Sunteți pe pagina 1din 385

1 Motor şi periferice

10A
ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ
MOTOR

11A PARTE SUPERIOARĂ ŞI FAŢĂ MOTOR

12A AMESTEC DE CARBURANT

12B SUPRAALIMENTARE

13A ALIMENTARE CU CARBURANT

13B INJECŢIE DIESEL

13C PREÎNCĂLZIRE

14A ANTIPOLUARE

16A PORNIRE - ÎNCĂRCARE

17A APRINDERE

17B INJECŢIE BENZINĂ


X90

IANUARIE 2006 EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.
în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.
Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea
Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia
fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale." scris ă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2006


19A RĂCIRE

19B EŞAPAMENT

19C REZERVOR

19D SUSPENSIE MOTOR

X90

IANUARIE 2006 EDITION ROUMAINE

"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault.
în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului.
Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea
Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia
fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale." scris ă şi prealabilă din partea Renault.

© Renault s.a.s. 2006


12A AMESTEC DE CARBURANT

Caracteristici 12A-1

Admisie aer 12A-8

Admisie aer: Descriere 12A-10

Rezonator de aer:
Demontare - Remontare 12A-12

Filtru de aer: Înlocuire 12A-13

Filtru de aer: Demontare -


Remontare 12A-15

Cutie filtru de aer:


Demontare - Remontare 12A-17

Repartitor admisie:
Demontare - Remontare 12A-24

Cală portinjectoare:
Demontare - Remontare 12A-32

Colector eşapament:
Demontare - Remontare 12A-34

Cutie clapetă fluture:


Demontare - Remontare 12A-46
Cuprins

12A AMESTEC DE CARBURANT 13B INJECŢIE DIESEL

Cutie clapetă fluture: Injecţie diesel: Caracteristici 13B-1


Curăţare 12A-51
Injecţie diesel: Precauţii
Cutie clapetă fluture: pentru reparaţie 13B-5
Branşare 12A-52
Injecţie diesel: Prestaţie 13B-10

Injecţie diesel: Listă şi


localizare elemente 13B-11
12B SUPRAALIMENTARE
Calculator de injecţie diesel:
Configurare 13B-14
Supraalimentare: Piese şi
ingrediente pentru reparaţie 12B-1 Calculator de injecţie diesel:
Demontare - Remontare 13B-15
Turbocompresor: Demontare
- Remontare 12B-2 Pompă de înaltă presiune:
Demontare - Remontare 13B-18
Regulator de presiune:
Control 12B-8 Actuator de debit:
Demontare - Remontare 13B-25
Supapă de reglare presiune
de supraalimentare: Venturi: Demontare -
Prestaţie 12B-9 Remontare 13B-28
Regulator de presiune: Conductă de înaltă presiune
Reglare 12B-10 între pompă şi rampă:
Demontare - Remontare 13B-30

Conductă de înaltă presiune


între rampă şi injector:
13A ALIMENTARE CU CARBURANT
Demontare - Remontare 13B-33

Circuit de alimentare cu Rampă de injecţie:


benzină 13A-1 Demontare - Remontare 13B-37

Circuit de alimentare cu Sondă de temperatură


benzină: Schemă funcţională 13A-2 motorină: Demontare -
Remontare 13B-40
Circuit de alimentare cu
motorină: Schemă Injector motorină: Demontare
funcţională 13A-4 - Remontare 13B-42

Filtru de motorină: Injector motorină:


Demontare - Remontare 13A-5 Configuraţii 13B-46

Rampă de injecţie - Potenţiometru pedală de


Injectoare: Demontare - acceleraţie: Demontare -
Remontare 13A-7 Remontare 13B-47

Regulator de presiune Accelerometru: Demontare -


carburant: Control 13A-13 Remontare 13B-48

Pompă de benzină electrică:


Control 13A-14

Debit de carburant: Control 13A-16

Presiune carburant: Control 13A-18


Cuprins

13C PREÎNCĂLZIRE 16A PORNIRE - ÎNCĂRCARE

Pre-postîncălzire: Prestaţie 13C-1 Pornire încărcare: Piese şi


ingrediente pentru reparaţie 16A-1
Cutie de pre-postîncălzire:
Demontare - Remontare 13C-2 Pornire încărcare: Precauţii
pentru reparaţie 16A-2
Bujii de preîncălzire:
Demontare - Remontare 13C-3 Circuit de încărcare:
Identificare 16A-3

Circuit de încărcare:
Caracteristici 16A-7
14A ANTIPOLUARE
Circuit de încărcare: Control 16A-9
Circuit de reaspirare vapori
Circuit de încărcare:
de ulei: Prestaţie 14A-1
Prestaţie 16A-10
Generate by ImportDBAst 14A-2
Alternator: Generalităţi 16A-11
Generate by ImportDBAst 14A-3
Alternator: Demontare -
Admisie aer: Schemă Remontare 16A-12
funcţională 14A-4
Demaror: Identificare 16A-27
Recirculare gaze de
Sistem de pornire:
eşapament: Listă şi
Identificare 16A-28
localizare elemente 14A-5
Sistem de pornire:
Recirculare gaze de
Caracteristici 16A-29
eşapament: Schemă
funcţională 14A-7 Demaror: Demontare -
Remontare 16A-30
Reaspirare vapori de
benzină: Funcţionare 14A-8 Fulie alternator: Demontare -
Remontare 16A-40
Circuit de reciclare vapori de
benzină: Schemă funcţională 14A-9

Circuit de reciclare vapori de


benzină: Control 14A-10 17A APRINDERE
Circuit de reciclare vapori de
benzină: Prestaţie 14A-12 Aprindere: Caracteristici 17A-1

Absorbant de vapori de Bobine: Demontare -


benzină: Demontare - Remontare 17A-2
Remontare 14A-13 Bujii 17A-8
Absorbant de vapori de Bujii: Demontare -
benzină: Control 14A-14 Remontare 17A-9
Electrovană de recirculare
gaze de eşapament:
Demontare - Remontare 14A-16

Ansamblu de recirculare
gaze de eşapament:
Demontare - Remontare 14A-17
Cuprins

17B INJECŢIE BENZINĂ 19A RĂCIRE

Injecţie benzină: Răcire motor: Piese şi


Caracteristici 17B-1 ingrediente pentru reparaţie 19A-1

Injecţie benzină: Listă şi Răcire motor: Precauţii


localizare elemente 17B-2 pentru reparaţie 19A-2

Implantare elemente 17B-5 Circuit de răcire motor:


Caracteristici 19A-3
Sonde de oxigen: Demontare
- Remontare 17B-11 Control 19A-4

Senzor de turaţie şi de Schemă 19A-5


poziţie 17B-17
Circuit de răcire motor:
Senzor turaţie şi poziţie: Schemă funcţională 19A-7
Demontare - Remontare 17B-19
Circuit de răcire: Golire -
Calculator de injecţie Umplere 19A-10
benzină: Demontare -
Remontare 17B-20 Circuit de răcire motor:
Curăţare 19A-14
Calculator: Branşare 17B-22
Circuit de răcire: Purjare 19A-15
Particularităţi 17B-24
Radiator de răcire:
Martor luminos injecţie 17B-26 Demontare - Remontare 19A-18

Funcţie antidemaraj 17B-27 Pompă de apă: Demontare -


Remontare 19A-36
Strategie injecţie - aer
condiţionat 17B-28 Termostat: Demontare -
Remontare 19A-46
Potenţiometru cutie clapetă
fluture: Demontare - Cutie de ieşire apă:
Remontare 17B-29 Demontare - Remontare 19A-48

Corectare turaţie de ralanti 17B-33 Grup motoventilator de răcire


motor: Demontare -
Reglare îmbogăţire 17B-34 Remontare 19A-54
Corectare adaptivă Conductă schimbător de
îmbogăţire 17B-36 temperatură apă-ulei:
Gestionare centralizată Demontare - Remontare 19A-66
temperatură apă 17B-37 Conductă de intrare pompă
Particularităţi sistem (în rulaj) 17B-38 de apă: Demontare -
Remontare 19A-68
Condiţii de realizare
diagnosticări (în rulaj) 17B-39 Vas de expansiune:
Demontare - Remontare 19A-74
Diagnosticare de detectare
rateuri de combustie 17B-40

Diagnosticare catalizator 17B-41

Diagnosticare sondă de
oxigen 17B-42
Cuprins

19B EŞAPAMENT

Eşapament: Piese şi
ingrediente pentru reparaţie 19B-1

Eşapament: Precauţii pentru


reparaţie 19B-8

Catalizator: Demontare -
Remontare 19B-10

Cameră detentă: Demontare


- Remontare 19B-23

Amortizor zgomot:
Demontare - Remontare 19B-24

19C REZERVOR

Golire rezervor de carburant 19C-1

Rezervor de carburant:
Descriere 19C-3

Rezervor de carburant:
Demontare - Remontare 19C-6

Rezervor de carburant:
Golire 19C-12

Jojă: Demontare -
Remontare 19C-13

Pompă - jojă - filtru:


Demontare - Remontare 19C-15

Detector nivel de carburant:


Caracteristică 19C-18

19D SUSPENSIE MOTOR

Suspensie pendulară: Cuplu


de strângere 19D-1

Suspensie pendulară 19D-3

Suspensie pendulară stânga:


Demontare - Remontare 19D-5

Suspensie pendulară
dreapta: Demontare -
Remontare 19D-11

Suspensie pendulară spate:


Demontare - Remontare 19D-15
AMESTEC DE CARBURANT
Caracteristici 12A
K7J, şi 710

Control efectuat la ralanti(1) Carbu-


Motor
rant(2)
Emisie de poluanţi(3)
Tip
(cifră
vehicul Tip Indice Normă Ralanti CO CO2 HC Lambda
octanică
Antipo- (%)(4) (%) (ppm) (λ)
(rot/
luare minimă)
min)

LS0A Euro 3
OBD

LS0C Euro 3
fără
0,97 Super
OBD 0,5 14,5
752 ± fără
K7J 710 100 <λ<
40 maxim maxim plumb
LS0G Euro 2
1,03 (CO 95)
fără
OBD

LS0E Euro 4
OBD
(1) (3)
pentru o temperatură a apei mai mare de 80˚C şi pentru valorile legale consultaţi specificaţiile în
după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30 s funcţie de ţară
aproximativ (4)
la 2000 tr/min CO trebuie să fie de 0,3 % maxim
(2)
compatibil CO 91 fără plumb

Temperaturi în ˚C ± 1 - 40 - 10 25 50 80 110 120

Sondă de temperatură aer cu coefi- 49930 9540 ± 2050 ± 810 ± 309 ± 135 ± 8 105 ± 7
cient de temperatură negativ (rezis- ± 6790 1044 123 47 17
tenţă în Ω)

Sondă de temperatură apă cu coefi- 75780 12460 2250 ± 810 ± 280 ± 9 114 ± 3 87 ± 2
cient de temperatură negativ (rezis- ± 6970 ± 1121 112 38
tenţă în Ω)

Denumire Marcă - Tip Indicaţii particulare

Calculator de injecţie SIEMENS EMS 31.32 Calculator 90 pini

Bobine de aprindere JCAE Bobine monobloc cu ieşire dublă


Conector cu 4 pini
- A: comandă bobine cilindri 1 şi 4
- B: comandă bobine cilindri 2 şi 3
- C: alimentare + 12 V
- D: necablat

12A-1
AMESTEC DE CARBURANT
Caracteristici 12A
K7J, şi 710

Denumire Marcă - Tip Indicaţii particulare

Injectoare BOSCH EV14 Rezistenţă: 12 Ω la 20˚C


Conector cu 2 pini
- 1: alimentare
- 2: punere la masă

Senzor presiune colector SIEMENS 5WK9681 Senzor de tip piezorezistiv


Conector cu 3 pini:
- A: masă
- B: semnal
- C: alimentare + 5 V

Ordine injecţie 1, 3, 4, 2 (numărul 1 parte volant motor)

Diagnosticare Tester de diagnosticare CLIP exclusiv

Potenţiometru clapetă fluture CTS Conector cu 3 pini:


- A: masă
- B: alimentare + 5 V
- C: semnal
Rezistenţă pistă: 1200 ± 240 Ω

Senzor detonaţie JCAE Senzor de tip piezoelectric


Cuplu de strângere: 20 N.m

Senzor de poziţie şi turaţie SIEMENS Conector integrat


motor
Rezistenţă: 200 la 270 Ω

Sondă de oxigen amonte NTK 6 L Încălzirea sondei este întreruptă atunci când tempe-
ratura gazelor de eşapament este mai mare de 650
˚C .
Rezistenţă de încălzire: 3,3 Ω la 20˚C
Conector cu 4 pini
- A: alimentare rezistenţă de încălzire
- B: masă rezistenţă de încălzire
- C: + semnal
- D: - semnal
Motor cald:
- Amestec bogat > 850 mV
- Amestec sărac < 100 mV

12A-2
AMESTEC DE CARBURANT
Caracteristici 12A
K7J, şi 710

Denumire Marcă - Tip Indicaţii particulare

Sondă de oxigen aval NTK 6 L Încălzirea sondei este întreruptă atunci când tempe-
ratura gazelor de eşapament este mai mare de 650
(exclusiv pentru motoarele
˚C .
în normă Euro 3 şi Euro 4)
Rezistenţă de încălzire: 6 Ω la 20˚C
Conector cu 4 pini
- A: alimentare rezistenţă de încălzire
- B: masă rezistenţă de încălzire
- C: + semnal
- D: - semnal
Motor cald:
- Amestec bogat > 850 mV
- Amestec sărac < 100 mV

Electrovană absorbant JCAE Integrată în absorbantul de vapori de benzină


vapori de benzină
Rezistenţă: 26 ± 4 Ω la 20˚C
Conector cu 2 pini
- 1: alimentare
- 2: punere la masă

Sondă de temperatură apă SYLEA Termistor cu coeficient de temperatură negativ (con-


sultaţi tabelul precedent)

Sondă de temperatură aer DAV IATS 04 Termistor cu coeficient de temperatură negativ (con-
sultaţi tabelul precedent)

CHAMPION
RC87YCL Ecartament: 0,95 ± 0,05 mm
Bujii aprindere
SAGEM Strângere: 25 la 30 N.m

RFN58LZ

Senzor de presiune fluid TEXAS INSTRUMENT Conector cu 3 pini:


refrigerent
- A: masă
- B: alimentare + 5 V
- C: semnal

Senzor viteză vehicul HALMO Conector cu 3 pini:


- A: alimentare
- B1: semnal
- B2: masă

Presostat de direcţie asis- TEXAS INSTRUMENT Contact: deschis în repaus


tată

12A-3
AMESTEC DE CARBURANT
Caracteristici 12A
K7M, şi 710

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Control efectuat la ralanti(1) Carbu-


Motor
rant(2)
Emisie de poluanţi(3)
Tip (cifră
vehicul Tip Indice Normă Ralanti CO CO2 HC Lambda
octanică
Antipo-
(rot/ (%)(4) (%) (ppm) (λ)
luare minimă)
min)

LS0B Euro 3
OBD

LS0D Euro 3
fără 0,97 Super
OBD 0,5 14,5
752 +/- fără
K7M 710 100 <λ<
40 maxim maxim plumb
LS0H Euro 2
1,03 (CO 95)
fără
OBD

LS0F Euro 4
OBD

(1) (3)
pentru o temperatură a apei mai mare de 80˚C şi pentru valorile legale consultaţi specificaţiile în
după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30 s funcţie de ţară
aproximativ (4)
la 2000 tr/min CO trebuie să fie de 0,3 % maxim
(2)
compatibil CO 91 fără plumb

Temperaturi în ˚C ± 1 - 40 - 10 25 50 80 110 120

Sondă de temperatură aer cu coefi- 49930 9540 ± 2050 ± 810 ± 309 ± 135 ± 8 105 ± 7
cient de temperatură negativ (rezis- ± 6790 1044 123 47 17
tenţă în Ω)

Sondă de temperatură apă cu coefi- 75780 12460 2250 ± 810 ± 280 ± 9 114 ± 3 87 ± 2
cient de temperatură negativ (rezis- ± 6970 ± 1121 112 38
tenţă în Ω)

12A-4
AMESTEC DE CARBURANT
Caracteristici 12A
K7M, şi 710

Denumire Marcă - Tip Indicaţii particulare

Calculator de injecţie SIEMENS EMS 31.32 Calculator 90 pini

Bobine de aprindere JCAE Bobine monobloc cu ieşire dublă


Conector cu 4 pini
- A: comenzi bobine cilindri 1 şi 4
- B: comenzi bobine cilindri 2 şi 3
- C: alimentare + 12 V
- D: necablat

Injectoare BOSCH EV14 Rezistenţă: 12 Ω la 20˚C


Conector cu 2 pini
- 1: alimentare
- 2: punere la masă

Senzor de presiune colector SIEMENS 5WK9681 Senzor de tip piezorezistiv


Conector cu 3 pini:
- A: masă
- B: semnal
- C: alimentare + 5 V

Ordine injecţie 1, 3, 4, 2 (numărul 1 parte volant motor)

Diagnosticare tester de diagnosticare CLIP exclusiv

Potenţiometru clapetă fluture CTS Conector cu 3 pini:


- A: masă
- B: alimentare + 5 V
- C: semnal
Rezistenţă pistă: 1200 ± 240 Ω

Senzor detonaţie JCAE Senzor de tip piezoelectric


Cuplu de strângere: 20 N.m

Senzor de poziţie şi turaţie SIEMENS Conector integrat


motor
Rezistenţă: 200 la 270 Ω

12A-5
AMESTEC DE CARBURANT
Caracteristici 12A
K7M, şi 710

Denumire Marcă - Tip Indicaţii particulare

Sondă de oxigen amonte NTK 6 L Încălzirea sondei este întreruptă atunci când tempe-
ratura gazelor de eşapament este mai mare de 650
˚C .
Rezistenţă de încălzire: 3,3 Ω la 20˚C
Conector cu 4 pini
- A: alimentare rezistenţă de încălzire
- B: masă rezistenţă de încălzire
- C: + semnal
- D: - semnal
Motor cald:
- Amestec bogat > 850 mV
- Amestec sărac < 100 mV

Sondă de oxigen aval NTK 6 L Încălzirea sondei este întreruptă atunci când tempe-
ratura gazelor de eşapament este mai mare de 650
(exclusiv pentru motoarele
˚C .
în normă Euro 3 şi 4)
Rezistenţă de încălzire: 6 Ω la 20˚C
Conector cu 4 pini
- A: alimentare rezistenţă de încălzire
- B: masă rezistenţă de încălzire
- C: + semnal
- D: - semnal
Motor cald:
- Amestec bogat > 850 mV
- Amestec sărac < 100 mV

Electrovană absorbant JCAE Integrată în absorbantul de vapori de benzină


vapori de benzină
Rezistenţă: 26 ± 4 Ω la 20˚C
Conector cu 2 pini
- 1: alimentare
- 2: punere la masă

Sondă de temperatură apă SYLEA Termistor cu coeficient de temperatură negativ (con-


sultaţi tabelul precedent)

Sondă de temperatură aer DAV IATS 04 Termistor cu coeficient de temperatură negativ (con-
sultaţi tabelul precedent)

CHAMPION
RC87YCL Ecartament: 0,95 ± 0,05 mm
Bujii aprindere
SAGEM Strângere: 25 la 30 N.m
RFN58LZ

12A-6
AMESTEC DE CARBURANT
Caracteristici 12A
K7M, şi 710

Denumire Marcă - Tip Indicaţii particulare

Senzor de presiune fluid TEXAS INSTRUMENT Conector cu 3 pini:


refrigerent
- A: masă
- B: alimentare + 5 V
- C: semnal

Senzor viteză vehicul HALMO Conector cu 3 pini:


- A: alimentare
- B1: semnal
- B2: masă

Presostat de direcţie asis- TEXAS INSTRUMENT Contact: deschis în repaus


tată

12A-7
AMESTEC DE CARBURANT
Admisie aer 12A
K7J, şi 710

1202

(1) Cutie filtru de aer


(2) Cutie clapetă fluture
(3) Repartitor admisie

12A-8
AMESTEC DE CARBURANT
Admisie aer 12A
K7M, şi 710

1202

(1) Cutie filtru de aer


(2) Cutie clapetă fluture
(3) Repartitor admisie

12A-9
AMESTEC DE CARBURANT
Admisie aer: Descriere 12A
L90, şi K9K, şi 792
Schemă circuit de admisie de aer

20805

(1) Motor
(2) Cutie filtru de aer
(3) Repartitor aer
(4) Colector eşapament
(5) Cutie de recirculare gaze de
eşapament cu electrovană
(6) Turbocompresor
(7) Calculator de injecţie
(8) Schimbător de căldură aer-aer
(A) Intrare aer
(B) Ieşire gaze de eşapament

12A-10
AMESTEC DE CARBURANT
Admisie aer: Descriere 12A
L90, şi K4M
Schemă circuit de admisie de aer

102071

(1) Manşon de aspirare aer


(2) Rezonator de aer
(3) Cutie filtru de aer
(4) Cutie de aer
(5) Cutie clapetă fluture
(6) Repartitor admisie
(7) Cală portinjectoare
(8) Intrare aer

12A-11
AMESTEC DE CARBURANT
Rezonator de aer: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M

DEMONTARE

ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

116562
a Demontaţi:
- fixarea elastică(1)a cutiei rezonatorului de aer,
- cutia rezonatorului de aer(2).

REMONTARE

ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi:
- cutia rezonatorului de aer,
- fixarea elastică a cutiei rezonatorului de aer.

12A-12
AMESTEC DE CARBURANT
Filtru de aer: Înlocuire 12A
K7J, şi 710

DEMONTARE

107574
a Demontaţi şuruburile de fixare a capacului cutiei fil-
trului de aer.
a Degrafaţi clipsurile de fixare a capacului.
a Demontaţi:
- capacul cutiei filtrului de aer,
- filtrul de aer.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

12A-13
AMESTEC DE CARBURANT
Filtru de aer: Înlocuire 12A
K7M, şi 710

DEMONTARE

107574
a Demontaţi şuruburile de fixare a capacului cutiei fil-
trului de aer.
a Degrafaţi clipsurile de fixare a capacului.
a Demontaţi:
- capacul cutiei filtrului de aer,
- filtrul de aer.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

12A-14
AMESTEC DE CARBURANT
Filtru de aer: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K9K, şi 790

DEMONTARE III - ETAPĂ FINALĂ


a Poziţionaţi fasciculul de cabluri electrice pe cutia fil-
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE trului de aer.
a Branşaţi manşonul de aspirare aer pe cutia filtrului
a Demontaţi capacul motorului.
de aer.
a Debranşaţi manşonul de aspirare aer, al cutiei filtru- a Controlaţi starea de uzură a ploturilor şi schimbaţi-le
lui de aer. dacă sunt deteriorate.
a Distanţaţi fasciculul de cabluri electrice al cutiei fil- a Remontaţi capacul motorului.
trului de aer.

II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

24726

a Demontaţi cele patru şuruburi de fixare(1)pe cutia fil-


trului de aer.

a Deschideţi capacul(2)al cutiei filtrului de aer.

a Demontaţi filtrul de aer.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE

a Înlocuiţi filtrul de aer.

II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

a Remontaţi:

- filtrul de aer,

- capacul cutiei filtrului de aer,

- cele patru şuruburi de fixare pe cutia filtrului de aer.

12A-15
AMESTEC DE CARBURANT
Filtru de aer: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M

DEMONTARE II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi:
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE - filtrul de aer,

a Demontaţi rezonatorul de aer (consultaţi 12A, - capacul filtrului de aer,


Amestec de carburant, Rezonator de aer: De- - cele două şuruburi de fixare a capacului filtrului de
montare - Remontare ). aer.
a Debranşaţi conducta de depresiune(1)a amplificato-
rului de frânare de la repartitorul de admisie. III - ETAPĂ FINALĂ
a Rebranşaţi conducta de depresiune a amplificatoru-
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE lui de frânare pe repartitorul de admisie.
a Remontaţi rezonatorul de aer (consultaţi 12A,
Amestec de carburant, Rezonator de aer: De-
montare - Remontare ).

116552

ATENŢIE
Nu deterioraţi ieşirea de depresiune de pe repar-
titorul de admisie. Distrugerea sa antrenează
înlocuirea repartitorului de admisie.

a Demontaţi:

- cele două şuruburi de fixare(2)a capacului filtrului


de aer,

- capacul filtrului de aer(3),

- filtrul de aer.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Înlocuiţi filtrul de aer.

12A-16
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare 12A
K7J, şi 710

DEMONTARE

108423
a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a cutiei filtrului de
aer.

107361
a Debranşaţi:
- conducta de reaspirare a vaporilor de ulei(2),
- manşonul de admisie aer.
a Demontaţi cutia filtrului de aer.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei filtrului
de aer (10 N.m).

12A-17
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare 12A
K7M, şi 710

DEMONTARE

108423
a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a cutiei filtrului de
aer.

107361
a Debranşaţi:
- conducta de reaspirare a vaporilor de ulei(2),
- manşonul de admisie aer.
a Demontaţi cutia filtrului de aer.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei filtrului
de aer (10 N.m).

12A-18
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K9K, şi 790

DEMONTARE II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ


a Remontaţi cutia filtrului de aer lateral pe partea su-
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE portului vanei EGR.

a Demontaţi capacul motorului. a Glisaţi cutia filtrului de aer spre dreapta.

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă a Remontaţi cutia filtrului de aer coborând vertical pe
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re- partea injecţiei.
montare ).
III - ETAPĂ FINALĂ
a Branşaţi:
- conducta de aspirare pe cutia filtrului de aer,
- conectorul sondei de temperatură aer,
- conectorul senzorului de presiune de supraalimen-
tare,
- manşonul de aspirare aer pe cutia filtrului de aer.
a Remontaţi capacul motorului.
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare ).

24726
a Debranşaţi:
- manşonul de aspirare aer(1)de pe cutia filtrului de
aer,
- conectorul senzorului de presiune de supraalimen-
tare(2)al cutiei filtrului de aer,
- conectorul sondei de temperatură aer(3),
- conducta de aspirare aer(4)de pe cutia filtrului de
aer.
a Distanţaţi fasciculul de cabluri electrice al cutiei fil-
trului de aer.

II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ


a Ridicaţi partea faţă a cutiei filtrului de aer.
a Glisaţi cutia filtrului de aer spre stânga.
a Demontaţi cutia filtrului de aer.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE


a Verificaţi prezenţa ploturilor de fixare a cutiei filtrului
de aer pe suportul EGR şi pe braţe.

12A-19
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K9K

DEMONTARE II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Ridicaţi partea faţă a cutiei filtrului de aer.


I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE
a Glisaţi cutia filtrului de aer spre stânga.
a Demontaţi capacul motorului.
a Debranşaţi conducta de aer a senzorului de presiu-
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă ne de supraalimentare.
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re-
montare ). a Demontaţi cutia filtrului de aer.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Verificaţi prezenţa ploturilor de fixare a cutiei filtrului


de aer pe suportul EGR şi pe picioruşe.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Remontaţi cutia filtrului de aer lateral pe partea su-


portului vanei EGR.

a Glisaţi cutia filtrului de aer spre dreapta.

a Remontaţi cutia filtrului de aer coborând vertical pe


partea injecţiei.

III - ETAPĂ FINALĂ


24726
a Rebranşaţi conducta de aspirare aer pe cutia filtrului
a Debranşaţi: de aer.
- manşonul de aspirare aer(1)de pe cutia filtrului de
aer, K9K, şi 790
- conectorul senzorului de presiune de supraalimen-
a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură aer.
tare(2)al cutiei filtrului de aer,

K9K, şi 790

a Debranşaţi conectorul sondei de temperatură


aer(3). K9K, şi 792

a Rebranşaţi conectorul debitmetrului de aer.

K9K, şi 792
a Rebranşaţi:
a Debranşaţi conectorul debitmetrului de aer(4).
- conectorul senzorului de presiune de supraalimen-
tare,

- manşonul de aspirare aer pe cutia filtrului de aer.


a Debranşaţi conducta de aspirare aer(5)de pe cutia
filtrului de aer. a Remontaţi capacul motorului.

a Distanţaţi fasciculul de cabluri electrice al cutiei fil- a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
trului de aer. Demontare - Remontare ).

12A-20
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 9 N.m


cutiei filtrului de aer

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).
a Demontaţi rezonatorul de aer (consultaţi 12A,
Amestec de carburant, Rezonator de aer: De-
montare - Remontare ).

116552
a Debranşaţi conducta de depresiune(4)a amplificato-
rului de frânare de pe repartitorul de admisie
a Demontaţi:
- cele două şuruburi de fixare(5)a capacului filtrului
de aer,
- elementul filtrant.
a

ATENŢIE
Nu deterioraţi ieşirea de depresiune de pe repar-
titorul de admisie. Deteriorarea sa antrenează
înlocuirea repartitorului de admisie.

116651
a Debranşaţi:
- conectorul(1)al motorului pas cu pas de reglare ra-
lanti,
- conectorul(2)al potenţiometrului de poziţie clapetă
fluture,
- conducta(3)de recirculare a vaporilor de benzină.

12A-21
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M

116571 101488
a Declipsaţi: a Demontaţi cele două şuruburi de fixare(10)a cutiei
- conductele de apă în(6), filtrului de aer.

- reniflardul(7).

15757

116564 a Demontaţi cutia filtrului de aer.


a Demontaţi picioruşul de fixare a conductelor de
apă(8).
REMONTARE
a Degrafaţi cablajul electric(9)al sondei de oxigen.

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Înlocuiţi:

- garnitura cutiei clapetă fluture la fiecare demontare


utilizând unsoare pentru a facilita montarea sa,

12A-22
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie filtru de aer: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M
- niturile din plastic şi agrafele după fiecare demon-
tare.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi:
- cutia filtrului de aer,
- cele două şuruburi de fixare a cutiei filtrului de aer.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei fil-
trului de aer (9 N.m) .
a Agrafaţi cablajul electric al sondei de oxigen.
a Remontaţi picioruşul de fixare a conductelor de apă.
a Reclipsaţi:
- reniflardul,
- conductele de apă.
a Remontaţi:
- elementul filtrant,
- cele două şuruburi de fixare a capacului filtrului de
aer.
a Rebranşaţi:
- conducta de depresiune a amplificatorului de frâ-
nare de pe repartitorul de admisie,
- conducta de recirculare a vaporilor de benzină,
- conectorul potenţiometrului de poziţie clapetă flutu-
re,
- conectorul motorului pas cu pas de reglare ralanti.

III - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi rezonatorul de aer (consultaţi 12A,
Amestec de carburant, Rezonator de aer: De-
montare - Remontare ).
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

12A-23
AMESTEC DE CARBURANT
Repartitor admisie: Demontare - Remontare 12A
K7J, şi 710

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 25 N.m


repartitorului de admisie

piuliţele de fixare a 25 N.m 3


repartitorului de admisie
5

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 4
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.
6
1

107356
a Declipsaţi rotulele(3).
a Debranşaţi:
- senzorul de temperatură(4),
- senzorul de presiune(5),
1 - conducta amplificatorului de frânare de pe reparti-
torul de admisie,
108423 - conducta(6)de pe repartitorul de admisie,

a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a cutiei filtrului de - conducta de reaspirare a vaporilor de benzină de


aer. pe repartitorul de admisie.

107361

a Debranşaţi:

- conducta de reaspirare a vaporilor de ulei(2),

- manşonul de admisie aer.

a Demontaţi cutia filtrului de aer.

12A-24
AMESTEC DE CARBURANT
Repartitor admisie: Demontare - Remontare 12A
K7J, şi 710
a

IMPORTANT

În momentul acestei operaţii, este obligatoriu:


7
- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi nici un obiect
incandescent de suprafaţa de lucru,
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci
când debranşaţi racordul,
- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de
carburant.

8 a Debranşaţi conectorii injectoarelor.

107357
a Debranşaţi:
- conectorul senzorului de poziţie al clapetei fluture,
- conectorul motorului pas cu pas de ralanti(7).
a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o.

DIRECŢIE MANUALĂ
a Debranşaţi conducta de admisie benzină(8)a rampei
de injecţie.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

ATENŢIE
Înaintea intervenţiei, protejaţi alternatorul utili-
zând saci de plastic.

DIRECŢIE ASISTATĂ
a Debranşaţi conducta de admisie benzină(8)a rampei
de injecţie.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

12A-25
AMESTEC DE CARBURANT
Repartitor admisie: Demontare - Remontare 12A
K7J, şi 710

REMONTARE
a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate
demontate.

11
13

12

10
9 107777
a Remontaţi repartitorul de admisie începând cu piu-
107486 liţa de fixare inferioară centrală(13).
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburile de fixare a repartitorului de admisie
12 (25 N.m) ,
- piuliţele de fixare a repartitorului de admisie (25
N.m) .
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei filtrului
de aer (10 N.m).

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
107777
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - Remontare ).
a Demontaţi şurubul de fixare a repartitorului de admi-
sie pe braţul(9).
a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice(10)al reparti-
torului de admisie.
a Demontaţi şuruburile superioare de fixare(11)a re-
partitorului de admisie.
a Demontaţi (pe dedesubt) piuliţele inferioare de fixa-
re(12)a repartitorului de admisie.

Notă:
Pentru a putea demonta complet piuliţa de fixare
inferioară centrală:
- demontaţi piuliţele la extremităţi,
- desprindeţi repartitorul de chiulasă.

a Demontaţi repartitorul de admisie.

12A-26
AMESTEC DE CARBURANT
Repartitor admisie: Demontare - Remontare 12A
K7M, şi 710

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 25 N.m


repartitorului de admisie

piuliţele de fixare a 25 N.m


repartitorului de admisie 5 3

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.
4
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

6
1

107356
a Declipsaţi rotulele(3).
a Debranşaţi:
- senzorul de temperatură(4),
- senzorul de presiune(5),
- conducta amplificatorului de frânare de pe reparti-
1 torul de admisie,
108423 - conducta(6)de pe repartitorul de admisie,

a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a cutiei filtrului de - conducta de reaspirare a vaporilor de benzină de


aer. pe repartitorul de admisie.

107361

a Debranşaţi:

- conducta de reaspirare a vaporilor de ulei(2),

- manşonul de admisie aer.

a Demontaţi cutia filtrului de aer.

12A-27
AMESTEC DE CARBURANT
Repartitor admisie: Demontare - Remontare 12A
K7M, şi 710
a

IMPORTANT

7 În momentul acestei operaţii, este obligatoriu:


- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi nici un obiect
incandescent de suprafaţa de lucru,
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci
când debranşaţi racordul,
- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de
carburant.

a Debranşaţi conectorii injectoarelor.


8

107357
a Debranşaţi:
- conectorul senzorului de poziţie al clapetei fluture,
- conectorul motorului pas cu pas de ralanti(7).
a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o.

DIRECŢIE MANUALĂ
a Debranşaţi conducta de admisie benzină(8)a rampei
de injecţie.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

ATENŢIE
Înaintea intervenţiei, protejaţi alternatorul utili-
zând saci de plastic.

DIRECŢIE ASISTATĂ
a Debranşaţi conducta de admisie benzină(8)a rampei
de injecţie.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

12A-28
AMESTEC DE CARBURANT
Repartitor admisie: Demontare - Remontare 12A
K7M, şi 710

REMONTARE
a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate
demontate.

11
13

12

9
10 107777
a Remontaţi repartitorul de admisie începând cu piu-
107486 liţa de fixare inferioară centrală(13).
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburile de fixare a repartitorului de admisie
12 (25 N.m) ,
- piuliţele de fixare a repartitorului de admisie (25
N.m) .
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei filtrului
de aer (10 N.m).

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
107777
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - Remontare ).
a Demontaţi şurubul de fixare a repartitorului de admi-
sie pe braţul(9).
a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice(10)al reparti-
torului de admisie.
a Demontaţi şuruburile superioare de fixare(11)a re-
partitorului de admisie.
a Demontaţi (pe dedesubt) piuliţele inferioare de fixa-
re(12)a repartitorului de admisie.

Notă:
Pentru a demonta complet piuliţa de fixare infer-
ioară centrală:
- demontaţi piuliţele la extremităţi,
- desprindeţi repartitorul de chiulasă.

a Demontaţi repartitorul de admisie.

12A-29
AMESTEC DE CARBURANT
Repartitor admisie: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 9 N.m


repartitorului de admisie

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-


rie: Demontare - Remontare ).

116653
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare(7)a repartitorului de admisie,
- repartitorul de admisie.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE


a

Notă:
116654 Înlocuiţi sistematic toate garniturile de
etanşeitate.
a Dislocaţi în(1)cablul de acceleraţie de pe cutia cla-
petă fluture.
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE
a Extrageţi cablul de acceleraţie(2)din repartitorul de
admisie. a Remontaţi:
- repartitorul de admisie,
a Debranşaţi:
- şuruburile de fixare a repartitorului de admisie.
- conectorul(3)al sondei de temperatură aer,

- conectorul senzorului(4)de presiune de admisie,

- conectorii(5)ai bobinelor.

a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice(6).

a Puneţi fasciculul de cabluri electrice într-o parte.

a Demontaţi cutia clapetă fluture (consultaţi 12A,


Amestec de carburant, Cutie clapetă fluture: De-
montare - Remontare ).

12A-30
AMESTEC DE CARBURANT
Repartitor admisie: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M

116653
a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a
repartitorului de admisie (9 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi cutia clapetă fluture cu o garnitură nouă
(consultaţi 12A, Amestec de carburant, Cutie cla-
petă fluture: Demontare - Remontare ).
a Agrafaţi fasciculul de cabluri electrice.
a Rebranşaţi:
- conectorii bobinelor,
- conectorul senzorului de presiune de admisie,
- conectorul sondei de temperatură aer.
a Repuneţi cablul de acceleraţie pe repartitorul de ad-
misie şi cutia clapetă fluture.
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

12A-31
AMESTEC DE CARBURANT
Cală portinjectoare: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M, şi 690

Cupluri de strângerem

şuruburile (7) şi (8) ale 25 N.m


calei portinjectoare

şuruburile 9 până la 16 21 N.m


ale calei portinjectoare

şurubul de fixare a car- 41 N.m


terului superior de dis-
tribuţie

şurubul de fixare a 62 N.m


suportului pendular

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- 116567
rie: Demontare - Remontare ).
a Demontaţi:
- repartitorul de admisie (consultaţi 12A, Amestec
de carburant, Repartitor admisie: Demontare-
Remontare ),
- rampa de injecţie (consultaţi 13A, Alimentare cu
carburant, Rampă de injecţie: Demontare-Re-
montare ),
- suportul multifuncţional (consultaţi 10A, Ansamblu
motor şi parte inferioară motor, Suport multi-
funcţional: Demontare - Remontare ).

101792
a Demontaţi:
- şurubul(1)de fixare a suportului pendular pe cala
portinjectoare,
- şurubul(2)de fixare a carterului superior de distri-
buţie pe cala portinjectoare.

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Demontaţi:
- şuruburile(3)de fixare a calei portinjectoare,
- cala portinjectoare.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE


a Înlocuiţi sistematic garnitura calei portinjectoare.

12A-32
AMESTEC DE CARBURANT
Cală portinjectoare: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M, şi 690
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).
a Repuneţi:
- cala portinjectoare,
- toate şuruburile de fixare.

101792
a Aplicaţi cala portinjectoare pe:
- carterul superior de distribuţie apropiind
şurubul(4)manual,
- suportul pendular motor strângând ş uru-
bul(5)manual.
a Puneţi cala portinjectoare rezemată pe calele(6)ale
capacului chiulasei.
a Strângeţi în ordine şi la cupluri:
- şuruburile (7) şi (8) ale calei portinjectoare (25
N.m) ,
- şuruburile 9 până la 16 ale calei portinjectoare
(21 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ


a Strângeţi la cupluri:
- şurubul de fixare a carterului superior de distri-
buţie (41 N.m) ,
- şurubul de fixare a suportului pendular (62
N.m) .
a Remontaţi:
- suportul multifuncţional (consultaţi 10A, Ansamblu
motor şi parte inferioară motor, Suport multi-
funcţional: Demontare-Remontare ),
- rampa de injecţie (consultaţi 13A, Alimentare cu
carburant, Rampă de injecţie: Demontare-Re-
montare ),
- repartitorul de admisie (consultaţi 12A, Amestec
de carburant, Repartitor admisie: Demontare -
Remontare ).

12A-33
AMESTEC DE CARBURANT
Colector eşapament: Demontare - Remontare 12A
K7J, şi 710

Cupluri de strângerem

piuliţele de fixare a 2,5 daN.m


colectoru l u i de
eşapament

prezoanele de fixare a 0,7 daN.m


tubului de coborâre
eşapament

piuliţele de fixare a tubu- 2,1 daN.m


lui de coborâre
eşapament

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.
2
108427

a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen


a Demontaţi:

- cele două fixă ri(2 )ale tubului de coborâre


eşapament,
1 - fixările colectorului de eşapament de pe chiulasă,
- colectorul de eşapament.

REMONTARE

108425

a Demontaţi fixările(1)ale ecranului termic.

109399

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu inelul rotulei de eşapament
între colectorul de eşapament şi catalizator.

a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate


demontate.

12A-34
AMESTEC DE CARBURANT
Colector eşapament: Demontare - Remontare 12A
K7J, şi 710
a Remontaţi garnitura nouă a colectorului de
eşapament.

2
1
3

6
4

5
7

108427
a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a
colectorului de eşapament (2,5 daN.m) .
a Strângeţi la cupluri:
- prezoanele de fixare a tubului de coborâre
eşapament (0,7 daN.m) (în caz de prezoane de-
montate),
- piuliţele de fixare a tubului de coborâre
eşapament (2,1 daN.m) .
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

12A-35
AMESTEC DE CARBURANT
Colector eşapament: Demontare - Remontare 12A
K7M, şi 710

Cupluri de strângerem

piuliţele de fixare a 2,5 daN.m


colectoru l u i de
eşapament

prezoanele de fixare a 0,7 daN.m


tubului de coborâre
eşapament

piuliţele de fixare a tubu- 2,1 daN.m


lui de coborâre
eşapament

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.
2
108427
a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen
a Demontaţi:
- cele două fixă ri(2 )ale tubului de coborâre
eşapament,

1 - fixările colectorului de eşapament de pe chiulasă,


- colectorul de eşapament.

108425

a Demontaţi fixările(1)ale ecranului termic.

12A-36
AMESTEC DE CARBURANT
Colector eşapament: Demontare - Remontare 12A
K7M, şi 710

REMONTARE

2 1
3

6
4

5
7
109399
a

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu inelul rotulei de eşapament
108427
între colectorul de eşapament şi catalizator.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a
a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate colectorului de eşapament (2,5 daN.m) .
demontate. a Strângeţi la cupluri:
a Remontaţi garnitura nouă a colectorului de
- prezoanele de fixare a tubului de coborâre
eşapament.
eşapament (0,7 daN.m) (în caz de prezoane de-
montate),
- piuliţele de fixare a tubului de coborâre
eşapament (2,1 daN.m) .
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

12A-37
AMESTEC DE CARBURANT
Colector eşapament: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1567 Cleşte la distanţă pen-


tru coliere tub de reci-
clare gaze de
eşapament - EGR.

Cupluri de strângerem

prezoanele colectorului 9 N.m


de eşapament

piuliţele de fixare a 26 N.m


colectoru l u i de
eşapament
102074

şuruburile cutiei de 21 N.m a Demontaţi:


recirculare a gazelor de
- tubul metalic(1 )de recirculare a gazelor de
eşapament
eşapament,
şurubul de fixare a tubu- 21 N.m - inelul de ridicare(2),
lui metalic de admisie
aer - tubul metalic(3)de admisie aer,
- şuruburile de fixare(4)a cutiei de recirculare a ga-
şurubul de fixare a 21 N.m zelor de eşapament,
inelului de ridicare
- cutia de recirculare a gazelor de eşapament,
- piuliţele de fixare(5)a colectorului de eşapament,
DEMONTARE
- colectorul de eşapament.

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE


REMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ). I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă a Înlocuiţi garnitura colectorului de eşapament.
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re-
montare ).
II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ
a Demontaţi:
a Strângeţi la cuplu prezoanele colectorului de
- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de eşapament (9 N.m) .
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re-
a Remontaţi colectorul de eşapament.
montare ),
- turbocompresorul (consultaţi 12B, Supraalimenta-
re, Turbocompresor: Demontare - Remontare )

12A-38
AMESTEC DE CARBURANT
Colector eşapament: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K9K, şi 790
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare ).

20848-1
a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a
colectorului de eşapament (26 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi:
- cutia de recirculare a gazelor de eşapament,
- tubul nou al cutiei de recirculare a gazelor de
eşapament echipat cu coliere noi.
a Strângeţi:
- colierele pe tubul de recirculare a gazelor de
eşapament cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1567) ,
- la cuplu şuruburile cutiei de recirculare a gaze-
lor de eşapament (21 N.m) .
a Remontaţi:
- tubul metalic de admisie aer echipat cu garnituri
noi,
- inelul de ridicare.
a Strângeţi la cuplu:
- şurubul de fixare a tubului metalic de admisie
aer (21 N.m) ,
- şurubul de fixare a inelului de ridicare (21 N.m)
a Remontaţi:
- turbocompresorul (consultaţi 12B, Supraalimenta-
re, Turbocompresor: Demontare - remontare ).,
- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re-
montare ).

12A-39
AMESTEC DE CARBURANT
Colector eşapament: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K9K, şi 792
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

Cupluri de strângerem a

prezonul de fixare a 9 N.m Notă:


colectoru l u i de
Dacă un prezon se slăbeşte în timpul acestei
eşapament
operaţii, aplicaţi un strat de LOCTITE FREN-
piuliţele de fixare a 26 N.m BLOC .
colectoru l u i de
eşapament a Strângeţi la cuplu prezonul de fixare a colectoru-
lui de eşapament (9 N.m) .

a Remontaţi colectorul de eşapament.


DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane


(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-


rie: Demontare - Remontare ).

a Demontaţi:

- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de


carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re-
montare ),

- protectorul de sub motor,

- catalizatorul (consultaţi 19B, Eşapament, Catali-


zator: Demontare - Remontare ),

- ansamblul de recirculare a gazelor de eşapament


20848-1
(consultaţi 14A, Antipoluare, Ansamblu de recir-
culare gaze de eşapament: Demontare - Re- a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a
montare ), colectorului de eşapament (26 N.m) .
- turbocompresorul (consultaţi 12B, Supraalimenta-
re, Turbocompresor: Demontare - Remontare ). III - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi:
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
- turbocompresorul (consultaţi 12B, Supraalimenta-
a Demontaţi:
re, Turbocompresor: Demontare - Remontare ),
- piuliţele de fixare a colectorului de eşapament,
- ansamblul de recirculare a gazelor de eşapament
- colectorul de eşapament. (consultaţi 14A, Antipoluare, Ansamblu de recir-
culare gaze de eşapament: Demontare - Re-
montare ),
REMONTARE
- protectorul sub motor,

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE - catalizatorul (consultaţi 19B, Eşapament, Catali-


zator: Demontare - Remontare ).
a Curăţaţi suprafeţele de îmbinare.
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
a Înlocuiţi garnitura colectorului de eşapament. rie: Demontare - Remontare ).

12A-40
AMESTEC DE CARBURANT
Colector eşapament: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M
- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de
Scule şi dispozitive specializate indispensabile carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re-
montare ).
Mot. 1495-01 Dulie de 22 mm pentru
demontare - remon-
tare sonde de oxigen.

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 12 N.m


ecranului termic inferior
al colectoru l u i de
eşapament

prezonul de fixare a 8 N.m


colectoru l u i de
eşapament

piuliţele de fixare a 23 N.m


colectoru l u i de
eşapament

şurubul de fixare (6) a 21 N.m


suportului pe carterul
cilindrilor 116557

piuliţa de fixare (7) a 21 N.m a Demontaţi piuliţele de fixare(1 )a bridei de


suportului pe colectorul eşapament.
de eşapament
a Distanţaţi linia de eşapament spre înapoi.
şuruburile de fixare a 12 N.m
ecranului termic supe-
rior al colectorului de
eşapament

sonda de oxigen 45 N.m


amonte

şuruburile de fixare a 21 N.m


bridei de eşapament

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane


(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-


116635
rie: Demontare - Remontare ).
a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen amonte(2).
a Demontaţi:
a Demontaţi:
- rezonatorul de aer (consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Rezonator de aer: Demontare-Re- - sonda de oxigen amonte cu ajutorul dispozitivului
montare ), (Mot. 1495-01) ,

12A-41
AMESTEC DE CARBURANT
Colector eşapament: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M
- ecranul termic superior(3 )al colectorului de II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
eşapament.

116640
a Demontaţi suportul(4)între colectorul de eşapament
şi carterul cilindrilor.

15101

a Demontaţi: - piuliţele de fixare a colectorului de eşapament,

12A-42
AMESTEC DE CARBURANT
Colector eşapament: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M
- colectorul de eşapament.

116642

a La bancul de montaj, demontaţi:

- şuruburile(5)de fixare a ecranului termic inferior al


colectorului de eşapament,
- ecranul termic inferior al colectorului de
eşapament.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Curăţaţi planurile de îmbinare.

a Înlocuiţi obligatoriu:

- garnitura colectorului de eşapament,

- garnitura bridei de eşapament.

a Remontaţi ecranul termic inferior al colectorului de


eşapament.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a ecranului


termic inferior al colectorului de eşapament (12
N.m) .

Notă:
Dacă un prezon se slăbeşte în timpul acestei
operaţii, aplicaţi un strat de LOCTITE FREN-
BLOC .
Strângeţi la cuplu prezonul de fixare a colecto-
rului de eşapament (8 N.m) .

12A-43
AMESTEC DE CARBURANT
Colector eşapament: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

15101
a Remontaţi colectorul de eşapament.
a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele de fixare a
colectorului de eşapament (23 N.m) .

12A-44
AMESTEC DE CARBURANT
Colector eşapament: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M
III - ETAPĂ FINALĂ a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare ).

116640
a Remontaţi suportul între colectorul de eşapament şi
carterul cilindrilor.
a Strângeţi în ordine şi la cupluri:
- şurubul de fixare (6) a suportului pe carterul ci-
lindrilor (21 N.m) ,
- piuliţa de fixare (7) a suportului pe colectorul de
eşapament (21 N.m) .
a Remontaţi ecranul termic superior al colectorului de
eşapament.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a ecranului
termic superior al colectorului de eşapament (12
N.m) .
a Remontaţi sonda de oxigen amonte cu ajutorul dis-
pozitivului (Mot. 1495-01).
a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen amonte (45
N.m) .
a Branşaţi conectorul sondei de oxigen amonte.
a Remontaţi şuruburile de fixare a bridei de
eşapament.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a bridei de
eşapament (21 N.m) .
a Remontaţi:
- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare-Re-
montare ),
- rezonatorul de aer (consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Rezonator de aer: Demontare - Re-
montare ).

12A-45
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie clapetă fluture: Demontare - Remontare 12A
K7J, şi 710

DEMONTARE

1 3

108423
a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a cutiei filtrului de
aer.

