Sunteți pe pagina 1din 11

Planificarea carierei

Exerciţiu de energizare:
Activitatea nr.1 – „La răscruce de carieră”

Concepte cheie:
 valori;
 alegere;
 alternative educaţionale/ocupaţionale;
 autoevaluare;
 costuri/beneficii.

Materiale necesare: coli de hârtie, săgeţi, indicatoare de hârtie.


Scenariul activităţii:
Se aşează în mijlocul sălii un indicator cu săgeţi în diferite direcţii îndreptate spre
mesele de lucru pe care sunt aşezate plăcuţe pe care sunt înscrise:
 independenţă/iniţiativă;
 putere/autoritate;
 siguranţă/stabilitate;
 ajutorarea celorlalţi;
 dezvoltare personală.
Participanţii sunt rugaţi să se îndrepte spre acea direcţie care să răspundă
nevoilor/aşteptărilor lor privind viitorul loc de muncă cu precizarea că este vorba de o alegere
în condiţiile în care veniturile sunt relativ egale.
Analiza activităţii:
 care sunt valorile spre care mă îndrept în viaţa profesională?
 ce pericole pot să apară (indecizie, conflicte de alegere)
 îmi este uşor să iau o decizie?

Anexa 1: Inventarul valorilor


Marchează cu “+” valorile importante pentru tine şi cu “-” pe cele neimportante.
Varietate
Ajutarea celorlalţi
Independenţă
Colegialitate
Împlinire
Apartenenţă
Securitate
Putere şi autoritate
Echilibru între rolurile deţinute (în familie, profesie, societate)
Creativitate
Stabilitate
Senzaţii tari, risc
Profit material
Ambianţa, mediul înconjurător
Statut social
Dezvoltare personală
Competiţie
Influenţă asupra celorlalţi
Altruism
Anexa 2 – calităţi personale, aptitudini, deprinderi
adaptabil perseverent
atent la detalii bun vorbitor în public
spirit de competiţie persoană de încredere
creativ bună dexteritate manuală
grijă pentru oameni bun sfătuitor/ îndrumător
calităţi de negociator bună acuitate vizuală
bun organizator simţ practic
capacitate de a lua rapid decizii corecte spirit de observaţie
cu tonus pozitiv/ optimist cu iniţiativă
bună acuitate auditivă bun executant

Activitatea nr.2 „Sforile care mă ţin”


Obiective:
 identificarea, clarificarea elementelor inhibatoare în a lua iniţiativa, în a acţiona;
 asumarea riscurilor şi dezvoltarea propriilor competenţe;
 identificarea resurselor în vederea depăşirii limitelor.
Concepte cheie:
 constrângeri;
 competenţe;
 limite;
 resurse;
 responsabilitate;
 risc.
Scenariul activităţii:
O persoană din grup va avea sarcina de a lega sfoară în jurul a trei membrii care nu
se poate hotărî uşor.
Sfoara este elementul constrângător. După legarea voluntarilor se vor pune următoarele
întrebări:
 Ce te leagă? Ce constrângeri crezi că ai în alegerea carierei?
 Cum te simţi pe măsură ce te strâng sforile? Ce bariere trebuie să depăşeşti în
alegerea opţiunii de carieră?
 Ce îţi vine să faci? Ce ai putea face pentru a depăşi temerile tale privind cariera?
 Cum te ajuţi pentru a te simţi în largul tău? Ce întreprinzi pentru a nu greşi în luarea
deciziei de carieră?
Pe rând cei doi vor răspunde la întrebări pentru a-şi identifica blocajele, elementele
inhibatoare. Ca soluţie vor primi foarfecele, element ajutător în a tăia sforile odată cu
resursele găsite – forţe pentru a elimina inhibiţiile şi temerile. Constrângătorul nu va fi în
timpul desfăşurării nici „judecător” nici „ghid”.
Concluzii:
Fiecare se simte blocat de ceva şi nu acţionează. Important este să identificăm
aceste elemente care ţin de încrederea în noi, de autoexplorare a temerilor, şi anxietăţilor
proprii, a strategiilor de a trece la un comportament autoprogramat pe eşec la comportament
autodeterminat pe succes. Fiecare din noi este capabil să ia decizii, să-şi modifice stilul
comportamental şi să aibă alternative de comportament.

