Sunteți pe pagina 1din 7
ROMANIA CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA, $I PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BOTOSANI 5, Botosani, str. Unirii nr. 10, Cod postal 710233; ea tel 0231-53632, fax 0231 — 515448; Cod fiscal 3372238 ROMANIA ‘email centrul_creatiei_botosani@yahoo.com Festivalul - Concurs Coral de Cantece Nationale Romanesti Edifia a TV-a, Botosani, 9 iunie 2018, ora 14”, Casa Tineretului REGULAMENT Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradifionale Botosani, cu sprijinul Consiliului Judeean Botosani, organizeaza in ziua de 9 iunie 2018, ora 14”, in sala Casei Tineretului din Botosani, Bulevardul Mihai Eminescu, Nr. 50, Edifia a IV-a a Festivalului-Concurs Coral de Céintece Nationale Romanesti. Scopul manifesta - Revigorarea si reconsiderarea migcirii corale; - Readucerea in atentie a cntecului patriotic romanese vechi, in special pentru copii si tineri; - Explicarea si interpretarea efectiva a repertoriului tradifional/patriotic, acesta avand un rol important in educarea tinerei generat; - Imbogitirea repertoriului formatiilor corale cu creafii din fondul traditional/patriotic; - Promovarea valorilor culturale romAnesti, in detrimentul kitsch-ului cultural-muzical importat/autohton; - Deasemenea, ne propunem si incurajam realizarea unor compozifii originale, respectiv seticrea de piese corale, care si corespunda specificului prezentului concurs; = Coneursul Coral de Cantece Nationale Roménesti se adreseaz formafiilor de amatori: coruri de copii/tineri din scoli/licee, coruri satesti, cete bairbatesti, grupuri folclorice, coruri ezimintelor culturale, coruri parohiale, coruri de amatori, ete.; ale Condifii generale de participare: - Pot participa toate genurile de coruri de amatori, respectiv: - formatii corale feminine/barbatesti/mixte, pe voci egale (fete/baieti, femei/barbati), grupuri corale. - Nu exist limit de varsti. Concursul se va desfaigura pe 4 secfiuni: A. Licee de Arti; B. Coruri/Grupuri folclorice pe o voce sau doud yoei, indiferent de varsttl C. Coruri pe 3 sau 4 voci, indifereni de varsta D. Creatie: Repertoriu de concurs: Formajiile vor prezenta 3 lucrari muzicale, cu o duratd total de maximum 15 minute, dupa cum urmeazi: - Doua piese trebuic si fie patriotice romanesti, De exemplu : Imnul Romaniei, ‘Treceti batalioane romane Carpatii, Tricolorul, Imnul eroilor, Céntecul lui $tefan cel Mare, ete.; - A treia piesi va fi tot una pat romaneasca; ic, sau o lucrare coral de inspiratie foleloried inseriere: - inscrierea se poate face pana la data de 28 mai 2018, ora 10", - Concurentii vor trimite: 1. FISA DE INSCRIERE; 2. PARTITURILE CELOR 3 PIESE DIN CONCURS SI DURATA FIECAREI PIESE; ~ Adresele pentru inscriere: ~ e-mail: centrul_ereati ~ fax: 0231/515448; - posta: C.J.C.P.C.T,, str. Unirii, nr, 10, Botosani, 710233. _botosani@yahoo.com; Juriul_poate face_preselectia_formatiilor concurente, avind_drept_criterii_valoarea tisticd (palmaresul) si data inserierii in concurs, -Juriu: ~ Juriul este compus din personalitzii locale si nationale, respectiv dirijori, profesori, artisti, specialisti in domeniul artelor gi culturii, in general. La aceasti edifie, Festivalul-Coneurs Coral de Céntece Nationale Roménesti are onoarea ca presedintele juriului s& fie compozitorul, dirijorul si profesorul SABIN PAUTZA. Personalitate marcanti, poate cel mai complex i prolific reprezentant al muzicii clasice romdnesti contemporane, Sabin Pautza s-a intors in Romania din lunga carierd nord-americand, Meestrul define numeroase premii si 3 roménesti si internafionale, printre care: premiul George Enescu”, al Academiei