Sunteți pe pagina 1din 2

Calcul scor total

Transform – Compute

Trecem din stânga în dreapta toți itemii instrumentului, cu ”+” între ei, cum este
mai jos. În stânga sus, denumim noua variabilă care se va crea în SPSS (de ex. sc_tot). În
denumirea variabilei, nu utilizați spațiu.
Ok!

În baza de date, Data view, veți vedea noua variabilă creată, cu denumirea scrisă mai devreme.
Pentru valorile acestei variabile, va trebui sa realizați etalonul în cuantile. Tot la aceste valori,
veți realiza etalon în note brute și note z. Pentru calcularea mediei și abaterii standard, utilizați
comenzile: Analyze – descriptive statistics – frequencies. Duceți din stânga în dreapta variabila
scor total, selectați Statistics și bifați Mean și Std. deviation. Continue – OK.