Cariera – succesiunea de:


Profesii;
Ocupaţii;
Posturi;
Funcţii
exercitate de-a lungul vieţii active, presupunând fluctuaţii ocupaţionale (uneori
spectaculoase) de la o etapă de vârstă la alta.
Decizia de carieră – procesul care duce la selecţia unei alternative de carieră din
mulţimea de variante disponibile la un moment dat

Conţinutul deciziei de carieră se referă la problema efectivă care necesită luarea


unei decizii:
 alegerea şcolii şi a profilului de studiu;
 alegerea unei profesii;
 alegerea unui anumit traseu educaţional;
 alegerea unor modalităţi de formare a competenţelor profesionale.
Activitatea nr.3
Anexa 3 – Chestionar de identificare a stilului decizional
Instrucţiuni: Mai jos sunt date descrieri ale unor modalităţi în care oamenii iau în general
decizii. Citiţi fiecare descriere în parte şi încercuiţi acea afirmaţie care corespunde felului în
care dumneavoastră luaţi decizii în general.
1. Când iau decizii tind să mă bazez pe intuiţia mea.
2. De obicei nu iau decizii importante fără să mă consult cu alţi oameni.
3. Când iau o decizie este mai important să simt că decizia este corectă.
4. Înainte de a lua decizii verific de mai multe ori sursele de informaţie pe care mă bazez.
5. Ţin cont de sfaturile altor oameni atunci când iau decizii importante.
6. Amân luarea deciziilor pentru că mă nelinişteşte să mă tot gândesc la ele.
7. Iau decizii într-un mod logic şi sistematic.
8. Când iau decizii fac ce mi se pare potrivit pe moment.
9. De obicei iau decizii foarte rapid.
10. Prefer să fiu ghidat de altcineva când trebuie să iau o decizie importantă.
11. Am nevoie de o perioadă mare de gândire atunci când iau o decizie.
12. Când iau o decizie am încredere în sentimentele şi reacţiile mele
13. Opţiunile pe care le iau în considerare atunci când decid sunt ghidate de scopurile mele.
14. Iau decizii numai sub presiunea timpului.
15. Adesea iau decizii în mod impulsiv.
16. Când iau decizii mă bazez pe instinct.
17. Amân să iau decizii cât de mult pot.
18. Iau rapid decizii.
19. Dacă am sprijinul altora mi-e mai uşor să iau decizii.
20. În general analizez care sunt dovezile pro şi contra când iau o decizie.
stilul decizional itemii corespunzători stilului
raţional 4, 7, 13, 20
dependent 2, 5, 10, 19
evitant 6, 11, 14, 17
intuitiv 1, 3, 12, 16
spontan 8, 9, 15, 18

Pentru identificarea stilului decizional predominant însumaşi itemii încercuiţi dintre cei

corespunzători fiecărui stil în parte. Stilul predominant este cel care obţine scorul cel mai

mare.

Stilul Caracteristici Exemplu


decizional
Stilul raţional  utilizează o abordare logică şi „ Am luat decizia după ce am
organizată în luarea deciziei; cântărit bine toate
 elaborează planuri minuţioase pentru alternativele”.
punerea în practică a deciziei luate.
Stilul  se bazează preponderent pe sfaturile, „Ceilalţi ştiu cel mai bine ce e
dependent sprijinul şi îndrumare din partea altora în potrivit pentru mine”.
luarea deciziei;
 consideră că ajutorul celor apropiaţi
(prieteni, părinţi, etc.) este indispensabil
atunci când cântăresc şi aleg
alternative.
Stilul evitativ  amână şi/sau evită luarea unei decizii „Acum nu e momentul potrivit
să iau această decizie”.
Stilul intuitiv  se centrează pe intuiţii şi impresii în „Am făcut aşa pentru că am
luarea unei decizii; simţit eu că e mai bine”.
 nu caută dovezi pentru argumentarea
unei decizii.
Stilul spontan  iau decizii sub impulsul momentului, „Am luat decizia rapid şi fără să
rapid şi fără prea multe deliberări. mă gândesc prea mult”.

Notă: stilurile decizionale au eficienţă diferită în funcţie de conţinutul deciziei.


