Sunteți pe pagina 1din 11

Pasteurizator cu placi

Se va stabili bilantul termic pentru fiecare zona a schimbătorului de căldură.


Bilanţul termic

Zona I (de recuperare)

t1=5°C
t2= 22°C
Qprimit = Qcedat = Qtransmis
Qprimit = necesarul de căldură pentru preîncălzirea suc (W);
Qcedat = căldura cedată de agentul termic
Qcedat= Qlapte ieşită – Qlapte intrată
Qprimit = mL´cL (t2L – t1L)
Qcedat = mat´cat (t1at – t2at)
mL = cantitatea de lapte = 9218,145 kg
mat = cantitatea de agent termic
CL = căldura specifică a sucului
Cat = căldura specifică a agentului termic
t12 = temperatura de intrare a sucului = 6°C
t22 = temperatura de ieşire a sucului = 22°C
t1at = temperatura de intrare a agentului termic-suc = 58°C
t2at = temperatura de ieşire a agentului termic-suc = 40°C

9218.145
Qp  ´3,935622 6  20,154W Qp

8´3600  
Qcedat 20,1549
mat     0,2845kg / s
c at t1at  t 2 at 3,9356 58  40  3,9356 ´ 18

Zona II (recuperare)
Semnificaţiile analog cu zona I (recuperare)

9214.4578
Qp  ´ 3,9356 38  22   20,14169W
8 ´ 3600
Zona III
Qp = Q c
Qp = mL´cL(t2L – t1L)
Qc= mat´i´x
mat = cantitatea de agent termic (abur)
i = căldura latentă de vaporizare (kJ/kg´grd) = 4,19

9240,7706
Q primit  ´ 3,9356 75  38  46,5710W
8 ´ 3600
Qp 46.5710
m at    11 .1148kg / s
4.19 4.19

x=1

Zona IV (de menţinere)

Q = 0 (t1 = t2)
t = 20 secunde

Zona V (de prerăcire)

Qp = mL´cL(t1L – t2L)
Qc = mat´cat (t2at – t1at)
cat = 4,19

9203,3962
Qp  ´ 3,9356 40  30  12,5766W
8 ´ 3600

12,5766
m at   0,3001kg / s
4,19 25  15

Zona VI (de răcire)

9199,709
Qp  ´ 3,9356 30  4  32,6863W
8 ´ 3600
32,68 3
mat  1,5602 g/sk
4, 9 051 
Dimensionarea termică

Dimensionarea termica presupune verificarea suprafetei de transfer termic a


pasteurizatorului ales.

q = K´A´Dtmed
q = fluxul termic (debitul căldurii transmise) (W)
k = coeficientul total de transmitere a căldurii (W/m2K)
A = aria suprafeţei de transfer termic (m2)
Dtmed = diferenţa medie de temperatură între agentul cald şi agentul rece (°C)
Coeficientul total de transmitere a căldurii se consideră k = 500 W/m 2K (pentru lichidele
organice care condensează k este cuprins între300 şi 800 W/m2K).

Zona I

6°C ¾® 22°C
40°C ¾® 58°C

34°C ¾® 36°C

t1  t 2
Dt med   40°C
t1
ln
t2
Zona II

22°C ¾® 38°C
58°C ¾® 75°C

36°C ¾® 37°C
t1  t 2
Dt med   50°C
t1
ln
t2
Zona III

38°C ¾® 75°C
100°C ¾® 120°C

62°C ¾® 45°C
t1  t 2
Dt med   55°C
t1
ln
t2

Zona IV - se menţine temperatura zona III

Zona V

30°C ¾® 40°C
15°C ¾® 25°C

15°C ¾® 32,5°C

t1  t 2
Dt med   23°C
t1
ln
t2

Zona VI

4°C ¾® 30°C
0°C ¾® 6°C

40°C ¾® 24°C

t1  t 2
Dt med   12°C
t1
ln
t2
Coeficientul total de tranfer de căldură se calculează cu relaţia:

1
k=
1 δ med 1
+ +
α1 λ otel α 2

k = coeficientul total de transmitere a căldurii (W/m2K)


a1 = coeficient parţial de transmitere a căldurii al sucului (W/m2K)
a2 = coeficient parţial de transmitere a căldurii a agentului termic apă
(W/m2K)
l = conductivitatea termică a materialului peretelui plăcii (W/m2K)
d = grosimea peretelui plăcii (m)

Zona I

Calculăm a1 (suc agent termic)


a1 = coeficient parţial de transfer termic al agentului termic (W/m2K)
Se calculează criteriul Reynolds
d ech ´  ´ w
Re 

tmed = 40°C
 = vâscozitatea dinamică a suc la temperatura medie (Pa´s) =
= 18,04´10-4;
 = densitatea suc la temperatura medie = 1,029 kg/m3;
w = viteza suc agent termic = 1,5 m/s;

4´ S
d ech   8mm
P
0,008 ´ 1,029 ´ 1,5
Re   6,8447 - regim de curgere turbulent
18,04 ´ 10 4
Se calculează coeficientul Prandtl la tmed = 49°C

cp × η
Pr =
λ

cp = căldura specifică a suc la 49°C;


 = vâscozitatea dinamică a suc la 49°C;
l = conductivitatea termică a suc la 49°C;
3,9356 × 18,04 × 10 4
Pr = = 14,343
0,495

0, 25
 Pr 
 
 Prp= 0,95

Pentru perete, valoarea criterială Nusselt este:


0, 25
 Pr n

m
Nu  c ´ Re ´ Pr 
 Prp 
 

unde: c = 0,065
m = 0,78
n = 0,46

Nu = 0,65´6,8440,78´14,3430,46´0,95 = 205,89

α1 × d ech Nu × λ
Nu = Þ a1 = d
λ ech

205,89 × 0,495
a1 = 0,008
= 12739,44 W/m2K

Se calculează a 2
a2 = coeficient parţial de transfer termic al suc (W/m2K)
tmed = 13,5°C
0, 25
 Pr 
Nu  c ´ Re m ´ Pr n   = 227,57
 Prp 
 

Nu × λ 227,57 × 0,495
a2 = d ech
= 0,008
= 14080,89 W/m2K

Înlocuind aceste valori (aapă şi asuc) vom calcula coeficientul total de transmitere
a căldurii în zona I a pasteurizatorului.

