Sunteți pe pagina 1din 2

Semnificaţia titlului unei opere lirice

În opinia mea, titlul are semnificaţie simbolică, sugeând o idee, o


trăire reluate preponderent în discursul poetic. Titlul este un element
esenţial în structura textului, având rolul de a anticipa tema şi ideile
transmise de poet. Astfel, titlul prefigurează mesajul poetic, creând un
orizont de aşteptare, şi e sugestiv în relaţie cu textul.
În primul rând, titlul este un cuvânt / o sintagmă / o propoziţie ce
conţine motivul central prin care se dezvoltă tema .... Titlul aparţine
unui câmp semantic al ..., din care apar, în text, termenii... Titlul este
reluat în incipit, ceea ce-i amplifică semnificaţia.
În al doilea rând, din punct de vedere morfologic, titlul conţine:

- un substantiv comun, ce reprezintă o determinare spaţială / temporală,


ceea ce anticipează prezenţa descrierii, ca mod de expunere. Se descrie
un peisaj ............... Cadrul este transfigurat artistic prin imagini
.................

- substantivul este articulat hotărât, ceea ce particularizează ideea


poetică, conferă caracter unic imaginii descrise; articulat nehotărât /
nearticular, ceea ce generalizează ideea poetică;
- pronume, verbe, adjective pronominale posesive, la pers. I / a II-a,
ceea ce anticipează prezenţa monologului liric / adresat ...., ca mod de
expunere.

- verb la modul indicativ, timpul imperfect, timp al evocării, căruia i se


asociază sentimente de melancolie, de regret.

- verb la modul indicativ, timpul viitor / modul condiţional-optativ, ce


exprimă o dorinţă, o aspiraţie.

Din punct de vedere stilistic, titlul conţine ... (figură de stil), ce


sugerează....
În concluzie, titlul prefigurează mesajul poetic, anticipând tema
şi ideile exprimate de poet.