Astfel, un stil intuitiv poate fi eficient în cazul unor decizii cum sunt: alegerea activităţii pentru
petrecerea timpului liber sau a unei cărţi ce urmează a fi parcursă, iar pentru deciziile care
au implicaţii pe termen lung, ca de exemplu: alegerea şcolii, a profesiei, stilul raţional a fost
mult mai eficient.

Planul de carieră
Plan de acţiune pentru punerea în practică a deciziei

Se referă la:
 modul în care se vor dobândi cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru practicarea
domeniului ales (traseul educaţional şi formele de dezvoltare adiacente);
 modul în care se vor explora ofertele educaţionale sau ocupaţiile (consultarea
materialelor scrise, vizite în şcolile, facultăţile, locurile de muncă vizate, etc.);
 modul în care se va face promovarea personală (CV, scrisoare de intenţie, pregătirea
pentru interviu, etc.).

Planul de carieră – harta care ghidează persoana spre succesul implementării


deciziei.

Conţinut:
Scopul - oferă direcţia care trebuie urmată şi permite analiza rezultatelor obţinute
Exemplu: a avea o carieră de succes ca arhitect; a avea un stil de viaţă liniştit, etc.
Obiectivele:
 sunt subsumate scopului, definesc ceea ce persoana doreşte să realizeze în
general;
 presupun implicare din partea persoanei;
 sunt orientate spre acţiune;
 sunt formulate specific, măsurabil, realist, temporal

Modul de formulare a obiectivelor eficiente:


Forma Descriere Întrebări care ghidează
formularea obiectivelor
Specific Obiective concrete şi precise care specifică: Obiectivul este formulat în
 profesia ideală (contabil, strungar, casier, termeni de situaţii concrete?
traducător, etc.);
 domeniul în care ar dori să lucreze (ex:
industria de telecomunicaţii);
 deprinderile pe care doreşte să le valorifice
(abilităţi de comunicare şi management);
 persoanele în compania cărora doreşte să-
şi exercite profesie (vreau să dezvolt
programe şi servicii pentru copiii cu
dezabilităţi, etc.)
Măsurabil Obiectivele exprimate în unităţi al căror rezultat Poate fi măsurat progresul în
poate fi verificat, astfel încât progresul să poată fi realizarea obiectivului?
măsurat.
Realist Obiective realizabile ţinând cont de restricţiile de Obiectivul este în concordanţă
timp, buget şi capacităţi. cu resursele mele?
Temporal Obiective fixate cu limită de timp. Există obiective În cât timp va fi realizat
pe termen scurt, realizabile în câteva zile sau luni obiectivul stabilit?
(colectarea informaţiilor despre profesia de
stomatolog) şi obiective pe termen lung, care pot fi
realizate în 5-10 ani (să termin facultatea
de………..)

Exemple de obiective:
 să studiez serios informatica pentru a ajunge student la Facultatea de
Automatizări şi Calculatoare;
 să realizez proiectul pentru biologie până săptămâna viitoare.

Strategiile modalitatea practică aleasă pentru a îndeplini obiectivele


Activitatea nr.4
Exemplu de plan de carieră:
Scopul
Obiectivul nr.1
Strategii de realizare Termen Resurse Posibile bariere
-
-
-
Obiectivul nr.2 Termen Resurse Posibile bariere
-
-
-
Obiectivul nr.3 Termen Resurse Posibile bariere
-
-
-

Implementarea deciziei
Aplicarea planului stabilit. Implică:
 consecvenţă;
 flexibilitate la situaţii neaşteptate.
Notă: planurile eficiente sunt cele care ţin seama de evenimente neaşteptate şi permit o
reevaluare şi readaptare a planului.
Reevaluarea deciziei – asigură revizuirea şi reoptimizarea procesului de
luare a unei decizii:
 Identificarea punctelor tari ale deciziei;
 Corectarea dificultăţilor apărute în diferite etape ale procesului decizional:
o neconcordanţe între planul de carieră şi modul în care acesta a fost pus în
aplicare;
o aspecte deficitare ale procesului decizional: evaluarea incompletă a
alternativelor.

