Sunteți pe pagina 1din 116

INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

SCOALA POSTLICEALĂ “HENRI COANDA” SÂNNICOLAU MARE


Specializare: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

LUCRARE DE DIPLOMĂ
ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU
EDEM PULMONAR ACUT

Coordonator:
Dr. ALINA BALINT

Absolventa:
MARICICA ANDRIEŞ

Sânnicolau Mare
2015

0
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

CUPRINS

MOTTO............................................................................................................................................2
ARGUMENT.....................................................................................................................................2
CAPITOLUL I. ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA APARATULUI
RESPIRATOR....................................................................................................................................3
I.1. Nasul şi cavităţile nazale...........................................................................................................3
I.2. Laringele...................................................................................................................................3
I.3. Traheea.....................................................................................................................................4
I.4. Plămânii....................................................................................................................................4
I.5. Mecanismul respiraţiei..............................................................................................................5
CAPITOLUL II. EDEMUL PULMONAR ACUT......................................................................................6
II.1. Etiologia...................................................................................................................................6
II.2. Patogenia.................................................................................................................................7
II.3. Simptomatologia......................................................................................................................8
II.4. Diagnostic................................................................................................................................9
II.5. Evoluţie. Tratament................................................................................................................11
CAPITOLUL III. ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA
PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT...................................................................................13
III.1. Rolul asistentei medicale în îngrijirea pacientului cu
edem pulmonar acut....................................................................................................................13
III.2. Educaţia pentru sănătate......................................................................................................13
CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ......................................................................................................15
IV.1. CAZUL I..................................................................................................................................15
IV.2. CAZUL II.................................................................................................................................29
IV.3. CAZUL III................................................................................................................................42
CAPITOLUL V. CONCLUZII..............................................................................................................48
CAPITOLUL VI. BIBLIOGRAFIE........................................................................................................49

1
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

Motto:

„Rolul esenţial al asistentei medicale constă în a ajuta


persoana bolnavă sau sănătoasă să-şi menţină sau recâştiga
sănătatea (sau să-l asiste în ultimele sale clipe) prin îndeplinirea
sarcinilor pe care le-ar fi îndeplinit singur, dacă ar fi avut voinţa
sau cunoştinţele necesare.”

Virginia Henderson

Motivaţia lucrării:

Moartea la pacienţii cu edem pulmonar acut constituie


una din cele mai importante probleme ale medicinii actuale.
Supravegherea continuă a pacienţilor cu edem pulmonar în
stadiul acut al evoluţiei, controlul permanent, permit depistarea
şi tratarea imediată a unui număr mare de aritmii înainte de
instalarea tulburărilor ireversibile.
Făcând stagiu în spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare, am
fost martoră la suferinţele celor cu edem pulmonar acut, lucru
care m-a marcat profund şi mi-a trezit interesul şi curiozitatea de
a afla cât mai multe despre această boală.

2
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

CAPITOLUL I. ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA


APARATULUI RESPIRATOR

Aparatul respirator este alcătuit


din căile respiratorii şi plămâni.
Căile respiratorii sunt
prezentate printr-un sistem de
conducte prin care aerul pătrunde
în plămâni. Acest sistem se
compune din cavităţile nazale,
faringe, laringe, trahee şi bronhii.
Cavităţile nazale şi faringele
formează căile respiratorii
superioare iar laringele, traheea şi
bronhiile, căile respiratorii
inferioare.

1. Nasul şi cavităţile nazale


Acestea alcătuiesc un organ complex, cu funcţie respiratorie senzorială. Există
două organe strânse legate între ele, atât structural cât şi funcţional şi anume: nasul
propriu-zis, cavităţile nazale şi fosele nazale.
2. Laringele
Laringele este un segment al căilor respiratorii superioare care îndeplineşte două
roluri: conduce aerul către plămâni şi reprezintă principalul organ al fonaţiei. El se află în
regiunea anterioară a gâtului sub osul hioid şi înaintea faringelui.

3
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

3. Traheea
Este un organ fibrocartilaginos, tubular
care continuă laringele întinzându-se de la
extremitatea inferioară a acestuia până în
mediastin unde se bifurcă în cele două bronhii
principale sau pulmonare. Este formată din trei
tunici: mucoasă, fibroelastică şi adventicea.

4.Plămânii şi pleura
Plămânii alcătuiesc organele respiratorii propriu-zise, în care au loc schimbările
de gaze dintre organism şi mediu ambient. Ei sunt aşezaţi în cavitatea toracică de o parte
şi de alta a mediastinului.
Mediastinul este un sept sagital, determinat, delimitat, anterior de peretele
sternocostal, posterior de coloana vertebrală şi lateral de feţele mediene ale celor doi
plămâni iar inferior de diafragmă.
În acest sept se găsesc: inima şi vasele mari, esofagul, aorta, nervii vagi, canalul
toracic, ganglionii limfatici şi traheea.
Forma plămânilor seamănă cu cea a unui trunchi de con care prezintă: bază, un
vârf, două feţe şi trei margini.
Plămânul este alcătuit din două categorii de formaţiuni anatomice distincte: un
sistem de canale aeriene intrapulmonare numit arborele bronşic şi un sistem de saci în
care se termină ramurile arborelui bronşic şi poartă numele de alveole pulmonare. La
acestea se adaugă ţesutul conjunctiv. Acestea se organizează în lobi pulmonari, segmente
pulmonare şi acini pulmonari.
Plămânii sunt înveliţi în nişte membrane seroase care se numesc pleure. Rolul
acestora este de a asigura alunecarea plămânilor pe pereţii cavităţilor în care se găsesc în
timpul mişcărilor respiratorii.
Pleura este alcătuită din două foiţe care se găsesc în
continuare una cu cealaltă şi care formează un sac
închis.
Foiţa care înveleşte pereţii cavităţii toracice se
numeşte pleură parietală iar cea care înveleşte
plămânii se numeşte pleură viscerală.

4
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

5. Mecanismul respiraţiei
Schimburile gazoase pulmonare se realizează datorită succesiunii ritmice a două
procese: inspiraţia şi respiraţia. În inspiraţie, aerul atmosferic pătrunde prin căile
respiratorii până la nivelul alveolelor pulmonare, iar în expiraţie, o parte din aerul
alveolar este expulzat la exterior. Acest proces, prin care se face circulaţia alternativă a
aerului între mediul extern şi alveolele pulmonare, constitue ventilaţia pulmonară.

5
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

CAPITOLUL II. EDEMUL PULMONAR ACUT

1. Etiologie

Edemul pulmonar acut este rezultatul unei inundări bruşte a alveolelor pulmonare,
a arborelui bronşic şi a interstiţiului pulmonar de către o cantitate de plasmă
necoagulabilă, bogată in albumină.
Pătrunderea lichidului de edem in spaţiile interstitiale, in spaţiile perivasculare,
precum şi invazia alveolelor pulmonare cu acelaşi lichid, modifică atât proprietăţile
mecanice ale parenchimului pulmonar cât şi capacitatea de difuziune a membranei
alveolocapilare.
Edemul pulmonar acut este un sindrom clinic paroxistic determinat de extravazarea
în interesul septurilor alveolare şi în interiorul alveolelor pulmonare a unui transsudat
seros provenit din capilarele pulmonare.
Edemul pulmonar acut reprezintă o urgentă medicală majoră, de intervenţia
promptă şi corectă a medicului depinzând salvarea vieţii bolnavului.
Edemul pulmonar acut survine prin inundarea brutală a alveolelor de către un
transsudat sangvinolent necoagulabil din capilarele pulmonare, inundare provocată de
creşterea presiunii sângelui din capilarele venoase pulmonare, de creşterea permeabilităţii
membranei alveolocapilare şi de alte cauze.
Există două tipuri de edem pulmonar acut:
 E. P. A. hemodinamic (cardiogen);
 E. P. A. lezional (necardiogen).
Edemul pulmonar acut este rezultat al proceselor fiziopatologice complexe în
variate împrejurări etiologice întru-un plămân sănătos. Manifestările sunt foarte
zgomotoase, dramatice, reprezentând o mare urgenţă medicală din cauza pericolului de
moarte prin asfixie.
Edemul pulmonar acut reclamă un diagnostic precis şi o interventie promptă prin
mijloace medicale, care aplicate la timp au o eficienţă evidentă.
Alternarea permeabilităţii capilare este mecanismul fundamental al edemul
pulmonar acut. Acest mecanism este prezent în ambele tipuri de edem pulmonar.
Edemul pulmonar acut se intalează de cele mai multe ori în cursul nopţii
caracteristică fiind dispneea intensă, severă survenită brusc. Respiraţia este polipneică şi
zgomotoasă.
Este prezentă tusea seacă în prima fază apoi cu sputa spumoasă, rozată aerobă
caracteristică edemului pulmonar acut. Bolnavul este cianotic, transpiră des, prezintă
turgescenţă jugularelor de la baza gâtului. În cazul edemului pulmonar acut T. A.
poate fi crescută, normală sau scazută. În edemul pulmonar acut lezional mai pot apărea
şi alte semne în funcţie de etiologie: febră, tuse cu expectoraţii, mucopurulentă, dureri
toracice.

6
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

Tratamentul edemului pulmonar acut cardiogen comportă măsuri de extremă


urgentă care trebuie aplicate la domiciliul bolnavului, în timpul transportului către spital,
în unităţile ambulatorii, spital.
Bolnavii în criză sunt ţinuţi în poziţie şezând, pe scaun, cu gambele alternând la
margine. De regulă bolnavii îşi caută singuri poziţia care le este comodă, care nu este
recomandată în caz de hipertensiune.