107356

a Declipsaţi rotula(3).

5
2

107361
a Debranşaţi:
- conducta de reaspirare a vaporilor de ulei(2),
- manşonul de admisie aer.
a Demontaţi cutia filtrului de aer.

107357

a Debranşaţi:
- conectorul senzorului de poziţie al clapetei flutu-
re(4),

- conectorul motorului pas cu pas de ralanti(5).


a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o.

REMONTARE
a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate
demontate.

12A-46
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie clapetă fluture: Demontare - Remontare 12A
K7J, şi 710
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei filtrului
de aer (10 N.m).

12A-47
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie clapetă fluture: Demontare - Remontare 12A
K7M, şi 710

DEMONTARE

1
3

108423
a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a cutiei filtrului de
aer.

107356

a Declipsaţi rotula(3).

5
2

107361
a Debranşaţi:
- conducta de reaspirare a vaporilor de ulei(2),
- manşonul de admisie aer.
a Demontaţi cutia filtrului de aer.

107357

a Debranşaţi:
- conectorul senzorului de poziţie al clapetei flutu-
re(4),

- conectorul motorului pas cu pas de ralanti(5).


a Demontaţi cutia clapetă fluture basculând-o.

REMONTARE
a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate
demontate.

12A-48
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie clapetă fluture: Demontare - Remontare 12A
K7M, şi 710
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei filtrului
de aer (10 N.m)

12A-49
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie clapetă fluture: Demontare - Remontare 12A
L90, şi K4M, şi 690
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 13 N.m


cutiei clapetă fluture

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).
a Demontaţi cutia filtrului de aer (consultaţi 12A,
Amestec de carburant, Cutie filtru de aer: De-
montare - Remontare ).

116635
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare(2)a cutiei clapetă fluture,
- cutia clapetă fluture.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi:
- cutia clapetă fluture cu o garnitură nouă,
- şuruburile de fixare a cutiei clapetă fluture.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei cla-
116660 petă fluture (13 N.m) .
a Dislocaţi cablul de acceleraţie în(1).
II - ETAPĂ FINALĂ
a Repuneţi cablul de acceleraţie.
a Remontaţi cutia filtrului de aer (consultaţi 12A,
Amestec de carburant, Cutie filtru de aer: De-
montare - Remontare ).
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

12A-50
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie clapetă fluture: Curăţare 12A
L90, şi K4M sau K7J sau K7M
a a

IMPORTANT Notă:
Purtaţi ochelari echipaţi cu membrane laterale în Orice cădere a cutiei clapetă fluture sau orice
timpul operaţiei. şoc impune înlocuirea piesei.

a Remontaţi:
IMPORTANT - cutia clapetă fluture (consultaţi 12A, Amestec de
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. carburant, Cutie clapetă fluture: Demontare-Re-
montare ),
- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de
Notă: carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re-
Aveţi grijă să lucraţi într-un mediu curat pentru a montare ).
nu introduce murdărie în cutia clapetă fluture. a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).
a Demontaţi:

- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de


carburant, Cutie filtru de aer: Demontare-Re-
montare ),
- cutia clapetă fluture (consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Cutie clapetă fluture: Demontare -
Remontare ).

a Demontaţi inelele "O" de etanşeitate exterioare ale


cutiei clapetă fluture.
a

Notă:
Produsul de curăţare (referinţă: 77 11 171 437 )
deteriorează garniturile de etanşeitate.

a Menţineţi voletul cutiei clapetă fluture deschis ma-


nual.

a Pulverizaţi produsul de curăţare în interiorul corpului


cutiei clapetă fluture până la dispariţia urmelor de în-
fundare.
a

Notă:
Nu puneţi produs pe locaşul arcului sau pe
conector.

a Îndepărtaţi reziduurile de produs de curăţare şi rezi-


duurile de înfundare cu hârtie.
a Îndepărtaţi scamele de hârtie cu ajutorul unui pisto-
let cu aer comprimat. Suflaţi mai întâi pe conturul cu-
tiei clapetă fluture apoi în interiorul corpului cutiei
clapetă fluture.
a Înlocuiţi inelele "O" de etanşeitate ale cutiei clapetă
fluture.

12A-51
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie clapetă fluture: Branşare 12A
K7J, şi 710

D
A C

109393
Pentru branşarea cutiei clapetă fluture, consultaţi NT
Scheme electrice, Organe 222 şi 649 .

12A-52
AMESTEC DE CARBURANT
Cutie clapetă fluture: Branşare 12A
K7M, şi 710

A C D

109393
Pentru branşarea cutiei clapetă fluture, consultaţi NT
Scheme electrice, Organe 222 şi 649 .

12A-53
SUPRAALIMENTARE
Supraalimentare: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 12B
L90, şi K9K, şi 790
I - PIESE DE ÎNLOCUIT SISTEMATIC
Înlocuiţi obligatoriu următoarele piese, după ce au fost
demontate:
- toate inelele "O",
- garniturile de etanşeitate ale conductelor de ulei ale
turbocompresorului,
- garnitura flanşei de eşapament,
- orice ecran deteriorat,
- toate conductele din plastic de admisie aer de-
branşate.

II - INGREDIENTE

Organ aferent Tip de pro- Cantitate


dus

Racord tub de LOCTITE Aplicare strat


admisie ulei al tur- FRENE-
bocompresorului TANCH
pe chiulasă

12B-1
SUPRAALIMENTARE
Turbocompresor: Demontare - Remontare 12B
L90, şi K9K, şi 790

Cupluri de strângerem
Material indispensabil
şuruburile de fixare a 26 N.m
tester de diagnosticare suportului amonte pe
catalizator

Cupluri de strângerem şurubul de fixare a 21 N.m


suportului aval pe catali-
prezoanele de fixare a 9 N.m zator
turbocompresorului pe
colector şuruburile de fixare a 21 N.m
eşapamentului pe catali-
prezonul de fixare a tur- 9 N.m zator
bocompresorului pe tur-
bocompresor
DEMONTARE
piuliţele de fixare a tur- 26 N.m
bocompresoru l u i pe
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE
colectorul de eşapament
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
şuruburile de fixare a 12 N.m (consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Vehicul: Re-
conductei de retur ulei morcare şi ridicare ).
pe turbocompresor
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
racordul conductei de 22,5 N.m (consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re-
alimentare cu ulei pe montare ).
chiulasă a Demontaţi:
şurubul tubular de fixare 22,5 N.m - cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de
a conductei de alimen- carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re-
tare cu ulei pe turbo- montare ),
compresor
- roata faţă dreapta.
şurubul de fixare a tubu- 21 N.m
lui de admisie aer

şuruburile de fixare a 21 N.m


inelului de ridicare parte
distribuţie

fixările electrovanei 12 N.m


EGR

prezoanele de ieşire a 9 N.m


turbocompresorului

piuliţele de fixare a cata- 26 N.m


lizatorului pe turbocom-
presor

şuruburile de fixare a 44 N.m


suportului amonte pe
motor

şuruburile de fixare a 21 N.m


suportului aval pe cutia
de viteze

12B-2
SUPRAALIMENTARE
Turbocompresor: Demontare - Remontare 12B
L90, şi K9K, şi 790
- ecranul de protecţie al electrovanei EGR.

24748
a Debranşaţi: 102076

- conectorul sondei de temperatură aer(1), a Demontaţi fixările(7)ale flanşei de eşapament.

- conectorul electrovanei EGR(2), a Distanţaţi tubul de eşapament.


- conducta de comandă a clapetei de supraalimenta-
re(3),
- conducta de reaspirare a vaporilor de ulei.
a Demontaţi conductele de aer(4)şi(5).

20799

a Demontaţi:

- cele patru piuliţe de fixare(8)a catalizatorului pe tur-


bocompresor,
24745
- suportul amonte al catalizatorului(9),
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare(10)a suportului aval,
- fixările(6)ale ecranului de protecţie al electrovanei
EGR, - catalizatorul.

12B-3
SUPRAALIMENTARE
Turbocompresor: Demontare - Remontare 12B
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE


a Verificaţi ca schimbătorul de căldură aer-aer să nu
fie plin de ulei. În acest caz, demontaţi-l, clătiţi-l cu
produs de curăţare apoi lăsaţi-l să se scurgă şi să se
usuce.

ATENŢIE
În momentul remontării, aveţi grijă ca nici un corp
străin să nu pătrundă în turbină sau în compre-
sor.
Verificaţi ca, conducta de retur ulei a turbocom-
presorului să nu fie parţial sau complet obturată
109946 cu calamină. Asiguraţi-vă că nu există scurgere,
a Demontaţi: în caz contrar înlocuiţi piesa.

- inelul de ridicare(11),
ATENŢIE
- şurubul de fixare(12)a tubului metalic de admisie
aer, Înlocuiţi obligatoriu orice ecran termic deteriorat.
În momentul demontării - remontării, nu dete-
- tubul metalic de admisie aer trăgând în sus.
rioraţi catalizatorul.

a Înlocuiţi sistematic:
- garnitura bridei cu rotulă între catalizator şi linia de
eşapament,
- garnitura între turbocompresor şi colectorul de
eşapament,
- prezoanele de fixare a turbocompresorului,
- garniturile conductei de alimentare cu ulei a turbo-
compresorului,
- garniturile conductei de retur ulei a turbocompreso-
rului.
a Strângeţi la cuplu:
- prezoanele de fixare a turbocompresorului pe
colector (9 N.m) ,
- prezonul de fixare a turbocompresorului pe tur-
bocompresor (9 N.m) .

24754

a Demontaţi:

- conducta de admisie ulei(13)a turbocompresorului,

- piuliţa de fixare inferioară a turbocompresorului pe


colectorul de eşapament,

- cele două piuliţe de fixare superioară(14),

- conducta de retur ulei(15),

- delicat turbocompresorul.

12B-4
SUPRAALIMENTARE
Turbocompresor: Demontare - Remontare 12B
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

109946

a Remontaţi:

- tubul de admisie aer echipat cu garnituri noi,

- inelul de ridicare parte distribuţie.

24754 a Strângeţi la cuplu:

a Remontaţi: - şurubul de fixare a tubului de admisie aer (21


N.m) (19),
- turbocompresorul şi cele trei piuliţe de fixare(17)a
turbocompresorului pe colectorul de eşapament, - şuruburile de fixare a inelului de ridicare parte
distribuţie (21 N.m) .(20)
- conducta de retur ulei(16).

a Aplicaţi adeziv de tip LOCTITE FRENETANCH pe


spirele filetului racordului conductei de alimentare cu
ulei(18)parte chiulasă.
a Remontaţi conducta de alimentare cu ulei.
a Strângeţi în ordine şi până la contact:

- piuliţele de fixare a turbocompresorului pe colecto-


rul de eşapament,
- şuruburile de fixare a conductei de retur ulei pe tur-
bocompresor,
- racordul conductei de alimentare cu ulei pe chiu-
lasă,

- şurubul de fixare a conductei de alimentare cu ulei


pe turbocompresor.
a Strângeţi în ordine şi la cupluri:
- piuliţele de fixare a turbocompresorului pe co-
lectorul de eşapament (26 N.m) , 24745

- şuruburile de fixare a conductei de retur ulei pe a Remontaţi:


turbocompresor (12 N.m) ,
- electrovana EGR echipată cu o garnitură nouă,
- racordul conductei de alimentare cu ulei pe
chiulasă (22,5 N.m) , - ecranul de protecţie.

- şurubul tubular de fixare a conductei de ali- a Strângeţi la cuplu fixările electrovanei EGR (12
mentare cu ulei pe turbocompresor (22,5 N.m) . N.m) (21).

12B-5
SUPRAALIMENTARE
Turbocompresor: Demontare - Remontare 12B
L90, şi K9K, şi 790
III - ETAPĂ FINALĂ a Strângeţi în ordine şi la cupluri:
- piuliţele de fixare a catalizatorului pe turbocom-
presor (26 N.m) ,
- şuruburile de fixare a suportului amonte pe mo-
tor (44 N.m) ,
- şuruburile de fixare a suportului aval pe cutia
de viteze (21 N.m) ,
- şuruburile de fixare a suportului amonte pe ca-
talizator (26 N.m) ,
- şurubul de fixare a suportului aval pe cataliza-
tor (21 N.m) .

Notă:
Verificaţi absenţa contactului între catalizator şi
conducta de retur ulei a turbocompresorului.

20799
a Strângeţi la cuplu prezoanele de ieşire a turbo-
compresorului (9 N.m) .
a Montaţi o garnitură nouă între turbocompresor şi ca-
talizator.
a Montaţi catalizatorul.
a Strângeţi în ordine şi până la contact:
- şuruburile suportului amonte(22)pe motor,
- şuruburile suportului aval(23)pe cutia de viteze,
- şuruburile suportului amonte pe catalizator,
- şurubul suportului aval pe catalizator,
- piuliţele de fixare(24)a catalizatorului pe turbocom-
presor.

102076
a Remontaţi:
- eşapamentul echipat cu o garnitură nouă pe catali-
zator,
- şuruburile(25)ale bridei eşapamentului.
a Strângeţi la cuplu ş uruburile de fixare a
eşapamentului pe catalizator (21 N.m) .
a Verificaţi absenţa contactului sub caroserie.

12B-6
SUPRAALIMENTARE
Turbocompresor: Demontare - Remontare 12B
L90, şi K9K, şi 790
a Remontaţi:
- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re-
montare ),
- roata faţă dreapta.
a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă (consul-
taţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Remonta-
re ).
a Debranşaţi actuatorul de debit.

ATENŢIE
Nu porniţi motorul.
19709
a Acţionaţi demarorul până la stingerea martorului lu-
a Rebranşaţi:
minos pentru presiune ulei (insistaţi câteva secun-
- conducta de reaspirare a vaporilor de de).
ulei(26)făcând să coincidă reperul conductei cu re-
a Întrerupeţi contactul.
perul capacului chiulasei şi reperul vanei de recir-
culare a vaporilor de ulei, a Rebranşaţi conectorul actuatorului de debit.
- conductele de aer noi(27)şi(28)ale turbocompreso- a Verificaţi absenţa scurgerii de ulei.
rului.
a Branşaţi tester de diagnosticare şi ştergeţi defec-
tele memorate.

24748
a Rebranşaţi:
- conectorul sondei de temperatură aer(29),
- conectorul electrovanei EGR(30),
- conducta de comandă a supapei de supraalimen-
tare(31).

12B-7
SUPRAALIMENTARE
Regulator de presiune: Control 12B
L90, şi K9K, şi 790

CONTROL
a Demontaţi:
- capacul motorului,
- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re-
montare ),
- inelul de ridicare,
- şurubul de fixare a tubului metalic de admisie aer,
- tubul metalic de admisie aer trăgând în sus.

20794
a Poziţionaţi o talpă magnetică dotată cu un compara-
tor la capătul tijei supapei de reglare (pe cât posibil
pe direcţia axei tijei).
a Debranşaţi conducta(1).
a Aplicaţi progresiv o presiune pe supapa de reglare
cu ajutorul unei pompe manuale cu presiune.
Valoare de presiune: 1300 mbari ± 2 pentru o depla-
sare a tijei cu 1,95 mm ± 0,6 .

12B-8
SUPRAALIMENTARE
Supapă de reglare presiune de supraalimentare: Prestaţie 12B
L90, şi K9K, şi 790
Supapa de reglare a presiunii de supraalimentare per-
mite să reglaţi presiunea de supraalimentare.
Supapa de reglare a presiunii de supraalimentare,
acţionată de o tijă, este comandată de presiunea de
supraalimentare aplicată pe membrana supapei de re-
glare.
Supapa de reglare a presiunii de supraalimentare este
deschisă în poziţia repaus. Motorul funcţionează atunci
atmosferic.

12B-9
SUPRAALIMENTARE
Regulator de presiune: Reglare 12B
L90, şi K9K, şi 790

REGLARE

20795
a

Notă:
În caz de presiune în afara toleranţei, în momen-
tul unui control al presiunii de calibrare, se poate
interveni asupra reglării lungimii tijei(1)a supapei
de reglare.
Această reglare este efectuată cu turbocompre-
sorul montat.

a Slăbiţi contrapiuliţa şi slăbiţi sau strângeţi piuliţa de


reglare(2).

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu toate conductele din plastic
de admisie aer debranşate.

12B-10
ALIMENTARE CU CARBURANT
Circuit de alimentare cu benzină 13A
K7J, şi 710 – K7M, şi 710

Schemă funcţională circuit de alimentare cu benzină

4
1
3

19310
Circuitul de alimentare cu carburant este fără retur.
Presiunea de alimentare nu variază în funcţie de sarci-
na motorului.
Circuitul este compus din:
- un ansamblu de alimentare "pompă - jojă - filtru" cu
benzină echipat cu filtrul de benzină(1), cu pom-
pa(2)şi cu regulatorul de presiune(3)(totul situat în re-
zervor),
- o conductă(4)unică care vine de la rezervor,
- o rampă(5)fără conductă de retur şi fără regulator de
presiune de alimentare,
- un rezervor de recirculare a vaporilor de benzină(6).

13A-1
ALIMENTARE CU CARBURANT
Circuit de alimentare cu benzină: Schemă funcţională 13A
L90, şi K4M sau K7J sau K7M
Schemă funcţională a circuitului de alimentare cu benzină (ansamblu « pompă-jojă-filtru de benzină » )

19310
Circuitul de alimentare cu carburant este fără retur.
Presiunea de alimentare nu variază în funcţie de sarci-
na motorului.
Circuitul este compus din:
- o rampă(1)fără conductă de retur şi fără regulator de
presiune de alimentare,
- o conductă(2)unică care vine de la rezervor,
- un ansamblu de alimentare « pompă - jojă - filtru de
benzină » echipat cu regulatorul de presiune(3), pom-
pa(4)şi filtrul de benzină(5)(totul situat în rezervor),
- un rezervor de recirculare a vaporilor de benzină(6).

13A-2
ALIMENTARE CU CARBURANT
Circuit de alimentare cu benzină: Schemă funcţională 13A
L90, şi K4M sau K7J sau K7M
Schemă funcţională a circuitului de alimentare cu benzină (filtru exterior)

106938
Circuitul de alimentare cu carburant este fără retur.
Presiunea de alimentare nu variază în funcţie de sarci-
na motorului.
Circuitul este compus din:
- o rampă(7)fără racord de conductă de retur şi fără re-
gulator de presiune de alimentare,
- o conductă(8)unică care vine de la rezervor,
- un ansamblu de alimentare « pompă - jojă » de ben-
zină echipat cu regulatorul de presiune(9), pom-
pa(10)şi filtrul de benzină(11),
- un rezervor de recirculare a vaporilor de benzină(12).

13A-3
ALIMENTARE CU CARBURANT
Circuit de alimentare cu motorină: Schemă funcţională 13A
L90, şi K9K, şi 790

102847

(1) Jojă
IMPORTANT
(2) Pompă de amorsare manuală
Este strict interzis să slăbiţi un racord al conductei
(3) Filtru de carburant care poate fi
de înaltă presiune atunci când motorul este pornit.
echipat cu un senzor de detec-
tare a apei
(4) Pompă de înaltă presiune care
integrează o pompă auxiliară ATENŢIE
anti dezamorsare pompă de ali- - Este interzis să demontaţi interiorul pompei de
mentare mecanică (pompă de înaltă presiune şi al injectoarelor. Numai actuatorul
transfer) de debit, senzorul de temperatură motorină şi ven-
(5) Actuator de debit turi pot fi înlocuite.
(6) Rampă de injecţie - Este interzis, pentru problemele de poluare a cir-
(7) Senzor presiune rampă de cuitului, să demontaţi senzorul de presiune al ram-
injecţie pei de injecţie. În caz de defecţiune a senzorului
de presiune, înlocuiţi ansamblul constituit din sen-
(8) Injectoare electromagnetice zorul de presiune, rampă şi din conductele de
(9) Injectoare electromagnetice înaltă presiune.
(9) Venturi

Diferiţi senzori şi un calculator de injecţie sunt cuprinşi


în circuitul de alimentare cu motorină.

13A-4
ALIMENTARE CU CARBURANT
Filtru de motorină: Demontare - Remontare 13A
L90, şi K9K, şi 790

Notă:
Aveţi grijă să dispuneţi de un filtru de benzină nou
înainte de a deschide circuitul de carburant.

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă


(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re-
montare ).

a Puneţi vehiculul pe un elevator (consultaţi 02A, Mi-


jloace de ridicare, Vehicul: Remorcare şi ridicare
).
24798

a Demontaţi:

- piuliţele(2)de fixare a plăcii de protecţie a filtrului de


motorină,

- placa de protecţie a filtrului de motorină,

- filtrul de motorină din suportul său memorând po-


ziţia sa iniţială.

a Debranşaţi conectorul(4)al senzorului de detectare


a apei.

a Puneţi un rezervor sub filtrul de motorină.

ATENŢIE
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

24740 ATENŢIE

a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a apărătorii de no- În timpul acestei operaţii, este obligatoriu:
roi.
- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi nici un obiect
incandescent de suprafaţa de lucru,
a Distanţaţi uşor apărătoarea de noroi.
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci
a Demontaţi ecranul din plastic de sub filtrul de moto- când debranşaţi racordul,
rină.
- să protejaţi zonele sensibile la curgerea de car-
burant.
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
a Deschideţi şurubul de purjare(3)şi lă saţi să curgă
motorina.
a Respectaţi obligatoriu instrucţiunile de securitate şi
de curăţenie (consultaţi 13B, Injecţie Diesel, In- a Debranşaţi racordurile conductelor de pe filtrul de
jecţie Diesel: Precauţie pentru reparaţie ). motorină.

13A-5
ALIMENTARE CU CARBURANT
Filtru de motorină: Demontare - Remontare 13A
L90, şi K9K, şi 790
a Lăsaţi să curgă motorina din diferitele conducte în Procedură de amorsare a circuitului de alimentare
recipient.

a Puneţi buşoane în orificii.

a Demontaţi senzorul de detectare a apei rotindu-l în


sens invers acelor de ceasornic!;

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

ATENŢIE
Evitaţi contactul racordurilor conductelor cu un
mediu poluat.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Remontaţi senzorul de detectare a apei rotindu-l în


sens orar. 24732
a Amorsaţi circuitul de alimentare prin pompa ma-
a Branşaţi:
nuală de amorsare (degazare automată).
- racordurile conductelor,

- conectorul senzorului de detectare a apei.

a Remontaţi:

- filtrul de motorină nou în poziţia sa iniţială,

- placa de protecţie a filtrului de motorină,

- piuliţele de fixare a plăcii de protecţie a filtrului de


motorină.

Notă:
- Purjaţi periodic apa conţinută în filtrul de moto-
rină prin buşonul de purjare(3).
- Anumite vehicule posedă un senzor de detec-
tare a apei(4)în motorină, situat pe filtru. În
cazul unei detectări a apei, martorul luminos
defect injecţie se aprinde.

III - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi:

- ecranul din plastic sub filtrul de motorină,

- şuruburile de fixare a apărătorii de noroi.

a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă (consul-


taţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Remonta-
re ).

13A-6
ALIMENTARE CU CARBURANT
Rampă de injecţie - Injectoare: Demontare - Remontare 13A
K7J, şi 710

Cupluri de strângerem
3
şuruburile de fixare a 7 N.m
rampei de injecţie

şuruburile de fixare a 10 N.m


cutiei filtrului de aer

DEMONTARE
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

1 4

107357

a Debranşaţi:

- conectorii injectoarelor,

1 - conectorul senzorului de poziţie clapetă fluture(3).

108423
DIRECŢIE MANUALĂ
a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a cutiei filtrului de
aer. a Debranşaţi conducta de admisie benzină(4)pe ram-
pa de injecţie.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

ATENŢIE
Înaintea intervenţiei, protejaţi alternatorul utili-
zând saci de plastic.
2

107361
DIRECŢIE ASISTATĂ
a Debranşaţi:
a Debranşaţi conducta de admisie benzină(4)pe ram-
- conductele de reaspirare a vaporilor de ulei(2),
pa de injecţie.
- manşonul de admisie aer.
a Demontaţi cutia filtrului de aer.
IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

13A-7
ALIMENTARE CU CARBURANT
Rampă de injecţie - Injectoare: Demontare - Remontare 13A
K7J, şi 710
a a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei fil-
trului de aer (10 N.m) .
IMPORTANT

În momentul acestei operaţii, este obligatoriu: ATENŢIE


- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incan- Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
descente de suprafaţa de lucru, efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare ).
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci
când debranşaţi racordul,
- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de
carburant.

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare a rampei,

- rampa de injecţie.

101473

a Demontaţi:

- agrafele(5),

- injectoarele.

REMONTARE
a Înlocuiţi inelele "O" la nivelul bazei injectoarelor
(dacă injectorul a fost demontat, înlocuiţi de aseme-
nea inelul la nivelul capului injectorului).

a Verificaţi « clicul » racordurilor de carburant în mo-


mentul branşării.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rampei de


injecţie (7 N.m) .

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

13A-8
ALIMENTARE CU CARBURANT
Rampă de injecţie - Injectoare: Demontare - Remontare 13A
K7M, şi 710

Cupluri de strângerem
3
şuruburile de fixare a 7 N.m
rampei de injecţie

şuruburile de fixare a 10 N.m


cutiei filtrului de aer

DEMONTARE
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

4
1

107357

a Debranşaţi:

- conectorii injectoarelor,
1 - conectorul senzorului de poziţie clapetă fluture(3).

108423
DIRECŢIE MANUALĂ
a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a cutiei filtrului de
aer. a Debranşaţi conducta de admisie benzină(4)pe r
ampa de injecţie.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

ATENŢIE
Înaintea intervenţiei, protejaţi alternatorul utili-
zând saci de plastic.
2

107361
DIRECŢIE ASISTATĂ
a Debranşaţi:
a Debranşaţi conducta de admisie benzină(4)pe r
- conductele de reaspirare a vaporilor de ulei(2),
ampa de injecţie.
- manşonul de admisie aer.
a Demontaţi cutia filtrului de aer.
IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

13A-9
ALIMENTARE CU CARBURANT
Rampă de injecţie - Injectoare: Demontare - Remontare 13A
K7M, şi 710
a a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei fil-
trului de aer (10 N.m)
IMPORTANT

În momentul acestei operaţii, este obligatoriu: ATENŢIE


- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incan- Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
descente de suprafaţa de lucru, efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare ).
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci
când debranşaţi racordul,
- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de
carburant.

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare a rampei,

- rampa de injecţie.

101473

a Demontaţi:

- agrafele(5),

- injectoarele.

REMONTARE
a Înlocuiţi inelele "O" la nivelul bazei injectoarelor
(dacă injectorul a fost demontat, înlocuiţi de aseme-
nea inelul la nivelul capului injectorului).

a Verificaţi « clicul » racordurilor de carburant în mo-


mentul branşării.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rampei de


injecţie (7 N.m) .

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

13A-10
ALIMENTARE CU CARBURANT
Rampă de injecţie - Injectoare: Demontare - Remontare 13A
L90, şi K4M, şi 690

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 9 N.m


rampei de injecţie

piuliţe de fixare a pro- 21 N.m


tecţiei rampei de injecţie

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
101802
rie: Demontare - Remontare ).
a Debranşaţi racordul(3)de alimentare cu carburant
de pe rampa de injecţie.
a

IMPORTANT

În momentul acestei operaţii este obligatoriu:


- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi nici un obiect
incandescent de suprafaţa de lucru,
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci
când debranşaţi racordul de alimentare,
- să protejaţi zonele sensibile la curgerea de car-
burant.
101801
a Demontaţi: IMPORTANT
- cele două piuliţe de fixare(1)a protecţiei rampei de Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.
injecţie,
- protecţia(2)a rampei de injecţie.

13A-11
ALIMENTARE CU CARBURANT
Rampă de injecţie - Injectoare: Demontare - Remontare 13A
L90, şi K4M, şi 690
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE


a

Notă:
Înlocuiţi obligatoriu inelele "O" şi agrafele de
menţinere a injectoarelor.

a Remontaţi:
- injectoarele,
- agrafele de menţinere a injectoarelor.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Puneţi ansamblul « rampă de injecţie - injectoare » .
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rampei de
injecţie (9 N.m) .

101810 III - ETAPĂ FINALĂ


a Debranşaţi fasciculul de cabluri electrice(4)ale injec- a Rebranşaţi:
toarelor.
- fasciculul de cabluri electrice ale injectoarelor,
a Demontaţi:
- racordul de alimentare cu carburant pe rampa de
- şuruburile de fixare(5)a rampei de injecţie, injecţie.
- ansamblul « rampă de injecţie - injectoare» a Remontaţi:
trăgându-l uşor spre faţa vehiculului.
- protecţia rampei de injecţie,
- cele două piuliţe de fixare a protecţiei rampei de in-
jecţie.
a Strângeţi la cuplu cele două piuliţe de fixare a pro-
tecţiei rampei de injecţie (21 N.m) .
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

101816
a Demontaţi:
- agrafele de menţinere(6)a injectoarelor,
- injectoarele(7).

13A-12
ALIMENTARE CU CARBURANT
Regulator de presiune carburant: Control 13A
K7J sau K7M, şi 710

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1311-08 Racord pentru


măsurare presiune
carburant.

Mot. 1311-01 Manometre şi racor-


duri de măsurare pre-
siune benzină.

3
IMPORTANT

În momentul acestei operaţii, este obligatoriu:


- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi nici un obiect incan- 2
descent de suprafaţa de lucru,
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când
debranşaţi racordul,
- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de car-
109173
burant.
a Branşaţi:
- racordul în « T » (Mot. 1311-08) (3)pe conductă la
ieşirea rezervorului,
- conducta(2)echipată cu manometru conţinut în tes-
1 terul de control (Mot. 1311-01) pe racordul în « T »
(3),
- conducta de alimentare cu benzină pe racordul în
« T » (3).
a Porniţi vehiculul pentru a porni pompa de carburant.
a Măsuraţi presiunea:
- presiunea trebuie să fie constantă (aproximativ 3,5
bari ),
- câteva secunde pot fi necesare pentru a măsura o
108650 presiune corectă.
a Debranşaţi racordul(1)al conductei de alimentare cu
benzină.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

13A-13
ALIMENTARE CU CARBURANT
Pompă de benzină electrică: Control 13A
K7J sau K7M, şi 710

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1311-08 Racord pentru


măsurare presiune
carburant.

Mot. 1311-01 Manometre şi racor-


duri de măsurare pre-
siune benzină.

3
IMPORTANT

În momentul acestei operaţii, este obligatoriu:


- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi nici un obiect incan- 2
descent de suprafaţa de lucru,
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când
debranşaţi racordul,
- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de car-
109173
burant.
a Branşaţi:
- racordul în "T" (Mot. 1311-08) (3)pe conductă la
ieşirea rezervorului,
- conducta(2)conţinută în testerul de control (Mot.
1 1311-01) pe racordul în "T"(3),
- conducta de alimentare cu benzină pe racordul în
"T"(3).

108650
a Debranşaţi racordul(1)al conductei de alimentare cu
benzină.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

13A-14
ALIMENTARE CU CARBURANT
Pompă de benzină electrică: Control 13A
K7J sau K7M, şi 710

8 5 1

109172
a Puneţi borna(5)a conectorului la + baterie .
2
a Măsuraţi timpul de umplere a eprubetei.

109174
Notă:

a Introduceţi conducta(2)într-o eprubetă gradată de 2 l Debitul minim al pompei este de 60 l/h .


.

IMPORTANT
Această operaţie trebuie obligatoriu să fie efec-
tuată cu contactul întrerupt.

109171
a Debranşaţi conectorul(5)al fasciculului de cabluri
electrice motor-habitaclu.

13A-15
ALIMENTARE CU CARBURANT
Debit de carburant: Control 13A
L90, şi K4M sau K7J sau K7M

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1311-08 Racord pentru


măsurare presiune
carburant.

Mot. 1311-01 Manometre şi racor-


duri de măsurare pre-
siune benzină.

CONTROL
a

IMPORTANT
108650
În momentul acestei operaţii, este obligatoriu: a Debranşaţi racordul(1)al conductei de alimentare cu
benzină.
- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi nici un obiect
incandescent de suprafaţa de lucru,
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci
când debranşaţi racordul,
- să protejaţi zonele sensibile la curgerea de car-
burant.

IMPORTANT
Această operaţie trebuie obligatoriu să fie efec-
tuată cu contactul întrerupt.

IMPORTANT
Purtaţi ochelari echipaţi cu membrane laterale în
timpul operaţiei.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.
109173

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane a Branşaţi


(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
- racordul în « T » (3)al dispozitivului (Mot. 1311-08)
morcare şi ridicare ).
pe conductă la ieşirea din rezervor,
- conducta(2)conţinută în testerul de control (Mot.
1311-01) pe racordul în « T » (3),
- conducta de alimentare cu benzină(4)pe racordul
în « T » (3).

13A-16
ALIMENTARE CU CARBURANT
Debit de carburant: Control 13A
L90, şi K4M sau K7J sau K7M

109172
a Puneţi borna(7)a conectorului la + BATERIE pentru
a pune în funcţiune pompa de benzină.
a Măsuraţi timpul de umplere a eprubetei.
a
109174
a Introduceţi conducta(5)într-o eprubetă gradată de IMPORTANT
2000 ml . Debitul minim al pompei de benzină este de 60 l/
h.

116568
a Debranşaţi conectorul(6)al fasciculului de cabluri
electrice motor-habitaclu.

13A-17
ALIMENTARE CU CARBURANT
Presiune carburant: Control 13A
L90, şi K4M sau K7J sau K7M

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1311-08 Racord pentru


măsurare presiune
carburant.

Mot. 1311-01 Manometre şi racor-


duri de măsurare pre-
siune benzină.

CONTROL
a

IMPORTANT

În momentul acestei operaţii, este obligatoriu:


- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi nici un obiect
incandescent de suprafaţa de lucru,
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci 109173
când debranşaţi racordul,
a Branşaţi:
- să protejaţi zonele sensibile la curgerea de car-
burant. - racordul în « T » (3)al dispozitivului (Mot. 1311-08)
pe conductă la ieşirea din rezervor,
- conducta(2)echipată cu manometru conţinută în
IMPORTANT testerul de control (Mot. 1311-01) pe racordul în
Purtaţi ochelari echipaţi cu membrane laterale în « T » (3),
timpul operaţiei. - conducta de alimentare cu benzină(4)pe racordul
în « T » (3).
a Porniţi vehiculul pentru a porni pompa de carburant.
IMPORTANT
a Măsuraţi presiunea:
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.
- presiunea trebuie să fie constantă (aproximativ 3,5
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane bari ± 0,2 bari ),
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
- câteva secunde pot fi necesare pentru a măsura o
morcare şi ridicare ).
presiune corectă.

108650

a Debranşaţi racordul(1)al conductei de alimentare cu


benzină.

13A-18
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Caracteristici 13B
L90, şi K9K, şi 790

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Motor Turaţie (rot/min) Opacitate fum


Norme
Tip vehi-
Tip Indice Ralanti Maxim în Maxim în Valoare Maxim de depo-
cul
gol sarcină de omo- legal luare
logare

L90 K9K 790 800 ± 50 5000 ± 4800 ± 1,5 m-1 3 m-1 EURO 3
100 100 (46%) (70%)

Denumire Marcă - tip Indicaţii particulare

Pompă de înaltă presiune DELPHI Presiune de la 0 la 100 bari

Pompă auxiliară anti dezamorsare DELPHI Integrată în pompa de înaltă pre-


pompă de alimentare siune

Calculator de injecţie DELPHI/DCM 1.2 Calculator cu 112 pini A32, B48,


C32

Senzor de presiune rampă de DELPHI Integrat în rampă


motorină
Rezistenţă nemăsurabilă
Tensiune de alimentare + 5V
Conector cu 3 pini:
- 1: semnal
- 2: masă senzor de presiune
rampă de motorină
- 3: alimentare + 5V

Injectoare DELPHI/JP Injector electromagnetic 5 găuri


Presiune maximă 1600 bari
Rezistenţă nemăsurabilă
Tensiune de alimentare + 12V
Conector cu 2 pini:
- 1: comandă + injector
- 2: comandă - injector

Actuator de debit motorină DELPHI Situat pe pompa de înaltă presiune


Rezistenţă: 5,3Ω ± 0,5 la 20˚C
Tensiune de alimentare + 12V
Conector cu 2 pini:
- 1: comandă actuator
- 2: +baterie trecută printr-un releu

13B-1
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Caracteristici 13B
L90, şi K9K, şi 790

Denumire Marcă - tip Indicaţii particulare

Senzor turaţie şi poziţie motor MGI Senzor cu reluctanţă variabilă


Rezistenţă: 760Ω la 20˚C
Conector cu 2 pini:
- A: semnal+
- B: semnal -

Cutie de pre-postîncălzire NAGARES BED 7-12 Funcţie de pre-postîncălzire gestio-


nată de calculator
Conector cu 9 pini:
- 1: alimentare bujie nr. 3
- 2: alimentare bujie nr. 1
- 3: diagnosticare
- 4: alimentare + baterie
- 6: alimentare bujie nr. 4
- 7: alimentare bujie nr. 2
- 8:comandă calculator de injecţie

Bujii de preîncălzire CHAMPION sau BERU Rezistenţă: 0,6Ω

Potenţiometru pedală de acce- HELLA/M2S Potenţiometru cu pistă dublă


leraţie
Rezistenţă
- pista 1: pini 2 şi 4: 1200Ω ± 480
- pistă 2 pini 1 şi 5: 1700Ω ± 680
Conector cu 6 pini:
- 1: masă pistă 2
- 2: masă pistă 1
- 3: semnal pistă 1
- 4: alimentare + 5V pista 1
- 5: alimentare + 5V pista 2
- 6: semnal pistă 2

Senzor reperare cilindru SAGEM Senzor efect hall


Conector cu 3 pini:
- 1: masă senzor de reperare cilin-
dru
- 2: semnal
- 3: +baterie trecută printr-un releu

13B-2
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Caracteristici 13B
L90, şi K9K, şi 790

Denumire Marcă - tip Indicaţii particulare

Sondă de temperatură motorină DELPHI Situată pe pompa de înaltă pre-


siune
Termistor cu coeficient de tempera-
tură negativ
Rezistenţă: 2200Ω la 25˚C
Conector cu 2 pini:
- 1: semnal
- 2: masă sondă de temperatură
motorină

Senzor de presiune atmosferică DELPHI Integrat în calculator

Accelerometru SAGEM Rezistenţă nemăsurabilă


Conector cu 2 pini:
- 1: masă accelerometru
- 2: semnal

Sondă de temperatură apă motor JAEGER/ELTH Termistor cu coeficient de tempera-


tură negativ
Rezistenţă:
- 12460Ω ± 1128 la -10˚C
- 2252Ω ± 112 la 25˚C
- 811Ω ± 38 la 50˚C
- 282Ω ± 8 la 80˚C
- 115Ω ± 3 la 110˚C
- 88Ω ± 2 la 120˚C
Conector cu 4 pini:
- 1: masă
- 2: semnal sondă de temperatură
apă
- 3: masă sondă de temperatură
apă
- 4: semnal + temperatură apă

Senzor presiune aer de supraali- BOSCH/LDF6T 20-250 Tensiune de alimentare + 5V ± 0,


mentare 25
Conector cu 3 pini:
- 1: alimentare + 5V
- 2: masă
- 3: semnal senzor presiune

13B-3
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Caracteristici 13B
L90, şi K9K, şi 790

Denumire Marcă - tip Indicaţii particulare

Senzor de temperatură aer de DAV/JAEGER Senzor de temperatură cu un ter-


supraalimentare mistor cu coeficient de temperatură
negativ
Rezistenţă între pinii 1 şi 2:
- 9538,8Ω ± 915,7 la -10˚C
- 2051,3Ω ± 123 la 25˚C
- 810Ω ± 46,9 la 50˚C
- 309Ω ± 16,9 la 80˚C
- 135,2Ω ± 8,1 la 110˚C
- 105,4Ω ± 6,8 la 120˚C
Conector cu 2 pini

Electrovană de recirculare gaze de PIERBURG Tensiune de alimentare + 12V


eşapament
ALPS Rezistenţă: pini 1 şi 5: 8Ω ± 0,5 la
Potenţiometru de poziţie al electro- 20˚C
vanei de recirculare gaze de
Conector cu 6 pini:
eşapament
- pini 2 şi 4: 4000Ω ± 1600 la 20˚C
Conector cu 6 pini:
- 1: alimentare electrovană + bate-
rie trecută printr-un releu
- 2: alimentare potenţiometru + 5V
- 3: neutilizată
- 4: masă potenţiometru
- 5: masă electrovană
- 6: semnal potenţiometru

Senzor de prezenţă apă în moto- PRESSAC Conector cu 3 pini:


rină
- 1: alimentare
- 2: semnal
- 3: masă

Diagnosticare - tester de diagnosticare : CLIP


exclusiv

13B-4
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Precauţii pentru reparaţie 13B
L90, şi K9K, şi 790
I - RISCURI LEGATE DE POLUARE 2 - Buşoane de curăţenie
Sistemul de injecţie directă de înaltă presiune este Buşoanele de curăţenie servesc la astuparea circuitu-
foarte sensibil la poluare. Riscurile induse prin introdu- lui de carburant odată deschis şi evită astfel introduce-
cerea poluării sunt: rea de elemente poluante.
- deteriorarea sau distrugerea sistemului de injecţie la O colecţie de buşoane de curăţenie este de unică folo-
înaltă presiune, sinţă şi după utilizare, buşoanele uzate trebuie să fie
aruncate: odată utilizate, ele sunt murdărite şi o
- griparea unui element,
curăţare nu este suficientă pentru a le face reutilizabile.
- neetanşeitatea unui element.
Buşoanele neutilizate trebuie de asemenea să fie
Toate intervenţiile service trebuie realizate în condiţii aruncate şi nu trebuie să servească în momentul unei
foarte bune de curăţenie. A avea realizată o operaţie în alte intervenţii asupra unui sistem de injecţie.
bune condiţii de curăţenie înseamnă că nici o impurita-
te (particulă de câţiva microni) nu a pătruns în sistem în Referinţă colecţie de buşoane de curăţenie:
cursul demontării sale.
- K9K (injecţie DELPHI ): 77 01 206 804
Principiile de curăţenie trebuie să se aplice de la filtru şi
până la injectoare.
3 - Saci de protecţie
Care sunt elementele care poluează?
Utilizaţi saci din plastic care se închid de mai multe ori
- aşchiile metalice sau plastice, ermetic, cu ajutorul unei benzi adezive de exemplu,
pentru stocarea pieselor care vor fi demontate şi de
- vopseaua, reutilizat. Există riscuri mai mici ca piesele astfel stoca-
- fibrele: te să fie supuse impurităţilor.

• de carton, Aceşti saci trebuie să fie de unică folosinţă: odată utili-


zaţi, ei trebuie să fie aruncaţi.
• de pensulă,

• de hârtie, 4 - Produse de curăţare


• de îmbrăcăminte, Două produse de curăţare pot fi utilizate:
• de lavetă, - un agent de curăţare injector (referinţă 77 11 224 188
- corpurile străine cum sunt firele de păr, ),

- aerul ambiant, - un agent de curăţare frâne în pulverizator de aerosol


(referinţă 77 11 226 128 ).
- etc.
Pentru utilizarea agentului de curăţare injector, preve-
deţi de asemenea o pensulă curată şi în stare corespu-
ATENŢIE nzătoare (pensula nu trebuie să-şi piardă perii) precum
şi un recipient curat şi care să nu conţină impurităţi.
Este interzis să curăţaţi motorul cu curăţitorul de
înaltă presiune existând riscul să deterioraţi conec-
tica. În plus, umiditatea poate stagna în conectori şi
poate crea probleme de legături electrice. Notă:
Utilizaţi un agent de curăţare injector nou în
momentul fiecărei intervenţii (un produs de curăţare
1 - Lavete fine de curăţare uzat conţine impurităţi).
Utilizaţi lavete fine de curăţare care nu se scămoşează
(referinţă 77 11 211 707 ).
II - INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎNAINTEA
Utilizarea cârpelor sau hârtiilor clasice este interzisă: în ORICĂREI INTERVENŢII
fapt, acestea se scămoşează şi pierd material, poluând
circuitul de carburant. 1) Interveniţi pe o suprafaţă de lucru curată şi aveţi
grijă să protejaţi piesele demontate de praf cu ajutorul
Fiecare lavetă fină nu poate fi utilizată decât o singură unor saci din plastic care se închid de mai multe ori er-
dată. metic, de exemplu.

13B-5
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Precauţii pentru reparaţie 13B
L90, şi K9K, şi 790
2) Comandaţi sistematic şi înaintea fiecărei intervenţii În caz de înlocuire a unui element cu unul nou sau în
la Magazinul de Piese de Schimb: momentul remontării sale după stocarea într-un sac
din plastic, nu despachetaţi componentul decât în mo-
- une collection de bouchons de propreté neuve ,
mentul montării sale pe vehicul.
specifică motorului,

- un număr suficient de lingettes de nettoyage care


nu se scămoşează, IV - CURĂŢARE

- unul din cele două produits de nettoyage a racordu- Există astăzi două metode de curăţare a circuitului de
rilor conductelor de carburant, carburant înainte de deschidere pentru intervenţie în
- les pièces à remplacer systématiquement după atelier.
fiecare demontare şi menţionate în metodele de inter-
venţie specifice vehiculului (consultaţi Manual de Re- Aceste metode permit să curăţaţi circuitul de carburant
paraţie aferent). pentru a evita astfel introducerea de elemente poluan-
te: ele sunt echivalente în termeni de rezultat şi nici
3) Echipaţi-vă cu ochelari de protecţie echipaţi cu una nu este deci privilegiată.
membrane laterale pentru a evita orice stropire cu pro-
dus de curăţare pe ochi.
1 - Curăţare cu ajutorul agentului de curăţare
4) Echipaţi-vă cu mănuşi de protecţie din latex pentru a
injector
evita un contact prelungit cu pielea.
Eliberaţi accesul la racordurile de deschis, în funcţie de
metodele de intervenţie specifice vehiculului (consultaţi
Notă:
Manualul de Reparaţie aferent).
În momentul utilizării de mănuşi de protecţie din
piele, acoperiţi-le cu mănuşi de protecţie din latex. Protejaţi părţile sensibile la scurgerea de carburant.

5) Protejaţi, înainte de orice intervenţie asupra siste- Vărsaţi agentul de curăţare injector într-un recipient
mului de injecţie şi cu ajutorul unor saci din plastic sau care nu conţine impurităţi.
a unor cârpe curate de exemplu:
- curelele de accesorii şi de distribuţie,
IMPORTANT
- accesoriile electrice (demaror, alternator, pompă di-
recţie asistată, senzori şi conectori electrici), Purtaţi mănuşi de protecţie din latex în timpul uti-
lizării produsului de curăţare.
- suprafaţa volantului motor.
Înmuiaţi o pensulă curată şi care nu îşi pierde perii în
III - INSTRUCŢIUNI DE RESPECTAT ÎN TIMPUL recipient pentru a o îmbiba cu agent de curăţare injec-
INTERVENŢIEI tor.

Spălaţi-vă pe mâini înainte şi în timpul intervenţiei.


Schimbaţi mănuşile de protecţie din latex atunci când IMPORTANT
acestea sunt murdărite sau deteriorate.
Purtaţi ochelari echipaţi cu membrane laterale în
Orice element al sistemului de injecţie demontat tre- timpul operaţiei.
buie, după ce a fost astupat, să fie depozitat într-un sac
din plastic ermetic. Curăţaţi cu grijă racordurile de deschis cu ajutorul pen-
sulei şi al agentului de curăţare injector.
Închideţi punga din plastic ermetic, cu ajutorul unei
benzi adezive de exemplu, chiar dacă trebuie să o des-
Suflaţi cu aer comprimat părţile curăţate (dispozitive,
chideţi la puţin timp după aceea: aerul ambiant este
banc de montaj, precum şi piesele, racordurile şi me-
vector de poluare.
diul înconjurător al sistemului de injecţie). Verificaţi să
După deschiderea circuitului de carburant, utilizarea nu rămână peri din pensulă şi dacă zona este curată.
pensulei, a produsului de curăţare, a dispozitivului de
suflat aer comprimat, a periei cu tijă pentru cavităţi sau Ştergeţi părţile curăţate cu ajutorul lavetelor fine noi.
a cârpelor clasice este strict interzisă: în fapt, aceste
elemente sunt susceptibile de a favoriza pătrunderea Deschideţi circuitul la nivelul racordului şi montaţi ime-
impurităţilor în sistem. diat buşoanele de curăţenie adecvate.

13B-6
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Precauţii pentru reparaţie 13B
L90, şi K9K, şi 790

ATENŢIE
Odată circuitul de carburant deschis, este interzis
să suflaţi cu aer comprimat pentru a evita să intro-
duceţi impurităţi. Nu utilizaţi decât lavete fine de
curăţare, dacă este necesar.

2 - Curăţare cu ajutorul agentului de curăţare frâne

Eliberaţi accesul la racordurile de deschis, în funcţie de


metodele de intervenţie specifice vehiculului (consultaţi
Manualul de Reparaţie aferent).

Protejaţi părţile sensibile la scurgerea de carburant.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi de protecţie din latex în timpul uti-
lizării produsului de curăţare.

IMPORTANT
Purtaţi ochelari echipaţi cu membrane laterale în
timpul operaţiei.

Pulverizaţi agentul de curăţare frâne pe racordurile de


deschis.

Curăţaţi cu grijă racordurile de deschis cu ajutorul lave-


telor fine noi.

Suflaţi cu aer comprimat părţile curăţate (dispozitive,


banc de montaj, precum şi piesele, racordurile şi me-
diul înconjurător al sistemului de injecţie). Verificaţi să
nu rămână peri din pensulă şi dacă zona este curată.

Deschideţi circuitul la nivelul racordului şi montaţi ime-


diat buşoanele de curăţenie adecvate.

ATENŢIE
Odată circuitul de carburant deschis, este interzis
să suflaţi cu aer comprimat pentru a evita să intro-
duceţi impurităţi. Nu utilizaţi decât lavete fine de
curăţare, dacă este necesar.

