Sunteți pe pagina 1din 29

CORDLESS VEHICLE IMPACT WRENCH PASSK 20-Li A1

MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT CU IMPACT TANGENŢIAL ŞI ACUMULATOR,


PENTRU AUTOVEHICULE
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original

AKKU-KFZ-DREHSCHLAGSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung

IAN 292020
Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului.

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.

RO Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Pagina 1


DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite 13
A
BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“

20V max.
18V
Cuprins
Introducere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Utilizarea conform destinaţiei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Dotare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Furnitura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Date tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Indicaţii generale de siguranţă pentru sculele electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1. S
 iguranţa zonei de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Siguranţa electrică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3. Siguranţa persoanelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
4. Utilizarea și manevrarea sculei electrice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
5. U tilizarea și manevrarea sculei cu acumulator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6. Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Indicaţii de siguranţă specifice pentru mașinile de înșurubat cu percuţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Indicaţii de siguranţă pentru încărcătoare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Înainte de punerea în funcţiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Încărcarea setului de acumulatori (a se vedea fig. A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Introducerea/scoaterea setului de acumulatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Verificarea nivelului acumulatorului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Punerea în funcţiune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pornirea/oprirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Setarea/preselectarea turaţiei/cuplului de strângere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Comutarea direcţiei de rotaţie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fixarea capetelor tubulare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Întreţinerea și curăţarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Garanţia Kompernass Handels GmbH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Service-ul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Importator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Eliminarea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Traducerea declaraţiei de conformitate originale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Comandarea acumulatorului de schimb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Comandă online. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Comandă telefonică. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

PASSK 20-Li A1 RO │ 1 ■


MAŞINĂ DE ÎNŞURUBAT Dotare
CU ­IMPACT TANGENŢIAL ŞI Portsculă
Comutator pentru direcţia de rotaţie/blocaj
­ACUMULATOR, PENTRU AUTO- Clemă pentru curea
VEHICULE PASSK 20-Li A1 Tastă nivel acumulator
Led indicator acumulator
Introducere Set de acumulatori
Felicitări pentru cumpărarea noului dvs. aparat. Aţi Tastă de deblocare a setului de acumulatori
decis să alegeţi un produs de calitate superioară. Lampă de lucru cu led
Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din Tastă pentru preselectarea cuplului
acest produs. Acestea cuprind informaţii importante Comutator PORNIT/OPRIT/reglarea turaţiei
privind siguranţa, utilizarea și eliminarea. Înainte Capete tubulare (17/19/21/23 mm)
de utilizarea produsului familiarizaţi-vă cu toate Încărcător rapid
indicaţiile privind utilizarea și siguranţa. Utilizaţi Led roșu de control al încărcării
produsul numai în modul descris și numai în dome- Led verde de control al încărcării
niile de utilizare menţionate. În cazul transmiterii
produsului unei alte persoane, predaţi-i toate docu- Furnitura
mentele aferente acestuia. 1 Mașină de înșurubat cu impact tangenţial și acu-
mulator, pentru autovehicule PASSK 20-Li A1
Utilizarea conform destinaţiei 1 încărcător rapid pentru acumulator PLG 20 A2
Aparatul este prevăzut pentru înșurubarea și 1 set de acumulatori PAP 20 A2
deșurubarea șuruburilor, precum și pentru strân- 4 capete tubulare 17/19/21/23 mm
gerea și deșurubarea piuliţelor. Aparatul prezintă
1 clemă pentru curea
direcţie de rotire spre stânga/dreapta, o portsculă
pătrată externă 1/2“ și o lampă de lucru cu led. 1 geantă de transport
Lampa cu care este echipat aparatul este prevă- 1 exemplar instrucţiuni de utilizare
zută pentru iluminarea zonei directe de lucru a Date tehnice
aparatului. Cu ajutorul funcţiei de percuţie rotativă
Mașină de înșurubat cu impact tangenţial și
a aparatului, puterea motorului este transformată în
acumulator, pentru autovehicule:
mișcări rotative de percuţie uniforme. Mecanismul
PASSK 20-Li A1
de percuţie se utilizează în timpul strângerii și în
timpul deșurubării. Tensiune nominală: 20 V (curent continuu)
Aparatul este destinat utilizării de către adulţi. Turaţia la mers în gol: 0 - 2300 min-1
Adolescenţii cu vârsta de peste 16 ani pot utiliza Număr nominal de
aparatul numai sub supraveghere. Producătorul nu bătăi: 0 - 3000 min-1
răspunde pentru pagubele cauzate de utilizarea Cuplul maxim: 400 Nm
necorespunzătoare sau manipularea incorectă. Cuplu preselectabil
Utilizaţi aparatul numai în modul descris și numai în 5 trepte: 100/150/200/
în domeniile de utilizare menţionate. Este interzisă 300/400 Nm
utilizarea aparatului în scopuri comerciale. Orice Portsculă: 1/2“
altă utilizare sau modificare a aparatului este con-
siderată a fi neconformă și atrage pericole consi-
derabile de accidentare. Producătorul nu își asumă
răspunderea pentru prejudiciile rezultate în urma
unei utilizări care contravine destinaţiei.

■ 2│ RO PASSK 20-Li A1


Pentru operarea sculei cu acumulator utilizaţi INDICAŢIE
numai următorul acumulator: PAP 20 A2
►► Nivelul vibraţiilor indicat în aceste instrucţi-
Tip: LITIU-ION
uni a fost măsurat conform unei proceduri
Tensiune nominală: 20 V (curent continuu)
standardizate de măsurare și poate fi utilizat
Capacitate: 3 Ah
pentru compararea aparatelor. Valoarea
Celule: 10
indicată a vibraţiilor emise poate fi utilizată și
Pentru încărcarea sculei cu acumulator pentru o evaluare introductivă a expunerii.
utilizaţi numai următorul încărcător rapid:
PLG 20 A2 AVERTIZARE!
INTRARE/Input: ►► Nivelul vibraţiilor se modifică în funcţie de
Tensiune nominală: 230 - 240 V ~, 50 Hz utilizarea sculei electrice, iar în anumite
(curent alternativ) cazuri se poate afla peste valoarea indicată
Consum nominal: 85 W în aceste instrucţiuni. Expunerea la vibraţii ar
Siguranţă (internă): 3,15 A
T3.15A
putea fi subapreciată dacă scula electrică este
IEȘIRE/Output: utilizată regulat într-un asemenea mod. Încer-
Tensiune nominală: 21,5 V (curent caţi să menţineţi sarcina prin vibraţii la un nivel
continuu) cât mai redus. Măsuri exemplificative pentru
Curent nominal: 3,5 A reducerea expunerii la vibraţii sunt purtarea
Durată de încărcare: cca 60 min. mănușilor în timpul utilizării sculei și limitarea
Clasa de protecţie: II /  (izolare dublă) timpului de lucru. În acest scop, trebuie luate
în considerare toate momentele ciclului de
Valoarea emisiei de zgomot: funcţionare (de exemplu perioadele în care
Valoarea măsurată pentru zgomot determinată scula electrică a fost oprită și perioadele în
conform EN 60745. Nivelul de zgomot evaluat A care, deși a fost pornită, a funcţionat fără
al sculei electrice este în mod tipic de: sarcină).
Nivelul presiunii acustice: LPA = 91,6 dB (A)
Incertitudine K: KPA = 3 dB Indicaţii generale de
Nivelul puterii acustice: LWA= 102,6 dB (A) siguranţă pentru sculele
Incertitudine K: KWA = 3 dB electrice
Valoarea vibraţiilor emise: AVERTIZARE!
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei ►► Citiţi toate indicaţiile de siguranţă și instrucţi-
direcţii) determinate conform EN 60745: unile. Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă
Dimensiune maximă permisă pentru strângerea și a instrucţiunilor poate cauza electrocutare,
șuruburilor și piuliţelor: incendiu și/sau răniri grave.
ah = 8,65 m/s2 Păstraţi toate indicaţiile de siguranţă și in-
Incertitudine K = 1,5 m/s2 strucţiunile pentru consultarea ulterioară.
Purtaţi echipament de protecţie auditivă! Noţiunea de „sculă electrică” utilizată în indicaţiile
de siguranţă se referă la sculele electrice alimenta-
te de la reţea (cu cablu de alimentare) și la sculele
electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare).