2. Patogenie

Factorii care contribuie în principal la edemul pulmonar acut sunt grupaţi în


funcţie de mecanismul care concură la producerea acestuia.
1. Creşterea presiunii în capilarele pulmonare: este mecanismul de bază în
producerea edemului pulmonar acut cardiogen dar şi în alte edeme.
a) Bolile cardicace se pot complica in edem
pulmonar acut şi sunt următoarele:
 Insuficienţa ventriculară stângă;
 Hipertensiunea arterială;
 Bolile valvulelor aortice;
 Cardiopatia ischemică;
 Stenoza mitrală.
b) Bolile renale pot constitui o altă cauză a edemului
pulmonar acu
 Nefropatii acute;
 Nefropatii cronice.
c) Leziunile intracraniene – traumatisme şi tumori
d) Marile altitudini constituie cauza edemului pulmonar acut
la unii bolnavi insuficient de adaptaţi la aceste condiţii (când trecerea s-a făcut brusc de
la altitudini joase la unele inalte).
e) Intoxicaţia cu benzină poate provoca un edem pulmonar acut prin hipoxia
generală şi depresiunea respiratorie indusă.
2. Scăderea presiunii coloidospastice a plasmei constituie un mecanism rar la
producerea edemului pulmonar acut. El poate avea un rol secundar.
Hipoproteinemia poate constitui de asemenea un factor adjuvant în producerea
edemului pulmonar acut.
3. Accentuarea presiunii intrapleurale negative acţionând brusc pe parenchimul
pulmonar poate determina apariţia edemului. Acesta este întâlnit în următoarele cazuri:
 Reexpansiunea bruscă a plămânului prin evacuarea prin puncţie;
 Expansiunea rapidă a plămânului colabată prin pneumotorax dacă se extrage
aerul din cavitatea pleurală.
4. Creşterea permeabilităţii capilare este al doilea mecanism ca importanţă după
creşterea presiunii în capilarele pulmonare. Edemul pulmonar acut lezional produs prin
creşterea permeabilităţii capilare are unele trăsături prin care se deosebeşte de edemul
pulmonar hemodinamic şi anume :
 peretele alveolocapilar este lezat;
 presiunile în circulaţia pulmonară sunt normale;
7
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

 concentraţia în proteine a lichidului de edem este mai mare de 30 g ‰;


 hematiile lipsesc în lichidul de edem;
 sediul iniţial al edemului îl constituie septurile alveolare;
 edemul alveolar se produce de la început
Edemul pulmonar lezional are mai multe cauze :
a) inhalarea unor gaze (gaze toxice, intoxicaţii profesionale, unele lichide,
intoxicaţia oxicarbonată acută);
b) administrarea unor medicamente;
c) şocul septic sau traumatic se poate manifesta prin edem pulmonar acut.

3. Simptomatologie

Debutul este brutal, apare nocturn, după câteva ore de la culcare.


Bolnavul se trezeşte cu o senzaţie de sufocare, de presiune toracică. În acelaşi
timp prezintă o senzaţie neplăcută de gâdilitură laringiană şi o tuse chinuitoare
supărătoare.
În scurt timp bolnavul prezintă unele manifestări clinice severe, corespunzătoare
celor două faze de edem interstiţial şi edem alveolar.
Într-o primă fază de edem interstiţial pe primul loc este dispneea de tip polipneic
(respiraţia rapidă şi superficială) şi ortopnee (bolnavul se ridică din pat pentru a-şi uşura
respiraţia ). Bolnavul este anxios şi plin de sudoare, aproape nici nu poate vorbi din
cauza necesităţii de aer.
În faza a doua de edem alveolar dispneea se accentuează, bolnavul devine
cianotic, tusea devine productivă ducând la eliminarea unei cantităţi mari de spută
spumoasă, albicioasă sau rozată. La examenul fizic al toracelui constatăm prezenţa
valurilor umede, mai întâi la bază apoi invadează ambele câmpuri pulmonare până la
vârfuri (mareea care urcă).
Tensiunea arterială poate fi crescută: valorile pot fi mari la hipertensivi deşi în
timpul atacului edemului pulmonar acut se observă o tendinţă de scădere a tensiunii
sistolice, diastolica rămânând la valorile mari anterioare.
Examenul inimii relevează: cardiomegalie, tahicardie, auzirea zgomotelor
cardiace, ritm de galop, suflu sistolic de însuficienţă mitrală functională.
Pulsul este rapid şi slab uneori având caracterul pulsului alternat ce traduc
deficitul contracţiei al fibrelor miocardice al ventriculului stâng.
Examenul electrocardiografic poate releva :
 semne de infarct miocardic recent, cauza directa fiind E. P. A.;
 semne de hipertrofie ventriculară stângă;
 tulburări de ritm.
Examenul radiologic poate evidenţia semnele radiologice corespunzătoare
edemului interstiţial şi alveolar.
Edemul interstiţial se traduce prin liniile repetate deschise de Kerley
 liniile de tip A se observă la nivelul lobilor superiori;
 liniile de tip B sunt cele mai cunoscute, ele găsindu-se la baze în unghiurile
costodiafragmatice

8
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

4. Diagnostic

Evoluţia E. P. A. este paroxistică, cu fenomene de asfixie, cianoză, “Maree” ale


rolurilor crepitante care devin din ce în ce mai groase. Scăderea cantităţii de expectoraţie
datorită bronhoplegiei finale anunţă moartea care se poate produce rapid, fulgerător sau
în interval de câteva ore.
În primele ore evoluţia poate fi defavorabilă, chiar sub tratament, bolnavul poate
sfârşi cu un tablou de colaps cardio-vascular şi asfixie prin bronhoplegie în cazul celor
mai mulţi bolnavi însă evoluţia este favorabilă, tusea încetând, dispneea se diminuează şi
bolnavul reuşeşte să adoarmă.
În zilele urmatoare se poate observa :
 o stare subfebrilă 36º C;
 hiperleucocitoză;
 proteinurie tranzitorie;
 un vărsat pleural moderat situat cel mai des pe partea dreaptă.
Evolutia ulterioară poate fi în urmatoarele direcţii :
 către o ameliorare persistentă E. P. A. a fost un accident acut din care bolnavul
a ieşit cu bine dar recidivele sunt posibile;
 insuficienţa ventriculară stângă poate deveni permanentă cu perspectiva
instalării unui edem subcutanat;
 insuficienţa cardiacă devine globală bolnavul prezentând semne de
insuficienţă cardiacă dreaptă.
Din punct de vedere evolutiv distingem aspecte diferite ca durată : supraacute,
care aduc moartea prin edem masiv cu obstrucţie bronhoalveolară, aspecte spontan
curabile atenuate, fără expectoraţie de spută.
Uneori poate apărea angorul şi rareori pleurezia.
Edemul pulmonar acut are în general un prognostic de viaţă rezervat, fiind în
funcţie, în primul rând de funcţiile secundare sau de starea miocardului.
Prognosticul este în strânsă dependentă de factorii cauzali și de promptitudinea
intervenției terapeutice. Pericolul insuficienței cardiocirculatorii îl amenință pe bolnav
chiar și după ieșirea din criză.
E. P. A. declanșat de suprasolicitările fizice, emoționale în cazul insuficienței
ventriculare stângi de grad mai ușor are un prognostic mai bun; în insuficiență
ventriculară stângă gravă însă prin mersul progresiv provoacă moartea cu fenomene de
asfixie.
Mecanismul patogenic al E. P. A. este complex cu intervenția unor factori multipli.
Cel mai însemnat factor este insuficiența ventriculară acută stângă care este
agravată de starea de hipoxie.
Prin acumularea unei cantități mari de bioxid de carbon se produce disfuncția
centrului respirator.
E. P. A. se instalează în timpul nopții, în condițiile vagotonice, fiind favorizat de
către poziția de decubit al bolnavului. Funcția inimii drepte fiind păstrată, lichidul pleural
acumulat în părțile decline se resoarbe, fluxul venos crescând supune ventriculul stâng la
un efort mărit.

9
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

Staza retrogradă nu poate fi învinsă de


activitatea ventriculului stâng suficient de
mult. E. P. A. care se declanșează în timpul
zilei, este declanșat de eforturi fizice, emoții
puternice, indigestii, de șocul postoperator
sau cateterismul cardiac, factori care
contribuie la creșterea debitului cardiac.

În E. P. A. din stenoza mitrală declanșată de eforturile fizice sau eforturile de


travaliu predomină supraîncărcarea venoasă capilară pulmonară bruscă, hipertensiunea
vasculară și inundarea alveolelor cu obstrucția vaselor limfatice.
Edemul pulmonar toxic se caracterizează prin vasodilatație mai ales intoxicațiile
acute cu oxid de carbon, clor, hidrocarburi, insecticide, clorați care se utilizează pentru
stingerea incendiilor.
Același macanism intervine și în beția alcoolică. Edemul pulmonar produs prin
mușcătură de șarpe veninos sau înțepătură de albină sau paieanjen poate fi fulgerător
mortal. Factorii toxici acționează direct asupra alveolelor pulmonare.
Diagnosticul E. P. A. se bazează pe elemente de ordin clinic și în mică măsură pe
acelea paraclinice a căror efectuare imediată nu este necesară.
E. P. A. de natură cardio-vasculară se face cu crizele de astm bronșic,
pneumotoraxul spontan și cu embolia pulmonară. În astmul bronșic starea generală este
mai puțin alterată iar la examenul clinic se evidențiază raluri sibilante și romflante,
expirul este prelungit, expectorația este de culoare gălbuie, perlată, rareori spumoasă. În
ceea ce privește diagnosticul diferențial cu pneumotoraxul spontan dar mai ales cu
embolia pulmonară, aceasta întâmpină dificultăți deoarece se pot intrica.
Edemul pulmonar acut cardiogen trebuie diferenţiat de :
 Astmul bronşic în criză:
 istoric sugestiv
 respiraţie bradipnee
 prezenţa ralurilor uscate
 absenţa galopului ventricular
 absenţa tahicardiei
 campuri pulmonare transparente
 cord de aspect normal.
 E. P. A. necardiogen:
 absenţa simptomatologiei cardiace în antecedente
 debut progresiv
 circulaţia periferică normală
 prezenţa de raluri uscate
 absenţa cardiomegaliei.
 Embolia pulmonară masivă
Deşi dispneea este intensă şi tahicardică se poate insoţi de tahiaritmii şi
hipotensiune arterială, fenomene ce pot mima E. P. A., stetacustic plămânul este curat.

10
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

5. Evoluţie şi tratament

Tratamentul E. P. A. cardiogen comportă măsuri de extremă urgentă care trebuie


aplicate la domiciliul bolnavului, în transportul către spital:
 instalarea bolnavului în poziţie şezând pe scaun sau pat cu gambele atârnând
la marginea patului. Bolnavii işi aleg singuri această poziţie;
 se aspiră expectoraţia şi se curătă gura bolnavului;
 se aplică garoul la rădăcina a trei membre fără comprimarea arterelor. Din 10
in 10 minute, unul din garouri se mută la al patrulea membru. Garoul se scade
progresiv.
 oxigen (pe sonda nasofaringiană) umidificate prin barbotaj 2/3 apă + 1/3
alcool;
 aerosoli antispută cu alcool etilic şi bronhodilatatoare. La nevoie intratubaţia
cu aspiraţie şi respiraţie artificială.
Tratamentul edemului pulmonar acut în funcţie de etiologie:
Edemul pulmonar acut cardiogen cu tensiune arterială normală sau usor crescută.
 Morfina 0,01 – 0,02 g l.M. sau l. v. (fiola de 10 ml).
În caz de bradicardie, vărsături se va asocia Atropia 1 mg (1f) sau 0,5 mg i. v,
Digitalice:
 Deslanazid 2 f. l. V.
 Lanatozid 2 f (1f 0,4 ml)
 Digoxin 2 f l.V. (1f 0,5 ml).
 Diuretice: Furosemid 2f lent timp de 1 – 2 min.
 Venosecţia: contraindicată bolnavilor cu infarct miocardic acut.
 Ventilaţia mecanică prin intubaţie traheală.
 Nitroglicerina 1 – 4 tablete sublingual.
 Antihipertensive în funcţie de tensiunea arteriala.
E. P. A. cu tensiune arterială scăzută.
În asemenea cazuri sunt contraindicate :
 transfuzia de sânge;
 Morfina (Dopamina 5f. dizolvate in 500 ml glucoza 5 – 10 %);
 Hipotensoarele (Dabutamina);
 Când tensiunea este complet prăbusită bolnavul va fi aşezat în decubit dorsal.
Tratamentul E. P. A. lezional (necardiogen):

a) În intoxicaţii :
 scoaterea din mediul toxic;
 antidote (atunci când există);
 ventilaţie artificială.