Romine, premiul Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, marele premiu al Televiziunii Romane, premiul de compozitie al ,Concursului International din Salt Lake ity", Utah, premiul Rudolf Nissim” al Uniunii Compozitorilor Americani, marele premiu Doctor Martin Luther King Jr.” pentru compozitie. - Jurizarea se face in functie de urmatoarele criterii: intonafie, ritmici, dinamici (nuanfe), omogenitate, interpretare, stil, valoarea si dificultatea repertoriul + Juriul poate opri interpretarea sau din alte motive. venici, atunci cand se depaseste limita rezonabila a timpului, - Juriul are dreptul de a nu acorda unele premii, sau de a le redistribui. in cazul jurizarii unor formatii care au punctaj egal, vor putea fi acordate premii ex-aequo. Pot fi oferite premii speciale din partea juriului, sponsorilor, institufii, mass-media, ete, - Hotirdrile juriului sunt definitive si nu pot fi contestate. Luc si notele juriului sunt confidentiale rile juriului, sistemul de notare + Premi TROFEUL CONCURSULUI - 2.000 lei A. Licee de Arti: - Premiul 1 = 1.000 lei -Premiulal2-lea = 800 lei -Premiulal3-lea = 500 lei - Mentiune = 400 tei B. Coruri pe o voce sau doui voci / Grupuri folclorice: - Premiul 1 = 1.000 lei -Premiulal2-Iea = 800 lei -Premiulal3-lea - 500 lei - Mentiune = 400 tei C. Coruri pe 3 sau 4 voci: -Premiul 1 - 1.500 lei -Premiulal2-lea = 1,300 lei =Premiulal3-lea —- 1.000 lei - Mentiune = 400 ei D. Creatie: -Premiu special - 500 lei ~ Pentru oricare dintre cele 4 categorii, se acorda un Premiu de popularitate - 500 lei = Trofeul poate fi cstigat de catre oricare formatie, indiferent de categoria la care este inscrisi, ‘Transport i cazare: - Cheltuielile de transport si cazare vor fi suportate de catre participanti. In mod excepfional si in limita fondurilor, organizatorii vor asigura cazarea concurentilor. Masa: - Organizatorii asigurai o masa corurilor din afara municipiului Botosani, in limita a 30 de participanti/formatie. Pentru aceasta, este necesar ca tabelul de mai jos si fie completat si ‘stampilat Drepturi de inregistrare si difuzare: ~ Drepturile de inregistrare si difuzare aparfin Centrului Judefean pentru Conservarea 5i Promovarea Culturii Tradisionale Botosani, - Televiziunile care doresc sa inregistreze/difuzeze Concursul de Cantece Nationale Roménesti trebuie si objina permisiunea in scris de la C..C.P.C.T. Informafii suplimentare se pot objine la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarca Culturii Traditionale Botosani, str. Unirii mr. 10, tel. 0231-536-322, 0744-59-09-13, orele 8""-16", Referent muzica, Mirel Azamfirei Festivalul - Concurs Coral de Cantece Nationale RomAnesti Edifia a 1V-a, Botosani, 9 iunie 2018, ora 14° Casa Tineretului RE Numele formatiei corale: Adresa formatiei corale: Telefon; E-mai Numele si prenumele dirijorul Tipul de cor / creatie: A. LICEU DE ARTA B. COR PE 1-2 VOCI / GRUP FOLCLORIC C. COR PE 3-4 VOCI D. CREATIE Fete/Femei Numir de persoane: Baiefi/Barba Repertori itlul piesei si compozitorul): 1 Data, Semnitura, CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA. ‘$I PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE VIZA DIRECTOR BOTOSANI Tel,: 0231-53632; E-mail: centrul_creatiei_botosani@yahoo.com Nr sow TABEL NOMINAL cuprinzaind formatiile participante la Festivalul-Concurs Coral de Cantece Nationale Roménesti, 9 iunie 2018, Botosani, care au beneficiat de servicii de mas& in cuantumul sumei de lei, Formagia ++» Localitatea ... Sosit . ‘Jer Masa ‘Nume si prenume seria simr/CNP. teva, |Seminitura ° 1 2 3 4 23, | 24, 25, 26. a7 28, 29, 30. i; L CERTIFICAT IN PRIVINTA REALITATI, REGULARITATII $I LEGALITATIL INTOCMIT: Referent muzica, prof. Mirel Azamfirei