Sunteți pe pagina 1din 118

Echipamente profesionale pentru creșterea

eficientă a porcilor și a păsărilor

®
CELE MAI BUNE PRODUSE LA CELE MAI BUNE PREȚURI

F E E D S YS T E M S

Grower Select® este o marcă înregistrată a noştrii, printr-un sistem eficient de distribuţie.
firmelor Hog Slat şi Georgia Poultry şi este Echipa de ingineri şi responsabili tehnici de
concepută să aducă UN PLUS DE VALOARE calitate se asigură că produsele Grower Select
clienţilor noştrii. Noi producem şi vindem sunt conform aşteptărilor Dumneavoastră.
produsele Grower Select® direct clienţilor

2 GROWER SELECT www.hogslat.ro


Sistem Furajare

Sisteme de Dozator Furaj


4-8 Model Oferta 9-15 16
Distribuire Furaj SowDROP

17-18 Sistem Furajare Lanț 19-20 Silozuri Furaj 21 Șnec rigid

Sisteme de
22 Hrănitoare Păsări 23-24 25-26 Sistem Furajare Pui
Hrănire Păsări

27 Sisteme Furajare 28-29


Echipamente
Curcani Pentru Cuibare
Sistem furajare cu șnec - Un singur descărcător

Ofertă
șnec
rajare cu
Sistem fu un singur
i
Contact
: (30 m) ş r
c ă rc ă to
des

°
siloz, 30
n tr u d e scărcare 75
ntă pe mode l
anspare in siloz,
Pâlnie tr rcător simplu d el 75
ă d
HS524 Kit desc VC de 3 m mo 75
1 5 2 0 K IT Tu b din P le x ™ m odel
H S row-F el 75
1 MS1503
1 Șnec G VC de 45°mod
P 75
11 A -7 5 C o t d in m o d e l t. 80 mm
120
HSF
3 0 u p lă d in PVC tor model 75 m m , d iam. ex 5 m
MS15 3 C ă 5
descărc m. int. 7 e de 3,6
1 HSAT75
-C Adaptor re din PVC, dia mm, cu lungim
c ă d e 8 8 ,9 e l 7 5
2 HS675 Tub . int. mod
ere diam furajare
9 GL7580
Tub căd ere clemă linie 75
4 HSDT0
03 d
Kit prin e control , model
1 n it a te d fu ra ja re, 1 CP
HS531 U
lectric li
nie roxy Plu
s
șarea Contactaţi
1 HS593 G2-EU Motor e e proximitate P cm, pentru ata
o r d 1 0 ,2
1 HS1032
3 Senz ranță reprezentantul local HS
de sigu
1 HS10 Agrafă ă d ere
1 d
tubului anizat
e c pentru a primi o ofertă
60638 lv at
9 Lanț ga cap cârlig zinc personalizată şi
b c u
60673 Șuru
50 o cotaţie de preţ!
6 0665
25
4 GROWER SELECT www.hogslat.ro
Sistem furajare cu șnec - Două descărcătoare

Ofertă uș nec
hrană c
is te m livrare
S
ct: (15 m) scărcătoare
Conta e
Două d

oz,
are sil
ntru d escărc
are ntă pe el 75
transp z, mod
Pâlnie lu din silo z în tandem
,
5 r e a p tă r s im p s il o
HS5 2 d ă to in
cărc plu d
2 Kit des cărcător sim
K IT
it d e s el 75
0
HS52 TKIT K
d e l 75 3 ,0 5 m mod
1 o e 5
HS520 m PVC d odel 7
1 Tub de row-Flex™mmodel 75
3 1
e c G e 4 5 °
MS150 5 Șn PVC d el 75 mm

H S FA-7 Cot din in PVC mod r model 75 diam. ext. 80 m
80 5 3 3 0 C u p lă d
c ă r c ă to t. 7 5 m m, e d e 3 ,65
MS1 5-C r des iam. in lungim
2
HSAT7 Adapto ere din PVC, d 88,9 mm, cu model 75
2 5 T u b c ă d m . in t. r a ja r e
HS67 dere dia linie fu RPM
2
GL758 03
0 Tub că dere clemă W 356
1
S D T 0 K it p r in
e c o n tr o l
a ja r e 0,75 k
H d fur
1
HS531
Unitate lectric linie
tor e lus ea
Contactaţi 1 5 9 3 M o roxy P atașar
1
HS
3 2 3 G2-EU Trifazic r o x im itate P cm, pentru
HS1 0 p 10,2
reprezentantul local HS 1 r de
Senzo de siguranță
r a fă r e
pentru a primi o ofertă
HS10 A g
i de că
d e
1
60638
tubulu lvanizat zincat
personalizată 3 La n ț g a cârlig
r u b c u cap
şi o cotaţie de preţ!
60673
Șu
25 0 678
6
15
Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com GROWER SELECT 5
Adăpost pentru pui (120 m lungime) cu 3 linii de hrănire

Ofertă
Contact:
Adăpost pentru
pu
120 m lungime/ i
3 linii de
furajare
4 dispozitive de
hrănire la
fiecare 3 m de
țeavă furajare
Adăpost pent
ru pui, 120 m
114 lungime, 3 lin
HSPFT175-41 ii de furajare,
0 4 hrănitoare pe
3 Tub de hrănire conducte de 3
HSFA-44-500 cu Ø 44 mm, m
Șn 3 m lungime,
456 HS8000B ec Grow-Flex™ 4 orificii
model-44, 15
12 Dispozitiv clas 2m
HS532-15 ic de hrănire
Ki în flux, cu 14
t ac cesorii pentru spații
descărcător
3 (in cl ud e clemă şi izol
HS532KIT ator)
114 Kit descărcăto
52151 r simplu cu ru
Clemă pentru lment
114 HSH022 linia de hrănire
Contactaţi Cârlig pentru
linia de hrănire
reprezentantul local
Georgia Poultry
pentru a primi o ofertă
personalizată şi o
cotaţie de preţ!

6 GROWER SELECT www.hogslat.ro


Clădire îngrăsătorie pentru 1.000 de capete, Grow-FlexTM

Ofertă
Adăpost îngrăsătorie pentru
Contact:
1.000 de capete
Grow-Flex™cu extensie

2 HS525 Pâlnie transparentă pentru descărcare siloz, dreaptă


1 HS521KIT Descărcător dublu model 75 cu rulment și deflector
1 HS521TKIT Descărcător dublu în tandem cu placă de transfer, model 75
49 MS15031 Tub de PVC de 3,05 m model 75
500 HSFA-75 Șnec Grow-Flex™ model 75
6 MS15330 Cot din PVC de 45° model 75
12 HSAT75-C Cuplă din PVC model 75 Contactaţi
22 HS675 Adaptor cădere model 75 reprezentantul local
12 GL7580 Tub cădere din PVC, diam. int. 75 mm, diam. ext. 80 mm
4 HS531 Kit prindere clemă linie furajare model 75 HS pentru a primi o
4 HS593 Unitate de control ofertă personalizată şi
2 HS520KITA Kit descărcător simplu cu rulment și adaptor pentru unitate de control
model 75 o cotaţie de preţ!
2 HS10323G3-EU Motor electric linie furajare, 3/4 CP cu reductor cu 256 RPM
model 75
2 HS10323G2-EU Motor electric linie furajare, 1 CP, model 75
2 HS10 Senzor de proximitate Proxy Plus
24 60638 Agrafă de siguranță 10,2 cm, pentru atașarea tubului de cădere
250 60673 Lanţ galvanizat
130 60665 Șurub cu cap cârlig zincat

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com GROWER SELECT 7


1.200 boxe pentru gestaţie scroafe, Grow-FlexTM

Ofertă
staţie
s e m in are/ ge
In
e capete
ct: 1.200 d w-Flex™ cu
Conta ro
Șnec G
ex te n s ii

reaptă
r c a r e siloz, d ctor
escă i defle del 75
n tă p entru d cu rulment ș transfer, mo
ar e 5 de
transp odel 7 placă
Pâlnie ător dublu m tandem cu
ă r c în 7 5
HS525 IT
Desc dublu m model
rcător 5
2
H S521K IT Descă PVC de 3,0 m model 55
1 1 T K u b d e e 3 ,0 5
HS52 30 T VC d del 75
1 S 1 5 0 Tu b de P -Flex™ mo el 55
M ro w mod
16
M S1501
0 Șnec G row-Flex™ model 75
G
24 8
HSFA- 5
75 Șnec PVC de 4 ° l 75 5
190 e
HSF A - 5 Cot din in PVC mod l 55
2472 S15330 u p lă d m o d e 75
6
M
5 - C
C
p lă d in PVC cător model re model 75
T 7 C u ă r a ja 5
H S A
-C rd e s c nie fu r odel 5
6 SAT55 Adapto ere clemă li ie furajare m l, model
55
24 H
7 5 K it pr in d
c le m ă li n
n it a te d e contro model 55 Contactaţi
HS 6 dere pentru u ărcăre,
6
HS531
Kit prin de control lment și adaptor pentru kit desc fazic reprezentantul local
2 6 n it a te lu c u ru a d a p to r M Tri
HS53 U tor simp lment și 356 R P zic
8 S 5 9 3 K it descărcă tor simplu cu ru re 0,37 kW 50 RPM Trifa HS pentru a primi o
H ITA s c ă rc ă fu ra ja k W 2