b) De origine infecţioasă :
 Morfina este contraindicată;
 Corticoterapie : HHC in PEV, L. V. în doze de până 1g/zi;

11
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

 tetraciclina 2g/zi;
 tonicardiace;
 oxigenoterapie;
 se practică sângerare de necesitate.

c) De cauze neurologice :
 tratament simptomatic;
 sângerare abundentă (300 – 500 ml).

d) E. P. A. iatrogen :
 emisiune de sânge (300 – 500 ml);
 furosemid doza iniţială 3 – 5 f l. V.

e) E. P. A. la înecaţi :
 intubaţie orotraheală, aspiraţie bronsică, ventilaţie mecanică;
 oxigenoterapie masivă (10 – 12 l/minut).
La bolnavii înecaţi în apă dulce.
 sângerare 300 – 500 ml;
 Furosemid l. M. sau l. V. 2f

f) E. P. A. la uremici :
 oxigen;
 aerosoli;
 aplicare de garouri la rădacina membrelor;
 tahicardiace;
 epuraţie extrarenală.

g) E. P. A. bronhoalveolara de deglutiţie :
 respiraţie asistată;
 corticoterapie în doze mari.

h) E. P. A. în criza hipertensivă :
 Nifedipin 10 – 2- mg sublingual;
 Furosemid 20 – 60 mg l.V.;
 Nitroglicerină sublingual;
 Nitropusiatul în doze de 0, 25 – 10 ml / kg;
 Diazoxidul 50 – 100 l. V.

CAPITOLUL III. ROLUL ASISTENTEI


MEDICALE ÎN ÎNGRIJIREA
12
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR


ACUT

1. Rolul asistentei medicale în îngrijirea pacientului cu edem


pulmonar acut

Educația sanitară urmărește cunoașterea de sine necesară bolnavului pentru a


preveni și analiza unele obișnuințe care i-ar putea dăuna sau ar împiedica menținerea
sănătății.
Asistenta
medicală trebuie să-i inducă bolnavului
dorința de a învăța cum să-și păstreze
sănătatea, punându-i la dispoziție
diferite broșuri, cărți, pliante, reviste
speciale bolii sale.
Se vor organiza activități colective
de educație pentru sănătate:
convorbiri, cursuri, filme,
demonstrații practice.
Pacientul va fi învățat să privească cu calm și seriozitate toate problemele și
obstacolele ce apar în menținerea sănătății sale (să aibă un regim alimentar corespunzător,
să ia tratamentul de întreținere la timp, să se odihnească).
Emoțiile și sentimentele legate de anxietate să și le folosească în mod pozitiv,
acesta putând accelera procesul de cunoaştere (pacientul conștientizează propria
responsabilitate pe care o are asupra sănătății sale). Pacientul va trebuie să dobândească
deprinderi corecte și necesare obţinerii unei stări de bine, își va crea un mediu ambient
adecvat, cu luminozitate și temperaturi normale, atmosferă de calm și liniște, va face
plimbări prin parc, își va aerisi camera și va avea grijă de igiena corporală și aspectul său
exterior.

2. Educaţia pentru sănătate

Nu toate tipurile de edem pulmonar sunt rezultatul bolilor de inimă. Lichidul se


poate scurge inclusiv de la capilare la saculeţii de aer din plămâni întrucât capilarele
devin permeabile sau nu sunt etanşe. În cazurile în care edemul pulmonar nu este
provocat de probleme ale inimii, condiţia poartă denumirea de edem pulmonar
noncardiac.
Printre factorii care pot cauza edem pulmonar noncardiac se numeră:

13
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

 infecţii ale plămânului - atunci când edemul pulmonar rezultă de la infecţiile


pulmonare, cum ar fi pneunonia, edemul apare doar in acea parte a plămânilor
care este inflamată.
 expunerea la toxine - acest lucru implică respirarea de anumite substanţe
toxice cum ar fi clor sau amoniac precum şi acţiunea altora care pot circula
prin interiorul corpului cand o persoană inhalează conţinutul gastric atunci
când varsă, de exemplu
 boli renale - atunci când rinichii nu pot elimina în mod eficient deşeurile, se
poate constitui lichid în exces care ar putea cauza edemele pulmonare.
 inhalarea fumului - fumul rezultat dintr-un incendiu, poate conţine substanţe
chimice care distrug membrana dintre saculeţii de aer şi a capilarelor, pemitând
intrarea fluidelor în plămâni.
 reacţii adverse la diverse medicamente - multre dintre medicamente de la
cele ilegale la cele utilizate in mod frecvent, de la heroină, cocaină la aspirină
sau medicamente pentru chimioterapie sunt cunoscute a provoca edem
pulmonar noncardiac.
 sindrom de detresa respiratorie acută - această tulburare gravă se
declanşează atunci când plămânii se umple brusc cu lichid şi celule albe,
inflamatorii, din sânge. Multe afecţiuni pot determina apariţia acestei boli,
inclusiv accidente grave (traumatism), infecţii sistemice (sepsis), pneumonie şi
şoc.
 traiul sau desfăsurarea de activităţi sportive la altitudini mari - alpiniştii,
skiorii, excursioniştii şi oamenii care trăiesc, călătoresc sau desfăşoară diferite
activităţi la altitudini de peste 8000 de metri (aproximativ 2.400 metri) pot fi
afectaţi de edem pulmonar de mare altitudine, dacă nu s-au aclimatizat. Totuşi
nici măcar cei care trăiesc în mod constant sau au mai practicat sporturi la
temperaturi înalte nu sunt imuni la declanşarea acestei condiţii.
Deşi nu este pe deplin inţeleasă cauza edemului pulmonar care se dezvoltă la mare
altitudine, se pare că acesta ar fi rezultatul presiunii crescute rezultate în urma constricţiei
capilarelor pulmonare. Fără îngrijirea corespunzătoare, această boală poate fi fatală.
 inhalarea excesiva de apă - inhalarea de apă poate cauza edem pulmonar
noncardiac, care este reversibl dacă se acordă imediat asistenţă medicală.

CAPITOLUL IV. PREZENTĂRI DE CAZURI

14
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

Voi prezenta în continuare planul de îngrijire nursing la pacienţii cu cancedem


pulmonar acut şi 3 cazuri cu descrierea unui plan de îngrijire pentru fiecare:

CAZUL I

I. CULEGEREA DATELOR

Informaţii sociale
Nume şi prenume: A. C.
Vârsta şi sex: 71 ani, F.
Domiciliul: Sânnicolau Mare
Ocupaţie: pensionară
Data internării: 17.02.2015
Data externării: 20.02.2015
Caracteristici individuale: limba vorbită – slovacă ; religia - catolică
Obiceiuri de viaţă: pacienta este internată într-un azil de bătrâni unde locuieşte în
bune condiţii.
Informaţii medicale
Diagnostic de internare: Edem pulmonar acut
Elemente fizice şi reacţionale:
- grup sanguin 0I Rh+
- proteza dentară – fixă
Antecedente personale:
- HTA- de la vârsta de 55 de ani
- Hipercolesterolemie
- Varice la nivelul membrelor inferioare
Antecedente heredo-colaterale: tata- decedat, IMA
Motivul internării
Debut brusc al afecţiunii, cu aproximativ 2 ore înaintea internării cu dispnee
paroxistică de tip paripneic, anxietate extremă, tahicardie, edeme la nivelul membrelor
inferioare, HTA: 190/120 mmHg.
Pacienta prezintă şi eliminări inadecvate manifestate prin expectoraţie roz
spumoasă, vărsături.
Pacienta este internată de urgentă unde rămâne până la externare.

15
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

II. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR

1. Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie.


Manifestări de dependenţă: Pacienta este cunoscută cu HTA în prezent are 190/120
mm Hg, prezintă circulaţie inadecvată manifestată prin cianoza tegumentelor,
tahicardie, dispnee manifestată prin tahipnee.
Sursa de dificultate: Creşterea permeabilităţii capilare, edem interstiţial, postură
inadecvată, patologia asociată.
Problema: Circulaţie inadecvată, Dispnee.
2. Nevoia de a bea şi a mânca.
Manifestări de dependenţă: pacienta prezintă alimentaţie inadecvată manifestată
prin deficit, datorită durerii.
Sursa de dificultate: atmosfera din mediul spitalicesc, pacienta locuind singură,
având obiceiuri de viaţă bine stabilite.
Problema: Alimentatie dificitară.
3. Nevoia de a elimina.
Manifestări de dependenţă: în spital pacienta prezintă eliminare intestinală
inadecvată, manifestată prin oligurie, sursa de dificultate fiind imobilitatea.
Sursa de dificultate: imobilitatea, anxietate.
Problema: Oliguria.
4. Nevoia de a mişca şi a avea o bună postură.
Manifestări de dependenţă: pacienta prezintă imobilitate datorită fracturii şi
durerii la nivelul femurului drept.
Sursa de dificultate: Durere, diminuarea mobilităţii.
Problema: Imobilitate.
5. Nevoia de a dormi şi a se odihni.
Manifestări de dependenţă: pacienta prezintă insomnie datorită durerilor şi
discomfort datoritaă poziţiei.
Sursa de dificultate: Mediu de viaţă schimbat, durere, iritabilitate.
Problema: Dificultate de a se odihni.
6. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca.
Manifestări de dependenţă: imposibilitate de a se imbrăca şi dezbrăca datorită
imobilităţii.
Sursa de dificultate: Diminuarea motricităţii.
Problema: Neîndemânarea de a se imbrăca şi a se dezbrăca.
7. Nevoia de a-şi menţine temperatura corpului în limite normale.
Manifestări de dependenţă: Pacienta prezintă hipertermie manifestată prin febra
moderată 39,5, tegumente roşii, fierbinţi, frisoane, transpiraţii.
Sursa de dificultate: Dezechilibrul electrolitic, proces inflamator
Problema: Hipertermia.
8. Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele.
Manifestări de dependenţă: Pacienta se gaseşte în imposibilitatea de a-şi acorda
îngrijiri datorită patologiei.
Sursa de dificultate: Diminuarea motricităţii.
Problema: Alterarea mucoaselor şi tegumentelor.
9. Nevoia de a evita pericolele.
16
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

Manifestări de dependenţă: Pacienta prezintă risc la complicaţii datorită fracturii –


embolii, complicaţii datorită imobilizării la pat – escare, bronhopneumonii, anchiloză la
nivelul articulaţiilor, atrofie musculară.
Sursa de dificultate: Diminuarea motricităţii.
Problema: Anxietatea.

