Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECȚIE

Unitatea de învățământ: Colegiul Sportiv ,,Nadia Comaneci”


Data: 3 mai 2018
Disciplina: Religie ortodoxă
Clasa: a IX-a
Propunător: Vrincianu Adina
Unitatea de învãţare: Creștinismul și provocările lumii contemporane
Subiectul lecţiei: ”Muzica în viaţa tinerilor”
Tipul lecţiei: transmitere de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: dobândirea de noi cunoştinţe despre rolul şi importanţa muzicii în viaţa tinerilor; conștientizarea aspectelor pozitive și
negative propuse de către diferitele forme ale muzicii; cultivarea interesului faţă de muzica de calitate.

Competenţe specifice:
4.1. APLICAREA NORMELOR MORALEI CRESTINE ÎN SITUAŢII CONCRETE DE VIATĂ
4.2. FORMULAREA DE SOLUŢII PENTRU DIFERITELE PROBLEME ALE TINERILOR, ÎN LUMINA ÎNVĂŢĂTURII CREŞTINE

COMPETENŢE DERIVATE:

COGNITIVE
O1: pe baza unor informaţii selectate de pe internet, oferite de profesor la oră, să definească conceptul de „muzică”, ca segment al
artelor frumoase, ce poate transmite valori, sentimente pozitive etc.;
O2: să identifice 5 genuri muzicale, pe baza unor discuţii / experienţei de grup/ personale a elevilor
AFECTIVE:
O3: să comenteze rolul modelelor din lumea muzicii în formarea personalităţii tinerilor, referindu-se la un anume model ”preferat”;
PSIHO-MOTRICE:
O4: să intoneze în mod corect cantarea ,, A batut la usa ta cineva”

STRATEGIA DIDACTICĂ
1. METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: expunerea, brainstorming-ul, explicatia, conversația, comparația, problematizarea, utilizarea
fișelor de lucru, lectura, argumentarea, exerciţiul, observarea sistematică, vizionare film.
2. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: caiet de notițe, tabla, cretă, catalogul clasei, fișe de lucru, fișe cu informații, markere, coli A3, laptop,
film, videoproiector, icoana sfinților zilei;
3. FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, pe grupe și individuală

Resurse:
1. Oficiale: - Programa Şcolară pentru disciplina Religie, clasa a IX-a;
- Planificarea calendaristică orientativă;
- Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale: - număr de lecţii: 1
- durata: 50 min.
3. Bibliografice: - Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 2002
- Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a IX-a, Edit. Sf. Mina, Iaşi, 2011
- Şebu Sebastian, Metodica predării religiei, Edit. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000
- Cucoş Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Modal
Forme de Resurse ităţi
Momentele Metode şi
CS Activitatea profesorului Activitatea elevilor organizar material de
instruirii (timp) procedee
e e evalua
re
Moment - Profesorul rosteşte cu elevii rugăciunea Rostesc rugăciunea Conversaţi Frontal Catalog Obser
organizatoric Verifică prezenţa elevilor şi Elevii spun absenţii şi se e vaţia
(2 min) disponibilitatea colectivului clasei pentru pregătesc de lecţie.
începerea orei.
- Elevii notează în caiet Expunerea Frontal Tablă, -
Captarea atenţiei Profesorul prezintă elevilor tema lecţiei şi titlul lecţiei, ascultă şi cretă
(1 min) precizează obiectivele urmărite devin atenţi la
competenţele specifice
urmărite.
Evalua
Profesorul solicită elevilor să răspundă la Elevii răspund la Conversaţi Frontal Manual re
întrebări generale despre ceea ce le place întrebări expunându-şi a orală
sa faca n viata. punctele de vedere euristică
Elevii raspund la intrebarile profesorului.

1 Notează titlul lecţiei pe tablă. Evalua


Prezintă elevilor importanţa copilăriei şi Elevii răspund cu Conversaţi re
Dirijarea 2 tinereţii. Explică acestora ce înseamnă ajutorul profesorului, a Frontal Manual orală
învăţării. distracţie şi moralitate. dacă va fi nece-sar. Expunerea Biblia
3 Prezintă elevilor rolul muzicii în viaţa Elevii notează în caiete. Modelarea
tinerilor şi în cultul divin.
Li se cere elevilor sa dea exemple de
diferite genuri muzicale si sa explice de ce
fel de gen le place si ce efect are asupra
spiritului lor.
Profesorul citeste elevilor cateva versuri
din melodii din diferite genuri muzicale si
impreuna cu elevii face comentarii
referitoare la aceste versuri.
Profesorul cere elevilor sa scrie pe o foaie
de hartie genul de muzica preferat.
Se va face un tabel pe tabla cu genurile de
muzica preferate.
Vor fi aduse argumente pro si contra
fiecarui gen de muzica scris pe tabla.
La sfarsit vor fi trase concluziile in urma
discutiilor.
Profesorul va intona un cantec religios ,, A
batut la usa ta cineva.”

Obţinerea Elevii primesc o fisa de lucru. Li se cere Elevii răspund. Pun Exerciţiul Individual Manual Evalua
performanţei sa aleaga genul de muzica preferat si sa întrebări. Feed- Biblia re
explice ce simt atunci cand asculta back-ul scrisă
melodiile acelui gen.
Adresează elevilor întrebări cu privire la
lecţia predată şi fixează cunoştinţele. Apoi
explică elevilor eventualele neînţelegeri.

Încheierea lecţiei Explică elevilor ce au de pregătit pentru Sunt atenţi la cerinţe -


ora următoare. Rostesc rugăciunea
Rosteşte rugăciunea.

S-ar putea să vă placă și