Sunteți pe pagina 1din 3

Componentele vizate

1.1 Problematica sociologiei:

• concept de sociologie
• problematica si functiile
sociologiei:probleme sociale,realitate socială,
colectivităti umane,comportament
uman;functii:cognitivă ,de prognoză socială
praxiologică;
• Max Weber; Emile Durkheim;Talcott Parsons.

1.2 Notiuni de antropologie


Antropologie fizică, socio culturală, filozofică,
raportul dintre umanism si antropologie
Natura umană din perspectivă religioasă, naturalistă,
socială
1.3. Viata socială, relatii individ societate, umanizare,socializare

2. Elemente de sociologie a colectivitătii


2.1. Forme de asociere:colectivităti umane:
multimea, colectivitătile statistice si sociale
Notiunea de grup social mare: definitie, caracteristici, clasificarea grupurilor sociale mari,clase sociale: struct
rol social; stratificare socială, mobilitate socială:
dimensiunile pe verticala si orizontala
-procesul de integrare sociala si reintegrare, problematica demografică.
Grupuri sociale mici, structura; structuri semnificative: de comunicare, cognitivă, socioafectivă;functii si proc
muncă: competitie si cooperare, conducerea, functiile grupului de muncă, conditiile constatiuirii
grupului de muncă, liderul formal si informal
2.2 Familia ca grup social: interpretarea sociologică a
familiei, tipologii ale familiei; functiile familiei(economică, biologică, juridică, socio-afectivă,familia in socie
modele alternative ale vietii de familie.
2.3. Cultură organizationala: institutii si organizatii,
conceptul de cultură, functiile culturii, sociologia culturii

3.1 Elemente de sociologie medicală


Institutia medicala
Aspecte sociale ale bolii: notiunea de boală,consecintele bolii, atitudini fată de boală.
Rolurile sociale în relatia terapeutică: status social,rol social al asistentului medical,al pacientului.
3.2. Tipuri de relatii asistent medical-pacient:
• de complementaritate
• conducere
• cooperare
• coparticipare
Conflict de roluri: situatii conjuncturale, expectante,
evaluarea gravitătii bolii, interese si prioritati,stingerea conflictului.
3.3. Strategii de control-comunicarea verbală, non
verbală, limbaj, paralimbaj,expresie facială, atitudini,posturi, persuasiunea, negocierea, reguli pentru
pacient, reguli pentru asistentul medical.

4. Componente de design si realizare în cercetarea sociologică


Pregătirea cercetării:
-elaborarea proiectului de cercetare
-studierea bibliografiei
-precizarea conceptelor
-operationalizarea conceptelor
-stabilirea ipotezelor de lucru
-alegerea metodelor si tehnicilor
-construirea instrumentelor de lucru
- delimitarea esantionului
-organizarea actiunii practice
-studiul pilot

Chestionarul sociologic în anchete si sondaje:


-Definire. Reguli de formulare a întrebărilor:
-Clasificarea chestionarelor/ întrebărilor
- Structura chestionarelor. Logica întocmirii lor

Esantionarea sau cercetarea selectivă:


-Cercetare pe bază de esantion
-Proceduri de esantionare
-Scheme de esantionare si tipuri de esantionare
-Tipuri de esantioane

Erori frecvente în anchete sau sondaje si sursele lor


-Conceptul de “eroare”
-Surse principale de erori
-Concluzii

Finalitatea rezultatelor anchetelor si sondajelor:


-Metode si tehnici simple de prelucrare a datelor
-Distributiile de frecvente
-Vizualizarea datelor prin reprezentări grafice
-Procentele si frecventele relative
-Indicatorii caracteristicilor cantitative
-Mărimile medii

Metode de culegere a informatiei


Observatia sociologică:
-Caracteristici
-Conditii si reguli ale observatiei sociologice
-Tipuri de observatie sociologică
-Valoarea si limitele observatiei sociologice
Experimentul sociologic:
-Valoare si specific
-Definitie si concepte
-Tipuri de experimente sociologice
Metoda interviului sociologic:
-Specificul interviului sociologic
-Tipurile interviului sociologic
-Regulile aplicării interviului

Metoda analizei documentelor:


-Definitia documentului
-Clasificarea documentului
-Tehnici de documentelor

Ancheta sociologică si sondajul de opinie, metode predilecte actuale:


-Definirea si specificul metodei anchetei sociologice
-Tehnici de anchetă
-Tipurile anchetei sociologice
-Raportul dintre cercetare-anchetă-sondaj de opinie
-Anchetă- interviu: comparatii

Politica sociala:
-conceptualizare, strategii si obiective, parteneriate
-etapizarea(stabilirea agendei, formularea politicii,luarea deciziilor, implementare si evaluarea)
-criterii de analiza a politicilor sociale: context sociopolitic,
locul in ierarhia politica si agenda de lucru a executivului, parteneriate, identifcare resurse,
vizibilitatea practicii
Paradigme: functionaliste, conflictualiste,interactioniste.
Modele de sănătate: Bismark, Beverige, Semasko,Român (indicatori ai stării de sănătate)
Politici sociale de sănătate:
-obiectivele Uniunii Europene
-directii strategice in domeniul sănătătii in România.