17
PLANUL DE ÎNGRIJIRE
CAZUL I
PACIENT: A. C.; VÂRSTA: 71 ANI
DIAGNOSTIC MEDICAL: EDEM PULMONAR ACUT
*ZIUA 1* (17.02.2015)

Intervenţii delegate: Exaluare:

e’5100Hemoglobină 13 gUree=29 mgGlicemie=101


Se recoltează
mg% la indicaţia medicului: Temp-D=39oCPuls=130 puls-minT.A.=190/110Stare
mmHg generală moderată, astenie.

18
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

, Furosemid 40 mg 2 fiole IVSe administrează tratamentele la indicaţia medicului: Hb=13 g/dlNeutrofile: 82.9Leucocite: 11.1 HF.C.=120 b/minT.A.=170/90 mmHg
MARICICA ANDRIEŞ
Pacientul prezintă atrofie musculară
anterioară spitalizării.

19
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

G=60Pacientul
kg, h=1.75
estemalimentat conform
nevoilor
MARICICA ANDRIEŞ
Se recoltează probe biologice
Furosemid
pentru determinarea
1 tableta – dimineaţa.
Cordane
grupei sanguine
2 tb. Şi Digoxin
şi Rh. Se
1 fiola
recoltează
IV. hemoleucograma.

Masaj.Tapotaj,Program de kinetoterapie,

20
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Ceai, supă, o banană, alimentaţíe uşoară.NaCl 9% 1000 ml şi antalgice, KhetoprofenSe alimentează la indicaţia medicului:
MARICICA ANDRIEŞ
obilizează
-în timpul
pacientul
mobilizării,
din 3 în 3supraveghez
ore, se efectuează
atent
-ajut
culoarea
igiena
pacientul
tegumentelor,
şi expresia
să-şi schimbe
feţei
se pregăteşte
poziţia dinfizic
decubit
şi psihic
dorsal
pacientul
în şezând
şi se ajută în efectuarea mişcărilor pasive.

21
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-se urmăreşte bilanţul hidric- ingerări 1000 ml lichid, eliminări prin urină 600 ml pe 24 h.-se apreciază starea de nutriţie şi hidratare;
MARICICA ANDRIEŞ
-menţinerea tonusului
muscular.

22
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-pacientul să fie
alimemntat conform
nevoilor.
MARICICA ANDRIEŞ
-sursa de dificultate:
-manifestată
vârsta şiprin
patologia.
dificultate de a se mişca;3. Imobilitate

23
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-sursa de dificultate: imobilitate, durere, singurătate şi anxietate.-manifestată prin deficit alimentar;4. Alimentaţie inadecvată
MARICICA ANDRIEŞ
- Echimoza se menţine.

Se administrează pe cale orală Diazepam 1 tb. Seara. Pacientul doarme sub


efectul
medicamentelor.

24
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Se administrează antibiotic: Cefalexin 500 mg 21 la


Algocalmin
8 ore tb. I 1-dimineaţa
1 Ibuprofen cp. III 1-1-1 Febra se menţine
T+38oC
MARICICA ANDRIEŞ
-aplicăm punga cu gheaţă la nivelul echimozei.

-se observă reacţiile pacientului la stimuli.-se monitorizează orele de somn;

25
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

entru fiecare grad suplimentăm lichidele.-hidratăm pacientul cu lichide dulci;-se monitorizează valorile temperaturii;-se observă faciesul pacientului
MARICICA ANDRIEŞ
-sursa de dificultate:
-manifestată
poziţia
prin
ortostatică.
echimoze
5. Alterarea
la nivelul
tegumentelor
şoldului; şi mucoaselor -pacientul să prezinte
tegumente curate şi
integre.

-sursa de dificultate: durere la nivelul şoldului.-manifestată prin somn întrerupt;6. Insomnia -pacientul să
beneficieze de somn
natural.

26
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-sursa de dificultate: edemul-manifestată prin frisoane, transpiraţii abundente7. Hipertermia -pacientul să prezinte o
temperatură normală în
24 ore.
MARICICA ANDRIEŞ
Evaluare:

Puls Stare
=78T.A.
puls.
generală
=160/95moderat
mmHginfluenţată, astenie.

27
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

EKG indică hipertrofie ventriculară stângă.T.A.=170/90 mmHgPuls =78 puls/min


MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţíi delegate:

oaleta parţial şi generală a pacientuluiPregătirea pacientului în vederea intervenţiei:Diazepam tb. I searaAlgocalmin


Se administrează
tb. III 1-1-1
la indicaţia medicului:

28
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Furosemin 1 cp dimineaţa.Cordarone 40 mg (1/2 tablete /zi)


MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţíi autonome:

Susţinem psihic;Pregatirea psihică;-informez


-urmărimşiefectul
stabilesc
tratamentului
împreuna cu pacientul
-măsurarea
un plan
şi notarea
de recuperare;
funcţiilor vitale în foaia de observaţie zilnic;

29
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-observăm aspectul tegumentelor.-se monitorizează T.A., puls


MARICICA ANDRIEŞ
Cazul I
*ZIUA 2* (18.02.2015)

Obiective:

-pacientul să beneficieze
-pacientul
de un mediu
să prezinte
de diminuarea durerii.
siguranţă fără accidente pe perioada
spitalizării.

30
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-pacientul să prezinte circulaţie adecvată.


MARICICA ANDRIEŞ
Probleme/Dg. de nursing:

-sursa de dificultate: edemul


-manifestată
pulmonar prin
acut.grimase datorită patologiei;1. Durere

31
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-manifestată prin creşterea valorilor tensionale 170/90 mmHg2. Circulaţia inadecvată


MARICICA ANDRIEŞ
Pacientul prezintă
Pacientul
în continuare
se mobilizează cu greu;
deficit în efectuarea mişcărilor

Pacientul este alimentat conform


nevoilor.

32
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Febra se menţine T+38oC.


MARICICA ANDRIEŞ

Pacientul este liniştit, doarme


suficient.
Masaj.
Program
Tapotaj;
de kinetoterapie;

Seara se interzice a Ceai,


mânca.supă,
Se administrează
alimentaţie uşoară;
NaCl 9%-500 ml sol. Perfuzabilă;

33
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

La indicaţia medicului.

Se administrează antibioticŞ Cefalexin 500mg 1 la 8 oreAlgocalmin tb. I seara1-1-1Ibuprofen cp. III


MARICICA ANDRIEŞ

Se administrează 1 fiolă Diazepam i.m.


culoarea şi expresia
-ajut
feţii.
pacientul să îşi schimbe poziţia din decubit-ajut
dorsal
pacientul
în şezând;
în efectuarea mişcărilor pasive;
-se mobilizează pacientul din 3 în 3 ore;

-se apreciază starea de nutriţie şi hidratare.

34
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-comprese reci la nivelul echimozei.

Pentru fiecare grad suplimentăm lichidele.-hidratăm pacientul cu lichide dulci;-se mobilizează valorile temperaturii;-se observă facesul pacientului;
MARICICA ANDRIEŞ

-se observă reacţiile pacientului la stimuli verbali.-se monitorizează orele de somn,


-menţinerea tonusului
-pacientul
muscular.
să se poată mişca;

-pacientul să fie alimentat conform


nevoilor.

35
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-pacientul să prezinte tegumente


curate şi integre.

-pacientul să prezinte o
temperatură normală in 24 ore.
MARICICA ANDRIEŞ

-pacientul să beneficieze de somn


natural.
-sursa de dificultate: durere în focarul de-manifestată
femur drept.prin dificultate de a se mişca;3. Imobilitate

-sursa de dificultate: imobilitate şi durere.-manifestată prin deficit;4. Alimentaţia inadecvată

36
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-sursa de dificultate: imobilitatea.-manifestată prin echimoze la nivelul şoldului;5. Alterarea tegumentelor

-sursa de dificultate:inflamaţia.-manifestată prin frisoane, transpiraţii abundente;6. Hipertermia


MARICICA ANDRIEŞ

-sursa de dificultate: durere la nivelul şoldului.-manifestată prin somn întrerupt;7. Insomnia


Intervenţii delegate: Evaluare:

Conform indicaţiei medicului,


Se administrează
îi aerosoli;
Prezintă căile aeriene fără secreţii.SpO2=100%F.R=20 r/min
administrez 1 fiolă de Miofilin, şi 3
cpr. /zi de Bronhexim

37
Postoperator se administrează un Hb=9.2 g/dlF.C=120 b/minT.A.=140/95 mmHg
flacon de sange (250ml), grup AII,
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Rh +

Pacientul este mobilizat la 2 ore.


MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii autonome:

ursei de O2, se asigură sistemul de climatizare şi umidificare-măsurarea F.V-administrăm O2-controlul


pe mască şi asigurarea permeabilităţii căilor respiratorii

38
-supraveghem transfuzia de sânge.-observarea tegumentelor;-se monitorizează T.A., puls;
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-evitarea complicaţiilor de decubit.-mobilizare pasiv cât mai repede pentru evitarea emboliei;
MARICICA ANDRIEŞ
Cazul I
*ZIUA 3* (19.02.2015)

Obiective:

-pacientul să
respire normal.

39
-pacientul să
prezinte
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

circulaţie
adecvată.

-menţinerea
tonusului
muscular.
MARICICA ANDRIEŞ
Probleme/Dg. de nursing:

F.R=20
-sursa
r/min
de dificultate: anestezia -manifestată
generală prin
1. Respiraţie
dispnee; inadecvată

40
-sursa de dificultate: scăderea numărului de hematii.-manifestată prin tahicardie, F.C=120 b/min;2. Circulaţie inadecvată
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-manifestată prin imposibilitatea de a se mişca.3. Imobilitate


MARICICA ANDRIEŞ
Se administrează: NaCl 9%-1000 ml + glucoză 10% 1000ml perfuzie endovenoasă. Pacientul este
aliemntat şi
hidratat conform
nevoilor.

Se administrează antibiotic:
Se serveşte
Cefalexin
medicul
500mg
la schimbarea
h 1 la 8ore.primului pansament. Plagă curată,
neinfectată.

41
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Calmăm durerea cu fiole de algocalmin la nevoie.


Se administrează 1 fiolă de Diazepam seara Pacientul doarme
sub efectul
medicamentelor.

Antibiotic: Cefalexin 500mg h 1 la 8 ore.Se administrează la indicaţia medicului: Clexane 40 mg+ h 14 Pacientul este
staţionar, nu are
semne de
MARICICA ANDRIEŞ

complicaţii
majore.
-se apreciază starea de nutriţie şi hidratare.