PASSK 20-Li A1 RO │ 3 ■


1. Siguranţa zonei de lucru 3. Siguranţa persoanelor
a) Păstraţi zona de lucru curată și bine ilumi- a) Fiţi mereu precaut, fiţi atent la ceea ce faceţi și
nată. Dezordinea și zonele de lucru iluminate acţionaţi în mod raţional atunci când lucraţi cu
necorespunzător pot duce la accidentări. o sculă electrică. Nu utilizaţi sculele electrice
b) Nu lucraţi cu scula electrică în zone cu po- dacă sunteţi obosit sau dacă vă aflaţi sub influ-
tenţial exploziv în care se găsesc lichide, gaze enţa drogurilor, alcoolului sau a medicamen-
sau pulberi inflamabile. Sculele electrice produc telor. Un moment de neatenţie în timpul utilizării
scântei care pot aprinde pulberea sau vaporii. sculei electrice poate duce la răniri grave.
c) 
În timpul utilizării sculei electrice ţineţi la b) Purtaţi echipament individual de protecţie și
distanţă copiii și alte persoane. Dacă sunteţi întotdeauna ochelari de protecţie. Purtarea
distras, puteţi pierde controlul asupra aparatului. de echipament individual de protecţie precum
mască antipraf, încălţăminte de protecţie antide-
2. Siguranţa electrică rapantă, cască de protecţie sau echipament de
a) Fișa de racord a sculei electrice trebuie să protecţie auditivă, în funcţie de tipul și utilizarea
se potrivească în priză. Ștecărul nu trebuie sculei electrice, scade riscul de rănire.
modificat în niciun fel. c) 
Evitaţi punerea în funcţiune neintenţionată.
Nu folosiţi adaptoare împreună cu scule elec- Asiguraţi-vă că scula electrică este oprită îna-
trice protejate prin împământare. Ștecărele inte de a o conecta la alimentarea cu curent
nemodificate și prizele adecvate reduc riscul de și/sau la acumulator, înainte de a o lua în
electrocutare. mână sau de a o transporta. Transportul sculei
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împă- electrice cu degetul pe comutator sau conec-
mântate precum ţevi, calorifere, aragaze și tarea aparatului deja pornit la alimentarea cu
frigidere. În cazul în care contactul există, riscul curent poate provoca accidentări.
de electrocutare este crescut. d) Îndepărtaţi sculele de reglare sau cheile
c) Nu expuneţi sculele electrice ploii sau umezelii. înainte de a porni scula electrică. O sculă
Pătrunderea apei într-un aparat electric crește sau o cheie care se află într-o piesă rotativă
riscul de electrocutare. a aparatului poate provoca răniri.
d) Nu utilizaţi cablul într-un alt scop decât cel e) Evitaţi poziţiile anormale ale corpului. Asigu-
destinat, de exemplu pentru a transporta sau raţi o poziţie fixă și păstraţi-vă echilibrul în
pentru a suspenda scula electrică sau pentru orice moment. Astfel puteţi controla mai bine
a trage ștecărul din priză. Feriţi cablul de scula electrică în situaţii neașteptate.
temperaturi ridicate, ulei, muchii ascuţite sau f) 
Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi
de piese ale aparatului aflate în mișcare. îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Ţineţi pă-
Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul rul, îmbrăcămintea și mănușile departe de
de electrocutare. componentele mobile. Îmbrăcămintea largă,
e) Atunci când lucraţi cu o sculă electrică în aer bijuteriile sau părul lung pot fi agăţate de com-
liber, utilizaţi numai prelungitoare care sunt ponentele mobile.
adecvate și pentru utilizarea în exterior. Utili-
g) Dacă pot fi montate dispozitive de aspirare și
zarea unui prelungitor adecvat pentru utilizarea
de captare a prafului, asiguraţi-vă că acestea
în exterior reduce riscul de electrocutare.
sunt racordate și că sunt utilizate corect.
f)  Dacă utilizarea sculei electrice într-un mediu Utilizarea unui dispozitiv de aspirare a prafului
umed este inevitabilă, utilizaţi un întrerupător poate reduce expunerea la pericole provocate
de protecţie contra curenţilor vagabonzi. de praf.
Utilizarea unui întrerupător de protecţie contra
curenţilor vagabonzi reduce riscul de electro-
cutare.

