Sunteți pe pagina 1din 13

CREATIVE BUSINESS

2017

Cuprins
Prezentare idee de afacere............................................................................................................................. 3
Analiza SWOT.............................................................................................................................................. 3
Scopul proiectului ......................................................................................................................................... 4
Obiectivele proiectului .................................................................................................................................. 4
Rezultatele proiectului .................................................................................................................................. 4
Echipa proiectului și responsabilitățile acesteia............................................................................................ 5
Managementul echipei de proiect ................................................................................................................. 8
Grupurile ţintă vizate .................................................................................................................................... 8
Beneficiarii finali .......................................................................................................................................... 9
Actorii interesaţi ........................................................................................................................................... 9
Planul de lucru .............................................................................................................................................. 9
Diagrama Gantt ........................................................................................................................................... 11
Buget ........................................................................................................................................................... 12

2
Prezentare idee de afacere

În noua eră caracterizată de clasa creativă, cafenelele au devenit locurile pentru întâlniri
de afaceri a generaţiei Y şi X. Când eşti la începutul unui proiect, cafeneaua este locul ideal
pentru a avea întâlniri cu clientul tău. Mese mari, cafele gustoase, muzica relaxantă şi
conexiunea la Internet sunt ingredientele esenţiale pentru un mediu plăcut şi mult mai personal
decât o sală de conferinţă sau un spaţiu de coworking.
La nivelul Iaşiului se observă o tendinţă din ce în ce mai accentuată pentru freelanceri,
antreprenori, angajaţi ai diverselor companii de a se întâlni cu potenţialii clienţii într-un mediu
cât mai relaxant şi mai plăcut. O întâlnire la o cafenea creează o atmosferă degajată, elimină
tensiunea dintre cele două părţi care nu se cunosc foarte bine şi de regulă este propice încheierii
de contracte. De asemenea o cafenea ca aceasta este ideală și pentru studenții ce trebuie să
realizeze proiecte de echipă și nu au un loc anume pentru a se întâlni.
Ideea de afacere a pornit tocmai de la această nevoie de a evada din vechile tipare ale
întâlnirilor la birou şi de a le muta într-un altfel de spaţiu relaxant şi prolific afacerilor.
Cafeneaua Business Coffee îşi propune să combine diverse sortimente de cafea şi produse
de patiserie, cu un mediu plăcut, conexiune Wi-Fi puternică, muzică ambientală potrivită, prize
multe, toate într-un spaţiu cu un design minimalist. Vom oferi cele mai bune servicii într-un timp
scurt de livrare şi vom realiza oferte pentru diferite momente ale zilei, pentru a atrage câţi mai
mulţi clienţi.
Sloganul Cafenelei ”Business Coffee” este: „ O afacere reușită se încheie la Business
Coffee”.

Analiza SWOT

a. Puncte tari (mediului intern)


- Calitate ridicată a serviciilor;
- Varietate a băuturilor pe bază de cofeină;
- Programe de fidelitate pentru clienţi;
- Locaţie prielnică – parterul unei clădiri de birouri;
- Preţuri scăzute.
b. Puncte slabe (mediul intern)
- Lipsa de experienţă a managerului în desfăşurarea acestei activităţi;
- Lipsa unui renume;
- Costuri ridicate cu forţa de muncă.
c. Oportunităţi (mediu extern)

3
- Număr mare de companii de business care promovează acest tip de întâlnire;
- Număr mare de studenți (Universități) ce nu au un loc specific pentru a realiza proiecte
de echipă.
d. Ameninţări (mediu extern)
- Dificultate în obţinerea avizelor necesare;
- Număr mare de cafenele la nivelul Iaşiului;
- Creșterea costului cu material primă;
- Devalorizarea monedei naționale.

Scopul proiectului

Scopul proiectului îl reprezintă crearea unui mediu relaxant întâlnirilor de business a


freelacerilor, antreprenorilor, angajaţilor companiilor și chiar a studenților. Prin deschiderea
cafenelei Business Coffee ne propunem să răspundem nevoilor acestor persoane, să oferim
servicii de foarte bună calitate, un scurt timp de livrare a comenzii, conexiune Wi-Fi puternică,
muzică prielnică şi prize multe.

Obiectivele proiectului

- Creșterea numărului clienților cu 25% după primele 6 luni de la înființare prin modalitățile
de promovare;
- Adaptarea permanentă la mediul de afaceri prin oferirea de noi produse și modalități de
petrecere a timpului liber;
- Dezvoltarea unei relații de încredere cu clienții astfel încât promovarea cafenelei să se
realizeze și prin recomandări.

