Sunteți pe pagina 1din 1

INTRODUCERE

În cadrul acestui domeniu, al trasporturilor, transportul naval este cel mai important din
punct de vedere economic, dar și cel mai eficient în raport cu timpul necesar transportului
oricărui tip de marfă existentă. Reprezentând în timp acest tip de transport, pornim de la
navigatorii fenicieni și până în perioada ultimilor 50-60 de ani transportul pe apă a
reprezentat, în special cel pe distanțe lungi, cel mai greu și periculos tip de transport datorită
piraților, care la fel ca orice alt factori sau dezvoltat găsind noi metode de a se îmbarca la
bordul navelor, a condițiilor marii și a regulilor mult mai aspre, în timp ale autorităților.
În cadrul următorului proiect, se urmărește calculul rezistenței la înaintare, a stabilității
și comportării navei de tip portcontainer a companiei NYK, Nippon Yusen Kaisha, având ca
societate de clasificare NK, Nippon Kaiji Kyokai, navă pe care am navigat, având funcția de
ofițer 3 mecanic.
În cadrul capitolului I, Generalități privind navele de timp portcontainer, s-a urmărit
caracterizarea și clasificarea navelor, o mică istorie a utilizării containerelor ca forma de
ambalare a produsului transportat, descrierea navei portcontainer aleasă, echipamentele din
dotarea navei și nu in ultimul rand, prezentarea motorului MAN B&W K98ME.
În cadrul capitolului II, Calculul stabilității inițiale, s-a caracterizat stabilitatea navei
pentru a ajuta la calculul coeficienților de finețe, obținând verificarea stabilității inițiale a
navei de referință.
În cadrul capitolului III, Calculul rezistenței la înaintare și alegerea sistemului de
propulsie, s-a urmărit obținerea dimensiunilor principale și a deplasamentului navei,
determinarea rezistenței la înaintare, prin intermediul unui program specializat numit
AUTOPOWER. În cadrul acestui capitol, se va obține estimarea efectivă a rezistenței și a
puterii de remorcare, dar în special, și caracteristicile principale ale grupului motor-
propulsor.
În cadrul capitolului IV , Calculul comportării navei la oscilații pe valuri, se vor
prezenta unele noțiuni despre oscilațiile navei, dar și calculul oscilațiilor transversale ale
navei de referință.
Pentru studiul cât mai precis a navei de referință s-au folosit cursuri și lucrări maritime
internaționale, cursuri de inginerie mecanică maritimă, programe de specialitate cum ar fi
programul AUTOPOWER, însă în același timp și experiența obținută la bordul navei de
referință a constituit o bază importantă de plecare în cadrul acestui studiu.
Lucrarea se finalizează obținând concluziile principale obținute în urma acestui studiu.