■ 4│ RO PASSK 20-Li A1


4. U
 tilizarea și manevrarea sculei 5. Utilizarea și manevrarea sculei cu
electrice acumulator
a) Nu suprasolicitaţi aparatul. Utilizaţi pentru a) Încărcaţi acumulatorii numai în încărcătoare
lucrarea dvs. scula electrică destinată respec- recomandate de producător. Un încărcător
tivei lucrări. Cu scula electrică adecvată lucraţi destinat unui anumit tip de acumulator prezintă
mai bine și mai sigur în domeniul de putere pericol de incendiu dacă este utilizat cu alţi
specificat. acumulatori.
b) Nu folosiţi scule electrice al căror comutator b) Utilizaţi în sculele electrice numai acumula-
este defect. O sculă electrică a cărei pornire torii prevăzuţi în acest sens. Utilizarea altor
sau oprire nu mai este posibilă este periculoasă acumulatori poate provoca răniri și pericol de
și trebuie reparată. incendiu.
c) Scoateţi ștecărul din priză și/sau îndepărtaţi c) 
Acumulatorul neutilizat nu trebuie să intre în
acumulatorul înainte de a efectua reglaje la contact cu agrafe de birou, monede, chei,
aparat, înainte de a schimba accesoriile sau cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici
de a pune aparatul deoparte. Această măsură care ar putea provoca o șuntare a contactelor.
de precauţie împiedică pornirea neintenţionată Un scurtcircuit între contactele acumulatorului
a sculei electrice. poate provoca arsuri sau un incendiu.
d) Păstraţi sculele electrice neutilizate în locuri d) În cazul unei utilizări necorespunzătoare, din
inaccesibile copiilor. Nu permiteţi ca aparatul acumulator poate ieși lichid. Evitaţi contactul
să fie utilizat de persoane care nu sunt famili- cu lichidul. În cazul unui contact accidental,
arizate cu aparatul sau care nu au citit aceste spălaţi cu apă. Dacă lichidul intră în contact
instrucţiuni. Sculele electrice sunt periculoase cu ochii, consultaţi suplimentar și un medic.
dacă sunt utilizate de persoane fără experienţă. Lichidul scurs din acumulator poate provoca
e) Îngrijiţi cu atenţie sculele electrice. Verificaţi iritaţii la nivelul pielii sau arsuri.
dacă componentele mobile funcţionează im- PRECAUŢIE! PERICOL DE EXPLOZIE!
pecabil și dacă nu se blochează, dacă există Nu încărcaţi niciodată bateriile care
componente rupte sau deteriorate în așa fel
nu sunt reîncărcabile.
încât să fie afectată funcţionarea sculei elec-
trice. Înainte de utilizarea aparatului solicitaţi Protejaţi acumulatorul împotriva
repararea componentelor deteriorate. Multe căldurii, de exemplu, inclusiv faţă
accidente sunt provocate de întreţinerea neco- de radiaţia solară îndelungată, foc,
respunzătoare a sculelor electrice. apă și umezeală. Pericol de explozie.
f) Menţineţi sculele de tăiere ascuţite și curate.
Sculele de tăiere îngrijite cu atenţie, cu muchii
de tăiere ascuţite se blochează mai rar și sunt
mai ușor de controlat.
g) Utilizaţi sculele electrice, accesoriile, capetele
atașabile etc. conform acestor instrucţiuni. În
același timp aveţi în vedere condiţiile de lucru
și activitatea pe care trebuie să o executaţi.
Utilizarea sculelor electrice pentru alte aplicaţii
decât cele prevăzute poate duce la situaţii
periculoase.

PASSK 20-Li A1 RO │ 5 ■


6. Service Indicaţii de siguranţă pentru încărcă-
a) Solicitaţi repararea sculei dvs. electrice numai toare
de către personal calificat și numai cu piese
■■ Acest aparat poate fi utilizat de
de schimb originale. Astfel se asigură menţine-
rea siguranţei sculei electrice. copii începând cu vârsta de 8 ani,
Indicaţii de siguranţă specifice pentru
cât și de persoane cu abilităţi fizice,
mașinile de înșurubat cu percuţie senzoriale sau mentale reduse sau
■■ Purtaţi echipament de protecţie auditivă la fără experienţă și fără cunoștinţe
înșurubarea cu percuţie. Zgomotul poate necesare, dacă sunt supravegheaţi
provoca pierderea auzului.
sau dacă au fost instruiţi cu privire
■■ Asiguraţi piesa de prelucrat. O piesă de prelu-
crat prinsă cu dispozitive de prindere sau cu o la utilizarea în siguranţă a acestui
menghină este fixată mai sigur decât cu mâna aparat și au înţeles pericolele cu
dvs.
privire la acesta. Copiilor le este
■■ Ţineţi scula electrică strâns în mână. La strân-
gerea și desfacerea șuruburilor pot apărea
interzis să se joace cu aparatul.
pentru scurt timp cupluri de reacţie ridicate. Curăţarea și acţiunile de întreţinere
■■ Așteptaţi oprirea sculei electrice înainte de destinate utilizatorului nu se vor
a o așeza. Capul atașabil se poate bloca și efectua de către copii fără suprave-
poate duce la pierderea controlului asupra
sculei electrice.
ghere.
■■ Ţineţi aparatul de suprafeţele de prindere ■■ Pentru a evita orice risc, la defecta-
izolate atunci când executaţi lucrări la care rea cablului de alimentare al apa-
șurubul sau capul atașabil poate întâlni ca-
bluri de curent ascunse. Contactul șurubului
ratului, acesta trebuie înlocuit de
sau al capului atașabil cu un cablu conducător către producător, serviciul clienţi al
de tensiune poate pune sub tensiune și piesele acestuia sau de către o altă persoa-
metalice ale aparatului și poate provoca elec-
trocutarea.
nă calificată.

Încărcătorul este destinat exclusiv utilizării
în interior.

AVERTIZARE!
■■ Pentru a evita orice risc, la defectarea cablu-
lui de alimentare al aparatului, acesta trebuie
înlocuit de către producător, serviciul clienţi
al acestuia sau de către o altă persoană
calificată.

ATENŢIE!
Suprafaţă fierbinte.
Pericol de arsuri.

■ 6│ RO PASSK 20-Li A1


Înainte de punerea în funcţiune Scoaterea setului de acumulatori:
♦♦ Apăsaţi tasta de deblocare și scoateţi setul
Încărcarea setului de acumulatori
de acumulatori .
(a se vedea fig. A)
Verificarea nivelului acumulatorului
PRECAUŢIE! ♦♦ Pentru verificarea nivelului acumulatorului apă-
►► Scoateţi întotdeauna ștecărul din priză înainte saţi tasta pentru nivelul acumulatorului (a se
de scoaterea sau introducerea setului de vedea și imaginea principală).
acumulatori în încărcător. Nivelul, respectiv puterea reziduală, sunt afișate
de ledul indicator al acumulatorului după
■■ Nu încărcaţi niciodată setul de acumulatori
cum urmează:
atunci când temperatura ambiantă se află sub
10 °C sau peste 40 °C. ♦♦ ROȘU/PORTOCALIU/VERDE = nivel maxim
de încărcare
♦♦ Introduceţi setul de acumulatori în încărcătorul ROȘU/PORTOCALIU = nivel mediu de
rapid (a se vedea fig. A). încărcare
♦♦ Introduceţi ștecărul în priză. Ledul de control ROȘU = nivel scăzut de încărcare –
luminează roșu. încărcaţi acumulatorul
♦♦ Ledul verde de control semnalează finaliza- Punerea în funcţiune
rea procesului de încărcare și faptul că setul de Pornirea/oprirea
acumulatori este pregătit de utilizare.
Pornirea:
ATENŢIE! ♦♦ Pentru punerea în funcţiune a aparatului apăsaţi
♦♦ Dacă ledul roșu de control clipește, atunci comutatorul PORNIT/OPRIT și ţineţi-l apăsat.
setul de acumulatori este supraîncălzit și Lampa de lucru cu led se aprinde la apă-
nu poate fi încărcat. sarea ușoară sau completă a comutatorului
PORNIT/OPRIT . În acest mod lampa asi-
♦♦ Dacă ledul roșu de control și ledul verde
gură iluminarea zonei de lucru în condiţii de
de control clipesc simultan, atunci setul de
iluminare scăzută.
acumulatori este defect.
Oprirea:
♦♦ Introduceţi setul de acumulatori în aparat.
♦♦ Pentru oprirea aparatului eliberaţi comutatorul
♦♦ Deconectaţi încărcătorul timp de minimum
PORNIT/OPRIT .
15 minute între procesele succesive de încărcare.
În acest scop scoateţi ștecărul din priză. Setarea/preselectarea turaţiei/
cuplului de strângere
Introducerea/scoaterea setului de
♦♦ Apăsaţi tasta pentru preselectarea cuplului
acumulatori
pentru a alege treptat cuplul dorit.
Introducerea setului de acumulatori: ♦♦ Apăsarea ușoară a comutatorului PORNIT/OPRIT
♦♦ Așezaţi comutatorul pentru direcţia de rotaţie determină o turaţie/un cuplu de strângere
în poziţie centrală (blocaj). Permiteţi fixarea redus. Turaţia/cuplul de strângere se mărește prin
setului de acumulatori în mâner. apăsarea progresivă a comutatorului.
■■ Cuplul de strângere depinde de turaţia/ prese-
lectarea cuplului aleasă și de durata percuţiei.
INDICAŢIE
►► Cu toate acestea, pentru a strânge piuliţele,
trebuie selectat cel mai mic setare a cuplului
pentru a evita strângerea mai strânsă.