HS556 ITB
K Kit de lectric linie 0,75 ontrol ofertă personalizată şi
2 re furajare te de c
H S556K G1-EU Moto r electric linie afe cu unita
6 21 oto
HS103 3G3-EU M zator furaj s roafe, mode
cro l 55 o cotaţie de preţ!
8 S1032 Do r a j sc c o li e r
H fu u
2 S S D -CU D ozator re reglabil c
H de
8
HSSD
55 Tub că lvanizat cat
1192 S76000 L a nț ga cap cârlig zin
H c u
1200 0673 Șurub
6
1308 0665
6
654

8 GROWER SELECT www.hogslat.ro


Sisteme de distribuire furaj UN SINGUR DESCĂRCĂTOR
SINGLE UNLOADER

12 13
5 7 8
14
4

6 9

16
15
9
11
TWIN UNLOADER

3 11
10

Model Diam. tub (OD) Capacitate kg/min. Putere motor/kW Lungime max. sistem Lungime max. extensie
Model 55 55 mm 7 0,25 45 m 56 m
DOUBLE TANDEM
0,37 76 m 86 m
Model 75 75 mm 23 0,37 24 m 38 m
0,56 45 m 56 m
0,75 61 m 75 m 2) Kituri descărcătoare
Model 90 90 mm 45 0,37 9 m 19 m A) Descărcător simplu cu rulment şi placă de transfer
0,56 27 m 38 m HS556KIT...................................................... Model 55
0,75 45 m 56 m HS520KIT...................................................... Model 75
HS557KIT...................................................... Model 90

1) Pâlnii transparente
Nu trebuie decât să priviţi înspre pâlnie pentru a observa potenţialele
probleme cu livrarea hranei. Pâlnia este fabricată prin injecţia de
policarbonat transparent, rezistent la impact. Pâlnia Grower Select se
potriveşte pe orice deschidere de 406 mm.
HS524..... Pâlnie transparentă pentru descărcare siloz, la 30°
HS525.. Pâlnie transparentă pentru descărcare siloz, dreaptă Descărcător cvadruplu cu rulment şi placă de transfer
HS530......................... Kit accesorii pâlnii descărcare siloz Descărcător cvadruplu HS522KIT.................................................................. Model 55

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com GROWER SELECT 9


TWIN UNLOADER TWIN TANDEM UNLOADER
SINGLE UNLOADER SINGLE TANDEM UNLOADER

UN SINGUR
SINGLEDESCĂRCĂTOR
UNLOADER UN SINGUR DESCĂRCĂTOR
SINGLE TANDEM UNLOADER ÎN TANDEM DESCĂRCĂTOR
TWIN UNLOADER DUBLU DESCĂRCĂTOR
TWIN TANDEM UNLOADER DUBLU ÎN TANDEM DOUĂ DESCĂRCĂTOARE
DOUBLE TANDEM DUBLE DOUĂ DESCĂRCĂTOARE
DOUBLE TRANSFER DUBLE ÎN TANDEM

TWIN UNLOADER TWIN TANDEM UNLOADER


DOUBLE TANDEM DOUBLE TRANSFER

DOUBLE TANDEM DOUBLE TRANSFER

C) Descărcător dublu cu rulment, placă de transfer şi placă


A) Descărcător simplu cu rulment şi placă de transfer B) Un singur descărcător în tandem cu placă de transfer deflectoare
HS556KIT.................................................................. Model 55 HS556TKIT.................................................... Model 55 HS555KIT...................................................... Model 55
HS520KIT...................................................... Model 75 HS520TKIT.................................................... Model 75 HS521KIT...................................................... Model 75
HS557KIT...................................................... Model 90 HS557TKIT.................................................... Model 90 HS558KIT...................................................... Model 90

D) Descărcător dublu în tandem cu placă de transfer E) Descărcător dublu cu rulment şi placă de transfer dublă F) Descărcător dublu în tandem cu placă de transfer dublă
HS555TKIT.................................................... Model 55 HS555KITDT.................................................. Model 55 HS555TKITDT................................................ Model 55
HS521TKIT.................................................... Model 75 HS521KITDT.................................................. Model 75 HS521TKITDT................................................ Model 75
HS558TKIT.................................................... Model 90 HS558KITDT.................................................. Model 90 HS558TKITDT................................................ Model 90

10 GROWER SELECT www.hogslat.ro


Sisteme de distribuire furaj

12 13
5 7 8
14a 12
4

6 9

15
16
11
9 14b

3 10
11

1
3) Tub din PVC de 3 m cu mufă
MS15010....Model 55 diam. ext. 55 mm, grosime perete 2,50 mm
2 MS15031....Model 75 diam. ext. 75 mm, grosime perete 3,25 mm
MS15040....Model 90 diam. ext. 90 mm, grosime perete 3,50 mm

GROW-FLEX
TM

6) Șnec Grow-Flex™
Procesul nostru de fabricaţie
inovator realizează un șnec
mai solid şi mai durabil, cu o
rezistenţă superioară la îndoire şi
rupere, mai bună decât în cazul
4) Cuplă tub PVC 5) Cot din PVC de 45° cu mufă șnecurilor standard.

HSAT55-C................................................................. Model 55 MS15310.....Model 55 diam. ext. 55 mm x 2,50 mm, rază de 1,50 m HSFA-55.................................................................... Model 55
HSAT75-C................................................................. Model 75 MS15330....Model 75 diam. ext. 75 mm x 3,25 mm, rază de 1,50 m HSFA-75.................................................................... Model 75
HSAT90-C................................................................. Model 90 MS15340......Model 90 diam. ext 90 mm x 3,50 mm, rază de 1,60 m HSFA-90.................................................................... Model 90

8) Lanţ şi clemă EMT


R000060673........................ #2 lanţ cu bucle duble, galvanizat
7) Șurub cap cârlig 9) Agrafă de siguranță 10,2cm, pentru atașarea
60678............................... #2/0 lanţ cu bucle duble, galvanizat
60655..................................... 6,35 mm x 88,9 mm galvanizat 606733..........................................#1 lanţ cu bucle duble, inox tubului de cădere
606655............................................. 6,35 mm x 88,9 mm inox 60399.............................. Clemă EMT de 76,2 mm, galvanizat 60638..... Agrafă 10,2 cm pentru ataşarea tuburilor de cădere

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com GROWER SELECT 11


11) Tub cădere
Componentele tuburilor de cădere care formează
sistemul telescopic. A
A – Adaptor tub cădere
B – Tub cădere superior, PVC transparent
C – Tub cădere inferior, PVC transparent
D - Agrafă D
Model A B C D Un singur tub
10) Adaptoare cădere furaj
55 HS655 GL7580 GL8590 60638 GL7580
• Eliberare hrană 100 %
• Conexiuni sigure ale clemei cu îmbinări suprapuse pentru a preveni 75 HS675 GL7580 GL8590 60638 GL7580 B
pătrunderea apei.
• Fabricat din nailon rezistent la uzură în loc de polimer 90 HS690 HSDT001 HSDT006 60638 HSDT001
• Se potriveşte cu tipurile existente de tuburi de hrănire
HS655........................................................................ M55/220 Unitate comandă HSDT001 HSDT006 60638 HSDT001
HS675........................................................................ M75/300
HS690........................................................................ M90/350 HSDT001......................................................... 100 mm diam. int. x 105 mm diam. ext x 3,65 m
HSDT002....................................................... 76,2 mm x diam. int. x 81 mm diam. ext x 3,65 m
HSDT003..................................................... 90,5 mm diam. int. x 95,25 mm diam. ext x 3,65 m
HSDT004......................................................... 100 mm diam. int. x 105 mm diam. ext x 1,83 m
HSDT005.......................................................... 84 mm diam. int. x 88,9 mm diam. ext x 1,83 m C
HSDT006......................................................... 106 mm diam. int. x 111 mm diam. ext x 3,65 m
GL7580........................................................ ID 75 mm, diam. ext 80 mm (comandă per metru) D
GL8590........................................................ ID 85 mm, diam. ext 90 mm (comandă per metru)

14a) Motoreductor acţionare directă (256 rpm)


14b) Motoreductor acţionare directă (352 rpm)
Motoreductoare
Grower Select sunt furnizate complete cu motor, pinion, cablu de
92 cm şi o sticlă de 440 ml de ulei pentru angrenaje.
13) Kit prindere clemă linie furajare Sunt monofazate sau trifazate.
HS536....................................................................... Model 55 HS10322G2-EU ,55 Kw motoreductor 356 RPM 3Ph 50Hz 230/400 V
12) Unitate de control pentru linie furajare HS531....................................................................... Model 75 HS10323G2-EU 0,75 Kw motoreductor 356 RPM 3Ph 50Hz 230/400 V
Unitate de 230 volţi pentru toate modelele. Include con de cădere. HS537....................................................................... Model 90 HS10323G3-EU 0,75 Kw motoreductor 250 RPM 3Ph 50Hz 230/400 V
HS689........................................... Fără senzor de proximitate HS540...................................................................... Model HR HS10324G2-EU 1,1 Kw motoreductor 356 RPM 3Ph 50Hz 230/400 V

