Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea școlară: Colegiul Tehnic de Căi Ferate”Unirea”Pascani

Profesor : ing. Bîlcu Ioan


Modulul - MVII – ASAMBLĂRI MECANICE
Clasa: a-XI -a E
Calificarea profesională: TEHNICIAN PRELUCRĂRI MECANICE
Anul şcolar:2017-2018
Proiect de lecţie
Data:
Unitatea de învăţare Asamblări nedemontabile
Lectia: Asamblări prin lipire.
Scopul lecţiei: însuşirea cunoştinţelor referitoare la asamblarile prin lipire.
Tipul lecției: Comunicare de cunostinte noi
Durata lecției: 50 min
Locul de desfășurare: sala de clasă
Competența specifică: Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.
Criterii de Performanţă:
(a) Identificarea tipurilor de asamblări nedemontabile utilizate la realizarea unor produse
specifice calificării.
(b) Executarea operaţiilor de asamblare nedemontabilă a părţilor componente ale unor produse
specifice calificării.
Conținutul activităților de instruire:
Cod Arii de conţinut
C1 -Definiţie. Reprezentarea grafică.
C2 -Domenii de utilizare
- avantajele asamblării,
- dezavantajelde asamblării,
C3 -Lipirea moale şi lipirea tare.
C4 -Procedee de lipire şi clasificarea îmbinărilor lipite
C5 -Elemente de tehnologie şi norme specifice de tehnica securităţii muncii la lipire.

Competente derivate:
CD 1. Definirea asamblării prin lipire.
CD 2. Precizarea domeniile de utilizare cu avantajele şi dezavantajele asamblării prin lipire .
CD 3. Descrierea fluxurilor pentru lipirea moale si pentru lipirea tare .
CD 4. Enumerarea procedeelor de lipire.
CD 5. Clasificarea îmbinărilor lipite.
CD 6. Descrierea tehnologieie de lipire.
CD 7. Enumerarea NTSM la lipire.

Diagrama Competente derivate – continut


Competenţe C1 C2 C3 C4 C5
derivate/ Conţinut
CD 1 x
CD 2 x
CD3 x
CD 4 x
CD 5 x
CD 6 x
CD 7 x
Metode si procedee de instruire: Conversația, explicația, expunerea, demonstrația, observaţia dirijată.
Forme de organizare a activităţii: frontal , grupe, individual
Mijloace de învăţământ de uz general: Prezentare Power point (1), manualul (2), tabla (3), caiete de
notiţe (4), obiecte de scris (5), , machete (6).
Evaluare: Observarea curenta, evaluare orala, evaluare scrisa.

