Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Clasa: a I-a
Data:
Locul: sala de clasă
Tema: Securitatea vieţii elevilor în perioada vacanţei
Durata: 45 minute
Tipul lecţiei: de formare a deprinderilor practice şi principiilor de comportament în situaţii concrete.
 Obiective operaţionale:
 Să recunoască semnele de circulaţie;
 Să stabilească corespondenţe între imagini şi termeni potriviţi;
 Să identifice semnificaţiile semnelor (indicatoarelor) întâlnite frecvent pe stradă,instituţii publice,magazin,etc.
 Să respecte regulile de circulaţie în situaţiile create;
 Să motiveze luarea unor decizii prin referire la normele de protecţie a vieţii;
 Să stabilească regulile ce trebuie respectate de elevi în timpul circulaţiei rutiere,incendiului,înecului/prăbuşirea sub
gheaţă,electrocutării;
 Să argumenteze necesitatea respectării unor reguli de circulaţie,antiincendiare,în timpul înecului/prăbuşirea sub gheaţă
şi electrocutării în situaţii date;
 Să înţeleagă importanţa acordării la timp a primului ajutor în situaţii excepţionale;
 Să determine locul şi gradul de afectare al suferindului;
 Să acorde fără ezitare primul ajutor în caz de necesitate oricărei persoane;
 Să memoreze numerele de urgenţă necesare în cazul unor situaţii date.

Obiective afective:

 Să manifeste spirit de colaborare şi întrajutorare în relaţiile cu colegii;


 Să manifeste interes pentru respectarea regulilor de circulaţie în diferite situaţii;
 Să înţeleagă importanţa deplasării corecte pe drumurile publice a participanţilor la trafic;
Strategii didactice
a) Metode şi procedee: lucrul în grup, simularea, studiul de caz,discuţiile de grup, explicaţia, metoda "TURUL
GALERIEI"
b) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru,trusă medicală, alt material de ocazie caracteristic pentru situaţii reale
posibile.
c) Modalităţi de evaluare: orală, fişe de lucru.

Desfăşurarea lecţiei:

Evaluare
Strategii didactice
Nr. Etapele lecţiei Metode de Mijloace Forme de Timp
crt.
Activitatea Activitatea învaţămînt de învă- organizare a
profesorului elevilor ţămînt activităţii

1. Moment -face prezenţa -raspund solicitărilor - - -frontal 1min -


organizatoric -pregăteşte clasa pentru lecţie profesorului
-pregăteşte materialul didactic
2. Verificarea -împarte elevii pe grupe de cîte 4 -rezolvă, pe grupe, cerinţa din - metoda -fişe de -pe grupe 5min -orală
cunoştinţelor elevi(4 grupe) fişa de lucru lucru
,,turul
anterioare - fiecare grupă primeşte o fişă cu - fiecare grupă îşi desemnează
simboluri(diferită pentru fiecare un reprezentant care prezintă galeriei”
grupă) celorlalţi colegi rezolvarea
- cere elevilor rezolvarea - analizează răspunsurile
primului punct din fişă-stabilirea fiecărei grupe
denumirii - compară răspunsurile proprii
- cere fiecărei grupe să prezinte cu ale celorlalţi
celorlalţi colegi-importanţa
semnului
3. Transmiterea -trezeşte curiozitatea si interesul 20min
noilor pentru tema anuţată -orală
cunoştinţe „Într-o zi, doi copilaşi, -sunt atenţi -conversaţia - fişa
-Captarea Fără minte şi poznaşi, -frontal de
atenţiei Se-apucară, iac-aşa, -explicaţia -caiete lucru
Să se joace pe şosea.
-sunt atenţi -demonsţra-
-Anunţarea Şi în timp ce se jucau ţia -frontal
titlului lecţiei şi Maşinile tot treceau
a obiectivelor Gata-gata să-i lovească,
Poate, chiar, să îi rănească. -notează în caiete -frontal
-pun întrebări individual
Dar, iată, că repejor
Sunt opriţi din joaca lor.
Oare cine a putut
Jocul lor de l-a-ntrerupt?” -descoperă răspunsul ghicitorii
(agentul de circulaţie
-anunţă titlul lecţiei şi comunică -sunt atenţi
elevilor obiectivele lecţiei şi
modul de organizare a acesteia.
-Prezentarea Studiul de caz,, STRADA NU E -stabilesc regulile de circulaţie
conţinutului şi LOC DE JOACA ” -consecinţele nerespectării
dirijarea acestor reguli.
învăţării Joc –„Ascultă şi găseşte cauza” -stabilesc cauzele şi
Versuri despre prevenirea consecinţele jocului cu focul.
incendiilor. -acordă primul ajutor în caz de
Joc,,Descoperiţi detectivul” incendiu.