Rezultatele proiectului

Oferta cafenelei va fi centrată pe cafea: de la cafele clasice (espresso, cappuccino, cafe


latte, marocchino etc) până la cocktailuri originale, precum Comfort Coffee, Frozen Irish Coffee,
Hot Dylan, Scrump Coffee, Boston Carribean Coffee etc. Oferta este completată de un meniu
cuprinzător de ceaiuri aromate calde și reci, de băuturi alcoolice și non-alcoolice. Nu în ultimul
rând, alături de o ceașcă de cafea, clienții cafenelei pot servi și produse de patiserie, prăjituri,
sandwich-uri sau înghețată.
Preţurile practicate vor încadra Cafeneaua în categoria medie. În funcție de produs,
Cafeneaua va practică un ados comercial de la 30% (băuturile non-alcoolice) până la 300%
(produsele pe bază de cafea şi ceaiurile). Astfel, o cafea va costa între 5 şi 15 lei, o ciocolată

4
caldă între 7 şi 10 lei, băuturile non-alcoolice între 5 şi 12 lei. În cursul săptămânii, Cafeneaua va
practica preturi reduse cu 15% pentru a atrage clienții. Clienții fideli vor putea încheia cu
Cafeneua un abonament prin care vor beneficia de discount-uri substanțiale. La o capacitate
maximă, cafeneaua va putea avea 100 clienți.

Echipa proiectului și responsabilitățile acesteia

Pentru implementarea acestui proiect vom avea nevoie de o component management


formată din: manager de proiect, un responsabil financiar, responsabil achiziții şi o componentă
operaţională: Manager cafenea, chelner şef, chelneri, barista, personal curăţenie.
COMPONENTĂ MANAGEMENT
Managerul de proiect va trebui să asigure derularea proiectului în parametri stabiliţi şi
respectarea condiţiile contractuale stipulate.
Cunoștințe: studii în domeniul managementului proiectelor
Abilități: planificare, organizare, coordonare și control a activității de management a
proiectului.
Responsabilități:
- Organizează, monitorizează şi controlează implementarea proiectului în conformitate
cu graficul de activităţi;
- Coordonează activitatea echipei de proiect;
- Stabileşte sarcinile, responsabilităţile şi datele periodice de întâlnire ale membrilor
echipei de proiect;
- Responsabil cu activitatea de informare şi publicitate în cadrul proiectului;
- Identificarea, urmărirea şi rezolvarea situaţiilor dificile în proiect;
- Răspunde pentru toate materialele şi informaţiile întocmite şi difuzate;
- Identificarea, managementul şi atenuarea riscurilor în proiect;
- Răspunde pentru asigurarea secretului profesional şi de serviciu şi pentru asigurarea
confidenţialităţii informaţiilor;
- Răspunde pentru execuţia bugetului propus şi ia decizii referitoare la utilizarea resurselor
financiare;
- Răspunde de administrarea bugetului proiectului;
- Raportează modul de realizare a obiectivelor propuse prin proiect către autoritatea
contractantă;
- Identifică împreună cu ceilalți membri ai echipei proiectului cele mai potrivite firme ce
vor fi implicate în derularea proiectului;
- Stabilește împreună cu ceilalți membri ai echipei și cu firmele implicate în implementare
proiectului căile de acțiune ce trebuie realizate.

5
Responsabil financiar va ţine evidenţa modului de alocare a resurselor din cadrul proiectului,
având în vedere condițiile impuse prin ghidul solicitantului precum și reglementările în vigoare
privind legalitatea şi eficienţa cheltuielilor ce vor fi implicate în derularea proiectului.
Cunoștințe: studii în domeniul contabilităţii, cunoştinţe despre proceduri de raportare financiară
şi despre legislaţia financiar-contabilă
Abilități: planificare şi organizare financiară, sinteză şi analiză, lucru independent dar şi în
echipă
Responsabilități:
- Gestiunea financiară a proiectului
- Pregătește documentația financiar-contabilă pentru derularea activităților
- Urmărește fluxul documentelor financiar – contabile
- Verifică facturile emise de furnizori şi respectarea termenelor de plată
- Urmărește și controlează corectitudinea tranzacţiilor bancare
- Elaborează rapoarte financiare
- Rezolvă problemele financiar-contabile ce apar pe perioada implementării proiectului
- Răspunde de evidenţa serviciilor și bunurior achiziţionate în proiect
- Menţine legătura cu Autoritatea de Management (finanțatorul)
- Participă la evaluarea și recrutarea personalului aferent bunei desfășurări a centrului
after-school
- Identifică împreună cu ceilalți membri ai echipei proiectului cele mai potrivite firme ce
vor fi implicate în derularea proiectului
- Stabilește împreună cu ceilalți membri ai echipei și cu firmele implicate în implementare
proiectului căile de acțiune ce trebuie realizate
- Analizează cererile de ofertă primite de la furnizori