Bibliografie: Asamblări mecanice, ing. Marian Pavelescu, Simona Pavelescu, Editura didactică şi
pedagogică, R.A., Auxiliare curriculare - www.edu.ro;
Timp
Evenimentele Strategie didactica
instruirii. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode de Mijloace de Forme de Evaluare
Continuturi/ invatamant invatamant organizare
Obiective a activitatii
Secventa 1 Face prezenta elevilor, noteaza elevii Raspund la intrebarile puse de Conversatia Catalog, Frontala
organizatorica absenti in catalogul clasei; face profesor, isi insusesc observatiile si pixuri, -
observatii si recomandari, daca este recomandarile primite.
cazul.
Verificarea temelor 3 Prin sondaj, solicita caietele de teme. Cei solicitati prezinta caietele de
Face aprecieri, corectari, unde este teme. Conversatia Caiete de Individuala Evaluare
cazul. Ceilalti elevi asculta aprecierele si Explicatia teme, Frontala orala
eventusl isi corecteaza raspunsurile Obiecte de
in caietele de teme. scris
Propune elevilor o noua situatie (lectie) Asculta si devin interesati de Prezentare Observare
Tansmiterea de noi Asamblari prin lipire. propunerea facuta. Expunerea Power Individuala curenta
cunostinte Prezinta competenţele derivate ale Explicatia point (1) Frontala Evaluare
lectiei. Observatia Manualul orala
4 In prima etapa prezinta tipurile de Isi noteaza pe caiete schema Conversatia (2)
asamblari nedemontabile şi asamblarilor, asamblarilor Caiete de
Dirijarea invatarii demontabile. Li se cere elevilor sa dea nedemontabile si demontabile si notite (4)
C1-CD1 exemple de astfel de asamblari. In definitia asamblarilor Obiecte de
functie de raspunsurile primite se nedemontabile. scris (5)
completeaza raspunsurile dupa care Tabla (3)
defineste asamblarea nedemontabila.
Prezinta definitia asamblarii lipite şi Isi noteaza pe caiete definitia şi
reprezentarea grafică a îmbinării lipite. reprezentarea grafică.
Se prezinta elevilor un montaj Studiaza piesele prezentate si
Obtinerea electronic, un papuc lipit de un incearca sa identifice domeniile de Conversatia Montaj Individuala Observare
performantei conductor, o conducta lipita de o pompa utilizare. Raspund la intrebarile Explicatia electronic Frontala curenta
Si asigurarea feed- 5 de injectie. Intreaba “Identificati puse. Papuc lipit Evaluare
back-ului lipiturile de la piesele prezentate”, In ce de un orala
domeniise utilizeaza aceste piese?” Isi noteaza pe caiete domeniile de conductor
Completeaza raspunsurile elevilor utilizare Conducta
privitor la domeniile de utilizare a lipita
opertiei de lipire.
Dirijarea invatarii Prezinta domeniile de utilzare cu Devin atenti si isi noteaza pe caiete Explicatia 2,3,4,5 Observare
C 2- CD2 4 avantajele si dezavantajele asamblarilor domeniile de utilizare , avantajele si Conversatia Individuala curenta
lipite si pe doua coloane paralele le scrie dezavantajele asamblării prin lipire. Frontala Evaluare
pe tabla orala
Obtinerea Cere elevilor sa explice cateva avantaje Se concentreaza si cauta sa dea Conversatia 2,3,4,5 Observare
performantei si 3 si dezavantaje: “De ce procedeul raspunsuri. Explicatia Individuala curenta
asigurarea feed- prezinta simplitate?” Frontala Evaluare
back-ului “De ce nu apar fisuri?”, “De ce orala
rezistenta asamblarii este mica?
Incurajeaza elevii care au dat raspunsuri
bune dar si pe ceilalti.
Dirijarea invatarii Prezintă şi descrie lipiturile moi si tari Sunt atenti la informatiile Explicatia 1,2,3,4,5 Observare
C 3- CD3 3 privind temperatura de realizare, prezentate si isi noteaza pe caiete Observatia Frontala curenta
rezistenta mecanica , descrie fluxurile datele respective Evaluare
folosite. orala
Scrie pe tabla informatiile respective.
Obtinerea Prezinta elevilor monstre de aliaje de Studiaza pe grupe de cate 4 aceste Sarma de Observare
performantei si 5 lipit (sarme din cositor, alama), flux sub aliaje si un reprezentant al fiecarei cositor Individuala curenta
asigurarea feed- forma de borax. Cere elevilor sa grupe da raspunsuri cu privire la Sarma de Frontala Evaluare
back-ului compare aliajele si sa identifice acestea. alama orala
domeniile de utilizare. Borax
Dirijarea invatarii Prezintă şi descrie procedeele de lipire: Sunt atenti la informatiile Expunerea 1,2,3,4,5 Observare
C 4- CD4;CD5 după scop, după modul de folosire a prezentate si isi noteaza pe caiete Explicatia Tipuri de Individuala curenta
5 aliajului, după modul de execuţie, după datele respective Observatia imbinari Frontala Evaluare
modul de încălzire. Conversatia lipite orala
Prezintă şi descrie clasificarea
îmbinărilor lipite după aşezarea pieselor.
Obtinerea Explica un procedeu de lipire folosind Ies la tabla si identifica procedeul si 1,2,3, 4,5 Observare
performantei si un tip de aşezare a pieselor conform poziţia de aşezare a pieselor pentru Individuala curenta
asigurarea feed- 2 clasificării prezentate. realizarea lipiri. Ceilalti elevi Frontala Evaluare
back-ului Se cere elevilor sa explice ei celelalte aproba sau dezaproba, prin ridicare orala
tipuri de procedee pentru o anumită de mana, raspunsurile elevului
aşezare a pieselor respectiv.
Vine cu observatii daca este cazul.
Dirijarea invatarii Prezintă şi descrie tehnologia de Sunt atenti la informatiile Expunerea 1,2,3,4,5 Observare
C 5- CD5;CD6 lipire,sculele şi aparatele utilzate, prezentate si isi noteaza pe caiete Explicatia Individuala curenta
5 controlul îmbinări lipite. datele respective. Observatia Frontala Evaluare
Enumeră NTSM la lipire. Conversatia orala
Obtinerea Explica tehnologia de lipire pentruun Ies la tabla si identifica procedeul si 1,2,3, 4,5 Observare
performantei si procedeu de lipire folosind un tip de poziţia de aşezare a pieselor şi Individuala curenta
asigurarea feed- 2 aşezare a pieselor . explică etapele de execuţie pentru Frontala Evaluare
back-ului Se cere elevilor sa explice ei tehnologia realizarea lipiri. Ceilalti elevi orala
de lipire pentru celelalte tipuri de aproba sau dezaproba, prin ridicare
procedee pentru o anumită aşezare a de mana, raspunsurile elevului
pieselor respectiv.
Vine cu observatii daca este cazul.
Fixarea si Prezinta, pe scurt, notiunile predate, Elevii isi insusesc inca o data Observare
consolidarea noilor punand accent pe notiunile mai dificile notiunile predate, fixandu-le mai Conversatia 1,2,3,4,5 Individuala curenta
cunostinte 4 cu acent pe etapele de execuţie a lipiri. bine. Elevii raspund in scris la Exercitiul Aliaje de Frontala Evaluare
Evaluarea Solicita elevilor sa raspunda in scris la intrebarile din test. lipit scrisă
performantei un test. Retin explicatiile suplimentare. Fluxuri Evaluare
Dupa finalizarea testului discuta Corecteaza raspunsurile gresite. Imbinari orala
impreuna cu elevii raspunsurile la lipite
intrebarile din test. Corecteaza, daca este
cazul, raspunsurile gresite.
Secventa finala Formuleaza aprecieri, observatii si 4,5,
Aprecierea 2 recomandari. Retin aprecierile, observatiile si Conversatia Catalog Individuala
desfasurarii lectiei Apreciaza prin note raspunsurile elevilor recomandarile. Frontala
si a asimilarii motivandu-le. -
cunostintelor
Prezentarea temei Prezinta continutul unei intrebari. Noteaza problema de rezolvat; retin Explicatia Caietul de
de lucru individuale 1 precizarile profesorului. teme Individuala -
Conversatia Frontala