12 GROWER SELECT www.hogslat.ro


15) Kituri descărcătoare de extensie
Replacement Parts List
Part Image Part Number Description

HS536 Kit Direct Drive w/ Tube Anchor-M55

HS531 Kit Direct Drive w/ Tube Anchor-M75

HS537 Kit Direct Drive w/ Tube Anchor-M90

HS540 Kit Direct Drive w/ Tube Anchor-HR

HS556KITA Unloader Kit Single 55 With A/B and Control unit Adapter

G) Kituri descărcător simplu cu rulment şi adaptor pentru unitatea


de control HS520KITA Unloader Kit Single 75 With A/B and Control unit Adapter
16) Con cădere
H) Descărcător simplu cu rulment şi adaptor cădere
HS556KITA............................................................... Model 55 • Pentru sistemele de șnec modelele 55, 75 şi 90
HS520KITA............................................................... Model 75
HS557KITA Unloader Kit Single 90 With A/B and Control unit Adapter
HS566KITB............................................................... Model 55
HS520KITB............................................................... Model 75 HS591KIT................Con de cădere pentru unitatea de control
HS557KITA............................................................... Model 90
HS557KITA Unloader Kit Single HR With A/B and Control unit Adapter

Proxy Plus
• Cablajul izolat oferă o protecţie superioară a circuitelor
• Poate fi utilizat în orice frecvență 50/60Hz
• Cel mai bun senzor de proximitate de pe piaţă!
• Controlul prin apăsare de buton elimină necesitatea şurubelniţelor!
HS10....................................................................... Proxy Plus

Tub cădere flexibil


Proxy Classic HSFLX-2563F........Tub de cădere flexibil diam. int. de 76 mm,
• Înlocuieşte Choretime® OEM cod 34255.
galvanizat (rolă de 7,6 m)
HSFLX-2564F...... Tub de cădere flexibil diam. int. de 89 mm,
HS09.................................................................. Proxy Classic galvanizat (rolă de 7,6 m)

Indicator nivel furaje


FEED LEVEL INDICATOR
Elimină necesitatea urcării pe scări alunecoase, îngheţate pentru a Manufactured in the U.S.A. for Hog Slat Inc./Georgia Poultry

verifica nivelul de furaje în orice condiţii meteo. Instalarea indicatoa- Cu Feedfas Fără Feedfas
relor pentru silozuri vă vor permite să aflaţi imediat nivelul din siloz
de la peste 60m depărtare. Puteţi chiar să configuraţi SISTEMUL
DE ALARMĂ existent să vă anunțe pe telefon atunci când nivelul de
furaje este redus...
• Instalaţi senzorul magnetic pe marcajul silozului
Feedfas Agitator siloz
• Conectaţi-l la sistemul de alarmă prin intermediul • Reduce înfundarea silozurilor prin
unor cabluri telefonice accesibile. NU ESTE NE- redirecţionarea fluxului de furaje
CESAR SĂ ADUCEŢI UN CABLU DE 220 VOLŢI dinspre centrul conului.
PÂNĂ LA SILOZ. • Reduce separarea particulelor de
• Alarma vă anunță prin telefon atunci când nivelul de furaj şi eliberează în mod uniform
furaje scade sub o valoare critică. Puteţi chiar să furajul.
programaţi sistemul să vă comunice în ce siloz este • Conul agitatorului greu din
există un nivel redus. polietilenă se montează pe inelul
HDL540............................................Indicator nivel furaje siloz inferior al silozurilor noi sau vechi.
HDL59065-952.......Senzor magnetic pentru marcajul silozului FF1000...................................................Agitator siloz Feedfas

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com GROWER SELECT 13


Descărcător simplu Descărcător dublu
HS556.......................................................................Model singular 55 HS555...........................................................................Model dublu 55
HS520.......................................................................Model singular 75
Descărcător cvadruplu, fără accesorii
HS521...........................................................................Model dublu 75
HS557.......................................................................Model singular 90 HS558...........................................................................Model dublu 90 HS522.............................................. Model 55 cu rulment şi accesorii

Cleme U pentru tub


CLAMP200.................................................................Clemă tub de 50
CLAMP225.................................................................Clemă tub de 57
CLAMP275.................................................................Clemă tub de 69
CLAMP300.................................................................Clemă tub de 76
Ansamblu placă de transfer dublă Capac de acces pentru descărcătoare CLAMP325.................................................................Clemă tub de 82
CLAMP350.................................................................Clemă tub de 88
HS541.......................... Ansamblu placă de transfer dublă HS526.............................. Capac de acces descărcătoare CLAMP400.............................................................. Clemă tub de 101

Ușițe pentru descărcătoare Placă de transfer


Bilă agitator de 76,2 mm HS523-12...................................................................... Simplu şi ansamblu ușiță
HS527...................................... Bilă agitator de 76,2 mm HS523-17........................................................................Dublu HS523........................ Placă de transfer şi ansamblu ușiță

Agitator siloz furaje cu bilă


• Utilizează mişcarea șnecului pentru a agita furajul.
•Proiectată pentru a reduce înfundarea sistemului de hrănire şi lipirea
furajului de pereţii silozului.
• Contribuie la fluxul liber al furajului şi reduce separarea.
• Montare simplă: se glisează în placa de service.
• Rămâne în poziţie verticală fără să se mişte.
8070840000................................... Agitator siloz furaje cu bilă

14 GROWER SELECT www.hogslat.ro


HSAB45UP HSAB55C

HSAB75C HSAB90U

Ansamble rulmenți
HSAB45UP.....................................................................................................................................................................................Rulment model 45
HSAB55C........................................................................................................................................................................................Rulment model 55
HSAB75C........................................................................................................................................................................................Rulment model 75
HSAB90U........................................................................................................................................................................................Rulment model 90

Prelungire
Ansamblu ax rulment
Elimină problemele cu ruperea
şi blocarea șnecului atunci când
furajarea se efectuează din
primul siloz care este parte a unui
sistem în tandem. Cu ajutorul
ansamblului ax rulment prelungit
puteţi deschide ușița glisantă şi
puteţi îndepărta deflectoarele de
furaj care cauzează înfundarea, Fără prelungire ansamblu ax rulment
aceasta fiind deja prevenită
de axul prelungit care trece
prin ambele descărcătoare ale
silozurilor aflate in tandem.
Ansamblul ax rulment standard
este dotat cu un tub restrictor
pentru a preveni umplerea
excesivă a interiorului șnecului.
Sistemul ax rulment prelungit pur
şi simplu extinde tubul restrictor
înainte către ultimul siloz din
Cu ansamblu ax rulment prelungit
sistemul tandem.
Demontaţi ansamblul ax
rulment existent de pe primul siloz
din sistemul tandem. Tăiaţi țeava
galvanizată la lungimea dorită,
dar cu 5 cm peste descărcătorul
celui de-al doilea siloz din sistemul
tandem. Introduceţi țeava tăiată
în interiorul șnecului şi ataşaţi
noul ansamblu ax rulment în
descărcătorul primului siloz.
HSAB75E-10......................................................................................................................... Ansamblu ax rulment prelungit model 75 pentru GSI
HSAB75EC-10.............................................................................. Ansamblu ax rulment prelungit model 75 pentru Choretime şi Grower Select
HSAB75E-8....................................................................................................... Țeavă de 4m galvanizată pentru ansamblul ax rulment prelungit

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com GROWER SELECT 15


SOW DROP
Corpul solid din polipropilenă cu protecție UV al dozatorului de
furaje pentru scroafe rezistă la temperaturi ridicate și scăzute.
Capacitate mare de 5,4kg și clemă pentru notițe.
HSSD55...............................................Model 55/Model 236
HSSD558..................... Model 55/Model 236 capacitate 6 L
HSSD75................................................................ Model 75
HSSD90................................................................ Model 90

Glisor de închidere
Designul cu deschidere deschidere în partea
în partea superioară superioară. Glisorul pentru
permite instalarea ajustarea cantitații de furaj
dozatorului direct pe este rezistent la decolorare,
liniile de hrănire. Dotat având litere ştanţate în loc
cu capac lateral mare de simboluri imprimate pe
de acces. suprafaţă.

Dozatorul de furaje
Grower Select pentru
scroafe utilizează un
cablu durabil din oţel Ansamblu tub cădere ajustabil
inoxidabil în loc de Tub de cădere ajustabil din plastic cu
colier care poate fi înlocuit pentru țevile
cablu din nailon pentru de furajare de 60mm. Design universal
a controla bila de Fiind fabricată din plastic de densitate mare, bila de cu parte superioară în formă de pâlnie
închidere. Cablul trece închidere dintr-o bucată nu necesită umplerea ei cu pentru a preveni pierderile de hrană.
prin garnituri care pot fi greutăţi. Cablul de ridicare poate fi înlocuit fără a HS76000............................. Ansamblu tub de cădere ajustabil
înlocuite. dezasambla bila. 76000-2......................................................... Colier de schimb

16 GROWER SELECT www.hogslat.ro


GROW-DISK
TM

Sistemele Grow-DiskTM oferă cea mai flexibilă gamă de


sisteme de hrănire. Furajați camerele de maternitate sau
rândurile de gestaţie printr-un singur sistem.
• Reduce numărul de motoare. În numeroase tipuri de aranjare,
sistemul Grow-Disk™ va necesita DOUĂ motoare în loc de PATRU.