PASSK 20-Li A1 RO │ 7 ■


ATENŢIE! Garanţia
♦♦ Cuplul de strângere efectiv se va verifica Kompernass Handels GmbH
întotdeauna cu o cheie dinamometrică! Stimate client,
INDICAŢIE Pentru acest aparat se acordă o garanţie de 3 ani
de la data cumpărării. În cazul în care produsul
►► Frâna de motor integrată asigură oprirea prezintă defecte, beneficiaţi de drepturi legale faţă
rapidă. de vânzătorul produsului. Aceste drepturi legale
Comutarea direcţiei de rotaţie nu sunt limitate prin garanţia noastră prezentată în
♦♦ Direcţia de rotaţie se modifică prin apăsarea cele ce urmează.
comutatorului pentru direcţia de rotaţie spre
Condiţii de garanţie
dreapta sau spre stânga.
Perioada de garanţie începe de la data cumpără-
Fixarea capetelor tubulare rii. Păstraţi cu grijă bonul fiscal original. Acesta este
♦♦ Introduceţi unul dintre capetele tubulare livrate necesar pentru a dovedi cumpărarea.
în portsculă . Dacă în decurs de trei ani de la data cumpărării
Întreţinerea și curăţarea acestui produs apare un defect de material sau de
fabricaţie, produsul va fi reparat sau înlocuit de către

AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE! noi – la alegerea noastră – în mod gratuit. Garan-
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, ţia presupune ca în timpul perioadei de trei ani să
opriţi aparatul și scoateţi acumulatorul. se prezinte aparatul defect şi dovada cumpărării
Aparatul nu necesită întreţinere. (bonul fiscal), precum şi o scurtă descriere în scris, în
■■ Aparatul trebuie să fie permanent curat, uscat și care să se specifice în ce constă defectul şi când a
să nu prezinte urme de ulei sau lubrifianţi. apărut acesta.
■■ Trebuie evitată pătrunderea lichidelor în interiorul Dacă defectul este acoperit de garanţia noastră, veţi
aparatelor. primi înapoi produsul reparat sau unul nou. Odată
cu reparaţia sau înlocuirea produsului nu începe o
■■ Pentru curăţarea carcasei utilizaţi o lavetă usca- nouă perioadă de garanţie.
tă. Nu utilizaţi niciodată benzină, solvenţi sau
agenţi de curăţare care atacă materialul plastic. Perioada de garanţie şi pretenţiile legale
■■ În cazul depozitării îndelungate a unui acu- privind defectele
mulator litiu-ion, este necesară verificarea Perioada de garanţie nu este prelungită după
periodică a nivelului acestuia. Starea optimă de efectuarea reparaţiilor realizate în perioada de
încărcare se află în intervalul cuprins între 50 % garanţie. Acest lucru este valabil şi pentru piesele
și 80 %. Aparatul poate fi depozitat în condiţii înlocuite şi reparate.
optime în locuri uscate și răcoroase. Eventualele deteriorări şi deficienţe prezente deja
INDICAŢIE la cumpărare trebuie semnalate imediat după dez-
ambalarea produsului. Reparaţiile necesare după
►► Piesele de schimb nelistate (de exemplu perii expirarea perioadei de garanţie se efectuează
de carbon, comutatoare) pot fi comandate contra cost.
prin intermediul liniei noastre telefonice
directe de service.

■ 8│ RO PASSK 20-Li A1


Domeniul de aplicare a garanţiei Procedura de acordare a garanţiei
Aparatul a fost produs cu grijă, în conformitate cu Pentru a se asigura prelucrarea rapidă a solicitării
orientările stricte privind calitatea şi verificat cu dvs., urmaţi instrucţiunile de mai jos:
rigurozitate înaintea livrării. ■■ Pentru toate solicitările păstraţi la îndemână
Garanţia se acordă în caz de defecte de material bonul fiscal şi numărul articolului (de exemplu
sau de fabricaţie. Această garanţie nu se extinde IAN 12345) ca dovadă a cumpărării.
asupra componentelor produsului care sunt expuse ■■ Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuţa
uzurii normale şi care, prin urmare, pot fi considerate de caracteristici, pe o gravură, pe coperta
piese de uzură sau asupra deteriorărilor apărute instrucţiunilor (în partea stângă, jos) sau pe
la componentele fragile, de exemplu comutatoa- autocolantul de pe partea din spate sau de jos.
re, acumulatori, forme de copt sau componente
realizate din sticlă. ■■ În cazul în care apar defecte funcţionale sau
alte defecţiuni, contactaţi mai întâi telefonic
Această garanţie se pierde în cazul în care produ- sau prin e-mail departamentul de service
sul a fost deteriorat, a fost utilizat sau întreţinut în menţionat în continuare.
mod necorespunzător. Pentru utilizarea corespun-
zătoare a produsului trebuie respectate cu stricteţe ■■ Apoi puteţi expedia produsul înregistrat ca
toate indicaţiile prezentate în instrucţiunile de utili- fiind defect la adresa de service care v-a fost
zare. Trebuie evitate în mod obligatoriu utilizările şi comunicată, fără a plăti taxe poştale, anexând
acţiunile nerecomandate sau care fac obiectul unor dovada cumpărării (bonul fiscal) şi indicând în
avertizări în cadrul instrucţiunilor de utilizare. ce constă defectul şi când a apărut acesta.
Acest manual, precum şi multe
Aparatul este destinat numai uzului privat şi nu
altele, videoclipuri cu produsele şi
utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive
software-uri pot fi descărcate de pe
sau necorespunzătoare, al uzului de forţă şi al in-
www.lidl-service.com.
tervenţiilor care nu au fost realizate de către filiala
noastră autorizată de service, garanţia îşi pierde
valabilitatea.

