Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

SCOALA PRIMARA NR. 2 VALEA CETATUIA


CLASA: a II-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
Invatator: Chisavu Vasilica
OBIECTUL:Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
SUBIECTUL:Scrierea corectă a cuvintelor s-au și sau
TIPUL: predare-învăţare
DURATA: 45 min

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat;
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să precizeze 1 din 3 ortograme întâlnite în propozițiile cititeîn maxim 2 minute;
O2: să citească corect, conştient şi expresiv textul „De ziua mamei” în 5 minute;
O3: să răspundă la 1 din cele 3 întrebări formulate pe baza textului în maxim 3 minute;
O4: săcompleteze 1 din 3 propoziții cu forma corectă a ortogramei sau/s-auîn 4 minute;
O5:să facă acordul gramatical la cel puțin 1 din 3 enunuțuri date în 3 minute;
O6: să alcătuiască 2 din 4 propoziții, folosind ortograma sau/s-auîn 6 minute;

RESURSE:
Materiale:caiete, fișe, prezentare ppt,răvașe de hârtie;
Procedurale:conversaţia, explicaţia, exerciţiul, aprecieri verbale, observarea sistematică,
calificative;
Organizatorice: frontal, individual, în perechi.

BIBLIOGRAFIE:
 Programa şcolară COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ. Clasa pregătitoare, clasa I şi
clasa a II-a. Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013, Bucureşti;
 Adina Grigore, Ortografie și punctuație la clasele primare și gimnaziale,ediția a II-a,
revizuită și adăugită,Editura Ars Libri, Costești, 2012;
 Daniela Berechet, Florian Berechet, Lidia Costache, Jeana Tița, Comunicare în limba
română – Competențeși performanțe, clasa aII-a, Editura Paralela 45, Pitești, 2014;

1
Secvențele O.b Conținutul informațional al lecției Resurse
instruirii și Organiza- Evaluare
dozarea Activitatea învățătorului Activitatea elevilor Procedurale Materiale
torice
1.Moment Asigur climatul adecvat desfăşurării Eleviiîşipregătescmanualul conversaţia caiete frontal observația
organizatoric lecţiei și pregătesc materialele necesare. , caietele, penarul. cărţile sistematică
1min.
2.Verificarea O4 Verific tema calitativ şi cantitativ. Corectează temă şi răspund conversaţia caiete frontal aprecieri
temei şi a Adresez întrebări pentru a verifica la întrebările adresate de verbale
cunoştinţelor cunoştinţele anterioare: învăţător.
anterioare -Ce lecție am studiat ieri la Comunicare
4 min în limba română?
- Care sunt regulile de scriere a unui text
după imagini? etc.
3.Captareaate Propun un exerciţiu de spargere a Participă la activitate. Conversația Prezentare frontal Observarea
nţiei gheţii,,Cuvinte rătăcite”. Ppt /individual sistematică
7min Împart elevilor câte un răvaș de hârtie. -elevii ascultă explicațiile
Fiecare răvaș poate conține: timpul unei și vin, pe rând, să lipească
acțiuni, personaje, o acțiune, locul răvașele în tabel. Citesc
acțiunii. cele 5 propoziții formate.

Le explic elevilor că aceste cuvinte Elevii vor descoperi că nu


s-au rătăcit și noi trebuie să le așezăm am învățat încă despre cum
într-o ordine pentru a forma propoziții. se folosesc în
O1 (Anexa 1) scriscuvintele s-au și sau. exercițiul flipchart frontal Aprecieri
Solicit elevii să citească cuvintele care se verbale
scriu cu cratimă.

2
4.Anunţarea Anunţ tema şi obiectivele într-o formă Receptează obiectivele. explicaţia caietele frontal observația
temei şi a accesibilă elevilor: Pe parcursul sistematică
obiectivelor desfăşurării orei trebuie ca fiecare elev:
2 min -să citească corect, conştient textul„De
ziua mamei”; Notează data şi titlul lecţiei
-să sublinieze ortogramele noi întâlnite; în caiete.
-să alcătuiască propoziții noi în care să
folosească ortograma s-au și cuvântul
sau;
 Scriu titlul lecţiei pe tablă:
Scrierea corectă a cuvintelor s-
au și sau

