Sunteți pe pagina 1din 9

Aprobat,

Director General

Planul de prevenire şi protecţie


pentru anul …………….
Loc de Persoana care
Măsuri Măsuri de Acţiuni în
Nr. muncă/ Măsuri Măsuri Termen de răspunde de
Riscuri evaluate igienico- altă scopul realizării Observaţii
crt. post de tehnice organizatorice realizare realizarea
sanitare natură măsurii
lucru măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lucrari de
Existenta unor
Orice alta Delimitarea fizica,
organizare initiativa semnalizarea prin
Existenta unui grupuri Beneficiarul
de santier care indicatoare de
plan de sanitare si a lucrarii
Depozitarea in conduce securitate si Intreg personalul care
organizare spalatoarelor
1. Cadere de la mod ordonat si la marcarea cailor intra in santier, inclusiv
Dotarea cu Permanent Managerul de
acelasi nivel numai in diminuare de circulatie si vizitatorii sa poarte EIP
Pastrarea sapun, lavete proiect
locurile special a nivelului acces obligatoriu
curateniei si prosoape
desemnate de risc Efectuarea si
Truse de prim Sef santier
pastrarea
ajutor
curateniei
Folosirea de Combate-
aparate si rea pe cat Sa se lucreze cu
dotari speciale posibil a EIP
Instruire
Verificarea riscurilor corespunzator, Beneficiarul
speciala Dotarea cu Interventiile la retelele
vizuala a la sursa verificat periodic Permanent lucrarii
sapun, lavete electrice vor fi executate
integritatii Control si cu minim doua
2. Electrocutare Dotare cu EIP si prosoape NUMAI de personal
conductorilor, periodic protectii cand se Managerul de
Truse de prim calificat si TEMEINIC
a legaturii la vizand intervine la proiect
Examen ajutor INSTRUIT
pamant, a masurile panouri electrice
psihologic
tablourilor de Dotare cu covor Sef santier
electrice electrosec electroizolant
uritate
3. Manipulare Folosirea Instruire privind Dotarea cu ______ Acordarea de Permanent
manuala centurilor modul corect de creme pauze de
abdominale manipulare antibactriene refacere a

1
lucratorului
Constituirea Beneficiarul
echipelor care lucrarii ____
Organizarea manipuleaza
si antimicrobi
lucrului in echipe mase intr-un Managerul de
ene
folosind lucratori numar adecvat proiect
Truse de prim
cu conditie fizica de persoane incat
ajutor
buna sa nu Sef santier
depaseasca
posibilitatile
individuale
Echipamente Personalul care Dotarea cu Beneficiarul
le de munca utilizeaza sapun, lavete lucrarii
de ridicat sa echipamente de si prosoape.
4. Manipulare
fie verificate munca de ridicat Truse de prim ______ Verificari ISCIR Permanent Managerul de -------
mecanica
ISCIR sa fie instruit ajutor proiect
ISCIR
Sef santier
Respecta
Respectarea
Deplasarile in rea cailor
cailor de acces si
santier vor fi de acces
mentinerea lor Beneficiarul
5. Deplasari, numai in Instruirea
Marcarea cailor Dotarea cu curate lucrarii
stationari in zone interes de personalul
de acces sapun, lavete Se vor monta la
periculoase serviciu si cu ui cu
pedestre si a si prosoape loc vizibil Permanent Managerul de ____
instiintare privire la
zonelor Truse de prim indicatoare de proiect
prealabila a circulatia
periculoase ajutor securitate privind
conducatorului interna a
viteza de Sef santier
locului de mijloacelor
deplasare in zona
munca de
santierului
transport
Echiparea Beneficiarul
personalului din Dotarea cu lucrarii
Atentie, comunicarile
Folosirea unui santier cu sapun, lavete Comunicari
6. Comunicari accidentogene duc la
cod de telefoane mobile si prosoape ______ numai in scop Permanent Managerul de
accidentogene majoritatea accidentelor
comunicare sau alte Truse de prin oficial proiect
grave
echipamente de ajutor
comunicare Sef santier
7. Deplasari sub Dimensiunile Marcarea Dotare cu _____ Atentie sporita Permanent Beneficiarul ______
efectul propulsiei de gabarit ale traseelor sapun, lavete Executarea de lucrarii

2
echipamente
lor de munca
sa nu fie
supradimensio
nate in raport
cu spatiul
echipamentelor
existent in
de munca si prosoape manevre sub Managerul de
si sub efectul santier
Montarea Truse de prim conducerea proiect
gravitatiei Dotarea
indicatoarelor de ajutor sefului de satier
echipamentelo
limitare a vitezei Sef santier
r cu instalatii
de
semnalizare
acustica si
vizuala