PASSK 20-Li A1 RO │ 9 ■


Service-ul Eliminarea
Ambalajul este format din materiale
AVERTIZARE!
ecologice pe care le puteţi elimina prin
►► Dispuneţi efectuarea lucrărilor de reparaţie intermediul centrelor locale de reciclare.
a aparatelor numai la centrele de service
sau de către electricieni calificaţi și numai
cu piese de schimb originale. Astfel se Nu aruncaţi sculele electrice în
asigură menţinerea siguranţei aparatului. gunoiul menajer!
►► Solicitaţi întotdeauna producătorului
aparatului sau serviciului clienţi al acestuia Conform Directivei europene 2012/19/EU,
înlocuirea ștecărului sau a cablului de sculele electrice uzate trebuie colectate separat
alimentare. Astfel se asigură menţinerea și eliminate la puncte de reciclare ecologică.
siguranţei aparatului.

R Service România Nu aruncaţi acumulatorii în gunoiul


Tel.: 0800896637 menajer!
E-Mail: kompernass@lidl.ro
IAN 292020 Înainte de eliminare, scoateţi acumulatorii din
aparat.
Importator Acumulatorii defecţi sau consumaţi trebuie reciclaţi
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea conform dispoziţiilor Directivei 2006/66/EC.
adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Predaţi setul de acumulatori și/sau aparatul la unul
Contactaţi mai întâi centrul de service indicat. dintre centrele de colectare existente.
Informaţii privind posibilităţile de eliminare pentru
KOMPERNASS HANDELS GMBH sculele electrice/setul de acumulatori pot fi obţinute
BURGSTRASSE 21 de la administraţia locală.
DE - 44867 BOCHUM
GERMANIA
www.kompernass.com

■ 10│ RO PASSK 20-Li A1


Traducerea declaraţiei de conformitate originale
Subscrisa, KOMPERNASS HANDELS GMBH, responsabil cu documentaţia: dl Semi Uguzlu,
BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, GERMANIA, declară prin prezenta că acest produs
corespunde următoarelor norme, documente normative și directive CE:
Directiva privind echipamentele tehnice
(2006/42/EC)
Directiva CE privind echipamentele tehnice de joasă tensiune
(2014/35/EU)
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică
(2014/30/EU)
Directiva privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele
electrice și electronice (RoHS)
(2011/65/EU)*
*Responsabilitatea privind redactarea prezentei declaraţii de conformitate revine exclusiv producătorului.
Obiectul declaraţiei descris anterior corespunde prevederilor Directivei 2011/65/EU a Parlamentului
European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoa-
se în echipamentele electrice și electronice.
Norme armonizate aplicate:
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-29:2004/A2:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Tip/denumire aparat:
Mașină de înșurubat cu impact tangenţial și acumulator, pentru autovehicule PASSK 20-Li A1
Anul de fabricaţie: 11 - 2017
Număr de serie: IAN 292020
Bochum, 30.10.2017


Semi Uguzlu
- Manager calitate -
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.

PASSK 20-Li A1 RO │ 11 ■


Comandarea acumulatorului de schimb
Dacă doriţi să comandaţi un acumulator de schimb pentru aparatul dvs., aveţi posibilitatea de a comanda
comod pe internet, la www.kompernass.com sau telefonic.
Preţul unui acumulator de schimb este de 25 € incl. TVA şi transport. Este posibilă epuizarea rapidă
a acestui articol din cauza stocului limitat.

Comandă online
Pentru comandarea unui acumulator de schimb prin intermediul magazinului de accesorii:
■■ Accesaţi pagina de internet www.kompernass.com.
■■ Faceţi clic în partea dreaptă, jos, pe steagul corespunzător pentru a selecta ţara şi limba dorită.
■■ Apoi faceţi clic pe tabulatorul „Magazin de accesorii”, iar în rubrica „Topseller” selectaţi acumulatorul
de schimb adecvat pentru aparatul dvs.
■■ După introducerea în coş a acumulatorului de schimb, apăsaţi butonul „Casă” şi urmaţi indicaţiile
afişate pe ecran pentru a finaliza comanda.
INDICAŢIE
►► În anumite ţări nu este posibilă comandarea online a pieselor de schimb. În acest caz contactaţi linia
directă de service.

■■ Promoţia este limitată la un acumulator per client/aparat, precum şi la un interval de două luni după
perioada promoţională. Ulterior acumulatorul de schimb poate fi comandat ca piesă de schimb în alte
condiţii.
Comandă telefonică
R Service România
Tel.: 0800896637
E-Mail: kompernass@lidl.ro
În vederea prelucrării rapide a comenzii dvs., în cazul tuturor cererilor pregătiţi numărul de articol (de
exemplu IAN 292020) al aparatului dvs. Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuţa de fabricaţie
sau pe coperta acestor instrucţiuni.

■ 12│ RO PASSK 20-Li A1


Inhaltsverzeichnis
Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bestimmungsgemäßer Gebrauch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ausstattung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lieferumfang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Technische Daten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1. Arbeitsplatz-Sicherheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2. Elektrische Sicherheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Sicherheit von Personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5. Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6. Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Schlagschrauber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sicherheitshinweise für Ladegeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vor der Inbetriebnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Akku-Pack laden (siehe Abb. A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Akku-Pack ins Gerät einsetzen / entnehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Akkuzustand prüfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Inbetriebnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ein- / ausschalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Drehzahl/Anziehdrehmoment einstellen/vorwählen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Drehrichtung umschalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stecknuss aufsetzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wartung und Reinigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Garantie der Kompernaß Handels GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Importeur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Entsorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Original-Konformitätserklärung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ersatz-Akku Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Online-Bestellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Telefonische Bestellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

PASSK 20-Li A1 DE│AT│CH │ 13 ■


AKKU-KFZ-DREHSCHLAG- Ausstattung
SCHRAUBER PASSK 20-Li A1 Werkzeugaufnahme
Drehrichtungsumschalter / Sperre
Einleitung Gürtelclip
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Taste Akkuzustand
Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Akku-Display-LED
Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Akku-Pack
Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Taste zur Entriegelung des Akku-Packs
für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen LED-Arbeitsleuchte
Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Taste für die Drehmomentvorwahl
Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benut- EIN- / AUS-Schalter / Drehzahlregulierung
zen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für Stecknüsse (17/19/21/23 mm)
die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie Schnell-Ladegerät
alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Rote Ladekontroll-LED
Dritte mit aus. Grüne Ladekontroll-LED