V - INSTRUCŢIUNE DE MONTAJ A KITULUI DE


BUŞOANE

Referinţă 77 01 206 804

13B-7
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Precauţii pentru reparaţie 13B
L90, şi K9K, şi 790

13B-8
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Precauţii pentru reparaţie 13B
L90, şi K9K, şi 790
20977

13B-9
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Prestaţie 13B
L90, şi K9K, şi 790
Sistemul de injecţie directă de înaltă presiune are drept - presiune şi temperatură aer,
scop să transmită motorului o cantitate precisă de mo-
- temperatură apă,
torină la un moment determinat. Carburantul este com-
primat de o pompă de înaltă presiune apoi stocat într-o - temperatură aer,
rampă care alimentează injectoarele. Injecţia are loc
- încărcătură aer (debit şi presiune),
atunci când se aplică un impuls de curent pe portinjec-
toare. - presiune în rampa sferică,
Debitul injectat este proporţional: - avans la injecţie.
- cu presiunea din rampa sferică, Cantităţile de injectat şi avansurile lor respective sunt
convertite în:
- cu lungimea impulsului aplicat,
- un dinte de referinţă,
- cu începutul injecţiei pulsului.
- timpul între acest dinte şi începutul pulsului,
Sistemul se compune din:
- timpul în care se alimentează portinjectorul.
- o pompă de amorsare în circuitul de presiune joasă,
Un curent electric (impuls sau « puls » ) este trimis
- un filtru de motorină, fiecărui portinjector în funcţie de datele calculate ante-
- o pompă de înaltă presiune care conţine o pompă rior. Sistemul realizează una sau două injecţii (1 in-
auxiliară anti dezamorsare (pompă de transfer), jecţie pilot, 1 injecţie principală). Principiul general este
de a calcula un debit global injectat care este apoi re-
- un regulator de presiune fixat pe rampă, partizat în debit de injecţie principal, şi debit de injecţie
pilot pentru a favoriza derularea corespunzătoare a
- o rampă sferică de injecţie,
combustiei şi reducerea emisiilor poluante.
- un senzor de presiune solidar cu rampa,
Utilizaţi un accelerometru pentru a controla o parte din
- patru injectoare electromagnetice, derivele la injecţia de carburant, pentru a proteja moto-
rul detectând scurgerile la injecţie şi pentru a controla
- o sondă de temperatură motorină,
cantitatea pilot.
- o sondă de temperatură apă,
Modificând pe de o parte durata şi pe de altă parte
- un senzor presiune aer de supraalimentare, avansul la injecţie, se poate reajusta cantitatea de car-
burant injectat şi momentul inflamării amestecului.
- un senzor de temperatură aer de supraalimentare,
- un senzor de referinţă cilindru, II - PARTICULARITĂŢI INJECTOARE
- un senzor de turaţie motor, Injectoarele sistemului DCM 1.2 trebuie să fie calibrate
- un accelerometru, cu valori corective pentru a ajusta în mod precis debitul
lor, numite « calibrare C2I » . Calibrarea fiecărui injec-
- o electrovană de recirculare a gazelor de eşapament, tor este realizată pentru diferite presiuni pe un banc de
- un potenţiometru pentru pedala de acceleraţie, testare şi caracteristicile sunt reportate pe o etichetă
pe corpul portinjectoarelor. Aceste valori de corectare
- un senzor de presiune atmosferică, individuale sunt apoi înscrise în EEPROM din calcula-
tor care poate astfel să piloteze injectoarele ţinând cont
- un calculator de injecţie.
de dispersia lor de fabricaţie.

I - GESTIONARE ALIMENTARE CU CARBURANT


(AVANS, DEBIT ŞI PRESIUNE)
Cantitate de carburant injectat şi reglare a avansului la
injecţie.
Parametrii de control al injecţiei sunt cantităţile de in-
jectat şi avansul lor respectiv. Acestea sunt calculate
de calculator pornind de la informaţiile următorilor sen-
zori:
- turaţie motor (arbore cotit + camă pentru sincroniza-
re),
- pedală de acceleraţie,

13B-10
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Listă şi localizare elemente 13B
L90, şi K9K, şi 790

24770
(16) Senzor de poziţie şi de turaţie
(1) Pompă de înaltă presiune motor
(2) Calculator de injecţie (17) Cutie de pre-postîncălzire
(3) Senzor de presiune rampă de
injecţie
(4) Rampă sferică de injecţie
(5) Sondă de temperatură motorină
(6) Actuator de debit motorină
(7) Accelerometru
(8) Injector
(9) Venturi
(10) Electrovană de recirculare gaze
de eşapament
(11) Senzor presiune aer de supraali-
mentare
(12) Senzor de temperatură aer de
supraalimentare
(13) Turbocompresor
(14) Senzor de reperare cilindru
(15) Sondă de temperatură apă
102085
Pompă de înaltă presiune(1).

13B-11
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Listă şi localizare elemente 13B
L90, şi K9K, şi 790

24771
Electrovană de recirculare a gazelor de
eşapament(10).
Senzor presiune aer de supraalimentare(11).
Senzor de temperatură aer de supraalimentare(12).
24765
Turbocompresor(13).
Calculator de injecţie(2).

24749
102084 Senzor de reperare cilindru(14).
Senzor de presiune rampă de injecţie(3).

Rampă sferică de injecţie(4).

Sondă de temperatură motorină(5).

Actuator de debit motorină(6).

Accelerometru(7).

Injector(8).

Venturi(9).

13B-12
INJECŢIE DIESEL
Injecţie diesel: Listă şi localizare elemente 13B
L90, şi K9K, şi 790

20796 24750
Sondă de temperatură apă(15). Potenţiometru pedală de acceleraţie.
Senzor de poziţie şi de turaţie motor(16).

24729
Cutie de pre-postîncălzire(17).

13B-13
INJECŢIE DIESEL
Calculator de injecţie diesel: Configurare 13B
L90, şi K9K, şi 790
OPERAŢII DE PROGRAMARE, REPROGRAMARE
SAU DE ÎNLOCUIRE A CALCULATORULUI
Material indispensabil
a Înainte de orice programare, reprogramare sau înlo-
tester de diagnosticare
cuire a calculatorului în service, salvaţi în tester de
diagnosticare următoarele date:
Sistemul poate fi programat şi reprogramat prin priza
de diagnosticare cu tester de diagnosticare. - parametrii C2I (corectare individuală a injectorului),

- indicii de adaptare motor prin comanda SC003


ATENŢIE « Salvare date calculator » .
Puneţi sub tensiune (alimentare de la sector sau
brichetă) tester de diagnosticare. După orice programare, reprogramare sau înlocuire
a calculatorului:
Verificaţi starea bateriei.
- întrerupeţi contactul,
Branşaţi un încărcător de baterie (pe toată durata
(re) programării calculatorului motoventilatoarele - porniţi apoi opriţi motorul (pentru a iniţializa calcu-
motor sunt anclanşate automat). latorul) şi aşteptaţi 30 s ,
Respectaţi valorile prestabilite de temperatură
- repuneţi contactul,
motor furnizate în tester de diagnosticare înainte
de orice (re) programare. - utilizaţi tester de diagnosticare :

• utilizaţi comanda SC001 « Scriere date


salvate » pentru a restabili C2I şi indicii de adap-
tare motor,

• introduceţi VIN-ul prin comanda VP010 « Scriere


VIN » ,

• trataţi în ansamblul calculatoarelor defectele


eventuale semnalate de tester de diagnosticare
,

• ştergeţi memoria calculatorului,

• efectuaţi un test rutier,

• efectuaţi un nou control cu tester de diagnosti-


care.

ATENŢIE
Calculatorul de injecţie păstrează codul antide-
maraj pe viaţă.
Sistemul nu posedă cod de depanare.
Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare
împr umutate de la magazinul de piese de schimb
sau pe un alt vehicul, care trebuie apoi să fie res-
tituite. Aceste calculatoare sunt codate definitiv.

Notă:
În caz de uitare sau de nefuncţionare a comenzi-
lor SC001 şi SC003 , este necesar, după o pro-
gramare, o reprogramare sau o înlocuire a
calculatorului să scrieţi C2I al fiecărui injector
manual citind C2I pe injectoare.

13B-14
INJECŢIE DIESEL
Calculator de injecţie diesel: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

DEMONTARE
Material indispensabil
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE
tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem

piuliţele de fixare a cal- 8 N.m


culatorului

şuruburile de fixare a 8 N.m


protectorului calculato-
rului

Notă:
În caz de programare, de reprogramare sau de înlo-
cuire a calculatorului, introduceţi în noul calculator
parametrii C2I (corecţie individuală a injectorului) şi
indicii de adaptare motor cu ajutorul tester de dia-
gnosticare.

Pentru aceasta, există două soluţii (consultaţi 13B, In-


jecţie Diesel, Injector motorină: Configurare ): 24729

- o soluţie automată care este realizabilă dacă este po- a Demontaţi capacul(1)al bateriei.
sibil să citiţi informaţiile conţinute în fostul calculator, a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.
- o soluţie manuală care este de aplicat atunci când nu a Demontaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
este posibil să citiţi informaţiile conţinute în fostul cal- Demontare-remontare ).
culator.

13B-15
INJECŢIE DIESEL
Calculator de injecţie diesel: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

24734
a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice(2)al bornei 24765
pozitive. a Debranşaţi cei trei conectori(5)ai calculatorului de
a Demontaţi: injecţie.

- şuruburile de fixare(3)a protectorului calculatorului, a Demontaţi:


- protectorul(4)al calculatorului. - piuliţele de fixare(6)a calculatorului de injecţie,

- calculatorul de injecţie.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

a Introduceţi calculatorul pe prezoanele sale de fixare.

a Remontaţi piuliţele de fixare a calculatorului de in-


jecţie.

a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a calculatoru-


lui (8 N.m) .

a Branşaţi conectorii calculatorului.

II - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi:

- protectorul calculatorului,

- şuruburile de fixare a protectorului calculatorului.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a protecto-


rului calculatorului (8 N.m) .

a Agrafaţi fasciculul de cabluri electrice al bornei pozi-


tive.

13B-16
INJECŢIE DIESEL
Calculator de injecţie diesel: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare-remontare ).

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare.

a Remontaţi capacul bateriei.


a Respectaţi instrucţiunile de programare a parametri-
lor C2I (corecţie individuală a injectorului) şi a indici-
lor de adaptare motor (consultaţi 13B, Injecţie
diesel, Calculator de injecţie diesel: Configurare
).
a Puneţi contactul şi citiţi codurile defecte cu ajutorul
tester de diagnosticare.
a Reparaţi dacă este necesar defectele semnalate.
a Ştergeţi defectele.
a Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a vehiculu-
lui.

13B-17
INJECŢIE DIESEL
Pompă de înaltă presiune: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

Scule şi dispozitive specializate indispensabile Cupluri de strângerem

Mot. 1453 Suport de ancorare şurubul de fixare a sen- 8 N.m


motor cu reglaje multi- zorului de reperare cilin-
ple, cu chingi de dri
menţinere.
piuliţele gurii şi ale ghi- 21 N.m
Mot. 1606 Dispozitiv menţinere dului jojă pe rampa de
fulie pompă de Înaltă înaltă presiune
Presiune.

Mot. 1525 Extractor pinion IMPORTANT


pompă de injecţie cu
butuc conic. Înainte de orice intervenţie asupra circuitului de
injecţie, verificaţi cu ajutorul tester de diagnosti-
Mot. 1525-02 Gheare de adaptare
care :
Mot.1525.
- ca rampa de injecţie să nu mai fie sub presiune,
Mot. 1746 Cheie deplasată pen-
tru strângere con- - ca temperatura carburantului să nu fie ridicată.
ducte pompă de Înaltă Respectaţi obligatoriu, în momentul fiecărei inter-
Presiune. venţii, instrucţiunile de securitate şi de curăţenie.
Este strict interzis să interveniţi asupra circuitului,
Material indispensabil cu motorul pornit.
tester de diagnosticare

cheie dinamometrică "cuplu slab"


ATENŢIE
Echipaţi-vă cu kitul de buşoane special pentru cir-
Cupluri de strângerem cuitul de injecţie de înaltă presiune.
Înlocuiţi obligatoriu orice conductă de înaltă pre-
şuruburile de fixare a 21 N.m
siune precum şi agrafele conductelor de înaltă pre-
pompei de înaltă pre-
siune demontate.
siune

piuliţa de fixare a fuliei 55 N.m


pompei de înaltă pre-
siune ATENŢIE
Nu rotiţi niciodată motorul în sens invers sensului
piuliţele de fixare a 28 N.m ± 3 de funcţionare.
rampei de înaltă pre-
siune

piuliţa situată lângă 24 N.m ATENŢIE


rampă
Protejaţi zonele sensibile la curgerea de carburant.
piuliţa situată lângă 24 N.m
pompă
DEMONTARE
şurubul de fixare a 21 N.m
suportului pendular
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-re-
montare ).
a Demontaţi capacul motorului.

13B-18
INJECŢIE DIESEL
Pompă de înaltă presiune: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

24733 109466
a Demontaţi piuliţele(1)de fixare a ghidului jojă de ulei
motor şi a gurii.
a Puneţi într-o parte ghidul jojă(2)de ulei motor.

24752
a Debranşaţi:
- bujiile de preîncălzire(3),
- injectoarele(4),
- conectorii electrici de pe pompa de înaltă presiu-
ne(5).
a Curăţaţi conductele de alimentare şi de retur moto-
rină (consultaţi 13B, Injecţie diesel: Precauţie pen-
tru reparaţie ).
a Debranşaţi conductele(6)de alimentare şi de retur
carburant.
a Plasaţi buşoane în orificii.

13B-19
INJECŢIE DIESEL
Pompă de înaltă presiune: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

102360 102083

a Debranşaţi: a Defiletaţi piuliţele de fixare(13)a rampei de înaltă


presiune cu câteva spire de filet.
- conducta de retur(7)care leagă injectoarele de
pompă, a Curăţaţi conducta de înaltă presiune (consultaţi
13B, Injecţie diesel: Precauţie pentru reparaţie ).
- senzorul de presiune al rampei(8),
a Slăbiţi:
- accelerometrul(9),
- piuliţa conductei de înaltă presiune(14)situată
- senzorul de reperare a cilindrilor(10)de pe carterul lângă pompă,
de distribuţie.
- piuliţa conductei de înaltă presiune(14)situată
lângă rampă.

a Demontaţi conducta de înaltă presiune(14).

a Obturaţi cu buşoane toate orificiile circuitului de in-


jecţie.

24733
24764
a Debridaţi fasciculul de cabluri(11)electrice motor şi
a Puneţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. 1453)
puneţi-l deoparte.
cu chinga de menţinere, luând inelul de ridicare par-
a Demontaţi gura(12)situată pe rampa de carburant. te distribuţie drept punct de ancorare.

13B-20
INJECŢIE DIESEL
Pompă de înaltă presiune: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

102114 23168
a Demontaţi suportul pendular dreapta echipat cu ca- a Puneţi dispozitivul de menţinere a fuliei pompei de
pacul său. înaltă presiune (Mot. 1606)(15).
a Demontaţi: Dacă este necesar, rotiţi uşor motorul pentru a ajus-
ta poziţia dispozitivului de imobilizare pe dinţii fuliei
- carterul superior de distribuţie,
pompei.
- carterul inferior de distribuţie (consultaţi 11A, Parte
a Demontaţi piuliţa(16)a fuliei pompei de înaltă presiu-
superioară şi faţă motor, Curea distribuţie: De-
ne menţinând fulia cu ajutorul unei chei fixe.
montare - Remontare ),
- suportul pendular de pe chiulasă.
a Poziţionaţi motorul la punctul mort superior (consul-
taţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea
distribuţie: Demontare - Remontare ).

13B-21
INJECŢIE DIESEL
Pompă de înaltă presiune: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

23169
a Puneţi dispozitivul (Mot. 1525) (17)echipat cu dispo- 102085
zitivul (Mot. 1525-02). a Demontaţi ş uruburile(18)de fixare a pompei de
înaltă presiune.

ATENŢIE a Înfiletaţi tija de împingere a dispozitivului (Mot.


Verificaţi ca tija de împingere a dispozitivului să 1525).
fie pe direcţia axei şi rezemată pe arborele pom- a Desolidarizaţi ansamblul « fulie-pompă » .
pei de înaltă presiune.
a Demontaţi:
- pompa de înaltă presiune,
- dispozitivul extractor al pompei de înaltă presiune.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a

ATENŢIE
Nu scoateţi buşoanele de curăţenie decât în ulti-
mul moment pentru fiecare din organe.

a Puneţi pompa de injecţie de înaltă presiune.


a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei
de înaltă presiune (21 N.m) .
a Puneţi piuliţa fuliei pompei de injecţie de înaltă pre-
siune.
a Strângeţi la cuplu şi la unghi piuliţa de fixare a fu-
liei pompei de înaltă presiune (55 N.m) ,
menţinând fulia cu ajutorul unei chei fixe.
a Demontaţi dispozitivul de menţinere a fuliei pompei
de înaltă presiune (Mot. 1606).

13B-22
INJECŢIE DIESEL
Pompă de înaltă presiune: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ FINALĂ
a

ATENŢIE
Înlocuiţi sistematic toate conductele de înaltă
presiune demontate.

a Lubrifiaţi uşor filetele piuliţelor cu uleiul conţinut în


flaconul mic furnizat în kitul de piese noi, înainte de
a monta conducta de înaltă presiune nouă.

Notă:
Există conducte livrate cu flacon mic şi conducte
livrate fără flacon mic.
Conductele livrate fără flacon mic sunt conducte
autolubrifiate.

a Demontaţi buşoanele de protecţie.


a Plasaţi conducta de înaltă presiune care leagă pom-
pa de rampă.
a Introduceţi calota conductei de înaltă presiune în co-
nul ieşirii de înaltă presiune a pompei.
a Introduceţi calota conductei de înaltă presiune în co-
nul intrării rampei.
a Apropiaţi piuliţele conductei de înaltă presiune ma-
nual începând cu piuliţa situată lângă rampă.
a Prestrângeţi uşor.
a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a rampei de
înaltă presiune (28 N.m ± 3) .
a Strângeţi în ordine şi la cuplu cu ajutorul dispozitivu-
lui (Mot. 1746) şi dacă este necesar, o cheie dina-
mometrică "cuplu slab" :
- piuliţa situată lângă rampă (24 N.m) ,
- piuliţa situată lângă pompă (24 N.m) .
a Remontare suport pendular pe chiulasă.
a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a suportului
pendular (21 N.m) .

13B-23
INJECŢIE DIESEL
Pompă de înaltă presiune: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
a Strângeţi la cuplu piuliţele gurii şi ale ghidului jojă
pe rampa de înaltă presiune (21 N.m) .
a Remontaţi capacul motorului.
a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă (consul-
taţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-remontare
).

ATENŢIE

Verificaţi absenţa scurgerii de motorină:


- controlaţi etanşeitatea după reparaţie,
- porniţi motorul la ralanti până la punerea în
funcţiune a motoventilatorului,
- acceleraţi de mai multe ori în gol,
- întrerupeţi contactul,
- verificaţi absenţa curgerii de motorină.

19659
a Remontaţi carterul inferior de distribuţie poziţionând
langheta(19)în orificiul(20)al carterului inferior de
distribuţie.
a Remontaţi senzorul de reperare cilindru.
a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a senzorului
de reperare cilindri (8 N.m) .
a Remontaţi carterul superior de distribuţie.
a Remontaţi suportul pendular dreapta echipat cu ca-
pacul său (consultaţi 19D, Suspensie motor, Sus-
pensie pendulară dreapta: Demontare-
remontare ).
a Demontaţi dispozitivul (Mot. 1453).
a Remontaţi gura situată pe rampa de carburant.
a Bridaţi fasciculul de cabluri electrice motor pe canal.
a Rebranşaţi:
- senzorul de reperare a cilindrilor pe carterul de dis-
tribuţie,
- accelerometrul,
- senzorul de presiune rampă de înaltă presiune,
- conducta de retur care leagă injectoarele de
pompă,
- conductele de alimentare şi de retur pe pompa de
înaltă presiune,
- conectorii electrici pe pompa de înaltă presiune,
- injectoarele,
- bujiile de preîncălzire.
a Remontaţi ghidul jojă de ulei motor.

13B-24
INJECŢIE DIESEL
Actuator de debit: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

DEMONTARE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1746 Cheie deplasată pen- I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE


tru strângere con-
ducte pompă de Înaltă a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
Presiune. (consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-re-
montare ).

Material indispensabil a Demontaţi capacul motorului.

tester de diagnosticare

cheie dinamometrică "cuplu slab"

Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a 5,5 N.m


actuatorului de debit

conducta de înaltă pre- 24 N.m


siune

piuliţele gurii şi a ghidu- 21 N.m


lui jojă pe rampa de
înaltă presiune

IMPORTANT

Înaintea oricărei intervenţii asupra circuitului de 24733


injecţie, verificaţi cu ajutorul tester de diagnosti-
care : a Demontaţi piuliţele(1)de fixare a ghidului jojă ulei
motor şi a gurii.
- ca rampa de injecţie să nu mai fie sub presiune,
a Puneţi într-o parte ghidul jojă(2)ulei motor.
- ca temperatura carburantului să nu fie ridicată.
Respectaţi obligatoriu, în momentul fiecărei inter-
venţii, instrucţiunile de securitate şi de curăţenie.
Este strict interzis să interveniţi asupra circuitului,
cu motorul pornit.

ATENŢIE
Echipaţi-vă cu kitul de buşoane special pentru cir-
cuitul de injecţie de înaltă presiune.
Înlocuiţi obligatoriu orice conductă de înaltă pre-
siune precum şi agrafele conductelor de înaltă pre-
siune demontate.

ATENŢIE
Protejaţi zonele sensibile la scurgerea de carbu-
rant.

13B-25
INJECŢIE DIESEL
Actuator de debit: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

24752 102315
a Debranşaţi: a Debranşaţi:
- bujiile de preîncălzire(3), - senzorul de presiune rampă,
- injectoarele(4), - accelerometrul.
- conectorii electrici pe pompa de înaltă presiune(5), a Debridaţi fasciculul de cabluri electrice motor şi pu-
neţi-l deoparte.
- conductele(6)de alimentare şi de retur motorină.
a Demontaţi gura situată pe rampa de injecţie.
a Demontaţi conducta de înaltă presiune(7)a injecto-
rului(4).
a Plasaţi buşoane în orificii.

II - ETAPĂ DE DEMONTARE
a Slăbiţi cele două şuruburi(8)ale actuatorului de de-
bit.

ATENŢIE
Nu utilizaţi conectorul electric ca pârghie.

a Extrageţi actuatorul de debit (procedaţi manual prin


mici rotaţii succesive).

13B-26
INJECŢIE DIESEL
Actuator de debit: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

REMONTARE a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă (consul-


taţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-remontare
).
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE

a Despachetaţi componentul nou exact înainte de a-l ATENŢIE


monta.
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
Efectuaţi programările necesare.
ATENŢIE
Nu scoateţi buşoanele de curăţenie decât în ulti- ATENŢIE
mul moment pentru fiecare din organe.
Verificaţi absenţa scurgerii de motorină:
- controlaţi etanşeitatea după reparaţie,
ATENŢIE
Nu deterioraţi garnitura în momentul remontării. - porniţi motorul la ralanti până la punerea în
funcţiune a motoventilatorului,
- acceleraţi de mai multe ori în gol,
Notă:
- întrerupeţi contactul,
Nu lubrifiaţi garniturile cu unsoare sau cu moto-
- verificaţi absenţa scurgerii de motorină.
rină uzată. Utilizaţi flaconul mic furnizat în kitul
piesei noi.

II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

a Montaţi actuatorul.

a Apropiaţi cele două şuruburi de fixare.

a Strângeţi la cuplu cele două şuruburi de fixare a


actuatorului de debit (5,5 N.m) cu ajutorul dispozi-
tivului cheie dinamometrică "cuplu slab".

III - ETAPĂ FINALĂ

a Montaţi o conductă de înaltă presiune nouă pe injec-


torul(4).

a Strângeţi manual racordurile conductei.

a Strângeţi la cuplu conducta de înaltă presiune (24


N.m) cu ajutorul (Mot. 1746).

a Rebranşaţi:

- conductele de alimentare şi de retur motorină pe


pompa de înaltă presiune,

- conectorii electrici pe pompa de înaltă presiune,

- injectoarele,

- bujiile de preîncălzire.

a Remontaţi ghidul jojă ulei motor.

a Strângeţi la cuplu piuliţele gurii şi a ghidului jojă


pe rampa de înaltă presiune (21 N.m) .

a Remontaţi capacul motorului.

13B-27
INJECŢIE DIESEL
Venturi: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

Material indispensabil

tester de diagnosticare

cheie dinamometrică "cuplu slab"

Cupluri de strângerem

şurubul de fixare a ven- 5,5 N.m


turi

IMPORTANT

Înaintea oricărei intervenţii asupra circuitului de


injecţie, verificaţi cu ajutorul tester de diagnosti-
care :
- ca rampa de injecţie să nu mai fie sub presiune,
24733
- ca temperatura carburantului să nu fie ridicată.
a Demontaţi piuliţele(1)de fixare a ghidului jojă ulei
Respectaţi obligatoriu, în momentul fiecărei inter- motor şi a gurii.
venţii, instrucţiunile de securitate şi de curăţenie.
a Puneţi într-o parte ghidul jojă(2)ulei motor.
Este strict interzis să interveniţi asupra circuitului,
cu motorul pornit.

ATENŢIE
Echipaţi-vă cu kitul de buşoane special pentru cir-
cuitul de injecţie de înaltă presiune.
Înlocuiţi obligatoriu orice conductă de înaltă pre-
siune precum şi agrafele conductelor de înaltă pre-
siune demontate.

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE


a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-re-
montare ).
a Demontaţi capacul motorului. 24752
a Debranşaţi conductele(3)de alimentare şi de retur
motorină.

13B-28
INJECŢIE DIESEL
Venturi: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a venturi (5,5
N.m) cu ajutorul dispozitivului cheie dinamome-
trică "cuplu slab".

III - ETAPĂ FINALĂ


a Rebranşaţi conducta de retur care leagă injectorul
de pompa de înaltă presiune.
a Remontaţi capacul motorului.
a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă (consul-
taţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-remontare
).

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare.

ATENŢIE
102316
Verificaţi absenţa scurgerii de motorină:
a Debranşaţi conducta de retur(4)care leagă injectorul
de pompa de înaltă presiune. - controlaţi etanşeitatea după reparaţie,
- porniţi motorul la ralanti până la punerea în
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ funcţiune a motoventilatorului,

a Demontaţi: - acceleraţi de mai multe ori în gol,


- efectuaţi un test rutier,
- şurubul de fixare(5)a venturi,(6)
- întrerupeţi contactul,
- venturi.
- verificaţi absenţa scurgerii de motorină.
a Plasaţi buşoane în orificii.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE

ATENŢIE
Nu scoateţi buşoanele de curăţenie decât în ulti-
mul moment pentru fiecare din organe.

a Lubrifiaţi inelul "O" cu lubrifiantul conţinut în flaconul


mic furnizat cu piesa nouă.

II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

ATENŢIE
Nu deterioraţi garnitura în momentul remontării.

a Montaţi venturi.

13B-29
INJECŢIE DIESEL
Conductă de înaltă presiune între pompă şi rampă: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem

conducta de înaltă pre- 24 N.m


siune

piuliţele gurii şi ale ghi- 21 N.m


dului jojă pe rampa de
înaltă presiune

IMPORTANT

Înainte de orice intervenţie asupra circuitului de


injecţie, verificaţi cu ajutorul tester de diagnosti-
care : 24733

- ca rampa să nu mai fie sub presiune, a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a ghidului jojă de
ulei motor şi a gurii.
- ca temperatura carburantului să nu fie ridicată.
a Puneţi într-o parte joja de ulei.
Respectaţi obligatoriu, în momentul fiecărei inter-
venţii, instrucţiunile de securitate şi de curăţenie.
Este strict interzis să interveniţi asupra circuitului,
cu motorul pornit.

ATENŢIE

Echipaţi-vă înainte de a interveni asupra vehiculului


cu:
- un kit de buşoane nou (referinţă: 77 01 206 804 ),
- lavete fine de curăţare (referinţă: 77 11 211 707 ),
- produs de curăţare (referinţă: 77 11 224 188 ).

ATENŢIE
Protejaţi zonele sensibile la curgerea de carburant.
109466
a Debranşaţi conectorii(2):
DEMONTARE
- ai bujiilor de preîncălzire,
- ai injectoarelor.
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă


(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re-
montare ).

a Demontaţi capacul motorului.

13B-30
INJECŢIE DIESEL
Conductă de înaltă presiune între pompă şi rampă: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

24752

a Debranşaţi:

- conectorii electrici(3)ai pompei de înaltă presiune,


20960

- senzorul de presiune al rampei sferice de injecţie. a

a Curăţaţi conductele de alimentare şi de retur moto- ATENŢIE


rină (consultaţi 13B, Injecţie diesel, Injecţie diesel: Înainte de a monta o conductă de înaltă pre-
Precauţie ). siune, lubrifiaţi uşor filetele piuliţei cu ulei conţinut
în flaconul mic furnizat cu piesa nouă.
a Debranşaţi conductele(4)de alimentare şi de retur
motorină. Atenţie să nu introduceţi ulei în conducta de
înaltă presiune.
a Debranşaţi conducta de retur care leagă injectoarele
Nu lubrifiaţi conductele de înaltă presiune livrate
de pompa de înaltă presiune.
fără flacon mic, aceste conducte de înaltă pre-
a Puneţi buşoanele de curăţenie potrivite. siune sunt autolubrifiate.

a Distanţaţi fasciculul de cabluri electrice cu canalul


într-o parte urmând sensul săgeţii. ATENŢIE
Nu scoateţi buşoanele de curăţenie decât în ulti-
mul moment pentru fiecare din organe.
II - DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Curăţaţi racordurile conductei de înaltă presiune în-


tre pompă şi rampă (consultaţi 13B, Injecţie diesel, II - REMONTARE A PIESEI STUDIATE
Injecţie diesel: Precauţie ). a Demontaţi buşoanele de curăţenie.
a Slăbiţi: a Poziţionaţi calota conductei de înaltă presiune în co-
nul ieşirii de înaltă presiune a pompei de înaltă pre-
- piuliţa conductei de înaltă presiune înfiletată lângă siune.
pompă,
a Poziţionaţi calota conductei de înaltă presiune în co-
- piuliţa conductei de înaltă presiune înfiletată pe nul intrării rampei de injecţie.
partea rampei de injecţie.
a Apropiaţi piuliţele conductei de înaltă presiune ma-
a Plasaţi buşoanele de curăţenie în orificii. nual începând cu piuliţa parte rampă.

13B-31
INJECŢIE DIESEL
Conductă de înaltă presiune între pompă şi rampă: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
a Prestrângeţi uşor piuliţele conductei de înaltă pre-
siune.

a Strângeţi la cuplu conducta de înaltă presiune (24


N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi gura pe rampa de injecţie.

a Branşaţi:

- senzorul de presiune al rampei sferice de injecţie,

- conducta de retur motorină care leagă injectoarele


de pompa de înaltă presiune,

- conductele de alimentare şi de retur motorină,

- conectorii electrici ai pompei de înaltă presiune.

a Branşaţi conectorii:

- injectoarelor,

- bujiilor de preîncălzire.

a Puneţi joja de ulei.

a Remontaţi ghidul jojă de ulei motor.

a Strângeţi la cuplu piuliţele gurii şi ale ghidului jojă


pe rampa de înaltă presiune (21 N.m) .

a Remontaţi capacul motorului.

a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă (consul-


taţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-remontare
).

a Amorsaţi circuitul de motorină cu ajutorul pompei de


amorsare.

ATENŢIE

Verificaţi absenţa scurgerii de motorină:


- controlaţi etanşeitatea după reparaţie,
- porniţi motorul la ralanti până la punerea în
funcţiune a motoventilatorului,
- acceleraţi de mai multe ori în gol,
- întrerupeţi contactul,
- verificaţi absenţa curgerii de motorină.

13B-32
INJECŢIE DIESEL
Conductă de înaltă presiune între rampă şi injector: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

DEMONTARE
Material indispensabil
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE
tester de diagnosticare
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-re-
Cupluri de strângerem montare ).
a Demontaţi capacul motorului.
piuliţele de fixare a 28 N.m
rampei de injecţie

piuliţele conductelor de 24 N.m


înaltă presiune
« pompă-rampă »

piuliţele gurii şi ale ghi- 21 N.m


dului jojă pe rampa de
înaltă presiune

IMPORTANT

Înainte de orice intervenţie asupra circuitului de


injecţie, verificaţi cu ajutorul tester de diagnosti-
care :
- ca rampa să nu mai fie sub presiune,
- ca temperatura carburantului să nu fie ridicată.
Respectaţi obligatoriu, în momentul fiecărei inter-
venţii, instrucţiunile de securitate şi de curăţenie. 24733

Este strict interzis să interveniţi asupra circuitului, a Demontaţi piuliţele de fixare(1)a ghidului jojă de ulei
cu motorul pornit. motor şi a gurii.
a Puneţi într-o parte joja de ulei.

ATENŢIE

Echipaţi-vă înainte de a interveni asupra vehiculului


cu:
- un kit de buşoane nou (referinţă: 77 01 206 804 ),
- lavete fine de curăţare (referinţă: 77 11 211 707 ),
- produs de curăţare (referinţă: 77 11 224 188 ).

ATENŢIE
Protejaţi zonele sensibile la curgerea de carburant.

13B-33
INJECŢIE DIESEL
Conductă de înaltă presiune între rampă şi injector: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
II - DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
a Slăbiţi:
- piuliţa conductei de înaltă presiune înfiletată pe
partea injectorului,
- piuliţa conductei de înaltă presiune înfiletată pe
partea rampei de injecţie.
a Remontaţi conducta apoi aruncaţi-o la pubelă.
a Plasaţi buşoanele de curăţenie în orificii.

109466
a Debranşaţi conectorii(2):
- ai bujiilor de preîncălzire,
- ai injectoarelor.

24752
a Debranşaţi conectorii electrici(3)ai pompei de înaltă
presiune.
a Demontaţi şuruburile de fixare a canalului fixat pe
rampa sferică de injecţie.
a Distanţaţi fasciculul de cabluri electrice cu canalul
într-o parte urmând sensul săgeţii.
a Demontaţi agrafele care leagă conductele de înaltă
presiune între ele.

13B-34
INJECŢIE DIESEL
Conductă de înaltă presiune între rampă şi injector: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

REMONTARE a Apropiaţi piuliţele conductei de înaltă presiune ma-


nual începând cu piuliţa parte injectoare.

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE a Prestrângeţi uşor piuliţele conductei de înaltă pre-


siune.

Notă:
Ordinea de montare a conductelor de înaltă pre-
siune « rampă-injectoare » nu are importanţă.

a Puneţi o agrafă nouă furnizată cu conducta de înaltă


presiune nouă.
a În cazul înlocuirii celor patru conducte de înaltă pre-
siune, strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a rampei
de injecţie (28 N.m) .
a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele conductelor
de înaltă presiune « pompă-rampă » (24 N.m) :
- parte injectoare,
- parte rampă.

Notă:
20960 Strângeţi complet o conductă înainte de a trece
a la conducta următoare.

ATENŢIE
III - ETAPĂ FINALĂ
Înainte de a monta o conductă de înaltă pre-
siune, lubrifiaţi uşor filetele piuliţei cu ulei conţinut a Remontaţi gura pe rampa de injecţie.
în flaconul mic furnizat cu piesa nouă.
a Branşaţi conectorii:
Atenţie să nu introduceţi ulei în conducta de
- injectoarelor,
înaltă presiune.
- bujiilor de preîncălzire.
Nu lubrifiaţi conductele de înaltă presiune livrate
fără flacon mic, aceste conducte de înaltă pre- a Puneţi joja de ulei.
siune sunt autolubrifiate.
a Remontaţi ghidul jojă de ulei motor.
a Strângeţi la cuplu piuliţele gurii şi ale ghidului jojă
ATENŢIE pe rampa de înaltă presiune (21 N.m) .
Nu scoateţi buşoanele de curăţenie decât în ulti- a Remontaţi capacul motorului.
mul moment pentru fiecare din organe.
a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă (consul-
a În caz de înlocuire a celor patru conducte de înaltă taţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-remontare
presiune: ).

- slăbiţi cu câteva ture piuliţele de fixare a rampei de


injecţie (rampa trebuie să fie flotantă).

II - REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Demontaţi buşoanele de curăţenie.
a Poziţionaţi calota conductei de înaltă presiune în co-
nul intrării de înaltă presiune a injectorului.
a Poziţionaţi calota conductei de înaltă presiune în co-
nul ieşirii de înaltă presiune a rampei.

13B-35
INJECŢIE DIESEL
Conductă de înaltă presiune între rampă şi injector: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
a Amorsaţi circuitul de motorină cu ajutorul pompei de
amorsare.

ATENŢIE

Verificaţi absenţa scurgerii de motorină:


- controlaţi etanşeitatea după reparaţie,
- porniţi motorul la ralanti până la punerea în
funcţiune a motoventilatorului,
- acceleraţi de mai multe ori în gol,
- întrerupeţi contactul,
- verificaţi absenţa curgerii de motorină.

13B-36
INJECŢIE DIESEL
Rampă de injecţie: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

DEMONTARE
Material indispensabil
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE
tester de diagnosticare
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-re-
Cupluri de strângerem montare ).
a Demontaţi capacul motorului.
piuliţele de fixare a 28 N.m
rampei de înaltă pre-
siune

piuliţele gurii şi ale ghi- 21 N.m


dului jojă pe rampa de
înaltă presiune

IMPORTANT

Înainte de orice intervenţie asupra circuitului de


injecţie, verificaţi cu ajutorul tester de diagnosti-
care.
- ca rampa de injecţie să nu mai fie sub presiune,
- ca temperatura carburantului să nu fie ridicată.
Respectaţi obligatoriu, în momentul fiecărei inter-
venţii, instrucţiunile de securitate şi de curăţenie.
Este strict interzis să interveniţi asupra circuitului,
cu motorul pornit. 24733
a Demontaţi piuliţele(1)de fixare a ghidului jojă ulei
motor şi a gurii.
ATENŢIE a Puneţi într-o parte ghidul jojă(2)ulei motor.
Echipaţi-vă cu kitul de buşoane special pentru cir-
cuitul de injecţie de înaltă presiune.
Înlocuiţi obligatoriu orice conductă de înaltă pre-
siune precum şi agrafele conductelor de înaltă pre-
siune demontate.

ATENŢIE
Este interzis să interveniţi asupra injectoarelor.
Înlocuiţi obligatoriu orice injector care a fost des-
chis.
Este interzis să desolidarizaţi senzorul de presiune
al rampei.

13B-37
INJECŢIE DIESEL
Rampă de injecţie: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
a Plasaţi buşoane în orificii.

109466
102360
a Debranşaţi:
- senzorul de presiune(7)al rampei sferice de in-
jecţie,
- accelerometrul(8).

24752
a Debranşaţi:
- bujiile de preîncălzire(3),
- injectoarele(4),
- conectorii electrici pe pompa de înaltă presiune(5),
- conducta de retur motorină care leagă injectoarele
de pompa de înaltă presiune.
a Curăţaţi conductele de alimentare şi de retur moto-
rină (consultaţi 13B, Injecţie diesel: Precauţii pen-
tru reparaţie ).
a Debranşaţi conductele(6)de alimentare şi de retur
motorină.

13B-38
INJECŢIE DIESEL
Rampă de injecţie: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a rampei de
înaltă presiune (28 N.m) .

II - ETAPĂ FINALĂ
a Remontaţi gura situată pe rampa de carburant.
a Bridaţi fasciculul de cabluri electrice motor pe gură.
a Rebranşaţi:
- accelerometrul,
- senzorul de presiune rampă de înaltă presiune,
- conducta de retur motorină care leagă injectoarele
de pompa de înaltă presiune,
- conductele de alimentare şi de retur motorină pe
pompa de înaltă presiune,
- conectorii electrici pe pompa de înaltă presiune,
- injectoarele,
- bujiile de preîncălzire.
24733
a Remontaţi ghidul jojă ulei motor.
a Debridaţi fascicul de cabluri(9)electrice motor şi pu-
neţi-l deoparte. a Strângeţi la cuplu piuliţele gurii şi ale ghidului jojă
pe rampa de înaltă presiune (21 N.m) .
a Demontaţi gura(10)situată pe rampa sferică de in-
jecţie. a Remontaţi capacul motorului.

a Demontaţi conductele de înaltă presiune (consultaţi a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă (consul-
13B, Injecţie diesel, Conducte de înaltă presiune: taţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-remontare
Demontare-remontare ). ).

a Plasaţi buşoane în orificii.


ATENŢIE

II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ Verificaţi absenţa scurgerii de motorină:

a Demontaţi piuliţele de fixare a rampei sferice de in- - controlaţi etanşeitatea după reparaţie,
jecţie. - porniţi motorul la ralanti până la punerea în
a Demontaţi rampa sferică de injecţie. funcţiune a motoventilatorului,
- acceleraţi de mai multe ori în gol,
REMONTARE - întrerupeţi contactul,
- verificaţi absenţa scurgerii de motorină.
I - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

ATENŢIE
Nu scoateţi buşoanele de curăţenie decât în ulti-
mul moment pentru fiecare din organe.

a Montaţi o rampă sferică de injecţie nouă.

a Apropiaţi piuliţele manual.

a Remontaţi conductele de înaltă presiune (consultaţi


13B, Injecţie diesel, Conducte de înaltă presiune:
Demontare-remontare ).

13B-39
INJECŢIE DIESEL
Sondă de temperatură motorină: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem

sonda de temperatură 15 N.m


motorină

IMPORTANT

Înaintea oricărei intervenţii asupra circuitului de


injecţie, verificaţi cu ajutorul tester de diagnosti-
care :
- ca rampa să nu mai fie sub presiune,
- ca temperatura carburantului să nu fie ridicată.
Respectaţi obligatoriu, în momentul fiecărei inter- 24752
venţii, instrucţiunile de securitate şi de curăţenie. a Debranşaţi:
Este strict interzis să interveniţi asupra circuitului, - bujiile de preîncălzire(1)ale cilindrilor(3)şi(4),
cu motorul pornit.
- injectoarele(2)ale cilindrilor(3)şi(4),
- conectorul(3)al sondei de temperatură motorină.
DEMONTARE
a
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ
Notă: a Debranşaţi conectorul(3)al sondei de temperatură
Aveţi grijă să dispuneţi de o sondă de tempera- motorină.
tură motorină nouă înainte de demontare.

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE


a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-re-
montare ).
a Demontaţi capacul motorului.

102317

a Curăţaţi sonda.
a Demontaţi sonda(4)de temperatură motorină.

13B-40
INJECŢIE DIESEL
Sondă de temperatură motorină: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE

a Lubrifiaţi inelul "O" cu lubrifiantul conţinut în flaconul


mic furnizat cu piesa nouă.

II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

ATENŢIE
Nu deterioraţi inelul "O" în momentul remontării.

a Demontaţi buşoanele de protecţie.

a Montaţi sonda de temperatură motorină.

a Strângeţi la cuplu sonda de temperatură motorină


(15 N.m) ± 1,5 .

a Rebranşaţi conectorul(3)al sondei de temperatură


motorină.

III - ETAPĂ FINALĂ

a Rebranşaţi:

- injectoarele(2)ale cilindrilor(3)şi(4),

- bujiile de preîncălzire(1)ale cilindrilor(3)şi(4).

a Remontaţi capacul motorului.

a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă (consul-


taţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-remontare
).

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
Efectuaţi programările necesare.

ATENŢIE

Verificaţi absenţa scurgerii de motorină:


- controlaţi etanşeitatea după reparaţie,
- porniţi motorul la ralanti până la punerea în
funcţiune a motoventilatorului,
- acceleraţi de mai multe ori în gol,
- întrerupeţi contactul,
- verificaţi absenţa scurgerii de motorină.

13B-41
INJECŢIE DIESEL
Injector motorină: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
Injectoarele pot fi înlocuite individual. Nu demontaţi de-
cât conducta de înaltă presiune aferentă.
Material indispensabil

tester de diagnosticare DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE


Cupluri de strângerem
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
brida de fixare a injec- 28 N.m (consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-re-
torului montare ).

piuliţele de fixare a 28 N.m a Demontaţi capacul motorului.


rampei de înaltă pre-
siune

piuliţele conductelor de 24 N.m


înaltă presiune « rampă-
injectoare »

piuliţele gurii şi ale ghi- 21N.m


dului jojă pe rampa de
înaltă presiune

IMPORTANT

Înaintea oricărei intervenţii asupra circuitului de


injecţie, verificaţi cu ajutorul tester de diagnosti-
care :
- ca rampa de injecţie să nu mai fie sub presiune,
- ca temperatura carburantului să nu fie ridicată.
Respectaţi obligatoriu, în momentul fiecărei inter- 24733
venţii, instrucţiunile de securitate şi de curăţenie. a Demontaţi piuliţele(1)de fixare a ghidului jojă de ulei
Este strict interzis să interveniţi asupra circuitului, motor şi a gurii.
cu motorul pornit. a Puneţi într-o parte ghidul jojă(2)de ulei motor.

ATENŢIE
Echipaţi-vă cu kitul de buşoane special pentru cir-
cuitul de injecţie de înaltă presiune.
Înlocuiţi obligatoriu orice conductă de înaltă pre-
siune precum şi agrafele conductelor de înaltă pre-
siune demontate.

ATENŢIE
Este interzis să interveniţi asupra injectoarelor.
Înlocuiţi obligatoriu orice injector care a fost des-
chis.
Este interzis să desolidarizaţi senzorul de presiune
al rampei.

13B-42
INJECŢIE DIESEL
Injector motorină: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
tru reparaţie ).
a Debranşaţi conductele(6)de alimentare şi de retur
motorină.
a Plasaţi buşoane în orificii.

109466

102360
a Debranşaţi:
- senzorul de presiune(7)al rampei sferice de in-
jecţie,
- accelerometrul(8).

24752
a Debranşaţi:
- bujiile de preîncălzire(3),
- injectoarele(4),
- conectorii electrici de pe pompa de înaltă presiu-
ne(5),
- conducta de retur motorină care leagă injectoarele
de pompa de înaltă presiune.
a Curăţaţi conductele de alimentare şi de retur moto-
rină.
a Curăţaţi conductele de alimentare şi de retur moto-
rină (consultaţi 13B, Injecţie diesel: Precauţii pen-

13B-43
INJECŢIE DIESEL
Injector motorină: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

24733
a Scoateţi fasciculul de cabluri(9)electrice motor şi pu- 109462
neţi-l într-o parte.
a Slăbiţi brida(11)a injectorului.
a Demontaţi gura(10)situată pe rampa sferică de in-
jecţie.
În caz de reutilizare a unui injector sau a unor injec-
a Demontaţi conductele de înaltă presiune « rampă- toare, reperaţi obligatoriu injectorul(injectoarele) de-
injectoare » (consultaţi 13B, Injecţie diesel, Con- montat(demontate) în raport cu cilindrul său.
ducte de înaltă presiune între rampă şi injector:
Demontare-remontare ). a Demontaţi injectorul(12).
a Plasaţi buşoane în orificii.
a Scoateţi rondela parafoc.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE

1 - Curăţare injectoare

ATENŢIE

Este strict interzis să curăţaţi injectoarele cu


ajutorul:
- unei perii metalice,
- şmirghelului,
- unui curăţitor cu ultrasunete.

Lăsaţi să se îmbibe injectoarele în degresant.

a Ştergeţi cu lavete fine noi referinţă 77 11 211 707 .

13B-44
INJECŢIE DIESEL
Injector motorină: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
2 - Remontare injectoare - injectoarele,
a - bujiile de preîncălzire.
ATENŢIE a Remontaţi ghidul jojă de ulei motor.
Nu scoateţi buşoanele decât în ultimul moment
pentru fiecare din organe. a Strângeţi la cuplu piuliţele gurii şi ale ghidului jojă
pe rampa de înaltă presiune (21N.m) .
a Curăţaţi cu ajutorul lavetelor fine referinţă 77 11 211
707 îmbibate cu solvent nou: a Remontaţi capacul motorului.
- locaşurile injectoarelor, a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă (consul-
- corpurile injectoarelor, taţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-remontare .

- bridele injectoarelor.
a Uscaţi elementele curăţate cu o lavetă fină nouă. ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
a Înlocuiţi rondela parafoc cu una nouă.
efectuaţi programările necesare.

Notă:
În caz de înlocuire a unui injector sau a unor
injectoare, identificaţi codul alfanumeric (C2I) şi
cilindrul pe care este montat.

a Remontaţi injectorul cu brida sa.


a Strângeţi la cuplu brida de fixare a injectorului (28
N.m) .
a Remontaţi conductele de înaltă presiune (consultaţi
13B, Injecţie diesel, Conducte de înaltă presiune:
Demontare-remontare ).

II - ETAPĂ FINALĂ
a Montaţi conductele de înaltă presiune (consultaţi
13B, Injecţie diesel, Conducte de înaltă presiune:
Demontare-remontare ).
a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a rampei de
înaltă presiune (28 N.m) .
19724
a Strângeţi în ordine şi la cuplu piuliţele conductelor
de înaltă presiune « rampă-injectoare » (24 N.m) a Efectuaţi programarea codului alfanumeric
(consultaţi 13B, Injecţie diesel, Conducte de (C2I)(13)al injectorului sau al injectoarelor înlo-
înaltă presiune: Demontare-remontare ). cuit(înlocuite) cu ajutorul tester de diagnosticare
(consultaţi 13B, Injecţie diesel, Injectoare: Confi-
a Remontaţi gura situată pe rampa de motorină. gurare ).
a Bridaţi fasciculul de cabluri electrice motor pe gură.
a Rebranşaţi: ATENŢIE
- accelerometrul,
Verificaţi absenţa scurgerii de motorină:
- senzorul de presiune rampă de înaltă presiune,
- porniţi motorul la ralanti până la punerea în
- conducta de retur motorină care leagă injectoarele funcţiune a motoventilatorului,
de pompa de înaltă presiune,
- acceleraţi de mai multe ori în gol,
- conductele de alimentare şi de retur motorină pe
pompa de înaltă presiune, - întrerupeţi contactul,

- conectorii electrici pe pompa de înaltă presiune, - verificaţi absenţa scurgerii de motorină.

13B-45
INJECŢIE DIESEL
Injector motorină: Configuraţii 13B
L90, şi K9K, şi 790

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Notă:
Parametrii C2I (corecţie individuală a injectorului)
sunt o calibrare realizată în uzină asupra fiecărui
injector pentru a ajusta debitul fiecăruia dintre ele în
mod precis, ţinând cont de diferenţele de fabricaţie
dintre ele.

Aceste valori de corectare sunt înscrise pe o etichetă,


lipite pe fiecare dintre injectoare, apoi înregistrate în
calculator în momentul înlocuirii injectorului. Calculato-
rul poate pilota fiecare injector ţinând cont de dife-
renţele lor de fabricaţie.

Sistemul poate fi parametrizat prin priza de diagnosti-


care cu tester de diagnosticare.

În momentul înlocuirii unuia sau mai multor injectoare,


înlocuiţi parametrii C2I. Pentru aceasta, reintroduceţi
parametrii C2I în calculator cu ajutorul următoarelor
comenzi:

- introducere a celor patru C2I, în momentul înlocuirii


calculatorului, efectuaţi comanda SC002
« Introducere coduri injectoare » ,

- introducere individuală a parametrilor C2I, înlocuire a


unuia sau mai multor injectoare, efectuaţi comanda:

• injector cilindric 1: comandă VP001 (cilindru de


lângă volant motor),

• injector cilindric 2: comandă VP002 ,

• injector cilindric 3: comandă VP003 ,

• injector cilindric 4: comandă VP004 .

