Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data : 30.03.2018
Unitatea : Grădinița cu p. p. ”Căsuța poveștilor” Sibiu
Grupa: Mică
Educatoare : Teglaș Mădălina-Roxana
Domeniul experiențial: Domeniul estetic creativ
Tema de studiu : „Cand, cum si dece se intampla?”
Tema proiectului: Magia primaverii
Subtema :”In gradina cu legume”
Subiectul: „Legume de primavara”
Mijloc de realizare: colorare în contur
Tip de activitate: transmitere și insuțire de noi cunoștințe
Scopul : dezvoltarea simţului estetic, a expresivităţii şi imaginaţiei creatoare, prin de activităţile
artistico-plastice.
Obiective operationale :
 Cognitive : -să recunoască legumele de primavara pe care o vor colora;
- să utilizeze corect culorile;
- să respecte conturul.
Sarcina didactica : Realizarea de creații propri respectând tema data.
STRATEGIA DIDACTICA :
Metode si procedee : conversația ,explicația,demonstrația ,exercițiul.
Mijloace didactice : planse de colorat, creioane, legume de primavara, creioane, fisa de lucru.
Forme de organizare: individual, frontal.
Loc de desfășurare: sala de grupă.
Durata: 10 min.
Bibliografie:
→ Fantezie şi culoare ( Ghid orientativ pentru abordarea activităţilor artistico-plastice ), Ed.
Imprimeriei de Vest Oradea, coord. : Floare Popa, Geta Laza, Mariana Jurcău.
Strategii didactice Evaluare
Etapele Activitatea propunătoarei Activitatea copiilor Metode şi Mijloa Forma de Forme Instrumen
activităţii procedee ce organizare te
1. Organizarea colectivului de preșcolari Copii intră în sală şi se Conversați Observarea
Moment pentru activitate. asează pe scaunele. a comportam
organiza- Educatoarea pregăteşte cele necesare bunei Frontal entului
toric desfăşurări a activităţii: materialele,
mobilierul.
2. Educatoare aduce în mână un cos cu Copii ascultă cu atenţie. Ghetuta Oral Observarea
Captarea legume(ceapa verde, salata, ridichi). comportam
atenţiei Prescolarii trebuie sa le idendifice si sa Conversa- Frontal entului
spuna ce culare au. ţia

3. Astăzi ne vom colora legumele de Preșcolarii receptează ce Oral Obseravare


Anunţarea primavara invatate. au de făcut. Conversa- comportam
temei şi a ţia Frontal entului
obictive- Explicația
lor

4. Preșcolarii se așează la măsuțe și în liniște Sunt atenţi și așteaptă Conversa- Frontal Observarea
Dirijarea asteptă să primească materialele necesare materialele necesare ţia comportam
invatarii desfășurări activității. desfășurării activității. Explicația entului
Individual
A. Intuirea materialelor de pe măsuţe şi
a planşei model

Se intuiesc materialele de pe măsuţe: foi și


creioane. Execută jocul de probă,
după indicaţiile Demon- Oral
B. Explicarea şi demonstrarea educatoarei. straţia Individual
modului de lucru Explicați
Educatoarea prezintă planşa model, ce a
realizat-o cu ajutorul materialelor din faţa
copiilor. Se explică copii că este necesar să Denumeste actiunea si
țină cont de contur și să coloreze în partea corpului implicata .
interiorul ghetutei.
Se vor folosi culorile pe care le are ghetuta Exerciţiul

C. Exerciţii pentru încălzirea muşchilor


mâinii Frontal

1. “Ne jucăm, noi ne jucăm,


Cu degeţelele noi ne jucăm;
Când degeţelele au obosit
Palmele au şi sosit.”
( copiii lovesc cu vârfurile degetelor
măsuţele)

2.” Ne jucăm, noi ne jucăm


Cu palmele noi ne jucăm;
Când palmele au obosit
Pumnişorii au şi sosit.”
(copiii bat din palme)
Practic
Spor la lucru!

D. Realizarea propriu-zisă a desenului

Copiii desenează, urmând explicaţiile date.


Colorează urmărind realizarea celei mai
frumoase lucrări.
Educatoarea acordă ajutor şi indicaţii, Individual
acolo unde este cazul.
Copiii lucrarea până duc la bun sfârşit
sarcina.

5. Copii sunt atenți și Conversați


Evaluarea Educatoarea apreciază verbal munca primesc recompensele. a
activității preșcolarilor şi felul în care ei au realizat Explicația Individual
desenul. Frontal

8. Desenele sunt expuse în sala de grupă şi Preșcolarii ascultă cu Conversa- Individual Observarea
Încheierea urmează a fi dăruite. atenţie și se joacă cu ţia Frontal comportam
activităţii baloanele. entului

S-ar putea să vă placă și