• Costurile instalaţiei electrice sunt MAI MICI. Toate motoarele pot


fi amplasate în dreptul conexiunii electrice reducând costurile de
cablare.

• Granulele sunt mai puţin deteriorate în comparaţie cu sistemele de


șnec.

• Datorită faptului că sistemul nu este controlat de un comutator din


sistemul de hrănire din capăt, porcii pot fi scoşi din orice boxă fără a
afecta sistemul.

Începe cu un lanţ superior!


• Lanţul Grow-Disk™ este din oţel cu rezistența
mare în loc să fie un lanţ galvanizat. Căldura
produsă de procesul de galvanizare slăbeşte Coturi de cea mai bună
lanţul şi îi permite să se întindă. Grow-Disk™ nu calitate
se întinde, eliminând necesitatea de a fi reglat
frecvent pentru a menţine lanţul întins. Carcasele sunt fabricate din
polimeri întăriţi cu fibră de sticlă
• Grow-Disk™ utilizează discuri de nailon în locul durabilă în loc de polipropilenă
discurilor de polipropilenă utilizate de alte mărci. pentru a rezista ani de zile.
Nailonul are proprietăţi anti-uzură superioare în Roata din fontă se roteşte pe
comparaţie cu polipropilena... Lanţul Grow- un ax din oţel inoxidabil şi pe
Disk™ va rezista mai mult timp la uzură. un rulment cu bilă capsulat, cu
frecare redusă, pentru fiabilitate
• Grow-Disk™ este unidirecţional... lanţul nu se pe termen lung.
poate mişca niciodată invers!

WL10211009............................................................ Lanţ cu discuri Ø 44 mm, pas de 71,5 mm WL10222012.................. Colţ de 90° fără direcţie de acţionare, pentru conductă de 60 mm, cu
şuruburi şi piuliţe

Țeavă Grow-DiskTM
Țeavă de furajare galvanizată,
grosime de 1,25 mm, elimină
Unitate de acţionare Grow-DiskTM problemele asociate sistemelor
cu tuburi PVC. Secţiunile lungi
Fabricată din oţel inoxidabil 304
de 6 m nu se îndoaie, reducând
cu un motor foarte eficient de 1,5
numărul de puncte slabe din
kW. Roţi dinţate din oţel cu două
sistem care cauzează uzura
comutatoare de siguranţă, câte
prematură a discurilor. Tubul
unul pe dispozitivul de tensionare
are diametrul exterior de 60 mm.
a lanţului şi pe capacul de acces.
Cuplă cu 25 % mai groasă cu
Este echipată cu o tijă de fixare de
lungime suplimentară şi patru
siguranţă, în loc de cablu sau sistem
şuruburi pentru conectare sigură.
cu arcuri. Se conectează perfect cu
cupa de umplere din oţel inoxidabil.
WL818174......................................................................... Tub galvanizat (în segmente de 6 m)
WL10022000............................................................................................... Unitate de acţionare WL10222002............................................................................. Cuplaj tub, cu şuruburi şi piuliţe

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com GROWER SELECT 17


Buncăr de încărcare
Buncărul de încărcare cu 1 sens, fabricat din oţel
Adaptor cădere inoxidabil, include și reglaj de cantitate, cu sens de
Adaptor cădere Grow-DiskTM drept acţionare, pentru țeavă de 60 mm
HS660S.............................................................................................................. Adaptor cădere WL603304....................................................................................................... Descărcător siloz

Tub telescopic
Tub telescopic transparent, cu clemă de fixare, tuburi cu
diametrul exterior 70 şi 75 mm, lungime telescopică maximă Carcasă anti-ploaie pentru colţ
de 1,85 m Carcasă anti-ploaie pentru colţul de 90°, inclusiv garnitură şi şuruburi, pentru 60 mm
WL10322000........................................................................................................ Tub telescopic WL10222037....................................................................................Husă anti-ploaie pentru colţ

Automatizare
Automatizare HS III, pentru 1 lanţ transportor şi un
sistem de încărcare prin șnec, operare manuală
şi automatizată, sistem de pornire a lanţului cu
Tub de control temporizator analogic (impulsuri la 30 min.) şi apoi a
Tub de control cu Ø 60 mm, complet transparent, cu opritor interior pentru conducte, inclusiv 2 cleme de sistemului cu șnec cu declanşare temporizată, oprire
fixare din oţel inoxidabil (AISI 304) prin senzor (lanţ/șnec).

WL10221007-SET ����������������������������������������������������������������������������������������������� Tub de control WL820323.............................................................................................................. Automatizare

Conexiune siloz Cuplă pentru lanţ


Conexiune siloz cu obturator, flanşă verticală cu OD 440 mm, fabricată din oţel inoxidabil. Cupla pentru lanţ este întărită și servește pentru un pas de 71,5 mm al lanțului cu discuri.
WL200101......................................................................................................... Conexiune siloz WL10211019.............................................................................................................. Cuplă lanţ

18 GROWER SELECT www.hogslat.ro


Silozuri furaje
Furnizăm silozuri potrivite necesităţilor dumneavoastră, cu o gamă largă de
capacităţi şi cu şase diametre diferite. Utilizarea de materii prime certificate
de la cel mai bun producător de oţel din Europa asigură o calitate maximă şi o
durată lungă de viaţă.
Silozuri galvanizate cu 4 picioare
Silozuri galvanizate cu 4 picioare
Capacitate Înălţime totală cu Înălţime de
Ø nr. Unghiul Capacitate (δ=650 kg/m3) cuşcă de siguranţă umplere
D

Model m inele conului inferior m3 tone m m


SYSG180/1T60N 1,80 1 60º 4,54 2,95 4,41 3,79
SYSG180/2T60N 1,80 2 60º 7,55 4,91 5,55 4,93
SYSG180/3T60N 1,80 3 60º 10,56 6,86 6,69 6,07
A

SYSG210/1T60N 2,10 1 60º 6,61 4,30 4,68 4,15


SYSG210/2T60N 2,10 2 60º 10,70 6,96 5,82 5,29
ra carga SYSG210/3T60N 2,10 3 60º 14,79 9,61 6,96 6,43
C

o fill SYSG210/4T60N 2,10 4 60º 18,88 12,27 8,10 7,57


B

D
α
SYSG210/1T67N 2,10 1 67º 7,72 5,02 5,21 4,68
SYSG210/2T67N 2,10 2 67º 11,81 7,68 6,35 5,82
SYSG210/3T67N 2,10 3 67º 15,91 10,34 7,49 6,96
E

pies SYSG210/4T67N 2,10 4 67º 20,01 13,01 8,63 8,10


feet SYSG250/1T60N 2,50 1 60º 10,28 6,68 5,04 4,65

A
SYSG250/2T60N 2,50 2 60º 16,11 10,47 6,18 5,79
SYSG250/3T60N 2,50 3 60º 21,94 14,26 7,32 6,93
12,43
900

SYSG250/4T60N 2,50 4 60º 27,77 18,05 8,46 8,07

C
B
SYSG250/5T60N 2,50 5 60º 33,60 21,84 9,60 9,21
16,17 Silozuri galvanizate cu 6 picioare SYSG250/1T67N 2,50 1
α
67º 11,62 7,55 5,69 5,31
19,91 SYSG250/2T67N 2,50 2 67º 17,45 11,34 6,83 6,45
SYSG250/3T67N 2,50 3 67º 23,28 15,13 7,97 7,59

E
SYSG250/4T67N 2,50 4 67º 29,11 18,92 9,11 8,73
D

13,61 SYSG250/5T67N 2,50 5 67º 34,94 22,71 10,25 9,87


17,35 silo galvanizado de 6 Silozuri
patasgalvanizate cu 6 picioare

900
21,09 galvanized silo 6 legs Capacitate Înălţime totală cu Înălţime de
A

Ø nr. Unghiul Capacitate (δ=650 kg/m3) cuşcă de siguranţă umplere


24,83 Model m inele conului inferior m3 tone m m
modelo Ø nº SYSG275/1T60N
ángulo capacidad 2,75
capacidad 1 C altura total60º B altura carga 12,42 8,07 5,21 4,89
C
B

15,35 modelα m pies anillosSYSG275/2T60N


tolva capacity 2,75
capacity con
2 protección 60º
heigh to fill 19,19 12,47 6,35 6,03
SYSG275/3T60N 2,75 3 60º 25,96 16,87 7,49 7,17
19,09 ring SYSG275/4T60N
angle of total height 60º
hopper (δ=650
2,75 kg/m3) 4
w5 /s afety cage 60º
32,73 21,28 8,63 8,31
SYSG275/5T60N 2,75 39,50 25,68 9,77 9,45
E

