Sunteți pe pagina 1din 6

DEPARTAMENTUL DE RESURSE UMANE

PLAN STRATEGIC DE AFACERI


Perioada acoperită: 2018 – 2022

1. REZUMAT EXECUTIV
Indiferent de unitatea unde își desfășoară activitatea și de sarcina pe care o prestează,
fiecare angajat din cadrul YILDIZ DEMİR ÇELİK ocupă un loc important în activitatea
departamentului de Resurse Umane. Departamentul de Resurse Umane dezvoltă și
implementează noi metode pentru ca activitatea angajaților să se desfășoare în mod eficient,
productiv și motivat.
La baza desfășurării activității, Departamentul de Resurse Umane urmărește următoarele
obiective principale:
 Asigurarea de forță de muncă calificată în conformitate cu obiectivele și strategiile
companiei noastre,
 Asigurarea de angajați mulțumiți de activitatea desfășurată și fericiți să lucreze în
cadrul Yıldız Demir Çelik prin punerea în prim plan a motivației și a loialității
angajaților noștri față de Yıldız Demir Çelik,
 Utilizarea în modul cel mai eficient al cunoștințelor, abilităților și competențelor
angajaților noștri pentru a le maximiza contribuția pentru ei înșiși cât și pentru
companie,
 Sprijinirea dezvoltării personale și profesionale prin formare/instruire continuă,
 Practicarea unei politici de management transparente și deschise pentru angajații
noștri,
 Datoria noastră principală este crearea și menținerea unui mediu de lucru sigur,
sănătos și pașnic pentru asigurarea unui mediu de lucru productiv.

Pentru a atinge aceste obiective, Departamentul de Resurse Umane al lui Yıldız Demir Çelik
s-a concentrat pe următoarele subiecte:
 Să beneficieze de resursele umane existente, să motiveze și să îmbunătățească
resursele umane existente, să le susțină pentru performanța și dezvoltarea
personală, să asigure avansarea în carieră.
 Să atragă și să păstreze forța de muncă calificată care să sprijine dezvoltarea
corporativă a companiei și atingerea obiectivelor strategice ale acesteia.

2. ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE LA YILDIZ DEMİR ÇELİK


2.1. Sıtuația generală curentă
Programul de lucru (de activitate) al Departamentului de Resurse Umane din cadrul YILDIZ
DEMİR ÇELİK se stabıleşte în conformitate cu planurile și obiectivele strategice ale
companiei. Misiunea și viziunea privind resursele umane s-au constituit în conformitate cu
aceste obiective. Principala sarcină a Departamentului de Resurse Umane este să
direcționeze și să consilieze angajații astfel încât compania să poată atinge aceste obiective.

Activități de resurse umane ce se desfășoară sub umbrela/în cadrul Yıldız Demir Çelik:
 Determinarea țintelor strategice și întocmirea/pregătirea planurilor departamentului de
Resurselor Umane
 Realizarea designului organizațional( organigrama) și standardizarea titlurilor
 Planificarea forței de muncă și execuția activității personalului permanent
 Efectuarea analizelor de activitate și întocmirea/formarea fișelor de post
 Selectarea și plasarea /Demisie și Concediere
 Dezvoltarea și implementarea sistemelor de management al performanței
 Stabilirea/crearea planurilor de instruire și dezvoltare
 Determinarea competențelor
 Dezvoltarea și implementarea managementului carierei și al sistemelor de rezervă/de
siguranță
 Măsura satisfacția angajaților și realizarea planurilor de perfecționare/îmbunătățire
 Asigurarea comunicării interne și concretizarea activităților de motivare
 Managementul salariilor și al beneficiilor
 Determinarea, raportarea și monitorizarea măsurilor de performanță ale resurselor
umane
 Monitorizarea operațiunilor/procedurilor de personal (dosare de personal, etc)
 Stabilirea și actualizarea sistemelor de resurse umane ca parte integrantă a
sistemului integrat al ISO
 Utilizarea tehnologiilor care vor asigura eficiența și vor spori productivitatea
proceselor de resurse umane
2.2. Situația actuală a Departamentului de Resurse Umane din cadrul Yıldız Demir
Çelik
Departamentul de Resurse Umane al Yıldız Demir Çelik va respecta cu strictețe toate
practicile legale și își va desfășura activitatea în conformitate cu principiile de etica în
muncă. Yıldız Demir Çelik optează să lucreze cu oameni de înaltă calitate, care înțeleg
conceptul de reputația de brand și pot reprezenta Yıldız Demir Çelik în afara companiei.
Misiune Departamentului de Resurse Umane:
Crearea unei echipe de angajați cu un nivel de satisfacție ridicat, foarte eficienți, devotate
muncii și locului de muncă.
Viziunea Departamentului de Resurse Umane:
Devenirea unei companii preferate de forța de muncă calificată care să contribuie la
concretizarea viziunii

