Sunteți pe pagina 1din 1

Sintaxa frazei (propoziţii subordonate necircumstanţiale )

1. ( 30 p.) Desparte în propoziţii frazele următoare şi stabileşte felul propoziţiilor:

 Nu se ştie când se va reîntoarce acasă.


................................................................................................................................................
 Datoria lui era să ne anunţe plecarea din Bucureşti.
...............................................................................................................................................
 El ştie cine a fost la noi.
……………………………………………………………………………………………………………
 Noi discutăm despre orice pare interesant.
……………………………………………………………………………………………………………….
 Ana a sădit o plantă ale cărei flori sunt deosebite.
………………………………………………………………………………………………………………

2. ( 4 p.) Construieşte două fraze în care verbul regent a spune să introducă pe rând o subiectivă şi o completivă
directă :

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

3. ( 8 p.) Transformă părţile de propoziţie subliniate în propoziţii subordonate corespunzătoare şi precizează-le


felul acestora :
 Mihai ascultă cu atenţie povestirile bunicului său.
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................

 Am renunţat repede la decizia de a pleca la munte.


................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................

4. ( 8 p.) Precizează felul propoziţiilor subordonate subliniate şi contrage-le în părţi de propoziţie corespunzătoare:

 El a ajuns să scrie poezii remarcabile. ............................................


.......................................................................................................................................................

 Emil se gândeşte de mult timp să-şi cumpere un volum de poezii.


.........................................
.......................................................................................................................................................

5. ( 40 p.) Realizează analiza sintactică a următorului text,ţinând cont de etapele analizei şi realizează schema frazei :
,, Fără îndoială că aici au fost îngropaţi oameni sărmani despre care s-a vorbit şi care au pierit luptând
cu hoţii pentru avutul lor .’’ ( Mihail Sadoveanu )
( pe verso )
Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUCCES !

S-ar putea să vă placă și