Contextul deciziei de carieră – totalitatea factorilor interni şi externi care influenţează


conţinutul şi procesul decizional.
Factori interni:
 Cunoştinţele despre sine
o interese;
o valori;
o deprinderi:
o caracteristici de personalitate

Activitatea nr.5
Analizarea chestionarului de interese stabilit on-line. Concordanţa între interese şi
planificarea carierei.
Ce am aşteptat de la acest chestionar? Ce a modificat în ceea ce doream în legătură cu
decizia mea de carieră?
 Cunoştinţele despre alternativele educaţionale şi ocupaţionale – sunt
rezultatul comportamentului explorator manifestat în vederea obţinerii informaţiilor despre
alternative educaţionale şi profesii de interes. Bariere în alegerea carierei:
o Miturile:
 Alegerea carierei este un proces ireversibil;
 Odată ce am ales o carieră , nu mă mai pot răzgândi;
 Există o singură carieră potrivită pentru mine;
 Valoarea mea ca persoană depinde de cariera mea;
 Ştiu totul despre cariera pe care vreau s-o urmez;
 Succesul în carieră depinde doar de performanţele mele academice;
 Ca să am succes în carieră trebuie să am mai multe diplome;
 Trebuie să aleg între a avea o carieră şi o familie;
 Succesul în carieră se datorează exclusiv şansei;
 Trebuie să mă decid înainte de finalizarea şcolii;
 Trebuie să intuiesc ce meserie mi se potriveşte;
 Voi avea un singur domeniu de activitate toată viaţa;
 Trebuie să simt o atracţie emoţională puternică spre o anumită carieră
înainte să o aleg.
Prezentare PowerPoint
o Stereotipurile ocupaţionale – sunt atitudini percepute despre:
 o anume ocupaţie;
 persoanele care prestează acea ocupaţie;
 potrivirea cuiva cu ocupaţia respectivă
Exemple de stereotipuri:
 de gen: femeile sunt potrivite pentru domenii umaniste şi
bărbaţii pentru cele tehnice;
 despre şcolile şi profesiile pe care elevii le au în vedere:
„şcoala aceasta este pentru copii de bani gata”; „profesia de
medic îţi aduce mulţi bani”.
Activitatea nr.6
Enumeră 3 profesii pe care le consideri specifice femeilor şi 3 profesii specifice
bărbaţilor. Precizează criteriile în baza cărora ai făcut această diferenţiere.

Profesii feminine 1.
2. Pentru că…………..
3.
Profesii masculine 1.
2. Pentru că…………..
3.

 Abilităţi decizionale – strategii şi proceduri de acţiune implicate


în:
 rezolvarea problemelor de carieră;
 selectarea alternativei optime.
Notă: aceste abilităţi se dezvoltă prin exerciţiu.
Ex:
 capacitatea de a defini clar şi coerent problema de carieră;
 capacitatea de a relaţiona cunoştinţele despre sine cu cele despre ofertele
educaţionale şi ocupaţii;
 capacitatea de a analiza alternativele luate în calcul şi încrederea în abilitatea proprie
de a selecta opţiunea cea mai potrivită pentru sine;
 abilitatea de a elabora şi implementa un plan de implementare a deciziei luate;
 monitorizarea şi reglarea acţiunilor întreprinse.

Factori externi:
 Părinţii – facilitează deciziile de carieră şi dezvoltarea carierei copiilor
prin:
o disponibilitatea de a acorda suport pe parcursul procesului decizional;
o oferirea unui feedback în legătură cu alternativele de carieră;
o acordarea autonomiei în alegerea carierei;
o acceptarea opţiunilor copiilor;
o expectanţe realiste legate de carieră;
o oferirea de modele pozitive de comportament legate de alegerea şi
dezvoltarea carierei.
Activitatea nr. 7
Sunt idealurile părinţilor şi idealurile mele?
Descoperă istoria profesională a familiei tale! Realizează arborele genealogic al
familiei, apoi încearcă să răspunzi la următoarele întrebări:
1. Câte profesii apar în familia ta? Care sunt acestea?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
2. Care este cel mai înalt nivel de pregătire atins în familia ta?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
3. Ce alte tipuri de şcoli au mai frecventat membrii familiei tale?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………….
4. Care este profesia care apare cel mai des?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………
5. Ai întâlnit şi profesii înrudite cu aceasta? Care sunt acestea?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
6. Ai găsit vreo profesie care ţi-ar plăcea?
Da, pentru că………………………………………………………………………………………
Nu, pentru că………………………………………………………………………………………