Utilizând comanda aferentă, operatorul poate reintro-


duce noii parametri C2I ai injectorului înlocuit şi să su-
prime foştii parametri C2I.

Notă:
Numai după înlocuirea simultană a celor patru
injectoare, efectuaţi o repunere la zero a celor patru
indici de adaptare injectoare utilizând comanda
RZ004 « Indice de adaptare reglare presiune » .

13B-46
INJECŢIE DIESEL
Potenţiometru pedală de acceleraţie: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
Potenţiometrul pedalei de acceleraţie este solidar cu
pedala de acceleraţie. Înlocuirea sa antrenează înlo-
cuirea pedalei de acceleraţie (consultaţi 37A, Comenzi
elemente mecanice, Pedală de acceleraţie: Demon-
tare-remontare ).

13B-47
INJECŢIE DIESEL
Accelerometru: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790

DEMONTARE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Emb. 1596 Dulie de 24 mm de I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


demontare - remon-
tare emiţ ăt o r de a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
ambreiaj. (consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-re-
montare ).

Material indispensabil a Demontaţi capacul motorului.

tester de diagnosticare

cheie dinamometrică "cuplu slab"

Cupluri de strângerem

accelerometrul 20 N.m

piuliţele gurii şi ale ghi- 21 N.m


dului jojă pe rampa de
înaltă presiune

IMPORTANT

Înainte de orice intervenţie asupra circuitului de


injecţie, verificaţi cu ajutorul tester de diagnosti-
care :
- ca rampa de injecţie să nu mai fie sub presiune,
24733
- ca temperatura carburantului să nu fie ridicată.
a Demontaţi piuliţele(1)de fixare a ghidului jojă de ulei
Respectaţi obligatoriu, în momentul fiecărei inter- motor şi a gurii.
venţii, instrucţiunile de securitate şi de curăţenie.
a Puneţi într-o parte ghidul jojă(2)de ulei motor.
Este strict interzis să interveniţi asupra circuitului,
cu motorul pornit.

ATENŢIE
Echipaţi-vă cu kitul de buşoane special pentru cir-
cuitul de injecţie de înaltă presiune.
Înlocuiţi obligatoriu orice conductă de înaltă pre-
siune precum şi agrafele conductelor de înaltă pre-
siune demontate.

ATENŢIE
Protejaţi zonele sensibile la curgerea de carburant.

13B-48
INJECŢIE DIESEL
Accelerometru: Demontare - Remontare 13B
L90, şi K9K, şi 790
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie: Demonta-
re-remontare ).

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare.

a Efectuaţi programarea accelerometrului în momen-


tul unei înlocuiri (consultaţi MR 390 Diagnosticare,
13B, Injecţie diesel, Interpretare comenzi ).

ATENŢIE

Verificaţi absenţa scurgerii de motorină:


- controlaţi etanşeitatea după reparaţie,
- porniţi motorul la ralanti până la punerea în
funcţiune a motoventilatorului,
- acceleraţi de mai multe ori în gol,
102360
- întrerupeţi contactul,
a Demontaţi conducta de înaltă presiune « pompă-
rampă» (3)(consultaţi 13B, Conducte de înaltă - verificaţi absenţa curgerii de motorină.
presiune: Demontare-remontare ).
a Debranşaţi conectorul(4)al accelerometrului.

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Demontaţi accelerometrul cu ajutorul dispozitivului
(Emb. 1596).

REMONTARE

I - ET APĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi accelerometrul.
a Strângeţi la cuplu accelerometrul (20 N.m) cu
ajutorul dispozitivului cheie dinamometrică "cuplu
slab".

II - ETAPĂ FINALĂ
a Rebranşaţi conectorul accelerometrului.
a Remontaţi:

- conducta de înaltă presiune « pompă-rampă »


(consultaţi 13A, Conducte de înaltă presiune:
Demontare-remontare ),
- ghidul jojă de ulei motor.
a Strângeţi la cuplu piuliţele gurii şi ale ghidului jojă
pe rampa de înaltă presiune (21 N.m) .
a Remontaţi ca pacul motorului.

13B-49
PREÎNCĂLZIRE
Pre-postîncălzire: Prestaţie 13C
K9K, şi 790
III - MOTOR PORNIT "POSTÎNCĂLZIRE"
În această fază, bujiile sunt alimentate în continuu în
Notă:
funcţie de temperatura apei la turaţie de ralanti fără
Funcţia pre-postîncălzire este gestionată de calcu- acţionare asupra pedalei de acceleraţie.
latorul de injecţie.

Funcţia pre-postîncălzire asigură următoarele prestaţii:

I - PUNERE CONTACT "PREÎNCĂLZIRE"

1 - Preîncălzire variabilă

Timpul de aprindere a martorului luminos şi de alimen-


tare a bujiilor depinde de temperatura apei. O corecţie
a timpului de preîncălzire este adusă în funcţie de ten-
siunea bateriei (130% maxim la 8 volţi) şi de presiunea
atmosferică (180% maxim începând de la 3000m)
24763
X: Timp în secunde
Y: Temperatură apă în ˚C
Pentru o turaţie de ralanti fără acţiune asupra pedalei
de acceleraţie.

24769

X: Timp în secunde

Y: Temperatură apă în ˚C

În toate cazurile, timpul de aprindere a martorului lumi-


nos pentru preîncălzire este identic cu cel al timpului
de preîncălzire calibrat.

Dacă o pană a sondei de temperatură apă apare, tim-


pul de aprindere a martorului luminos pentru
preîncălzire trece la 10secunde .

2 - Preîncălzire fixă

După stingerea martorului luminos, bujiile rămân ali-


mentate pentru un timp fix de 16 secunde .

II - PORNIRE

Bujiile sunt alimentate în timpul acţiunii demarorului.

13C-1
PREÎNCĂLZIRE
Cutie de pre-postîncălzire: Demontare - Remontare 13C
L90, şi K9K, şi 790
a Rebranşaţi conectorul cutiei de pre-postîncălzire.

Cupluri de strângerem
II - ETAPĂ FINALĂ
piuliţa de fixare a cutiei 8 N.m a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
de pre-postîncălzire
Demontare - Remontare ).

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE


a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re-
montare ).

II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

24729
a Debranşaţi conectorul(1)al cutiei de pre-pos-
tîncălzire.
a Demontaţi:
- piuliţa de fixare(2)a cutiei de pre-postîncălzire,
- cutia de pre-postîncălzire(3).

REMONTARE

I - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ


a Remontaţi:
- cutia de pre-postîncălzire,
- piuliţa de fixare a cutiei de pre-postîncălzire.
a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a cutiei de pre-
postîncălzire (8 N.m) .

13C-2
PREÎNCĂLZIRE
Bujii de preîncălzire: Demontare - Remontare 13C
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

Cupluri de strângerem

bujiile de preîncălzire 15 N.m

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE


a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re-
montare ).
a Demontaţi capacul motorului.

109466

15762
a Declipsaţi conectorii electrici ai bujiilor.
a Curăţaţi conturul bujiilor pentru a evita orice
pătrundere a impurităţilor în cilindri.
a Slăbiţi apoi demontaţi bujiile cu ajutorul unei dulii
lungi de 10 mm asociată cu un cardan universal.
a Utilizaţi un durit pentru a defileta complet bujiile.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ


a

ATENŢIE
Evitaţi orice introducere a impurităţilor în cilindri
în timpul acestei operaţii.

13C-3
PREÎNCĂLZIRE
Bujii de preîncălzire: Demontare - Remontare 13C
L90, şi K9K, şi 790
a Utilizaţi un durit pentru a înfileta complet bujiile.
a Strângeţi la cuplu bujiile de preîncălzire (15 N.m)
cu ajutorul unei dulii lungi de 10mm asociată cu un
cardan universal.
a Clipsaţi conectorii electrici ai bujiilor.

II - ETAPĂ FINALĂ
a Remontaţi capacul motorului.
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare ).

13C-4
ANTIPOLUARE
Circuit de reaspirare vapori de ulei: Prestaţie 14A
L90, şi K9K, şi 790
I - PREZENTARE CIRCUIT A: La sarcină redusă, depresiunea care există în con-
ducta de admisie aer este mai mică decât tararea arcu-
lui. Vaporii de ulei sunt reaspiraţi în cantitate mare de
depresiunea care există în conducta de admisie aer.
B: La sarcină medie şi ridicată, depresiunea care
există în conducta de admisie aer atrage membrana
vanei, vaporii de ulei sunt aspiraţi în cantitate mică
printr-un orificiu calibrat.

II - CONTROL
Pentru a garanta o funcţionare corespunzătoare a sis-
temului antipoluare, circuitul de reaspirare a vaporilor
de ulei trebuie să fie menţinut curat şi în stare corespu-
nzătoare.

20965

20965-1

(1) Capac chiulasă


(2) Conductă de aspirare vapori de
ulei
(3) Vană de reaspirare vapori de
ulei
(4) Conductă de admisie aer
(5) Turbocompresor
(6) Presiune atmosferică

14A-1
ANTIPOLUARE
Generate by ImportDBAst 14A
K4M

(2) Orificiu de ieşire a vaporilor de


ulei.

14516

(3) Placă de recuperare a vaporilor


de ulei de pe capacul chiulasei.

14852

(1) Orificiu de aspirare a vaporilor


de ulei.

14849

14A-2
ANTIPOLUARE
Generate by ImportDBAst 14A
K4M
A: La sarcină redusă, vaporii de ulei sunt reaspiraţi în
cantitate mică prin orificiul calibrat(6).

102308
B: La sarcină medie şi ridicată, vaporii de ulei sunt
reaspiraţi în cantitate mare prin clapeta fluture de gaze.

102308

(1) Motor
(2) Placă de recuperare vapori de
ulei
(3) Cutie clapetă fluture
(4) Repartitor aer
(5) Intrare aer de admisie
(6) Orificiu calibrat

14A-3
ANTIPOLUARE
Admisie aer: Schemă funcţională 14A
L90, şi K9K, şi 790
Schemă funcţională a circuitului de admisie aer

20806

(1) Conductă de admisie aer


(2) Cutie filtru de aer
(3) Turbocompresor
(4) Cutie EGR
(5) Tub metalic admisie aer
(A) Admisie aer
(B) Spre repartitor admisie

14A-4
ANTIPOLUARE
Recirculare gaze de eşapament: Listă şi localizare elemente 14A
K9K, şi 790
- debitul de motorină injectat.
Punct de funcţionare pentru controlul electrovanei de
recirculare a gazelor de eşapament.

Electrovana de recirculare a gazelor de eşapament


este activată atunci când:

- temperatura aerului este cuprinsă între -30˚C şi


127˚C ,
- sau temperatura apei este cuprinsă între 0˚C şi 110˚C
,

- turaţia motorului este cuprinsă între 800 rot/min şi


3200 rot/min ,

102074 - debitul de motorină injectat este cuprins între 0 şi 24


mg/pulverizare ,
(1) Repartitor aer - presiunea atmosferică este cuprinsă între 500 mbari
(2) Colector eşapament şi 1500 mbari .
(3) Cutie de recirculare gaze de În acest caz, citiţi cu ajutorul testerului de diagnosticare
eşapament o valoare a poziţiei electrovanei de recirculare a gaze-
(4) Electrovană de recirculare gaze lor de eşapament egală cu 0 şi 55% .
de eşapament
Recircularea gazelor de eşapament este întreruptă
dacă:
I - SCOP SISTEM EGR
- tensiunea bateriei este mai mică de 9 V ,
Recircularea gazelor de eşapament este folosită pen-
- turaţia motorului este mai mică de 800 rot/min ,
tru a reduce conţinutul de oxid de azot (NOx) al gazelor
de eşapament. - cartografia (turaţie motor/sarcină) este mai mare de
un prag,
Calculatorul autorizează trecerea gazelor de
eşapament datorită pilotării unei vane electrice. - compresorul de aer condiţionat este activat.

Electrovana de recirculare a gazelor de eşapament nu


II - PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE este alimentată după pornire, timp de 1 s .
Electrovana este comandată printr-un semnal RCD Plaje de funcţionare electrovană în funcţie de tempera-
(raport ciclic de deschidere) emis de calculatorul de in- tura apei
jecţie. Semnalul permite să se moduleze deschiderea
electrovanei şi în consecinţă cantitatea de gaze de
eşapament deturnată spre colectorul de admisie.
Temperatură apă în ˚C Timp în s
Calculatorul efectuează în permanenţă un test care
permite să cunoaşteţi poziţia electrovanei de recircula- -20 60
re a gazelor de eşapament.
-10 45

III - CONDIŢII DE FUNCŢIONARE 0 30

Parametrii care determină activarea electrovanei de re- 10 3


circulare a gazelor de eşapament sunt următorii:
15 1
- temperatura apei,
Electrovana de recirculare a gazelor de eşapament nu
- temperatura aerului,
mai este alimentată, în caz de defect:
- turaţia motorului,
- al electrovanei de recirculare a gazelor de
- presiunea atmosferică, eşapament,
- poziţia pedalei de acceleraţie, - al senzorului de presiune de supraalimentare.

14A-5
ANTIPOLUARE
Recirculare gaze de eşapament: Listă şi localizare elemente 14A
K9K, şi 790

15761

14A-6
ANTIPOLUARE
Recirculare gaze de eşapament: Schemă funcţională 14A
K9K, şi 790
Schemă funcţională a circuitului de gaze de
eşapament

24728

(1) Motor
(2) Cutie filtru de aer
(3) Repartitor aer
(4) Colector eşapament
(5) Cutie EGR cu electrovană
(6) Turbocompresor
(7) Calculator de injecţie
(A) Admisie aer
(B) Ieşire gaze de eşapament

14A-7
ANTIPOLUARE
Reaspirare vapori de benzină: Funcţionare 14A
K7J sau K7M, şi 710
I - SCHEMĂ FUNCŢIONALĂ CIRCUIT II - PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE
Aerisirea rezervorului se face prin absorbantul de va-
pori de benzină.
Vaporii de benzină sunt reţinuţi la trecerea prin carbo-
nul activ conţinut în absorbant.
4
Vaporii de benzină conţinuţi în absorbant sunt eliminaţi
şi arşi de motor.
7 Pentru aceasta, se pun în legătură, prin electrovană,
absorbantul de vapori de benzină şi colectorul de ad-
5 misie. Această electrovană este integrată în absorban-
tul de vapori de benzină.
3 Principiul electrovanei este să ofere o secţiune de tre-
cere variabilă (în funcţie de semnalul raportului ciclic
de deschidere) emis de calculatorul de injecţie.
2 6 1 Variabila secţiunii de trecere a vaporilor de benzină în
electrovană rezultă din echilibrul dintre câmpul magne-
tic creat de alimentarea bobinajului şi efortul arcului de
revenire care asigură închiderea electrovanei.

97393

(1) Rezervor
(2) Absorbant de vapori de benzină
(3) Electrovană de purjare absor-
bant de vapori de benzină
(4) Repartitor admisie
(5) Aerisire
(6) Recirculare vapori de benzină
care provin din rezervor
(7) Recirculare vapori de benzină
spre motor

7
5
3

6
2

108415

14A-8
ANTIPOLUARE
Circuit de reciclare vapori de benzină: Schemă funcţională 14A
K4M sau K7J sau K7M
SCHEMĂ FUNCŢIONALĂ CIRCUIT

97393

(1) Rezervor
(2) Absorbant de vapori de benzină
(3) Electrovană de purjare absor-
bant de vapori de benzină
(4) Repartitor admisie
(5) Aerisire

14A-9
ANTIPOLUARE
Circuit de reciclare vapori de benzină: Control 14A
K7J sau K7M, şi 710
II - CONDIŢIE DE PURJARE ABSORBANT DE
VAPORI DE BENZINĂ
Material indispensabil
a Electrovana purjării absorbantului de vapori de ben-
tester de diagnosticare zină este comandată prin pinul 4 al conectorului cal-
culatorului atunci când:

I - CONTROL DE FUNCŢIONARE PURJARE - temperatura apei este mai mare de 60˚C ,


ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ - temperatura aerului este mai mare de 10˚C ,
a - motorul nu este la turaţie de ralanti,
Notă: - un prag de sarcină dat este atins,
O disfuncţionare a sistemului poate crea un - poziţia potenţiometrului clapetă fluture nu este în
ralanti instabil sau o oprire bruscă a motorului. « picior ridicat » .
În momentul unei diagnostică ri « diagnosticare la
bord » , purjarea absorbantului de vapori de benzină
4 nu este autorizată.
Este posibil să vizualizaţi raportul ciclic de deschide-
re al electrovanei de purjare a absorbantului de va-
pori de benzină cu tester de diagnosticare
consultând parametrul PR023: « RCD electrovană
purjare canistră » .
5 Electrovana este închisă pentru o valoare mai mică
de 3 % .

2 1

97393

(1) Rezervor
(2) Absorbant de vapori de benzină
(3) Electrovană de purjare absor-
bant de vapori de benzină
(4) Repartitor admisie
(5) Aerisire

a Verificaţi conformitatea circuitului (consultaţi 14A,


Antipoluare, Reaspirare vapori de benzină:
Funcţionare ).
a Controlaţi starea conductelor până la rezervor.

14A-10
ANTIPOLUARE
Circuit de reciclare vapori de benzină: Control 14A
K4M sau K7J sau K7M
II - CONDIŢIE DE PURJARE ABSORBANT DE
VAPORI DE BENZINĂ
Material indispensabil
a Electrovana absorbantului de vapori de benzină
tester de diagnosticare este comandată de calculator atunci când:
- temperatura apei este mai mare de 60˚C ,
I - CONTROL DE FUNCŢIONARE A PURJĂRII - temperatura aerului este mai mare de 10˚C ,
ABSORBANTULUI DE VAPORI DE BENZINĂ
- motorul nu este la turaţie de ralanti,
a
- un prag de sarcină dat este atins,
Notă:
- poziţia potenţiometrului clapetă fluture nu este în
O disfuncţionare a sistemului poate crea un "picior ridicat".
ralanti instabil sau o oprire bruscă a motorului.
În momentul unei diagnosticări "diagnosticare la
bord", purjarea absorbantului de vapori de benzină
nu este autorizată.
Este posibil să vizualizaţi raportul ciclic de deschide-
re al electrovanei de purjare a absorbantului de va-
pori de benzină cu tester de diagnosticare
consultând parametrul "RCD electrovană purjare
absorbant de vapori de benzină".
Electrovana este închisă pentru o valoare mai mică
de 3 % .

97393

(1) Rezervor
(2) Absorbant de vapori de benzină
(3) Electrovană purjare absorbant
de vapori de benzină
(4) Repartitor admisie
(5) Aerisire

a Controlaţi starea conductelor până la rezervor.

14A-11
ANTIPOLUARE
Circuit de reciclare vapori de benzină: Prestaţie 14A
K4M sau K7J sau K7M

ATENŢIE
Cu motorul în mers normal, aerisirea nu trebuie să
fie astupată.

Aerisirea rezervorului se face prin absorbantul de va-


pori de benzină.
Vaporii de benzină sunt reţinuţi la trecerea prin carbo-
nul activ conţinut în absorbant.
Vaporii de benzină conţinuţi în absorbant sunt eliminaţi
şi arşi de motor.
Pentru aceasta, se pun în relaţie, prin electrovană, ab-
sorbantul de vapori de benzină şi colectorul de admi-
sie.
Această electrovană este integrată în absorbantul de
vapori de benzină.
Principiul electrovanei este să ofere o secţiune de tre-
cere variabilă (în funcţie de semnalul raportului ciclic
de deschidere) emis de calculatorul de injecţie.
Variabila secţiunii de trecere a vaporilor de benzină în
electrovană rezultă din echilibrul dintre câmpul magne-
tic creat de alimentarea bobinajului şi efortul arcului de
revenire care asigură închiderea electrovanei.

14A-12
ANTIPOLUARE
Absorbant de vapori de benzină: Demontare - Remontare 14A
K7J sau K7M, şi 710

Cupluri de strângerem

piuliţele de fixare a 21 N.m


absorbantului de vapori
de benzină

a Absorbantul de vapori de benzină este situat în spa-


tele barei de protecţie, în partea faţă dreapta a vehi-
culului.

DEMONTARE
3
a Puneţi vehiculul pe un elevator.
a Demontaţi ecranul plastic de sub absorbantul de va- 108428
pori de benzină. a Demontaţi:
- piuliţele de fixare(3)a absorbantului de vapori de
benzină,
- absorbantul de vapori de benzină.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
2
a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a absorbantu-
1 lui de vapori de benzină (21 N.m) .

108415
a Debranşaţi:
- conductele(1)ale absorbantului de vapori de ben-
zină (fără a demonta bara de protecţie),
- conectorul electrovanei.
a Degrafaţi conducta de aerisire(2).

14A-13
ANTIPOLUARE
Absorbant de vapori de benzină: Control 14A
K7J sau K7M, şi 710
• Nu: este vorba de o problemă electrică, verificaţi
Scule şi dispozitive specializate indispensabile circuitul.
Mot. 1311-01 Manometre şi racor- - Dacă nu: în condiţii de purjare (consultaţi 14A, An-
duri de măsurare pre- tipoluare, Reaspirare vapori de benzină ), de-
siune benzină. presiunea trebuie să crească (în acelaşi timp,
valoarea parametrului: PR023 « RCD electrovană
Material indispensabil purjare canistră » pe tester de diagnosticare
creşte).
tester de diagnosticare
CONTROL LEGĂTURĂ REZERVOR
CONTROL ABSORBANT DE VAPORI DE ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ
BENZINĂ a Controlaţi această legătură branşând o pompă de
vid pe conducta care merge la absorbant.
a Astupaţi, pe absorbantul de vapori de benzină, cir-
cuitul care vine de la rezervorul de carburant.

108415
a Branşaţi un manometru al dispozitivului (Mot. 1311-
01) pe ieşirea de aerisire(1)a absorbantului.
a Verificaţi, cu motorul la ralanti, să nu existe depre-
siune pe ieşirea de aerisire a absorbantului. La fel,
valoarea de comandă citită de tester de diagnosti-
care în parametrul: PR023 « RCD electrovană pur-
jare canistră » rămâne minimă (mai mică sau
egală cu 3 % .
Există o depresiune?
- Dacă da: cu contactul întrerupt, aplicaţi cu ajutorul
unei pompe de vid o depresiune de 500 mbari pe
electrovană la ieşire. Depresiunea nu trebuie să
varieze cu mai mult de 10 mbari în 30 s .
Presiunea variază?
• Da: electrovana este defectuoasă, înlocuiţi absor-
bantul de vapori de benzină (electrovana este in-
tegrată în absorbantul de vapori de benzină).

14A-14
ANTIPOLUARE
Absorbant de vapori de benzină: Control 14A
K4M sau K7J sau K7M

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1311-01 Manometre şi racor-


duri de măsurare pre-
siune benzină.

Material indispensabil

tester de diagnosticare

I - CONTROL ABSORBANT DE VAPORI DE


BENZINĂ
a Astupaţi, pe absorbantul de vapori de benzină, cir-
cuitul care vine de la rezervorul de carburant.

108415

a Branşaţi un manometru al dispozitivului (Mot. 1311-


01) pe ieşirea aerisirii(1)a absorbantului.

a Verificaţi, cu motorul la ralanti, să nu existe depre-


siune pe ieşirea aerisirii de pe absorbant.

De asemenea, valoarea de comandă citită cu tester


de diagnosticare în parametrul "RCD electrovană
purjare absorbant de vapori de benzină" rămâne mi-
nimă mai mică sau egală cu 3% .

Există o depresiune?

- Da: cu contactul întrerupt, aplicaţi cu ajutorul unei


pompe de vid o depresiune de 500 mbari pe electro-
vană la ieşire. Depresiunea nu trebuie să varieze cu
mai mult de 10 mbari în 30s .

Presiunea variază?

- Da: electrovana este defectuoasă, înlocuiţi absor-


bantul de vapori de benzină (electrovana este inte-
grată în absorbantul de vapori de benzină).

- Nu: este vorba de o problemă electrică, verificaţi


circuitul.

- Nu: în condiţie de purjare (consultaţi "condiţie de


purjare"), depresiunea trebuie să crească (în acelaşi
timp, valoarea parametrului "RCD electrovană purja-
re absorbant de vapori de benzină" pe tester de
diagnosticare creşte).

II - CONTROL LEGĂTURĂ REZERVOR


ABSORBANT DE VAPORI DE BENZINĂ

a Controlaţi această legătură branşând o pompă de


vid pe conducta care merge la absorbant.

14A-15
ANTIPOLUARE
Electrovană de recirculare gaze de eşapament: Demontare - Remontare 14A
L90, şi K9K, şi 790
- şurubul de fixare(3)a electrovanei de recirculare a
gazelor de eşapament,
Cupluri de strângerem
- ecranul termic al electrovanei de recirculare a ga-
şurubul de fixare a elec- 12 N.m zelor de eşapament,
trovanei de recirculare a
gazelor de eşapament - electrovana de recirculare a gazelor de
eşapament.
piuliţele de fixare a elec- 12 N.m
trovanei de recirculare a
gazelor de eşapament REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE


DEMONTARE
a Înlocuiţi garnitura electrovanei EGR.
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE
II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-Re- a Remontaţi:
montare ).
- electrovana de recirculare a gazelor de
a Demontaţi:
eşapament,
- capacul motorului,
- ecranul termic al electrovanei de recirculare a ga-
- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de zelor de eşapament,
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare-Re-
montare ). - şurubul de fixare a electrovanei de recirculare a ga-
zelor de eşapament,

II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ - piuliţele de fixare a electrovanei de recirculare a


gazelor de eşapament.

a Strângeţi la cupluri:

- şurubul de fixare a electrovanei de recirculare a


gazelor de eşapament (12 N.m) ,

- piuliţele de fixare a electrovanei de recirculare


a gazelor de eşapament (12 N.m) .

a Branşaţi conectorul electrovanei de recirculare a ga-


zelor de eşapament.

III - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi:

- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de


carburant, Cutie filtru de aer: Demontare-Re-
montare ).

- capacul motorului.
24748

a Debranşaţi conectorul(1)al electrovanei de recircu- ATENŢIE


lare a gazelor de eşapament. Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare.
a Demontaţi:
- piuliţele de fixare(2)a electrovanei de recirculare a a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
gazelor de eşapament, Demontare-Remontare ).

14A-16
ANTIPOLUARE
Ansamblu de recirculare gaze de eşapament: Demontare - Remontare 14A
K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1567 Cleşte la distanţă pen-


tru coliere tub de reci-
clare gaze de
eşapament - EGR.

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 21 N.m


cutiei de recirculare a
gazelor de eşapament

şurubul de fixare a tubu- 21 N.m


lui metalic de admisie
aer

şuruburile de fixare a 21 N.m


inelului de ridicare
(parte distribuţie)

şurubul de fixare a elec- 12 N.m 24748


trovanei de recirculare a a Debranşaţi:
gazelor de eşapament
- electrovana EGR(1),
piuliţele de fixare a elec- 12 N.m - conducta(2)a supapei regulatoare de presiune de
trovanei de recirculare a supraalimentare de pe conducta de aer,
gazelor de eşapament
- sonda de temperatură aer(3),
- conducta de aer(4)de pe cutia EGR.
DEMONTARE
a Demontaţi:

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE - piuliţele de fixare(5)a electrovanei de recirculare a


gazelor de eşapament,
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare -Re- - şurubul de fixare(6)a electrovanei de recirculare a
gazelor de eşapament,
montare ).
- ecranul termic al electrovanei de recirculare a ga-
a Demontaţi:
zelor de eşapament,
- capacul motorului,
- electrovana de recirculare a gazelor de
- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de eşapament.
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare-Re-
montare ).

14A-17
ANTIPOLUARE
Ansamblu de recirculare gaze de eşapament: Demontare - Remontare 14A
K9K, şi 790

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE


a Înlocuiţi:

- tubul de recirculare a gazelor de eşapament echi-


pat cu coliere noi,
- inelele "O" ale tubului metalic de admisie aer,
- garnitura electrovanei EGR.

II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ


a Montaţi cutia de recirculare a gazelor de eşapament.
109946
a Remontaţi şuruburile de fixare a cutiei de recirculare
a Demontaţi: a gazelor de eşapament.

- şuruburile de fixare(7)a inelului de ridicare, a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei de


recirculare a gazelor de eşapament (21 N.m) .
- şurubul de fixare(8)a tubului metalic de admisie
aer, a Montaţi tubul de recirculare a gazelor de
eşapament.
- tubul metalic de admisie aer.
a Strângeţi colierele noi cu ajutorul dispozitivului (Mot.
1567).

a Montaţi tubul metalic de admisie aer.


a Remontaţi:
- şurubul de fixare a tubului metalic de admisie aer,

- şuruburile de fixare a inelului de ridicare.


a Strângeţi la cuplu:

- şurubul de fixare a tubului metalic de admisie


aer (21 N.m) ,

- şuruburile de fixare a inelului de ridicare (parte


distribuţie) (21 N.m) .
a Remontaţi:

- electrovana de recirculare a gazelor de


eşapament,
- ecranul termic al electrovanei de recirculare a ga-
zelor de eşapament,
20802
- şurubul de fixare a electrovanei de recirculare a ga-
a Demontaţi: zelor de eşapament,

- colierele(9)ale tubului de recirculare a gazelor de - piuliţele de fixare a electrovanei gazelor de


eşapament, eşapament.

- tubul de recirculare a gazelor de eşapament, a Strângeţi la cuplu:


- şurubul de fixare a electrovanei de recirculare a
- şuruburile de fixare(10)a cutiei de recirculare a ga- gazelor de eşapament (12 N.m) ,
zelor de eşapament,
- piuliţele de fixare a electrovanei de recirculare
- cutia de recirculare a gazelor de eşapament. a gazelor de eşapament (12 N.m) .

14A-18
ANTIPOLUARE
Ansamblu de recirculare gaze de eşapament: Demontare - Remontare 14A
K9K, şi 790
a Branşaţi:
- conducta de aer pe cutia EGR,
- sonda de temperatură aer,
- conducta supapei regulatoare de presiune de su-
praalimentare pe conducta de aer,
- electrovana EGR.

III - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi:
- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare-Re-
montare ),
- capacul motorului.
a

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare.

a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:


Demontare-Remontare ).

14A-19
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Pornire încărcare: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 16A
PIESE DE ÎNLOCUIT SISTEMATIC
- Curea alternator,
- Galet întinzător,
- Şurub de fixare a galetului întinzător.

16A-1
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Pornire încărcare: Precauţii pentru reparaţie 16A
Pentru recomandările electrice (consultaţi 01D, Intro-
ducere mecanică, Vehicul: Recomandări electrice
).

16A-2
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Circuit de încărcare: Identificare 16A
L90, şi K9K, şi 790
Elementele constitutive ale sistemului de încărcare Pe motorul K9K 790 alternatorul este situat în faţa mo-
sunt: torului lângă farul dreapta.
- bateria,
- alternatorul,
- martorul luminos de încărcare.

I - BATERIE

24729

Bateria este situată în compartimentul motor lângă fa-


rul stânga.

II - ALTERNATOR

24761

16A-3
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Circuit de încărcare: Identificare 16A
L90, şi K9K, şi 790
III - MARTOR LUMINOS ÎNCĂRCARE

108356
Martorul luminos de încărcare(1)este integrat în tabloul
de bord.

16A-4
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Circuit de încărcare: Identificare 16A
Elementele constitutive ale sistemului de încărcare
sunt:
K7J sau K7M, şi DIRECŢIE MANUALĂ
- bateria,
- alternatorul,
- martorul luminos de încărcare.

I - BATERIE

109236
Alternatorul se situează în spatele motorului.

116561
Bateria se situează în compartimentul motor lângă fa-
rul stânga.

II - ALTERNATORUL
Alternatorul se situează în faţa motorului lângă farul
dreapta

16A-5
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Circuit de încărcare: Identificare 16A
III - MARTOR LUMINOS ÎNCĂRCARE

108356
Martorul luminos de încărcare(1)este integrat în tabloul
de bord.

16A-6
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Circuit de încărcare: Caracteristici 16A
L90, şi K7J sau K7M sau K9K, şi 710 sau 790 sau 792
I - BATERIE

Motor Baterie Intensi- Capaci-


tate tate

FREEDOM 510 A 55 Ah
K9K 790
ROMBAT 640 A 70 Ah
K9K 792
TUDOR 720 A 70 Ah

ROMBAT 330 A 40 Ah

TUDOR 330 A 40 Ah

FREEDOM 420 A 47 Ah

K7J 710 FREEDOM 510 A 55 Ah

K7M 710 ROMBAT 540 A 60 Ah

TUDOR 600 A 60 Ah

ROMBAT 640 A 70 Ah

TUDOR 720 A 70 Ah

II - ALTERNATOR

Motor Alternator Intensitate

K9K 790 VALEO SG12 125 A


K9K 792

MITSUBISHI 70 A

K7J 710 VALEO 75 A

K7M 710 BOSCH 100 A

MITSUBISHI 110 A

III - MARTOR LUMINOS ÎNCĂRCARE


Martorul luminos de încărcare este integrat în tabloul
de bord.

Notă:
În caz de defecţiune a elementelor tabloului de
bord, înlocuiţi tabloul de bord complet.

16A-7
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Circuit de încărcare: Caracteristici 16A
K4M sau K7J sau K7M sau K9K
I - BATERIE
Motor Alternator Intensitate

MITUBISHI 70A
Motor Baterie Intensi- Capaci-
tate tate VALEO SG7 75A
K7J 710
FREEDOM 510A 55Ah K7M 710 BOSCH 100A
K9K 790
ROMBAT 640A 70Ah MITUBISHI 110A
K9K 792
TUDOR 720A 70Ah VALEO SG9 100A
K4M 690
ROMBAT 330A 40Ah VALEO TG11 110A
TUDOR 330A 50Ah
III - MARTOR LUMINOS ÎNCĂRCARE
ROMBAT 420A 50Ah
Martorul luminos de încărcare este integrat în tabloul
FREEDOM 420A 47Ah de bord.
K7J 710
K7M FREEDOM 510A 55Ah
710 Notă:
ROMBAT 540A 60Ah
În caz de defecţiune a elementelor tabloului de
TUDOR 600A 60Ah bord, înlocuiţi tabloul de bord complet.

ROMBAT 640A 70Ah

TUDOR 720A 70Ah

ROMBAT 330A 40Ah

TUDOR 330A 40Ah

ROMBAT 420A 50Ah

FREEDOM 420A 47Ah


K4M
FREEDOM 510A 55Ah
690
ROMBAT 540A 60Ah

TUDOR 600A 60Ah

ROMBAT 640A 70Ah

TUDOR 720A 70Ah

II - ALTERNATOR

Motor Alternator Intensitate

K9K 790 VALEO SG12 125A


K9K 792

16A-8
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Circuit de încărcare: Control 16A
Pentru controlul circuitului de încărcare, consultaţi NT
6014A Control circuit de încărcare.

16A-9
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Circuit de încărcare: Prestaţie 16A
L90, şi K9K, şi 790
I - BATERIE

Scopul principal al bateriei este de a furniza o energie


instantanee şi importantă, necesară demarorului pen-
tru a asigura pornirea motorului.

Pentru o pornire optimă, tensiunea şi curentul furnizate


de baterie trebuie să fie la maxim şi transmise fără
pierdere la demaror. Pentru aceasta, legăturile electri-
ce şi demarorul trebuie să fie în stare corespunzătoare.

Cu motorul oprit, cu contactul întrerupt, bateria va servi


la alimentarea accesoriilor branşate în « + » înainte de
contact cum ar fi alarmele, codurile radio auto precum
şi anumite calculatoare care trebuie să funcţioneze în
permanenţă.

Dar din cauza compoziţiei sale chimice şi deoarece


consumul receptorilor săi este permanent, bateria se
va descărca.

II - ALTERNATOR

În rulaj, rolul alternatorului este preponderent în raport


cu cel al bateriei, el trebuie să menţină o tensiune
constantă la bornele bateriei compensând în orice mo-
ment solicitările de curent necesar funcţionării motoru-
lui şi accesoriilor.

Alternatorul trebuie să fie în măsură să producă curen-


tul necesar reîncărcării bateriei pentru a compensa
pierderile de energie datorate demarorului precum şi
pe cele provocate de diverşii consumatori în timpul fa-
zei de oprire a vehiculului sau în timpul rulajului.

III - MARTOR LUMINOS ÎNCĂRCARE

Acest martor luminos este comandat în direct din exte-


rior (comandă la masă).

Funcţia alertă încărcare baterie prin supraveghere a


tensiunii bateriei şi comandă a martorului luminos pilo-
tat de microcontroler este abandonată pentru pornirea
serie.

O rezistenţă de 300 Ω serveşte la amorsarea alternato-


rului. Respectaţi obligatoriu această valoare.

Pentru a evita aprinderi accidentale ale martorului lu-


minos de încărcare baterie la întreruperea contactului,
o diodă este de introdus în alimentarea martorului lumi-
nos de încărcare baterie.

16A-10
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Generalităţi 16A
K7J sau K7M, şi 710
I - FUNCŢIONARE - la pornirea motorului, martorul luminos se stinge,
- dacă martorul luminos se aprinde în cursul
Aceste vehicule sunt echipate cu un alternator cu ven-
funcţionă rii motorului, el indică un defect de
tilare internă cu regulator încorporat, şi cu un martor lu-
« încărcare » .
minos pe tabloul de bord a cărui funcţionare este
următoarea:
II - IDENTIFICARE
- la punerea contactului, martorul luminos se aprinde,

Motor Alternator Intensitate

K7J 710 DM MELCO : A001TA3792 70 A


K7M 710 DM

K7J 710 DA VALEO : SG7 S013 75 A


K7M 710 DA

K7J 710 DM/AC MELCO : A002TC0391 110 A


K7M 710 DM/AC

K7J 710 DA/AC BOSCH : 0124415014 100 A


K7M 710 DA/AC

III - CONTROL
Debite minime garantate alternator sub 13,5 V după 15
minute de încălzire motor pornit cu consumatori.

Turaţie motor MELCO VALEO MELCO BOSCH


70 A 75 A 110 A 100 A

rot/min A A A A

1000 55 53 80 71

2000 72 73 108 96

3000 77 75 116 99

4000 79,5 79 120 100

16A-11
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K7J, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ

REMONTARE
Cupluri de strângerem a

şurubul de fixare a alter- 2,1 daN.m ATENŢIE


natorului Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

bulonul de fixare a alter- 4,4 daN.m


natorului ATENŢIE
În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu
galeţii întinzători şi înfăşurători.
DEMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Remontaţi cureaua sau curelele de accesorii (con-
sultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea
accesorii ).
a Strângeţi la cupluri:

1 - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m) ,


- bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m) .

109237
a Demontaţi:
- cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A,
Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii
),
- protectorul de sub motor.
a Debranşaţi fasciculele de cabluri electrice ale alter-
natorului.
a Demontaţi (pe dedesubt):
- şurubul de fixare(1),
- bulonul de fixare(2),
- alternatorul.

16A-12
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K7M, şi 710, şi DIRECŢIE MANUALĂ

REMONTARE
Cupluri de strângerem a

şurubul de fixare a alter- 2,1 daN.m ATENŢIE


natorului Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

bulonul de fixare a alter- 4,4 daN.m


natorului ATENŢIE
În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu
galeţii întinzători şi înfăşurători.
DEMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Remontaţi cureaua sau curelele de accesorii (con-
sultaţi 11A, Parte superioară şi faţă motor, Curea
accesorii ).
a Strângeţi la cupluri:

1 - şurubul de fixare a alternatorului (2,1 daN.m) ,


- bulonul de fixare a alternatorului (4,4 daN.m) .

109237
a Demontaţi:
- cureaua sau curelele de accesorii (consultaţi 11A,
Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii
),
- protectorul de sub motor.
a Debranşaţi fasciculele de cabluri electrice ale alter-
natorului.
a Demontaţi (pe dedesubt):
- şurubul de fixare(1),
- bulonul de fixare(2),
- alternatorul.

16A-13
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 2,1 daN.m


alternatorului 3

şuruburile de fixare a 2,1 daN.m


pompei de direcţie asis-
tată

DEMONTARE
a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A,
Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii ).

109225

109235
a Demontaţi:
- şurubul de fixare(1)a pompei de direcţie asistată,
- şuruburile de fixare a pompei de direcţie asis-
tată(2)trecând prin găurile din fulie,
- pompa de direcţie asistată din suportul multi-
funcţional (fără a deschide circuitul).

16A-14
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

109217

a Demontaţi cablul electric(4)al alternatorului.

a Debranşaţi conectorul(5).

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare(3)a alternatorului,

- alternatorul.

REMONTARE
a

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

ATENŢIE
În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu
galeţii întinzători şi înfăşurători.

a Remontaţi alternatorul.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternato-


rului (2,1 daN.m) .

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei


de direcţie asistată (2,1 daN.m) .

a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A,


Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii ).

16A-15
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 2,1 daN.m 3


alternatorului

şuruburile de fixare a 2,1 daN.m


pompei de direcţie asis-
tată

DEMONTARE
a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A,
Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii ).

109225

109235
a Demontaţi:
- şurubul de fixare(1)a pompei de direcţie asistată,
- şuruburile de fixare a pompei de direcţie asis-
tată(2)trecând prin găurile din fulie,
- pompa de direcţie asistată din suportul multi-
funcţional (fără a deschide circuitul).

16A-16
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

109217

a Demontaţi cablul electric(4)al alternatorului.

a Debranşaţi conectorul(5).

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare(3)a alternatorului,

- alternatorul.

REMONTARE
a

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.

ATENŢIE
În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu
galeţii întinzători şi înfăşurători.

a Remontaţi alternatorul.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternato-


rului (2,1 daN.m) .

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei


de direcţie asistată (2,1 daN.m) .

a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A,


Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii ).

16A-17
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 2,1 daN.m


alternatorului

şuruburile de fixare a 2,1 daN.m


compresorului de aer 1
condiţionat

şuruburile de fixare a 2,1 daN.m


pompei de direcţie asis-
tată

DEMONTARE
a Demontaţi:
- bara paraşoc faţă (consultaţi 55A, Protecţii exte-
rioare, Bară paraşoc faţă ), 2
- cureaua de accesorii (consultaţi 11A, Parte supe- 109397
rioară şi faţă motor, Curea accesorii ).

108930

a Debranşaţi conectorul(1)al presostatului de direcţie


asistată.

a Demontaţi:

- şurubul de fixare(2)a pompei de direcţie asistată,

- şuruburile de fixare a pompei de direcţie asis-


tată(3)trecând prin găurile din fulie,

- pompa de direcţie asistată din suportul multi-


funcţional (fără a deschide circuitul).

a Puneţi pompa de direcţie asistată într-o parte.

16A-18
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K7J, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT
- alternatorul.

REMONTARE
a

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.
4

ATENŢIE
În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu
galeţii întinzători şi înfăşurători.

a Remontaţi alternatorul.
5
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternato-
rului (2,1 daN.m) .
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cupluri:
109217 - şuruburile de fixare a compresorului de aer
a Demontaţi cablul electric(5)al alternatorului. condiţionat (2,1 daN.m) ,
a Debranşaţi conectorul(4). - şuruburile de fixare a pompei de direcţie asis-
tată (2,1 daN.m) .
a Remontaţi:
- cureaua de accesorii (consultaţi 11A, Parte supe-
rioară şi faţă motor, Curea accesorii ),

6 - bara paraşoc faţă (consultaţi 55A, Protecţii exte-


rioare, Bară paraşoc faţă ).

109222

a Demontaţi:
- şuruburile de fixare a compresorului de aer con-
diţionat,
- compresorul de aer condiţionat din suportul multi-
funcţional (fără a deschide circuitul).
a Montaţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare(6)a alternatorului,

16A-19
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 2,1 daN.m


alternatorului

şuruburile de fixare a 2,1 daN.m


compresorului de aer 1
condiţionat

şuruburile de fixare a 2,1 daN.m


pompei de direcţie asis-
tată

DEMONTARE
a Demontaţi:
2
- bara paraşoc faţă (consultaţi 55A, Protecţii exte-
rioare, Bară paraşoc faţă ),
- cureaua de accesorii (consultaţi 11A, Parte supe- 109397
rioară şi faţă motor, Curea accesorii ).

108930

a Debranşaţi conectorul(1)al presostatului de direcţie


asistată.

a Demontaţi:

- şurubul de fixare(2)a pompei de direcţie asistată,

- şuruburile de fixare a pompei de direcţie asis-


tată(3)trecând prin găurile din fulie,

- pompa de direcţie asistată din suportul multi-


funcţional (fără a deschide circuitul).

a Puneţi pompa de direcţie asistată într-o parte.

16A-20
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K7M, şi 710, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi AER CONDIŢIONAT
- alternatorul.

REMONTARE
a

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu o curea demontată.
4
ATENŢIE
În momentul înlocuirii curelei, înlocuiţi obligatoriu
galeţii întinzători şi înfăşurători.

a Remontaţi alternatorul.
5
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternato-
rului (2,1 daN.m) .
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cupluri:
109217 - şuruburile de fixare a compresorului de aer
a Demontaţi cablul electric(5)al alternatorului. condiţionat (2,1 daN.m) ,
a Debranşaţi conectorul(4). - şuruburile de fixare a pompei de direcţie asis-
tată (2,1 daN.m) .
a Remontaţi:
- cureaua de accesorii (consultaţi 11A, Parte supe-
rioară şi faţă motor, Curea accesorii ),

6 - bara paraşoc faţă (consultaţi 55A, Protecţii exte-


rioare, Bară paraşoc faţă ).

109222

a Demontaţi:
- şuruburile de fixare a compresorului de aer con-
diţionat,
- compresorul de aer condiţionat din suportul multi-
funcţional (fără a deschide circuitul).
a Montaţi compresorul de aer condiţionat pe cadru.
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare(6)a alternatorului,

16A-21
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
L90, şi K9K, şi 790

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 21 N.m


alternatorului

piuliţa de fixare a cablu- 14 N.m


lui electric al alternato-
rului

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE


a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-re-
montare ).
a Demontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A,
Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii:
Demontare-remontare ). 24761

a Demontaţi şurubul superior(3)al alternatorului.


II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ
a Slăbiţi şurubul de fixare inferioară(4)a alternatorului.

a Demontaţi alternatorul cu şurubul său de fixare infe-


rioară.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE

24752
a Demontaţi:
- piuliţa de fixare a cablului electric al alternatorului,
- cablul electric al alternatorului(1).
a Debranşaţi conectorul(2).

18987

a Împingeţi bucşile(5)pentru a facilita montarea.

16A-22
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ
a Remontaţi:
- alternatorul cu şurubul său de fixare inferioară,
- şurubul de fixare superioară a alternatorului.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternato-
rului (21 N.m) .
a Branşaţi conectorul pe alternator.
a Remontaţi:
- cablul electric al alternatorului,
- piuliţa de fixare a cablului electric al alternatorului.
a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a cablului elec-
tric al alternatorului (14 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi cureaua de accesorii (consultaţi 11A,
Parte superioară şi faţă motor, Curea accesorii:
Demontare-remontare ).
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare-remontare ).

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare.

16A-23
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K4M, şi 690

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 21 N.m


alternatorului

piuliţa de fixare a cablu- 14 N.m


lui electric al alternato-
rului

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).
108430
a Demontaţi:
a Demontaţi:
- cureaua de accesorii(consultaţi 11A, Parte supe-
rioară şi faţă motor, Curea accesorii: Demonta- - piuliţele de fixare(2)a radiatorului prin calandru,
re - Remontare, pagină 11A-1), - picioruşele de fixare superioare ale radiatorului.
- bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Caroserie, a Extrageţi ansamblul radiator de răcire-condensor
55A, Protecţii exterioare, Bară paraşoc faţă: De- din fixările sale inferioare(3)şi glisaţi-l la stânga.
montare - Remontare ).

108104
a Demontaţi:
- pionii de fixare(1)a deflectorului de aer,
- deflectorul de aer.

16A-24
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K4M, şi 690
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

116659

a Demontaţi:
18987
- piuliţa de fixare a cablului electric al alternatorului,
a Împingeţi bucşele(8)pentru a facilita montarea.
- cablul electric(4)al alternatorului.

a Debranşaţi conectorul(5)de pe alternator. II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi:
- alternatorul cu şurubul său de fixare inferioară,
- şurubul de fixare superioară a alternatorului.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternato-
rului (21 N.m) .
a Rebranşaţi conectorul pe alternator.
a Remontaţi:
- cablul electric al alternatorului,
- piuliţa de fixare a cablului electric al alternatorului.
a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a cablului elec-
tric al alternatorului (14 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ


a Glisaţi ansamblul radiator-condensor la dreapta şi
montaţi-l în fixările sale inferioare.
116647
a Remontaţi:
a Demontaţi şurubul de fixare superioară(6)a alterna-
- picioruşele de fixare superioare ale radiatorului,
torului.
- piuliţele de fixare a radiatorului prin calandru,
a Slăbiţi şurubul de fixare inferior(7)al alternatorului.
- deflectorul de aer,
a Demontaţi alternatorul cu şurubul său inferior de
fixare. - pionii de fixare a deflectorului de aer,

16A-25
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Alternator: Demontare - Remontare 16A
K4M, şi 690
- bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Caroserie,
55A, Protecţii exterioare, Bară paraşoc faţă: De-
montare - Remontare ),
- cureaua de accesorii(consultaţi 11A, Parte supe-
rioară şi faţă motor, Curea accesorii: Demonta-
re - Remontare, pagină 11A-1).
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare ).

16A-26
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Demaror: Identificare 16A
K7J sau K7M, şi 710

Motor Demaror

K7J MITSUBISHI

K7M M000T45171ZT

16A-27
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Sistem de pornire: Identificare 16A
Elementele constitutive ale sistemului de pornire sunt:
- bateria, K9K, şi 792
- demarorul,
- contactorul de demaraj.

I - BATERIE

24809
Demarorul se situează în faţa motorului.

116561
III - CONTACTOR DEMARAJ
Bateria se situează în compartimentul motor lângă fa-
rul stânga.

II - DEMAROR

107851
Contactorul de demaraj(1)se situează pe partea
dreaptă a coloanei de direcţie.

116638
Demarorul se situează în spatele motorului.

16A-28
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Sistem de pornire: Caracteristici 16A
K4M sau K7J sau K7M sau K9K
I - BATERIE
Motor Demaror

K7J 710 MITSUBISHI


Motor Baterie Intensi- Capaci-
tate tate K7M 710 M000T45171ZT

FREEDOM 510A 55Ah K4M 690 VALEO


K9K 790
ROMBAT 640A 70Ah 192502A
K9K 792
TUDOR 720A 70Ah

ROMBAT 330A 40Ah

TUDOR 330A 50Ah

ROMBAT 420A 50Ah

FREEDOM 420A 47Ah


K7J 710
K7M FREEDOM 510A 55Ah
710
ROMBAT 540A 60Ah

TUDOR 600A 60Ah

ROMBAT 640A 70Ah

TUDOR 720A 70Ah

ROMBAT 330A 40Ah

TUDOR 330A 40Ah

ROMBAT 420A 50Ah

FREEDOM 420A 47Ah


K4M
FREEDOM 510A 55Ah
690
ROMBAT 540A 60Ah

TUDOR 600A 60Ah

ROMBAT 640A 70Ah

TUDOR 720A 70Ah

II - DEMAROR

Motor Demaror

K9K 790 MITSUBISHI


M000T91581

K9K 792 MITSUBISHI


M000T87881

16A-29
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Demaror: Demontare - Remontare 16A
K7J, şi 710

Cupluri de strângerem
2
şuruburile de fixare a 4,4 daN.m
demarorului

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator.
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

109214
a Demontaţi şurubul de fixare(2)a bieletei de comandă
a cutiei de viteze.