Tema:

Intrebare: Care sunt temperaturile de topire ale aliajelui de adaos pentru lipiturile moi si cele tari si care sunt fluxurile pentru lipire a moale (FLM) ,
respective tare (FLT)?

Raspuns: Temperatura de topire a aliajului de adaos pentru lipirea moale este sub 4500C iar lipirea tare peste 450 o C.
Fluxurile pentru lipirea moale (FLM) sunt:
 Compuşi organice: - colofoniul (sacâzul)
- Stearina
 Compuşi anorganici: - acidul clorhidric
- clorura de amoniu
- clorura de zinc
Fluxurile pentru lipirea tare (FLT) sunt:
o boraxul
o acidul boric
o diferite fluoruri şi cloruri sub formă de prafuri, paste sau soluţii lichide.

Fisa feed-back

1. Un aliaj de adaos curent la lipirea tare este: aliajul de plumb; b) aliajul de staniu-plumb; c) aliajul cupru-siliciu-zinc; d) aliajul fier-carbon.
2. Aşezarea tablelor în figura alăturată este: a) cap la cap; b) prin suprapunere; c) în trpte; d) prin rebordurare.
3. Temperatura de topire a materialului de adaos fata de temperatura de topire a pieselor imbinate este: a) mai mica; b) mai mare; c) egala.

Raspuns: 1-c; 2-b; 3-a

S-ar putea să vă placă și