- respectăm măsurile
-se verifică
de asepsie.
şi fixează pansament de la nivelul şoldului;

42
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-se observă reacţiile pacientului la stimuli verbali.-se monitorizează orele de somn;

iena şi urmărim aspectul tegumentelor;-asigurăm masuri de asepsie şi antisepsie;-monitorizăm pacientul,urmărim funcţiile vitale şi comportamentul;
MARICICA ANDRIEŞ
-sursa de dificultate:
-manifestată
anestezia.
prin repaus
4. Alimentaţie
alimentar;inadecvată prin deficit -pacientul să fie
alimentat şi
hidratat conform
nevoilor.

-sursa de dificultate: intervenţia chirurgicală.-manifestată prin plagă operatorie;5. Alterarea tegumentelor -pacientul să
prezinte
tegumente curate
şi integre.

43
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-manifestată prin somn întrerupt.6. Insomnia -pacientul să


beneficieze de
somn natural.

-anchiloze-atrofie musculară-constipaţie-bronhopneumonie-escare-embolie-infecţii7. Risc la complicaţii: -pacientul să nu


prezinte
complicaţii.
MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii delegate: Evaluare:

Se administrează antibiotic:Servim
Cefalexin
medicul la schimbarea Aspectul plăgii curat,
500 mg h 1 la 8 ore. pansamentului neinfectat.

Monitorizarea funcţiilor vitale şi F.C=120 T.A.=140


b /min /95 mmHg

44
notarea in FOCG.
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

La recomandarea medicului hidratăm Pacientul prezintă meteorism


peros cu 500 ml ceai. şi sunt semne de revenire.

Pacientul este mobilizat la 2


ore.
MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii autonome:

-respectăm măsurile de asepsie-se verifică aspectul pansamentului

-supraveghem transfuzia de sânge-observarea tegumentelor-se monitorizează T.A., puls

45
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-se urmăreşte reluarea tranzitului.-ajut pacientul să îşi schimbe poziţia din decub dorsal în şezând;-se mobilizează pacientul din 3in3 ore;

Efectuăm mişcări în limita toleranţei pacientului.-urmărim FV. Facisul;-mobilizare pasivă la pat;


MARICICA ANDRIEŞ
Cazul I
*ZIUA 4* (20.02.2015)

Probleme-Dg. de nursing: Obiective:

-sursa de dificultate: intervenţia chirurgicală.


-manifestată prin leziuni de decubit;1. Alterarea tegumentelor -pacientul să
prezinte
tegumente curate
şi integre.

-manifestată prin tahicardie, F.C=100 b /min2. Circulaţia inadecvată -pacientul să

46
prezinte
circulaţie
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

adecvată.

-sursa de dificultate: imobilitate prelungită.-manifestată orin constipaţie;3. Eliminare intestinală inadecvată .pacientul să
elimine adecvat.

-manifestată prin imposibilitatea de a se mişca.4. Imobilitate -menţinerea


tonusului
MARICICA ANDRIEŞ

muscular.
Ceai,
Se administrează
supă, alimentaţie
NaCl uşoară.
9%-500 ml sol. perfuzabilă; Pacientul este
alimentat conform
nevoilor.

Se administrează pe cale orală Diazepam 1 cp seara. Pacient sub efectul


medicamentelor.

47
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Antibiotic: Cefalexin 500mg h 1 la 8 ore.Se administrează Clexane 40mg h 14; Pacientul nu are
semne de
complicaţii majore.
MARICICA ANDRIEŞ
-se apreciază starea de nutriţie şi hidratare.

-se observă reacţiile pacientului la stimuli verbali.-se monitorizează orele de somn;

48
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

ena şi urmărim aspectul tegumentelor;-asigurăm masuri de asepsie şi antisepsie;--monitorizăm pacientul,urmărim funcţiile vitale şi comportamentul;
MARICICA ANDRIEŞ
-sursa de dificultate: imobilitate şi -manifestată
durere. prin
5. Alimentaţie
deficit; inadecvată -pacientul să fie
alimentat conform
nevoilor.

-sursa de dificultate: vârsta şi patologia.-manifestată prin somn întrerupt:6. Insomnia -pacientul să


beneficieze de
somn natural.

49
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-anchiloze-atrofie musculară-constipaţie-bronhopneumonie-escare-embolie-infecţii7. Risc la complicaţii: -pacientul să nu


prezinte
complicaţii.
MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii delegate: Evaluare:

Se administrează antibiotic:Servim
Cefalexin
medicul la schimbarea Aspectul plăgii curat, neinfectat.
500 mg h 1 la 8 ore. pansamentului

50
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

F.C=120 b/min.T.A.=140/95 mmHg;


MARICICA ANDRIEŞ
Cazul I
*ZIUA 5* (21.02.2015)

Obiective: Intervenţii autonome:

-pacientul să -respectăm măsurile de asepsie.-se verifică aspectul pansamentului;


prezinte tegumente
curate şi integre.

51
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-pacientul să -observarea tegumentelor.-se monitorizează T.A., puls;


prezinte circilaţie
adecvată.
MARICICA ANDRIEŞ
Probleme /Dg. de nursing:

-sursa de dificultate: intervenţia chirurgicală.


-manifestată prin plaga operatorie;1. Alterarea tegumentelor

52
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-sursa de dificultate: scăderea numărului de hematii. b /min;-manifestată prin tahicardie, F.C=1002. Circulaţia inadecvată
MARICICA ANDRIEŞ
Masaj.Tapotaj; Program de kinetoterapie; Pacientul se
mişcă şi se
deplasează cu
ajutor.

Antibiotic; Cefalexin 500mg h 1la 8 ore.Se administrează Clexane 40mg- h 14; Pacientul nu are
semne de
complicaţii.

53
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT
MARICICA ANDRIEŞ
patului după care se fac -se
primii
mobilizează
paşi cu ajutorul
pacientul
-încerc
unui
din
pecadru.
cât
3în3posibil
ore, poziţia
să evitdin
eforturile
decubitdorsal
fizice ale
în pacientului;
şezând în timpul mobilizării, supraveghez culoarea feţei;

-urmărim aspectul tegumentelor în punctele de sprijin;-asigurăm măsurile de asepsie şi antisepsie şi igiena pacientului;-urmărim funcţiile vitale;
EVALUARE CAZUL I
Pacienta a avut o evolu.ie favorabilă pe parcursul celor 5 zile de internare. După ce a

54
trecut de faza de şoc traumatic inevitabil în astfel de cazuri, pacientul a colaborat cu
întreaga echipa medicală, a respectat indicaţiile terapeutice. La solicitarea familiei a
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

fost transferată la un centru de geriatrie. Problemele deosebite ridicate de acest pacient


au fost legate de stabilirea funcţiilor vitale, de posibilitatea contactării unor infecţii
nosocomiale şi de apariţia inevitabilă a leziunilor de decubit.
MARICICA ANDRIEŞ
-sursa de dificultate:
-manifestatădurerea.
prin
3. Dificultate
limitarea mişcărilor;
de a se mişca şi a se deplasa -pacientul să se
poată mişca în
limita toleranţei.

-anchiloze-atrofie musculară-bronhopneumonie-escare-embolii-infecţii4. Risc la complicaţii: -pacientul să nu


prezinte
complicaţii.

55
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

CAZUL II
MARICICA ANDRIEŞ
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

I. CULEGEREA DATELOR

Informaţii sociale
Nume şi prenume: C. M.
Vârsta şi sex: 47 ani, M.
Domiciliul: Timişoara
Ocupaţie: conducător auto
Data internării: 08.01.2015
Data externării: 12.01.2015
Caracteristici individuale: limba vorbită – română ; religia - ortodoxă
Obiceiuri de viaţă: pacientul are un stil de viaţă nesănătos, alimentaţia este
hipercalorică şi hipersodată; nu îi place mişcarea; locuieşte la casă în condiţii bune.
Informaţii medicale
Elemente fizice şi reacţionale:
- grup sanguin BIII Rh(-)
Antecedente personale:
- obezitate morbidă de la vârsta de 25 de ani
- ciroză hepatică etanolică
- insuficienţă cardiacă
- hipertensiune arterială
Antecedente heredo-colaterale:-mama decedată la 50 de ani, AVC
-sora obeză.
Motivul internării
Pacientul C. M. cunoscut hipertensiv acuză în urmă cu 2 zile anterioare spitalizării
o stare generală alterată şi fatigabilitate, cu creşteri importante ale valorilor tensionale.
Starea generală se înrăutăţeşte brusc, apar episoade dramatice de dispnee
paroxistică, ortopnee, tuse cu expectoraţie spumoasă, tahicardie, creşteri ale valorilor
tensionale: 200 /105 mm Hg.
Pacientul este internat de urgentă în secţia de terapie intensivă pentru stabilirea
diagnosticului şi instituirea tratamentului adecvat.

II. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR

1. Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie.


Manifestări de dependenţă: Pacientul este cunoscut cu HTA în prezent are 205/105
mm Hg, prezintă circulaţie inadecvată manifestată prin cianoza tegumentelor,
tahicardie.
Sursa de dificultate: Creşterea permeabilităţii capilare, edem interstiţial.
Problema: Circulaţie inadecvată.
2. Nevoia de a bea şi a mânca.
Manifestări de dependenţă: pacientul prezintă alimentaţie inadecvată manifestată
prin deficit, datorită durerii.

56
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

Sursa de dificultate: atmosfera din mediul spitalicesc, pacientul locuind singur,


avend obiceiuri de viata bine stabilite.
Problema: Alimentatie dificitara
3. Nevoia de a elimina.
Manifestări de dependenţă: în spital pacientul prezintă eliminare intestinală
inadecvată, manifestată prin oligurie, sursa de dificultate fiind imobilitatea.
Sursa de dificultate: imobilitatea, anxietate
Problema: Oliguria.
4. Nevoia de a mişca şi a avea o buna postură.
Manifestări de dependentă: pacientul prezinta imobilitate datorită patologiei.
Sursa de dificultate: Durere, diminuarea mobilităţii.
Problema: Imobilitate.
5. Nevoia de a dormi şi a se odihni.
Manifestări de dependenţă: pacientul prezintă insomnie datorită durerilor şi
discomfort datorită poziţiei.
Sursa de dificultate: Mediu de viată schimbat, durere, iritabilitate.
Problema: Dificultate de a se odihni.
6. Nevoia de a se îmbrăca si dezbrăca.
Manifestări de dependenţă: imposibilitate de a se imbrăca şi dezbrăca datorită
imobilitaţii.
Sursa de dificultate: Diminuarea motricităţii.
Problema: Neîndemânarea de a se imbrăca şi a se dezbrăca.
7. Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele.
Manifestări de dependenţă: Pacientul se gaseşte în imposibilitatea de a-şi acorda
îngrijiri datorită patologiei.
Sursa de dificultate: Diminuarea motricităţii.
Problema: Alterarea mucoaselor şi tegumentelor.
8. Nevoia de a evita pericolele.
Manifestări de dependenţă: Pacientul prezintă risc la complicaţii datorită fracturii
– embolii, complicaţii datorită imobilizării la pat – escare, bronhopneumonii, anchiloză la
nivelul articulaţiilor, atrofie musculară.
Sursa de dificultate: Diminuarea motricitatii.
Problema: Anxietatea.