1
ATENŢIE
Bieleta este montată cu o antretoază , nu o
pierdeţi în momentul demontării şurubului(2).

107847
a Demontaţi:
- capacul calculator declipsându-l în(1),
- şuruburile de fixare a vasului de expansiune,
- vasul de expansiune (fără a deschide circuitul),
a Puneţi vasul de expansiune într-o parte.

16A-30
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Demaror: Demontare - Remontare 16A
K7J, şi 710

107486 109215
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare(4)a demarorului,
- demarorul.

REMONTARE
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a demaro-
rului (4,4 daN.m) .
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
109220 efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
a Demontaţi: Baterie, Baterie: Demontare - remontare .

- braţul de fixare(3)a repartitorului de admisie pe car-


terul cilindrilor,
- cablurile electrice ale demarorului.

16A-31
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Demaror: Demontare - Remontare 16A
K7M, şi 710

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 4,4 daN.m 2


demarorului

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator.
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

109214
a Demontaţi şurubul de fixare(2)a bieletei de comandă
a cutiei de viteze.

1 ATENŢIE
Bieleta este montată cu o antretoază , nu o
pierdeţi în momentul demontării şurubului(2).

107847
a Demontaţi:
- capacul calculator declipsându-l în(1),
- şuruburile de fixare a vasului de expansiune,
- vasul de expansiune (fără a deschide circuitul),
a Puneţi vasul de expansiune într-o parte.

16A-32
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Demaror: Demontare - Remontare 16A
K7M, şi 710

107486 109215
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare(4)a demarorului,
- demarorul.

REMONTARE
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a demaro-
rului (4,4 daN.m) .
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
109220 efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
a Demontaţi: Baterie, Baterie: Demontare - remontare .

- braţul de fixare(3)a repartitorului de admisie pe car-


terul cilindrilor,
- cablurile electrice ale demarorului.

16A-33
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Demaror: Demontare - Remontare 16A
L90, şi K9K, şi 790

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 44 N.m


demarorului

piuliţa de fixare a cablu- 5 N.m


lui electric al solenoidu-
lui

piuliţa de fixare a cablu- 8 N.m


lui electric al demaroru-
lui

şurubul de fixare a bie- 27,5 N.m


letei de comandă a 24760
cutiei de viteze
a Demontaţi şurubul de fixare(1)a bieletei de comandă
a cutiei de viteze.
DEMONTARE a Demontaţi bieleta de comandă a cutiei de viteze.

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


Notă:
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-re- Bieleta este montată cu o antretoază , nu o
montare ). pierdeţi în timpul demontării şurubului.

a Demontaţi:
a Degrafaţi Duriturile de încălzire ale cutiei de apă.
- şuruburile de fixare a vasului de expansiune,
a Distanţaţi Duriturile de încălzire.
- vasul de expansiune (fără să deschideţi circuitul).
a Demontaţi capacul de protecţie termică a senzorului
a Puneţi vasul de expansiune într-o parte.
de viteză.
a Distanţaţi burduful de comandă a cutiei de viteze.
a Debranşaţi conectorul(2)al senzorului de viteză
ieşire cutie de viteze.

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Demontaţi şuruburile de fixare(3)a demarorului.

a Extrageţi demarorul din locaşul său.

a Demontaţi:

- piuliţa de fixare a cablului electric(4)al demarorului,

- piuliţa de fixare a cablului electric(5)al solenoidului,

- cablurile electrice ale demarorului,

- demarorul.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Verificaţi prezenţa duliei de centrare.

16A-34
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Demaror: Demontare - Remontare 16A
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Remontaţi:

- cablurile electrice ale demarorului,

- piuliţa de fixare a cablului electric al solenoidului,

- piuliţa de fixare a cablului electric al demarorului.

a Remontaţi:

- demarorul,

- şuruburile de fixare a demarorului.

a Strângeţi la cupluri:

- şuruburile de fixare a demarorului (44 N.m) ,

- piuliţa de fixare a cablului electric al solenoidu-


lui (5 N.m) ,

- piuliţa de fixare a cablului electric al demaroru-


lui (8 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ

a Branşaţi conectorul senzorului de viteză ieşire cutie


de viteze.

a Remontaţi capacul de protecţie termică a senzorului


de viteză ieşire cutie de viteze.

a Agrafaţi Duritul de încălzire al cutiei de apă.

a Remontaţi:

- bieleta de comandă a cutiei de viteze,

- şurubul de fixare a bieletei de comandă a cutiei de


viteze.

a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a bieletei de


comandă a cutiei de viteze (27,5 N.m) .

a Puneţi burduful de comandă a cutiei de viteze.

a Remontaţi:

- vasul de expansiune,

- şuruburile de fixare a vasului de expansiune.

a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă; efec-


tuaţi programările necesare.

16A-35
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Demaror: Demontare - Remontare 16A
Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 44 N.m


demarorului

piuliţa de fixare a cablu- 5 N.m


lui electric al solenoidu-
lui demarorului

piuliţa de fixare a cablu- 8 N.m


lui electric al demaroru-
lui

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare).

24809
a Degrafaţi cablajul motorului în(2).

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Demontaţi:
- piuliţa de fixare(3)a cablului electric al solenoidului
demarorului,
- piuliţa de fixare(4)a cablului electric al demarorului,
- cablurile electrice ale demarorului,
- şuruburile de fixare(5)a demarorului,
- demarorul.

REMONTARE
24811
a Degrafaţi conducta schimbătorului de căldură aer - I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE
aer de pe grupul motoventilator în(1). a Verificaţi prezenţa bucşei crestate de centrare a de-
a Distanţaţi conducta schimbătorului de căldură aer - marorului.
aer.
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE
a Remontaţi:
- demarorul,
- şuruburile de fixare a demarorului.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a demaro-
rului (44 N.m) .
a Remontaţi:
- cablurile electrice ale demarorului,
- piuliţa de fixare a cablului electric al demarorului,

16A-36
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Demaror: Demontare - Remontare 16A
- piuliţa de fixare a cablului electric al solenoidului
demarorului.
a Strângeţi la cupluri:
- piuliţa de fixare a cablului electric al solenoidu-
lui demarorului (5 N.m) ,
- piuliţa de fixare a cablului electric al demaroru-
lui (8 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ


a Agrafaţi:
- cablajul motorului,
- conducta schimbătorului de căldură aer - aer pe
grupul motoventilator.
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare- Remontare).

16A-37
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Demaror: Demontare - Remontare 16A
K4M, şi 690

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 44 N.m


demarorului

piuliţa de fixare a cablu- 8 N.m


lui electric al demaroru-
lui

piuliţa de fixare a cablu- 5 N.m


lui electric al solenoidu-
lui demarorului

şurubul de fixare a 27,5 N.m


comenzii cutiilor de
viteze

DEMONTARE
116638
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE
a Demontaţi:
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re- - şurubul de fixare(1)a bieletei de comandă a cutiei
morcare şi ridicare ). de viteze,

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- - bieleta de comandă a cutiei de viteze.
rie: Demontare - Remontare ).
a Demontaţi rezonatorul de aer(consultaţi 12A, Notă:
Amestec de carburant, Rezonator de aer: De-
Bieleta este montată cu o antretoază , nu o
montare - Remontare, pagină 12A-12).
pierdeţi în timpul demontării şurubului.
a Distanţaţi burduful de comandă a cutiei de viteze.

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Demontaţi:
- piuliţa de fixare(2)a cablului electric al solenoidului
demarorului,
- piuliţa de fixare(3)a cablului electric al demarorului,
- şurubul de fixare(4)a demarorului,
- şuruburile de fixare(5)a demarorului,
- demarorul prin partea inferioară a vehiculului.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE


a Verificaţi prezenţa duliei de centrare.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi:
- demarorul prin partea inferioară a vehiculului,

16A-38
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Demaror: Demontare - Remontare 16A
K4M, şi 690
- şurubul de fixare(4)a demarorului,
- şuruburile de fixare(5)a demarorului.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a demaro-
rului (44 N.m) .
a Remontaţi:
- cablurile electrice ale demarorului,
- piuliţa de fixare a cablului electric al demarorului,
- piuliţa de fixare a cablului electric al solenoidului
demarorului.
a Strângeţi la cuplu:
- piuliţa de fixare a cablului electric al demaroru-
lui (8 N.m) ,
- piuliţa de fixare a cablului electric al solenoidu-
lui demarorului (5 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi:
- bieleta de comandă a cutiei de viteze,
- şurubul de fixare a bieletei de comandă a cutiei de
viteze.
a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a comenzii cu-
tiilor de viteze (27,5 N.m) .
a Repuneţi burduful de comandă a cutiilor de viteze.
a Remontaţi rezonatorul de aer(consultaţi 12A,
Amestec de carburant, Rezonator de aer: De-
montare - Remontare, pagină 12A-12).
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare )

16A-39
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Fulie alternator: Demontare - Remontare 16A
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

Cupluri de strângerem

piuliţa de fixare a fuliei 80 N.m


alternatorului

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE


a Demontaţi alternatorul vehiculului (consultaţi 16A,
Pornire-încărcare, Alternator: Demontare-re-
montare ).

110270
a Poziţionaţi:
- alternatorul într-o menghină echipată cu dispozitive
de strângere,
- cheia(1)pe piuliţa de fixare a fuliei(2).
a Introduceţi cheia stea(3)multiplă în canelurile arbo-
relui rotorului.
a Ţineţi arborele rotorului alternatorului cu cheia(3)şi
rotiţi cheia(1)în sens invers sensului de rotaţie a ro-
torului alternatorului marcat pe palierul faţă.
a Demontaţi fulia(2).

ATENŢIE
Nu utilizaţi vreo şurubelniţă pentru demontarea
sau remontarea fuliei. Torsiunea sau deteriorarea
palierului faţă poate antrena deteriorarea alterna-
torului.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ


a Remontaţi fulia(2).
a Poziţionaţi cheia(1)pe piuliţa de fixare a fuliei(2).
a Introduceţi cheia stea(3)multiplă în canelurile arbo-
relui rotorului.
a Ţineţi arborele rotorului alternatorului cu cheia(3)şi
rotiţi cheia(1)în sensul de rotaţie a rotorului alterna-
torului marcat pe palierul faţă.

16A-40
PORNIRE - ÎNCĂRCARE
Fulie alternator: Demontare - Remontare 16A
L90, şi K9K, şi 790
a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a fuliei alterna-
torului (80 N.m) .
După asamblarea completă a alternatorului, rotiţi fu-
lia manual pentru a vă asigura că rotorul se roteşte
uşor.

II - ETAPĂ FINALĂ
a Remontaţi alternatorul vehiculului (consultaţi 16A,
Pornire-încărcare, Alternator: Demontare-re-
montare ).

16A-41
APRINDERE
Aprindere: Caracteristici 17A
Tip Motor Marcă Tip bujie

EYQUEM RFC58LZ2E

Soclu plat cu garnitură


Ecartament: 0,9 ± 0,1 mm

CHAMPION RC87YCL
K7J
EYQUEM RFN58LZ
K7M
Soclu plat cu garnitură
K4M
Ecartament: 0,95 ± 0,05 mm

NGK BKR6ESZ-10

Soclu plat cu garnitură


Ecartament: 1 ± 0,1 mm

17A-1
APRINDERE
Bobine: Demontare - Remontare 17A
K7J, şi 710

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 1,5 daN.m


blocului de bobine de
aprindere

DEMONTARE

107358
a Debranşaţi:
- firele bujiilor de aprindere,
- conectorul(1)al blocului de bobine de aprindere.
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprin-
dere,
- blocul de bobine de aprindere.

17A-2
APRINDERE
Bobine: Demontare - Remontare 17A
K7J, şi 710

REMONTARE

106640
a În timpul remontării bobinelor sau a firelor bujiilor,
demontaţi obligatoriu un cordon de GRAISSE
FLUOREE (referinţă 82 00 168 855) cu un diametru
de 2 mm de pe perimetrul interior al capuşoanelor
de înaltă tensiune.
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu un fir de bujie de aprindere
deteriorat.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a blocului


de bobine de aprindere (1,5 daN.m) .

17A-3
APRINDERE
Bobine: Demontare - Remontare 17A
K7M, şi 710

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 1,5 daN.m


blocului de bobine de
aprindere

DEMONTARE

107358
a Debranşaţi:
- firele de bujii de aprindere,
- conectorul(1)al blocului de bobine de aprindere.
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare a blocului de bobine de aprin-
dere,
- blocul de bobine de aprindere.

17A-4
APRINDERE
Bobine: Demontare - Remontare 17A
K7M, şi 710

REMONTARE

106640
a În timpul remontării bobinelor sau a firelor de bujie,
demontaţi obligatoriu un cordon de GRAISSE
FLUOREE (referinţă 82 00 168 855) cu un diametru
de 2 mm de pe perimetrul interior al capuşoanelor
de înaltă tensiune.
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu un fir de bujie de aprindere
deteriorat.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a blocului


de bobine de aprindere (1,5 daN.m) .

17A-5
APRINDERE
Bobine: Demontare - Remontare 17A
K4M, şi 690

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 15 N.m


bobinelor de aprindere

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

116655
a Debranşaţi conectorii(1)ai bobinelor de aprindere.
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare(2)a bobinelor de aprindere,
- bobinele de aprindere.

17A-6
APRINDERE
Bobine: Demontare - Remontare 17A
K4M, şi 690

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

106443

a Puneţi pe bobinele de aprindere un cordon de UN-


SOARE FLUORATĂ referinţă 82 00 168 855 cu un
diametru de 2 mm pe conturul interior al ca-
puşonului de înaltă tensiune.

a Înlocuiţi dacă este necesar inelele "O" ale bobinelor.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi:

- bobinele de aprindere,

- şuruburile de fixare a bobinelor de aprindere.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a bobinelor


de aprindere (15 N.m) .

a Rebranşaţi conectorii bobinelor de aprindere.

III - ETAPĂ FINALĂ


a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

17A-7
APRINDERE
Bujii 17A
K7J sau K7M, şi 710
Demontaţi:
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
- firele de bujii de aprindere,
Ele. 1382 Cutie chei de bujii 16
& 21 mm cuplu 1,75 & - bujiile de aprindere cu ajutorul dispozitivului (Ele.
1382).
28 N.m + adaptor
pătrat 9-9,52 pentru
cheie Ele. 1086
Motoare Marcă Tip

CHAMPION RC87YCL
K7M
SAGEM RFN58LZ

CHAMPION RC87YCL
K7J
SAGEM RFN58LZ

Soclu plat cu garnitură


Ecartament: 0,95 ± 0,05 mm
Strângere: bujii (de la 25 la 30 N.m)

107358

106640

În timpul remontării bobinelor sau a firelor de bujii, de- mm pe perimetrul interior al capuşoanelor de înaltă
puneţi obligatoriu un cordon de UNSOARE FLUO- tensiune.
RATĂ (referinţă 82 00 168 855) cu un diametru de 2

17A-8
APRINDERE
Bujii: Demontare - Remontare 17A
K4M

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Ele. 1382 Cutie chei de bujii 16


& 21 mm cuplu 1,75 &
28 N.m + adaptor
pătrat 9-9,52 pentru
cheie Ele. 1086

Cupluri de strângerem

bujiile 25 până la 30
N.m

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).
a Demontaţi bobinele de aprindere(consultaţi 17A,
Aprindere, Bobine: Demontare - Remontare, pa-
gină 17A-2).

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE


a

ATENŢIE
Evitaţi orice introducere a impurităţilor în cilindru
în timpul acestei operaţii.

Demontaţi bujiile cu ajutorul dispozitivului (Ele.


1382).

III - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi bujiile cu ajutorul dispozitivului (Ele.
1382).
a Strângeţi la cuplu bujiile (25 până la 30 N.m) .

Notă:
Cheia utilizată este o cheie cu cuplu de strân-
gere limitat cu mâner de culoare gri .

IV - ETAPĂ FINALĂ
a Remontaţi bobinele de aprindere(consultaţi 17A,
Aprindere, Bobine: Demontare - Remontare, pa-
gină 17A-2).
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

17A-9
INJECŢIE BENZINĂ
Injecţie benzină: Caracteristici 17B
K4M, şi 690

Motor
Tip vehi- Cutie de
Tip Indice Normă Alezaj Cursă Cilin- Raport
cul viteze
antipo- (mm) (mm) dree volume-
luare (cm3) tric

Euro 3
L90 JH3 K4M 690 79,5 80,5 1598 10/1
Euro 4

Controale efectuate la ralanti (1)


Carburant (cifră
Emisie de poluanţi (2)
octanică minimă
Turaţie (rot/min)
CO (%) (3) CO2(%) HC (ppm) Lambda (λ)

750 ± 50 0,5 max 14,5 min 100 max 0,97 < λ < 1,03 Super fără plumb
(IO95)

(1) pentru o temperatură a apei mai mare de 80˚C şi


după o turaţie stabilizată la 2500 rot/min timp de 30
secunde aproximativ.
(2) pentru valorile legislative, consultaţi specificaţie în
funcţie de ţară.
(3) la 2500 rot/min CO trebuie să fie de 0,3 maxim .

17B-1
INJECŢIE BENZINĂ
Injecţie benzină: Listă şi localizare elemente 17B
K4M, şi 690

116656

(1) Senzor presiune aer


(2) Motor pas cu pas de ralanti
(3) Sondă de temperatură aer
(4) Potenţiometru de poziţie cla-
petă fluture
(5) Bobină de aprindere
(6) Cutie clapetă fluture
(7) Sondă de oxigen amonte
(8) Sondă de oxigen aval
(9) Calculator de injecţie
(10) Cutie relee
(11) Senzor de poziţie şi de turaţie
motor
(12) Sondă de temperatură apă
(13) Senzor detonaţie
(14) Injectoare
14843
(15) Rampă de injecţie
(16) Electrovană de recirculare (1) Senzor presiune aer
vapori de benzină (2) Motor pas cu pas de ralanti
(17) Absorbant de vapori de benzină (3) Sondă de temperatură aer

17B-2
INJECŢIE BENZINĂ
Injecţie benzină: Listă şi localizare elemente 17B
K4M, şi 690

(4) Potenţiometru de poziţie cla-


petă fluture
(5) Bobină de aprindere

116572

(9) Calculator de injecţie

116635

(6) Cutie clapetă fluture


(7) Sondă de oxigen amonte

116570

(10) Cutie relee

108424

(8) Sondă de oxigen aval

17B-3
INJECŢIE BENZINĂ
Injecţie benzină: Listă şi localizare elemente 17B
K4M, şi 690

116648 101493

(11) Senzor turaţie şi poziţie motor (14) Injectoare


(15) Rampă de injecţie

101498

108415
(12) Sondă de temperatură apă
(13) Senzor detonaţie (16) Electrovană de recirculare
vapori de benzină
(17) Absorbant de vapori de benzină

17B-4
INJECŢIE BENZINĂ
Implantare elemente 17B
K7J, şi 710

2 4
5
1
6

10

108559

(1) Bloc bobine de aprindere


(2) Filtru de aer
(3) Cutie clapetă fluture
(4) Senzor de temperatură aer
(5) Senzor presiune aer
12
(6) Calculator de injecţie 6
11
(7) Senzor presiune ulei
(8) Sondă de oxigen amonte
(9) Sondă de temperatură apă
(10) Senzor poziţie şi turaţie motor

108562

(6) Calculator de injecţie


(11) Releu pompă de carburant
(12) Releu blocare injecţie

17B-5
INJECŢIE BENZINĂ
Implantare elemente 17B
K7J, şi 710

14 9
13

7
15
10

107357 109211

(14) Potenţiometru de poziţie cla- (8) Sondă de oxigen amonte


petă fluture (7) Senzor presiune ulei
(13) Regulator de ralanti (9) Sondă de temperatură apă
(15) Injectoare (10) Senzor turaţie şi poziţie motor

4
5

108426
107356

(5) Senzor presiune aer


(4) Senzor de temperatură aer

17B-6
INJECŢIE BENZINĂ
Implantare elemente 17B
K7J, şi 710

DIRECŢIE ASISTATĂ

17

107358

(1) Bloc bobine de aprindere

109397

(17) Presostat direcţie asistată

16
AER CONDIŢIONAT

109219

(16) Senzor detonaţie

18

108107

(18) Presostat de aer condiţionat

17B-7
INJECŢIE BENZINĂ
Implantare elemente 17B
K7M, şi 710

2 4
1 5

10

108559

(1) Bloc bobine de aprindere


(2) Filtru de aer
(3) Cutie clapetă fluture
(4) Senzor de temperatură aer
(5) Senzor presiune aer
12
(6) Calculator de injecţie
6
(7) Senzor presiune ulei 11
(8) Sondă de oxigen amonte
(9) Sondă de temperatură apă
(10) Senzor poziţie şi turaţie motor

108562

(6) Calculator de injecţie


(11) Releu pompă de carburant
(12) Releu blocare injecţie

17B-8
INJECŢIE BENZINĂ
Implantare elemente 17B
K7M, şi 710

14 9
13

15 7 10

107357 109211

(14) Potenţiometru de poziţie cla- (8) Sondă de oxigen amonte


petă fluture (7) Senzor presiune ulei
(13) Regulator de ralanti (9) Sondă de temperatură apă
(15) Injectoare (10) Senzor turaţie şi poziţie motor

4
5

108426
107356

(5) Senzor presiune aer


(4) Senzor de temperatură aer

17B-9
INJECŢIE BENZINĂ
Implantare elemente 17B
K7M, şi 710

DIRECŢIE ASISTATĂ

17

107358

(1) Bloc bobine de aprindere

109397

(17) Presostat direcţie asistată

16
AER CONDIŢIONAT

109219

(16) Senzor detonaţie

18

108107

(18) Presostat de aer condiţionat

17B-10
INJECŢIE BENZINĂ
Sonde de oxigen: Demontare - Remontare 17B
K7J, şi 710

DEMONTARE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1495 Dulie de 22 mm pentru SONDĂ DE OXIGEN AMONTE


demontare - remon-
tare sonde de oxigen -
Antrenare pătrat 1/2"
şi 6 laturi ext. de 24
mm.

Cupluri de strângerem

sondele de oxigen 45 N.m

piuliţele de fixare a ecra- 25 N.m


nului termic

108426

107925

a Demontaţi:

- ecranul termic al colectorului de eşapament,

- conectorul sondei de oxigen amonte din suportul


său făcându-l să culiseze (urmând săgeata).

a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen amonte.

a Demontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului


(Mot. 1495).

17B-11
INJECŢIE BENZINĂ
Sonde de oxigen: Demontare - Remontare 17B
K7J, şi 710

NIV MOT MA sau NIV MOT MC sau NIV MOT ME

SONDĂ DE OXIGEN AVAL

108424
a Puneţi vehiculul pe un elevator.
a Demontaţi conectorul sondei de oxigen aval din su-
portul său făcându-l să culiseze (urmând săgeata).
a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval.
a Demontaţi sonda de oxigen.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cupluri:
- sondele de oxigen (45 N.m) cu ajutorul dispoziti-
vului (Mot. 1495) ;,
- piuliţele de fixare a ecranului termic (25 N.m) .

17B-12
INJECŢIE BENZINĂ
Sonde de oxigen: Demontare - Remontare 17B
K7M, şi 710

DEMONTARE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1495 Dulie de 22 mm pentru SONDĂ DE OXIGEN AMONTE


demontare - remon-
tare sonde de oxigen -
Antrenare pătrat 1/2"
şi 6 laturi ext. de 24
mm.

Cupluri de strângerem

sondele de oxigen 45 N.m

piuliţele de fixare a ecra- 25 N.m


nului termic

108426

107925

a Demontaţi:

- ecranul termic al colectorului de eşapament,

- conectorul sondei de oxigen amonte din suportul


său făcându-l să culiseze (urmând săgeata).

a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen amonte.

a Demontaţi sonda de oxigen cu ajutorul dispozitivului


(Mot. 1495) ;.

17B-13
INJECŢIE BENZINĂ
Sonde de oxigen: Demontare - Remontare 17B
K7M, şi 710

NIV MOT MB sau NIV MOT MD sau NIV MOT MF

SONDĂ DE OXIGEN AVAL

108424
a Puneţi vehiculul pe un elevator.
a Demontaţi conectorul sondei de oxigen aval din su-
portul său făcându-l să culiseze (urmând săgeata).
a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval.
a Demontaţi sonda de oxigen.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cupluri:
- sondele de oxigen (45 N.m) cu ajutorul dispoziti-
vului (Mot. 1495) ,
- piuliţele de fixare a ecranului termic (25 N.m) .

17B-14
INJECŢIE BENZINĂ
Sonde de oxigen: Demontare - Remontare 17B
K4M, şi 690
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1495 Dulie de 22 mm pentru 1 - Sondă de oxigen amonte


demontare - remon-
tare sonde de oxigen -
Antrenare pătrat 1/2"
şi 6 laturi ext. de 24
mm.

Cupluri de strângerem

sonda de oxigen 45 N.m


amonte

sonda de oxigen aval 45 N.m

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).
116635

1 - Sondă de oxigen amonte a Debranşaţi conectorul(1)al sondei de oxigen amon-


te.
a Demontaţi:
a Degrafaţi fasciculul de cabluri al sondei de oxigen
- rezonatorul de aer(consultaţ i 12A, Amestec de amonte.
carburant, Rezonator de aer: Demontare - Re-
montare, pagină 12A-12), a Demontaţi sonda de oxigen amonte(2)cu ajutorul
dispozitivului (Mot. 1495).
- cutia filtrului de aer(consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re-
montare, pagină 12A-17).

2 - Sondă de oxigen aval


a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).

17B-15
INJECŢIE BENZINĂ
Sonde de oxigen: Demontare - Remontare 17B
K4M, şi 690
2 - Sondă de oxigen aval II - ETAPĂ FINALĂ

1 - Sondă de oxigen amonte


a Remontaţi:
- cutia filtrului de aer(consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re-
montare, pagină 12A-17),
- rezonatorul de aer(consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Rezonator de aer: Demontare - Re-
montare, pagină 12A-12).

2 - Sondă de oxigen amonte şi aval


a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

108424

a Demontaţi conectorul sondei de oxigen aval din su-


portul său făcându-l să culiseze (urmând săgeata).

a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen aval.

a Demontaţi sonda de oxigen aval cu ajutorul dispozi-


tivului (Mot. 1495).

REMONTARE

I - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

1 - Sondă de oxigen amonte

a Remontaţi sonda de oxigen amonte.

a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen amonte (45


N.m) cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1495).

a Agrafaţi fasciculul de cabluri al sondei de oxigen


amonte.

a Rebranşaţi conectorul sondei de oxigen amonte.

2 - Sondă de oxigen aval

a Remontaţi sonda de oxigen aval.

a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen aval (45 N.m)


cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1495).
a Rebranşaţi conectorul sondei de oxigen aval.

a Remontaţi conectorul sondei de oxigen aval în su-


portul său.

17B-16
INJECŢIE BENZINĂ
Senzor de turaţie şi de poziţie 17B
K7J, şi 710

Material indispensabil

tester de diagnosticare

109211
a Efectuaţi o programare a ţintei volantului motor,
după înlocuirea senzorului de turaţie şi de po-
ziţie(1)sau a volantului motor:
- efectuaţi o decelerare cu întreruperea injecţiei în al
doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea raport
între 3500 şi 3000 rot/min , timp de cel puţin 2 s ,
- efectuaţi o decelerare cu întreruperea injecţiei în al
doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea raport
între 2400 şi 2000 rot/min , timp de cel puţin 3 s .
a Controlaţi cu ajutorul tester de diagnosticare ca
această programare să fie bine efectuată, ET060:
« Semnal volant motor pornit » .
a Citiţi codurile defectelor.
a Reparaţi dacă este necesar.
a Ştergeţi codurile defectelor.
a Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a ve-
hiculului.

17B-17
INJECŢIE BENZINĂ
Senzor de turaţie şi de poziţie 17B
K7M, şi 710

Material indispensabil

tester de diagnosticare

109211
a Efectuaţi o programare a ţintei volantului motor,
după înlocuirea senzorului de turaţie şi de po-
ziţie(1)sau a volantului motor:
- efectuaţi o decelerare cu întreruperea injecţiei în al
doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea raport
între 3500 şi 3000 rot/min , timp de cel puţin 2 s ,
- efectuaţi o decelerare cu întreruperea injecţiei în al
doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea raport
între 2400 şi 2000 rot/min , timp de cel puţin 3 s .
a Controlaţi cu ajutorul tester de diagnosticare ca
această programare să fie bine efectuată, ET060:
« Semnal volant motor pornit » .
a Citiţi codurile defectelor.
a Reparaţi dacă este necesar.
a Ştergeţi codurile defectelor.
a Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a ve-
hiculului.

17B-18
INJECŢIE BENZINĂ
Senzor turaţie şi poziţie: Demontare - Remontare 17B
K4M, şi 690

REMONTARE
Material indispensabil
I - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE
tester de diagnosticare
a Remontaţi senzorul de turaţie şi de poziţie.
a Repuneţi suportul de fixare a fasciculului de cabluri
Cupluri de strângerem motor.

şuruburile de fixare a 8 N.m a Remontaţi cele două şuruburi de fixare a senzorului


senzorului de turaţie şi de turaţie şi de poziţie.
de poziţie a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a senzoru-
lui de turaţie şi de poziţie (8 N.m) .

DEMONTARE II - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi rezonatorul de aer(consultaţi 12A,
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE Amestec de carburant, Rezonator de aer: De-
montare - Remontare, pagină 12A-12).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ). a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).
a Demontaţi rezonatorul de aer(consultaţi 12A,
Amestec de carburant, Rezonator de aer: De-
montare - Remontare, pagină 12A-12). III - ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE A SENZORULUI DE
TURAŢIE ŞI DE POZIŢIE

II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE a Efectuaţi programarea ţintei volant motor:


- efectuaţi o decelerare cu întreruperea injecţiei în al
doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea raport
între 3500 şi 3000 rot/min , timp de cel puţin 2 s ,
- efectuaţi o decelerare cu întreruperea injecţiei în al
doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea raport
raport între 2400 şi 2000 rot/min , timp de cel puţin
3s.
a Controlaţi cu ajutorul tester de diagnosticare ca
această programare să fie efectuată corespunzător,
ET060 "Semnal volant motor pornit" .
a Citiţi codurile defectelor.
a Reparaţi dacă este necesar.
a Ştergeţi codurile defectelor.
a Asiguraţi-vă de funcţionarea corespunzătoare a ve-
hiculului.

116648

a Debranşaţi conectorul(1)al senzorului de turaţie şi


de poziţie.

a Demontaţi cele două şuruburi de fixare(2)a senzoru-


lui de turaţie şi de poziţie.

a Distanţaţi suportul de fixare(3)a fasciculului de ca-


bluri motor.

a Demontaţi senzorul de turaţie şi de poziţie .

17B-19
INJECŢIE BENZINĂ
Calculator de injecţie benzină: Demontare - Remontare 17B
K4M sau K7J sau K7M
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
Material indispensabil

tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem

piuliţele de fixare a cal- 8 N.m


culatorului de injecţie

şuruburile de fixare a 8 N.m


protectorului calculato-
rului de injecţie

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Demontaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare ).
116572

a Debranşaţi conectorul(4)al calculatorului de injecţie.


a Demontaţi:
- piuliţele de fixare(5)a calculatorului de injecţie,
- calculatorul de injecţie.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Introduceţi calculatorul pe prezoanele sale de fixare.
a Remontaţi piuliţele de fixare a calculatorului de in-
jecţie.
a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a calculatoru-
lui de injecţie (8 N.m) .
a Rebranşaţi conectorul calculatorului de injecţie.

116563
II - ETAPĂ FINALĂ
a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice în(1)al bornei
pozitive. a Remontaţi:
a Demontaţi: - protectorul calculatorului de injecţie,
- şuruburile de fixare(2)a protectorului calculatorului - şuruburile de fixare a protectorului calculatorului de
de injecţie (dacă vehiculul este echipat), injecţie.
- protectorul(3)al calculatorului de injecţie. a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a protecto-
rului calculatorului de injecţie (8 N.m) .
a Agrafaţi fasciculul de cabluri electrice al bornei pozi-
tive.
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

17B-20
INJECŢIE BENZINĂ
Calculator de injecţie benzină: Demontare - Remontare 17B
K4M sau K7J sau K7M
III - ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE A CALCULATORULUI a Ştergeţi codurile defectelor.
DE INJECŢIE
a Calculatorul livrat ca piesă de schimb este neope-
raţional (numit de asemenea "neiniţializat").

După înlocuirea calculatorului de injecţie efectuaţi


programarea cu ajutorul tester de diagnosticare
(consultaţi NT 9869A, Procedură de programare
şi de reprogramare calculator ).

1 - Cod antidemaraj
a Calculatoarele sunt livrate necodate. După înlocui-
rea sa, înregistraţi codul vehiculului în calculator şi
controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie operaţională.
a Puneţi contactul câteva secunde apoi îndepărtaţi-l.

ATENŢIE
Calculatorul de injecţie păstrează codul antide-
maraj pe viaţă.
Sistemul nu posedă cod de depanare.
Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare
împrumutate de la magazinul de piese de schimb
sau de pe un alt vehicul, care trebuie apoi să fie
restituite. Aceste calculatoare sunt codate defini-
tiv.

a Verificaţi starea calculatorului (codat sau necodat)


cu ajutorul tester de diagnosticare :
- dacă starea ET009 "Cod antidemaraj înregis-
trat" este inactiv , aceasta indică faptul că, calcu-
latorul de injecţie nu este codat,
- dacă starea ET002 "Antidemaraj" este activ ,
pornirea este imposibilă.

2 - Programări
a Efectuaţi programarea ţintei volant motor în cursul
unui test rutier:
- efectuaţi o decelerare cu întreruperea injecţiei în al
doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea raport
între 3500 şi 3000 rot/min , timp de cel puţin 2 s ,
- efectuaţi o decelerare cu întreruperea injecţiei în al
doilea, al treilea, al patrulea sau al cincilea raport
raport între 2400 şi 2000 rot/min , timp de cel puţin
3s.
a Controlaţi cu ajutorul tester de diagnosticare ca
această programare să fie efectuată corespunzător,
ET060 "Semnal volant motor pornit" .
a Citiţi codurile defectelor.
a Reparaţi dacă este necesar.

17B-21
INJECŢIE BENZINĂ
Calculator: Branşare 17B
K7J, şi 710

61
31
76 75
90

60
1
16 15
30
109395
Pentru branşarea calculatorului de injecţie (consultaţi
schemă electrică adaptată vehiculului diagnosticat,
organ 120).

17B-22
INJECŢIE BENZINĂ
Calculator: Branşare 17B
K7M, şi 710

61 31
76 75
90

60
1
16 15
30
109395
Pentru branşarea calculatorului de injecţie (consultaţi
schemă electrică adaptată vehiculului diagnosticat,
organ 120).

17B-23
INJECŢIE BENZINĂ
Particularităţi 17B
L90, şi K7J, şi 710

Material indispensabil

tester de diagnosticare

PARTICULARITĂŢI INJECŢIE MULTIPUNCT


Calculator 90 PINI « EMS 31-32 » care pilotează in-
jecţia şi aprinderea.
Utilizaţi tester de diagnosticare.
Injecţie multipunct care funcţionează în mod secvenţial
fără senzor de reperare cilindru nici senzor de poziţie
arbore cu came. În acest caz, fazarea se efectuează în
mod logic pornind de la senzorul Punct Mort Superior.
Turaţie de ralanti corectată în funcţie de:
- aer condiţionat,
- bilanţ electric.
Electrovană de purjare a absorbantului de vapori de
benzină comandată prin raport ciclic de deschidere
(RCD) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de
funcţionare a motorului.
Utilizare a două sonde de oxigen plasate în amonte şi
în aval de catalizator, exclusiv în Euro 3 şi Euro 4 (Con-
sultaţi 12A, Amestec de carburant, caracteristici ).
Configurare automată pentru o funcţionare în aer con-
diţionat prin schimb de semnale între calculatoare.
Este imposibil să-l deconfiguraţi (chiar cu tester de
diagnosticare ).

17B-24
INJECŢIE BENZINĂ
Particularităţi 17B
K7M, şi 710

Material indispensabil

tester de diagnosticare

PARTICULARITĂŢI INJECŢIE MULTIPUNCT


Calculator 90 PINI « EMS 31-32 » care pilotează in-
jecţia şi aprinderea.
Utilizaţi tester de diagnosticare.
Injecţie multipunct care funcţionează în mod secvenţial
fără senzor de reperare cilindru nici senzor de poziţie
arbore cu came. În acest caz, fazarea se efectuează în
mod logic pornind de la senzorul Punct Mort Superior.
Turaţie de ralanti corectată în funcţie de:
- aer condiţionat,
- bilanţ electric.
Electrovană de purjare a absorbantului de vapori de
benzină comandată prin raport ciclic de deschidere
(RCD) în funcţie de turaţie şi de condiţiile de
funcţionare a motorului.
Utilizare a două sonde de oxigen plasate în amonte şi
în aval de catalizator, exclusiv în Euro 3 şi Euro 4 (Con-
sultaţi 12A, Amestec de carburant, caracteristici ).
Configurare automată pentru o funcţionare în aer con-
diţionat prin schimb de semnale între calculatoare.
Este imposibil să-l deconfiguraţi (chiar cu tester de
diagnosticare ).

17B-25
INJECŢIE BENZINĂ
Martor luminos injecţie 17B
K7J sau K7M, şi 710
PRINCIPIU DE APRINDERE MARTOR LUMINOS
DEFECT INJECŢIE PE TABLOUL DE BORD

1 - Vehicul cu sistem antidemaraj dezactivat


La punerea contactului, martorul luminos de injecţie se
aprinde continuu 3 s apoi se stinge.
La deblocarea uşilor, martorul luminos antidemaraj
roşu, anterior clipitor, se stinge. La punerea contactu-
lui, el se aprinde continuu 3 s apoi se stinge.

2 - Vehicul cu sistem antidemaraj activ


La punerea contactului, calculatorul nu identifică codul
şi împiedică orice pornire. Martorul luminos injecţie se
aprinde continuu 3 s apoi se stinge.
Înainte de punerea contactului, martorul luminos anti-
demaraj roşu clipeşte. La punerea contactului, acelaşi
martor luminos clipeşte la o frecvenţă mai rapidă.
Dacă o defecţiune a sistemului antidemaraj este detec-
tată cu motorul pornit, martorul luminos de injecţie cli-
peşte pe plaja de utilizare între ralanti şi 1500 rot/min .

3 - Defecţiune a unei componente a sistemului de


injecţie
Martorul luminos este aprins în caz de defect detectat
pe:
- senzorul de presiune de admisie,
- potenţiometrul clapetă fluture sau cutie clapetă flutu-
re,
- regulatorul de ralanti.

17B-26
INJECŢIE BENZINĂ
Funcţie antidemaraj 17B
L90, şi K7J, şi 710 – L90, şi K7M, şi 710

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Aceste vehicule sunt echipate cu sisteme antidemaraj


de a doua generaţie. Calculatoarele de injecţie trebuie
obligatoriu să fi înregistrat codul antidemaraj pentru a
funcţiona.

I - ÎNLOCUIRE A UNUI CALCULATOR DE INJECŢIE

a Calculatoarele sunt livrate necodate. După înlocui-


rea sa, înregistraţi codul vehiculului în calculator,
apoi controlaţi ca funcţia antidemaraj să fie ope-
raţională.

a Pentru aceasta, puneţi contactul câteva secunde


apoi scoateţi-l.

ATENŢIE
- Calculatorul de injecţie păstrează codul antide-
maraj pe viaţă.
- Sistemul nu posedă cod de depanare.
- Este interzis să realizaţi teste cu calculatoare
împrumutate de la magazinul de piese de
schimb sau de pe un alt vehicul, care trebuie
apoi să fie restituite. Aceste calculatoare sunt
codate definitiv.

II - VERIFICARE STARE CALCULATOR (CODAT


SAU NECODAT)

a Cu ajutorul tester de diagnosticare , este posibil să


controlaţi starea calculatorului de injecţie.

- Branşaţi tester de diagnosticare pe priza de dia-


gnosticare.

- Selectaţi şi validaţi tipul de vehicul.

- Selectaţi şi validaţi « injecţie benzină » .

- Alegeţi opţiunea « stare » :

• dacă starea ET099 « cod antidemaraj


înregistrat » este inactivă, aceasta indică faptul
că, calculatorul de injecţie nu este codat,

• dacă starea ET002 « antidemaraj » este activă,


pornirea este imposibilă.

17B-27
INJECŢIE BENZINĂ
Strategie injecţie - aer condiţionat 17B
L90, şi K7J, şi 710 – L90, şi K7M, şi 710
I - FUNCŢIONARE SISTEM
Sistemul de aer condiţionat este o buclă rece care
pune în joc următoarele elemente:
- un tablou de comandă,
- un calculator de injecţie,
- un compresor.
El este necomandat automat, adică, cantitatea de aer
rece este constantă începând din momentul în care
compresorul funcţionează.
Acţionarea de către utilizator a butonului « AC » , situat
pe panoul de comandă al habitaclului creează o stare 0
(solicitare de aer rece dezactivată) sau 1 (solicitare de
aer rece activată).
Această stare este transmisă prin legătură filară la cal-
culatorul de injecţie, care va autoriza sau nu solicitarea
de aer rece.

II - STRATEGII DE PORNIRE COMPRESOR


În anumite faze de funcţionare, calculatorul de injecţie
interzice funcţionarea compresorului.
Strategii calculator de injecţie:
- Dacă turaţia motorului este prea slabă: pornirea com-
presorului este neautorizată,
- Dacă sarcina motorului este prea ridicată (apăsare
bruscă pe pedala de acceleraţie, urcare a unei pante
foarte înclinate sau vehicul foarte încărcat): pornirea
compresorului este neautorizată,
- Dacă fluidul refrigerent este deja sub presiune în
compresor: calculatorul trece în mod securizat de in-
terdicţie şi pornirea compresorului este neautorizată.
Dacă, calculatorul de injecţie autorizează pornirea
compresorului, el transmite o stare 1 la etajul de putere
care va alimenta actuatorul compresorului.

17B-28
INJECŢIE BENZINĂ
Potenţiometru cutie clapetă fluture: Demontare - Remontare 17B
K7J sau K7M, şi 710

DEMONTARE

3
1

1
108423
a Demontaţi şuruburile de fixare(1)a cutiei filtrului de
aer.

107356

a Declipsaţi rotula(3).

5
2

107361
a Debranşaţi:
- conducta de reaspirare a vaporilor de ulei(2),
- manşonul de admisie aer.
a Demontaţi cutia filtrului de aer.

107357

a Debranşaţi:

- conectorul potenţiometrului(4),

- conectorul motorului pas cu pas de ralanti(5).

a Demontaţi:

- cutia clapetă fluture basculând-o,

- şuruburile de fixare a potenţiometrului(4),

- potenţiometrul.

17B-29
INJECŢIE BENZINĂ
Potenţiometru cutie clapetă fluture: Demontare - Remontare 17B
K7J sau K7M, şi 710

REMONTARE
a Înlocuiţi sistematic toate garniturile de etanşeitate
demontate.
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

17B-30
INJECŢIE BENZINĂ
Potenţiometru cutie clapetă fluture: Demontare - Remontare 17B
K4M, şi 690

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1608 Şurubelniţ ă dinamo-


metrică.

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 2,4 N.m


potenţiometrului cutiei
clapetă fluture

şuruburile de fixare a 9 N.m


cutiei filtrului de aer

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- 14843
rie: Demontare - Remontare ).
a Debranşaţi:
a Demontaţi rezonatorul de aer(consultaţi 12A,
Amestec de carburant, Rezonator de aer: De- - conectorul(1)al motorului pas cu pas ralanti,
montare - Remontare, pagină 12A-12). - conectorul(2)al potenţiometrului cutiei clapetă flu-
ture,
- conducta(3)de recirculare a vaporilor de benzină.
a Demontaţi cele două şuruburi de fixare(4)a cutiei fil-
trului de aer.
a Extrageţi cutia filtrului de aer din cutia clapetă flutu-
re.

17B-31
INJECŢIE BENZINĂ
Potenţiometru cutie clapetă fluture: Demontare - Remontare 17B
K4M, şi 690
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE a Remontaţi rezonatorul de aer(consultaţi 12A,
Amestec de carburant, Rezonator de aer: De-
montare - Remontare, pagină 12A-12).
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

116566

a Demontaţi:
- cele două şuruburi de fixare(5)a potenţiometrului
cutiei clapetă fluture,
- potenţiometrul(6)al cutiei clapetă fluture.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi:
- potenţiometrul cutiei clapetă fluture,
- cele două şuruburi de fixare a potenţiometrului cu-
tiei clapetă fluture.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a po-
tenţiometrului cutiei clapetă fluture (2,4 N.m) cu
ajutorul dispozitivului (Mot. 1608).

II - ETAPĂ FINALĂ
a Repuneţi cutia filtrului de aer.
a Remontaţi cele două şuruburi de fixare a cutiei filtru-
lui de aer.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei fil-
trului de aer (9 N.m) .
a Rebranşaţi:
- conducta de recirculare a vaporilor de benzină,
- conectorul potenţiometrului cutiei clapetă fluture,
- conectorul motorului pas cu pas de reglare ralanti.

17B-32
INJECŢIE BENZINĂ
Corectare turaţie de ralanti 17B
L90, şi K7J, şi 710 – L90, şi K7M, şi 710

Material indispensabil

tester de diagnosticare

I - LEGĂTURĂ PRESOSTAT DIRECŢIE ASISTATĂ -


CALCULATOR DE INJECŢIE (DACĂ VEHICULUL
ESTE ECHIPAT CU DIRECŢIE ASISTATĂ)
Calculatorul de injecţie primeşte o informaţie de la pre-
sostatul direcţie asistată (vizualizabilă pe tester de
diagnosticare ). Aceasta depinde de presiunea care
există în circuitul hidraulic şi de fluiditatea lichidului de
direcţie asistată. Cu cât presiunea este mai ridicată, cu
atât pompa de direcţie asistată absoarbe mai mult
energia.
Turaţia de ralanti este susceptibilă să fie adusă la
aproximativ 100 rot/min suplimentare pe anumite ver-
siuni.

II - CORECTARE ELECTRICĂ ÎN FUNCŢIE DE


TENSIUNE BATERIE ŞI DE BILANŢ ELECTRIC
Această corectare are drept scop să compenseze
scăderea de tensiune datorată pornirii consumatorului
atunci când bateria este slab încărcată. Pentru aceas-
ta, turaţia de ralanti este mărită, permiţând astfel să
crească rotaţia alternatorului şi, în consecinţă, tensiu-
nea bateriei.
Cu cât tensiunea este mai slabă, cu atât corectarea
este mai importantă. Corectarea turaţiei este deci va-
riabilă. Ea începe atunci când tensiunea devine mai
mică de 12,8 V . Corectarea debutează de la turaţia de
ralanti nominal şi poate atinge maxim 150 rot/min su-
plimentare.

17B-33
INJECŢIE BENZINĂ
Reglare îmbogăţire 17B
L90, şi K7J, şi 710 – L90, şi K7M, şi 710
Nu ţineţi cont de tensiunea citită pe tester de diagnos-
ticare la ralanti.
Material indispensabil

tester de diagnosticare IV - CORECTARE ÎMBOGĂŢIRE

Valoarea citită pe testerul de diagnosticare pentru pa-


I - ÎNCĂLZIRE SONDE rametrul PR035 « Valoare corectare îmbogăţire »
reprezintă media corectărilor îmbogăţirii aduse de cal-
Sondele sunt reîncălzite de calculator:
culator în funcţie de îmbogăţirea amestecului de carbu-
- din momentul pornirii pentru sonda amonte, rant văzută de sonda de oxigen plasată în amonte de
catalizator (sonda de oxigen analizează în realitate
- după un anumit timp de funcţionare cartografiată în
conţinutul de oxigen al gazelor de eşapament).
funcţie de Punctul Mort Superior motor şi de tempera-
tura apei în afară de Picior Ridicat pentru sonda aval Valoarea de corectare are drept mijloc 128 şi drept li-
(exclusiv în Euro 3 şi Euro 4 (consultaţi 12A, Ames- mite 0 şi 255 :
tec de carburant, Caracteristici )).
- valoare mai mică de 128 : solicitare de sărăcire,
Încălzirea sondelor de oxigen este menţinută în perma-
nenţă până la oprirea motorului. Cu toate acestea, la o - valoare mai mare de 128 : solicitare de îmbogăţire.
anumită sarcină, temperatura gazelor de eşapament
poate permite întreruperea încălzirii sondelor.
V - INTRARE ÎN REGLARE ÎMBOGĂŢIRE

II - TENSIUNE SONDĂ AMONTE Intrarea în reglare îmbogăţire este efectivă după o tem-
porizare pornire dacă temperatura apei este mai mare
Citire pe testerul de diagnosticare: parametru PR009 22 ˚C şi în funcţie de o temporizare de 28 s după por-
« Tensiune sondă de oxigen amonte » , valoarea ci- nirea motorului.
tită reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de
sonda de oxigen plasată în amonte de catalizator. Ea Atunci când nu aţi intrat încă în reglare îmbogăţire, va-
este exprimată în mV . loarea citită este 128 .

Atunci când motorul este buclat, tensiunea trebuie să


varieze rapid între două valori: Fază debuclare
- 20 mV ± 50 pentru un amestec sărac, La reglarea îmbogăţirii, fazele de funcţionare în timpul
cărora calculatorul nu ţine cont de valoarea tensiunii
- 840 mV ± 70 pentru un amestec bogat.
transmise de sondă, sunt:
Cu cât ecartul minim-maxim este mai mic, cu atât infor-
maţia sondei este mai puţin bună (acest ecart este în - cu piciorul apăsat până la fund: variabilă şi mai mare
general de 500 mV ). de 128 ,
- la acceleraţie ridicată: variabilă şi mai mare de 128 ,
III - TENSIUNE SONDĂ AVAL
- la decelerare cu informaţia picior ridicat (întrerupere
(exclusiv în Euro 3 şi Euro 4 (consultaţi 12A, Amestec injecţie): 128 ,
de carburant, Caracteristici )).
- în caz de pană a sondei de oxigen: 128 .
Citire pe testerul de diagnosticare: parametru PR010
« Tensiune sondă de oxigen aval » , valoarea citită
reprezintă tensiunea transmisă calculatorului de sonda VI - MOD DEGRADARE TREPTATĂ ÎN CAZ DE
de oxigen după catalizator. Ea este exprimată în mV . PANĂ SONDĂ DE OXIGEN

Această sondă are drept funcţie să diagnosticheze ca- Atunci când tensiunea transmisă de sonda de oxigen
talizatorul şi să efectueze un al doilea control mai pre- este incorectă (variind foarte puţin sau deloc) la regla-
cis al îmbogăţirii (buclă de reglare lentă). Această rea îmbogăţirii, calculatorul nu trece în mod degradare
funcţie este activată numai după un timp de treptată (valoare = 128 ) decât dacă pana a fost recu-
funcţionare cu motorul la cald şi nu este activată la ra- noscută prezentă timp de 10 s . Numai în acest caz,
lanti. pana este memorată.