5. Le împart elevilor o fișă cu textul și le conversaţia fişă cu aprecieri


Transmiterea propun elevilor să citească textul de pe textul,
noului tablă. (Anexa 2, pag. ) prezenta-
conţinut Citirea ilustraţiei și a textului în rea ppt
30 min întregime Citesc textul şi răspund la lectura frontal observarea
O2 Port discuţii pe marginea textului de pe întrebările despre text. textului individual sistematică
O3 tablă. Adresez întrebări legate de text.
Activităţi de predicţie
O1 Le propun să sublinieze în text expresiile Subliniază ortogramele și
unde întâlnesc ortogramele s-au și sau. participă la discuții.
O3 Se discută ortogramele din text.
Realizarea sensului conversaţia frontal aprecieri
Se discută scrierea corectă a propoziţiei: exercițiul verbale
„Folosești pixul colorat sau stiloul?”
Înlocuiţi cuvântul sau cu cuvântulori.
Propoziţia are sens?
Înlocuiţi în propoziția „S-au așezat la
biroul din camera lor.”cuvântul s-au cu
cuvântul ori. Textul are sens?
Deducerea regulii de scriere corectă a lui
3
„sau”/ „s-au”

Scrierea pe caiete a exemplelor, precum Notează noul conținut al explicația caiete frontal aprecieri
şi a regulii de scriere corectă: lecției pe caiet. exercițiul verbale
sau Alcătuiesc propoziţii cu
ajutorul cuvintelor noi.
Cuvântul sau se scrie legat când se
înlocuiește cu ori.
Exemplu: Vei face o felicitare în formă
de inimă sau de floare?

s-au

Sunt două cuvinte care se folosesc în observarea


aceeași silabă (se+au). Se scrie cu sistematică
cratimă s-au când nu are sensul lui ori și
urmează o acțiune încheiată.
Exemple:
Ei s-au bucurat de soare. (ieri)
O4 Ei se bucură de soare. (azi)
O5 Evaluare în
O6 Propun rezolvarea unei fișe Rezolvă fişa de lucru exercițiul fișă individual perechi și
(Anexa nr. 3, pag. ). frontal
6.Încheierea Fac aprecieri asupra modului de Ascultă aprecierile şi conversaţia frontal calificative
activităţii participarela oră, asupra fișelor realizate notează tema.
1 min şi a comportamentului.
Acord calificative elevilor şi anunţ tema
pentru acasă.

Anexa 1
Conținutul răvașelor:Într-o zi, Dimineață, Duminica,La sfârșitul zilei, La prânz, elevii, Gigi și Ana, copiii, Cara și Mihai, Mac și Jack, s-au adunat, au
mers, se duc , se joacă ,s-au întâlnit, în curtea școlii, la cumpărături, la cinema sau la teatru, în parc sau în fața blocului, pe strădă.
4
Completează tabelul conform rubricilor:
Timp Personaje Acțiune Loc

Posibilitate de aranjare a cuvintelor:


Timp Personaje Acțiune Loc
Într-o zi elevii s-au adunat încurteașcolii.
Dimineață Gigi și Ana au mers lacumpărături.
Duminica copiii se duc la cinemasau la teatru.
La ora 18 Ina șialex se joacă înparcsauînfațablocului.
La prânz Mac și Jack s-au întâlnit Pestrădă.

5
Anexa 2

De ziua mamei

Maia si Aris sunt frați. Ei au început pregătirile pentru ziua mamei . S-au gândit că
mamei i-ar plăcea să primească în daro amintire realizată de mânuțele lor. S-au așezat la
biroul din camera lor.Au început să confecționeze felicitări. S-au sfătuit să lucreze cu
materiale diferite sau să folosească culori diferite.
-Vei face o felicitare în formă de inimă sau de floare? întreabă Aris.
-Vreau să fie o floare. Folosești pixul colorat sau stiloul?
-Voi scrie cu stiloul. Vreau să scriu cât mai frumos!
-Atunci ,spor la lucru! zise Maia.
Când lucrările au fost gata, Maia si Aris s-au grăbit să le înmâneze mamei. Mama le-
a mulțumit și s-au bucurat împreună de acea zi minunată.

6
Anexa 3
FIŞĂ

1. Taie forma greşită!


Vrei bomboane sau/ s-au ciocolată?
Dan şi Victor sau/ s-au împrietenit.
Copii sau/ s-au bucurat de darurile primite.

2. Completează corespunzător folosind cuvinte opuse.

noapte
sau
da
mergi
3. Completează corect formulările.
Exemplu: AZI IERI
a se trezi Ei se trezesc Ei s-au trezit
AZI IERI
a se juca Ei ______________ Ei ______________
a se plimba Ei ______________ Ei ______________ Calificativ
a se bucura Ei ______________ Ei______________
Schimbă fișa cu colegul de lângă tine și corectați-vă exercițiul.
Puneți voi calificativele.
4. Alcătuiește propoziții cu exepresiile:s-au străduit, bomboană sau ciocolată,
s-au așezat, la mare sau la munte.