22,83 SYSG320/1T60N 3 3,20 1 m


m pies m tons pies 60º m pies 18,27 11,88 5,60 5,43
SYSG320/2T60N 3,20 2
26,57 feet SYSG320/3T60N 3,20 3 feet 60º
60º feet 27,44
36,61
17,84
23,80
6,74
7,88
6,57
7,71
SYSG320/4T60N 3,20 4 60º 45,78 29,76 9,02 8,85
900

16,25 SG275/1T60N 2.75 9 1 SYSG320/5T60N


60º 12,42 3,20 8,07 5 5,21 17,0960º 4,89 16,04
54,95 35,72 10,16 9,99

18,99 Oferim o varietate


SG275/2T60N 2.75 de 9 silozuri
2 de
60º furaje din tablă12,47
19,19 galvanizată.
6,35 Contactaţi
20,83 6,03reprezentantul
19,78 Hog Slat local pentru mai multe detalii.
22,73 SG275/3T60N
capacidad C altura total2.75B altura
9 carga
3 60º 25,96 16,87 7,49 24,57 7,17 23,52
apacity
Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com
con protección heigh9to fill 4 SILOZURI FURAJE 19
26,47 SG275/4T60N 2.75 60º 32,73 21,28 8,63 28,31 8,31 27,26
3) Întreţinere durabilă şi uşoară
2) Menţinerea proprietăţilor nutritive ale furajului • Construcţie solidă, instalare uşoară şi întreţinere aproape
1) Scară uşor de utilizat inexistentă.
Galvanizare de 600 g/m², superioară galvanizării standard, • Şorţul hidroizolaţiei este un nou sistem care deviază apa
Scară de la sol până la acoperiş. Este disponibil şi un
iar ondulaţia tablei permite reducerea modificărilor prin marginea inferioară îndoită, evitând pătrunderea
acces demontabil ca opţiune pentru prevenirea accesului
temperaturii interioare şi evitarea condensului. acesteia în siloz, având astfel funcția de picurător.
neautorizat.

4) Gură de acces
Uşă cu curăţare dublă pentru a îmbunătăţi protecţia
împotriva apei. De asemenea, urmează unghiul unei pante
5) Ofertă flexibilă
interne, permiţând un flux mai bun al hranei şi evitând • De la 4,77 m³ până la 85 m³ cu şase diametre diferite. • Umplere mecanică şi/sau pneumatică. • Conuri inferioare la unghiuri
concentrarea prafului. de 45, 60º şi 67º.

20 SILOZURI FURAJE www.hogslat.ro


Sisteme de șnec rigide de 10 cm şi 15 cm
Cum să comandaţi...
7
6

1) Pâlnii transparente la 300


• Pentru deschidere de 40,6 cm a recipientului
HS524................. Pâlnie transparentă pentru descărcare siloz, 300
GFLX-2194.................................... Pâlnie neagră cauciucată la 300
9

2) Descărcător pentru 8
șnec rigid
5 4
• Cu arbore şi lagăr cu rulment
GRA-3036.....................................................................................10 cm
GRA-30371...................................................................................15 cm

3) Adaptor pentru montaj la 150


• Adăugaţi pentru a schimba unghiul șnecului rigid la
450 dacă doriţi 1
GBLK-11884....................................... Adaptor pentru montaj la 150

4) Șnec 2
•Alegeţi lungimea şi diametrul (include tub, șnec, fulie mare, curea,
conectori şi accesorii)
10 cm
GGBF41100.....................................................10 cm x 3,35 m
GGBF41500.....................................................10 cm x 4,57 m 6) Motor
GGBF42000.....................................................10 cm x 6,10 m
Nr. articol Descriere
15 cm
GGBF6111A.....................................................15 cm x 3,35 m G100-3.......... Motor de mare capacitate pentru șnec rigid de 8) Sistem descărcare
GGBF6161A.....................................................15 cm x 4,88 m 0,75 kW 208-230/460 v trifazic 10 cm
GGBF6211A.....................................................15 cm x 6,40 m GGK2574..........................................sistem descărcare la 90°
GGK1381.... sistem descărcare la 90° cu tub flexibil de 61 cm
5) Extensii șnec 7) Selectaţi fulia pentru GGK2578..........................................sistem descărcare la 45°
10 cm motor
10 cm 15 cm
GCE45000.........................................Extensie 10 cm x 1,52 m PBK2758................................. alezaj 15,8 mm x fulie Ø69mm GGK3381..........................................sistem descărcare la 90°
GCE41000.........................................Extensie 10 cm x 3,05 m PBK3658................................. alezaj 15,8 mm x fulie Ø91mm GGK3407..... sistem descărcare la 90°cu tub flexibil de 91 cm
GCE42000.........................................Extensie 10 cm x 6,10 m 15 cm GGK7181..........................................sistem descărcare la 45°
15 cm PBK3658................................. alezaj 15,8 mm x fulie Ø91mm
GCE65001.........................................Extensie 15 cm x 1,52 m PBK2578.............................. alezaj 22,2 mm x fulie Ø63,5mm 9) Bandă de sprijin șnec
GCE61001.........................................Extensie 15 cm x 3,05 m PBK2878................................. alezaj 22,2 mm x fulie Ø71mm • Lanţul nu este inclus
GCE61501.........................................Extensie 15 cm x 4,57 m PBK3678................................. alezaj 22,2 mm x fulie Ø91mm GGK3826............................... Bandă de sprijin șnec de 10 cm
GCE62001.........................................Extensie 15 cm x 6,10 m G3418-1.................................. alezaj 28,5 mm x fulie Ø89mm GGK3827............................... Bandă de sprijin șnec de 15 cm

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME DE FURAJARE 21


CLASSIC
A. B.

FLOOD
A) HS8000-7.......................... Tavă cu con cu adâncime mică
B) HS8000-1.......................................... Tavă cu con standard

O versiune îmbunătăţită a unui produs C. D.


important din domeniu, dispozitivul
clasic cu tăvi de hrănire prin flux este
construit din polipropilenă stabilizată
UV fără să conţină CADMIU sau C) HS8000-4............... Con de sprijin pentru muchia standard
D) HS8000-4F................ Con de sprijin pentru muchia extinsă
PLUMB. Accesele de curgere
sporesc cantitatea de hrană
din tăvi pentru a atrage puii,
iar zonele întărite sporesc G. H.
durata de viaţă a tăvilor. Chiar E. F.
şi garanţia este îmbunătăţită!
Garanţie de CINCI ANI!
Nou! o versiune de dispozitiv E) HS8000-5R.................. Con de sprijin cu capac demontabil
de hrănire care se potriveşte F) HS8000-6R............Capac demontabil pentru con de sprijin
cu conductele netede Big G) HS8000-9.................... Con de sprijin pentru tub de 45 mm
H) HS8000-10.... Capac demontabil pentru con de sprijin cu tub
Dutchman® de 45 mm de 45 mm

I. J.

I) HS8000-8.................................................. Grilă cu 8 accese


J) HS8000-2............................................... Grilă cu 14 accese

1. 2. 3. 4.
1) HS8000............ Hranitoare de pui cu grilă , 14 accese, suport con 3) HS8000D.....Hranitoare de pui cu grilă cu 14 accese, support de con
standard standard, tub cădere din doua bucati L.
K.
HS8000B.... Hranitoare de pui cu grilă cu 14 accese, support con HS8000F.....Hranitoare de pui cu grilă cu 14 accese,support de con
extins extins, tub cădere din doua bucati
2) HS8000A....... Hranitoare de pui cu grilă cu 8 accese, support con 4) HA8000E.....Hranitoare de pui cu grilă cu 8 accese, support de con
standard standard, tub cădere din doua bucati
HA8000C..... Hranitoare de pui cu grilă cu 8 accese accese, support HS8000G.....Hranitoare de pui cu grilă cu 8 accese, support de con K) HS8000-3F............. Dispozitiv de reglare pentru con extins
de con extins extins, tub cădere din doua bucati L) HS8000-3............Dispozitiv de reglare pentru con standard

22 HRĂNITOARE PUI www.hogslat.ro


Sisteme de hrănire păsări II F
ĂRĂ CABL
Întrebaţi-ne

U
TRO
despre troliile Pentru trolii, scripeţi şi cablu
fără cablu
1 consultaţi pagina 92-94.