57
PLANUL DE ÎNGRIJIRE
CAZUL II
PACIENT: C. M.; VÂRSTA: 47 ANI
DIAGNOSTIC MEDICAL: EDEM PULMONAR ACUT
*ZIUA 1* (08.01.2015)

Evaluare

;Trigliceride=220mg%;Colesterol=390mg%Glicemie=98mg%;L=18.000 /mm;Ht=31%;Hb=12g /dl;R=24 resp /min;T=36,7oC;P=128 puls /minTA=205/105 mmHg;

58
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT
MARICICA ANDRIEŞ
P=101pulsaţii/min.
TA=190/95mmHg;

59
Pacientul prezintă atrofie
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

musculară în perioada
spitalizării.
MARICICA ANDRIEŞ
e 2 tb. şi Digoxin 1 fiolă IV,SeFurosemid
administrează
1 tbSedimineaţa.
tratamentele
recoltează
Seprobe
la
recoltează
indicaţia
biologice
hemoleucograma.
medicului:
pentru determinarea
Coxane 3 tb. grupei
pe zi, Digoxin
sanguine1 şifiolă
Rh.IV, Furosemid 40 mg 2 fiole IV;

60
Masaj.Tapotaj;Program de kinetoterapie;
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT
MARICICA ANDRIEŞ
-observarea tegumentelor.-se monitorizează T.A., puls;

61
îşi schimbe poziţia -pregătesc
din decubitfizic
dorsal
şi psihic
în şezând;
pacientul şi îl ajut în efectuarea
-semişcărilor
mobilizeatăpasive;
pacientul din 3în3 ore, se efenctuează igiena tegumentelor;
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT
MARICICA ANDRIEŞ
T.A.=205/105mmHg şi tahicardie
-manifestată
P=128
prinpulsaţii/min.
creşterea valorilor2.tensionale;
Circulaţie inadecvată -pacientul să
prezinte circulaţie
adecvată.

62
-sursa de dificultate: patologia.-manifestată prin dificultate de a se mişca;3. Imobilitate -menţinerea
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

tonusului
muscular.
MARICICA ANDRIEŞ
Pacientul este alimentat
conform nevoilor.

Echimoza se menţine.

63
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Pacientul doarme sub


efectul medicamentelor.

T=38oCFebra se menţine
MARICICA ANDRIEŞ
Ceai, supă, o banană,
NaCl
alimentaţíe
9% 1000uşoară.
ml şi antalgice, Khetoprofen;
Se alimentează la indicaţia medicului:

64
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Se administrează pe cale orală Diazepam 1 tb. seara.

Se administrează antibiotic: Cefalexin 500 mg 1 la 8 ore.2 Algocalmin tb. I 1-dimineaţa1 Ibuprofen cp. III 1-1-1
MARICICA ANDRIEŞ
-se urmăreşte bilanţul hidric- ingerări 1000 ml lichid, eliminări prin urină 600 ml-se
peapreciază
24 h. starea de nutriţie şi hidratare;

-aplicăm punga cu gheaţă la nivelul echimozei.

65
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-se observă reacţiile pacientului la stimuli.-se monitorizează orele de somn;

entru fiecare grad suplimentăm lichidele.-hidratăm pacientul cu lichide dulci;-se monitorizează valorile temperaturii;-se observă faciesul pacientului;
MARICICA ANDRIEŞ
-pacientul să fie
alimentat conform
nevoilor.

-pacientul să
prezinte tegumente
curate şi integre.

66
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-pacientul să
beneficieze de
somn natural.

-pacientul să
prezinte o
temperatură
normală în 24h.
MARICICA ANDRIEŞ
-sursa de dificultate: imobilitate, durere, singurătate
-manifestată
si anxietate.
prin deficit4.alimentar;
Alimentaţie inadecvată

-sursa de dificultate: potiţia ortostatică.-manifestată prin echimoze la nivelul şoldului;5. Alterarea tegumentelor şi mucoaselor

67
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-sursa de dificultate: durere.-manifestată prin somn întrerupt;6. Insomnia

-sursa de dificultate: edemul.-manifestată prin frisoane, transpiraţii abundente;7. Hipertermia


MARICICA ANDRIEŞ
Evaluare:

Stare
Puls =78
generală
T.A.
puls.
=190/95
moderat
mmHg
influenţată, astenie.

68
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

EKG indică hipertrofie ventriculară stângă.T.A.=190/90 mmHgPuls =78 puls/min


MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii delegate:

generală a pacientuluiPregătire fizică:Pregătirea pacientului în vederea intervenţiei:Diazepam tb. I seara1-1-1Se


Algocalmin
administrează
tb. III
la indicaţia medicului:

69
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Furosemin 1 cp dimineaţa.Cordarone 40 mg (1/2 tablete /zi)


MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii autonome:

Susţinem psihic;Pregatirea psihică;-informez


-urmărim şi
efectul
stabilesc
tratamentului.
împreuna cu pacientul
-măsurarea
un plan de
şi notarea
recuperare;
funcţiilor vitale în foaia de observaţie zilnic;

70
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-observăm aspectul tegumentelor.-se monitorizează T.A., puls;


MARICICA ANDRIEŞ
CAZUL II
*ZIUA 2* (09.01.2015)

Probleme /Dg. de nursing: Obiective:

-sursa de dificultate: edemul


-manifestată
pulmonar prin
acut grimase datorită patologiei
-pacientul
1. Dureresă-pacientul
beneficieze
săde
prezinte
un diminuarea
mediu de siguranţă fără accidente
durerii;
pe perioada spitalizării.

71
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

190/90 mmHg-manifestată prin creşterea valorilor tensionale 2. Circulaţia inadecvată -pacientul să prezinte circulaţie
adecvată.
MARICICA ANDRIEŞ
Pacientul prezintă
Pacientul
în continuare
se mobilizează cu greu;
deficit în efectuarea mişcărilor.

Pacientul este alimentat conform


nevoilor.

72
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Febra se menţine T+38oC.


MARICICA ANDRIEŞ

Pacientul este liniştit, doarme


suficient.
Masaj.
Program
Tapotaj;
de kinetoterapie;

Seara se interzice a Ceai,


mânca.supă,
Se administrează
alimentaţie uşoară;
NaCl 9%-500 ml sol. Perfuzabilă;

73
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

La indicaţia medicului.

Se administrează antibiotic: Cefalexin 500mg 1 la 8 oreAlgocalmin tb. I seara1-1-1Ibuprofen cp. III


MARICICA ANDRIEŞ

Se administrează 1 fiolă Diazepam i.m.


culoarea şi expresia
-ajut
feţii.
pacientul să îşi schimbe poziţia din decubit -ajut
dorsalpacientul
în şezând;
în efectuarea mişcărilor pasive
-se mobilizează pacientul din 3 în 3 ore,

-se apreciază starea de nutriţie şi hidratare.

74
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-comprese reci la nivelul echimozei.

Pentru fiecare grad suplimentăm lichidele.-hidratăm pacientul cu lichide dulci;-se mobilizează valorile temperaturii;-se observă facesul pacientului;
MARICICA ANDRIEŞ

-se observă reacţiile pacientului la stimuli verbali.-se monitorizează orele de somn,


-menţinerea tonusului muscular.
-pacientul să se poată mişca;

-pacientul să fie alimentat conform


nevoilor.

75
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-pacientul să prezinte tegumente curate


şi integre.

-pacientul să prezinte o temperatură


normală in 24 ore.
MARICICA ANDRIEŞ

-pacientul să beneficieze de somn


natural.
-sursa de dificultate: durere în focarul de-manifestată
femur drept. prin dificultate de a se mişca3. Imobilitate

-sursa de dificultate: imobilitate şi durere.-manifestată prin deficit;4. Alimentaţia inadecvată

76
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-sursa de dificultate: imobilitatea.-manifestată prin echimoze la nivelul şoldului;5. Alterarea tegumentelor

-sursa de dificultate: inflamaţia.-manifestată prin frisoane, transpiraţii abundente;6. Hipertermia


MARICICA ANDRIEŞ

-sursa de dificultate: durere la nivelul şoldului.-manifestată prin somn întrerupt;7. Insomnia


Evaluare:

Prezintă căile aeriene fără secreţii.SpO2=100%F.R=20 r/min

Hb=9.2 g/dlF.C=120 b/minT.A.=140/95 mmHg

77
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Pacientul este mobilizat la 2 ore.


MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii delegate:

Conform indicaţiei-zi
medicului,
de Bronhexim.
îi administrez 1 fiolă de Miofilin,
Alternativ
şi 3 tapotaj,
cpr. toaletaSebucală;
administrează aerosoli;

Postoperator se administrează un flacon de sange (250ml), grup AII, Rh +

78
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT
MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii autonome:

rsei de O2, se asigură sistemul de climatizare şi umidificare.-măsurarea F.V.-administrăm O2-controlul


pe mascăşi asigurarea permeabilităţii căilor respiratorii;

-supraveghem transfuzia de sânge.-observarea tegumentelor;-se monitorizează T.A., puls;

79
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-evitarea complicaţiilor de decubit-mobilizare pasiv cât mai repede pentru evitarea emboliei;
MARICICA ANDRIEŞ
Cazul II
*ZIUA 3* (10.01.2015)

Obiective:

-pacientul să
respire normal.

-pacientul să

80
prezinte
circulaţie
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

adecvată.

-menţinerea
tonusului
muscular.
MARICICA ANDRIEŞ
Probleme/Dg. de nursing:

-sursa
F.R=20
de dificultate:
r/min anestezia
-manifestată
generală prin
1. Respiraţie
dispnee; inadecvată

-sursa de dificultate: scăderea numărului de hematii.-manifestată prin tahicardie, F.C=120 b/min2. Circulaţie inadecvată

81
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-manifestată prin imposibilitatea de a se mişca.3. Imobilitate


MARICICA ANDRIEŞ
Se administrează: NaCl 9%-1000 ml + glucoză 10% 1000ml perfuzie endovenoasă. Pacientul este
alimentat şi
hidratat conform
nevoilor.

Se administrează antibiotic:
Se serveşte
Cefalexin
medicul
500mg
la schimbarea
h 1 la 8ore. primului pansament Plagă curată,
neinfectată.

82
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Calmăm durerea cu fiole de algocalmin


Se administrează
la nevoie.1 fiolă de Diazepam seara (orele 22:00) Pacientul doarme
sub efectul
medicamentelor.

