Sunteți pe pagina 1din 3

PROBE DE EFORT CARDIOVASCULAR

Pentru a aprecia capacitatea de adaptare la efort a aparatului cardiovascular se studiază


efectul unui efort standardizat, de scurtă durată: 3-5 min.

1. PROBA “SCĂRIȚEI”

Subiectul în repaus; se stabilește frecvența pulsului și tensiunea arterială (TA). Subiectul


este pus să urce și să coboare de pe un scaun cu înălțimea de 50 cm, de 10 ori/min. Proba
durează 5 min. Se măsoară pulsul și TA.

Revenirea la valorile de repaus trebuie să se facă în primele 2-3 min. În afecțiunile


cardiovasculare, revenirea la valorile de repaus se face lent.

 Variantă proba scăriței:


 Principiu. Proba Harvard este o probă de efort maximală, bazată pe măsurarea
frecvenţei cardiace în perioada de revenire după efort. Este în general folosită pentru a
studia comportarea aparatului cardiovascular în timpul unor eforturi intense (muncă
fizică grea, sport de performanţă).
 Descrierea probei
În ritmul metronomului, subiectul execută urcări şi coborâri pe scăriţa de efort, în ritm
de 30/min timp de 5 minute; dacă nu mai poate executa efortul în ritmul impus de metronom
se întrerupe proba, notându-se durata efortului efectuat.
Imediat după efort, se determină pulsul în 3 perioade, fiecare de 30 secunde, astfel:
– în primul minut după efort: primele 30" (0-30") = P1
– în al doilea minut după efort: primele 30" (1'00"-1'30") = P2
– în al treilea minut după efort: primele 30" (2'00"-2'30") = P3
Se foloseşte apoi următoarea formulă pentru determinarea Indicelui de aptitudine
fizică:

Indicele de aptitudine fizică = T x 100/(P1+P2+P3) x 2

T = Timpul efortului/sec
 Interpretarea se face în funcţie de valoarea indicelui de aptitudine fizică astfel:
– sub 55 = condiţie fizică slabă
– 55 - 79 = condiţie fizică medie
– 80 - 89 = condiţie fizică bună
– peste 90 = condiţie fizică excelentă

2. PROBA MARTINET

Se cercetează pulsul și TA înainte și după executarea a 20 de genoflexiuni în 40 sec.


Fiziologic, după efectuarea probei se produc următoarele modificări:

- Tahicardie (100 – 120 b/min


-  TA sistolice (max) cu 20-30 mmHg
-  TA diastolice (min) cu 10-20 mmHg

Revenirea frecv. pulsului și a TA la valorile inițiale se produce în 2-3 min de la încetarea


efortului.

3. PROBA LETUNOV

Se cercetează pulsul și TA înainte și după executarea alergării pe loc cu viteză maximă, cu


ridicarea genunchilor în unghi de 900 între coapsă și gambă, timp de 15 sec. Revenirea frecv.
pulsului și a TA la valorile inițiale se produce în 2-3 min de la încetarea efortului.

4. PROBA PE CICLOERGOMETRU

Subiectul, în repaus, i se măsoară pulsul, TA, şi se înregistrează ECG de repaus.


– se realizează efortul, pedalând la cicloergometru, 5 min cu viteza maxima, până la
atingerea fecvenței cardiace țintă (120b/min). La sfârşitul probei se măsoară frecvenţa
cardiacă, TA şi se înregistrează un traseu ECG.
– după oprirea efortului se urmăreşte continuu subiectul timp de 10 minute
Criteriile de după care se apreciază ca pozitiv un test de efort la cicloergometru sunt
următoarele:
– Criterii clinice: apariţia durerii precordiale de tip angină pectorală, în mod reproductibil, la
aceeaşi intensitate a efortului.
– Criterii electrocardiografice:
1. Subdenivelarea segmentului ST
a. Subdenivelare ST de tip orizontal sau descendent cu amplitudine ≥ 1 mm şi durată ≥ 0.08
secunde