7 12
2 6 8 10
4

9 Consultaţi pagina 24
11
3 5 Consultaţi pagina 22

2) Comutator control
1) Buncăr de alimentare nivel buncăr de furajare
linii de furajare Comutatorul “normal închis” complet
încorporat elimină pericolele şocurilor.
Buncăr de alimentare galvanizată de
Comutatorul este echipat cu un braţ reglabil
54 kg cu sistem de agățare în două
de setare a adâncimii de hrănire şi un
puncte montat în unghiul potrivit pentru
a preveni balansarea liniei de hrănire.
scut demontabil pentru hrană, pentru a 3) Kituri de descărcătoare
fi adaptat la diferite utilizări. Comutator
Poate fi montat şi cu sistem de agățare Kituri de descărcătoare pentru buncarele de alimentare a liniilor de
“normal închis” cablat în prealabil de
superioară într-un singur punct. Este furajare, complete, cu greutăţi, axe de ancorare şi echipamente.
110/220 volţi, 20 amperi max. -
expediată dezasamblată. HS532KIT.....................................Kit cu un singur descărcător
HS569-120...................................................................... 54 kg HS597..................Comutator control nivel cupă de alimentare HS533KIT.................................................. Kit încărcător dublu

4) Tub linii de hrănire 5) Tavă clasică de hrănire în flux


Construit din oţel galvanizat G90, format prin rulare, tubul de linie O versiune îmbunătăţită a unui
de alimentare Grower Select® are diametrul standard de ø44mm produs important din domeniu,
Îmbinarea are ondulaţii suplimentare per inci pentru o rezistenţă dispozitivul clasic cu tăvi de
suplimentară şi un manşon adânc lung de 5 cm în formă de burlan. hrănire prin flux este construit din
polipropilenă stabilizată UV fără
#HSPFT175-409...... Sistem hrănire păsări cu tub 1,75 4 pe 9 să conţină CADMIU sau PLUMB.
HSPFT175-410...... Tronson hrănire păsări cu tub ø 44mm (4 Accesele de curgere sporesc
hranitoare pe 3 m) cantitatea de hrană din tăvi pentru
#HSPFT175-809...... Sistem hrănire păsări cu tub 1,75 8 pe 9 a atrage puii, iar zonele întărite
6) Cârlig linie de hrănire
HSPFT175-810...... Tronson hrănire păsări cu tub ø 44mm (8 sporesc durata de viaţă a tăvilor.
hranitoare pe 3 m) HS8000.............................. Tavă clasică de hrănire în flux HSH022................................................................ Suport cârlig

8) Hrănitoare pentru control


linie, de mijloc
GROW-FLEX
TM

Hranitor de mijloc , echipata


complet cu cablu de 3 m, protecţie
7) Șnecul Grow-Flex™ cablu de 46 cm şi grilă cu 8 accese.
Procesul nostru de fabricaţie inovator realizează un șnec mai solid şi 115/230 volţi cu micro-comutator de 9) Clemă linie de hrănire
mai durabil, cu o rezistenţă care depășește performanţele șnecurilor 20 amperi Disponibilă doar cu grilă
standard. cu opt accese. pentru conductă de ø 44mm

HSFA-44-250.... Șnec flexibil pentru țeavă de 44 mm, rolă de 76 m HS8250................. Hrănitoare pentru control linie, de mijloc 52151................................................................... Clemă cârlig

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME DE FURAJARE 23


Consultaţi
pagina 25
Arc şocuri
10) Kwik-Start: Dispozitiv pentru demarajul HS17016.........................................Arc şocuri, 13 cm lungime
controlat la pui, se utilizeaza in primele 7 -12 zile
Singurul starter pentru pui conceput pentru a permite închiderea
completă atunci când se utilizează manşoane conice. Alegeţi dintre 11) Hrănitor control capăt linie
manşoanele opţionale.
Design robust, fără probleme, care utilizează un comutator cu paletă
HS577 .......................................................... Doar Kwik Start simplu pentru controlarea liniilor de hrănire. Completă cu cablu de 3
HS578L. Manşon conic cu sistem de blocare m, protecţie cablu de 46 cm şi grilă cu 8 spiţe. 115/230 volţi cu micro-
HS577-325......................................................Manşon de 8cm comutator de 20 amperi. - Disponibilă doar cu grilă cu opt accese.
HS577-600....................................................Manşon de 15cm HS8500-EU................................... Hrănitor control capăt linie

Kit anticățărare
include clemă şi role
HS532-15....Kit echipamente pentru cablul anticatarare la păsări

Cablu şocuri
Cablu galvanizat 1,5 mm 1x7
52260-250...........................................................Rolă de 76 m
52260-500.........................................................Rolă de 152 m
52260-1000.......................................................Rolă de 305 m
12) Motoreductoare Sistem blocare șnec şi kit acţionare
HS10321G1-EU............................................... Motoreductor de 0,37 kW 356 RPM Trifazic 50 Hz 230/400 V (furnizat cu şurub U şi piuliţe) HS538......................... Sistem blocare burghiu şi kit acţionare
HS9321D7-50P ..............................Motoreductor de 0,37 kW 364 RPM Trifazic 50 Hz 190/380 V, arbore de 15,875 mm (dimensionat pentru linia de hrănire a păsărilor)
HS9322D7-50P .............................Motoreductor de 0,56 kW 364 RPM Trifazic 50 Hz 190/380 V, arbore de 15,875 mm (dimensionat pentru linia de hrănire a păsărilor)

HB1002
617315
HSCA-1

Dispozitive de reglare cablu şi sfoară


617315.................................................................................................................................................. Dispozitiv de reglare cablu
HB1002......................................................................................................................................................Dispozitiv blocare cablu
HSCA-1..............................................................................................................................................Dispozitiv reglare cablu cădere linie de hrănire

24 SISTEME DE FURAJARE www.hogslat.ro


Fabricat din NAILON de calitate superioară
pentru rezistență mare. Manşoanele sunt
fabricate din polipropilenă cu rezistenţă
chimică. Se instalează uşor pe liniile de
hrănire existente.

Observaţi distanţa dintre manşonul conic şi linia de hrănire. Această distanţă permite tubului de cădere să
formeze un unghi drept complet asigurând oprirea completă a hrănirii. Dispozitivele de cădere nu se vor
slăbi şi nu vor cădea în timp. Atunci când instalaţi un starter pentru pui asiguraţi-vă că o faceţi astfel încât
Alegeţi dintre dispozitivul de cădere se pliază către partea carcasei în care se află ventilatorul.
Pliat manşoanele
HS577.......................................................................................Dispozitiv hrănire pui Kwik Start
opţionale* pentru
a obţine înălţimi 1) HS578L.......................................................................Manşon conic cu dispozitiv de blocare
diferite ale liniei de 2) HS577-325...............................................................................................Manşon de 8,25 cm
Deschis hrănire.
1. 2. 3. 3) HS577-600.............................................................................................Manşon de 15,25 cm

1.
1.
2.

3.

4.
2.

5. 3.
Chickmate - C
1) 521089.......................................Parte superioară Swivel-C
2) 5210905.............................. Parte superioară colier interior Chickmate RT-4A
3) 5210906................................ Parte inferioară colier interior 1) 521092.............Partea superioară pentru RT-4A Chickmate
4) 521090.........................................Parte inferioară Swivel-C 2) 5210920.......................................................Parte inferioară
5) 5210930..................................................................Manşon 3) 521098.....................................................................Manşon Reductor hrănire manşon coroană Chickmate
521096......................................................Piuliţă (4 necesare) 521096...................................................... Piuliţă (4 necesare) Manşonul coroanei poate fi utilizat împreună cu suportul pivotant
521095...Şurub de 13 mm (½”) pentru Swivel-C (4 necesare) 521097...............Şurub de 19 mm (¾”) - RT-4A Chickmate (4) Chickmate C şi RT-4A.
52109..........................................................Swivel- C complet 521091......................................................... RT-4A Chickmate 521088.......................................................... Manşon coroană

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME STARTER 25


Tăvi de hrănire premium Tăvi de hrănire standard Tăvi de hrănire economice
Nr. articol Dimensiuni Greutate/kg Grosime Nr. articol Dimensiuni Greutate/kg Grosime Nr. articol Dimensiuni Greutate/kg Grosime
G07101585 34 x 54 x 5 cm 181,4 1,1 mm 521102-BPL 30 x 53 x 4 cm 152 0,9 mm 52110A 33 x 53 x 5 cm 81,6 0,8 mm

Hi-Grow
HI-GROW este un dispozitiv de hrănire rotund din plastic, pentru
pui, conceput pentru hrănirea puilor mici cu vârsta de 1-15 zile. A
fost introdus pentru a reduce pierderile în comparaţie cu utilizarea
tăvilor standard de hrănire şi furnizează o sursă mai igienică de
Adăpătoare pentru pui hrănire pentru pui în comparaţie cu tăvile de bază.
499.............................................. Adăpătoare pentru pui, 3,8 L Dimensiuni: Capacitate totală:
Înălţime totală: 19,2 cm. 4-5 kg
Diametru tavă: 28 cm. Densitate recomandată:
Greutate tavă: 114 g 1 dispozitiv de hrănire la 50 - 100 pui.
Greutate cupă de
alimentare: 316 g
355900E
100 sau mai mult
1. 2.

3. 4.