Antibiotic: Cefalexin 500mg h 1 la 8 ore.Se administrează la indicaţia medicului: Clexane 40 mg- h 14 Pacientul este
staţionar, nu are
semne de
MARICICA ANDRIEŞ

complicaţii
majore.
-se apreciază starea de nutriţie şi hidratare.

- respectăm măsurile
-se verifică
de asepsie.
şi fixează pansament de la nivelul şoldului;

83
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-se observă reacţiile pacientului la stimuli verbali.-se monitorizează orele de somn;

iena şi urmărim aspectul tegumentelor;-asigurăm masuri de asepsie şi antisepsie;-monitorizăm pacientul,urmărim funcţiile vitale şi comportamentul;
MARICICA ANDRIEŞ
-sursa de dificultate:
-manifestată
anestezia
prin repaus
4. Alimentaţie
alimentarinadecvată prin deficit -pacientul să fie
alimentat şi
hidratat conform
nevoilor.

-sursa de dificultate: intervenţia chirurgicală-manifestată prin plagă operatorie5. Alterarea tegumentelor -pacientul să
prezinte
tegumente curate
şi integre.

84
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-manifestată prin somn întrerupt.6. Insomnia -pacientul să


beneficieze de
somn natural.

-anchiloze-atrofie musculară-constipaţie-bronhopneumonie-escare-embolie-infecţii7. Risc la complicaţii; -pacientul să nu


prezinte
complicaţii.
MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii delegate: Evaluare:

Se administrează antibiotic:Servim
Cefalexin
medicul la schimbarea Aspectul plăgii curat,
500 mg h 1 la 8 ore. pansamentului neinfectat.

Monitorizarea funcţiilor vitale şi F.C=120 b T.A.=140


/min /95 mmHg

85
notarea in FOCG.
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

La recomandarea medicului hidratăm Pacientul prezintă meteorism şi


peros cu 500 ml ceai. sunt semne de revenire.

Pacientul este mobilizat la 2


ore.
MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii autonome:

-respectăm măsurile de asepsie-se verifică aspectul pansamentului

-supraveghem transfuzia de sânge-observarea tegumentelor-se monitorizează T.A., puls

86
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-se urmăreşte reluarea tranzitului.-ajut pacientul să îşi schimbe poziţia din decub dorsal în şezând;-se mobilizează pacientul din 3in3 ore;

Efectuăm mişcări în limita toleranţei pacientului.-urmărim FV. Facisul;-mobilizare pasivă la pat;


MARICICA ANDRIEŞ
Cazul II
*ZIUA 4* (11.01.2015)

Probleme-Dg. de nursing: Obiective:

-sursa de dificultate: intervenţia chirurgicală


-manifestată prin leziuni de decubit1. Alterarea tegumentelor -pacientul să
prezinte
tegumente curate
şi integre.

-manifestată prin tahicardie, F.C=100 b /min2. Circulaţia inadecvată -pacientul să

87
prezinte
circulaţie
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

adecvată.

-sursa de dificultate: imobilitate prelungită.-manifestată orin constipaţie;3. Eliminare intestinală inadecvată .pacientul să
elimine adecvat.

-manifestată prin imposibilitatea de a se mişca.4. Imobilitate -menţinerea


tonusului
MARICICA ANDRIEŞ

muscular.
Ceai,
Se administrează
supă, alimentaţie
NaCl uşoară.
9%-500 ml sol. perfuzabilă; Pacientul este
alimentat conform
nevoilor.

Se administrează pe cale orală Diazepam 1 cp seara. Pacient sub efectul


medicamentelor.

88
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Antibiotic: Cefalexin 500mg h 1 la 8 ore.Se administrează Clexane 40mg h 14; Pacientul nu are
semne de
complicaţii majore.
MARICICA ANDRIEŞ
-se apreciază starea de nutriţie şi hidratare.

-se observă reacţiile pacientului la stimuli verbali.-se monitorizează orele de somn;

89
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

ena şi urmărim aspectul tegumentelor;-asigurăm masuri de asepsie şi antisepsie;--monitorizăm pacientul,urmărim funcţiile vitale şi comportamentul;
MARICICA ANDRIEŞ
-sursa de dificultate: imobilitate şi -manifestată
durere. prin
5. Alimentaţie
deficit; inadecvată -pacientul să fie
alimentat conform
nevoilor.

-sursa de dificultate: patologia.-manifestată prin somn întrerupt:6. Insomnia -pacientul să


beneficieze de
somn natural.

90
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-anchiloze-atrofie musculară-constipaţie-bronhopneumonie-escare-embolie-infecţii7. Risc la complicaţii: -pacientul să nu


prezinte
complicaţii.
MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii delegate: Evaluare:

Se administrează antibiotic:Servim
Cefalexin
medicul la schimbarea Aspectul plăgii curat, neinfectat.
500 mg h 1 la 8 ore. pansamentului

91
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

F.C=120 b/min.T.A.=140/95 mmHg;


MARICICA ANDRIEŞ
Cazul II
*ZIUA 5* (12.01.2015)

Obiective: Intervenţii autonome:

-pacientul să -respectăm măsurile de asepsie.-se verifică aspectul pansamentului;


prezinte tegumente
curate şi integre.

92
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-pacientul să -observarea tegumentelor.-se monitorizează T.A., puls;


prezinte circilaţie
adecvată.
MARICICA ANDRIEŞ
Probleme /Dg. de nursing:

-sursa de dificultate: intervenţia chirurgicală.


-manifestată prin plaga operatorie;1. Alterarea tegumentelor

93
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-sursa de dificultate; scăderea numărului de hematii.-manifestată prin tahicardie,F.C=100b/min;2. Circulaţia inadecvată


MARICICA ANDRIEŞ
Masaj.
Program
Tapotaj;
de kinetoterapie; Pacientul se
mişcă şi se
deplasează cu
ajutor.

Antibiotic; Cefalexin 500mg h 1la 8 ore.Se administrează Clexane 40mg- h 14; Pacientul nu are
semne de
complicaţii.

94
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

EVALUARE CAZUL II
Pacientul a avut o evoluţie lent favorabilă pe parcursul celor 5 zile de internare. Echipa
medicală a reuşit stabilirea funcţiilor vitale dar datorită comorbidităţilor existente –
insuficienţă renală cronică – s-a considerat necesar transferul către Clinica de Dializă pentru
rezolvarea problemelor medicale în ordinea priorităţilor.
MARICICA ANDRIEŞ
patului după care se fac-se
primii
mobilizează
paşi cu ajutorul
pacientul
-încerc
unui
din
pecadru.
cât
3în3posibil
ore, poziţia
să evitdin
eforturile
decubitdorsal
fizice ale
în pacientului;
şezând în timpul mobilizării, supraveghez culoarea feţei;

-urmărim aspectul tegumentelor în punctele de sprijin;-asigurăm măsurile de asepsie şi antisepsie şi igiena pacientului;-urmărim funcţiile vitale;

95
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT
MARICICA ANDRIEŞ
-sursa de dificultate:
-manifestatădurerea.
prin3.limitarea
Dificultate
mişcărilor;
de a se mişca şi a se deplasa -pacientul să se
poată mişca în
limita toleranţei.

-anchiloze-atrofie musculară-bronhopneumonie-escare-embolii-infecţii4. Risc la complicaţii: -pacientul să nu


prezinte
complicaţii.

96
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

CAZUL III
MARICICA ANDRIEŞ
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

I. CULEGEREA DATELOR

Informaţii sociale
Nume şi prenume: S. T.
Vârsta şi sex: 58 ani, M.
Domiciliul: Lugoj
Ocupaţie: frigotehnist
Data internării: 20.01.2015
Data externării: 22.01.2015
Caracteristici individuale: limba vorbită – română ; religia - catolică
Obiceiuri de viaţă: pacientul obişnuia să fumeze aproximativ 2 pachete de ţigări;
consuma cafea 4-5 pe zi; alcool ocazional; îşi desfaşura activitatea în condiţii grele – frig,
umezeală
Informaţii medicale
Elemente fizice şi reacţionale:
- grup sanguin AII
Antecedente personale:
- mielită

Antecedente heredo-colaterale:-mama – diabet zaharat tip II.


Motivul internării
Pacientul este internat în secţia de terapie intensivă cu diagnosticul de mielită
acută. Prezintă stare generală alterată, pacientul nu răspunde favorabil la tratamentul
indus.
Brusc starea generală se înrautăţeşte, apar manifestări de dependenţă specifice
EPA: dispnee paroxistică, tahicardie, expectoraţie spumoasă, rozată, diaforeză, confuzie,
nelinişte.

II. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR

1. Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie.


Manifestări de dependenţă: Pacientul este cunoscut cu HTA în prezent are 205/105
mm Hg, prezintă circulaţie inadecvată manifestată prin cianoza tegumentelor,
tahicardie.
Sursa de dificultate: Creşterea permeabilităţii capilare, edem interstiţial.
Problema: Circulaţie inadecvată.
2. Nevoia de a bea şi a mânca.
Manifestări de dependenţă: pacientul prezintă alimentaţie inadecvată manifestată
prin deficit, datorită durerii.
Sursa de dificultate: atmosfera din mediul spitalicesc, pacientul locuind singur,
având obiceiuri de viaţă bine stabilite.
Problema: Alimentatie dificitara
3. Nevoia de a elimina.

97
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

Manifestări de dependenţă: în spital pacientul prezintă eliminare intestinală


inadecvată, manifestată prin oligurie, sursa de dificultate fiind imobilitatea.
Sursa de dificultate: imobilitatea, anxietate
Problema: Oliguria.
4. Nevoia de a mişca şi a avea o buna postură.
Manifestări de dependentă: pacientul prezinta imobilitate datorită patologiei.
Sursa de dificultate: Durere, diminuarea mobilitatii.
Problema: Imobilitate.
5. Nevoia de a dormi şi a se odihni.
Manifestări de dependenţă: pacientul prezintă insomnie datorită durerilor şi
discomfort datorită poziţiei.
Sursa de dificultate: Mediu de viată schimbat, durere, iritabilitate.
Problema: Dificultate de a se odihni.
6. Nevoia de a se îmbrăca si dezbrăca.
Manifestări de dependenţă: imposibilitate de a se imbrăca şi dezbrăca datorită
imobilitaţii.
Sursa de dificultate: Diminuarea motricitatii.
Problema: Neindemanarea de a se imbrăca şi a se dezbrăca.
7. Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele.
Manifestări de dependenţă: Pacientul se găseşte în imposibilitatea de a-şi acorda
îngrijiri datorită patologiei.
Sursa de dificultate: Diminuarea motricităţii.
Problema: Alterarea mucoaselor şi tegumentelor.
8. Nevoia de a evita pericolele.
Manifestări de dependenţă: Pacientul prezintă risc la complicaţii datorită fracturii
– embolii, complicaţii datorită imobilizării la pat – escare, bronhopneumonii, anchiloză la
nivelul articulaţiilor, atrofie musculară.
Sursa de dificultate: Diminuarea motricitatii.
Problema: Anxietatea.