Bestimmungsgemäßer Gebrauch Lieferumfang


Das Gerät ist zum Eindrehen und Lösen von 1 Akku-KFZ-Drehschlagschrauber PASSK 20-Li A1
Schrauben sowie zum Anziehen und Lösen von 1 Akku-Schnellladegerät PLG 20 A2
Muttern vorgesehen. Das Gerät besitzt einen 1 Akku-Pack PAP 20 A2
Rechts-/Linkslauf, eine 1/2“ Außenvierkant Werk- 4 Stecknüsse 17/19/21/23 mm
zeugaufnahme und ein LED-Arbeitslicht. Das Licht 1 Gürtelclip
dieses Gerätes ist dazu bestimmt, den direkten 1 Tragekoffer
Arbeitsbereich des Gerätes zu beleuchten. Mit der
1 Bedienungsanleitung
Drehschlagfunktion des Gerätes wird die Kraft des
Motors in gleichmäßige Drehschläge umgesetzt. Technische Daten
Das Schlagwerk setzt beim Festziehen und beim Akku-KFZ-Drehschlagschrauber:
Lösen ein. PASSK 20-Li A1
Das Gerät ist zum Gebrauch durch Erwachsene Bemessungsspannung: 20 V (Gleichstrom)
bestimmt. Jugendliche über 16 Jahre dürfen das Leerlaufdrehzahl: 0 - 2300 min-1
Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Der Hersteller
Nennschlagzahl: 0 - 3000 min-1
haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungs-
widrigen Gebrauch oder falsche Bedienung Max. Drehmoment: 400 Nm
verursacht wurden. Drehmoment in
Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben und 5 Stufen vorwählbar: 100/150/200/
für die angegebenen Einsatzbereiche. Das Gerät 300/400 Nm
ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Werkzeugaufnahme: 1/2“
Jede andere Verwendung oder Veränderung des
Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und
birgt erhebliche Unfallgefahren. Für aus bestim-
mungswidriger Verwendung entstandene Schäden
übernimmt der Hersteller keine Haftung.

■ 14 │ DE│AT│CH PASSK 20-Li A1


Verwenden Sie zum Betrieb des Akku-Werk- HINWEIS
zeugs nur folgenden Akku: PAP 20 A2
►► Der in diesen Anweisungen angegebene
Typ: LITHIUM-IONEN
Schwingungspegel ist entsprechend einem
Bemessungsspannung: 20 V (Gleichstrom)
genormten Messverfahren gemessen worden
Kapazität: 3 Ah
und kann für den Gerätevergleich verwendet
Zellen: 10
werden. Der angegebene Schwingungsemis-
Verwenden Sie zum Laden des Akku-Werk- sionswert kann auch zu einer einleitenden
zeugs nur folgendes Akku-Schnellladegerät: Einschätzung der Aussetzung verwendet
PLG 20 A2 werden.
EINGANG / Input:
Bemessungsspannung: 230 - 240 V ~, 50 Hz WARNUNG!
(Wechselstrom) ►► Der Schwingungspegel wird sich entsprechend
Bemessungsaufnahme: 85 W dem Einsatz des Elektrowerkzeugs verändern
Sicherung (innen): 3,15 A
T3.15A
und kann in manchen Fällen über dem in diesen
AUSGANG / Output: Anweisungen angegebenen Wert liegen. Die
Bemessungsspannung: 21,5 V (Gleichstrom) Schwingungsbelastung könnte unterschätzt wer-
Bemessungsstrom: 3,5 A den, wenn das Elektrowerkzeug regelmäßig in
Ladedauer: ca. 60 min solcher Weise verwendet wird. Versuchen Sie,
Schutzklasse: II  /  (Doppelisolierung) die Belastung durch Vibrationen so gering wie
möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen
Geräuschemissionswert: zur Verringerung der Vibrationsbelastung sind
Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch
EN 60745. Der A-bewertete Geräuschpegel des des Werkzeugs und die Begrenzung der
Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebs-
Schalldruckpegel: LPA = 91,6 dB (A) zyklus zu berücksichtigen (beispielweise Zeiten,
in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist,
Unsicherheit K: KPA = 3 dB
und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist,
Schallleistungspegel: LWA = 102,6 dB (A) aber ohne Belastung läuft).
Unsicherheit K: KWA = 3 dB

Schwingungsemissionswert: Allgemeine
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Sicherheitshinweise
Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745: für Elektrowerkzeuge
Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler
WARNUNG!
zulässiger Größe:
ah = 8,65 m/s2 ►► Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
Unsicherheit K = 1,5 m/s2 sungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen können
Gehörschutz tragen! elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen für die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube-
triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

PASSK 20-Li A1 DE│AT│CH │ 15 ■


1. Arbeitsplatz-Sicherheit f) 
Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeter Umgebung, in der 3. Sicherheit von Personen
sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie darauf,
Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die
Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzün- Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
den können. Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind
c) 
Halten Sie Kinder und andere Personen wäh- oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
rend der Benutzung des Elektrowerkzeugs oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk­
über das Gerät verlieren. zeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
2. Elektrische Sicherheit immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste
muss in die Steckdose passen. Der Stecker Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz,
darf in keiner Weise verändert werden. je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
Verwenden Sie keine Adapterstecker gemein- verringert das Risiko von Verletzungen.
sam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. c) 
Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Unveränderte Stecker und passende Steckdo- Inbetrieb­nahme. Vergewissern Sie sich, dass
sen verringern das Risiko eines elektrischen das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor
Schlages. Sie es an die Stromversorgung und / oder
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten den Akku anschließen, es aufnehmen oder
Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerk-
Herden und Kühlschränken. Es besteht ein zeuges den Finger am Schalter haben oder das
erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Gerät bereits eingeschaltet an die Stromversor-
Ihr Körper geerdet ist. gung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
c)  Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
Nässe fern. Das Eindringen von Wasser in ein benschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der
Schlages. sich in einem drehenden Geräteteil befindet,
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um kann zu Verletzungen führen.
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen e) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhal-
oder um den Stecker aus der Steckdose zu tung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand
ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in
Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen
Schlages. f) 
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungska-
von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
bel, die auch für den Außenbereich geeignet
dung, Schmuck oder lange Haare können von
sind. Die Anwendung eines für den Außenbe-
sich bewegenden Teilen erfasst werden.
reich geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Risiko eines elektrischen Schlages.

