
cuvantul primăvară ?

frontal

Brainstor- analiza
ming răspunsuri-
lor
conversatia
3. Anunt tema lectiei „Vaza cu Ascultă cu atenţie care explicatia
Anunţarea narcise ” cu ocazia instalarii este tema lecţiei şi
temei şi a primăverii la noi in tară . obiectivele ce urmează frontal
obiectivelor a fi îndeplinite. expunerea
Apoi voi comunica elevilor
2’
scopul si obiectivele lecţiei ce conversatia
vor trebui atinse in cadrul acestei
lecţii demonstrative.

4. Dirijarea
învăţării  Prezentarea şi intuirea
25’ modelului - observă lucrarea -
- prezintă lucrarea model –,,Vaza model şi remarcă observarea model frontal
cu narcise ’’. materialele folosite şabloane
- cer copiilor să precizeze ce conversaţia individual
pentru realizarea ei
materiale s-au folosit pentru
realizarea acestei lucrări.

 Explicarea şi
demonstrarea tehnicii de
lucru şabloane
-Cer elevilor să identifice -Urmăresc explicaţiile explicaţia lipici
materialele pe care le au pe şi demonstraţia foarfece
bancă.
O1 -Prezint elevilor lucrarea model
şi împreună identificăm
materialele din care sunt
alcătuite, precum şi principalele şabloane
tehnici de lucru. lipici Obs.
-Explic şi demonstreaz modul foarfece comportam
CD
O2 de execuţie al lucrărilor. demonstraţia frontal entului
-Pe tablă este scris planul de observarea copiilor
lucru necesar realizării lucrarii. - -sunt atenţi la explicaţii
-Pana sa inceapa realizarea şi încearcă să realizeze
lucrarii, voi cere unui elev să lucrările cât mai curat
repete etapele de lucru. şi mai frumos

Realizarea lucrării
O3 -Solicit elevilor să realizeze
lucrarea orientându-se după
planul de lucru de pe tablă, exerciţiul individual
folosind corect tehnicile de lucru
(conturare, decupare dupa
O4 contur, lipire, răsucire ) si sa
lucreze îngrijit şi curat, având
grijă să nu se răneasca.
-Pe parcursul orei:
= urmăresc modul de
realizare a lucrărilor de către
copii
=îndrum, corectez,
încurajez, atenţionez.
5.  Prezintă criteriile de evaluare Expun lucrările pe un
Evaluarea O6 a lucrărilor: panou în faţa clasei, lucrările autoevaluar
lucrărilor -finalizarea lucrării, după care îşi vor elevilor ea
8’ -corectitudinea execuţiei, aprecia fiecare lucrările evaluarea
-aspectul estetic, şi vor face observaţii reciprocă evaluarea
-originalitatea lucrării. acolo unde nu s-a lucrat frontal reciprocă
Lucrările finalizate vor fi expuse îngrijit
pe panou…
6. Face aprecieri cu privire la - ascultă aprecierile
Încheierea modul de participare a elevilor la făcute; aprecierea frontal
lecţiei lecţie verbală
2’