1 1
k= =
1 δ 1 1 0,005 1
+ med + + +
α apa λ otel α lapte 12739,44 46,5 14080,89
k = 3892,56 (W/m2K)

Se calculează aria suprafeţei de transfer termic pentru zona I a pasteurizatorului:

q 92790
A   0,47m 2
k ´ Dt med 3892,56 ´ 50

Zona II

Se calculează analog cu zona I, valorile calculate fiind aceleaşi:

a1 tmed = 66,5°C
a2 tmed = 30°C

A = 0,47 m2

Zona III

a1 tmed = 110°C

Wabur × d ech × ρ abur 30 × 0,008 × 0,579


Re = = = 10689,23
η abur 0,013 × 10 3

ca × ηa 4230 × 0,013 ×10 3


Pr = = 2 = 0,08
λa 68,3 ×10
Nu = 0,065´10689,230,78´0,080,46´0,8 = 22,52

0, 25
 Pr 
 
recuperare @  Prp 
 

22,52 × 0,683
α1 =
0,008
= 1922,5 W/m2K
a2 = 14080,89 W/m2K

Înlocuind valorile a1 şi a2 în relaţia coeficientului total de transfer termic se


obţine:
1
k= = 5602,24
1 0,005 1
+ +
1922,5 46,5 14080,89

Aria suprafeţei de transfer termic pentru zona III a pasteurizatorului se obţine:

87290
A= = 0,31m 2
5602,24 × 50

Zona IV

Analog cu zona III, A = 0,31 m2

Zona V

a1 ; tmed = 20°C

d ech × ρ apa × w apa 0,008 × 998 × 1,5


Re = = = 11976
η apa 1000 × 10 6

capa ´apa 4190´1000´10 6


Pr    6,99
lapa 59,9´10 2

Nu = 0,065´119760,78´6,990,46´1,05 = 252,68

252,67 × 59,9 × 10 2
α1 = = 18918,6
0,008
a2 = 12739,44

1
k= = 4189,35
1 0,005 1
+ +
12739,44 46,5 18918,6

54580
A= = 0,4m 2
41489,35 × 29,1

Zona VI
a1 ; „ar” = apă răcită ; tmed = 2,5°C

d ech × ρ ar × w ar 0,008 × 1000 × 1,5


Re = = = 6703,9
η ar 1790 × 10 6

car × ηar 4,230 ×1790 ×10 6


Pr = = 2 = 13,74
λar 55,1×10
Nu = 0,065´6703,90,78´13,740,46´1,05 = 219,31

219,31 × 55,1 × 10 2
α1 = = 15104,97
0,008
a2 = 14080,89

1
k= = 4086,63
1 0,005 1
+ +
15104,97 46,5 14080,89

141680
A= = 3,02m 2
4086,63 × 11,47

Dimensionarea mecanică

Zona I

a) Calculul numărului de plăci în zona I

A 0,47
n1 = n1 = = 2,61 @ 3 plăci
f 0,18

A = aria suprafeţei de transfer termic m2


n1 = numărul de plăci pentru zona I
f = aria suprafeţei de transfer a unei plăci (m2) = 0,18 m2
(Placă TERMOFRIG T5000, Tab. 13.11. Pag. 674, Manualul inginerului de industrie
alimentară)

b) Calculul numărului de pachete în zona I

n1
z1 =
2m

m = coeficient care se calculează cu relaţia:


G
G = W´S´m´ Þ m  W ´ S ´ 
m = 0,73;

(Tab. 13.9. Pag. 645, Manualul inginerului de industrie alimentară)

3
z1   2,05 @ 2 pachete
2 ´ 0,73

Zona II

a) Calculul numărului de plăci în zona II

A 0,47
n2  n1   2,61 @ 3 plăci
f 0,18

A = aria suprafeţei de transfer termic m2


n2 = numărul de plăci pentru zona II
f = aria suprafeţei de transfer a unei plăci m2 = 0,18 m2

b) Calculul numărului de pachete în zona II

n2
z2 
2m

m = coeficient; m = 0,73;

3
z2   2,05 @ 3 pachete
2 ´ 0,73

Zona III
a) Calculul numărului de plăci în zona de pasteurizare

A 0,31
n3  n3   1,72 @ 2 plăci
f 0,18

b) Calculul numărului de pachete în zona III

n3 2
z3   @ 2 pachete
2m 2 ´ 0,73

Zona IV

A 0,3
a) n4  n4   2 plăci
f 0,18

n 2
b) z 4  2m  2 ´ 0,73  2 pachete
4

Zona V

A 0,4
a) n5  n5   3 plăci
f 0,18

n 3
b) z 5  2m  2 ´ 0,73  3 pachete
5

Zona VI

A 3,02
a) n6  n6   16,7 @ 17 plăci
f 0,18

n 17
b) z 6  2m  2 ´ 0,73  12 pachete
6

S-ar putea să vă placă și