 Modele de carieră – sunt persoane semnificative din anturajul copiilor,


din mediul familial, sau personaje promovate prin intermediul mass-media.
Notă: influenţa modelelor asupra deciziilor de carieră se realizează prin: oferirea suportului
informaţional şi psihologic, orientare şi modelare a comportamentului decizional. Copiii care
beneficiază de modele pozitive de carieră dezvoltă o anumită maturitate vocaţională adică;
o manifestă preocupare activă pentru alegerea carierei;
o au un grad ridicat de autonomie şi iniţiativă în luarea deciziilor;
o sunt mai flexibili în ceea ce priveşte alternativele vocaţionale selectate.
Activitatea nr. 8
Model de carieră – părinte
Realizaţi traseul carierei voastre până în acest moment.
Discuţii
Modele de carieră:
Modele de Caracteristici Avantaje Dezavantaje
carieră
1. Vertical  ascensiunea succesivă,  devii cunoscut;  reducerea
ascendentă treaptă cu treaptă până la nivelul  beneficiezi de provocărilor;
superior al competenţei; experienţa  limitarea
 implică responsabilitate, acumulată ; lucrurilor
răbdare, abilităţi ce pot fi utilizate  dezvoltarea surprinzătoare
în atingerea scopului propus abilităţilor se realizează  îngreunarea
concentrat; accesului spre
 creşte gradul „sfere înalte”
de specializare.
2. Oblic  creştere succesivă;  continuă creştere a  plafonare
ascendentă  acumularea de abilităţi şi experienţei, de
cunoştinţe specifice profesiei; acumulare a
cunoştinţelor, de
dezvoltare a abilităţilor
3.  schimbare succesivă pentru  câştig pentru  grad de
Ascendentă posturile oferite; organizaţie în cazul în stabilitate pe
în zig-zag  avansare ierarhică şi prin care avansarea are la termen lung redus;
prisma responsabilităţilor; bază cunoştinţe şi  puţine
 denotă o mare dorinţă de abilităţi care să confirme modalităţi de
putere generată de nevoia dorinţa de avansare gestionare a unei
subiectivă de recunoaştere astfel de
socială; personalităţi
 mare potenţial de leadership
4. Orizontală  continuarea carierei în  bazare pe rezultatele  rutină;
acelaşi domeniu; precedente  lipsa
 deplasare pe orizontală oportunităţilor sau a
dorinţei de
avansare;
 deplasare pe
poziţii similare dintr-
o companie în alta;
 neadaptare la
condiţii
5. Haotică  schimbări conştiente de  flexibilitate;  non -
carieră;  mare putere de specializarea;
 modificări neprevăzute adaptare şi acumulare  lipsa planificării
datorate conjuncturii sau de cunoştinţe; pe termen lung;
indeciziei;  orizont larg de  percepţia
 acumularea de experienţă opţiuni; socială –
multifuncţională;  aportul consistent de nestatornicie;
 situaţie fortuită de idei;  adoptarea de
recesiunea locală, şomaj, crize pe  suflu nou; decizii defavorabile
lan personal, evenimente  adaptabilitate la în ceea ce priveşte
neprevăzute (preluări, fuziuni, stiluri manageriale cariera
restructurări, falimente);

 Grupul de prieteni - influenţează decizia adolescentului prin


expunerea lui la valorile grupului.
Exemplu: Alegerea profilului clasei
 Structura oportunităţilor – posibilităţile materiale şi financiare,
resursele informaţionale şi de formare existente, situaţiile şi activităţile de învăţare care
constituie mediul de creştere şi dezvoltare al copiilor:
o Statutul socio-economic
Ex: copiii proveniţi din medii socio-economice defavorizate tind să aibă trasee educaţionale
mai scurte şi aleg profesii care nu necesită pregătire îndelungată.
o Dizabilitate fizică sau psihică
Ex: copiii cu dezabilităţi necesită suport pentru facilitatea accesului la oportunităţile existente:
învăţământ la distanţă, manuale în limbajul braille, programe computerizate de evaluare, etc.
o Genul copiilor – copiii sunt în general orientaţi spre activităţi tipic genului:
fetele spre activităţi şi jocuri „tipic feminine” (păpuşi, gătit, tricotaj, etc.), iar băieţii spre
activităţi şi jocuri „tipic masculine” (maşinuţe, construcţii, etc.). De asemenea sunt încurajaţi
şi susţinuţi să aleagă domenii ocupaţionale tipice genului : fetele – „tipic feminine”
( secretară, asistentă, profesoară, coafeză, etc.), iar băieţii – „ tipic masculine” (constructor,
şofer, inginer, informatician, etc.) şi sunt sancţionaţi în momentul alegerii unei profesii
nespecifice genului (nontradiţionale).
Activitatea nr. 9
„Eul Puzzle”
Este un exerciţiu mozaic prin care elevii se vor reconstitui ca identitate prin diferite
forme şi culori, completând pe elemente puzzle:
 Calităţi;
 Defecte;
 Abilităţi;
 Interese, pasiuni;
 Reuşite