Responsabil tehnic achiziții asigură implementarea corectă a proiectului în funcție de condiţiile


impuse prin ghidul solicitantului și de reglementările în vigoare în ceea ce privește activitățile de
natură tehnică.
Cunoștințe: studii în domeniul economic și tehnic, experiență în negocieri de contracte și
derularea procedurilor de achiziție publică,
Abilități: planificare şi organizare financiară, sinteză şi analiză, lucru independent dar şi în
echipă
Responsabilități:
- Întocmeşte documentaţia aferenta achiziţiilor pentru lucrări şi dotări
- Organizează procesul de achiziţie
- Este responsabil cu bună desfăşurare a procesului de achiziţii
- Efectuează rapoarte aferente activităţii de achiziţii
- Stabileşte caracteristicile tehnice pentru caietele de sarcini
- Monitorizează instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor
- Monitorizează desfășurarea lucrărilor de modernizare a centrului after-school

6
- Participa la evaluarea şi recrutarea personalului aferent bunei desfăşurări a centrului
after-school
- Identifică împreună cu ceilalți membri ai echipei proiectului cele mai potrivite firme ce
vor fi implicate în derularea proiectului
- Stabilește împreună cu ceilalți membri ai echipei și cu firmele implicate în implementare
proiectului căile de acțiune ce trebuie realizate

COMPONENTĂ OPERAȚIONALĂ

Manager
cafenea

Ospătar
Contabil
șef

Ospătari Barman Menajeră


Nume funcție Responsabilități/atribuții

Manager cafenea - Optimizarea permanentă a serviciilor oferite, astfel încât sa fie respectate
standardele calitative asumate;
- Monitorizarea cheltuielilor si respectarea bugetului alocat;
- Supravegherea activităţii de aprovizionare cu produse alimentare si
nealimentare;
- Managementul resurselor umane existente;
- Coordonarea organizării evenimentelor speciale si festive;
- Urmărirea soluţionării eficiente a solicitărilor clienţilor;
- Stabilirea unor relaţii optime cu clienţii, pentru rezolvarea in timp util si și în
bune condiţii a tuturor problemelor ocazionale;
- Prospectarea pieţei de profil în vederea îmbunătăţirii continue a serviciilor,
având ca scop final realizarea obiectivelor asumate;

Chelner șef - Organizează și răspunde de întreaga activitate din procesul de servire;


- Verifică prezența și ținuta personalului;
- Verifică satrea de curățenie și de igienă a spațiului de servire;
- Primește clienții la intrarea în sala și îi conduce la mese;
- Supraveghează modul în care ospătarii și barmanul își desfășoară activitatea;

7
- Rezolvă operativ sesizările clienților;
- Instruiește personalul;

Chelner - Execută activitatea de pregătire a salei de servire;


- Verifică starea de curățenie a spațiului;
- Execută aranjarea meselor;
- Servesc clienții;

Barista - Efectuează operațiunile de servire a clienților cu băuturi specifice localului;


- Verifică stocul zilnic și valoric al gestiunii;
- Se aprovizionează cu toate sortimentele de băuturi;
- Se dotează cu toate tipurile de pahare;

Personal asigurare - Se va ocupa de întreținerea spațiului și păstrarea igienei în raport cu aparatura


curățenie și materialele utilizate: aspiratoare, mături mecanice, ștergătoare de praf,
prosoape, detergenți etc.
Contabil - Înregistrează încasările și plățile în lei conform extrasului de cont;
- Operează încasările și plățile în numerar conform registrului de casă;
- Operează avansurile din trezorerie conform deconturilor;
- Înregistrează facturi de prestații furnizori interni;
- Înregistrează intrări de marfă în baza documentelor primite de la magazie
(facturi interne, facturi externe);
- Întocmeste situații și rapoarte financiar-contabile și verifică corelarea
acestora:
- Întocmeste săptamânal lista facturilor emise și neîncasate și lista avansurilor
disponibile in lei;
- Întocmește balanțe de verificare pentru clienți;
- Întocmește liste de avansuri din trezorerie;

Managementul echipei de proiect

Echipa de proiect va fi condusă de către Managerul de proiect care va trebui să


stabilească obiectivele proiectului, să împărțească lucrările pe subproiecte și activități bine
definite, să urmărească desfășurarea activităților, să coordoneze echipa și să comunice permanent
cu responsabilul financiar și cu responsabilul tehnic-achiziții pentru ca proiectul să se desfășoare
conform celor planificate.