98
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

99
Evaluare:

ceride=220mg%Colesterol=390mg%Glicemie=98mg%L=18.000/mmHt=31%Hb=12g/dlR=24 resp/minT=36,7oCP=128 puls/minTA:205/105mmHg

100
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

T.A.=190/95 mmHgPuls =101 puls/min

Pacientul este alimentat conform nevoilor.


MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţíi delegate:

ămedicului
a pacientului
se administrează
Administrare
pentru explorări
oxigen
de bronhodilatatoare
radiologice
pe sondaşiendonazală-
funcţionale:
şi antihistaminice
17l/min,
ex. radiologie
oxigenul
la indicaţia
toracică
se administrează
medicului
şi EKG. Miofilin+HHC
umidificat pentru
intravenos.
a nu irita căile respiratorii superioare.

101
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

goxin
V , Furosemid
1fiolă IV,1tb.
Furosemid
dimineaţa.
40mg 2fiole IV. Se recoltează probe biologice pentru determinarea grupie sanguine şi Rh.Se recoltează hemoleucograma.

Ceai, supă, o banană, alimentaţie uşoară.Se administrează la indicaţia medicului: NaCl 9%-1000ml şi antalgice, Khetoprofen
MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţíi autonome:

-aerisirea optimă a salonului;-asigurarea condiţiilor optime


-asigurarea
de spitalizare;
repausului
-monitorizarea
fizic şi psihic
funcţiilor
absolut vitale
la pat;şi notarea în foaia de temperatură;

102
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-observăm aspectul tegumentelor.-se monitorizează T.A., puls

-se urmăreşte bilanţul hidric ingerări 1000ml lichid, eliminări prin urină 600ml pe 24h.-se apreciază starea de nutriţie şi hidratare;
MARICICA ANDRIEŞ
Cazul III
*ZIUA 1* (20.01.2015)

Probleme/Dg. de nursing: Obiective:

-manifestată prin dispnee polipneică, wheezing şi expectoraţie spumoasă.1. Respiraţie inadecvată -pacientul să
prezinte
respiraţie în
limitele
fiziologice.

103
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

-manifestată prin creşterea valorilor tensionale 205/105 mmHg şi tahicardie P=128 pilsaţii/minut2. Circulaţia inadecvată -pacientul să
prezinte
circulaţie
adecvată.

-sursa de dificultate: imobilitate, durere, anxietate-manifestată prin deficit alimentar3. Alimentaţie inadecvată -pacientul să fie
alimentat
MARICICA ANDRIEŞ

confirm
nevoilor.
Echimoza se
menţine.

Masaj.
Program
Tapotaj;
de kinetoterapie; Pacientul
prezintă atrofie
musculară în
perioada
spitalizării.

104
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

Se administrează antibiotic: Cefalexin 500mg 1 la 8 oreAlgocalmin tb. I dimineaţa1-1-1Ibuprofen cp. III Febra se
menţine
T=39oC.

Se administrează 1 fiolă Diazepam seara. Pacientul


doarme sub
MARICICA ANDRIEŞ

efectul
medicamentelor.
-aplicăm punga cu gheaţă la nivelul echimozei.

ă îşi schimbe poziţia -pregătesc


din decubitfizic
dorsal
şi psihic
în şezând;
pacientul şi îl ajut în efectuarea
-semişcărilor
mobilizeazăpasive;
pacientul din 3în3 ore, se efectuează igiena tegumentelor;

105
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

entru fiecare grad suplimentăm lichidele.-hidratăm pacientul cu lichide dulci;-se monitorizează valorile temperaturii;-se observă facesul pacientului;

-se observă reacţiile pacientului la stimuli.-se monitorizează orele de somn,


MARICICA ANDRIEŞ
Febra se menţine -sursa de dificultate:
-manifestată
poziţie
prin
ortostatică.
echimoze
4. Alterarea
la nivelul
tegumentelor
şoldului; şi mucoaselor -pacientul să
T=39oC. prezinte
tegumente
curate şi
integre.

-sursa de dificultate: patologică.-manifestată prin dificultate de a se mişca;5. Imobilitate -menţinerea


tonusului
muscular.

106
Pacientul doarme
sub efectul
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

medicamentelor.
-sursa de dificultate: edemul.-manifestată prin frisoane, transpiraţii abundente;6. Hipertermia -pacientul să
prezinte o
temperatură
normală în 24
ore.

-sursa de dificultate: durere.-manifestată prin somn întrerupt;7. Insomnia pacientul să


beneficieze de
MARICICA ANDRIEŞ

somn natural
Se administrează antibiotic: Cefalexin 500mg Algocalmin
1 la 8 ore tb. I dimineaţa1-1-1Ibuprofen cp. III

107
Se administrează 1 fiolă Diazepam seara.
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT
MARICICA ANDRIEŞ
Pentru fiecare grad suplimentăm lichidele.-hidratăm pacientul cu lichide
-se monitorizează
dulci; valorile temperaturii;-se observă facesul pacientului;

108
-se observă reacţiile pacientului la stimuli.-se monitorizează orele de somn,
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT
MARICICA ANDRIEŞ
-manifestată
-sursa deprin
dificultate:
frisoane, transpiraţii
edemul. abundente;7. Hipertermia -pacientul să prezinte
o temperatură
normală în 24 ore.

109
-sursa de dificultate: durere.-manifestată prin somn întrerupt;8. Insomnia -pacientul să
beneficieze de somn
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

natural
MARICICA ANDRIEŞ
Evaluare:

Pacientul prezintă o respiraţie agonică ce prevesteşte iminentul deces.

Pacientul
Se constată
decedează
midriază,
la ora cianoză
9 cardiac.
cu lividităţi, absenţa pulsului la carotidă, oprirea mişcărilor respiratorii toracice,
abdominale, ceea ce anunţă deznodământul tragic.

110
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT

EVALUARE CAZUL III


Pacientul decedează în dimineaţa celei de a doua zi de internare. Patologia asociată şi valorile semnelor vitale anunţau
încă din ziua internării sfârşitul iminent al pacientului însă echipa medicală a urmat conduita medicală de urgenţă
conform protocoalelor existente şi a încercat salvarea vieţii pacientului.
MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii delegate:

Ventilaţie mecanică controlată.Aspirarea secreţiilor bronşice;Controlul reflexului pupilelor;

Observăm
La indicaţia
aspectul medicului
tegumentelor.
se administrează Adrenalină 1% 3ml, diluată în 10ml ser, antiaritmice şi tonicardice;

111
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT
MARICICA ANDRIEŞ
Intervenţii autonome:

- controlul respiraţiei direct, lipind urechea de toracele


-controlul
bolnavului.
pulsaţiilor cardiace – puls femural, carotidian;

u aproximativ 5-6 cm;-aşezarea victimei în decubit dorsal -se


la marginea
monitorizează
patului;
TA, puls. Efectuarea masajului cardiac combinat cu respiraţie artificială;

112
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT
MARICICA ANDRIEŞ
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ
*ZIUA 2* (21.01.2015)

Obiective:

-restabilirea

-pacientul să
respiraţiei.

adecvată.
circulaţie
rapidă a

prezinte
Cazul III

Probleme-Dg. de nursing:

-manifestată prin oprirea activităţii cardiace.2. Circulaţie inadecvată


-manifestată prin dispnee şi stop respirator.1. Respiraţie inadecvată

CAPITOLUL VI. CONCLUZII

 Edemul pulmonar acut este o afecţiune foarte gravă care poate avea o mortalitate
de până la 15-20% chiar în condiţiile în care este recunoscut,tratat prompt şi
corect.
 Deşi există numeroşi factori de risc, cei precum hipertensiunea arterială, diabetul
zaharat, fumatul sunt prezenţi într-o proporţie importantă la majoritatea
bolnavilor, aceşti factori de risc fiind substratul fiziopatologic al bolii de bază
subiacente care duce la instalarea edemului pulmonar acut.
 Din punct de vedere al asistentei medicale şi a tehnicilor de îngrijire acordate,
punctul comun pentru cele trei cazuri a fost susţinerea psihică a pacienţilor,

113
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

refacerea din punct de vedere hidroelectrolitic şi acordarea de sfaturi pentru igienă


şi exeerciţii fizice pentru recuperarea psiho-motorie.
 Au fost administreate, la indicaţia medicului, celor trei pacienţi medicamente
betablocante, antihipertensive, analgezice, antiinflamatorii nesteroidiene,
antibiotic, antalgice şi anxiolitice.
 Un rol important a avut şi menţinerea echilibrului hidroelectrolitic în limite
normale şi suportul psihic acordat celor trei pacienţi de către asistenta medicală.
 Măsurarea parametrilor vitali a fost facută pe toată perioada internării de catre
asistenta medicală şi consemnată în Foaia de Observaţie Clinică Generală a
pacienţilor.
 Cazul I a prezentat efort mai mare din partea personalului medical deoarece
pacienta avea o vârsta înaintată şi patologia asociată, motiv pentru care după
stabilirea funcţiilor vitale pacienta a fost transferată pe o secţie de Geriatrie pentru
acordarea de îngrijiri specifice bătrânilor.
 Cazul II a fost mai uşor de manageriat deoarece pacientul a fost cooperant pe
parcursul internării, a răspuns pozitiv la tratamentul medicamentos administrat.
La externarea din spital pacientul a fost echilibrat hemodinamic şi respirator, stare
generală bună, echilibrat hidroelectrolitic.
 Cazul III , în ciuda eforturilor depuse de echipa medicală, a procedurilor
medicale efectuate şi a medicaţiei administrate, a decedat în ziua a II a de
internare.
 Edemul pulmonar acut reprezintă o urgentă medicală majoră, de intervenţia
promptă şi corectă a medicului.

BIBLIOGRAFIE

1. CLINICAL NURSING PROCEDURES – Editura J. B. Lippincortt


Companz – Philadelphia – 1989;

2. ÎNGRIJIRI SPECIALE ACORDATE PACIENŢILOR DE CĂTRE


ASISTENŢII MEDICALI – Lucreţia Tiricea – Editura Viaţa Medicală;

114
INGRIJIREA PACIENTULUI CU EDEM PULMONAR ACUT MARICICA ANDRIEŞ

3. TEHNICI DE EVALUARE ŞI ÎNGRIJIRI CORESPUNZĂTOARE


NEVOILOR FUNDAMENTALE – Lucreţia Tiricea – Ediţia 2008;

4. CERCETAREA ÎN NURSING – Gabriela Bocea – Editura Reprograph


– Copzright Reprograph 2008;

5. GHIDUL DE NURSING – Lucreţia Tiricea – Editura Viaţa Medicală;

6. URGENŢE MEDICALE CHIRURGICALE – Gabriela Borcea – 2010;

7. WWW. GOOGLE. COM;

8. WWW. MEDICINADEURGENŢĂ. COM.

115

S-ar putea să vă placă și