Sunteți pe pagina 1din 6

COMUNICAREA INTERPERSONALA

Comunicarea interpersonala este un mijloc prin care receptorii analizeaza informatiile


provenite din mass-media.

Normele de grup

Comunicarea mediatica are loc intr-un context social, receptia mesajelor nefiind privita ca
un fenom individual. Opiniile, conceptile, atitudinile indivizilor au in mare masura un caracter
social, sugerand o anumita cultura de grup. Comunicarea intr-un grup a unui mesaj care nu este
conform acelui grup, nu duce la o modificare de esenta a opiniilor si atitudinilor. Mai repede se va
inregistra o shimbare de atitudine fata de emitent.

Defnirea si caracterizarea relatiilor de comunicare

Analiza relatiilor de comunicare interperonala evidentiaza faptul ca acestea sunt in primul


rand interactiuni psihologice desfasurate pe fondul unui schimb de mesaje care mediaza si
cinditioneaza raporturile dintre oameni. Capacitatea de comunicare a fiintei umane depinde in mod
esential de existenta functiei semiotice, prin care se relizeaza saltul de la real la posibil: obiectele si
actiunile reale sunt sisteme de semnale, semne si simboluri, ce sunt combinate a nivelul gandirii
fara a fi restrictionate caracterul realitatii obievtive. Functia semiotica este legata de existenta de
existenta limbii, a limbajelor, considerate instrumente oprin care informatia se condifica sub forma
de masaj. Exista mai multe dimensini ale procesului de comunicare si anume: dimensiunea
informationala, pisihologica, sociologica, culturala; formala sau informala etc. Teoriile
informationale abordeaza comunicarea interpersonala din perspectiva ciberneticii si teoriei generale
a sistemelor. Comunicarea este inteleasa ca un proces bilateral de transmitere si receptie de
informatie, in care sunt implicate patru elemente principale:

1. Emitatorul ( codificare informatia pe care doreste sa o transmita sub forma unui


mesaj);

2. Receptorul, cel care primeste mesajul si il decodifica;


3. Limbajul, constand intr-un sistem de semne si regulile de combinare si utilizare a
acestora;

4. Canalul de informatie (sistemul prin care circula mesajele)

Pornind de la acest model general, studiul unui proces de comunicare implica identficarea
emitatorilor si a receptorilor, determinarea naturii canalului de comunicare si relevarea
caracteristicilor limbajului folosit pentru codificarea informatiei. Pentru realizarea unei comunicari
eficiente se impun cateva reguli de baza:

-existenta unor coduri comune inte emitator si receptor, (semne si reguli de codificare a
informatiei);

-mesajul trebuie sa fie expresia unei noutati informationale pentru receptor;

-costurile comunicarii sa fie cat mai reduse, fara ca acest sucru sa afecteze acuratetea procesului
de transmitere si receptionare a informatiei;

-sistemului de comuncare trebuie sa i se asigure un cat mai inalt grad de rezistenta la perturbatii,
pentru existenta fidelitatii informatiei vehiculata in sistem.

Dupa cum se poate observa, teoria generala a informatiei pune accentul pe aspectele formale
ale procesului de comunicare si pe modalitatile logice de structurare a mesajelor, fara a acorda
aceeasi importanta semnificatiei acestora si meanismelor psihologice implicate in desfasurarea
procesului.

Teoriile constructviste pun accentul asupra proceselor psihice prin care informatia
structureaza sau modifica sistemul de reprezentari ale subiectului, intervenind direct in activitatea
de construire a realitatii sociale. Din aceasta perspectiva, comunicarea este inteleasa ca un proces
de co-elaborare a realitatii, constituind astfel obiectul comunicarii interpersonale. Legatura dintre
reprezentarile sociale si comunicare este atat de stansa incat, dupa cum remarca Moscovici1[1], in

1[1] Moskovici, Serge: "Psihologia sociala a relatiilor cu celalalt", cap."Influenta si schimbare", Iasi, Editura Polirom,
2002, p.296.
absenta comunicarii, posibilitatea aparitiei si vehicularii reprezentantilor ar fi practic imposibila (
reprezentarea constituind cea mai impotanta componenta psigologica a informatiei ).

