Sunteți pe pagina 1din 4

Tema Proiectului

Tema proiectului: să se proiecteze tehnologia de prelucrare a reperului din anexa 1 luându-se


în considerare operațiile de prelucrare mecanică prin așchiere pe mașini clasice , în condițiile unei
producții de serie mijlocie.
Să se completeze documentația tehnică aferentă tehnologiei proiectate.

Etape proiect TCM:


1. Analiza datelor iniţiale
1.1.Verificarea desenului de execuţie
1.2.Notarea suprafeţelor
1.3.Analiza tehnologicităţii de fabricaţie piesei
1.4.Alegerea semifabricatului
2. Elaborarea traseului tehnologic
3. Alegerea masinilor - unelte
4. Determinarea mărimii adaosurilor de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare
5. Determinarea parametrilor regimului de prelucrare
6. Determinarea normelor de timp
7. Analiza tehnico-economică
8. Elaborarea documentaţiei tehnologice

1
1. Analiza datelor iniţiale

1.1 Verificarea desenului de execuție

Reperul din anexa 1 reprezintă un arbore , având rol de funcțional de transmitere a


cuplului de rotație , respectiv puterea primită de alte organe de mașini pe care le susține
sau cu care este asamblat. În timpul funcționării arborele este solicitat în special la torsiune
și încovoiere.

În urma analizei desenului de execuție , s-au constat următoarele:


- desenul a fost executat pe format standardizat A4(210X297) ;
- cotele existente sunt cele necesare , toate lanțurile de dimensiuni închizându-se ;
- toleranțele pentru cotele libere vor fi conform SR EN22768-1:1995 ;
- suprafeţele ce alcătuiesc piesa sunt tehnologice, ele putându-se executa pe
maşini-unelte universale, piesa având doar suprafete de revoluție ;
- se recomandă completarea desenului de execuție cu:
o abateri de poziție de tip axiale între suprafețele S2 și S9.

1.2 Notarea suprafețelor piesei

Fig.1 Notarea suprafețelor

Din analiza desenului de execuție se disting următoarele tipuri de suprafețe:

S1 – Suprafață frontală ;
S2 – Suprafață cilindrică exterioară ;
S3 – Suprafață cilindrică exterioară ;
S4 – Suprafață cilindrică exterioară ;
S5 – Suprafață cilindrică exterioară ;
S6 – Suprafață cilindrică exterioară ;
S7 – Degajare exterioară profilată ;
S8 – Suprafață cilindrică exterioară ;
S9 – Suprafață cilindrică exterioară ;
2
S10 – Suprafață frontală ;
S11 – Suprafață cilindrică interioară ;
S12 – Suprafață cilindrică interioară ;
S13 – Suprafață cilindrică interioară ;
S14 – Teșitură 1,5x45̊ ;
S15 – Teșitură 1,5x45̊ ;
S16 – Teșitură 1,5x45̊ ;
S17 – Teșitură 2x27̊ ;
S18 – Teșitură 2x27̊ ;
S19 – Gaură frezată ;
S20 – Suprafață filetată interioară M8x1.

Tabelul 1.2. Analiza suprafețelor piesei

Forma/ Dimensiuni Toleranțe Toleranțe Toleranțe Toleranțe Ultima


Suprafața Tipul nominale dimensionale de formă de de Rugozitate prelucrare Observații
suprafeței poziție orientare aplicată

strunjire
S1 , S10 Frontale L 154 - - concentri - 3,2 de -
citate finisare
Cilindrică rectificare
S2 , S9 exterioară Φ35 39 μm - axialitate - 1,6 de -
degroșare
Cilindrică strunjire
S3 , S5 , exterioară Φ40 62 μm - - - 3,2 de -
S8 finisare
Cilindrică strunjire
S4 exterioară Φ45 - - - - 3,2 de -
finisare
Degajare strunjire
S7 exterioară Φ37,5 - - - - 3,2 de -
profilată finisare
Cilindrică strunjire
S11 interioară Φ7 - - - - 3,2 de -
finisare
Cilindrică strunjire
S12 interioară Φ15 - - - - 3,2 de -
finisare
Cilindrică strunjire
S13 interioară Φ25 - - - - 3,2 de -
finisare
strunjire
S14 , S15 Teșitură 1,5x45̊ - - - - 3,2 de -
, S16 finisare
strunjire
S17 , S18 Teșitură 2x27̊ - - - - 3,2 de -
finisare
S19 Canal L28 - - - - - frezare -
străpuns R2
S20 Filet M8x1 - - - - - - -
interior

3
1.3 Analiza tehnologicității piesei

Tehnologicitatea construcției unei piese desemnează o soluție constructiv-funcțională


care asigura condiții tehnice impuse de către utilizator și se realizează cu costuri și consum
minim de scule așchietoare și energie.

Factorii care influențează tehnologicitatea piesei sunt:


- prelucrabilitatea prin așchiere ;
- forma constructivă a piesei ;
- gradul de unificare și normalizare a piesei ;
- modul de prescriere a toleranțelor și rugozităților suprafețelor prelucrate ;
- posibilitatea folosirii unor elemente ale piesei în calitate de bază de referință
, baza de așezare , baza de fixare.

Ca urmare a analizei desenului de execuție a arborelui rezultă faptul că forma


constructivă este asigurată de o prelucrare în condiții favorabile , forma optimă asigură
folosirea unui volum minim de muncă și respectarea condițiilor de precizie dimensionale
și starea suprafeței.

Forma constructivă a piesei asigură rigiditatea corespunzătoare. Suprafețele piesei ce


sunt prelucrate prin așchiere sunt ușor accesibile și pot fi realizate cu scule obișnuite.

Piesa este tehnologică din punct de vedere funcţional, al prelucrabilităţii prin aşchiere,
al materialului utilizat , al formei constructive, fiind alcătuită din suprafețe de revoluţie ce
pot fi uşor obţinute prin aşchiere, deci nu necesită prelucrarea pe maşini unelte speciale

1.4 Alegerea semifabricatului

Având în vedere dimensiunile de gabarit (lungimea totală de 154 mm și diametru


maxim de 45 mm) , forma și precizia impusă prin desenul de execuție de către proiectant
se alege un semifabricat laminat tip bară cu secțiune circulară.

Materialul utilizat pentru executarea arborelui este E 335 , SR EN 10027-1:2006.

Caracteristici tehnologice ale materialului din care se realizează piesa sunt:


 Compoziția chimică:
 Rezistența de rupere la tracțiune: α=590...710 MPa ;
 Limita de curgere: 𝑅𝑝0,2=310 MPa ;
 Limita la oboseală:
 Duritate Brinell: 135-227 HB.