■ 16 │ DE│AT│CH PASSK 20-Li A1


g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun- g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
gen montiert werden können, vergewissern Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei
richtig verwendet werden. Die Verwendung die Arbeitsbedingungen und die auszufüh-
einer Staubabsaugung kann Gefährdungen rende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
durch Staub verringern. werkzeugen für andere als die vorgesehenen
Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen
4. Verwendung und Behandlung des führen.
Elektrowerkzeugs
a) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden 5. Verwendung und Behandlung des
Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Akkuwerkzeugs
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektro- a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf,
werkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im die vom Hersteller empfohlen werden. Für
angegebenen Leistungsbereich. ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
es mit anderen Akkus verwendet wird.
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen
gefährlich und muss repariert werden. Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Ge-
brauch von anderen Akkus kann zu Verletzun-
c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
gen und Brandgefahr führen.
und / oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörtei- c) 
Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
le wechseln oder das Gerät weglegen. Diese Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln,
Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsich- Schrauben oder anderen kleinen Metall-
tigten Start des Elektrowerkzeuges. gegenständen, die eine Überbrückung der
d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss
außerhalb der Reichweite von Kindern auf. zwischen den Akkukontakten kann Verbrennun-
Lassen Sie Personen das Gerät nicht gen oder Feuer zur Folge haben.
benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus
oder diese Anweisungen nicht gelesen dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kon-
haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn takt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen
e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR!
dass die Funktion des Elektrowerkzeuges Laden Sie nicht aufladbare Batterien
beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte
niemals auf.
Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.
Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht Schützen Sie den Akku vor Hitze, z.
gewarteten Elektrowerkzeugen. B. auch vor dauernder Sonnenein-
strahlung, Feuer, Wasser und
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsge-
sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich fahr.
weniger und sind leichter zu führen.

PASSK 20-Li A1 DE│AT│CH │ 17 ■


6. Service Sicherheitshinweise für Ladegeräte
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von quali- ■■ Dieses Gerät kann von Kindern ab
fiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge- 8 Jahren und darüber sowie von
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs Personen mit verringerten physi-
erhalten bleibt. schen, sensorischen oder mentalen
Gerätespezifische Sicherheitshinwei- Fähigkeiten oder Mangel an Erfah-
se für Schlagschrauber
■■ Tragen Sie Gehörschutz beim Schlagschrau-
rung und Wissen benutzt werden,
ben. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörver- wenn sie beaufsichtigt oder bezüg-
lust bewirken. lich des sicheren Gebrauchs des
■■ Sichern Sie das Werkstück. Ein mit Spannvor- Gerätes unterwiesen wurden und
richtungen oder Schraubstock festgehaltenes
Werkstück ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand. die daraus resultierenden Gefah-
■■ Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest. Beim ren verstehen. Kinder dürfen nicht
Festziehen und Lösen von Schrauben können mit dem Gerät spielen. Reinigung
kurzfristig hohe Reaktionsmomente auftreten.
und Benutzer-Wartung dürfen nicht
■■ Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum
Stillstand gekommen ist, bevor Sie es able-
von Kindern ohne Beaufsichtigung
gen. Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken durchgeführt werden.
und zum Verlust der Kontrolle über das Elektro-
■■ Wenn die Netzanschlussleitung die-
werkzeug führen.
■■ Halten Sie das Gerät an den isolierten
ses Gerätes beschädigt wird, muss
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, sie durch den Hersteller oder seinen
bei denen die Schraube oder das Einsatz- Kundendienst oder eine ähnlich
werkzeug verborgene Stromleitungen treffen
kann. Der Kontakt der Schraube oder des Ein-
qualifizierte Person ersetzt werden,
satzwerkzeugs mit einer spannungsführenden um Gefährdungen zu vermeiden.
Leitung kann auch metallene Geräteteile unter 
Das Ladegerät ist nur für den Betrieb im
Spannung setzen und zu einem elektrischen Innenbereich geeignet.
Schlag führen.

WARNUNG!
■■ Wenn die Netzanschlussleitung dieses
Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den
Hersteller oder seinen Kundendienst oder
eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt wer-
den, um Gefährdungen zu vermeiden.

ACHTUNG!
Heiße Oberfläche.
Es besteht Verbrennungsgefahr.

■ 18 │ DE│AT│CH PASSK 20-Li A1


VVor der Inbetriebnahme Akkuzustand prüfen
Akku-Pack laden (siehe Abb. A) ♦♦ Drücken Sie zum Prüfen des Akkuzustands die
Taste Akkuzustand (siehe auch Hauptabbil-
VORSICHT! dung).
►► Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Der Ladungszustand wird in der Akku-Display-
den Akku-Pack aus dem Ladegerät nehmen LED wie folgt angezeigt:
bzw. einsetzen. ♦♦ ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung
ROT / ORANGE = mittlere Ladung
■■ Laden Sie den Akku-Pack nie, wenn die
ROT = schwache Ladung – Akku aufladen
Umgebungstemperatur unterhalb 10 °C oder
oberhalb 40 °C liegt. Inbetriebnahme
♦♦ Stecken Sie den Akku-Pack in das Schnell- Ein- / ausschalten
Ladegerät (siehe Abb. A). Einschalten:
♦♦ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. ♦♦ Drücken Sie zur Inbetriebnahme des Gerätes
Die Kontroll-LED leuchtet rot. den EIN- / AUS-Schalter und halten Sie ihn
♦♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, gedrückt.
dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Die LED-Arbeitsleuchte leuchtet bei leicht oder
Akku-Pack einsatzbereit ist. vollständig gedrücktem EIN- / AUS-Schalter .
Sie ermöglicht so das Ausleuchten des Arbeitsbe-
ACHTUNG! reiches bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
♦♦ Sollte die rote Kontroll-LED blinken, dann Ausschalten:
ist der Akku-Pack überhitzt und kann nicht
♦♦ Lassen Sie zum Ausschalten des Gerätes den
aufgeladen werden.
EIN- / AUS-Schalter los.
♦♦ Sollte die rote und grüne Kontroll-LED
gemeinsam blinken, dann ist der Akku-Pack
Drehzahl/Anziehdrehmoment
defekt. einstellen/vorwählen
♦♦ Drücken Sie auf die Taste für die Drehmo-
♦♦ Schieben Sie den Akku-Pack in das Gerät
mentvorwahl um das gewünschte Drehmoment
ein.
Schrittweise auszuwählen.
♦♦ Schalten Sie das Ladegerät zwischen aufeinan- ♦♦ Leichter Druck auf den EIN- / AUS-Schalter
derfolgenden Ladevorgängen für mindestens 15 bewirkt eine niedrige Drehzahl/Anziehdrehmo-
Minuten ab. Ziehen Sie dazu den Netzstecker. ment. Mit zunehmendem Druck erhöht sich die
Akku-Pack ins Gerät Drehzahl/Anziehdrehmoment.
einsetzen / entnehmen ■■ Das Anziehdrehmoment ist abhängig von der
gewählten Drehzahl/ Drehmomentvorwahl und
Akku-Pack einsetzen:
der Schlagdauer.
♦♦ Bringen Sie den Drehrichtungsumschalter in
Mittelstellung (Sperre). Lassen Sie den Akku- HINWEIS
Pack in den Griff einrasten. ►► Zum Anziehen von Radmuttern muss jedoch die
Akku-Pack entnehmen: kleinste Drehmomenteinstellung gewählt wer-
♦♦ Drücken Sie die Taste zur Entriegelung und den, um ein zu festes Anziehen zu vermeiden.
entnehmen Sie den Akku-Pack .
ACHTUNG!
♦♦ Das tatsächlich erzielte Anziehdrehmoment ist
grundsätzlich mit einem Drehmomentschlüssel
zu überprüfen!