Teoriile semiotice pun accentul asupra structurii si functiilor limbajelor ca instrumente


esentiale ale comunicarii.

Limba este definita ca un sistem complex de comunicare sociala, produs al evolutiei istorice
si culturale a unei comunitati (grup etnic, popor sau natiune)2[2]. Fiind un rezultat natural al
coexistentei membrilor unei comunitati, limba acumuleaza in structura si dinamica sa intreaga
experienta a generatiilor care s-au succedat in plan istoric, fiind atat consecinta cat si conditia
esentiala a oricarui progres social, cultural sau tehnologic. Prin intermediul limbii se fixeaza, se
prelucreaza si se treansmite experienta sociala a unei comunitati, sub forma e cunostinte, credinte,
valori, norme si metode culturale. Limba este mijlocul esential si indispensabil socializarii si
instrumentul de comunicare interumana in contextul tuturor activitatilor sociale.

Universul existential este dat de continutul evenimentelor traite, direct sau indirect,
constientizate sau nu la un moment dat, dar care au avut efecte in plan individual; universul semantic
este format din acele evenimente ale universului existential care au capatat o semnificatie in campul
constiintei individuale; universul lingvistic este zona evenimentelor care pot constitui obiectul unor
mesaje, in urma codificarii lor prin intermediul unui limbaj natural su artificial.

Teoria comportamentala, fundamentata de scoala de la Palo Alto, pune semnul egalitatii


intre comunicare, mesaj si comportament. In aceasta viziune, in cadrul interactiunii umane orice
comportament capata valoare de mesaj, transmitand implicit informatii pe cale verbala, paraverbala
sau nonverbala. Comunicarea este un proces social permanent si inglobeaza o mare varietate de
forme comportamentale: cuvantul, gestul, privirea, mimica, pantomimica s.a. Mesajele rezultate din
integrarea dinamica a tuturor comportamentelor capata sens numai in context relational. Intre
comunicarea verbala si cea nonverbala exista o unitate de esenta, ponderea uneia sau alteia dintre
componente putand varia in functie de context.

2[2] Academia Romana, Istitutul de Lingvistica "Iorgu Iordan", Dictionar explicativ al limbii romane, editia a-II-a,
Bucuresti: Editura Univers Enciclopedic, 1996;
Teoria psihosociala asupra comunicarii integreaza dintr-o pespectiva sistematica cele mai
multe dintre aceste aspecte teoretice si experimentale. Comunicarea este una dintre dimensiunile
oricarei situatii sociale, in care raporturile interpersonale implica cvasisimultan componente
afective, de influenta, co-actiune si comunicare. Fiecare dintre aceste componente este influentata
interactiv de celelalte componente, orice situatie sociala avand un caracter de unicitate si
irepetabilitate.

Deci, din perspectiva psihosociala, actul comunicarii semnifica mult mai mult decat simpla
transmitere de informatie: este vorba de racordarea a doua universuri existentiale. Prin intermediul
limbajului interior trairile psihologice cele mai subtile capata consistenta, forma si vaoare; ulterior
trairile fara de care forma de comunicare umana este de neconceput.

1.Formele comunicarii interpersonale

Complexitatea situatiilor sociale in care comunicarea intervine ca principala dimensiune


structural-functionala releva o varietate de forme ale acesteia, care coexista si se implica reciproc.

Astfel, dupa modul de implicare activa a interlocutorilor in actul de comunciare vom


deosebi:

-comunicarea unilateral sau univoca, avand caracterul unui monolog, in care un singur locutor
ia parte activa la procesul transmiterii de mesaje.

-comunicarea bilaterala sau biunivoca, (participarea activa a ambilor parteneri de comunicare


la dezvoltarea unui dialog ce semnifica construirea unui spatiu de acord psihosocial sau, dupa
cum afirma Platon " drumul impreuna spre si adevar si armonie";

-comunicarea poli-interactiva sau multivova, desfasurata in conditiile perticiparii active a mai


multor persoane in cadrul unei dezbateri de grup, in care fiecare persoana preia, transmite,
integreaza si interpreteaza opiniile si informatiile emise de parteneri, formulandu-se la randul
sau propriile opinii.