Materiale necesare: hârtie colorată, cartonaşe albe, coli A4, creioane colorate, postit-uri,
etc.
Scenariu: Se vor crea grupuri ce câte 6 persoane care vor primi câte un săculeţ cu resurse
personale din diferite hârtii colorate (postit-uri cu mărimi, forme variate). Fiecare membru al
grupului îşi va construi „Eul Puzzle”. Acest „Eu” poate lua forme diferite în funcţie de
identitatea sa.
Pe fiecare element puzzle participantul are ca sarcină să scrie:
Calităţile;
Defectele;
Abilităţile (ce ştiu să fac cel mai bine);
Pasiunile;
Ce vor să schimbe la ei;
Ultimele reuşite.
„Eul puzzle” va fi lipit pe carton/coală A4, va fi prezentat grupului mare şi analizat.
La sfârşit vor fi afişate „construcţiile” pentru o cunoaştere în grup.
Analiza exerciţiului:
1. Când aţi scris calităţile, defectele, abilităţile, reuşitele şi ceea ce aţi dori să schimbaţi la
voi, alegerea culorii a avut relevanţă pentru exprimarea acestora?
2. Cum vă simţiţi când vă vedeţi identitatea realizată din elemente puzzle? Sunteţi mulţumit
de „Eul Puzzle” reconstituit?
3. Vă este uşor sau dificil să vă puneţi în valoare în faţa celorlalţi membrii ai grupului mare,
devenind conştienţi de sine, de propriile posibilităţi şi limite?

Model de planificare a unei activităţi


Schiţă

Tema: Planificarea carierei


Strategii în planificarea carierei
Obiective:  Identificarea valorilor, intereselor, aptitudinilor,
competenţelor în luarea deciziei de carieră;
 realizarea unei traiectorii de carieră;
 eliminarea barierelor în planificarea carierei.
Resurse necesare: Materiale:
 Video proiector;
 Prezentări PowerPoint;
 Model de carieră înregistrat pe CD;
 Fişe de lucru (ex: Valori, interese….; plan de
carieră……)
 Flipchart;
 Hârtie, instrumente de scris
Timp:
 60 minute
Desfăşurarea activităţii:  Exerciţii de antrenare a grupului de elevi: „La
răscruce de carieră……”, „Sforile care mă ţin”
15 minute
 Introducerea temei: Exerciţiu/fişă de lucru –
„Chestionar pentru identificarea stilului
decizional”
5 minute
Discutarea temei: Se discută noţiunile legate de
planificarea carierei, factorii care influenţează
planificarea carierei.
5 minute
 Exerciţiu – „Plan de carieră pe baza obiectivelor”
5 minute
 Exerciţiu – „Discutarea chestionarului întocmit
on-line”
5 minute
 Exerciţiu – „Idealurile părinţilor coincid cu
idealurile mele ”
5 minute
 Analiza modelului de carieră prezentat
10 minute

Evaluarea:  Aprecieri privind participarea grupului la
desfăşurarea activităţii;
 Anunţarea temei viitoare – „Documente formale
privind angajarea: contractul de muncă, fişa
postului” – activitate unde se vor analiza Fişele
posturilor fiecărui elev conform poziţiei din
structura organizatorică a firmelor de exerciţiu
ale clasei: XP ADvertising, Deco Style.
 Exerciţiu de încheiere, evaluare „Eul Puzzle”
(10 minute).