Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ: Colegiul Sportiv,, Nadia Comaneci”-Onesti


Disciplina: Religie ortodoxă
Profesor: Vrincianu Adina
Data: 4.05.2018
Clasa: a II-a
Unitatea de învăţare: Viata crestinului impreuna cu senmenii.
Titlul lecţiei:Rrecunostinta fata de cei care ne fac bine
Tipul lecţiei: comunicare/însuşire de noi cunoştinţe.
Scopul lectiei: dobandirea unor cunostinte despre blandete si bunatate
Competenţe derivate:
La sfarsitul orei elevii vor sti:
C1. sa cunoasca insemnatatea recunostintei fata de cei din jur;
C2 sa precizeze consecintele nerecunostintei;
C3 sa evidentieze roadele recunostintei.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, explicaţia.
2. Mijloace de învăţământ: manualul,fişe de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală.
Resurse
1. Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a II-a;
Planificarea calendaristică orientativă;
Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale: număr de lecţii: 1;
durata: 50’.
3. Bibliografice:
 Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române
Bucureşti, 1992.
 Parabolele şi învăţăturile Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Vestala, Bucureşti, 1998.

 Cucoş, C–tin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura Polirom, Iaşi,
1998.,
 Manual de religie ortodoxa , editura Corint
 Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura “Reîntregirea”, Alba–Iulia, 2000

Nr. Etapele C.D. Tim Activitatea Activitatea Metode şi Mijl. de Forme Evalu-
crt lecţiei p profesorului Elevului procedee învăţă– de a
mânt organi- r
zare e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Moment 3’ • Salutul • Salutul
organizato- • Rugăciune • Rugăciunea
ric • Notarea absenţelor
• Pregătirea pentru începerea lecţiei • Pregătirea
pentru lecţie
2. Verificarea
cunostintel 3’ Cand simtiti nevoia de a cere un sfat?  Elevii Conver- Acti-
or De unde mai puteti primi invataturi bune, in afara raspund saţia vitate Apreci-
anterioare de scoala? la Fronta eri
Ati avut ocazia vreodata sa oferiti un sfat? intrebar Explica- lă verbale
i. ţia
• Elevii scriu Explica- Acti-
3. Anunţarea 3’
• Se anunţă şi se scrie pe tablă titlul lecţiei
data şi titlul ţia vitate
titlului şi a Recunostinta fata de cei care ne fac bine lecţiei pe Fron-
obiectivelo • Se precizează obiectivele lecţiei, în termeni caiete, apoi tală
r accesibili elevilor. ascultă
explicaţiile
profesorului.
4. Comunica- 19’ Explica-
rea noilor Elevii vor citi pe rand cate o propozitie din lectia • Elevii ţia
cunoştinţe din manual. ascultă cu
. atenţie. Biblia

Lectura
manual

Acti-
vitate
Fron-
tală
Observa-
rea
dirijată

Elevii raspund
la intrebari
Elevii raspund la urmatoarele intrebari:
De ce este nevoie uneori sa ceri sfaturi?
Cum ii raspunzi cuiva care ti-a dat un sfat bun?
Cum te-ai astepta sa se poarte cu tine cineva pe
care l-ai ajutat?

5. Fixarea şi 10’ Elevii vor primi o fisa de lucru: • Elevii Jocul Fişe de Apreci-
sistemati ascultă şi didac lucru eri
zarea Realizeaza o scrisoare de multumire celui mai rezolvă Exerciţiul verbale
cunoştinţe- bun coleg din clasa. sarcinile de
lor lucru.
Exerciţiul
Elevii vor veni in fata si vor prezenta scrisoarea
realizata.
• Elevii
rezolvă
sarcinile de Fişă de
lucru. Exerciţiul lucru Apreci-
eri
verbale
Activit
ate
indivi-
duală
6. Asocierea 5’ Profesorul va citi o lectura. Conver-
si Elevii asculta saţia Activit
Generalizar poezia ate
ea • fronta-

lectura

Apreci-
eri
verbale

7 Aprecierea 4’ • Se fac aprecieri generale şi individuale, • Elevii Activit


acivit. privind pregătirea elevilor pentru lecţie cât şi ascultă ate
elevilor implicarea în predarea noilor cunoştinţe. aprecierile Fron-
• Se notează elevii care au participat la lecţie. profesorului. tală
8. Precizarea 2’ Tema pentru acasa , exercitiul 2 pagina 12 din • Elevii Expli-
şi manual. notează tema caţia
explicarea pe caiete.
temei
9. Încheierea 1’ • Rugăciunea. • Rugăciunea
activităţii • Salutul. .
• Salutul.

S-ar putea să vă placă și