In functie de mijloace folosite pentrz codificarea si transmiterea mesajelor deosebim:


-comunicare verbala, realizata prin intermediul limbajului, considerat in integralitatea laturilor
si functiilor sale ( cognitiva, comunicativa, expresiva, persuasiva. Reglatorie, valorizatoare). Pe
langa faptul ca limbajul este principalul mijloc de transmitere a informatiilor, prin el se
realizeaza totodata autovalorizarea pertenerilor, structurarea si reglarea relatiei interpersonale
intr-un context social dat, precum si desfasurarea unui ritm social prin care se obiectiveaza in
plan cultural un eveniment perticular care altfel nu ar avea nicio relevanta pentru colectivitate.
Comunicarea verbala presupune in mod explicit untilizarea riguroasa a codurilor verbale in
structurarea mesajelor ( lexicul si sintaxa ), in forme care sunt normate si omologate social:
conversatia, discursul, proclamatia etc.

-comunicarea paraverbala se realizeaza prin intermediul unor elemente prozotice si vocale:


tonalitate, intensitate, intonatie, debit, pauze, particularitati de pronuntie in raport cu unele
secvente ale mesajului s.a. Componentele paraverbale argumenteaza continutul informational
al mesajelor verbale, avand insa cea mai mare relevanta in planul expresiv-estetic al relatiilor
interpersonal.

-comunicarea nonverbala, realizeaza marcajul social si definirea contextului situatiei


comunicative, oferind informatii generale despre varsta, sex, apartenentp socioculturala si
socio-profesionala, nivel de instructie, stare de spirit, efectul unor mesaje primite, intentiile
colocutorilor s.a.. Aceste informatii creeaza preambulul si fundalul pe care se va desfasura
comunicare verbala si paraverbala, constituind totodata un feed-back foarte eficient in raport cu
care se regleaza parametrii comunicarii verbale.

In raport cu finalitatea explicita, se pot deosebi urmatoarele forme de comunicare:

-comunicare de consum, realizata ca modalitate spontana de mentinere si exprimare a


contactelot sociale, in lipsa unui alt obiectiv care sa focalizeze discutile. Fara o valoare
informationala nemijlocita, aceasta forma de comunicare indeplineste o functie psihosociala
imortanta, de mentinere si promovare a contractelor si coeziunii sociale pe fond de relaxare,
pregatind totodata dezvoltarea unor relatii interpersonale mai profunde.

-comunicarea de influenta, prin care se realizeaza schimbarea opiniilor si atitudinilor


colocutorilor, in concordanta cu cele ale persoanei care controleaza relatia. Influenta verbala se
poate raliza sub forma de sugestie, indicatie, ordin, dispozitie normativa sau persuasiune,
efectele obtinute fiind conditionate de o serie de factori individuali si psihosociali.

-comunicarea instrumentala se desfsoara in contextul unei situatii problematice, de dezbatere


sau de co-actiune in care sunt implicasi colocutorii, putand capata forma de informare,
dezbatere, coordonare sau control interpersonal. Eficienta comunicarii instrumentale determina
in cea mai mare masura performanta grupului in desfasurarea activitatilor sociale, sub toate
formele lor: productive, educative, de creatie etc.

-comunicarea de sustinere psihologica poate capata diferite forme, in functie de relatiile


afective dintre colocutori, incepand cu simpla aprobare sau incurajare, si teminand cu adevarate
constructii demonstrative care sa justifice atitudinea adoptata.

O serie de cercetari concrete au vizat determinarea ponderii cu care diferitele modalitati de


codare a informatiei participa la desfasurarea comunicarii interpersonale si de grup. Astfel, s-a
constatat existenta unei ample complementaritati intre limbajul verbal si cel nonverbal, acesta din
urma avand o pondere ce poate varia intre 30% si 70% in structurarea mesajelor in functie de natura
situatiei si caracteristice personale ale interlocutorilor. In cazul relatiilor oficiale aceasta pondere
este foarte redusa, in timp ce in cazul relatiilor profunde este foarte mare.

Intelegerea semnificatiei unor mesaje nonverbale se dovedeste foarte utila, asigurand un


spor informational apreciabil in desfasurarea tuturor relatiilor sociale, de comunicare, afective sau
co-actionale.

S-ar putea să vă placă și