Sunteți pe pagina 1din 2

Fabula este specia genului epic, ce conţine o scurtă povestire alegorică, în versuri

sau în proză, în care sunt satirizate defecte omeneşti, cu scopul de a le îndrepta.


Personajele fabulei sunt animale, plante sau obiecte înzestrate cu însuşiri omeneşti.

Opera„Câinele şi căţelul”, Grigore Alexandrescu este o fabulă.

În primul rând în operă sunt satirizați acei oameni care propovăduiesc egalitatea
şi democraţia, dar nu le pun și în practică. Pentru a scoate în evidență acest lucru,
autorul pune în discuție prin intermediul personajelor sale, întruchipate de animale
care cu ajutorul personificării capătă însușiri omenești.. Astfel că simbolul pentru
omul nesincer este dulăul, al cărui scop ascuns este să reușească prin ipocrizie, iar
cățelul întruchipează omul naiv care crede cu ușurință vorbele auzite. Boul reprezintă
tipul omului nepăsător, al omului care nu se implică și care acceptă ideile celorlalți
făra a interveni în vreun fel.

În al doilea rând, principalul mod de expunere este dialogul, astfel că fabula


capătă aspectul unei scenete cu trei personaje, dintre care două intră în dialog –
câinele şi căţelul – iar al treilea, boul, este doar ascultător, având rolul de
personaj-martor.

Un alt argument este faptul că fabula este alcătuită din întâmplarea propriu-zisă și
morală desprinsă din text prezentată în doar două versuri. Întâmplarea propriu-zisă
începe cu vorbele arogante ale dulăului Samson care îşi exprimă indignarea faţă de
pretenţia celor mai puternici, precum lupii, urşii şi leii, că „preţuiesc ceva” prin
originea lor nobilă. El consideră că acest aspect este o întâmplare. În acest fel el
critică lipsa de modestie a celor mai puternici ca el.

În spijinul ideilor sale, aduce exemplul ţărilor civilizate în care există egalitate şi
exemplul propriu. Samurache, încurajat de cuvintele lui Samson, intervine
exprimându-şi afecţiunea şi bunele intenţii, tratându-l ca pe un frate. Samson este
uimit de îndrăzneala acestuia, îi răspunde urât: „potaie”, „lichea neruşinată”, chiar îi
promite bătaie. Aici reiese falsa modestie, ipocrizia acestuia şi naivitaea omului de
rând faţă de vorbele celor puternici.

Morala( exemplu) aparține naratorului și are


valoarea unei concluzii si pune în lumină defecte ale societății:egalitatea,
devine uneori doar un slogan pentru a-i manipula pe creduli. Din morală poate fi
observată atitudinea critică a autorului.

Prin cele două părţi ale operei, prin utilizarea ca principal mod de expunere a
dialogului,care-i conferă caracterul unei mici scenete,prin utilizarea personificării cu
ajutorul căreia se face transferul din lumea animalelor spre lumea oamenilor, prin
argumentele aduse se confirma apartenența operei la speciei.