Atunci când motorul este buclat, în viteză stabilizată, La detectare unei pene prezente a sondei de oxigen şi
tensiunea trebuie să varieze într-o plajă de 600 mV ± dacă pana a fost deja memorată, atunci se trece direct
100 . La decelerare, tensiunea trebuie să fie mai mică în buclă deschisă. În acest caz, parametrul PR035
de 200 mV . « Valoare corectare îmbogăţire » ia valoarea 128 .

17B-34
INJECŢIE BENZINĂ
Reglare îmbogăţire 17B
L90, şi K7J, şi 710 – L90, şi K7M, şi 710

17B-35
INJECŢIE BENZINĂ
Corectare adaptivă îmbogăţire 17B
L90, şi K7J sau K7M, şi 710
I - PRINCIPIU Corectarea adaptivă de reglare a îmbogăţirii se des-
În faza de buclare (consultaţi 17B, Injecţie benzină, compune în două părţi:
Reglare îmbogăţire ), corectarea îmbogăţirii corec-
tează timpul de injecţie pentru a obţine o dozare cât - corectarea adaptivă preponderentă pe sarcinile medii
mai apropiată posibil de 1 . Valoarea de corectare este şi ridicate ale motorului « indice de adaptare îm-
apropiată de 128 , având drept limite 0 şi 255 . bogăţire funcţionare » ,
Cu toate acestea, aceste dispoziţii pot interveni asupra
- corectarea adaptivă preponderentă la ralanti şi sarci-
componentelor sistemului de injecţie şi conduce corec-
tarea la decalarea spre 0 sau 255 , pentru a obţine îm- nile reduse motor « indice de adaptare îmbogăţire
bogăţirea 1 . ralanti » .

Corectarea adaptivă permite să se recaleze cartografia Corectările adaptive iau 128 drept valoare medie după
injecţiei pentru a recentra reglarea îmbogăţirii la 128 şi
iniţializare (ştergere memorie) şi au valori limită:
să îi păstreze o autoritate constantă de corectare spre
îmbogăţire şi sărăcire.

Parametru Motor K7J Motor K7M

PR030 « indice de adaptare 64 < X < 192 64 < X < 192


îmbogăţire funcţionare »

PR031 « indice de adaptare 64 < X < 192 64 < X < 192


îmbogăţire ralanti »

Corectările adaptive nu lucrează decât cu motorul cald II - TEST RUTIER


în faza de buclare şi pe o plajă de presiune colector
dată. Condiţii:
Motorul trebuie să fi funcţionat în mod buclare şi pe o
- motor cald (temperatură apă > 80 ˚C ),
plajă de presiune colector dată.
Motorul trebuie să fi funcţionat în mod buclare şi pe mai - nu depăşiţi o turaţie a motorului de 4000 rot/min .
multe zone de presiune pentru ca, corectările adaptive
să înceapă să evolueze pentru a compensa dispersiile Pentru acest test, plecaţi de la o turaţie a motorului su-
de îmbogăţire pentru funcţionarea motorului. ficient de scăzută, pe raportul de a 3a sau a 4a viteză
Ca urmare a reiniţializării calculatorului (retur la 128 a cu o acceleraţie foarte progresivă pentru a stabiliza
indicilor de adaptare îmbogăţire), procedaţi obligatoriu presiunea dorită timp de 10 s în fiecare zonă (consul-
la un test rutier specific. taţi tabelul de mai jos).

Zone de presiune de baleiat în timpul testului (parametru "PR001: presiune colector").

Plajă nr. 1 (mbari) Plajă nr. 2 (mbari) Plajă nr. 3 (mbari) Plajă nr. 4 (mbari) Plajă nr. 5 (mbari)

258 până la 410 410 până la 528 528 până la 646 646 până la 764 764 până la 873

medie 334 medie 469 medie 587 medie 705 medie 818

În urma acestui test, corectările sunt operaţionale. Citiţi după test valorile « indicilor de adaptare îm-
bogăţire funcţionare » . Iniţial la 128 , ele trebuie să se
« Indicele de adaptare îmbogăţire ralanti » variază mai fi schimbat. În caz contrar, reîncepeţi testul având grijă
evident pe ralantiuri şi sarcinile reduse şi « indicele de să respectaţi condiţiile de test.
adaptare îmbogăţire funcţionare » pe sarcinile medii şi
ridicate, dar amândouă lucrează pe plajele de presiune
colector.

Continuaţi testul cu un rulaj în conducere normală, su-


plă şi variată pe o distanţă de 5 până la 10 km .

17B-36
INJECŢIE BENZINĂ
Gestionare centralizată temperatură apă 17B
K7J sau K7M, şi 710
Grupul motoventilator este comandat la viteză mare
dacă temperatura apei depăşeşte 102˚C sau dacă vite-
za mică este defectuoasă şi se opreşte atunci când
temperatura devine mai mică de 100˚C .
Grupul motoventilator poate fi comandat la viteză mică
pentru dispozitivul anti supraîncălzire şi la viteză mare
pentru aerul condiţionat.
Dacă viteza mică este defectuoasă, atunci viteza mare
funcţionează în condiţiile vitezei mici.

107356

Sistemul este echipat cu o sondă de temperatură apă


unică care serveşte drept:
- injecţie,
- pilotare a grupului motoventilator,
- martor luminos de temperatură pe tabloul de bord.
Sonda de temperatură apă(1)are 3 pini :
- doi pini pentru informaţie temperatură apă calculator
de injecţie,
- un pin pentru indicarea temperaturii apei pe tabloul de
bord.

FUNCŢIONARE
Sonda de temperatură apă(1)permite:
- să se indice temperatura apei pe tabloul de bord,
- să se informeze calculatorul de temperatura apei mo-
torului.
Calculatorul de injecţie, în funcţie de temperatura apei,
gestionează:
- sistemul de injecţie,
- releul grupului motoventilator,
- martorul luminos pentru temperatură apă. Martorul lu-
minos este comandat de calculatorul de injecţie dacă
temperatura apei depăşeşte 120˚C .
Grupul motoventilator este comandat la viteză mică
dacă temperatura apei depăşeşte 100˚C sau în caz de
pană a sondei de temperatură apă şi se opreşte atunci
când temperatura devine mai mică de 96˚C .

17B-37
INJECŢIE BENZINĂ
Particularităţi sistem (în rulaj) 17B
L90, şi K7J, şi 710 – L90, şi K7M, şi 710

Material indispensabil
ATENŢIE
tester de diagnosticare La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu între-
rupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe tester
PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU OBD (consul- de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului
taţi 12A, Amestec de carburant, Caracteristici ): antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.

Funcţionare sistem de diagnosticare OBD: atunci când


o anomalie care provoacă o poluare excesivă este de-
tectată, un martor luminos se aprinde pe tabloul de Notă:
bord (martorul luminos OBD), şi indică şoferului că tre-
Toate penele electrice care antrenează o depăşire
buie să-şi ducă la reparat vehiculul.
a pragului de poluare provoacă o aprindere a mar-
Diagnosticările luate în calcul de OBD sunt: torului luminos OBD.

- diagnosticările electrice,

- diagnosticarea rateurilor de combustie,

- diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amon-


te,

- diagnosticarea catalizatorului.

Diagnosticările electrice şi diagnosticarea rateurilor de


combustie sunt efectuate în continuu.

Diagnosticarea funcţională a sondei de oxigen amonte


şi diagnosticarea catalizatorului sunt efectuate o sin-
gură dată prin rulaj, cu condiţia ca, condiţiile de dia-
gnosticare adecvate să fie îndeplinite:

- condiţie de temperatură aer şi apă,

- condiţie de viteză (plajă de valori),

- condiţie motor (presiune colector, turaţie, plaje de va-


lori şi stabilitate),

- temporizare pornire.

Gestionarul OBD este complementar la gestionarea


penelor electrice tradiţionale. Pentru a răspunde aces-
tei norme, necesităţile sunt:

- să aprindeţi (sau să faceţi să clipească pentru anumi-


te pene) martorul luminos OBD,

- să se memoreze defectele OBD.

CONSECINŢE ASUPRA DIAGNOSTICĂRII ŞI


ASUPRA REPARAŢIEI

O atenţie particulară este necesară în momentul inter-


venţiilor asupra vehiculului pentru a evita o aprindere a
martorului luminos OBD după restituirea vehiculului
către client.

Anumite defecte nu pot apărea decât în rulaj, atunci


când indicii de adaptare sunt înregistraţi. Validaţi obli-
gatoriu reparaţia.

17B-38
INJECŢIE BENZINĂ
Condiţii de realizare diagnosticări (în rulaj) 17B
L90, şi K7J, şi 710 – L90, şi K7M, şi 710
PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.B.D (con- 2 - Programare indici de adaptare îmbogăţire
sultaţi 12A, Amestec de carburant, Caracteristici ):
Pentru a efectua această programare, rulaţi vehiculul
respectând plajele de presiune stipulate (consultaţi
I - CONDIŢII DIAGNOSTICĂRI 17B, Injecţie benzină, Corectare adaptivă îm-
bogăţire ).
Dacă la punerea contactului şi cu motorul oprit, tempe-
ratura aerului înregistrată de senzorul de temperatură Starea ET202: Diagnosticare OBD rateuri de com-
nu este cuprinsă între - 6 ˚C şi 119 ˚C , sau dacă tem- bustie luate în calcul , trebuie să fie ACTIVĂ .
peratura apei înregistrată de sondă nu este cuprinsă
între - 6 ˚C şi 119 ˚C , sau dacă presiunea atmosferică
este mai mică de 775 mbari (altitudine de 2500 m
aproximativ), atunci diagnosticările O.B.D nu sunt
autorizate până la următoarea punere a contactului.
Pentru a avea o funcţionare corectă a sistemului de
diagnosticare O.B.D, nici o pană electrică nu trebuie să
fie prezentă pe sistemul de injecţie, chiar dacă nu
există aprindere a martorului luminos O.B.D.
Diagnosticările catalizator şi sondă de oxigen nu se pot
efectua decât una după alta.
Atunci când diagnosticările catalizator sau sondă de
oxigen sunt în curs, purjarea absorbantului de vapori
de benzină este închisă şi indicii de adaptare sunt blo-
caţi la ultima lor valoare.

II - LOGICĂ DE REALIZARE TESTE


- Soluţionaţi penele electrice.
- Ştergeţi toate penele.
- Efectuaţi toate programările injecţiei (dacă este nece-
sar).

III - INIŢIALIZARE COMPLETĂ A O.B.D PRIN


MODURI DE COMANDĂ
- Ştergeţi defectele memorate.
- Ştergeţi programările (în caz de intervenţie asupra
unui organ care ar fi putut perturba programările:
vană de reglare ralanti, ţintă volant motor,...)

IV - PROGRAMĂRI NECESARE LA
DIAGNOSTICAREA O.B.D

1 - Programare Cuplu-Gaz (Stare: ET014


recunoaştere cilindru 1 = EFECTUATĂ, motor
pornit)
Realizaţi această programare prin:
- o decelerare cu întreruperea injecţiei în al doilea, al
treilea, al patrulea sau al cincilea raport între 3500 şi
3000 rot/min timp de cel puţin 2 s ,
- o a doua decelerare cu întreruperea injecţiei în al doi-
lea, al treilea, al patrulea sau al cincilea raport între
2400 şi 2000 rot/min timp de cel puţin 3 s .

17B-39
INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare de detectare rateuri de combustie 17B
L90, şi K7J, şi 710 – L90, şi K7M, şi 710

Material indispensabil
ATENŢIE
tester de diagnosticare La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu între-
rupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe teste-
PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.B.D (con- rul de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului
sultaţi 12A, Amestec de carburant, Caracteristici ): antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.

Diagnosticarea poate detecta de exemplu: Dacă după test, tester de diagnosticare a înregistrat
rateuri de combustie (consultaţi MR 390 Diagnostica-
- o ancrasare a bujiei,
re, 17B, Injecţie benzină, Tabel recapitulativ defec-
- o ancrasare sau o derivă a debitului injectoarelor, te ).

- o disfuncţionare a sistemului de alimentare (regulator


de presiune, pompă de benzină, ...), II - CONFIRMARE REPARAŢIE
Verificaţi stările:
- o conectică necorespunzătoare a circuitelor de ben-
zină şi de injecţie (bobină secundară...). - ET014 « Recunoaş tere cilindru 1» :
« EFECTUATĂ » ,
Diagnosticarea este realizată prin măsurarea variaţiilor
vitezei instantanee de rotaţie a motorului. - ET202 « Diagnosticare O.B.D rateu de combustie
luată în calcul » : « ACTIVĂ » .
Observarea unei căderi de cuplu permite recu-
noaşterea combustiilor necorespunzătoare. Nici o pană detectată şi martor luminos O.B.D stins.

Această diagnosticare este aproximativ continuă pe


ansamblul unui rulaj. Nerealizarea sa sau recu-
noaşterea unui defect antrenează inhibarea celorlalte
diagnosticări O.B.D.

Această diagnosticare permite să diagnosticaţi două ti-


puri de defecte:

- rateurile de combustie destructori care antrenează


distrugerea catalizatorului. Ele provoacă o aprindere
clipitoare şi imediată a martorului luminos O.B.D.

- rateurile de combustie poluanţi care antrenează o


depăşire a pragului de poluare O.B.D. Ele provoacă o
aprindere a martorului luminos O.B.D dacă detecta-
rea are loc timp de trei rulaje consecutive.

I - CONDIŢII DETECTARE
Înainte de a începe, controlaţi ca programările să fi fost
bine efectuate. Condiţiile preliminare punerii contactu-
lui şi actuale trebuie de asemenea să fie întrunite.

Verificaţi stările:

- ET014 « Recunoaştere cilindru 1» :


« EFECTUATĂ » ,

- ET202 « Diagnosticare O.B.D rateu de combustie


luată în calcul » : « ACTIVĂ » .

Detectarea este efectuată de îndată ce temperatura


apei este mai mare de 75 ˚C , pe trei turaţii de utilizare
între ralanti şi 4500 rot/min .
Este posibil să efectuaţi testul menţinând motorul la ra-
lanti pe o durată de 11 min .

17B-40
INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare catalizator 17B
L90, şi K7J, şi 710 – L90, şi K7M, şi 710
I - CONDIŢII DE INTRARE ÎN DIAGNOSTICARE
Material indispensabil Diagnosticarea catalizatorului nu va putea fi efectuată
decât după o temporizare a funcţionării motorului de-
tester de diagnosticare terminată în următorul tabel, dacă, condiţiile prelimina-
re punerii contactului sunt întrunite şi păstrate:
PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.B.D (con-
- nici o pană electrică,
sultaţi 12A, Amestec de carburant, Caracteristici ):
- recunoaştere cilindru efectuată,
Scopul diagnosticării catalizatorului este de a detecta o
- nici un rateu de combustie detectat,
disfuncţionare care ar provoca o depăşire a pragului
O.B.D. prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. - să nu se fi efectuat nici o diagnosticare catalizator de
la punerea contactului,
Capacitatea de stocare de oxigen a catalizatorului este - să se fi efectuat programările,
indicatorul stă rii sale. Atunci când catalizatorul
îmbătrâneşte, capacitatea sa de stocare de oxigen - buclă principală şi buclă dublă active,
scade în acelaşi timp cu capacitatea de a trata gazele - temperatură apă mai mare de 75˚C .
poluante.

Motor Viteză (km/h) Turaţ i e ( rot/ Presiune Durată de sta- Timp înainte
min) colector bilizare (s) de autorizare
(mbari) (min)

K7M 63 până la 130 1856 până la 400 până la 750 11 17


3808

K7J 63 până la 130 1856 până la 380 până la 650 11 17


3808

II - DETECTARE PANĂ III - CONFIRMARE REPARAŢIE


- ET103 « Diagnosticare catalizator luată în
Diagnosticarea se efectuează pe un palier stabilizat în
calcul » : « ACTIVĂ » ,
al cincilea raport la 70 km/h . Atunci când condiţiile de
intrare în diagnosticare sunt realizate, timpi de excitaţie - ET107 « Diagnosticare catalizator efectuată » :
a îmbogăţirii sunt aplicaţi, ceea ce are drept efect trimi- « ACTIVĂ » ,
terea de rafale de oxigen în catalizator. Dacă, cataliza-
- nici o pană funcţională catalizator detectată.
torul este bun, el absoarbe oxigenul şi tensiunea
sondei de oxigen aval rămâne la o valoare medie.
Dacă este uzat, el respinge oxigenul şi tensiunea son-
dei de oxigen oscilează. Dacă pana este confirmată de
trei ori consecutive, martorul luminos O.B.D se aprin-
de.

Durata testului nu poate depăşi o durată de 52 s .

ATENŢIE
La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu între-
rupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe tester
de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului
antrenează o interpretare proastă a rezultatelor.

Dacă după test, tester de diagnosticare a înregistrat


o pană funcţională a catalizatorului, consultaţi metoda
de diagnosticare asociată acestui simptom.

17B-41
INJECŢIE BENZINĂ
Diagnosticare sondă de oxigen 17B
L90, şi K7J, şi 710 – L90, şi K7M, şi 710
Atunci când condiţiile de test sunt obţinute, media pe-
rioadelor sondă relevate este efectuată, îndepărtând
Material indispensabil
efectele parazite, şi comparată cu o perioadă de prag
tester de diagnosticare O.B.D.

PENTRU VEHICULELE ECHIPATE CU O.B.D (con-


I - CONDIŢIE TEST
sultaţi 12A, Amestec de carburant, Caracteristici ):
Scopul diagnosticării sondei de oxigen este de a detec- Diagnosticarea sondei de oxigen nu se poate efectua
ta o disfuncţionare care ar provoca o depăşire a pragu- decât după o temporizare a funcţionării motor şi în anu-
lui O.B.D. prin emisiile de poluanţi hidrocarbonaţi. Ea mite condiţii de funcţionare, determinate în tabelul de
se efectuează prin măsurare şi comparare a perioade- mai jos şi dacă, condiţiile preliminare punerii contactu-
lor de bătaie a sondelor de oxigen. lui sunt întrunite şi păstrate:

Degradările posibile ale sondelor de oxigen sunt de - nici o pană electrică detectată,
două tipuri:
- să fi efectuat programările şi recunoaşterea cilindrilor,
- o degradare mecanică a componentei electrice (spar-
gere, tăiere fir) care se traduce printr-o pană electrică, - să nu fi efectuat o diagnosticare a sondei de oxigen
de la punerea contactului,
- o degradare chimică a componentei care generează
o încetinire a timpului de răspuns al sondei, deci o - temperatură apă mai mare de 75˚C .
creştere a perioadei sale de basculare.

Motor Viteză (km/h) Turaţ i e ( rot/ Presiune Durată de sta- Timp înainte
min) colector bilizare (s) de autorizare
(mbari) (min)

K7M 63 până la 130 1856 până la 380 până la 8 14


3808 850

K7J 63 până la 130 1856 până la 380 până la 8 14


3808 850

II - DETECTARE PANĂ

Diagnosticarea se face în utilizare client într-un raport, cu viteză stabilizată şi pe o durată minimă precizată
în următorul tabel:

Motor Raport cutie de viteze Viteză (km/h) Durată maximă (s)

K7J 5 70 40

K7M 5 70 40

Pentru acest test, calculatorul inhibă purjarea absor- Dacă după test, tester de diagnosticare a înregistrat
bantului de vapori de benzină. un defect al sondei de oxigen (consultaţi MR 390 Dia-
gnosticare, 17B, Injecţie benzină, Tabel recapitula-
Calculatorul dă instrucţiunea « diagnosticare sonde tiv defecte ).
luată în calcul » .
III - CONFIRMARE REPARAŢIE
- ET102 « Diagnosticare sonde luată în calcul » :
ATENŢIE
« ACTIVĂ » ,
La sfârşitul fiecărui test, este obligatoriu să nu între-
rupeţi contactul înainte de a citi rezultatul pe tester - ET106 « Diagnosticare sonde efectuată » :
de diagnosticare. Orice întrerupere a contactului « ACTIVĂ » ,
antrenează o interpretare proastă a rezultatelor. - nici o pană detectată şi martor luminos O.B.D stins.

17B-42
RĂCIRE
Răcire motor: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 19A
INGREDIENT
Lichid de răcire GLACEOL RX (TIP D)

Notă:
Lichidul de răcire gata de folosire sau antigel nece-
sită să fie diluat cu apă demineralizată respectând
instrucţiunile notate pe bidon.

19A-1
RĂCIRE
Răcire motor: Precauţii pentru reparaţie 19A
IMPORTANT
Circuitele fiind concepute pentru a fi sub presiune,
aveţi grijă la temperaturile ridicate (risc de arsuri
grave).
Nu scoateţi supapa vasului de expansiune atunci
când motorul este cald. În momentul intervenţiei
sub capotă, aveţi grijă la punerea în funcţiune inopi-
nată a ventilatorului (ventilatoarelor) radiatorului.
Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare, cu
motorul pornit.

Nu utilizaţi niciodată alte lichide decât cel recomandat:


GLACEOL RX (TIP D) .

ATENŢIE
Lichidul de răcire contribuie la funcţionarea cores-
punzătoare a motorului (schimb termic).
Sistemul nu trebuie să funcţioneze cu apă pură.

ATENŢIE
Nu deterioraţi aripioarele modulului de răcire (radia-
tor, condensor...) în timpul manipulării.

ATENŢIE
În momentul unei intervenţii care necesită o golire
totală a circuitului, clătiţi obligatoriu circuitul cu apă
curată, suflaţi circuitul cu aer comprimat pentru a
elimina apa, umpleţi şi purjaţi circuitul apoi măsuraţi
protecţia efectivă.
Criteriile de respectat sunt:
- Protecţie până la -25˚C ± 2 pentru ţările reci şi
temperate,
- Protecţie până la -40˚C ± 2 pentru ţările foarte
reci.

ATENŢIE
Efectuaţi golirea cu motorul călduţ.
Efectuaţi clătirea şi umplerea cu motorul călduţ sau
rece.
Nu clătiţi niciodată un motor cald (risc de şoc termic
major).

19A-2
RĂCIRE
Circuit de răcire motor: Caracteristici 19A
Vehiculele gamei actuale sunt echipate cu circuite de
răcire care posedă următoarele caracteristici:
- circuit ermetic sub presiune (supapă vas de expan-
siune),
- circuit care utilizează un lichid de tip "D",
- sistem de încălzire habitaclu prin radiator tip "aero-
termă" sub planşa de bord.

I - CANTITATE ŞI CALITATE LICHID DE RĂCIRE

Motor Cantitate (l) Calitate

K7J Aproximativ 5,
GLACEOL RX
45 (versiune cu
K7M (TIP D)
AC)
Nu utilizaţi
K9K Aproximativ 4,
decât lichid de
5 ( versiune
răcire.
K4M fără AC)

Particularităţi:
- protecţie până la -25˚C ± 2 pentru ţările reci şi tempe-
rate,
- protecţie până la -40˚C ± 2 pentru ţările foarte reci

II - TERMOSTAT

Motor Debut deschi- Final deschi-


dere (˚C) dere (˚C)

K7J

K7M
89 99 ± 2
K9K

K4M

Toate motoarele: tarare a supapei vasului de expan-


siune cu pictograma mână galbenă: 1,4 bari .

19A-3
RĂCIRE
Control 19A
II - CONTROL SUPAPĂ
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
a
Ms. 554-01 Buşon (de schimb) de
adaptare pe vas de ATENŢIE
expansiune. Înlocuiţi obligatoriu supapa vasului de expan-
siune, dacă lichidul de răcire se scurge prin
Ms. 554-07 Aparat de control al supapă.
circuitului de răcire şi
al supapei vasului de a Adaptaţi buşonul dispozitivului (Ms. 554-06) pe apa-
expansiune. ratul de control (Ms. 554-07).

Ms. 554-06 Buşon de schimb pen- a Înfiletaţi supapa vasului de expansiune pe buşonul
tru test al supapelor dispozitivului (Ms. 554-06).
de vas de expansiune a Cu ajutorul dispozitivului (Ms. 554-07) , controlaţi
(a 2-a montare). valoarea de tarare a supapei.

I - CONTROL ETANŞEITATE CIRCUIT Notă:


- Presiunea de obţinut este de 1,4 bari ± 0,1 ,
valoare de tarare a supapei.
- Presiunea nu trebuie să scadă, în caz contrar
înlocuiţi supapa.

97871

a Înlocuiţi supapa vasului de expansiune cu buşonul


dispozitivului (Ms. 554-01).

a Branşaţi aparatul de control al circuitului de răcire


(Ms. 554-07) pe buşonul dispozitivului (Ms. 554-01).

a Încălziţi motorul până la o declanşare a motoventila-


torului, apoi opriţi motorul.

a Puneţi circuitul sub presiune cu ajutorul dispozitivu-


lui (Ms. 554-07).

Notă:
- Presiunea de obţinut trebuie să fie mai mică cu
0,1 bari decât valoarea de tarare a supapei.
- Presiunea nu trebuie să scadă, în caz contrar
căutaţi scurgerea.

19A-4
RĂCIRE
Schemă 19A
K7J, şi 710

5
1

3
7

110897

(1) Motor
(2) Pompă de apă
(3) Termostat
(4) Purjor
(5) Radiator de încălzire
(6) Radiator de răcire
(7) Vas de expansiune

Notă:
Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului
de expansiune este de 1,4 bari. .

19A-5
RĂCIRE
Schemă 19A
K7M, şi 710

5
1

3
7

110897

(1) Motor
(2) Pompă de apă
(3) Termostat
(4) Purjor
(5) Radiator de încălzire
(6) Radiator de răcire
(7) Vas de expansiune

Notă:
Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului
de expansiune este de 1,4 bari. .

19A-6
RĂCIRE
Circuit de răcire motor: Schemă funcţională 19A
K9K, şi 790
Schemă funcţională circuit de răcire

21420

(1) Motor
(2) Radiator
(3) Radiator de încălzire
(4) Vas de expansiune
(5) Pompă de apă
(6) Termostat
(7) Purjoare
(8) Schimbător apă-ulei
(9) Termocontact

Notă:
Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului
de expansiune este de 1.4 bari .

19A-7
RĂCIRE
Circuit de răcire motor: Schemă funcţională 19A
K9K, şi 792

115079

(1) Motor
(2) Radiator de răcire
(3) Radiator de încălzire
(4) Vas de expansiune
(5) Pompă de apă
(6) Termostat
(7) Purjor
(8) Schimbător apă - ulei
(9) Termocontact
(10) EGR

Notă:
Valoarea de tarare a supapei de degazare a vasului
de expansiune este de 1,4 bari .

19A-8
RĂCIRE
Circuit de răcire motor: Schemă funcţională 19A
K4M
SCHEMĂ FUNCŢIONALĂ CIRCUIT DE RĂCIRE

116641

(1) Motor
(2) Radiator de răcire
(3) Vas de expansiune
(4) Aerotermă
(5) Suport termostat
(6) Pompă de apă
(7) Termostat
(8) Purjor

19A-9
RĂCIRE
Circuit de răcire: Golire - Umplere 19A
K7J, şi 710 – K7M, şi 710

UMPLERE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
a
Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier
elastic (model mare). ATENŢIE
Motorul trebuie să fie oprit şi sistemul de aer
Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen- condiţionat dezactivat, pentru a nu exista nici un
tru coliere elastice. motoventilator în funcţiune de la începutul
Înaintea intervenţiei, protejaţi accesoriile electrice utili- operaţiei.
zând saci de plastic.

ATENŢIE
- Efectuaţi golirea cu motorul călduţ.
- Efectuaţi clătirea şi umplerea cu motorul călduţ
sau rece.
- Nu clătiţi niciodată un motor cald (risc de şoc ter-
mic major).

1
GOLIRE - CLĂTIRE
a Puneţi vehiculul pe un elevator.

a Demontaţi protectorul de sub motor.

a Deschideţi:

- circuitul de răcire la nivelul Duritului inferior al ra-


108561
diatorului de răcire cu ajutorul dispozitivului (Mot.
1202-01) sau (Mot. 1448) , a Deschideţi obligatoriu şurubul de purjare(1).

- vasul de expansiune şi şurubul de purjare pentru a


goli circuitul.

a Reînchideţi şurubul de purjare.

a Repuneţi Duritul inferior fără colier.

a Umpleţi circuitul cu apă de la robinet pentru o clătire.

a Dislocaţi Duritul inferior.

a Deschideţi şurubul de purjare.

a Suflaţi aer comprimat în circuit prin orificiul supapei


vasului de expansiune pentru a goli maximul de apă.

a Repuneţi Duritul inferior şi colierul său.

Notă:
- Nu strângeţi şuruburile de purjare.
- Circularea se face în continuu în radiatorul de
încălzire (radiatorul de încălzire contribuie la
răcirea motorului).

19A-10
RĂCIRE
Circuit de răcire: Golire - Umplere 19A
K7J, şi 710 – K7M, şi 710
a Umpleţi circuitul prin vasul de expansiune.
a Închideţi şurubul de purjare imediat ce lichidul se
scurge în jet continuu.
a Umpleţi vasul de expansiune până la revărsarea li-
chidului de răcire.
a Remontaţi supapa vasului de expansiune.
a Purjaţi circuitul de răcire.

IMPORTANT
- Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare,
cu motorul pornit sau cu motorul cald.
- Nu deschideţi vasul de expansiune atât timp cât
motorul este cald (mai mult de 50 ˚C) sau cu
motorul pornit.
- Refaceţi nivelul, dacă este cazul.
- Restrângeţi buşonul vasului de expansiune cu
motorul cald.
- Cu ajutorul unui material omologat, măsuraţi
gradul de protecţie a lichidului de răcire.
- Controlaţi scurgerile eventuale.
- Asiguraţi-vă de buna funcţionare a încălzirii
habitaclului.

a Porniţi motorul.
a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 2500 rot/min , până
la trei funcţionări ale motoventilatorului sau moto-
ventilatoarelor (timp necesar degazării automate).
a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire
din vasul de expansiune.

19A-11
RĂCIRE
Circuit de răcire: Golire - Umplere 19A
L90, şi K9K

Scule şi dispozitive specializate indispensabile


ATENŢIE
Car. 1363 Levier de demontare
garnituri. În momentul unei intervenţii care necesită o golire
totală a circuitului, curăţaţi obligatoriu circuitul cu
Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier apă, suflaţi aer comprimat în circuit pentru a elimina
elastic (model mare). apa, umpleţi şi purjaţi circuitul apoi măsuraţi pro-
tecţia efectivă.
Mot. 1202-02 Cleşte pentru colier
Criteriile de respectat sunt:
elastic (model mic).
- Protecţie până la -25˚C ± 2 pentru ţările reci şi
Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen- temperate,
tru coliere elastice.
- Protecţie până la -40C ± 2 pentru ţările foarte reci.

IMPORTANT
Notă:
Circuitele fiind concepute pentru a fi sub presiune,
aveţi grijă la temperaturile ridicate (risc de arsuri Înainte de intervenţie, protejaţi accesoriile electrice
grave). utilizând saci din plastic.

Nu scoateţi niciodată supapa vasului de expan-


siune atunci când motorul este cald
În acelaşi fel, în momentul intervenţiei sub capotă, Notă:
aveţi grijă la punerea în funcţiune inopinată a venti-
Motorul trebuie să fie oprit şi sistemul de aer
latorului (ventilatoarelor) radiatorului.
condiţionat dezactivat pentru a evita funcţionarea
Nu deschideţi purjarea (purjările), cu motorul pornit. motoventilatoarelor din momentul pornirii motorului.

I - GOLIRE
IMPORTANT
Lichidul de răcire contribuie la funcţionarea cores- a Utilizaţi următoarele dispozitive:
punzătoare a motorului (schimbător termic).
Sistemul nu trebuie să funcţioneze cu apă. - (Car. 1363) ,

- (Mot. 1202-01) ,

ATENŢIE - (Mot. 1202-02) ,


Efectuaţi golirea cu motorul călduţ.
- (Mot. 1448).
Efectuaţi curăţarea şi umplerea cu motorul călduţ
sau rece. a Demontaţi supapa vasului de expansiune.
Nu curăţaţi niciodată un motor cald (risc de şoc ter-
mic major. a Deschideţi circuitul de răcire la nivelul conductei in-
ferioare a radiatorului de răcire cu ajutorul dispoziti-
vului (Car. 1363).

a Suflaţi aer comprimat în circuit prin orificiul supapei


vasului de expansiune pentru a goli maximul de li-
chid.

II - CURĂŢARE

a Pentru curăţare (consultaţi 19A, Circuit de răcire


motor: Curăţare).

19A-12
RĂCIRE
Circuit de răcire: Golire - Umplere 19A
L90, şi K9K
III - UMPLERE
a

ATENŢIE
Motorul trebuie să fie oprit şi sistemul de aer
condiţionat dezactivat astfel încât să nu existe
nici un motoventilator în funcţiune de la începutul
operaţiei.

a Utilizaţi lichidul de răcire GLACEOL RX (TIP D).


a Umpleţi circuitul de răcire utilizând testerul de um-
plere şi de diagnosticare a circuitului de răcire). Pen-
tru utilizarea acestui tester (consultaţi NT 3857A,
Utilizare tester de diagnosticare şi de umplere
circuit de răcire ).
a Umpleţi vasul de expansiune până la revărsarea li-
chidului de răcire.
a Remontaţi supapa vasului de expansiune.
a Efectuaţi purjarea circuitului de răcire (consultaţi
19A, Răcire, Circuit de răcire: Purjare ).

19A-13
RĂCIRE
Circuit de răcire motor: Curăţare 19A
L90, şi K7J sau K7M sau K9K

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen-


tru coliere elastice.

Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier


elastic (model mare).

Mot. 1202-02 Cleşte pentru colier


elastic (model mic).

IMPORTANT
Circuitele fiind concepute pentru a fi sub presiune,
aveţi grijă la temperaturile ridicate (risc de arsuri
grave),
Nu scoateţi supapa vasului de expansiune atunci
când motorul este cald,
În acelaşi fel, în timpul intervenţiei sub capotă, aveţi
grijă la punerea în funcţiune inopinată a ventilatoru-
lui (ventilatoarelor) radiatorului,
Nu deschideţi purjarea (purjările), cu motorul pornit.

ATENŢIE
Efectuaţi golirea cu motorul călduţ.
Efectuaţi curăţarea şi umplerea cu motorul călduţ
sau rece.
Nu curăţaţi niciodată un motor cald (risc de şoc ter-
mic major).

a Umpleţi circuitul de răcire prin vasul de expansiune


cu apă pentru a curăţa corect radiatorul de răcire
motor.

Notă:
În anumite cazuri, debranşaţi duritul superior al
radiatorului pentru a clă ti corect radiatorul de
răcire motor.

a Suflaţi aer comprimat în circuit prin orificiul supapei


vasului de expansiune pentru a goli maximul de apă.
a Branşaţi conducta inferioară a radiatorului şi colierul
său cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1448) , (Mot.
1202-01) sau (Mot. 1202-02).

19A-14
RĂCIRE
Circuit de răcire: Purjare 19A
PURJARE AUTOMATĂ
a

IMPORTANT
- Nu deschideţi şurubul sau şuruburile de purjare,
cu motorul pornit sau cu motorul cald.
- Nu deschideţi vasul de expansiune atât timp cât
motorul este cald (mai mult de 50 ˚C) sau cu
motorul pornit.
- Completaţi nivelul, dacă este cazul.
- Restrângeţi buşonul vasului de expansiune cu
motorul cald.
- Cu ajutorul unui material omologat, măsuraţi
gradul de protecţie a lichidului de răcire.
- Controlaţi scurgerile eventuale.
- Asiguraţi-vă de buna funcţionare a încălzirii
habitaclului.

a Porniţi motorul.
a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 2500 rot/min , până
la trei funcţionări ale motoventilatorului sau moto-
ventilatoarelor (timp necesar degazării automate).
a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire
din vasul de expansiune.

19A-15
RĂCIRE
Circuit de răcire: Purjare 19A
L90, şi K9K

ATENŢIE
Motorul trebuie să fie oprit şi sistemul de aer
condiţionat dezactivat, pentru a nu exista nici un
motoventilator în funcţiune de la începutul operaţiei.

IMPORTANT
Circuitele fiind concepute pentru a fi sub presiune,
aveţi grijă la temperaturile ridicate (risc de arsuri
grave).
Nu scoateţi niciodată supapa vasului de expan-
siune atunci când motorul este cald.
În acelaşi fel, în timpul intervenţiei sub capotă, aveţi
grijă la punerea în funcţiune inopinată a ventilatoru-
lui (ventilatoarelor) radiatorului.
Nu deschideţi purjarea (purjările), cu motorul pornit.

19A-16
RĂCIRE
Circuit de răcire: Purjare 19A
L90, şi K9K

PURJARE a Porniţi motorul


a Lăsaţi să funcţioneze motorul la 1500 rot/min ,
făcând să varieze brutal turaţia motorului (până la
turaţia maximă) de 2 până la 3 ori la fiecare 2 min
aproximativ până la a doua declanşare a motoventi-
latorului.
a Ajustaţi dacă este necesar nivelul lichidului de răcire
din vasul de expansiune.

102263

24737

a Deschideţi obligatoriu şuruburile de purjare:


- de pe cutia de ieşire a apei chiulasă(1),
- de pe duritul radiatorului de încălzire(2).
a Umpleţi circuitul prin orificiul vasului de expansiune.
a Închideţi şuruburile de purjare imediat ce lichidul se
scurge în jet continuu.
a Umpleţi vasul de expansiune până la revărsarea li-
chidului de răcire.
a Remontaţi supapa vasului de expansiune.

19A-17
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K7J sau K7M, şi 710, şi AER CONDIŢIONAT

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier


elastic (model mare).

Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen-


tru coliere elastice.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane. 2
a Demontaţi protectorul de sub motor.
a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiato-
rului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01) sau
(Mot. 1448) (consultaţi 19A, Răcire, Golire - um-
plere circuit de răcire ).

108630
a Demontaţi şuruburile(2).

1
3

108633
a Demontaţi şuruburile(1).
a Demontaţi parţial apărătorile de noroi ale roţii faţă.

108629
a Demontaţi şuruburile(3).

19A-18
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K7J sau K7M, şi 710, şi AER CONDIŢIONAT

6
7

108627
a Demontaţi şuruburile(4).
a Demontaţi bara paraşoc (această intervenţie nece-
sită doi operatori).
a Debranşaţi conectorul proiectoarelor de ceaţă (dacă
109396
vehiculul este echipat).
a Debranşaţi:
a Demontaţi manşonul de admisie aer al cutiei filtrului
de aer. - conectorii(5)de pe grupul motoventilator,
- Duritul superior de pe radiator cu ajutorul dispoziti-
DIRECŢIE ASISTATĂ vului (Mot. 1202-01) sau (Mot. 1448).

a Degrafaţi conducta de direcţie asistată de pe grupul a Degrafaţi de grupul motoventilator:


motoventilator. - fasciculul de cabluri electrice,
a Demontaţi rezervorul de lichid direcţie asistată din - conducta de aer condiţionat(6).
suportul său (fără a deschide circuitul).
a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de
DIRECŢIE ASISTATĂ
motor.
a Demontaţi suportul(7)al rezervorului de lichid de di-
recţie asistată.

19A-19
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K7J sau K7M, şi 710, şi AER CONDIŢIONAT

10

108104

a Demontaţi:

- pionii(8)de fixare a deflectorului de aer,

- deflectorul de aer.
108430
a Demontaţi piuliţele(10)de fixare a radiatorului.
a Demontaţi:
- braţele de fixare superioare ale radiatorului,
- grupul motoventilator,
- radiatorul.

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
9
ATENŢIE
108106 Nu stricaţi aripioarele radiatorului de răcire sau
ale condensorului în momentul remontării.

a Umpleţi şi purjaţi circuitul de răcire (consultaţi 19A,


Răcire, Golire - umplere circuit de răcire ).

9
108107

a Demontaţi şuruburile de fixare(9)a condensorului pe


radiator.

a Ataşaţi condensorul de traversa superioară.

19A-20
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K7J sau K7M, şi 710, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier


elastic (model mare).

Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen-


tru coliere elastice.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator.
a Demontaţi protectorul de sub motor.
a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiato-
rului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01) sau
(Mot. 1448) (consultaţi 19A, Răcire, Golire - um-
plere circuit de răcire ). 2

DIRECŢIE ASISTATĂ
a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată 109398
din suportul său (fără a deschide circuitul).
a Debranşaţi:
a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de
- Duritul superior de pe radiator cu ajutorul dispoziti-
motor.
vului (Mot. 1202-01) sau (Mot. 1448) ,
- conectorul(2)al grupului motoventilator.

109396
a Demontaţi suportul(1)al rezervorului de lichid de di-
recţie asistată. 108430
a Demontaţi piuliţele(3)de fixare a radiatorului prin ca-
landru (fără a demonta bara de protecţie).
a Demontaţi radiatorul.

19A-21
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K7J sau K7M, şi 710, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

REMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

ATENŢIE
Nu stricaţi aripioarele radiatorului de răcire în
momentul remontării.

a Umpleţi şi purjaţi circuitul de răcire (consultaţi 19A,


Răcire, Golire - umplere circuit de răcire ).

19A-22
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

Scule şi dispozitive specializate indispensabile


K9K, şi 790, şi DIRECŢIE ASISTATĂ, şi ÎNCĂLZIRE
Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen- OBIŞNUITĂ
tru coliere elastice.
a Degrafaţi conducta de direcţie asistată de pe grupul
Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier motoventilator.
elastic (model mare). a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată
din suportul său (fără a deschide circuitul).
Mot. 1202-02 Cleşte pentru colier
elastic (model mic). a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de
motor.

DEMONTARE a Demontaţi suportul rezervorului de lichid de direcţie


asistată.

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator (consultaţi 02A, Mi-
jloc de ridicare, Vehicul: Remorcare şi ridicare ).
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie: De-
montare-Remontare ).
a Demontaţi protectorul de sub motor.
a Goliţi circuitul de răcire motor prin duritul inferior al
radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1448) ,
(Mot. 1202-01) sau (Mot. 1202-02) (consultaţi 19A,
Răcire, Circuit de răcire: Golire-Umplere ).

108430

a Demontaţi:
24759
a Debranşaţi: - piuliţele(3)de fixare a radiatorului prin calandru
(fără a demonta bara paraşoc faţă),
- conectorul(1)al grupului motoventilator,
- ansamblul radiator-grup motoventilator al vehiculu-
- duritul superior(2)de pe radiator cu ajutorul dispozi- lui.
tivului (Mot. 1448) , (Mot. 1202-01) sau (Mot.
1202-02). - braţele de fixare superioare ale radiatorului,
- grupul motoventilator.

19A-23
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

REMONTARE a Efectuaţi umplerea circuitului de răcire (consultaţi


19A, Răcire, Circuit de răcire: Golire-Umplere ).

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie: Demonta-


re-Remontare ).
a
a Efectuaţi o purjare a circuitului de răcire (consultaţi
ATENŢIE 19A, Răcire, Circuit de răcire: Purjare ).
Nu deterioraţi aripioarele modulului de răcire
(radiator, condensor...) în momentul manipulării.
În momentul unei intervenţii care necesită o
golire totală a circuitului, clătiţi obligatoriu circui-
tul cu apă curată, suflaţi circuitul cu aer compri-
mat pentru a elimina apa, umpleţi şi purjaţi
circuitul apoi măsuraţi protecţia efectivă
Criteriile de respectat sunt:
± 2 pentru ţările reci şi
- protecţie până la -25˚C±
temperate,
± 2 pentru ţările foarte
- protecţie până la -40˚C±
reci.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi pe radiator:
- grupul motoventilator,
- braţele de fixare superioare ale radiatorului..
a Remontaţi ansamblul radiator-grup motoventilator
pe vehicul.

III - ETAPĂ FINALĂ

DIRECŢIE ASISTATĂ
a Remontaţi:
- suportul rezervorului de lichid de direcţie asistată,

- rezervorul de lichid de direcţie asistată pe suportul


său (fără a deschide circuitul).
a Agrafaţi conducta de direcţie asistată pe grupul mo-
toventilator

a Rebranşaţi:
- conectorul grupului motoventilator,
- duritul superior pe radiator.
a Remontaţi colierul de fixare a duritului superior cu
ajutorul dispozitivului (Mot. 1448) , (Mot. 1202-01)
sau (Mot. 1202-02).
a Remontaţi protectorul sub motor.

19A-24
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790, şi AER CONDIŢIONAT

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 4 N.m


grupului motoventilator

şuruburile de fixare a 2 N.m


condensorului pe radia-
tor

şuruburile de fixare a 2 N.m


butelie deshidratante pe
grupul motoventilator

şurubul de fixare a con- 2 N.m


ductei de aer 24779
condiţionat pe grupul
motoventilator a Debranşaţi:

- conectorii(1)de pe grupul motoventilator,


DEMONTARE
- Duritul superior de pe radiator cu ajutorul unui
cleşte pentru colier « CLIC » .
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice al grupului
(consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Vehicul: Re- motoventilator.
morcare şi ridicare ).
a Demontaţi:
a Debranşaţi bateria(consultaţi Baterie: Demontare -
Remontare). - şurubul de fixare(2)a conductei de aer condiţionat
a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Ca- pe grupul motoventilator,
roserie, 55A, Protecţii exterioare, Bară paraşoc
faţă: Demontare - Remontare ). - şuruburile de fixare(3)a buteliei deshidratante pe
grupul motoventilator.
a Goliţi circuitul de răcire motor prin Duritul inferior al
radiatorului (consultaţi 19A, Răcire, Circuit de
răcire: Golire - Umplere ).
a Demontaţi manşonul de admisie aer al cutiei filtrului
de aer.

108104

a Demontaţi:

- pionii de fixare(4)a deflectorului de aer,

- deflectorul de aer.

19A-25
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790, şi AER CONDIŢIONAT
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE


a

ATENŢIE
Nu deterioraţi aripioarele modulului de răcire
(radiator, condensor...) în momentul manipulării.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi:
- radiatorul,
- grupul motoventilator.
24785
a Remontaţi şuruburile de fixare a grupului motoventi-
a Demontaţi şuruburile de fixare(5)a condensorului pe
lator.
radiator.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a grupului
a Ataşaţi condensorul de traversa superioară. motoventilator (4 N.m) .
a Remontaţi:
- braţele de fixare superioare ale radiatorului,
- piuliţele de fixare a radiatorului.
a Remontaţi şuruburile de fixare a condensorului pe
radiator.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a conden-
sorului pe radiator (2 N.m) .
a Remontaţi:
- şuruburile de fixare a buteliei deshidratante pe gru-
pul motoventilator,
- şurubul de fixare a conductei de aer condiţionat pe
grupul motoventilator.
a Strângeţi la cupluri:
- şuruburile de fixare a butelie deshidratante pe
grupul motoventilator (2 N.m) ,
108430 - şurubul de fixare a conductei de aer con-
a Demontaţi: diţionat pe grupul motoventilator (2 N.m) .

- şuruburile de fixare a grupului motoventilator, III - ETAPĂ FINALĂ


- piuliţele de fixare(6)a radiatorului, a Remontaţi deflectorul de aer.

- braţele de fixare superioare ale radiatorului. a Agrafaţi fasciculul de cabluri electrice pe grupul mo-
toventilator.
a Demontaţi prin partea inferioară:
a Rebranşaţi:
- grupul motoventilator,
- conectorii pe grupul motoventilator,
- radiatorul de răcire. - Duritul superior pe radiatorul de răcire,
- Duritul inferior pe radiatorul de răcire.

19A-26
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790, şi AER CONDIŢIONAT
a Umpleţi circuitul de răcire (consultaţi 19A, Răcire,
Circuit de răcire: Golire - Umplere ).
a Remontaţi:
- bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Caroserie,
55A, Protecţii exterioare, Bară paraşoc faţă: De-
montare - Remontare ),
- protectorul sub motor.
a Branşaţi bateria(consultaţi Baterie: Demontare -
Remontare).
a Purjaţi circuitul de răcire (consultaţi 19A, Răcire,
Circuit de răcire: Purjare ).

19A-27
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ

Scule şi dispozitive specializate indispensabile


DIRECŢIE ASISTATĂ
Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen-
tru coliere elastice. a Degrafaţi Duriturile de direcţie asistată de pe grupul
motoventilator,
a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată
DEMONTARE din suportul său (fără a deschide circuitul).
a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE motor.
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane a Demontaţi suportul(1)al rezervorului de lichid de di-
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul / Re- recţie asistată.
morcare şi ridicare).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare).
a Degrafaţi:
a Demontaţi:
- conducta schimbătorului de căldură aer-aer(2)de
- capacul motorului,
pe grupul motoventilator,
- manşonul de admisie aer,
- fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventi-
- protectorul de sub motor. lator.
a Goliţi circuitul de răcire motor prin Duritul inferior al a Debranşaţi:
radiatorului(consultaţi 1 9 A , Răc i r e , Circuit de
- conectorul(3)de pe grupul motoventilator,
răcire: Golire - Umplere, pagină 19A-10).
- Duritul superior de pe radiator cu ajutorul dispoziti-
a Clătiţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Cir-
vului (Mot. 1448) ,
cuit de răcire motor: Curăţare, pagină 19A-14).
- Duritul inferior de pe radiator cu ajutorul dispoziti-
a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Ca-
vului (Mot. 1448).
roserie, 55A, Protecţii exterioare, Bară paraşoc
faţă: Demontare - Remontare). a Demontaţi schimbătorul de căldură aer-aer (consul-
taţi 12B, Supraalimentare, Schimbător de căldură
aer - aer: Demontare - Remontare).

24820
a

19A-28
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE III - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi schimbătorul de căldură aer - aer (con-


sultaţi 12B, Supraalimentare, Schimbător de
căldură aer - aer: Demontare - Remontare).

a Branşaţi:

- Duritul inferior pe radiator cu ajutorul dispozitivului


(Mot. 1448) ,

- Duritul superior pe radiator cu ajutorul dispozitivului


(Mot. 1448).