Grupurile ţintă vizate

Grupurile țintă vizate sunt constituite din angajați ai unor companii, antreprenori sau
studenți ce nu dispun de un loc proprice întâlnirilor de business/educaționale și își doresc să iasă
din vechile tipare și vor să servească o băutură delicioasă într-un mediu plăcut.

8
Beneficiarii finali

Angajați companii, antreprenori, freelanceri cu vârste cuprinse între 22-40 ani și studenți
ai universităților ce caută un loc relaxant, primitor și plăcut pentru a servi o băutură în timp ce își
rezolvă o parte din activitățile zilnice.

Actorii interesaţi

Persoane fizice autorizate, freelanceri, studenți care ar putea beneficia de serviciile oferite
de cafeneaua Business coffee și furnizorii de echipamente, materiale, electricitate, gaze, băuturi
cu care am putea încheia contracte pe perioada implementării proiectului și după.

Planul de lucru
Jaloane
Jalon nr. 1 – Avize necesare
1100 Analizarea pieței imobiliare
Se va face o analiză a spațiilor ideale pentru deschiderea cafenelei și a prețurilor de către
managerul de proiect.
1200 Identificarea spațiului în care va fi deschisă cafeneaua
Se va hotărî asupra unui spațiu din 3 variabile propuse, în funcție de diverse variabile
(preț, locație, utilități, mărime, design spațiu).
1300 Semnarea contractului de închiriere
După alegerea spațiului ideal deschiderii cafenelei se va semna contractual de închiriere
de către Managerul cafenelei.
1400 Obținerea autorizațiilor și a avizelor de funcționare
După semnarea contractului se vor obține autorizațiile și avizele de funcționare necesare.

Jalon nr. 2 – Cafenea funcțională


2100 Contractare firmă amenajare spațiu
Membrii echipei de implementare vor trebui să facă o analiză a pieței în vederea identificării
celor mai potrivite firme ce vor fi implicate în derularea proiectului. Această activitate se va
realiza numai după ce se va finaliza cea anterioară.
2200 Amenajare spațiu
Pentru realizarea acestei activități managerul de proiect și reprezentantul firmei de construcții se
vor întâlni pentru a stabili direcțiile de urmat. După ce se va da ordinul de începere a lucrărilor,
firma de construcție va începe efectiv lucrările de amenajare a spațiului.
2300 Dotare spațiu
După finalizarea lucrărilor de amenajare a spațiului, managerul de proiect va superviza recepția
și punerea în funcțiunea a dotărilor achiziționate

9
2310 Primirea dotărilor
2320 Repepția dotărilor
2330 Punerea în funcțiune a dotărilor
Jalon nr. 3 – Personal angajat
3100 Recrutare
3110 Definitivare necesar
3120 Publicare anunțuri angajare
3130 Analizare CV-uri primate
3140 Selecția candidaților
3200 Semnare contracte de muncă
Persoanele selectate, vor fi chemate să li se prezinte fişa postului, contractul de angajare şi
semnarea lui, stabilirea de clauze suplimentare dacă este cazul.
Jalon nr. 4 Furnizori cafenea
4100 Alegerea furnizorilor de băuturi nealcoolice, produse patiserie-cofetărie
Această activitate presupune cererea de oferte de la mai mulţi posibili parteneri, selecţia şi
semnarea contractului. Se urmăreşte obţinerea unui bun raport preţ/calitate.
4110 Cererea de oferte
4120 Testarea produselor
4130 Selecţia celei mai bune oferte conform criteriilor stabilite
4140 Încheierea contractului
4200 Alegere furnizori utilități (gaz, apa, cablu, internet)
Această activitate presupune cererea de oferte de la mai mulţi posibili parteneri, selecţia şi
semnarea contractului. Se urmăreşte obţinerea unui calități deosebite a internetului.
4210 Cererea de oferte
4220 Selecţia celei mai bune oferte conform criteriilor stabilite
4230 Încheiere contract
Jalon nr. 5 Promovare cafenea
4100 Realizare pagina Facebook cu eveniment de deschidere a cafenelei
Această activitate va fi realizată de către Managerul cafenelei.
4200 Realizare pliante ce vor fi împărțite în zona birourilor și a universităților