Dispozitive de hrănire suspendate


1) HF-20G.........................................................................Dispozitiv de hrănire suspendat, 15 kg
2) PHF22................................................................ Dispozitiv de hrănire suspendat 10 kg plastic
3) 9112......................................................... Dispozitiv de hrănire suspendat 5,5 kg galvanizat
4) 914273......................................................... Dispozitiv de hrănire suspendat 18 kg galvanizat

26 SISTEME STARTER www.hogslat.ro


Dispozitiv hrănire pui de curcani Cumberland
Noul dispozitiv din plastic de la Cumberland pentru hrănirea puilor de curcani include numeroase caracteristici de îmbunătăţire a performanţelor
şi de economisire. Acest design nou împiedică pătrunderea păsărilor în dispozitivul de hrănire, reducând reziduurile din interiorul dispozitivului
de hrănire. Printre caracteristicile suplimentare se numără reglarea nivelului de hrănire, posibilitatea de reglare prin troliu a nivelului hranei şi
demontarea simplă a tăvii de hrană pentru curăţare uşoară.
Caracteristici dispozitiv hrănire curcani: • Un inel interior împiedică pătrunderea păsărilor în dispozitivul de
hrănire, reducând reziduurile din interiorul dispozitivului de hrănire
• Două tuburi de cădere pentru instalare şi înlocuire uşoară • Demontare simplă a tăvii de pe dispozitivul de hrănire pentru o
• Numeroase setări pentru nivelul de hrănire curăţare uşoară
• Disponibil pentru tubul de ø 44mm • Reglare prin troliu a nivelului hranei • Margine reţinere hrană
• Design durabil pentru longevitate

GC20000070............................................................................................................Dispozitiv hrănire Cumberland pui de curcani


GC2000064............................................................................................................................Troliu Cumberland cu setări multiple

TROLIU CU SETĂRI
MULTIPLE
Inelele reductoare ale
dispozitivului de hrănire
de pe linie sunt ridicate şi
coborâte uşor la nivelul
dorit cu ajutorul unui
troliu inovator, cu setări
multiple şi cu sistem de
blocare.

Cumberland
Dispozitive de hrănire curcani adulţi
Acest design clasic de dispozitive de hrănire este dotat cu tăvi din oţel complet galvanizat sau din plastic
şi plăci de protecţie din oţel complet galvanizat. Sunt oferite standard tăvi adânci cu fund în formă de “V”
pentru reţinerea hranei şi muchii abrupte orientate spre interior care reduc pierderile şi readuc hrana în
zona de hrănire. Dispozitivul de hrănire pentru curcani adulţi este, de asemenea, echipat cu un tub pătrat
de cădere durabil, mobil, din oţel. Designul cu tavă suspendată permite curăţarea uşoară şi reglarea
nivelului de hrănire.
Disponibil cu tavă de oţel şi cu tavă de plastic roşie sau verde

TUBURI DE CAPACITATE MARE


Cumberland oferă doar pentru hrănirea curcanilor adulţi un tub canelat de mare
capacitate de ø 5 cm care furnizează o rezistenţă suplimentară în comparaţie cu
tuburile tradiţionale fără îmbinări.

GC20000070.......................................................... Dispozitiv hrănire Cumberland curcani adulţi

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME FURAJARE CURCANI 27


Faceţi un pas înainte cu

EQUIPMENT
Aţi ales să sistemul
de producţie a ouălor
într-un mediu lipsit
de cuşti. Lăsaţi-ne
să vă ajutăm să
planificaţi sistemul
care vi se potriveşte
cel mai bine. Georgia
Poultry a făcut
echipă cu Potters
Poultry pentru a
oferi producătorilor
din SUA acces
la sistemele de
adăposturi de clasă
mondială.
Există sisteme
Potters pentru orice,
de la producţia locală
la scară mică până
la complexele pe
mai multe nivele cu
milioane de păsări.

28 SISTEME CUIBARE www.hogslat.ro


Benzi pentru ouă
Nr. articol Culoare Categorie Lăţime Lungime Tip cuib

XF966-840 Gri Premium 10 cm 256 m 10 cm Bandă laterală


XF966-1040 Gri Premium 10 cm 317 m Bandă lateral
XF966-1240 Gri Premium 10 cm 378 m Bandă laterală
62080-1020 Cafeniu Premium 20 cm 317 m Bandă centrală
62080-1220 Cafeniu Premium 20 cm 372 m Bandă centrală
62080-820 Cafeniu Premium 20 cm 256 m Bandă centrală
63037-850 Alb Standard 9,5 cm9,5 cm 260 m Bandă laterală
63037-1050 Alb Standard 9,5 cm 320 m Bandă laterală
63037-1250 Alb Standard 9,5 cm 381 m Bandă laterală
62037-840 Gri Premium 9,5 cm 256 m Bandă laterală
62037-1040 Gri Premium 9,5 cm 317 m Bandă laterală
62037-1240 Gri Premium 9,5 cm 378 m Bandă laterală
63040-850 Alb Standard 10 cm 260 m Bandă laterală
63080-820 Alb Standard 20 cm 256 m Bandă centrală
63080-1020 Alb Standard 20 cm 310 m Bandă centrală
63080-1220 Alb Standard 20 cm 372 m Bandă centrală
W7690589 Gri Premium 12,7 cm vândută/m Bandă laterală Wadeken

AGL16-37197

GC5000078
DP202111PB

AGL16-37206

AGL16-13185720 DP202112PB AGL16-37198

Aşternuturi pentru cuib


AGL16-37197.............................................................................. 14 x 24 cm Aşternut gazon gri
AGL16-37198............................................................ 8,3 x 24,1 cm Aşternut cuib maro cu degete
AGL16-37206........................................................ 14 x 23,8 cm Aşternut cuib albastru cu degete
GC5000078......................................... Aşternut cuib 216 bandă centrală degete negre AN2 (bandă centrală)
AGL16-13185720....................................................... Aşternut cuib deget maro 14,2 x 24,7 cm
DP202111PB................................................. Aşternut cuib economic 28 x 30,5 cm albastru gri
DP202112PB................................................. Aşternut cuib economic 30,5 x 33 cm albastru gri

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME CUIBARE 29


Standardul în industrie de peste 40 de ani!
Gestație, Inseminare și
31-36
Panouri despărțitoare Conversia într-un adăpost în stabulaţie liberă pentru
scroafe răspunde normelor pentru bunăstarea animalelor
Departamentul de Nord al companiei
Murphy-Brown a finalizat una dintre
37 Contact-O-Max conversiile cele mai ample din
industrie de la adăposturi cu boxe
individuale la adăposturi în stabulaţie
liberă. În ultimii patru ani toate fermele
companiei au fost transformate în
adăposturi cu stabulaţie liberă -
58.000 de scroafe în total.
38-41 Boxe Maternitate Keith Allen, Manager General al
Departamentului de Nord, ne-a vorbit
despre experienţa conversiei.
HOG SLAT: Keith, cum aţi ales tipul
sistemului de stabulaţie liberă?
KEITH ALLEN: „Cu mult înainte de a
anunţa planurile noastre de conversie,
42-44 Podele am vizitat mai multe tipuri de sisteme
de adăposturi din străinătate: ESF
(Sistemul electronic de furajare a
scroafelor), boxe cu acces liber şi
boxe colective cu staţii de furajare (le numim fronturi de normă întreagă. Gestionarea animalelor implică
furajare). Am considerat că fronturile de furajare sunt cele muncă suplimentară. În fiecare zi, sistemul informatic
45-46 Grătare mai convenabile din punct de vedere financiar, fiind şi cel imprimă o listă a animalelor care nu au fost înregistrate
la intrarea în staţia ESF în ziua anterioară. Un angajat
mai simplu de gestionat. La patru ani după conversie,
rezultatele susţin această decizie.” trebuie să identifice animalele şi să afle motivul. Este
HS: Ne poţi da mai multe detalii? bolnav animalul? Şi-a pierdut crotalia? Este defectă
KA: „Registrele noastre de producţie confirmă îmbunătăţiri staţia de furajare? Etc.”
ale oricărui parametru care poate fi luat în considerare şi „Pur şi simplu nu există costuri ale forţei de muncă
comparat: porci născuţi, porci înţărcaţi etc.. Registrele suplimentare sau nevoia de întreţinere în tipurile
47-48 Boxare PVC de producţie de fermă ale companiei arată o situaţie mai noastre de boxe cu fronturi de furajare.”
bună decât cea a majorităţii crescătorilor cu producţie „Boxele cu acces liber nu au aceleaşi probleme, dar
contractată, care folosesc boxe de gestaţie. Mortalitatea construirea lor este mai costisitoare şi prezintă un risc
scroafelor este neschimbată dacă o comparăm cu varianta mai mare de defectare a echipamentelor, din cauza
de boxare tradiţională din sistem. Agresivitatea este mai mecanismului de blocare a uşii. Există, de asemenea,
mică decât ne-am imaginat. Chiar dacă am anticipat riscul ca un angajat să blocheze din greşeală sau