- stabilesc ce reprezintă
desenul şi ce s-ar putea
întîmpla în fiecare caz.
-stabilesc efectele,măsurile de
protecţie şi acordarea primului
ajutor în caz de electrocutare.

Textul ,,Prietenia”(Anexa 3)
-oferă întrebă cum să acţioneze în caz
de înec/prăbuşire sub gheaţă,regulile
pe care trebuie să-le respecte în
ambele cazuri.
4. Asigurarea -cere elevilor rezolvarea celei -rezolvă, pe grupe, cerinţa din -discuţiile -fişa de -pe grupe 15min -fişa
conexiunii de-a doua cerinţe din fişa de fişa de lucru de grup lucru de
inverse, (feed- lucru- etapele acordării - fiecare grupă îşi desemnează -joc de rol- lucru
un reprezentant care prezintă activitate -trusa -proba
back) primului ajutor în cazul
celorlalţi colegi rezolvarea practică medicală practi
prezentat în fişă.(dirijează - analizează răspunsurile - metoda ca
activitatea grupurilor) fiecărei grupe ,,turul
- propune elevilor să efectueze - compară răspunsurile proprii galeriei”
practic operaţiile de acordare a cu ale celorlalţi.
primului ajutor pentru situaţia -fiecare grupă simulează
dată, să rezolve situaţii concrete acordarea primului ajutor în
posibile în viaţă cazul prezentat în fişă
Joc,,Puzzle”-restabiliţi -stabilesc activitatea care pot s-
imaginea. o realizeze în caz de accident
în situaţii date,cu ajutorul
 Joc – „Aşa, da – Aşa, nu” cuvintelor ,, Aşa, da – Aşa, nu”
(li se prezintă planşe cu
respectarea sau încălcarea unor
reguli);
5. Evaluarea Joc,,Declar lumii întregi” -participă în cadrul jocului conversaţia microfon -frontal 3min orală
realizează o conversaţie de scaun
încheiere cu ajutorul elevilor
6. Tema pentru -anunţă tema pentru acasă: -notează tema - - - 2min -
acasă Realizarea unui desen în baza
temei cu subietul,,Viaţa are
prioritate”.
Prietenia Anexa 3

Doi prieteni mergeau impreuna prin desert.


La un moment dat s-au certat, si unul dintre ei i-a spus vorbe grele celuilalt si l-a lovit.
Acesta din urma, indurerat, fara cuvinte, a scris pe nisip: ”Astazi, cel mai bun prieten m-a jignit si m-a lovit.”
Au continuat sa mearga si au ajuns la o oaza, in lacul careia au decis sa se racoreasca.
Cel care fusese palmuit a fost cat pe ce sa se inece, dar prietenul sau l-a scos la mal.
Dupa ce si-a revenit, cel salvat a scris pe o piatra: ”Astazi, prietenul meu cel mai bun a fost langa mine cand am avut
nevoie de el.”
Celalalt l-a intrebat:
-Cand te-am lovit ai scris pe nisip, iar acum ai scris pe o piatra. De ce?
Acesta i-a raspuns:
-Cand sunt ranit scriu pe nisip pentru ca vanturile sa stearga amintirea suferintei. Dar cand cineva imi face un bine sap
aceasta amintire in piatra, pentru ca ea sa dainuie, nestearsa…
Lasa vanturile sa imprastie chiar acum in departari suferintele tale trecute, ca si cand ar fi fost scrise pe nisip… Si
cum ar fi sa incepi sa-ti sapi in piatra bucuriile ori de cate ori iti ating sufletul, pentru ca sa te poti intoarce la ele
atunci cand ai nevoie?