Valoarile noastre:
• Focusare pe calitate
• Orientarea spre clienți
• Inovarea
• Apartenenta stiințifică
• Onestitate
• Corectitudine
• Toleranță
• Credibilitate (încredere)
• Transparență
• Respect față de societate și mediu

2.3. Analiza SWOT a Departamentului de Resurse Umane Yıldız Demir Çelik İnsan
Avantajele noastre
• Abilitatea de a lua decizii rapide
• Forța de muncă și echipă de resurse umane calificată și cu experiență
• Creșterea competențelor personale și in-house prin planificarea de programe de instruire
a angajaților și managerilor.
Punctele slabe
• Lipsa sistemului de gestionare a salariilor.
Activități sociale insuficiente în interiorul organizației
Oportunitățile noastre
• Dezvoltarea sectorului resurselor umane și creșterea numărului de companii care oferă
consultanță în domeniu.
• Auto-perfecționarea continuă și creșterea calității serviciilor firmelor de consultanță
datorită concurenței din sectorul aferent.
• Creșterea oportunităților tehnologice în sectorul resurselor umane (de exemplu factori de
succes etc.)
• Accesul facil la legislația muncii și reglementările legale cât și la activitățile instruire și de
informare aferente.
• Creșterea stimulentelor de stat pentru resursele umane.
• Dezvoltarea/perfecționarea programelor de stagiu din cadrul instituțiilor de învățământ,
sporirea sprijinului oferit studenților și instituțiilor.
• Preferința forței de muncă potențiale să lucreze la companii cu branduri puternice.
• Înființarea Academiei Yıldızlar.

Amenințările
• Forța de muncă inadecvată în unele zone ale sectorului.
• Transferul către concurență /alte companii , al forței de muncă calificate
• Așteptările ridicate ale forței de muncă.
• Nivelul ridicat al așteptărilor pe care le are forța de muncă.

3. STRATEGIA DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE YILDIZ DEMİR ÇELİK

Gestionarea eficientă a resurselor umane existente și potențiale (candidați) și


contribuția la dezvoltarea companiei și la creșterea puterii de concurență prin
crearea unei forțe de muncă potrivite nevoilor acestora.
În primul rând, structura organizațională durabilă este dezvoltată în mod continuu și
este realizat un plan eficient de personal care să formeze structura de bază a
procesului de selecție și plasare și să determine nevoile în această direcție.
Definirea calificărilor necesare candidaților care urmează să fie plasați la locul de
muncă la Yıldız Demir Çelik, selectarea, negocierea și plasarea la locul de muncă
reprezintă una dintre cele mai importante strategii ale Departamentului de Resurse
Umane. Privitor la recrutarea de personal , în primul rând se investighează dacă există
candidați în cadrul companiei, ale căror calificări sunt adecvate sau dacă acestea vor
satisface nevoile de personal sau prin repartizarea sarcinilor, înainte de a demara
procesul de recrutare. Prin utilizarea resurselor externalizate (birouri de ocupare a
forței de muncă, portaluri de carieră etc.), candidații calificați sunt identificați și vor
începe activitatea (sunt angajați). Fiecare nou angajat urmează cursuri de
formare/orientare și i se asigură adaptare cât mai curând posibilă..