Surpari, Montarea
sprijinirilor
Caderi de la conform
Inaltime, instructiunilor
de folosinta,
Caderi de Asigurarea
Dotarea cu EIP
obiecte, stabilitatii
a tuturor
sprijinirilor,
lucratorilor din
Manipulare Protectia Benrficiarul
santier Examen
mecanica, lucratorilor se Dotarea cu lucrarii
Lucrari de psihologic Monitorizare
va face sapun, lavete Se lucreaza atat la
2 fundatii Purtarea EIP pentru permanenta de
Deplasari sub inaintea si prosoape Permanent Managerul de adancime cat si la
(excavatii) efectul gravitatiei, darii in este obligatorie personalul catre
Trusa de prim proiect inaltime
care urca conducatorul
folosinta a ajutor
la inaltime locului de munca
Temperatura si schelei, Sef de santier
EIP special pt.
umiditatea Varificarea se
lucrul la inaltime
aerului, va efectua de
(centuri, hamuri,
catre
etc.) si purtarea
Zgomot generat conducatorul
antifoanelor
de utilajele locului de
specifice munca
respectiv,
Calamitati Mentinerea

3
utilajelor in
naturale parametrii
(traznet ,vant, tehnici de
inundatii, etc.) functinare

Manipulare
manuala si
Beneficiarul
mecanica,
Instruire Dotarea cu Monitorizarea lucrarii
Lucrari de Folosirea Examen
speciala, sapun, lavete permanenta a
3 cofrare si Cadere de la centurilor psihologic
si prosoape lucrarii de catre Permanent Managerul de _____
armare inaltime si de la abdominale si pentru
Dotarea cu EIP Trusa de prim conducatorul proiect
betoane acelasi nivel, a centurilor de electricieni
special ajutor locului de munca
(camine) siguranta
Sef santier
Electrocutare,

Caderi de obiecte

Manipulari
mecanice de
Folosirea Beneficiarul
materiale,
corecta a Dotarea cu Monitorizarea lucrarii
Lucrari de balustradelor, sapun, lavete permanenta a
4 Caderi de la
turnare Folosirea Instruire si prosoape ______ lucrarii de catre Permanent Managerul de _____
inaltime,
beton mastilor de Trusa de prim conducatorul proiect
praf si/sau ajutor locului de munca
Substante
masti de gaze Sef santier
chimice

Folosirea
centurilor
Lucrari de Cadere de la abdominale si Examen Beneficiarul
5 inchideri inaltime, a centurilor de Dotarea cu psihologic Monitorizarea lucrarii
siguranta, sapun, lavete pentru permanenta a
- zidarii Manipulare Folosirea Instruire si prosoape lucratorii lucrarii de catre Permanent Managerul de _____
- pereti manuala de corecta a Trusa de prim care conducatorul proiect
metalici obiecte, balustradelor, ajutor lucreaza locului de munca
Folosirea la inaltime Sef santier
Caderi de obiecte mastilor de
praf si/sau

4
masti de gaze
Folosirea de
Cadere de la
echipamente
Lucrari de acelasi nivel, Dotarea cu Examen
in stare foarte Beneficiarul
montaj sapun, lavete, psihologic
buna de Monitorizarea lucrarii
instalatii Electrocutare, prosoape si pentru
functionare, Folosirea EIP si permanenta a
6 racorduri de creme de lucratorii
Executarea de a permisului de lucrarii de catre Permanent Managerul de _____
canalizare, Manipulare protectie a care
sprijiniri de lucru cu foc conducatorul proiect
alimentari cu manuala si fetei lucreaza
maluri daca locului de munca
apa, gaze mecanica, Trusa de prim in spatii
adancimea Sef santier
naturale ajutor inchise
depaseste
Arsuri, flame
1,5m
Folosirea
centurilor
Cadere de la abdominale si
Instruire, Beneficiarul
inaltime, a centurilor de
Dotarea cu Monitorizarea lucrarii
Lucrari de siguranta, Examen
Instruire sapun, lavete permanenta a
7 izolatii Manipulare Folosirea psihologic
speciala, si prosoape lucrarii de catre Permanent Managerul de _____
termice si manuala, corecta a pentru
Trusa de prim conducatorul proiect
hidroizolatii balustradelor, electricieni
Dotarea cu EIP ajutor locului de munca
Substante Folosirea
special Sef santier
chimice mastilor de
praf si/sau
masti de gaze
Folosirea
centurilor
Lucrari de Cadere de la abdominale si
8 finisaje Examen Beneficiarul
acelasi nivel, a centurilor de
- zugraveli Dotarea cu psihologic Monitorizarea lucrarii
siguranta,
sapun, lavete pentru permanenta a
Manipulare Folosirea
Instruire si prosoape lucratorii lucrarii de catre Permanent Managerul de ______
manuala, corecta a
Trusa de prim care conducatorul proiect
balustradelor,
ajutor lucreaza locului de munca
Substante Folosirea
la inaltime Sef santier
chimice mastilor de
praf si/sau
masti de gaze

