Sunteți pe pagina 1din 1

Ce este planul de afacere?

Planul de afacere este un document scris, pregătit de întreprinzător, care


proiectează toate elementele relevante interne şi externe, de regulă, cerute de
înfiinţarea sau dezvoltarea unei afaceri. Planul de afacere este un instrument pentru
fundamentarea unei afaceri.

Care este diferenţa dintre planul de afacere şi studiul de fezabilitate?

Un studiu de fezabilitate este un plan de început, care se întocmeşte atunci când se


are în vedere o investiţie majoră. Ca şi conţinut se aseamănă cu planul de afacere,
dar are un caracter mult mai tehnic şi economic.

Elementele studiului de fezabilitate vor trebui, pe cât posibil, să fie redate în


variante comparative şi în mod absolut necesar să scoată în evidenţă avantajele şi
dezavantajele, pentru a se putea decide asupra soluţiilor optime.

Se recomandă să fie întocmit de o organizaţie neutră ce ar putea să fie angajată de


beneficiar (întreprinzător). Este util să participe, de regulă, diferite grupuri de
specialişti de profil.

Studiul de fezabilitate este bun pentru a decide dacă o afacere, care are la bază o
investiţie serioasă, merită să fie înfiinţată şi precede planul de afacere