Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ

OLIMPIADA DE GEOGRAFIE ETAPA JUDEŢEANĂ – 3 MARTIE 2018,


CLASA a XI - a
PROBA PRACTICĂ SCRISĂ

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru: 1 oră

SUBIECTUL I 45 de puncte

Imaginile de mai jos, marcate cu litere de la A la D, se referă la hazarduri produse în judeţul Dolj.

Sursa: www.google.ro
Precizați:
1. denumirea hazardului prezentat în fiecare dintre imagini și tipul/categoria în care acesta se
încadrează.
2. două cauze care au dus la producerea hazardului din imaginea marcată cu litera B
3. două exemple de consecinţe pentru tipul de hazard din imaginea marcată cu litera B
4. o cauză pentru producerea hazardului din imaginea marcată cu litera C
5. activitatea economică afectată direct de hazardul prezentat în imaginea marcată cu litera C
6. o măsură de prevenire a hazardului din imaginea marcată cu litera C
7. definiţia hazardului din imaginea marcată cu litera D
8. două cauze care au dus la producerea hazardului marcat cu litera D
9. elementul component, notat cu cifra 1, vizibil în cazul hazardului din imaginea marcată cu litera
D
10. două efecte produse de hazardul din imaginea marcată cu litera D
11. două măsuri de prevenire a hazardului din imaginea marcată cu litera D
SUBIECTUL II 45 de puncte
Imaginile de mai jos, marcate cu literele A şi B, se referă la procesul de despădurire şi urbanizare în
judeţul Dolj.

Sursa: www.google.ro
Precizaţi:
1. două cauze care duc la apariția fenomenului din imaginea A.
2. două efecte ca urmare a producerii fenomenului din imaginea A.
3. tipul de mediu reprezentat în imaginea B.
4. două exemple de surse de poluare a aerului reprezentative pentru imaginea B.
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
OLIMPIADA DE GEOGRAFIE ETAPA JUDEŢEANĂ – 3 MARTIE 2018,
CLASA a XI - a
PROBA PRACTICĂ SCRISĂ

Barem de evaluare

SUBIECTUL I 45 de puncte

1. Total 12 puncte
A - epidemie (1 p) - hazard biologic (2 p)
B – inundaţii (1 p) – hazard hidrologic (2 p)
C – seceta (1 p) – hazard climatic (2 p)
D – alunecare de teren (1 p) – hazard geomorfologic (2 p)

2. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare cauză, total 4 puncte (2 x 2p = 4p)


- precipitaţii bogate
- topirea bruscă a zăpezii
- ruperea unor baraje naturale sau antropice

3. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare cauză, total 4 puncte (2 x 2p = 4p)


- distrugerea aşezărilor omeneşti
- pierderi de vieţi omeneşti
- moartea animalelor

4. - lipsa precipitaţiilor pe o perioadă mare de timp (2 p)

5. agricultura (2 p)

6. irigarea terenurilor (2 p)

7. Alunecările de teren sunt procese de mişcare a unor mase de pământ sub acţiunea gravitaţiei (5 p)
Se acceptă oricare altă definiție corectă din punct de vedere geografic.

8. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare cauză, total 4 puncte (2 x 2p = 4p)


- alternanţa straturilor impermeabile (argilele) cu cele permeabile (nisipuri)
- ploi torenţiale
- defrişările

9. - râpa de desprindere (2 p)

10. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare efect, total 4 puncte (2 x 2p = 4p)
- distrugerea căilor de comunicaţie, locuinţelor, terenurilor agricole.

11. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare măsură, total 4 puncte (2 x 2p = 4p)
- utilizarea corectă a terenurilor agricole, împădurirea versanţilor în pantă, terasări etc.
SUBIECTUL II 45 de puncte

1. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare cauză, total 8 puncte (2 x 5p = 10p)


- utilizarea lemnului pentru foc, construcţii, ambarcaţiuni, hârtie, celuloză, mobilă.
- transformarea terenurilor în terenuri arabile.

2. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare efect, total 8 puncte (2 x 5p = 10p)


- diminuarea biomasei
- reducerea cantităţii de oxigen
- accelerarea eroziunii
- reducerea numărului de specii de animale (se distruge habitatul).

3. - mediu antropic (5p)

4. Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare exemplu, total 8 puncte (2 x 10p = 20p)
- termocentrala
- autovehiculele

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.


Total 100 puncte