PASSK 20-Li A1 DE│AT│CH │ 19 ■


HINWEIS Garantie der
►► Die integrierte Motorbremse sorgt für einen Kompernaß Handels GmbH
schnellen Stillstand. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Drehrichtung umschalten Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab
♦♦ Wechseln Sie die Drehrichtung, indem Sie den Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts
Drehrichtungsumschalter nach rechts bzw. stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts
links durchdrücken. gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte
werden durch unsere im Folgenden dargestellte
Stecknuss aufsetzen Garantie nicht eingeschränkt.
♦♦ Stecken Sie eine der mitgelieferten Stecknüsse
auf die Werkzeugaufnahme . Garantiebedingungen
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte
Wartung und Reinigung bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf
Schalten Sie vor allen Arbeiten am benötigt.
Gerät das Gerät aus und entnehmen Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum
Sie den Akku. dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfeh-
Das Gerät ist wartungsfrei. ler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer
■■ Das Gerät muss stets sauber, trocken und frei Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt.
von Öl oder Schmierfetten sein. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb
der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der
■■ Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Innere der
Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich
Geräte gelangen.
kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht
■■ Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein und wann er aufgetreten ist.
trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin,
Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist,
Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff
erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt
angreifen.
zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts
■■ Soll ein Lithium-Ionen-Akku längere Zeit gela- beginnt kein neuer Garantiezeitraum.
gert werden, muss regelmäßig der Ladezustand
kontrolliert werden. Der optimale Ladezustand
liegt zwischen 50 % und 80 %. Das optimale
Lagerungsklima ist kühl und trocken.
HINWEIS
►► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B.
Kohlebürsten, Schalter) können Sie über
unsere Service - Hotline bestellen.

■ 20 │ DE│AT│CH PASSK 20-Li A1


Garantiezeit und gesetzliche Abwicklung im Garantiefall
Mängelansprüche Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens
Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden
nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und Hinweisen:
reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan- ■■ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassen-
dene Schäden und Mängel müssen sofort nach bon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345)
dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf als Nachweis für den Kauf bereit.
der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind
kostenpflichtig. ■■ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt
Garantieumfang ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber
Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien auf der Rück- oder Unterseite.
sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewis- ■■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel
senhaft geprüft. auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol-
Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrika- gend benannte Serviceabteilung telefonisch
tionsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf oder per E-Mail.
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt ■■ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann
sind und daher als Verschleißteile angesehen wer- unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon)
den können oder für Beschädigungen an zerbrech- und der Angabe, worin der Mangel besteht und
lichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die
oder Teile die aus Glas gefertigt sind. Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.
Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschä-
digt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wur- Auf www.lidl-service.com können Sie diese
de. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts und viele weitere Handbücher, Produktvi-
sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten deos und Software herunterladen.
Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungs-
zwecke und Handlungen, von denen in der Bedie-
nungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt
wird, sind unbedingt zu vermeiden.
Das Produkt ist nur für den privaten und nicht
für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei
missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung,
Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht
von unserer autorisierten Service-Niederlassung
vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

PASSK 20-Li A1 DE│AT│CH │ 21 ■


Service Entsorgung
WARNUNG! Die Verpackung besteht aus umwelt-
freundlichen Materialien, die Sie über die
►► Lassen Sie Ihre Geräte von der Servicestel- örtlichen Recyclingstellen entsorgen
le oder einer Elektrofachkraft und nur mit können.
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes
erhalten bleibt. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht
►► Lassen Sie den Austausch des Steckers in den Hausmüll!
oder der Netzleitung immer vom Hersteller
des Gerätes oder seinem Kundendienst Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU
ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugeführt werden.
Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem Werfen Sie Akkus nicht in den
dt. Festnetz/Mobilfunknetz) Hausmüll!
E-Mail: kompernass@lidl.de
Service Österreich Entfernen Sie die Akkus vor der Entsorgung aus
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) dem Gerät.
E-Mail: kompernass@lidl.at Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß
Service Schweiz Richtlinie 2006/66/EC recycelt werden. Geben
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Sie Akku-Pack und / oder das Gerät über die ange-
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) botenen Sammeleinrichtungen zurück.
E-Mail: kompernass@lidl.ch Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente
Elektrowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich
IAN 292020
bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Importeur
Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift
keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst
die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH


BURGSTRASSE 21
DE - 44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

■ 22 │ DE│AT│CH PASSK 20-Li A1


Original-Konformitätserklärung
Wir, KOMPERNASS HANDELS GMBH, Dokumentenverantwortlicher: Herr Semi Uguzlu,
BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den
folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt:
Maschinenrichtlinie
(2006 / 42 / EG)
EG-Niederspannungsrichtlinie
(2014 / 35 / EU)
Elektromagnetische Verträglichkeit
(2014 / 30 / EU)
RoHS Richtlinie
(2011 / 65 / EU)*
*Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.
Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
Angewandte harmonisierte Normen:
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-29:2004/A2:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Typ / Gerätebezeichnung:
Akku-KFZ-Drehschlagschrauber PASSK 20-Li A1
Herstellungsjahr: 11 - 2017
Seriennummer: IAN 292020
Bochum, 30.10.2017


Semi Uguzlu
- Qualitätsmanager -
Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.

PASSK 20-Li A1 DE│AT│CH │ 23 ■


Ersatz-Akku Bestellung
Wenn Sie einen Ersatz-Akku für Ihr Gerät bestellen möchten, so können Sie dies entweder bequem im
Internet unter www.kompernass.com oder telefonisch abwickeln.
Der Preis des Ersatz-Akkus beträgt 25 € inkl. MwSt. und Versand. Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter
Vorratsmenge nach kurzer Zeit ausverkauft sein.

Online-Bestellung
Um einen Ersatz-Akku über den Zubehör-Shop zu bestellen:
■■ Rufen Sie mit Ihrem Internetbrowser die Seite www.kompernass.com auf.
■■ Klicken Sie rechts unten auf die entsprechende Flagge, um das gewünschte Land und die Sprache
auszuwählen.
■■ Klicken Sie jetzt auf den Reiter „Zubehör-Shop“ und wählen anschließend unter der Rubrik „Topseller“
den passenden Ersatz-Akku zu Ihrem Gerät aus.
■■ Nachdem Sie den Ersatz-Akku in den Warenkorb gelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche
„Kasse“ und befolgen die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um den Bestellvorgang
abzuschließen.
HINWEIS
►► Die Bestellung von Ersatzteilen kann in einigen Ländern nicht online vorgenommen werden.
Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte die Service-Hotline.
■■ Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde / Gerät, sowie auf eine Laufzeit von zwei Monaten
nach dem Aktionszeitraum. Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiter-
hin bestellt werden.
Telefonische Bestellung
Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at
Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die
Artikelnummer (z.B. IAN 292020) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem
Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung.

■ 24 │ DE│AT│CH PASSK 20-Li A1


KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE - 44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Versiunea informaţiilor · Stand der Informationen:


11 / 2017 · Ident.-No.: PASSK20-LiA1-112017-1

IAN 292020