5
Folosirea
centurilor
abdominale si
Instruire, Beneficiarul
a centurilor de
Dotarea cu Monitorizarea lucrarii
Lucrari de Cadere de la siguranta, Examen
Instruire sapun, lavete permanenta a
9 amenajare acelasi nivel, Folosirea psihologic
speciala, si prosoape lucrarii de catre Permanent Managerul de ______
si placari Metode de lucru corecta a pentru
Trusa de prim conducatorul proiect
exterioare gresite balustradelor, electricieni
Dotarea cu EIP ajutor locului de munca
Folosirea
special Sef santier
mastilor de
praf si/sau
masti de gaze
Instruirea
1.Proiectarea de
lucratorilor Dotarea cu
aschii, stropi, Interblocarea
Dotarea cu Dotarea cu cu privire protectori a
material abraziv protectorilor in
mijloace de sapun, lavete la riscurile masinilor – unelte Sef departament
sau alte corpuri timpul
protectie si prosoape existente impotriva Permanent ----------
de la functionarii
individuale si Trusa de prim si a aschiilor, spanului Sef atelier
echipamentele echipamente
colective ajutor lucrului in desprinderilor de
tehnice sau lor tehnice
conditii de materiale, etc.
sculele portabile
securitate
Instruirea
Urmarirea lucratorilor Dotarea
2. Neutilizarea
personalului Dotarea cu cu privire lucratorilor cu
echipamentului Asigurarea
10 Atelier privind utilizarea sapun, lavete la riscurile E.I.P. Sef departament
individual de E.I.P. si a
logistica mijloacelor de si prosoape existente corespunzator Permanent --------
protectie si a mijloacelor de
protectie din Trusa de prim si a activitatii ce Sef atelier
celorlalte mijloace protectie
partea sefului de ajutor lucrului in urmeaza a fi
din dotare
formatie conditii de desfasurata
securitate
Control medical
Acolo
3. Zgomot Mentinerea periodic Dotarea cu
unde este
generat de utilajelor in Obligativitatea sapun, lavete Efectuarea Sef departament
posibil,
masini-unelte, parametrii purtarii si prosoape determinarilor de Permanent ---------
personalul
scule portabile, tehnici de antifoanelor Trusa de prim noxe profesionale Sef atelier
va lucra
etc. functionare Diminuarea ajutor
prin rotatie
timpului de lucru
4. Electrocutare Verificarea Dotarea cu Dotarea cu Efectuare Mentinerea Permanent Sef departament ---------

6
a
masuratori
directa si
vizuala a lor PRAM.
indirecta : cabluri E.I.P. si mijloace instalatiilor
integritatii Control
desizolate, prize de protectie sapun, lavete electrice in
conductorilor, periodic
si intrerupatoare necesare si prosoape parametri optimi
a legaturii la tematic
deteriorate, lucrului la/cu Trusa de prim de functionare. Sef atelier
pamant, a vizand
tablouri electrice instalatii ajutor Dotare cu covor
tablourilor masurile
neasigurate prin electrice electroizolant
electrice. de
inchidere, etc.
electrosec
uritate.
Dotare cu E.I.P.
5. Stralucirea
specific operatiei
arcului electric siMontarea Dotarea cu Instruirea Stabilirea si
de sudare.
contrast puternic panourilor de sapun, lavete personalul amenajarea Sef departament
Supravegherea
intre faza de protectie si a si prosoape ui privind locurilor unde se Permanent ----------
lucratorilor unde
sudare si cea de sistemului de Trusa de prim specificul efectueaza Sef atelier
exista pericol de
privire a mediului ventilare ajutor lucrarilor lucrarea
incendiu si
inconjurator
explozie
Montarea
6. Deplasari, Dotarea Executare Delimitarea fizica,
indicatoarelor de
stationari in zone echipamentelo Dotarea cu a de semnalizarea prin
limitare a vitezei.
periculoase (pe r tehnice cu sapun, lavete manevre indicatoare de Sef departament
Autorizarea
cai de acces instalatii de si prosoape sub securitate si Permanent --------
meseriilor
auto, sub sarcina semnalizare Trusa de prim conducere marcarea cailor Sef atelier
(macaragii,
mijloacelor de acustice si ajutor a sefului de circulatie si
legatori de
ridicat, etc.) vizuale de lucrare acces
sarcina)

