Sunteți pe pagina 1din 4

Laboratorul 2.

REALIZAREA FORMULARELOR PENTRU DIALOGUL CU UTILIZATORUL IN


LIMBAJUL VISUAL PROLOG

1. Scopul lucrării

Lucrarea are ca scop familiarizarea studenților cu elementele principale ale realizării


formularelor in mediului de programare Visual Prolog si cu noțiunea de dialog cu
utilizatorul.

2. Dialogul cu utilizatorul.

In cadrul sistemului de operare Windows comunicarea cu utilizatorul se realizează prin


intermediul unor ferestre speciale numite Formulare (Forms) si Dialoguri (Dialogs).
Comunicarea cu utilizatorul este bidirecționala, in sensul in care sistemul primește informații
de la utilizator (date de intrare) respectiv oferă informații (soluții) prin intermediul ferestrelor
de dialog.

3. Generarea formularelor in mediul de programare Visual Prolog.

Pentru a exemplifica modul de realizarea a formularelor in cadrul mediului de programare


Visual prolog vom porni de la programul realizat in cadrul laboratorului 1. Programul este
intitulat “ch01p01” di nu conține elemente introduse de utilizator (întreg codul sursa a fost
generat de către mediul de programare Visual Prolog si este compus din elementele
standard ale unei interfețe pentru sistemul de operare Windows.)
Pentru a genera un formular se va deschide proiectul “ch01p01”. După deschiderea
proiectului se va selecta rădăcina acestuia, rădăcină care poarta același nume cu proiectul.
Pentru a crea un formular se accesează opțiunea File/New in Existing Package din cadrul
meniului de activitate (Figura 1).

Figura 1- Generarea unui formular in cadrul proiectului existent.


Mediul integrat de dezvoltare va afișa o fereastră de selecție pentru mai multe tipuri de
obiecte care se pot introduce in cadrul programului. Acestea sunt afișate in partea stângă a
ferestrei si printre altele menționam: meniuri, ferestre de dialog, interfață, formulare, cursor
etc. (Figura 2).

Figura 2- Meniul de selecție pentru generarea de obiecte in cadrul unui program.

Pentru a genera un formular se va alege din meniul afișat în partea stângă opțiunea
Form. În partea dreapta a ferestrei se vor afișa o serie de câmpuri necesare introducerii
informațiilor referitoare la formular. În câmpul Name se va introduce numele formularului,
opțiunea New Package se va activa doar daca se dorește generarea formularului in intr-o
nouă componenta a programului, componenta care nu există. In cazul in care se dorește
amplasarea formularului in fereastra principala (main) se accesează opțiunea Existing
Package și se alege main.pack. Generarea a formularului se realizează prin apăsarea
butonului Create.
După apăsarea butonului Create, mediul integrat de dezvoltare va afișa patru ferestre
menite sa asiste utilizatorul in generarea formularului. Cele patru ferestre sunt intitulate:
„form1”(numele formularului), „Layout” , „Controls’’ și „Properties”

Meniul Control – Acesta afișează pictograma pentru fiecare opțiune de control care
poate fi introdusă în cadrul unui formulat. Astfel meniul control conține butoane de selecție,
butoane de validare, câmpuri de editare etc. În figura 3 este prezentat meniul controls.
Pentru a plasa un element de control din meniul contols in formularul creat și intitulat form1
se va alege opțiunea dorită si se va amplasa în editorul de formulare care poarta numele
formularului (in acest caz form1). Pictograma reprezentând opțiunea de control aleasă se
poate amplasa în orice poziție se dorește pe suprafața editorului de formulare.
Figura 3- Meniul Controls.

Meniul Layout – acest meniu conține opțiunile de formatare a formularului din punctul
de vedere al aspectului si al amplasării componentelor în cadrul meniului. Ultimul rând de
pictograme din meniul Layout (figura 4) se utilizează pentru spațierea formularului (distribuția
egală a spațiului etc.)

Figura 4- meniul Layout

Meniul Form1- editorul de formulare - este o reprezentare grafica a formularului care


se generează și care conține elementele standard introduse de către limbajul de programare
Visual Prolog. Elementele standard introduse sunt butonul OK- pentru confirmare, butonul
Cancel- pentru anulare și butonul Help- pentru afișarea unui meniu de ajutor. În figura 5 este
prezentată fereastra Form Edit.

Figura 5 – Fereastra Form Edit

Meniul Proprieties – Acesta conține toate proprietațile fie ale elementelor formulatului daca
exista un element selectat (buton, meniu etc) sau contine proprietățile formularului daca nu
este selectat un element al formularului. În figura 6 este prezentat meniul proprietați.
Figura 6 - Meniul Proprieties.

Formularul astfel creat nu conține cod sursa introdus de utilizator si prin urmare are o
funcționalitate care se rezumă la codul sursă standard introdus de mediul de programare
Visual Prolog.