Sunteți pe pagina 1din 5

Tehnica jocului

Tehnica în atac Tehnica în apărare

Tehnica deplasărilor Tehnica posesiei mingii Tehnica deplasărilor Tehnica posesiei mingii
bază

Mers
Poziţ
Lovit
Sărit

Serv
gare

uare
Sărit
Pozi

Bloc
atac

bază

Aler
Aler

Prel
Pas
Mer

gare
ţiile

ura
irea

iile
ură
de

de

ură
de

aj
a

a
s

DES. 1 CLASIFICAREA TEHNICII JOCULUI DE VOLEI


Poziţiile de bază

Înaltă Medie Joasă

Stabilă

Fundamentală

Instabilă

mică
Dina
Stati

DES.2 CLASIFICAREA POZIŢIILOR DE BAZĂ


Deplasările în teren

Alergare Mers Săritură

sim
ecţi

pici

pici
are

oar
mb

gat
plu

blu
vei
Su

Pa

Pa

Pa

Pe

Pe
Sc

de

ad
ău

du

un

do

dir
hi

ca

or
a

e
s

s
e

Lateral

Înainte

Înapoi

DES. 3 CLASIFICAREA DEPLASĂRILOR ÎN VOLEI


SERVICIUL

De jos De sus

later

later
Din

Din

Din

Din
faţă

faţă
al

al
După
depla
sărit

sare
Din

ură
loc
De
pe

Înaltă Înaltă

Lumânare Prin rotarea braţelor

Plutitor

În forţă

DES. 4 CLASIFICAREA SERVICIULUI ÎN JOCUL DE VOLEI


înai
nte

Pes
te
cap

Lat
eral

Direcţie
Cu două mâini

Îna De
ltă pe
loc
Se
miî
nalt Du
ă
Înti pă
nsă dep
las
PASA

În are
Traiectorie

urc
are Pri
n
sări
tur
ă

Pe
cen
tru

Într
e
zon
Cu o mână

e
Pe
ext
re
Lungimea fileului

me