10
Diagrama Gantt
Activitate Luna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avize necesare
Analizarea pieței imobiliare
Identificarea spațiului în care
va fi deschisă cafeneaua

Semnarea contractului de
închiriere
Obținerea autorizațiilor și a
avizelor de funcționare
Cafenea funcțională
Contractare firmă amenajare
spațiu
Amenajare spațiu
Dotare spațiu
Personal angajat

Recrutare
Semnare contracte de muncă
Furnizori cafenea
Alegerea furnizorilor de
băuturi nealcoolice, produse
patiserie-cofetărie
Alegere furnizori utilități
(gaz, apa, cablu, internet)
Promovare cafenea
Realizare pagina Facebook
cu eveniment de deschidere a
cafenelei
Realizare pliante ce vor fi
împărțite în zona birourilor și
a universităților

11
Buget

Cod activitate Denumire Denumire resurse Cantitate Preț unitar Valoare


Activitate necesare necesară (cantitate
estimată estimată*preț)
1100 Analizarea pieței Resurse umane:
imobiliare - Manager proiect - 15 zile - 200 lei - 3000
- Responsabil - 15 zile - 150 lei - 2250
financiar
Resurse material: - 1 set (20 - 20 lei - 20 lei
- pix pixuri) - 35000 - 35000
- masina - 1 buc - 5 lei/litru - 100 lei
- benzina - 20 litri
1200 Identificarea R. umane:
spațiului în care va - Manager proiect - 5 zile - 200 lei - 1000
fi deschisă - Responsabil - 1 zi - 150 lei - 150
cafeneaua financiar -
R. materiale: - 1 buc - 0 - 0
- masina - 20 litri - 5 lei/litru - 100 lei
- benzina

1300 Semnarea R. umane:


contractului de - Manager proiect - 1 zi - 200 lei - 200 lei
închiriere - Responsabil - 1 zi - 150 lei - 150 lei
financiar - 20 litri - 5 lei/ litru - 100 lei
R. material
- masina
- benzina
1400 Obținerea R. umane:
autorizațiilor și a - Manager proiect - 7 zile - 200 lei - 1400 lei
avizelor de R. materiale: - 20 litri - 5 lei/litru - 100 lei
funcționare - masină
- benzina
2100 Contractare firmă R. umane:
amenajare spațiu Manager proiect - 7 zile - 200 lei - 1400 lei
Responsabil finanaciar - 7 zile - 150 lei - 1050 lei

2200 Amenajare spațiu R. umane:


- Echipa executare - 11 luni - 7181 lei - 79000 lei
- Manager de proiect - 25 zile - 200 lei - 5000 lei
R. material:
- material de
construcții
2300 Dotare spațiu R. umane:
- Responsabil achiziții - 28 zile - 170 lei - 4760 lei
R. material
- Masina - 1 buc - 0 - 0
- Benzina - 50 litri - 5 lei/litru - 250 lei
- Mobilier/ aparatură - 20 - 700/200/1000 - 34000 lei
mese/80
scaune/4
canapele
3100 Recrutare R. umane:
- Manager proiect - 14 zile - 200 lei - 2800 lei
R. materiale:
- foi
- pix
3200 Semnare contracte R. umane:
de muncă Manager proiect - 1 zi - 200 lei - 200 lei
Responsabil financiar - 1 zi - 150 lei - 150 lei
R. materiale
4100 Alegerea R. umane:
furnizorilor de Manager proiect - 7 zile - 200 lei - 1400 lei
băuturi nealcoolice, Responsabil financiar - 5 zile - 150 lei - 750 lei
produse patiserie- R. material:
cofetărie - masina - 0 - 0 - 0
- benzina - 50 litri - 5 lei/litru - 250 lei

4200 Alegere furnizori R. umane:


utilități (gaz, apa, Manager proiect - 7 zile - 200 lei - 1400 lei
cablu, internet) Responsabil financiar - 5 zile - 150 lei - 750 lei
R. material
- masina - 20 litri - 5 lei litru - 100 lei
- benzina
5100 Realizare pagina R. umane:
Facebook cu - Manager proiect - 1 zi - 200 lei - 200 lei
eveniment de - Personal contractual - 7 zile - 400 lei - 2800 lei
deschidere a executare site web
cafenelei
5200 Realizare pliante ce R. umane:
vor fi împărțite în - Manager proiect - 1 zi - 200 lei - 200 lei
zona birourilor și a
universităților

13

S-ar putea să vă placă și