- conectorul pe grupul motoventilator.

a Agrafaţi:

- fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventi-


lator,

- conducta schimbătorului de căldură aer - aer pe


grupul motoventilator.
108430

a Demontaţi:
DIRECŢIE ASISTATĂ
- piuliţele(4)de fixare a radiatorului de răcire,
- picioruşele de fixare superioare ale radiatorului de a Remontaţi suportul rezervorului de lichid de direcţie
răcire. asistată.

a Demontaţi prin partea inferioară a vehiculului: a Remontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată pe
suportul său.
- grupul motoventilator,
- radiatorul de răcire. a Agrafaţi Duriturile de direcţie asistată pe grupul mo-
toventilator.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE a Remontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR389, Ca-
a roserie, 55A, Protecţii exterioare, Bară paraşoc
faţă, Demontare - Remontare).

ATENŢIE a Umpleţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, R ăcire,


Nu deterioraţi aripioarele modulului de răcire Circuit de răcire: Golire - Umplere, pagină 19A-
(radiator, condensor...) în momentul manipulării. 10).

a Remontaţi:
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE
- protectorul sub motor,
a Remontaţi prin partea inferioară a vehiculului:
- manşonul de aer,
- radiatorul de răcire,
- grupul motoventilator. - capacul motorului.

a Remontaţi: a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:


- picioruşele de fixare superioare ale radiatorului de Demontare - Remontare).
răcire,
a Purjaţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Cir-
- piuliţele de fixare a radiatorului de răcire. cuit de răcire: Purjare, pagină 19A-15).

19A-29
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792, şi AER CONDIŢIONAT

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen-


tru coliere elastice.

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 4 N.m


grupului motoventilator

şuruburile de fixare a 2 N.m


condensorului pe radia-
tor

şuruburile de fixare a 2 N.m


butelie deshidratante pe
grupul motoventilator

şurubul de fixare a con- 2 N.m


ductei de aer
condiţionat pe grupul 24811
motoventilator a Degrafaţi:
- conducta schimbătorului de căldură aer-aer(1)de
pe grupul motoventilator,
DEMONTARE
- fasciculul de cabluri electrice al grupului motoventi-
lator.
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE
a Debranşaţi:
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, vehicul: Re- - conectorii(2)de pe grupul motoventilator,
morcare şi ridicare).
- Duritul superior de pe radiatorul de răcire cu ajuto-
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- rul dispozitivului (Mot. 1448).
rie: Demontare- Remontare).
- Duritul inferior de pe radiatorul de răcire cu ajutorul
a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Ca- dispozitivului (Mot. 1448).
roserie, 55A, Protecţii exterioare, Bară paraşoc
a Demontaţi:
faţă: Demontare - Remontare).
- şurubul de fixare(3)a conductei de aer condiţionat
a Demontaţi:
pe grupul motoventilator,
- capacul motorului,
- şuruburile(4)de fixare a buteliei deshidratante pe
- manşonul de admisie aer, grupul motoventilator.
- protectorul de sub motor. a Demontaţi schimbătorul de căldură aer-aer (consul-
taţi 12A, Supraalimentare, Schimbător de căldură
a Goliţi circuitul de răcire motor prin Duritul infer-
aer - aer: Demontare - Remontare).
ior(consultaţi 19A, Răcire, Circuit de răcire: Golire
- Umplere, pagină 19A-10).
a Clătiţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Cir-
cuit de răcire motor: Curăţare, pagină 19A-14).

19A-30
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792, şi AER CONDIŢIONAT

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE


a

ATENŢIE
Nu deterioraţi aripioarele modulului de răcire
(radiator, condensor...) în momentul manipulării.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi prin partea inferioară a vehiculului:
24785 - radiatorul de răcire,
a Demontaţi şuruburile de fixare(5)a condensorului pe - grupul motoventilator.
radiatorul de răcire.
a Remontaţi şuruburile de fixare a grupului motoventi-
a Ataşaţi condensorul de traversa superioară. lator.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a grupului
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE motoventilator (4 N.m) .
a Puneţi:
- picioruşele de fixare superioare ale radiatorului de
răcire,
- piuliţele de fixare superioare ale radiatorului de
răcire.

III - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi şuruburile de fixare a condensorului pe
radiator.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a conden-
sorului pe radiator (2 N.m) .
a Remontaţi schimbătorul de căldură aer - aer (con-
sultaţi 12B, Supraalimentare, Schimbător de
căldură aer - aer: Demontare - Remontare).
a Remontaţi:
- şuruburile de fixare a buteliei deshidratante pe gru-
pul motoventilator,
108430
- şurubul de fixare a conductei de aer condiţionat pe
a Demontaţi: grupul motoventilator.
- şuruburile de fixare a grupului motoventilator, a Strângeţi la cuplu:

- piuliţele(6)de fixare a radiatorului de răcire, - şuruburile de fixare a butelie deshidratante pe


grupul motoventilator (2 N.m) ,
- picioruşele de fixare superioare ale radiatorului de
- şurubul de fixare a conductei de aer con-
răcire.
diţionat pe grupul motoventilator (2 N.m) .
a Demontaţi prin partea inferioară a vehiculului:
a Branşaţi:
- grupul motoventilator, - Duritul inferior pe radiatorul de răcire,
- radiatorul de răcire. - Duritul superior pe radiatorul de răcire,

19A-31
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792, şi AER CONDIŢIONAT
- conectorii pe grupul motoventilator.
a Remontaţi colierele de fixare a Duritului superior şi a
Duritului inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot.
1448).
a Agrafaţi:
- fasciculul de cabluri electrice pe grupul motoventi-
lator,
- conducta schimbătorului de căldură aer - aer pe
grupul motoventilator.
a Umpleţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire,
Circuit de răcire: Golire - Umplere, pagină 19A-
10).
a Remontaţi:
- protectorul sub motor,
- manşonul de admisie aer,
- capacul motorului,
- bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Caroserie,
55A, Protecţii exterioare, Bară paraşoc faţă: De-
montare - Remontare).
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare).
a Purjaţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Cir-
cuit de răcire: Purjare, pagină 19A-15).

19A-32
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K4M sau K7J sau K7M

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier


elastic (model mare).

Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen-


tru coliere elastice.

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 2 N.m


condensorului pe radia-
torul de răcire

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


109396
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
a Demontaţi colierele de fixare a Duritului superior şi a
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
Duritului inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot.
morcare şi ridicare ).
1202-01) sau (Mot. 1448).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- a Debranşaţi:
rie: Demontare - Remontare ).
- conectorii(1)de pe grupul motoventilator,
a Demontaţi:
- Duritul superior de pe radiatorul de răcire,
- bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Caroserie, - Duritul inferior pe radiatorul de răcire.
55A, Protecţii exterioare, Bară paraşoc faţă: De-
a Degrafaţi de grupul motoventilator:
montare - Remontare ),
- fasciculul de cabluri electrice,
- manşonul de intrare aer,
- conducta(2)de aer condiţionat.
- protectorul de sub motor.

a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiato- DIRECŢIE ASISTATĂ


rului de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Circuit de a Demontaţi suportul(3)al rezervorului de lichid de di-
răcire: Golire - Umplere, pagină 19A-10). recţie asistată.
a Clătiţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Cir-
cuit de răcire motor: Curăţare, pagină 19A-14).

DIRECŢIE ASISTATĂ

a Degrafaţi conducta de direcţie asistată de pe grupul


motoventilator.

a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată


din suportul său (fără a deschide circuitul).

a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de


motor.

19A-33
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K4M sau K7J sau K7M
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

108104

a Demontaţi:

- pionii de fixare(4)a deflectorului de aer,

- deflectorul de aer.

108430

a Demontaţi:
- piuliţele de fixare(6)a radiatorului de răcire,
- picioruşele de fixare superioară a radiatorului de
răcire.
a Demontaţi prin partea inferioară:
- grupul motoventilator,
- radiatorul de răcire.

REMONTARE
108106
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE
a

ATENŢIE
Nu deterioraţi aripioarele modulului de răcire
(radiator, condensor...) în timpul manipulării.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi prin partea inferioară:
- radiatorul de răcire,
- grupul motoventilator.
a Remontaţi:
108107
- picioruşele de fixare superioară a radiatorului de
a Demontaţi şuruburile de fixare(5)a condensorului pe răcire,
radiatorul de răcire.
- piuliţele de fixare superioare ale radiatorului de
a Ataşaţi condensorul de traversa superioară. răcire.

19A-34
RĂCIRE
Radiator de răcire: Demontare - Remontare 19A
K4M sau K7J sau K7M
III - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi şuruburile de fixare a condensorului pe


radiatorul de răcire.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a conden-


sorului pe radiatorul de răcire (2 N.m) .

a Repuneţi deflectorul de aer.

a Remontaţi pionii de fixare a deflectorului de aer.

a Agrafaţi pe grupul motoventilator:

- conducta de aer condiţionat,

- fasciculul de cabluri electrice.

a Rebranşaţi:

- Duritul inferior pe radiatorul de răcire,

- Duritul superior pe radiatorul de răcire,

- conectorii pe grupul motoventilator.

a Remontaţi colierele de fixare a Duritului superior şi a


Duritului inferior cu ajutorul dispozitivului (Mot.
1202-01) sau (Mot. 1448).

DIRECŢIE ASISTATĂ

a Remontaţi:

- suportul rezervorului de lichid de direcţie asistată,

- rezervorul de lichid de direcţie asistată pe suportul


său (fără a deschide circuitul).

a Agrafaţi conducta de direcţie asistată pe grupul mo-


toventilator.

a Umpleţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire,


Circuit de răcire: Golire - Umplere, pagină 19A-
10).

a Remontaţi:

- protectorul de sub motor,

- manşonul de intrare aer,

- bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389 Caroserie,


55A, Protecţii exterioare, Bară paraşoc faţă: De-
montare - Remontare ).

a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:


Demontare - Remontare ).

a Efectuaţi o purjare a circuitului de răcire(consultaţi


19A, Răcire, Circuit de răcire: Purjare, pagină
19A-15).

19A-35
RĂCIRE
Pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K7J, şi 710

CURĂŢARE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
a
Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier
elastic (model mare). IMPORTANT
- Nu răzuiţi suprafeţele de îmbinare ale
Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen- suprafeţelor din aluminiu.
tru coliere elastice.
- Purtaţi ochelari.
- Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.
Cupluri de strângerem - Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs
DECAJOINT pentru a dizolva partea de garni-
şurubul pompei de apă 2,2 daN.m
tură care a rămas lipită.
M8
- Aplicaţi produsul pe partea de curăţat; aşteptaţi
şuruburile pompei de 1 daN.m circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu
apă M6 o spatulă de lemn.

DEMONTARE REMONTARE
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.
a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiato-
rului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01) sau al
dispozitivului (Mot. 1448) (consultaţi 19A, Răcire, 1
Golire - Umplere circuit de răcire ).
a Demontaţi:
- cureaua de distribuţie (consultaţi 11A, Parte supe-
rioară şi faţă motor, Curea distribuţie ),
- galetul întinzător de distribuţie.

10063
a

Notă:
Etanşeitatea pompei de apă este realizată cu
LOCTITE 518 , cordonul(1)trebuie să fie aplicat
ur mărind schema de mai sus.

109240
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare a pompei de apă,
- pompa de apă.

19A-36
RĂCIRE
Pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K7J, şi 710

6
1
7
4

3 8

5 2

109240
a Strângeţi în ordine şi la cupluri:
- şurubul pompei de apă M8 (2,2 daN.m) (1),
- şuruburile pompei de apă M6 (1 daN.m) .
a Remontaţi cureaua de distribuţie (consultaţi 11A,
Parte superioară şi faţă motor, Curea distribuţie
).
a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (con-
sultaţi 19A, Răcire, Golire - Umplere circuit de
răcire ).

19A-37
RĂCIRE
Pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K7M, şi 710

CURĂŢARE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile
a
Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier
elastic (model mare). IMPORTANT
- Nu răzuiţi suprafeţ e de îmbinare ale
Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen- suprafeţelor din aluminiu.
tru coliere elastice.
- Purtaţi ochelari.
- Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.
Cupluri de strângerem - Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs
DECAJOINT pentru a dizolva partea garniturii
şurubul pompei de apă 2,2 daN.m
care a rămas lipită.
M8
- Aplicaţi produsul pe partea de curăţat; aşteptaţi
şuruburile pompei de 1 daN.m circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu
apă M6 o spatulă de lemn.

DEMONTARE REMONTARE
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.
a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiato-
rului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01) sau al 1
dispozitivului (Mot. 1448) (consultaţi 19A, Răcire,
Golire - Umplere circuit de răcire ).
a Demontaţi:
- cureaua de distribuţie (consultaţi 11A, Parte supe-
rioară şi faţă motor, Curea distribuţie ),
- galetul întinzător de distribuţie.

10063
a

Notă:
Etanşeitatea pompei de apă este realizată cu
LOCTITE 518 , cordonul(1)trebuie să fie aplicat
ur mărind schema de mai sus.

109240
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare a pompei de apă,
- pompa de apă.

19A-38
RĂCIRE
Pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K7M, şi 710

6
1
7
4

8
3
2
5

109240
a Strângeţi în ordine şi la cupluri:
- şurubul pompei de apă M8 (2,2 daN.m) (1),
- şuruburile pompei de apă M6 (1 daN.m) .
a Remontaţi cureaua de distribuţie (consultaţi 11A,
Parte superioară şi faţă motor, Curea distribuţie
).
a Efectuaţi plinul şi purjarea circuitului de răcire (con-
sultaţi 19A, Răcire, Golire - Umplere circuit de
răcire ).

19A-39
RĂCIRE
Pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 790

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen-


tru coliere elastice.

Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier


elastic (model mare).

Mot. 1202-02 Cleşte pentru colier


elastic (model mic).

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 11 N.m


pompei de apă

şuruburile de fixare a 9 N.m


carterului interior de dis-
tribuţie

şuruburile de fixare a 21 N.m 102267


alternatorului a Debranşaţi conexiunile electrice ale alternatorului.
a Demontaţi fixarea superioară a alternatorului(1).
DEMONTARE a Slăbiţi fixarea inferioară a alternatorului.
a Basculaţi alternatorul spre înainte.
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Elevator cu
două coloane / Securitate ).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare-Remontare ).
a Goliţi circuitul de răcire al motorului prin duritul infer-
ior al radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot.
1448) , (Mot. 1202-01) sau (Mot. 1202-02)
a Demontaţi:
- cureaua de accesorii (consultaţi 11A, Parte supe-
rioară şi faţă motor, Curea accesorii: Demonta-
re-Remontare ),
- cureaua de distribuţie (consultaţi 11A, Parte supe-
rioară şi faţă motor, Curea distribuţie: Demon-
tare-Remontare ).

102266
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare(2)a carterului de distribuţie,
- carterul interior de distribuţie.

19A-40
RĂCIRE
Pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ a Aplicaţi produsul pe partea de curăţat; aşteptaţi circa
zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă
de lemn.

ATENŢIE
suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate,
uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu garnitura pompei de apă
după fiecare demontare a pompei de apă.

II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

102262
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare(3)a pompei de apă,
- pompa de apă.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE


a

IMPORTANT
Nu ră z u iţi suprafeţele de îmbinare ale
suprafeţelor din aluminiu. 102262
Purtaţi ochelari. a Remontaţi:
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei. - pompa de apă,

a Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs DE- - şuruburile de fixare a pompei de apă.


CAPJOINT pentru a dizolva partea garniturii care a a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a
rămas lipită. pompei de apă (11 N.m) .

Notă:
Puneţi una sau două picături de LOCTITE FRE-
NETANCH pe şuruburile de fixare a pompei de
apă.

III - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi carterul interior de distribuţie
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a carterului
interior de distribuţie (9 N.m) .

19A-41
RĂCIRE
Pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 790
a Remontaţi alternatorul.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a alternato-
rului (21 N.m) .
a Rebranşaţi conexiunile electrice ale alternatorului.
a Remontaţi:
- cureaua de distribuţie (consultaţi 11A, Parte supe-
rioară şi faţă motor, Curea distribuţie: Demon-
tare-Remontare ),
- cureaua de accesorii (consultaţi 11A, Parte supe-
rioară şi faţă motor, Curea accesorii: Demonta-
re-Remontare ).
a Efectuaţi:
- umplerea circuitului de răcire (consultaţi 19A,
Răcire, Circuit de răcire: Golire-Umplere ),
- Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare-Remontare ),
- purjarea circuitului de răcire (consultaţi 19A,
Răcire, Circuit de răcire: Purjare ).

19A-42
RĂCIRE
Pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K4M
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

Cupluri de strângerem

şurubul de fixare M8 a 22 N.m


pompei de apă

şuruburilor de fixare M6 11 N.m


a pompei de apă

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).
a Demontaţi:
- roata faţă dreapta (consultaţi 35A, Roţi şi pneuri, 14505
Roată: Demontare - Remontare ),
a Demontaţi:
- cureaua de accesorii(consultaţi 11A, Parte supe-
rioară şi faţă motor, Curea accesorii: Demonta- - şuruburile de fixare(1)a pompei de apă,
re - Remontare, pagină 11A-1), - pompa de apă.
- cureaua de distribuţie(consultaţi 11A, Parte supe-
rioară şi faţă motor, Curea distribuţie: Demon-
tare - Remontare, pagină 11A-34). REMONTARE
a Goliţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Cir-
cuit de răcire: Golire - Umplere, pagină 19A-10). I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE
a

IMPORTANT
Nu răzuiţi planurile de îmbinare a suprafeţelor din
aluminiu.
Purtaţi ochelari.
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produs DE-


CAPJOINT pentru a dizolva partea garniturii care a
rămas lipită.
a Aplicaţi produsul pe partea de curăţat, aşteptaţi circa
zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu o spatulă
de lemn.

ATENŢIE
Planurile de îmbinare trebuie să fie curate,
uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

Degresaţi cu ajutorul degresantului planurile de îm-


binare.

19A-43
RĂCIRE
Pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K4M
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

10063
a Aplicaţi în(2)un cordon de ADEZIV RĂŞINĂ cu o 14505
lăţime de la 0,6 până la 1 mm .
a

Notă:
Puneţi una sau două picături de LOCTITE FRE-
BETANCHE pe şuruburile de fixare(1)şi(4)a
pompei de apă

Remontaţi:

- pompa de apă,

- şuruburile de fixare a pompei de apă.

a Prestrângeţi la cuplu şuruburile de fixare a pompei


de apă 8 N.m .

a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare M8 a pompei


de apă (22 N.m) (1).

a Strângeţi în ordine şi la cuplu restul şuruburilor de


fixare M6 a pompei de apă (11 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ

a Remontaţi:

- cureaua de distribuţie(consultaţi 11A, Parte supe-


rioară şi faţă motor, Curea distribuţie: Demon-
tare - Remontare, pagină 11A-34),

- cureaua de accesorii(consultaţi 11A, Parte supe-


rioară şi faţă motor, Curea accesorii: Demonta-
re - Remontare, pagină 11A-1),

- roata faţă dreapta (consultaţi 35A, Roţi şi pneuri,


Roată: Demontare - Remontare ).

19A-44
RĂCIRE
Pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K4M
a Umpleţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire,
Circuit de răcire: Golire - Umplere, pagină 19A-
10).
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare ).
a Purjaţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Cir-
cuit de răcire: Purjare, pagină 19A-15).

19A-45
RĂCIRE
Termostat: Demontare - Remontare 19A
K7J sau K7M, şi 710

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier


elastic (model mare).

Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen-


tru coliere elastice.

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 1 daN.m


cutiei suport a termosta-
tului

DEMONTARE
a Goliţi circuitul de răcire prin Duritul inferior al radiato-
rului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01) sau al
dispozitivului (Mot. 1448) (consultaţi 19A, Răcire,
Golire - umplere circuit de răcire ). 109212

a Demontaţi manşonul de admisie aer al cutiei filtrului a Demontaţi:


de aer. - şuruburile de fixare a cutiei suport a termostatului,
- cutia suport a termostatului,
- termostatul.

REMONTARE
a Înlocuiţi obligatoriu garnitura de etanşeitate a cutiei
suport a termostatului.
1
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei
suport a termostatului (1 daN.m) .

108565
a Demontaţi Duriturile(1)ale cutiei suport a termosta-
tului(2).

19A-46
RĂCIRE
Termostat: Demontare - Remontare 19A
K9K
a Termostatul este solidar cu cutia de ieşire a apei.
Schimbarea sa antrenează înlocuirea cutiei de ieşire
a apei(consultaţi 19A, Răcire, Cutie de ieşire apă:
Demontare - Remontare, pagină 19A-48).

19A-47
RĂCIRE
Cutie de ieşire apă: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen-


tru coliere elastice.

Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier


elastic (model mare).

Mot. 1202-02 Cleşte pentru colier


elastic (model mic).

Cupluri de strângerem

şuruburile cutiei de 11 N.m


ieşire a apei chiulasă

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE 102263

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane a Debranşaţi conectorul(1)al sondei de temperatură


(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Elevator cu apă.
două coloane: Securitate ). a Degrafaţi duriturile de răcire din suportul lor(2).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- a Debranşaţi duritul de răcire(3)de pe cutia de ieşire a
rie: Demontare-Remontare ). apei cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1448) , (Mot.
a Goliţi circuitul de răcire motor prin duritul inferior al 1202-01) sau (Mot. 1202-02).
radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1448) ,
(Mot. 1202-01) sau (Mot. 1202-02) (consultaţi 19A,
Răcire, Circuit de răcire: Golire-Umplere ).

24741
a Debranşaţi în(4)duriturile de răcire de pe cutia de
ieşire a apei.

19A-48
RĂCIRE
Cutie de ieşire apă: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare-Remontare ).
a Efectuaţi purjarea circuitului de răcire (consultaţi
19A, Răcire, Circuit de răcire: Purjare ).

20070

a Demontaţi:
- cele trei şuruburi(5)de fixare a cutiei de ieşire a
apei chiulasă,
- cutia de ieşire a apei chiulasă.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Înlocuiţi sistematic:
- garnitura cutiei de ieşire a apei,
- colierele duriturilor de răcire.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi cutia de ieşire a apei chiulasă echipată cu
o garnitură nouă.
a Strângeţi la cuplu şuruburile cutiei de ieşire a apei
chiulasă (11 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ


a Rebranşaţi:
- duriturile pe cutia de apă,
- conectorul sondei de temperatură apă.
a Agrafaţi duriturile de răcire în suportul lor.
a Efectuaţi umplerea circuitului de răcire (consultaţi
19A, Răcire, Circuit de răcire: Golire-Umplere).

19A-49
RĂCIRE
Cutie de ieşire apă: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 11 N.m


cutiei de apă chiulasă

piuliţele de fixare a 8 N.m


vasului

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare).
a Goliţi circuitul de răcire motor prin Duritul inferior al
24814
radiatorului(consultaţi 1 9 A , Răc i r e , Circuit de
răcire: Golire - Umplere, pagină 19A-10). a Debranşaţi:

a Demontaţi: - racordul(1)de pe pompa de vid,

- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de - conducta de aer între schimbătorul de căldură aer-
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re- aer şi ansamblul EGR în(2).
montare), a Distanţaţi conducta de aer.
- piuliţele de fixare a vasului de expansiune.
a Distanţaţi vasul de expansiune.

24826
a Degrafaţi Duriturile de răcire din suportul lor(3).
a Debranşaţi:
- Duritul de răcire de pe racord în(4),
- conectorul sondei de temperatură apă,
- Duriturile de răcire de pe cutia de ieşire apă în(5).

19A-50
RĂCIRE
Cutie de ieşire apă: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE a Agrafaţi Duriturile de răcire în suportul lor.
a Puneţi conducta de aer între schimbătorul de
căldură aer-aer şi ansamblul EGR.
a Branşaţi:
- conducta de aer pe ansamblul EGR,
- racordul pe pompa de vid.
a Puneţi vasul de expansiune.
a Remontaţi piuliţele de fixare a vasului de expansiu-
ne.
a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a vasului (8
N.m) .
a Remontaţi cutia filtrului de aer (consultaţi 12A,
Amestec de carburant, Cutie filtru de aer: De-
montare: Remontare).
a Efectuaţi umplerea circuitului de răcire(consultaţi
19A, Răcire, Circuit de răcire: Golire - Umplere,
pagină 19A-10).
20070 a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
a Demontaţi: Demontare - Remontare).

- şuruburile de fixare(6)a cutiei de ieşire a apei chiu- a Efectuaţi purjarea circuitului de răcire(consultaţi
19A, Răcire, Circuit de răcire: Purjare, pagină
lasă,
19A-15).
- cutia de ieşire a apei chiulasă.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE


a

ATENŢIE
Suprafeţele de îmbinare trebuie să fie curate,
uscate şi fără grăsime (evitaţi urmele de degete).

a Înlocuiţi obligatoriu garnitura cutiei de ieşire a apei.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi cutia de ieşire a apei chiulasă echipată cu
o garnitură nouă.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a cutiei de
apă chiulasă (11 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ


a Branşaţi:
- Duriturile de răcire pe cutia de ieşire a apei,
- conectorul sondei de temperatură apă,
- Duritul de răcire pe racord.

19A-51
RĂCIRE
Cutie de ieşire apă: Demontare - Remontare 19A
K4M
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 12 N.m


cutiei de ieşire a apei

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane


(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-


rie: Demontare - Remontare ).

a Demontaţi rezonatorul de aer(consultaţi 12A,


Amestec de carburant, Rezonator de aer: De-
montare - Remontare, pagină 12A-12).
116636
a Goliţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Cir-
cuit de răcire: Golire - Umplere, pagină 19A-10). a Demontaţi:
- şuruburile de fixare(6)a cutiei de ieşire a apei,
- cutia de ieşire a apei.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE


a Înlocuiţi obligatoriu garnitura cutiei de ieşire a apei.
a Degresaţi cu ajutorul degresantului suprafeţele de
contact ale garniturii de pe chiulasă şi cutia de ieşire
a apei.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi cutia de ieşire a apei.

116637

a Debranşaţi:

- Duritul superior(1)al radiatorului de pe cutia de


ieşire a apei,

- Duritul de încălzire habitaclu(2),

- Duritul vasului de expansiune(3),

- senzorul(4)de temperatură lichid de răcire.

a Degrafaţi Duriturile din suportul lor în(5).

19A-52
RĂCIRE
Cutie de ieşire apă: Demontare - Remontare 19A
K4M

116636

a Apropiaţi şuruburile de fixare a cutiei de ieşire a


apei.

a Prestrângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixa-


re a cutiei de ieşire a apei 4N.m .

a Strângeţi în ordine şi la cuplu şuruburile de fixare a


cutiei de ieşire a apei (12 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ

a Branşaţi:

- senzorul de temperatură lichid de răcire,

- Duritul vasului de expansiune,

- Duritul de încălzire habitaclu,

- Duritul superior pe cutia de ieşire a apei.

a Remontaţi rezonatorul de aer(consultaţi 12A,


Amestec de carburant, Rezonator de aer: De-
montare - Remontare, pagină 12A-12).

a Umpleţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire,


Circuit de răcire: Golire - Umplere, pagină 19A-
10).

a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:


Demontare - Remontare ).

a Purjaţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Cir-


cuit de răcire: Purjare, pagină 19A-15).

19A-53
RĂCIRE
Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare 19A
K7J sau K7M, şi 710, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ
- grupul motoventilator.
Material indispensabil
ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE
tester de diagnosticare
a Demontaţi:
- agrafa de fixare a Duritului de direcţie asistată pe
Cupluri de strângerem grupul motoventilator (dacă vehiculul este echipat),

şuruburile de fixare a 0,4 daN.m - colierul de fixare a fasciculului de cabluri electrice


grupului motoventilator pe grupul motoventilator.

REMONTARE
DEMONTARE
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a grupului
a Demontaţi manşonul de admisie aer. motoventilator (0,4 daN.m) .

DIRECŢIE ASISTATĂ ATENŢIE


a Degrafaţi Duritul de direcţie asistată de pe grupul Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
motoventilator. efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare ).
a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată
din suportul său (fără a deschide circuitul).
a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de CONTROL FUNCŢIONARE GRUP
motor. MOTOVENTILATOR
a Porniţi motorul.
a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi
17B, Injecţie benzină, Implantare elemente ).
a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator.
a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă.
a Opriţi motorul.
a Efectuaţi cu ajutorul tester de diagnosticare
ştergerea codului defect DF004 « circuit senzor tem-
peratură apă » :
- citiţi codurile defectelor,
- reparaţi dacă este necesar,
- ştergeţi codurile defectelor.

109398
a Debranşaţi conectorul(1)al grupului motoventilator.
a Declipsaţi fasciculul de cabluri electrice de pe grupul
motoventilator.
a Demontaţi:
- şuruburile de fixare a grupului motoventilator,

19A-54
RĂCIRE
Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare 19A
K7J sau K7M, şi 710, şi AER CONDIŢIONAT
ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE
Material indispensabil a Demontaţi:

tester de diagnosticare - agrafa de fixare a Duritului de direcţie asistată pe


grupul motoventilator (dacă vehiculul este echipat),
- rezistenţa grupului motoventilator,
DEMONTARE
- colierul de fixare a fasciculului de cabluri electrice
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. pe grupul motoventilator.

DIRECŢIE ASISTATĂ REMONTARE


a Demontaţi manşonul de admisie aer. a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Degrafaţi Duritul de direcţie asistată al grupului mo-
toventilator. ATENŢIE
a Demontaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
din suportul său (fără a deschide circuitul). efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare ).
a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de
motor.
CONTROL FUNCŢIONARE GRUP
MOTOVENTILATOR
a Porniţi motorul.
a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi
2 17B, Injecţie benzină, Implantare elemente ).
a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator.
a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă.
a Opriţi motorul.
a Efectuaţi cu ajutorul tester de diagnosticare
ştergerea codului defect DF004 « circuit senzor tem-
1 peratură apă » :
- citiţi codurile defectelor,
- reparaţi dacă este necesar,
- ştergeţi codurile defectelor.

109396
a Debranşaţi conectorii(1)ai grupului motoventilator.

Notă:
Identificaţi conectorii pentru a nu-i inversa la
remontare.

a Degrafaţi de grupul motoventilator:


- fasciculul de cabluri electrice,
- conducta de aer condiţionat(2).
a Demontaţi grupul motoventilator.

19A-55
RĂCIRE
Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ
III - ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE
Material indispensabil a Demontaţi agrafele de fixare a duriturilor de direcţie
asistată pe grupul motoventilator (dacă vehiculul
tester de diagnosticare este echipat).

DEMONTARE REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

a Demontaţi:
În caz de înlocuire
- capacul motorului,
a Remontaţi agrafele de fixare a duriturilor de direcţie
- manşonul de admisie aer. asistată pe grupul motoventilator (dacă vehiculul
este echipat).

DIRECŢIE ASISTATĂ
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE
a Degrafaţi: a Remontaţi grupul motoventilator.
- duriturile de direcţie asistată de pe grupul motoven- a Rebranşaţi conectorul grupului motoventilator.
tilator,
a Agrafaţi fasciculul de cabluri electrice pe grupul mo-
- rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul toventilator
său (fără a deschide circuitul).
a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de III - ETAPĂ FINALĂ
motor.
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare-Remontare ).

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- DIRECŢIE ASISTATĂ


rie: Demontare-Remontare ). a Detaşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de
motor.
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE a Agrafaţi:
- rezervorul de lichid de direcţie asistată pe suportul
său,
- duriturile de direcţie asistată pe grupul motoventila-
tor.

a Remontaţi
- manşonul de admisie aer,
- capacul motorului.

IV - CONTROL FUNCŢIONARE GRUP


24759
MOTOVENTILATOR

a Debranşaţi conectorul(1)al grupului motoventilator. a Porniţi motorul.


a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi
a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice de pe grupul
13B, Injecţie diesel, Listă şi localizare elemente ).
motoventilator.
a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator.
a Demontaţi grupul motoventilator acţionând asupra
clipsurilor de fixare superioară(2). a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă.

19A-56
RĂCIRE
Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ
a Opriţi motorul.
a Efectuaţi cu ajutorul tester de diagnosticare
ştergerea codului defect DF004 "circuit senzor tem-
peratură apă":
- citiţi codurile defectelor,
- reparaţi dacă este necesar,
- ştergeţi codurile defectelor.

19A-57
RĂCIRE
Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790, şi AER CONDIŢIONAT
- şuruburile de fixare(2)a buteliei deshidratante.
Material indispensabil
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
tester de diagnosticare
a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice de pe grupul
motoventilator în(3).
Cupluri de strângerem
a Debranşaţi conectorii(4)de pe grupul motoventilator.
şuruburile de fixare a 4 N.m a Demontaţi:
grupului motoventilator
- şuruburile de fixare(5)a grupului motoventilator,
şuruburile de fixare a 2 N.m
buteliei deshidratante - grupul motoventilator prin partea inferioară a vehi-
culului.
şurubul de fixare a con- 2 N.m
ductei buteliei deshidra-
tante-supapă de ATENŢIE
destindere Nu deterioraţi aripioarele modulului de răcire
(radiator, condensor...) în momentul manipulării.

DEMONTARE
III - ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE a Demontaţi:
a Puneţi vehiculul pe un elevator (consultaţi 02A, Mi-
- agrafa de fixare a fasciculului de cabluri electrice
jloace de ridicare, Vehicul: Remorcare şi ridicare
pe grupul motoventilator,
).
a Debranşaţi bateria(consultaţi Baterie: Demontare - - rezistenţa grupului motoventilator.
Remontare).
a Demontaţi: REMONTARE
- capacul motorului,
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE
- manşonul de admisie aer,
- protectorul de sub motor.
În caz de înlocuire

a Remontaţi:

- rezistenţa grupului motoventilator,

- agrafa de fixare a fasciculului de cabluri electrice


pe grupul motoventilator.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Remontaţi:

- grupul motoventilator prin partea inferioară a vehi-


culului,

- şuruburile de fixare a grupului motoventilator.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a grupului


24779
motoventilator (4 N.m) .
a Demontaţi:
a Rebranşaţi conectorii grupului motoventilator.
- şurubul de fixare(1)a conductei buteliei deshidra-
tante-supapă de destindere pe grupul motoventila- a Agrafaţi fasciculul de cabluri electrice pe grupul mo-
tor, toventilator.

19A-58
RĂCIRE
Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790, şi AER CONDIŢIONAT
III - ETAPĂ FINALĂ
a Remontaţi şuruburile de fixare a buteliei deshidra-
tante.
a Strângeţi la cuplu ş uruburile de fixare a buteliei
deshidratante (2 N.m) .
a Remontaţi şurubul de fixare a conductei buteliei
deshidratante-supapă de destindere pe grupul mo-
toventilator.
a Strângeţi la cuplu ş urubul de fixare a conductei
buteliei deshidratante-supapă de destindere (2
N.m) .
a Remontaţi:
- protectorul de sub motor,
- manşonul de admisie aer,
- capacul motorului.
a Branşaţi bateria(consultaţi Baterie: Demontare -
Remontare).

IV - CONTROL FUNCŢIONARE GRUP


MOTOVENTILATOR
a Porniţi motorul.
a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi
13B, Injecţie diesel, Listă şi localizare elemente ).
a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator.
a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă.
a Opriţi motorul.
a Efectuaţi cu ajutorul tester de diagnosticare
ştergerea codului defect DF004 « circuit senzor
temperatură apă » :
- citiţi codurile defectelor,
- reparaţi dacă este necesar,
- ştergeţi codurile defectelor.

19A-59
RĂCIRE
Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792, şi AER CONDIŢIONAT

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 2 N.m


suportului conductei
schimbătoru l u i de
căldură aer - aer

şuruburile de fixare a 4 N.m


grupului motoventilator

şuruburile de fixare a 2 N.m


buteliei deshidratante

şurubul de fixare a con- 2 N.m


ductei buteliei deshidra-
tante - supapă de
destindere

DEMONTARE
24811

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE a Degrafaţi conducta schimbătorului de căldură aer -


aer de pe grupul motoventilator(1).
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re- a Demontaţi:
morcare şi ridicare).
- şurubul de fixare(2)a conductei buteliei deshidra-
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- tante - supapă de destindere pe grupul motoventi-
rie: Demontare - Remontare). lator,
a Demontaţi: - şuruburile de fixare(3)a buteliei deshidratante.
- capacul motorului,
- manşonul de admisie aer, II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

- protectorul de sub motor. a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice de pe grupul


motoventilator în(4).

a Debranşaţi conectorii(5)de pe grupul motoventilator.

ATENŢIE
Nu deterioraţi aripioarele modulului de răcire
(radiator, condensor...) în momentul manipulării.

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare a grupului motoventilator,


- grupul motoventilator prin partea inferioară a vehi-
culului.

III - ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE


a Demontaţi:

- rezistenţa grupului motoventilator,


- şuruburile(6)de fixare a suportului conductei
schimbătorului de căldură aer - aer,

19A-60
RĂCIRE
Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792, şi AER CONDIŢIONAT
- suportul conductei schimbătorului de căldură aer - a Remontaţi:
aer.
- protectorul sub motor,
a Memoraţi poziţia de montare a suportului conductei
- manşonul de admisie aer,
schimbătorului de căldură aer - aer în momentul de-
montării. - capacul motorului.
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
REMONTARE Demontare - Remontare).

IV - CONTROL FUNCŢIONARE GRUP


I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE
MOTOVENTILATOR
a Porniţi motorul.
ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE
a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi
a Remontaţi: 13B, Injecţie diesel, Listă şi localizare elemente).
- suportul conductei schimbătorului de căldură aer - a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator.
aer,
a Branşaţi sonda de temperatură apă.
- şuruburile de fixare a suportului conductei
schimbătorului de căldură aer - aer. a Opriţi motorul.
a Efectuaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a suportului
ştergerea codului defect DF004 « circuit senzor tem-
conductei schimbătorului de căldură aer - aer (2
peratură apă » :
N.m) .
- citiţi codurile defecte,
a Remontaţi rezistenţa grupului motoventilator.
- reparaţi dacă este necesar,
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE - ştergeţi codurile defectelor.

a Remontaţi:
- grupul motoventilator prin partea inferioară a vehi-
culului,
- şuruburile de fixare a grupului motoventilator.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a grupului
motoventilator (4 N.m) .
a Branşaţi conectorii grupului motoventilator.
a Agrafaţi fasciculul de cabluri electrice pe grupul mo-
toventilator.

III - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi şuruburile de fixare a buteliei deshidra-
tante.
a Strângeţi la cuplu ş uruburile de fixare a buteliei
deshidratante (2 N.m) .

a Remontaţi şurubul de fixare a conductei buteliei


deshidratante - supapă de destindere pe grupul mo-
toventilator.

a Strângeţi la cuplu ş urubul de fixare a conductei


buteliei deshidratante - supapă de destindere (2
N.m) .
a Agrafaţi conducta schimbătorului de căldură aer -
aer pe grupul motoventilator.

19A-61
RĂCIRE
Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 2 N.m


suportului conductei
schimbătoru l u i de
căldură aer - aer

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare).
a Demontaţi capacul motorului. 24820

a Demontaţi manşonul de admisie aer. a Degrafaţi:


- conducta schimbătorului de căldură aer - aer de pe
DIRECŢIE ASISTATĂ grupul motoventilator în(1),

a Degrafaţi: - fasciculul de cabluri electrice de pe grupul moto-


ventilator.
- Duriturile de direcţie asistată de pe grupul moto-
ventilator, a Debranşaţi conectorul(2)al grupului motoventilator.

- rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul a Demontaţi grupul motoventilator acţionând asupra
său (fără să deschideţi circuitul). clipsurilor de fixare superioară(3).

a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de


motor. III - ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE
a Demontaţi:
- agrafele de fixare a Duriturilor de direcţie asistată
pe grupul motoventilator (dacă vehiculul este echi-
pat),
- şuruburile de fixare a suportului conductei
schimbătorului de căldură aer - aer,
- suportul conductei schimbătorului de căldură aer -
aer.
a Memoraţi poziţia de montare a suportului conductei
schimbătorului de căldură aer - aer în momentul de-
montării.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE
a Remontaţi:
- suportul conductei schimbătorului de căldură aer -
aer,
- şuruburile de fixare a suportului conductei
schimbătorului de căldură aer - aer.

19A-62
RĂCIRE
Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792, şi ÎNCĂLZIRE OBIŞNUITĂ
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a suportului
conductei schimbătorului de căldură aer - aer (2
N.m) .
a Remontaţi agrafele de fixare a Duriturilor de direcţie
asistată pe grupul motoventilator (dacă vehiculul
este echipat).

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi grupul motoventilator.
a Branşaţi conectorul grupului motoventilator,
a conducta schimbătorului de căldură aer - aer pe gru-
pul motoventilator în.

III - ETAPĂ FINALĂ

DIRECŢIE ASISTATĂ
a Detaşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de
pe motor.
a Agrafaţi:
- rezervorul de lichid de direcţie asistată pe suportul
său,
- Duriturile de direcţie asistată pe grupul motoventi-
lator.
a Remontaţi manşonul de admisie aer.
a Remontaţi capacul motorului.
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare).

IV - CONTROL FUNCŢIONARE GRUP


MOTOVENTILATOR
a Porniţi motorul.
a Debranşaţi sonda de temperatură apă (consultaţi
13B, Injecţie diesel, Listă şi localizare elemente).
a Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a grupului
motoventilator.
a Branşaţi sonda de temperatură apă.
a Opriţi motorul.
a Efectuaţi cu ajutorul testerului de diagnosticare
ştergerea codului defectului DF004 « circuit senzor
temperatură apă » :
- citiţi codurile defectelor,
- reparaţi dacă este necesar,
- ştergeţi codurile defectelor.

19A-63
RĂCIRE
Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare 19A
K4M, şi 690, şi AER CONDIŢIONAT

Material indispensabil

tester de diagnosticare

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).
a Demontaţi:
- rezonatorul de aer(consultaţ i 12A, Amestec de
carburant, Rezonator de aer: Demontare - Re-
montare, pagină 12A-12),
- protectorul de sub motor. 109396
a Degrafaţi conducta butelie deshidratantă-supapă de
destindere de pe grupul motoventilator în(1).
DIRECŢIE ASISTATĂ
a Degrafaţi: II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
- Duriturile de direcţie asistată de pe grupul moto- a Degrafaţi fasciculul de cabluri electrice de pe grupul
ventilator, motoventilator în(2).
- rezervorul de lichid de direcţie asistată din suportul a Debranşaţi conectorii(3)de pe grupul motoventilator.
său (fără a deschide circuitul),
a Ataşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de
ATENŢIE
motor.
Nu deterioraţi aripioarele modulului de răcire
(radiator, condensor...) în timpul manipulării.

a Demontaţi grupul motoventilator prin partea infer-


ioară a vehiculului, acţionând asupra clipsurilor de
fixare superioară.

ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE
a Demontaţi:
- agrafele de fixare a Duriturilor de direcţie asistată
pe grupul motoventilator (dacă vehiculul este echi-
pat),
- agrafa de fixare a conductei butelie deshidratantă-
supapă de destindere pe grupul motoventilator,
- rezistenţa grupului motoventilator.

19A-64
RĂCIRE
Grup motoventilator de răcire motor: Demontare - Remontare 19A
K4M, şi 690, şi AER CONDIŢIONAT

REMONTARE a Debranşaţi sonda de temperatură apă(consultaţi


17B, Injecţie benzină, Injecţie benzină: Listă ş i
localizare elemente, pagină 17B-2).
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE
a Verificaţi funcţionarea grupului motoventilator.

ÎN CAZ DE ÎNLOCUIRE a Rebranşaţi conectorul sondei de temperatură apă.

a Remontaţi: a Opriţi motorul.

- rezistenţa grupului motoventilator, a Efectuaţi cu ajutorul tester de diagnosticare


ştergerea codului defect DF004"circuit senzor tem-
- agrafa de fixare a conductei butelie deshidratantă- peratură apă":
supapă de destindere pe grupul motoventilator,
- citiţi codurile defectelor,
- agrafele de fixare a Duriturilor de direcţie asistată
pe grupul motoventilator (dacă vehiculul este echi- - reparaţi dacă este necesar,
pat). - ştergeţi codurile defectelor.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi grupul motoventilator prin partea infer-
ioară a vehiculului.
a Rebranşaţi conectorii pe grupul motoventilator.
a Agrafaţi fasciculul de cabluri electrice pe grupul mo-
toventilator.

III - ETAPĂ FINALĂ


a Agrafaţi conducta butelie deshidratantă-supapă de
destindere pe grupul motoventilator.

DIRECŢIE ASISTATĂ
a Detaşaţi rezervorul de lichid de direcţie asistată de
motor.
a Agrafaţi:
- rezervorul de lichid de direcţie asistată pe suportul
său,
- Duriturile de direcţie asistată pe grupul motoventi-
lator.

a Remontaţi:
- protectorul de sub motor,
- rezonatorul de aer(consultaţ i 12A, Amestec de
carburant, Rezonator de aer: Demontare - Re-
montare, pagină 12A-12).
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

CONTROL FUNCŢIONARE GRUP


MOTOVENTILATOR
a Porniţi motorul.

19A-65
RĂCIRE
Conductă schimbător de temperatură apă-ulei: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790
- ghidul jojei de ulei.
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen- II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ.


tru coliere elastice.

Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier


elastic (model mare).

Mot. 1202-02 Cleşte pentru colier


elastic (model mic).

Cupluri de strângerem

piuliţa de fixare a jojei 21 N.m


de ulei

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator (consultaţi 02A, Mi-
jloace de ridicare, Vehicul: Remorcare şi ridicare
). 19706
a Demontaţi:
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A Baterie: Demon-
tare - Remontare ). - colierele(2)de fixare a conductelor schimbătorului
de temperatură apă-ulei cu ajutorul dispozitivului
a Goliţi circuitul de răcire motor prin duritul inferior al (Mot. 1448) , (Mot. 1202-01) sau (Mot. 1202-02).
radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1448) ,
(Mot. 1202-01) sau (Mot. 1202-02) (consultaţi 19A, - conductele schimbătorului de temperatură apă-
Răcire, Circuit de răcire: Golire - Umplere ). ulei.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ


a Remontaţi:
- conductele schimbătorului de temperatură apă-ulei
făcând să coincidă reperul conductei cu reperul tu-
bului de admisie apă,
- colierele de fixare a conductelor schimbătorului de
temperatură apă-ulei cu ajutorul dispozitivului
(Mot. 1448) , (Mot. 1202-01) sau (Mot. 1202-02).

II - ETAPĂ FINALĂ
a Remontaţi joja de ulei.
a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a jojei de ulei
(21 N.m) .
a Efectuaţi umplerea circuitului de răcire (consultaţi
24733
19A, Răcire, Circuit de răcire: Golire - Umplere ).
a Demontaţi:
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie: Demonta-
- piuliţa(1)de fixare a jojei de ulei, re - Remontare ).

19A-66
RĂCIRE
Conductă schimbător de temperatură apă-ulei: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790
a Efectuaţi o purjare a circuitului de răcire (consultaţi
19A, Răcire, Circuit de răcire: Purjare ).

19A-67
RĂCIRE
Conductă de intrare pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1202-01 Cleşte pentru colier


elastic (model mare).

Mot. 1202-02 Cleşte pentru colier


elastic (model mic).

Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen-


tru coliere elastice.

Cupluri de strângerem

şurubul de fixare a con- 22N.m


ductei de admisie a
pompei de apă

piuliţa de fixare a ghi- 21 N.m


dului jojei de ulei

DEMONTARE 19706

a Decuplaţi în(1)duriturile conductei de admisie a


I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE pompei de apă cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-
01) , (Mot. 1202-02) sau (Mot. 1448).
a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Elevator cu a Demontaţi:
două coloane: Securitate ). - şurubul(2)de fixare a conductei de admisie a pom-
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A Baterie: Demon- pei de apă pe carterul cilindrilor,
tare - Remontare ).
- conducta de admisie a pompei de apă.
a Goliţi circuitul de răcire motor prin duritul inferior al
radiatorului cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01)
, (Mot. 1202-02) sau (Mot. 1448) (consultaţi 19A, REMONTARE
Răcire, Circuit de răcire: Golire-Umplere ).
a Demontaţi: I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE

- piuliţa de fixare a ghidului jojei de ulei, a

- ghidul jojei de ulei. Notă:


Înlocuiţi sistematic inelul "O" al conductei de
admisie a pompei de apă.

a Remontaţi inelul "O" nou pe conducta de admisie a


pompei de apă.

II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ


a Săpuniţi inelul "O" al conductei de admisie a pompei
de apă.
a Remontaţi:
- conducta de admisie a pompei de apă pe carterul
cilindrilor.
- şurubul de fixare a conductei de admisie a pompei
de apă pe carterul cilindrilor.

19A-68
RĂCIRE
Conductă de intrare pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
L90, şi K9K, şi 790
a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a conductei de
admisie a pompei de apă (22N.m) .
a Rebranşaţi duriturile pe conducta de admisie a pom-
pei de apă cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1202-01) ,
(Mot. 1202-02) sau (Mot. 1448) făcând să coincidă
reperul duritului cu reperul conductei de admisie a
pompei de apă.

III - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi ghidul jojei de ulei.
a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a ghidului jojei
de ulei (21 N.m)).
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A Baterie: Demonta-
re - Remontare ).
a Efectuaţi purjarea circuitului de răcire (consultaţi
19A, Răcire, Circuit de răcire: Purjare ).

19A-69
RĂCIRE
Conductă de intrare pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Emb. 1596 Dulie de 24 mm de


demontare - remon-
tare emiţ ăt o r de
ambreiaj.

Cupluri de strângerem

şurubul de fixare a con- 22 N.m


ductei de admisie a
pompei de apă

accelerometrul 20 N.m

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane 113896
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare). a Debranşaţi:

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate- - Duriturile de apă(1)din conducta de admisie a pom-
rie: Demontare - Remontare). pei de apă,

a Demontaţi: - conectorul accelerometrului.

- capacul motorului, a Demontaţi accelerometrul cu ajutorul dispozitivului


(Emb. 1596).
- protectorul de sub motor.
a Demontaţi:
a Goliţi circuitul de ră cire motor(consultaţi 19A,
Răcire, Circuit de răcire: Golire - Umplere, pagină - şurubul de fixare(2)a conductei de admisie a pom-
19A-10). pei de apă,
a Demontaţi schimbătorul de temperatură apă - ulei - conducta de admisie a pompei de apă.
(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte infer-
ioară motor, Schimbător de temperatură apă -
ulei: Demontare - Remontare). REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE


a

Notă:
Înlocuiţi sistematic inelul "O" al conductei de
admisie a pompei de apă.

a Remontaţi inelul "O" nou pe conducta de admisie a


pompei de apă.
a Înlocuiţi colierele demontate.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Săpuniţi inelul "O" al conductei de admisie a pompei
de apă.

19A-70
RĂCIRE
Conductă de intrare pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K9K, şi 792
a Remontaţi conducta de admisie a pompei de apă pe
carterul cilindrilor.
a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a conductei de
admisie a pompei de apă (22 N.m) .
a Remontaţi accelerometrul cu ajutorul dispozitivului
(Emb. 1596).
a Strângeţi la cuplu accelerometrul (20 N.m) .
a Branşaţi:
- conectorul accelerometrului,
- Duriturile de apă pe conducta de admisie apă a
pompei de apă.

III - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi schimbătorul de temperatură apă - ulei
(consultaţi 10A, Ansamblu motor şi parte infer-
ioară motor, Schimbător de temperatură apă -
ulei: Demontare - Remontare).
a Efectuaţi umplerea circuitului de răcire(consultaţi
19A, Răcire, Circuit de răcire: Golire - Umplere,
pagină 19A-10).
a Remontaţi:
- protectorul sub motor,
- capacul motorului.
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare).
a Efectuaţi o purjare a circuitului de răcire(consultaţi
19A, Răcire, Circuit de răcire: Purjare, pagină
19A-15).

19A-71
RĂCIRE
Conductă de intrare pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K4M
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

Cupluri de strângerem

şurubul de fixare a con- 22 N.m


ductei de admisie a
pompei de apă

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane


(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).

a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-


rie: Demontare - Remontare ).

a Demontaţi protectorul de rampă de injecţie.

a Goliţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Cir-


14492
cuit de răcire: Golire - Umplere, pagină 19A-10).
a Demontaţi:
a Clătiţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Cir-
cuit de răcire motor: Curăţare, pagină 19A-14). - şurubul de fixare(4)a conductei de intrare a pompei
de apă,

- conducta de admisie a pompei de apă.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE


a

Notă:
Înlocuiţi sistematic inelul "O" al conductei de
intrare a pompei de apă

Remontaţi inelul "O" nou pe conducta de intrare a


pompei de apă.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Săpuniţi inelul "O" al conductei de intrare a pompei
116559 de apă.

a Debranşaţi: a Remontaţi:

- Duritul inferior(1)al radiatorului de răcire, - conducta de intrare a pompei de apă echipată cu o


garnitură nouă,
- Duritul(2)de încălzire.
- şurubul de fixare a conductei de intrare a pompei
a Degrafaţi cablajul de pe conducta de intrare a pom- de apă
pei de apă în(3).
a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a conductei de
a Debranşaţi conectorul injectorului cilindrului nr.3. admisie a pompei de apă (22 N.m) .

19A-72
RĂCIRE
Conductă de intrare pompă de apă: Demontare - Remontare 19A
K4M
III - ETAPĂ FINALĂ
a Rebranşaţi:
- conectorul injectorului cilindrului nr.3,
- Duritul de încălzire pe conducta de intrare a pom-
pei de apă,
- Duritul inferior al radiatorului de răcire.
a Agrafaţi cablajul pe conducta de intrare a pompei de
apă.
a Remontaţi protectorul de rampă de injecţie.
a Umpleţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire,
Circuit de răcire: Golire - Umplere, pagină 19A-
10).
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare ).
a Purjaţi circuitul de răcire(consultaţi 19A, Răcire, Cir-
cuit de răcire: Purjare, pagină 19A-15).

19A-73
RĂCIRE
Vas de expansiune: Demontare - Remontare 19A
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1448 Cleşte la distanţă pen-


tru coliere elastice.

Cupluri de strângerem

piuliţele de fixare a 8 N.m


vasului de expansiune

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).
116643
a Demontaţi piuliţele de fixare(1)a vasului de expan-
siune.
a Distanţaţi vasul de expansiune.
a Montaţi cleşti Durit pe Duriturile vasului de expansiu-
ne.
a Debranşaţi:
- Duritul inferior al vasului de expansiune,
- Duritul superior al vasului de expansiune.
a Demontaţi vasul de expansiune.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE


a Rebranşaţi:
- Duritul superior al vasului de expansiune,
- Duritul inferior al vasului de expansiune.
a Remontaţi cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1448) :
- colierul Duritului superior al vasului de expansiune,
- colierul Duritului inferior al vasului de expansiune.
a Puneţi puţin lichid de răcire în vasul de expansiune.
a Demontaţi cleştii Durit.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi:
- vasul de expansiune,

19A-74
RĂCIRE
Vas de expansiune: Demontare - Remontare 19A
- piuliţele de fixare a vasului de expansiune.
a
a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a vasului de
expansiune (8 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ


a Ajustaţi nivelul de lichid de răcire din vasul de ex-
pansiune.
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare ).
a Efectuaţi o purjare a circuitului de răcire(consultaţi
19A, Răcire, Circuit de răcire: Purjare, pagină
19A-15).

19A-75
EŞAPAMENT
Eşapament: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 19B
L90, şi K4M sau K7J sau K7M sau K9K

19B-1
EŞAPAMENT
Eşapament: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 19B
L90, şi K4M sau K7J sau K7M sau K9K

K7J sau K7M, şi 710

19B-2
EŞAPAMENT
Eşapament: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 19B
L90, şi K4M sau K7J sau K7M sau K9K
109861

(1) Zona de tăiere 1


(2) Zona de tăiere 2

19B-3
EŞAPAMENT
Eşapament: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 19B
L90, şi K4M sau K7J sau K7M sau K9K

K9K, şi 790

19B-4
EŞAPAMENT
Eşapament: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 19B
L90, şi K4M sau K7J sau K7M sau K9K
24721

(1) Zona de tăiere 1


(2) Zona de tăiere 2

19B-5
EŞAPAMENT
Eşapament: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 19B
L90, şi K4M sau K7J sau K7M sau K9K

K4M, şi 690

19B-6
EŞAPAMENT
Eşapament: Piese şi ingrediente pentru reparaţie 19B
L90, şi K4M sau K7J sau K7M sau K9K
24837

(1) Zona de tăiere 1


(2) Zona de tăiere 2

19B-7
EŞAPAMENT
Eşapament: Precauţii pentru reparaţie 19B
L90, şi K7J sau K7M sau K9K
Zona de tăiere 1
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1199-01 Dispozitiv de tăiere


tuburi eşapament diam
35/50 mm şi diam 50/
95mm. Ansamblu
complet în cutie.

Linia de eşapament completă este din oţel inoxidabil.

IMPORTANT
Catalizatorii conţ in fibre ceramice; ele sunt
conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se
pot dispersa. Este interzis să găuriţi sau să
decupaţi catalizatorii. 108351

Catalizatorul atinge temperaturi ridicate; nu staţionaţi Zona de tăiere 2


în apropierea materialelor inflamabile care ar putea lua
foc.

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu orice ecran termic deteriorat.
Etanşeitatea între colectorul de eşapament şi catali-
zator trebuie să fie perfectă.
Înlocuiţi sistematic toate garniturile demontate.
În momentul demontării - remontării, nu deterioraţi
catalizatorul.

PARTICULARITATE LINIE DE EŞAPAMENT 108927

1 - Decupare linie de eşapament


Liniile de eşapament sunt de tip monobloc.
În momentul înlocuirii unuia dintre elemente, tăiaţi linia
de eşapament.
Materializaţi bine zona de tăiere.
Utilizaţi corect dispozitivul de tăiere (Mot. 1199-01).
Poziţionaţi bine manşonul service.

2 - Materializare zonă de tăiere


Două repere practice pe tubul de eşapament definesc
zona de tăiere (consultaţi 19B, Eş apament,
Eşapament: Piese şi ingrediente pentru reparaţie ).

100649

Înainte de a tăia tubul, trasaţi mijlocul(D)între cele două


repere(P1)şi(P2).

19B-8
EŞAPAMENT
Eşapament: Precauţii pentru reparaţie 19B
L90, şi K7J sau K7M sau K9K
Distanţa între cele două repere este de(X1)= 80 mm . Aplicaţi mastic pentru eş apament în interiorul
manşonului (consultaţi 04B, Ingrediente - Produse,
Vehicul: Piese şi ingrediente pentru reparaţie ).
3 - Punere în funcţiune dispozitiv (Mot. 1199-01)
Pentru e evita orice scurgere din eşapament, puneţi în
contact cele două tuburi de eşapament cu pintenii în in-
teriorul manşonului.
Poziţionaţi manşonul pe partea uzată a liniei.
Strângeţi uşor bulonul manşonului.
Poziţionaţi elementul eşapamentului schimbat în
manşon.

ATENŢIE

Aveţi grijă:
- să orientaţi bulonul de strângere a manşonului
vertical, cu piuliţa în jos, pentru a evita orice risc
102118 de contact sub caroserie,

Montaţi dispozitivul (Mot. 1199-01) pe tubul de - să verificaţi ca cele două repere de decupare să
eşapament. fie bine aliniate,
- ca cele două repere să atingă acelaşi nivel în
Strângeţi cele două şuruburi ale dispozitivului pentru a ambele părţi ale manşonului,
pune dispozitivul de tăiere sub presiune pe tub.
- să nu reutilizaţi un manşon uzat.
Rotiţi dispozitivul de tăiere cu ajutorul mânerului prin
rezemarea pe tub. Strângeţi la cuplu piuliţa manşonului (25 N.m) .
Verificaţi:
Pe măsură ce tăiaţi, restrângeţi cele două şuruburi ale
dispozitivului (nu strângeţi prea tare dispozitivul pe tub - absenţa contactului sub caroserie,
pentru a decupa fără a deforma). - ţinuta corespunzătoare şi prezenţa tuturor ecranelor
termice ale liniei de eşapament.
4 - Poziţionare manşon service

95478

19B-9
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
K7J, şi 710

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1199-01 Dispozitiv de tăiere


tuburi eşapament diam
35/50 mm şi diam 50/
95mm. Ansamblu
complet în cutie.

Mot. 1495 Dulie de 22 mm pentru


demontare - remon-
tare sonde de oxigen -
Antrenare pătrat 1/2"
şi 6 laturi ext. de 24
mm.

Cupluri de strângerem

sonda de oxigen 4,5 daN.m

piuliţele de fixare a 2,1 daN.m


108424
catalizatorului
a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul
său făcându-l să culiseze (urmând săgeata).
DEMONTARE a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.
a

IMPORTANT
Catalizatorii conţin fibre ceramice; ele sunt
conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se
pot dispersa. Este interzis să gău riţi sau să
decupaţi catalizatorii.

a Puneţi vehiculul pe un elevator.


a Demontaţi protectorul de sub motor.

19B-10
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
K7J, şi 710

108351

107926
a Demontaţi:
- fixările catalizatorului de pe colectorul de
eşapament,
- catalizatorul.

ÎN CAZUL ÎNLOCUIRII CATALIZATORULUI


a Demontaţi sonda de oxigen de pe catalizator.
14747
a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului
(Mot. 1199-01) între cele două puncte de tăiere(1).

19B-11
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
K7J, şi 710

REMONTARE

109399
a

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu bucşa de etanşeitate între
colectorul de eşapament şi catalizator.

a Remontaţi sonda de oxigen.


a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (4,5 daN.m) cu
ajutorul dispozitivului (Mot. 1495).
a Montaţi:
- catalizatorul,
- manşonul (consultaţi 19A, Eşapament, Genera-
lităţi ).
a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a catalizatoru-
lui (2,1 daN.m) .
a Strângeţi manşonul susţinând linia de eşapament
pentru a asigura alinierea.
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

19B-12
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
K7M, şi 710

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1199-01 Dispozitiv de tăiere


tuburi eşapament diam
35/50 mm şi diam 50/
95mm. Ansamblu
complet în cutie.

Mot. 1495 Dulie de 22 mm pentru


demontare - remon-
tare sonde de oxigen -
Antrenare pătrat 1/2"
şi 6 laturi ext. de 24
mm.

Cupluri de strângerem

sonda de oxigen 4,5 daN.m

piuliţele de fixare a 2,1 daN.m


108424
catalizatorului
a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul
său făcându-l să culiseze (urmând săgeata).
DEMONTARE a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.
a

IMPORTANT
Catalizatorii conţin fibre ceramice; ele sunt
conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se
pot dispersa. Este interzis să gău riţi sau să
decupaţi catalizatorii.

a Puneţi vehiculul pe un elevator.


a Demontaţi protectorul de sub motor.

19B-13
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
K7M, şi 710

108351

107926
a Demontaţi:
- fixările catalizatorului de pe colectorul de
eşapament,
- catalizatorul.

ÎN CAZUL ÎNLOCUIRII CATALIZATORULUI


a Demontaţi sonda de oxigen de pe catalizator.
14747
a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.
a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului
(Mot. 1199-01) între cele două puncte de tăiere(1).

19B-14
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
K7M, şi 710

REMONTARE

109399
a

ATENŢIE
Înlocuiţi obligatoriu bucşa de etanşeitate între
colectorul de eşapament şi catalizator.

a Remontaţi sonda de oxigen.


a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (4,5 daN.m) cu
ajutorul dispozitivului (Mot. 1495).
a Montaţi:
- catalizatorul,
- manşonul (consultaţi 19A, Eşapament, Genera-
lităţi ).
a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a catalizatoru-
lui (2,1 daN.m) .
a Strângeţi manşonul susţinând linia de eşapament
pentru a asigura alinierea.
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

19B-15
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

Cupluri de strângerem

prezoanele de ieşire ale 9 N.m


turbocompresorului

piuliţele de fixare a cata- 26 N.m


lizatorului pe turbocom-
presor

şuruburile de fixare a 44 N.m


tijei amonte pe motor

şuruburile de fixare a 21 N.m


tijei aval pe cutia de
viteze

şuruburile de fixare a 26 N.m


tijei amonte pe cataliza-
tor

şurubul de fixare a cata- 21 N.m


lizatorului pe tija aval 109947

şuruburile flanşei de 21 N.m a Demontaţi piuliţele de fixare(1)a catalizatorului pe


eşapament turbocompresor.

Înainte de a interveni asupra catalizatorului (consultaţi


19B, Eşapament, Eşapament: Precauţie pentru re-
paraţie ).

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator (consultaţi 02A, Mi-
jloace de ridicare, Vehicul: Remorcare şi ridicare
).
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
(consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare - Re-
montare ).
a Demontaţi:
- capacul motorului,
- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re- 114121
montare ),
a Demontaţi fixările(2)ale flanşei de eşapament.
- roata faţă dreapta.
a Distanţaţi linia de eşapament.

19B-16
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
L90, şi K9K, şi 790

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE

109399
a
20799
ATENŢIE
a Demontaţi:
Înlocuiţi obligatoriu orice ecran deteriorat.
- şuruburile de fixare(3)a catalizatorului pe tija
amonte, Etanşeitatea între colectorul de eşapament şi
catalizator trebuie să fie perfectă.
- şuruburile de fixare(4)a tijei amonte pe motor,
Înlocuiţi sistematic toate garniturile demontate.
- şuruburile de fixare(5)a tijei aval,
În momentul demontării - remontării, nu dete-
- tija aval, rioraţi catalizatorul.
- catalizatorul.
II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ
a Strângeţi la cuplu prezoanele de ieşire ale turbo-
compresorului (9 N.m) .
a Montaţi catalizatorul
a Strângeţi în ordine şi până la contact:
- şuruburile tijei amonte pe motor,
- şuruburile tijei aval pe cutia de viteze,
- şuruburile tijei amonte pe catalizator,
- şurubul tijei aval pe catalizator,
- piuliţele de fixare a catalizatorului pe turbocompre-
sor.

19B-17
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
L90, şi K9K, şi 790
a Strângeţi în ordine şi la cupluri:
- piuliţele de fixare a catalizatorului pe turbocom-
presor (26 N.m) ,
- şuruburile de fixare a tijei amonte pe motor (44
N.m) ,
- şuruburile de fixare a tijei aval pe cutia de vite-
ze (21 N.m) ,
- şuruburile de fixare a tijei amonte pe catalizator
(26 N.m) ,
- şurubul de fixare a catalizatorului pe tija aval
(21 N.m) .

Notă:
Verificaţi absenţa de contact între catalizator şi
conducta de retur ulei a turbocompresorului.

a Strângeţ i la cuplu şuruburile flanşei de


eşapament (21 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ


a Verificaţi:
- prezenţa şi fixarea corespunzătoare a tuturor ecra-
nelor termice ale liniei de eşapament,
- absenţa contactului sub caroserie.
a Remontaţi:
- roata faţă dreapta,
- cutia filtrului de aer (consultaţi 12A, Amestec de
carburant, Cutie filtru de aer: Demontare - Re-
montare ),
- capacul motorului.
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare ).

19B-18
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
K4M sau K7J sau K7M
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1199-01 Dispozitiv de tăiere


tuburi eşapament diam
35/50 mm şi diam 50/
95mm. Ansamblu
complet în cutie.

Mot. 1495 Dulie de 22 mm pentru


demontare - remon-
tare sonde de oxigen -
Antrenare pătrat 1/2"
şi 6 laturi ext. de 24
mm.

Cupluri de strângerem

sonda de oxigen 45 N.m

piuliţele de fixare a 22 N.m


catalizatorului
108424
a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul
său făcându-l să culiseze (urmând săgeata).
IMPORTANT
Catalizatorii conţin fibre ceramice; ele sunt a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.
conţinute în interiorul unei unităţi închise şi nu se
pot dispersa. Este interzis să găuriţi sau să
decupaţi catalizatorii.

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

19B-19
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
K4M sau K7J sau K7M

K7J sau K7M

108351

107926
a Demontaţi:
- fixările(2)ale catalizatorului pe colectorul de
eşapament,
- catalizatorul.

14747
a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului
(Mot. 1199-01) între cele două puncte de tăiere(1).

19B-20
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
K4M sau K7J sau K7M

REMONTARE
K4M
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE

109399

ATENŢIE
116557 Înlocuiţi obligatoriu bucşa de etanşeitate între
a Demontaţi: catalizator şi linia de eşapament cu un element
nou.
- fixările(3)ale catalizatorului pe colectorul de
eşapament,
Remontaţi:
- catalizatorul.
- bucşa de etanşeitate,

- sonda de oxigen.

a Strângeţi la cuplu sonda de oxigen (45 N.m) cu


ÎN CAZUL UNEI ÎNLOCUIRI A CATALIZATORULUI ajutorul dispozitivului (Mot. 1495).
a Demontaţi sonda de oxigen de pe catalizator.
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE

a Puneţi:

- catalizatorul,

- manşonul(consultaţi 1 9 B , Eşapament,
Eşapament: Precauţii pentru reparaţie, pagină
19B-8).

a Remontaţi piuliţele de fixare a catalizatorului pe co-


lectorul de eşapament.

a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a catalizatoru-


lui (22 N.m) .

a Strângeţi manşonul susţinând în acelaşi timp linia de


eşapament pentru a asigura menţinerea.

a Rebranşaţi conectorul sondei de oxigen.

a Remontaţi conectorul sondei de oxigen pe suportul


său.

19B-21
EŞAPAMENT
Catalizator: Demontare - Remontare 19B
K4M sau K7J sau K7M
III - ETAPĂ FINALĂ
a

ATENŢIE
Verificaţi să nu existe contact între linia de
eşapament şi caroserie.
Verificaţi prezenţa tuturor ecranelor termice.

Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:


Demontare - Remontare ).

19B-22
EŞAPAMENT
Cameră detentă: Demontare - Remontare 19B
K7J sau K7M, şi 710

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1199-01 Dispozitiv de tăiere


tuburi eşapament diam
35/50 mm şi diam 50/
95mm. Ansamblu
complet în cutie.

DEMONTARE 2
a Puneţi vehiculul pe un elevator.

108927

1 a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului


(Mot. 1199-01) în mijlocul zonei de tăiere(2).
a Demontaţi camera detentă.

REMONTARE
a Montaţi:
- camera detentă,
- manşoanele (consultaţi 19B, Eşapament, Gene-
108351 ralităţi ).
a Strângeţi manşoanele susţinând linia de eşapament
pentru a asigura alinierea.
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

14747
a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului
(Mot. 1199-01) în mijlocul zonei de tăiere(1).

19B-23
EŞAPAMENT
Amortizor zgomot: Demontare - Remontare 19B
K7J sau K7M, şi 710

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1199-01 Dispozitiv de tăiere


tuburi eşapament diam
35/50 mm şi diam 50/
95mm. Ansamblu
complet în cutie.

DEMONTARE
a Puneţi vehiculul pe elevator.

108927
a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului
(Mot. 1199-01) în mijlocul zonei de tăiere(1).
a Demontaţi amortizorul zgomot.

REMONTARE
a Montaţi:
- amortizorul zgomot,
- manşonul (consultaţi 19B, Eşapament, Genera-
lităţi ).
a Strângeţi manşonul susţinând linia de eşapament
pentru a asigura alinierea.
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

19B-24
EŞAPAMENT
Amortizor zgomot: Demontare - Remontare 19B
L90, şi K9K
a Strângeţi la cuplu piuliţa manş onului de
Scule şi dispozitive specializate indispensabile eşapament (25 N.m) degajând linia de eşapament
pentru a asigura alinierea (consultaţi 19B,
Mot. 1199-01 Dispozitiv de tăiere
Eşapament, Eşapament: Precauţii pentru repa-
tuburi eşapament diam
raţie ).
35/50 mm şi diam 50/
95mm. Ansamblu a Verificaţi prezenţa şi fixarea corespunzătoare a tutu-
complet în cutie. ror ecranelor termice ale liniei de eşapament.

Cupluri de strângerem

piuliţa manşonului de 25 N.m


eşapament

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator (consultaţi 02A, Mi-
jloace de ridicare, Vehicul: Remorcare şi ridicare
).

II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

108927
a Tăiaţi linia de eşapament cu ajutorul dispozitivului
(Mot. 1199-01) în mijlocul zonei de tă ie-
re(1)(consultaţi 19B, Eşapament, Eşapament: Pre-
cauţii pentru reparaţie ).
a Demontaţi amortizorul de zgomot.

REMONTARE

ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ


a Montaţi:
- amortizorul de zgomot,
- manşonul (consultaţi 1 9 B , E ş apament,
Eşapament: Precauţii pentru reparaţie ).

19B-25
REZERVOR
Golire rezervor de carburant 19C
K7J sau K7M, şi 710

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1311-08 Racord pentru


măsurare presiune
carburant.

Mot. 1311-01 Manometre şi racor-


duri de măsurare pre-
siune benzină.
3

IMPORTANT

În momentul acestei operaţii, este obligatoriu:


- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandes- 2
cente de suprafaţa de lucru,
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când
debranşaţi racordul,
- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de car-
109173
burant.
a Branşaţi:
- racordul în "T" (Mot. 1311-08) (3)pe conductă la
ieşirea din rezervor,
- conducta(2)conţinută în testerul de control (Mot.
1311-01) pe racordul în "T"(3).
1
a Puneţi extremitatea conductei(2)într-un recipient.

IMPORTANT
Această operaţie trebuie obligatoriu să fie efec-
tuată cu contactul întrerupt.

108650
a Debranşaţi racordul(1)al conductei de alimentare cu
benzină.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

19C-1
REZERVOR
Golire rezervor de carburant 19C
K7J sau K7M, şi 710

109171
a Debranşaţi conectorul(4)al fasciculului de cabluri
electrice motor-habitaclu.

8 5 1

109172
a Puneţi borna(5)a conectorului la + baterie pentru a
porni pompa de benzină.
a Lăsaţi benzina să se scurgă până când vine prin in-
termitenţă.
a Debranşaţi + baterie al bornei(5).

19C-2
REZERVOR
Rezervor de carburant: Descriere 19C
K7J sau K7M, şi 710

2 2

3 7

2 5

110902

Reper Denumire

1 Rezervor

2 Găuri de fixare

3 Gură de umplere

4 Conductă de alimentare cu carburant

5 Conductă vapori de benzină

6 Supapă multifuncţională de aerisire, de interdicţie de supraumplere şi antiscurgere la


răsturnarea vehiculului

7 Modul de aspirare pompă şi jojă

19C-3
REZERVOR
Rezervor de carburant: Descriere 19C
K7J sau K7M, şi 710

14 12

10

11

X2

13

X1

13036

Reper Denumire

(8) Legătură spre absorbantul de vapori de benzină

(9) Bilă de interdicţie supraumplere

19C-4
REZERVOR
Rezervor de carburant: Descriere 19C
K7J sau K7M, şi 710

Reper Denumire

(10) Conductă antirefulare şi degazare la umplere

(11) Supapă de restricţie

(12) Supapă de securitate suprapresiune-depresiune

(13) Bază de degazare aer la umplere

(14) Orificiu de umplere cu carburant

(X1) Volum de carburant util

(X2) Volum de expansiune aer necesar pentru dilatarea carburantului

19C-5
REZERVOR
Rezervor de carburant: Demontare - Remontare 19C
K4M sau K7J sau K7M sau K9K

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 21 N.m


rezervorului de carbu-
rant

şuruburile de fixare a 21 N.m


liniei de eşapament pe
catalizator

şuruburile de fixare a 21 N.m


catalizatorului pe colec-
torul de eşapament

IMPORTANT

În timpul acestei operaţii, este obligatoriu:


- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi nici un obiect
108525
incandescent de suprafaţa de lucru,
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci
când debranşaţi racordul,
- să protejaţi zonele sensibile la curgerea de car-
burant.

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).
a Goliţi rezervorul(consultaţi 19C, Rezervor, Golire
rezervor de carburant, pagină 19C-1).
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

108524
a Deschideţi cele două uşi spate.
a Demontaţi perna banchetei spate.

19C-6
REZERVOR
Rezervor de carburant: Demontare - Remontare 19C
K4M sau K7J sau K7M sau K9K

109183
a Demontaţi:
- pionii de fixare(2)a ecranului termic,
- ecranul termic al rezervorului.
109177
a Demontaţi trapa de acces a ansamblului pompă- K4M sau K7J sau K7M
jojă-filtru de pe planşeu.
a Debranşaţi conectorul pompei de carburant.

108424
a Demontaţi conectorul sondei de oxigen din suportul
său făcându-l să culiseze (urmând săgeata)
109185
a Demontaţi cablul(1)de masă al caroseriei a Debranşaţi conectorul sondei de oxigen.

19C-7
REZERVOR
Rezervor de carburant: Demontare - Remontare 19C
K4M sau K7J sau K7M sau K9K

K7J sau K7M K4M

107926 116557
a Demontaţi: a Demontaţi piuliţele de fixare(4)a catalizatorului de
pe colectorul de eşapament.
- protectorul de sub motor,
a Decuplaţi ansamblul linie de eşapament de pe par-
- piuliţele de fixare(3)a catalizatorului pe colectorul
tea stângă.
de eşapament.
a Ataşaţi partea faţă a ansamblului linie de eşapament
a Decuplaţi ansamblul linie de eşapament al carose-
de braţul inferior faţă stânga.
riei.
a Puneţi ansamblul linie de eşapament pe partea
stângă.
a Ataşaţi partea faţă a ansamblului linie de eşapament
de braţul inferior faţă stânga.

19C-8
REZERVOR
Rezervor de carburant: Demontare - Remontare 19C
K4M sau K7J sau K7M sau K9K
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE

K9K

108652

114121
a Demontaţi şuruburile de fixare(6)a gurii de umplere.

a Demontaţi ş uruburile de fixare(5)a liniei de


eşapament pe catalizator.
a Puneţi ansamblul linie de eşapament pe partea
stângă.
a Ataşaţi partea faţă a ansamblului linie de eşapament
de braţul inferior faţă stânga.

a Degrafaţi cablurile de frână de parcare:


- de pe rezervor,
- de pe caroserie.
108650
a Debranşaţi racordurile înclichetabile ale conductelor
la ieşirea din rezervor.
a Demontaţi filtrul exterior de benzină (dacă vehiculul
este echipat).

19C-9
REZERVOR
Rezervor de carburant: Demontare - Remontare 19C
K4M sau K7J sau K7M sau K9K
II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE
a Remontaţi rezervorul de carburant.

Notă:
Această operaţie necesită doi operatori

a Remontaţi şuruburile de fixare a rezervorului.


a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a rezervoru-
lui de carburant (21 N.m) .
a Remontaţi filtrul exterior de benzină (dacă vehiculul
este echipat).

a Rebranşaţi racordurile înclichetabile ale conductelor


109181
de carburant la ieşirea din rezervor.
a Demontaţi şuruburile de fixare a rezervorului.
a Remontaţi şuruburile de fixare a gurii de umplere.
a Demontaţi rezervorul de carburant

III - ETAPĂ FINALĂ


Notă:
a Agrafaţi cablurile de frână de parcare:
Această operaţie necesită doi operatori
- pe caroserie,
- pe rezervor.
REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE K9K


a Remontaţi ansamblul linie de eşapament pe catali-
zator.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a liniei de
eşapament pe catalizator (21 N.m) .

K4M sau K7J sau K7M


a Remontaţi ansamblul linie de eşapament pe colecto-
rul de eşapament.
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a catalizato-
rului pe colectorul de eşapament (21 N.m) .
109399
a a Rebranşaţi conectorul sondei de oxigen.
a Remontaţi conectorul sondei de oxigen în suportul
ATENŢIE
său.
Înlocuiţi obligatoriu bucşa de etanşeitate între
colectorul de eşapament şi catalizator.

K7J sau K7M


a Remontaţi protectorul sub motor.

19C-10
REZERVOR
Rezervor de carburant: Demontare - Remontare 19C
K4M sau K7J sau K7M sau K9K
a Remontaţi:
- cablul de masă pe caroserie,
- ecranul termic al rezervorului,
- pionii de fixare a ecranului termic.
a Rebranşaţi conectorul pompei de carburant.
a Remontaţi trapa de acces a ansamblului pompă-
jojă-filtru pe planşeu.
a Remontaţi perna banchetei spate.
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare )

19C-11
REZERVOR
Rezervor de carburant: Golire 19C
L90, şi K4M sau K7J sau K7M

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1311-08 Racord pentru


măsurare presiune
carburant.

Material indispensabil

pompă de transvazare pneumatică golire rezervor


benzină sau diesel

IMPORTANT

În momentul acestei operaţii, este obligatoriu:


- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandes-
cente de suprafaţa de lucru,
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când
debranşaţi racordul,
- să protejaţi zonele sensibile la curgerea de carbu- 109173
rant.

ATENŢIE
Întrerupeţi obligatoriu contactul în timpul acestei
operaţii.

IMPORTANT
Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei.

99641
SCHIMB DE ULEI
a Branşaţi:

- racordul în "T" (Mot. 1311-08) (2)pe conductă la


ieşirea rezervorului,

- conducta(3)din cauciuc de aspirare a pompă de


transvazare pneumatică golire rezervor ben-
zină sau diesel pe racordul "T".

a Acţionaţi pompa pneumatică.

a Lăsaţi să se scurgă carburantul până când vine prin


intermitenţă.

REMONTARE
108650
a Debranşaţi racordul în "T" (Mot. 1311-08).
a debranşaţi racordul(1)al conductei de alimentare cu
benzină. a Branşaţi conducta de admisie carburant.

19C-12
REZERVOR
Jojă: Demontare - Remontare 19C
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1397 Cheie universală


demontare piuliţă jojă
carburant.

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE


a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

IMPORTANT

În timpul acestei operaţii, este obligatoriu:


- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incan-
descente de suprafaţa de lucru,
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci
când debranşaţi racordul, 24742

- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de a Demontaţi trapa de acces a jojei(1).


carburant.
a Debranşaţi:
- conectorul jojei(2),

- conductele jojei(3).
a Prevedeţi scurgerea carburantului.

108525
a Deschideţi cele două uşi spate.
a Ridicaţi perna banchetei spate (consultaţi MR 389,
Caroserie, 76A, Armături şi glisiere scaune spa-
te, Pernă completă ).
109176

a Demontaţi piuliţa de fixare(4)a jojei cu ajutorul dispo-


zitivului (Mot. 1397)(5).
a Lăsaţi să se scurgă carburantul care se găseşte în
jojă.

19C-13
REZERVOR
Jojă: Demontare - Remontare 19C
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ
a

ATENŢIE
Aveţi grijă la poziţionarea corespunzătoare a
inelului în momentul remontării jojei.

109931
a Demontaţi joja având grijă la flotor.

ATENŢIE
Pentru a evita orice deformare a rezervorului,
remontaţi piuliţa jojei de îndată ce joja este
24744
demontată.
a Remontaţi:
- joja aliniind reperul(7)al jojei şi reperul(8)al rezer-
REMONTARE vorului,
- piuliţa de fixare a jojei.
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU REMONTARE
a Strângeţi piuliţa până când reperul(9)al piuliţei este
aliniat cu reperul(7)al jojei şi reperul(8)al rezervoru-
lui.
a Branşaţi:
- conductele pe jojă,
- conectorul jojei.
a Remontaţi trapa de acces a jojei.

III - ETAPĂ FINALĂ


a Remontaţi perna banchetei spate.
a Branşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie:
Demontare - Remontare ).

109180
a Înlocuiţi obligatoriu inelul "O" de etanşeitate(6).

19C-14
REZERVOR
Pompă - jojă - filtru: Demontare - Remontare 19C
K7J sau K7M, şi 710

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1397 Cheie universală


demontare piuliţă jojă
carburant.

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 4 N.m


capacului bateriei

IMPORTANT

În momentul acestei operaţii, este obligatoriu:


- să nu fumaţi şi să nu apropiaţi obiecte incandes-
cente de suprafaţa de lucru,
- să fiţi atenţi la stropirile cu carburant atunci când
debranşaţi racordul, 109177

- să protejaţi zonele sensibile la scurgerea de car- a Demontaţi obturatorul(1)al trapei de vizitare.


burant. a Debranşaţi:
- conectorul electric(2),
DEMONTARE - racordul rapid(3).
a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă. a Prevedeţi scurgerea carburantului.

108525
a Basculaţi spre înainte perna banchetei spate.

19C-15
REZERVOR
Pompă - jojă - filtru: Demontare - Remontare 19C
K7J sau K7M, şi 710

REMONTARE

109176
a Demontaţi piuliţa ansamblului "pompă - jojă - filtru" 109180
cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1397)(4). a Înlocuiţi inelul "O" de etanşeitate(5).
a Demontaţi ansamblul "pompă - jojă - filtru" având
grijă la flotor.

ATENŢIE
Pentru a evita orice deformare a rezervorului,
repuneţi piuliţa ansamblului "pompă - jojă - filtru"
de îndată ce ansamblul "pompă - jojă - filtru" este
demontat.

19C-16
REZERVOR
Pompă - jojă - filtru: Demontare - Remontare 19C
K7J sau K7M, şi 710

109179
a Remontaţi ansamblul "pompă - jojă - filtru" aliniind
reperul(6)al ansamblului "pompă - jojă - filtru" cu re-
perul(7)al rezervorului.
a Poziţionaţi piuliţa(9).
a Strângeţi piuliţa(9)până când reperul(8)al piuliţei
este aliniat cu reperul(7)al rezervorului şi cu repe-
rul(6)al ansamblului "pompă - jojă - filtru".
a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă (consul-
taţi MR 388 Mecanică, 80A, Baterie: Demontare-
Remontare ).
a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a capacului
bateriei (4 N.m) .

19C-17
REZERVOR
Detector nivel de carburant: Caracteristică 19C
K7J sau K7M, şi 710
Pompa de benzină, filtrul de benzină şi joja constituie
un ansamblu indisociabil.

I - ANSAMBLU " POMPĂ - JOJĂ - FILTRU "


BRANŞARE

A1

B1

C1 C2

108538

Pentru branşarea ansamblului "pompă-jojă-filtru" (con-


sultaţi NT Scheme electrice, organ 199 ).

II - CONTROL JOJĂ
Demontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" (consultaţi
19C, Rezervor, Pompă-jojă-filtru ).

Înălţime H (mm) Valoare între bornele


A1 şi B1 (Ω)

148 33 +8/-2

109 110 ± 9

82 166 ± 9

54 232 ± 10

24 313 +5/-10

Măsurare înălţime H :
- plasaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" pe un plan de lu-
cru,
- măsuraţi înălţimea H între axul flotorului şi planul de
lucru.
Remontaţi ansamblul "pompă-jojă-filtru" (consultaţi
19C, Rezervor, Pompă-jojă-filtru ).

19C-18
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară: Cuplu de strângere 19D
L90, şi K9K, şi 790

103236

Reper Denumire Cuplu de strângere


(N.m)

(1) Şuruburi de fixare a suportului pendular dreapta pe caroserie 62

(2) Şurub de fixare a tamponului hidroelastic dreapta 105

(3) Şuruburi de fixare a suportului pendular dreapta pe motor 62

(4) Şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu 105

(5) Şuruburi de fixare a suportului stânga pe cutia de viteze 62

(6) Şuruburi de fixare a suportului tampon stânga pe caroserie 21

(7) Şurub de fixare a tamponului elastic dreapta pe suport 105

(8) Prezon pe suport cutie de viteze 180

(9) Piuliţă de fixare a suportului cutie de viteze pe tampon 62

19D-1
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară: Cuplu de strângere 19D
K4M

116554

Reper Denumire Cuplu de strângere (N.m)

(1) Şuruburi de fixare a suportului pendular dreapta pe caroserie 62

(2) Şurub de fixare a tamponului hidroelastic dreapta 105

(3) Şuruburi de fixare a suportului pendular dreapta pe motor 62

(4) Şuruburi de fixare a bieletei de preluare cuplu 105

(5) Şuruburi de fixare a suportului pendular stânga pe cutia de viteze 62

(6) Şuruburi de fixare a suportului tampon stânga pe caroserie 21

(7) Piuliţă de fixare a tamponului elastic dreapta pe suport 105

(8) Prezon pe suportul cutiei de viteze 180

(9) Piuliţă de fixare a suportului cutiei de viteze pe tampon 62

19D-2
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară 19D
K7J, şi 710

109231

Reper Cuplu de strângere în daN.m

1 10,5

2 6,2

3 6,2

4 10,5

19D-3
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară 19D
K7M, şi 710

109231

Reper Cuplu de strângere în daN.m

1 10,5

2 6,2

3 6,2

4 10,5

19D-4
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară stânga: Demontare - Remontare 19D
L90, şi K9K, şi 790

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1453 Suport de ancorare


motor cu reglaje multi-
ple, cu chingi de
menţinere.

Cupluri de strângerem

şurubul suportului pen- 62 N.m


dular cutie de viteze

şurubul de fixare a con- 21 N.m


ductei de direcţie asis-
tată pe s u p o rtul
pendular

prezonul pe suport cutie 180 N.m


de viteze

şuruburile suportului 21 N.m 24730


tampon stânga pe caro- a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă
serie (consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demontare-re-
montare ).
piuliţele de fixare a tam- 105 N.m
ponului elastic a Demontaţi:
- brida de fixare a bateriei(1),
piuliţa de fixare a supor- 62 N.m
tului cutie de viteze pe - bateria,
tampon - compartimentul de recuperare electrolit de sub ba-
terie.
piuliţele de fixare a cal- 8 N.m
culatorului de injecţie a Debranşaţi conectorul cutiei de preîncălzire(2).

şuruburile de fixare a 8 N.m


protectorului calculato-
rului de injecţie

şurubul de fixare a 12 N.m


bateriei

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE


a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane
(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).
a Demontaţi:
- capacul motorului,
- manşonul de aspirare aer.

19D-5
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară stânga: Demontare - Remontare 19D
L90, şi K9K, şi 790

24734 24765
a Degrafaţi cablajul de pe protectorul calculatorului de a Debranşaţi conectorii(5)ai calculatorului de injecţie.
injecţie în(3).
a Demontaţi:
a Demontaţi şuruburile(4)ale protectorului calculatoru-
- piuliţele(6)ale calculatorului de injecţie;
lui de injecţie.
- calculatorul de injecţie.

Notă:
Acestea sunt şuruburi antifurt, nedemontabile.
Găuriţi aceste şuruburi cu ajutorul unei maşini de
găurit cotite pentru a le demonta.

a Demontaţi protectorul calculatorului de injecţie.

107930
a Puneţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. 1453)
cu chinga de menţinere, luând inelul de ridicare par-
te volant motor drept punct de ancorare.

19D-6
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară stânga: Demontare - Remontare 19D
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE - şurubul de fixare a conductei de direcţie asistată pe
suportul pendular (dacă vehiculul este echipat),

- suportul tampon stânga,

- tamponul elastic,

- piuliţa de fixare a suportului cutie de viteze pe tam-


pon.

a Strângeţi la cupluri:

- şurubul suportului pendular cutie de viteze (62


N.m) ,

- şurubul de fixare a conductei de direcţie asis-


tată pe suportul pendular (21 N.m) ,

- prezonul pe suport cutie de viteze (180 N.m) ,

- şuruburile suportului tampon stânga pe caro-


serie (21 N.m) ,

- piuliţele de fixare a tamponului elastic (105


102112 N.m) ,

a Demontaţi piuliţa(7)de fixare a suportului cutiei de vi- - piuliţa de fixare a suportului cutie de viteze pe
teze pe tamponul elastic. tampon (62 N.m) .
a Bateţi pe prezonul de fixare a cutiei de viteze cu
ajutorul unui dorn din bronz pentru a decupla an- III - ETAPĂ FINALĂ
samblul « motor-cutie de viteze » din caroserie.
a Demontaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.
a Demontaţi: 1453).
- piuliţele(8)ale tamponului elastic,
a Remontaţi calculatorul de injecţie.
- tamponul elastic,
a Strângeţi la cuplu piuliţele de fixare a calculatoru-
- şuruburile(9)ale suportului tampon stânga pe caro- lui de injecţie (8 N.m) .
serie,
a Rebranşaţi conectorii calculatorului de injecţie.
- suportul tampon stânga,
a Remontaţi protectorul calculatorului de injecţie.
- şurubul de fixare a conductei de direcţie asistată pe
suportul pendular (dacă vehiculul este echipat), a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a protecto-
rului calculatorului de injecţie (8 N.m) .
- şuruburile(10)ale suportului pendular cutie de vite-
ze, a Agrafaţi cablajul pe protectorul calculatorului de in-
jecţie.
- suportul pendular cutie de viteze.
a Remontaţi:
REMONTARE - locaşul de recuperare electrolit de sub baterie,

- bateria.
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE
a Înlocuiţi sistematic piuliţele cu autofrânare. a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a bateriei (12
N.m) .

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE a Remontaţi:

a Remontaţi: - manşonul de aspirare aer,

- suportul pendular cutie de viteze, - capacul motorului.

19D-7
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară stânga: Demontare - Remontare 19D
L90, şi K9K, şi 790
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare-remontare ).

ATENŢIE
Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare.

19D-8
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară stânga: Demontare - Remontare 19D
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1453 Suport de ancorare


motor cu reglaje multi-
ple, cu chingi de
menţinere.

Cupluri de strângerem

şuruburile suportului 62 N.m


pendular stânga pe
cutia de viteze

şurubul de fixare a con- 21 N.m


107930
ductei de direcţie asis-
tată pe s u p o rtul a Poziţionaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.
pendular stânga (dacă 1453) cu chinga de menţinere, luând inelul de ridica-
vehiculul este echipat) re parte volant motor drept punct de ancorare.
a Reperaţi poziţia suspensiei pendulare pe caroserie.
prezonul pe suportul 180 N.m
cutiei de viteze
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
şuruburile de fixare a 21 N.m
suport u l u i tampon
stânga pe caroserie

piuliţele de fixare a tam- 105 N.m


ponului elastic pe supor-
tul pendular stânga

piuliţa de fixare a supor- 62 N.m


tului pendular stânga
cutie de viteze pe tam-
ponul elastic

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane


(consultaţi 02A, Mijloc de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).
102112
a Demontaţi: a Demontaţi piuliţa de fixare(1)a suportului cutiei de vi-
teze pe tamponul elastic.
- manşonul de aspirare aer,
a Bateţi pe prezonul de fixare a cutiei de viteze cu
- bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demon- ajutorul unui dorn din bronz pentru a decupla an-
tare - Remontare ), samblul motor-cutie de viteze din caroserie.
- locaşul bateriei, a Demontaţi:

- calculatorul de injecţie benzină(consultaţi 17B, In- - piuliţele de fixare(2)a tamponului elastic,


jecţie benzină, Calculator de injecţie benzină: - tamponul elastic,
Demontare - Remontare, pagină 17B-20),
- şuruburile de fixare(3)a suportului tampon stânga
- protectorul de sub motor. pe caroserie,

19D-9
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară stânga: Demontare - Remontare 19D
- suportul tampon stânga, - locaşul bateriei,
- şurubul de fixare a conductei de direcţie asistată pe - bateria (consultaţi 80A, Baterie, Baterie: Demon-
suportul pendular (dacă vehiculul este echipat), tare - Remontare ),
- şuruburile de fixare(4)a suportului pendular stânga - manşonul de aspirare aer.
pe cutia de viteze,
- suportul pendular stânga de pe cutia de viteze.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA REMONTARE


a Înlocuiţi sistematic piuliţele cu autofrânare.

II - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE


a Remontaţi:
- suportul pendular stânga pe cutia de viteze,
- şurubul de fixare a conductei de direcţie asistată pe
suportul pendular (dacă vehiculul este echipat),
- suportul tampon stânga,
- tamponul elastic,
- piuliţele de fixare a tamponului elastic pe suportul
pendular stânga,
- piuliţa de fixare a suportului cutiei de viteze pe tam-
ponul elastic.
a Strângeţi la cuplu:
- şuruburile suportului pendular stânga pe cutia
de viteze (62 N.m) ,
- şurubul de fixare a conductei de direcţie asis-
tată pe suportul pendular stânga (dacă vehicu-
lul este echipat) (21 N.m) ,
- prezonul pe suportul cutiei de viteze (180 N.m) ,
- şuruburile de fixare a suportului tampon stânga
pe caroserie (21 N.m) ,
- piuliţele de fixare a tamponului elastic pe su-
portul pendular stânga (105 N.m) ,
- piuliţa de fixare a suportului pendular stânga
cutie de viteze pe tamponul elastic (62 N.m) .

III - ETAPĂ FINALĂ


a Demontaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.
1453).
a Remontaţi:
- protectorul de sub motor,
- calculatorul de injecţie(consultaţi 17B, Injecţie
benzină , Calculator de injecţie benzină: De-
montare - Remontare, pagină 17B-20),

19D-10
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară dreapta: Demontare - Remontare 19D
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1453 Suport de ancorare


motor cu reglaje multi-
ple, cu chingi de
menţinere.

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 62 N.m


suport u l u i p e n d u l a r
dreapta pe motor

şuruburile de fixare a 62 N.m


suport u l u i p e n d u l a r
dreapta pe caroserie

şuruburile de fixare a 105 N.m


tamponului hidroelastic
dreapta
24749

DEMONTARE a Reperaţi poziţia suspensiei pendulare pe caroserie.


a Demontaţi:
I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE - şurubul de fixare a tamponului hidroelastic dreap-
a Demontaţi capacul motorului. ta(1),
- şuruburile(2)de fixare a suportului pendular dreap-
ta pe motor,
- şuruburile(3)de fixare a suportului pendular dreap-
ta pe caroserie,
- suspensia pendulară dreapta.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ


a Remontaţi:
- şurubul de fixare a tamponului hidroelastic dreapta,
24764 - suspensia pendulară dreapta respectând repera-
a Montaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. 1453) rea făcută la demontarea de pe caroserie,
cu chinga de menţinere, luând inelul de ridicare par- - şuruburile de fixare a suportului pendular dreapta
te distribuţie drept punct de ancorare. pe motor,
- şuruburile de fixare a suportului pendular dreapta
pe caroserie.
a Strângeţi la cupluri şuruburile de fixare a suspensiei
pendulare dreapta:
- şuruburile de fixare a suportului pendular
dreapta pe motor (62 N.m) ,
- şuruburile de fixare a suportului pendular
dreapta pe caroserie (62 N.m) ,

19D-11
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară dreapta: Demontare - Remontare 19D
L90, şi K9K, şi 790
- şuruburile de fixare a tamponului hidroelastic
dreapta (105 N.m) ,

II - ETAPĂ FINALĂ
a Demontaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.
1453).
a Remontaţi capacul motorului.

19D-12
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară dreapta: Demontare - Remontare 19D
K4M
II - ETAPĂ DE DEMONTARE A PIESEI STUDIATE
Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1453 Suport de ancorare


motor cu reglaje multi-
ple, cu chingi de
menţinere.

Cupluri de strângerem

şuruburile de fixare a 62 N.m


suport u l u i p e n d u l a r
dreapta pe motor

şuruburile de fixare a 62 N.m


suport u l u i p e n d u l a r
dreapta pe caroserie

şurubul de fixare a tam- 105 N.m


ponului hidroelastic
dreapta

116567

DEMONTARE a Degrafaţi în(4):

- conducta de alimentare cu benzină,


I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE LA DEMONTARE
- conducta de recirculare a vaporilor de benzină.
a Debranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ). a Reperaţi poziţia suspensiei pendulare pe caroserie.

a Demontaţi:

- şurubul de fixare(1)a tamponului hidroelastic


dreapta,

- şuruburile de fixare(2)a suportului pendular dreap-


ta pe motor,

- şuruburile de fixare(3)a suportului pendular dreap-


ta pe caroserie,

- suspensia pendulară dreapta.

REMONTARE
24764
a Puneţi dispozitivul de menţinere motor (Mot. 1453) I - ETAPĂ DE REMONTARE A PIESEI STUDIATE
cu chinga de menţinere, luând inelul de ridicare par-
a Remontaţi:
te distribuţie drept punct de ancorare.
- şurubul de fixare a tamponului hidroelastic dreapta,

- suspensia pendulară dreapta respectând repera-


rea făcută la demontarea de pe caroserie,

- şuruburile de fixare a suportului pendular dreapta


pe motor,

- şuruburile de fixare a suportului pendular dreapta


pe caroserie.

19D-13
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară dreapta: Demontare - Remontare 19D
K4M
a Strângeţi la cupluri şuruburile de fixare a suspensiei
pendulare dreapta:
- şuruburile de fixare a suportului pendular
dreapta pe motor (62 N.m) ,
- şuruburile de fixare a suportului pendular
dreapta pe caroserie (62 N.m) ,
- şurubul de fixare a tamponului hidroelastic
dreapta (105 N.m) .
a Agrafaţi:
- conducta de alimentare cu benzină,
- conducta de recirculare a vaporilor de benzină.

II - ETAPĂ FINALĂ
a Demontaţi dispozitivul de menţinere motor (Mot.
1453)
a Rebranşaţi bateria (consultaţi 80A, Baterie, Bate-
rie: Demontare - Remontare ).

19D-14
SUSPENSIE MOTOR
Suspensie pendulară spate: Demontare - Remontare 19D
L90, şi K9K, şi 790
II - ETAPĂ FINALĂ

Cupluri de strângerem a Remontaţi protectorul sub motor.


a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a protecto-
şuruburile de fixare a 105 N.m rului sub motor (8 N.m) .
suspensiei pendulare
spate

şuruburile de fixare a 8 N.m


protectorului sub motor

DEMONTARE

I - ETAPĂ DE PREGĂTIRE PENTRU DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane


(consultaţi 02A, Mijloace de ridicare, Vehicul: Re-
morcare şi ridicare ).

a Demontaţi protectorul de sub motor.

II - ETAPĂ DE DEMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

24758

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare a suspensiei pendulare spate,

- suspensia pendulară spate.

REMONTARE

I - ETAPĂ DE REMONTARE PIESĂ STUDIATĂ

a Remontaţi:

- suspensia pendulară spate,

- şuruburile de fixare a suspensiei pendulare spate.

a Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a suspen-


siei pendulare spate (105 N.m) .

19D-15

S-ar putea să vă placă și