Existenta unui Existenta Orice alta


Aranjarea plan de unor grupuri initiativa Efectuarea si
Activitati 1. Cadere de Respectarea
11 de birou la acelasi nivel
adecvata a organizare sanitare care pastrarea Permanent Sef birou
instructajelor SSM
birourilor si Dotarea cu conduce la curateniei
rafturilor pentru a Pastrarea sapun si diminuarea

7
curateniei
nivelului de
permite prosoape
risc
deplasarea in Pastrarea Truse de
siguranta ordonata a prim ajutor
documentelor
Combate-
rea pe cat
Folosirea de
posibil a Atentionarea
aparate si dotari Interventiile la tabloul
Dotarea cu riscurilor personalului Sef birou
speciale Instruire Permanent electric si instalatiile
sapun si la sursa privind pericolul
2. Verificarea vizuala privind masuri de electrice vor fi executate
prosoape Control electric prin
Electrocutare a integritatii electrosecuritate NUMAI de personal
Truse de periodic aplicarea de
prizelor si calificat si TEMEINIC
prim ajutor vizand autocolante
stecherelor. INSTRUIT
masurile de specifice
electrosecu
ritate
Instruire privind
Acordarea de
modul corect de
pauze de
manipulare Sef birou ____
refacere a
Organizarea
3. Manipulare Truse de lucratorilor
-------------- manipularii ______ Permanent
manuala prim ajutor pentru a preveni
maselor folosind
suprasolicitarea
lucratori cu
fizica
conditie fizica
buna
Montajul
4. Deplasari echipamentului
sub efectul informatic Aplicarea de Atentie sporita
Truse de
propulsiei si (calculator autocolante _______ Mod de lucru Permanent Sef birou ____
prim ajutor
sub efectul imprimanta, informationale corespunzator
gravitatiei Xerox) in conditii
de siguranta
5.Suprasolicita Ritm de munca Normarea Truse de Crearea Evaluarea Permanent Sef birou _____
re psihica, mare (lucru corecta a prim ajutor unui cadru profesionala a
tulburari frecvent peste sarcinilor de ambiant de lucratorilor
emotionale si program), munca in spatiu lucru,
psiho- monotonia muncii, si timp evitarea
somatice operatii repetitive, discutiilor
conflicte sau relatii prelungite

8
in
tensionate cu
contradictor
colegi sau sefi
iu
Pozitionarea
Pozitii de lucru
echipamentelor
defectuoase/ Pauze
de calcul astfel Dotarea cu
6. Solicitare vicioase la Trusa de scurte la Sef
incat sa nu scaune Permanent ----------
fizica folosirea prim ajutor fiecare ora departament
afecteze starea ergonomice
echipamentelor de de lucru
fizica a
calcul
lucratorilor
7.
Temperatura
aerului prea
Se vor efectua
scazuta in Asezarea Instruirea
verificari periodice Reglarea
birou in birourilor asfel Curatarea lucratorilor
privind temperaturii Permanent
anotimpul incat curentii de periodica a privind utilizarea
functionarea in functie de in perioada Sef birou ---------
calduros aer sa nu filtrelor de corecta a
parametrii normali mediul calda
datorita reglarii afecteze direct aer aparatelor de
a instalatiei de aer exterior
necorespunzat lucratorii climatizare
conditionat
oare a
instalatiei de
aer conditionat
Mentinerea in
Montarea Control La fiecare doua
8. Radiatii timpul lucrului a Curatarea
ecranelor de medical ore se va face o
monitor distantei de periodica a Permanent Sef birou -------
protectie specific pauza de zece
computer minim 50 cm fata ecranului
suplimentare periodic minute
de ecran
Distributia
9. Nivel de Montarea in Curatarea
birourilor astfel
ilumunare numar suficient a corpurilor de
incat lumina sa ------- ------- Permanent Sef birou ------
artificiala corpurilor de iluminat si a
cada din partea
scazut in birou iluminat ferestrelor
stanga

Intocmit,