Sunteți pe pagina 1din 3

Agendă curs

Tehnici de analiză energetică și practici de implementare


a clădirilor cu consum de energie aproape zero (nZEB)
(Ediția 3: Noiembrie 2016 – Ianuarie 2017)

Durata
Nr. Module curs nZEB - Meeting of Energy Professional Skills Lectori Data propusă Sala
[ore]

Deschidere oficială curs: prezentare sumară proiect Meeting


1 of Energy Professional skills H2020 și platforma web – Prof. Prof. Dr. Ing. Dan Doru MICU Vineri 11.11.2016 0,15 H21
Dr. Ing. Dan D. MICU (coordonator proiect MEnS)

2 Energetica urbană - Sustainable Energy Cities Dr. Andrei CECLAN Vineri 11.11.2016 2 H21
3 Elemente de arhitectură în proiectarea clădirilor nZEB Arh. Șerban ȚIGĂNAȘ Vineri 11.11.2016 2 H21

Politici europene și naționale privind eficiența energetică în


4 Conf. Dr. Ing. Ligia MOGA Sambata 12.11.2016 2 H21
clădiri și nZEB
Teorii, tehnici și instrumente avansate de modelare și analiză
5 Conf. Dr. Ing. Ligia MOGA Sambata 12.11.2016 6 H21
energetică a clădirilor

Teorii, tehnici și instrumente avansate de modelare și analiză


6 Prof. Dr. Ing. Ioan MOGA Vineri 18.11.2016 4 H21
energetică a clădirilor

Teorii, tehnici și instrumente avansate de modelare și analiză


7 Prof. Dr. Ing. Dan Doru MICU Sambata 19.11.2016 2 H21
energetică a clădirilor
Teorii, tehnici și instrumente avansate de modelare și analiză Dr. Levente CZUMBIL; Ing.
8 Sambata 19.11.2016 6 H21
energetică a clădirilor Anca MAGUREAN

Conceptul nZEB in Romania - proiecte, scheme de training,


9 Dr. Horia PETRAN Vineri 25.11.2016 4 H21
rezultate
Amfiteatru
10 Ș.l. Dr. Ing. Florin DOMNIȚA Sambata 26.11.2016 4
Calitatea aerului interior Instalatii
Instalatii de ventilatie cu recuperare de caldura si sisteme de Laborator
11 Ș.l. Dr. Ing. Florin DOMNIȚA Sambata 26.11.2016 4
climatizare Instalații
Utilizări ale energiei în clădiri - încorporarea de surse
12 Conf. Dr. Ing. Radu PORUMB Vineri 09.12.2016 4 H21
regenerabile locale la nivelul clădirilor nZEB

Noţiuni de bază privind finanţarea proiectelor de eficienţă


energetică. Aspecte specifice clădirilor nZEB. Surse de
13 Dr. Mihai - Marius VORONCA Sambata 10.12.2016 6 H21
finanţare. Fondul Român pentru Eficienţa Energiei. Studii de
caz.
Materiale, instalații și sisteme pentru construcția și renovarea
Conf. Dr. Ing. Nicoleta
14 nZEB - analiza ciclului de viață a materialelor; corelarea Sambata 10.12.2016 2 H21
COBÂRZAN
conformării structurale cu cea energetică
Vacanţă de sărbători
Încorporarea de surse regenerabile locale la nivelul clădirilor
15 Prof. Dr. Ing. Mugur BĂLAN Vineri 13.01.2017 4 H21
nZEB

Încorporarea de surse regenerabile locale la nivelul clădirilor


16 Prof. Dr. Ing. Mugur BĂLAN Sambata 14.01.2017 4 H21
nZEB
17 Energetica urbană - Sustainable Energy Cities Dr. Andrei CECLAN Sambata 14.01.2017 2 H21
Analiza cost-beneficiu şi cea pe toată durata de viaţă pentru
18 Ing. Izabella GEAPANA Sambata 14.01.2017 2 H21
proiecte de eficiență energetică

Încorporarea de surse regenerabile locale la nivelul clădirilor Amfiteatru


19 Conf. Dr. Ing. Dorin BEU Vineri 20.01.2017 5
nZEB - cladiri verzi, European Energy Awards, iluminat Instalatii

SECPRAL
Vizita la SECPRAL PRO INSTALATII pentru prezentare Ing. Erika HRISTEA; Ing. PRO
20 Sambata 21.01.2017 4
materiale, surse regenerabile, instalatii functionale incorporate Laszlo FINA INSTALA
TII
Discutii finale privind proiectele, temele alocate, feedback
21 Prof. Dr. Ing. Dan MICU Sambata 21.01.2017 4 H21
privind cursul, perspective.
In zilele de vineri, cursurile incep la ora 16:00
In zilele de sambata, cursurile incep la ora 08:00
Alocarea orelor pe module
I Politici europene și naționale privind eficiența energetică în clădiri și nZEB 10
Teorii, tehnici și instrumente avansate de modelare și analiză energetică a
II 20
clădirilor
III Materiale, instalații și sisteme pentru construcția și renovarea nZEB 15
IV Încorporarea de surse regenerabile locale la nivelul clădirilor nZEB 16
Aspecte financiare și de management proiect, necesare pentru
V 8
proiectarea/renovarea nZEB - studii de caz