Managerii necesari întreprinderilor sunt furnizați din două surse. Prima sursă este
piața, adică sursă externă,a două sursă fiind compania în sine, ca resursă internă.
Costul ridicat al primei opțiuni cât și problemele de genul conformității/adecvării
managerului furnizat cu activitatea pentru care a fost angajat poate constitui un
dezavantaj. Cu toate acestea, pentru anumite poziții/funcții specifice, managerul
extern cu perspectivele și experiențele diferite, considerăm că va aduce o valoare
adăugată la Yıldız Demir Çelik.
În plus, metoda pe care o considerăm a fi benefică pe termen lung este instruirea
managerilor din surse interne în cadrul programelor de dezvoltare și de formare.
Scopul nostru este de a crea un mediu de lucru pe termen lung, prezentând un viitor
atât companiei Yildiz Demir Çelik cât și angajaților noștri actuali care au fost instruiți în
cultura Yıldız Demir Çelik și care se află în prim-plan cu educația, talentele și
performanțele lor.
Strategia noastră este de a facilita utilizarea sistemelor de resurse umane prin
utilizarea mai eficientă a infrastructurii tehnologice și dezvoltarea tehnologiei.
Elaborarea și implementarea sistemului de management al performanței într-un
mod care să se bazeze pe obiective, competențe și responsabilități pentru
eficientizarea managementului performanței și pentru a face evaluările mai
obiective.
Pentru a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Yıldız Demir Çelik, în 2020
vom trece la sistemul de performanță bazat pe competențe și ținte/obiecte. Scopul
nostru este de a reconsidera toate aspectele sistemului și de a-l integra în sistemul
premium. Sistemul nostru de management al performanței este un sistem care
evaluează capacitatea de succes și dezvoltare/perfecționare a unui lucrător, care
determină competențele angajaților noștri, care investighează măsura în care se
potrivesc calitățile și cerințele muncii.
Creșterea satisfacției angajaților
Considerăm că odată cu creșterea satisfacției angajaților va spori comunicarea și
productivitatea la locul de muncă. Scopul nostru este creșterea gradului de satisfacție a
forței de muncă prin consolidarea fluxului de comunicare între managementul de top,
managerii și angajații, efectuarea operațiunilor de rutină prin rotație, îmbunătățirea
salariilor, sporirea oportunităților sociale, activarea sistemului de propuneri și
recompense. (recomand implementarea sistemului)
Dezvoltarea sistemului de stabilire a salariilor pentru a asigura un avantaj
competitiv în condițiile pieței și corectitudinea în cadrul companiei.
Una din cele mai importante acțiuni ale sistemului de management al salariilor este
determinarea benzilor salariale pe baza structurii standard a funcției și treptele
pozițiilor, luând în considerare studiile de piață în domeniul salariilor și prin încheierea
de acoduri cu firma de consultanță. În acest sens, ne propunem să stabilim o politică
de "remunerare egală pentru muncă egală" și, de asemenea, recompensarea
succesului se află printre obiectivele noastre.
3.1. Creșterea oportunităților de "training și dezvoltare" pentru dezvoltarea
resurselor umane, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe ale
angajaților și managerilor.
Abilitățile pe care le are un administrator și un angajat pot varia în funcție de poziția în
care se află.Ne așteptăm de la managerii și angajații noștri să aibă abilitatea de a
înțelege și de a evalua compania în ansamblu. Identificarea cursurilor necesare pentru
dezvoltarea abilităților de muncă, Sporirea capacității noastră de a oferi și de a crește
gradul de conștientizare prin intermediul resurselor umane sau al Academiei Yıldız face
parte din strategiile noastre.

4. CLIENȚI AI DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE DIN CADRUL YILDIZ


DEMİR ÇELİK
Fiecare angajat al Yıldız Demir Çelik , toți potențialii candidați la Yıldız Demir Çelik,
persoanele care au lucrat și au părăsit Yildiz Demir Çelik, băncile, furnizorii, firmele de
consultanță, sunt clienții noștrii.
5. PLANUL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE DIN
CADRUL YILDIZ DEMİR ÇELİK
Anexa-1 conține planul de activitate al Departamentului de Resurse Umane.