49-50 Boxare garduri


un consum crescut al furajelor pe durata gestaţiei, am intenţionat animalele în boxe, iar atunci nu mai putem
observat că acesta a rămas, de asemenea, neschimbat.” vorbi despre stabulaţie liberă.”
din oțel HS: Gestionaţi şi alte tipuri de sisteme de stabulaţie HS: Cum s-a derulat tranziţia în ferme?
liberă cu care puteţi compara sistemul fronturilor de KA: „Tranziţia s-a derulat fără probleme; angajaţii
furajare? noştri preferă acum fronturile de furajare sistemului
KA: „Avem o unitate de mari dimensiuni pentru 10.500 de de boxe pe care l-am folosit anterior.”
scroafe, cu staţii de furajare ESF. Reparaţia şi întreţinerea
staţiilor de furajare necesită prezenţa unui angajat cu Continuă la pagina 31...
51-55 Hrănitoare
62 boxe pe fiecare rând (61 cm x 229 cm) Lungime 84 m dimensiune interioară 62 boxe pe fiecare rând (61 cm x 229 cm)

Lățime 12,85 m

GESTAȚIE - 500 DE SCROAFE - ÎNAINTE DE RECOMPARTIMENTARE

Lungime 84 m dimensiune interioară


Lățime 12,85 m

GESTAȚIE - 404 DE SCROAFE - DUPĂ RECOMPARTIMENTARE

...continuare de la pagina 30
HS: Care sunt cerinţele de proiectare de bază pe care le-aţi respectat?
KA: „Am proiectat boxele colective pentru a adăposti şase scroafe, cu 2,2 metri pătraţi per animal; există câte un front de
furajare pentru fiecare scroafă. Fronturile de furajare au o lăţime de 60,9 cm, iar panourile desparțitoare au o lungime de
45,7 cm. Lungimea panourilor este importantă; panoul trebuie să fie suficient de lung încât să treacă de umerii scroafei.
Prin extinderea peste umărul scroafei, aceasta se simte mai confortabil şi mai în siguranţă atunci când mănâncă.”
„Proiectul unităţii include boxe de reproducere pentru a adăposti scroafele între 35 şi 42 de zile după inseminare. După
verificarea gestaţiei, scroafele sunt grupate în funcţie de mărime şi sunt mutate în boxele colective.”
„A fost adăugat un procent de 3-5% de boxe în halele de gestaţie colective pentru a oferi un spaţiu vital de îngrijire pentru
orice animal care ar putea necesita îngrijiri suplimentare sau care trebuie să fie scos din boxele colective.”
HS: Aţi făcut modificări la proiect de-a lungul timpului?
KA: „Da, planul original includea cu 7% mai multe boxe în halele de gestaţie comună. Între timp am redus acest procent la
doar 3-5%. Am realizat, de asemenea, că nu este necesar să existe un culoar între rânduri în halele de gestaţie colective.
Am montat pur şi simplu fronturile de furajare, iar hrana este distribuită fiecărei scroafe. Unul dintre lucrurile care se pierd
în cazul stabulaţiei libere este capacitatea de a controla consumul individual de hrană. Se verifică scroafele din fiecare
boxă colectivă, astfel încât distribuitorul de hrană SowDROP nu trebuie să fie reglat la fel de des.”
„De asemenea, am adăugat uşi de acces la separatoarele boxelor colective, pentru a facilita trecerea dintr-unul în altul.
Acestea constau în doi stâlpi amplasaţi la o distanţă suficientă unul de celălalt încât să permită trecerea unei persoane,
cu un separator mobil deasupra, pentru a împiedica trecerea animalelor. Nu mai trebuie să sărim peste separatoarele
boxelor colective pentru a verifica scroafele.”
* Uşile de acces pot fi văzute într-o fotografie la pagina 31
HS: Cum au fost văzute schimbările de către clienţii Smithfield?
KA: „Am prezentat personal unităţile noastre remodelate multor reprezentanţi ai unor mari companii de produse
alimentare. Aceste companii şi-au luat angajamente publice în ceea ce priveşte achiziţionarea de carne de porc de la
producătorii care cresc animalele în stabulaţie liberă. Companiile ascultă consumatorii şi sunt devotate propriilor programe
de sustenabilitate pe termen lung. De fiecare dată, reprezentanţii au remarcat cât de bine îngrijite erau animalele şi cât de
curate erau facilităţile. Considerăm că am răspuns preocupărilor lor cu acest tip de stabulaţie liberă.”

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com INSEMINARE/GESTATIE 31


60583 Picior panou
staLL despărțitor
Leg
1/2” fLat
60583
washer
A 60683
Șaibă
60683
C D 1/2”autoblocantă
Piuliță Lock Nut
B

60536
60536
Șurub
1/2” x 1 1/2” BoLt

E
* gaLvaNized
Distanțier inferior pentru podea, galvanizat, pentru boxe gestație
fLoor spacer
F Fixați distanțierul inferior de beton cu conexpanduri.
* fasteN fLoor spacer to coNcrete with 60656 - 1/2” x 2 3/4” aNchor
to sLat with t-BoLts (see page 100)

Distanțier inferior pentru podea


Țevi de furajare pentru gestaţie şi stâlpi de susţinere pentru boxe de gestație, galvanizat
A) 5301080101.......................................................... Țeavă cădere furaj 1219 mm, cu înclinare • Galvanizare la cald prin submersie
B) 5301110101................................................................ Țeavă cădere furaj 1219 mm, dreaptă • 10 mm x 40 mm
C) 5330080001....................................Capăt țeavă cădere furaj, 394 mm, înlocuire prin sudură 5020360200........................................................................ 1727 mm lungime / 559 mm interax
D) 5330031100.....................Kit clemă prindere țeavă furaj 60 mm, pentru montant 40 mm, vopsit 5020060200........................................................................ 1803 mm lungime / 584 mm interax
5330031200....................Kit clemă prindere țeavă furaj 60 mm, pentru montant 40 mm, galvanizat 5020160200........................................................................ 1880 mm lungime / 610 mm interax
5330151200.............. Kit clemă prindere țeavă furaj 60 mm, pentru montant 50 mm, galvanizat 5020460200........................................................................ 1956 mm lungime / 635 mm interax
E) 5301130000...................................................................Clipuri țeavă cădere furaj pentru ușă 5020260200........................................................................ 2032 mm lungime / 660 mm interax
F) 5161040000.............................................................................. Clip boxă gestație pentru ușă 5020860200.........................................................................2185 mm lungime / 711 mm interax

Gestație
Distanțieri superiori
Conectori Descărcător ajustabil cu con
Utilizați în capătul Descărcător din plastic, reglabil
distanțierelor superioare pe înălțime, care poate fi folosit
de la boxele de gestație la țevile de cădere furaj de 60
sau de la panourile mm. Design universal cu partea
despărțitoare. Picioare pentru înlocuire prin sudură superioară în formă de pâlnie
pentru a preveni pierderile de furaj.
la boxele de gestație
5000920100................................. Conector distanțier superior
60647.......................................................................... Șurub V 5000060100.............................................. Picior față, 219 mm HS76000.....................Ansamblu descărcător ajustabil cu con
60680........................................................Piuliță autoblocantă 5000000100........................................... Picior spate, 244 mm 76000-2......................................................... Colier de schimb

32 INSEMINARE/GESTATIE www.hogslat.ro
Boxe de gestație
Sistemul de boxare oferit de Hog Slat vă oferă o instalare usoară fără a fi nevoie de sudură. Lățimea boxei poate fi ajustată în funcție de di-
mensiunea animalelor. Boxa are picioarele de fixare din oțel inoxidabil, fiind reglabile pe înălțime și având o rotire liberă pentru o ancorare cât
mai bună de podea. Accesul se face prin partea din spate prin intermediul unor uși cu deschidere facilă(cu o singură mână) dotate sistem de
blocare. Hrănitoarea este din oțel inoxidabil iar adăpătoarea se fixează deasupra acesteia.

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com INSEMINARE/GESTATIE 33


Boxe gestaţie
Făcute să reziste!
• Durabile, din oţel
masiv, galvanizate
prin imersie la cald.

• Prinderi podea
galvanizate la cald

• Platbenzile de
prindere pregăurite
aplicate la partea
superioară asigură o
bună aliniere

• Alegeţi între
versiunile drepte sau
cu înclinaţie frontală
sau posterioară!

Drepte in partea frontală şi Drepte in față si în spate


posterior modificat

Boxe cu autocaptură Înclinate in față si drepte în spate

34 INSEMINARE/GESTATIE www.hogslat.ro
Gestatia de grup începe cu
Concurența poate să vă
vândă sistemul „lor”...
Noi vă vom ajuta să vă
construiţi propriul sistem
Lăsaţi-ne să vă arătăm de ce tot mai mulţi
producători aleg panourile desparțitoare pentru
furajare în gestatia de grup.Hog Slat este liderul
din domeniu în ceea ce priveşte gestatia de grup,
având la activ peste 300.000 de remodernizari
cu spații de furajare individuale în gestatia de
grup şi multiple proiecte noi finalizate. Pereții
despartitori pentru furajare oferă aceste avantaje
faţă de furajarea cu stații de furajare automate şi
faţă de boxele cu acces liber.
0,76 m • Corespunde practicilor curente de producţie și normelor
10 stâlpi
50 cm fiecare
bunăstare a animalelor din Europa.Personalul fermelor poate
5 m x 5,6 m face mai uşor tranziţia către un sistem cu panouri desparțitoare
0,61 m (28 m2)
5 stâlpi pentru furajare, deoarece acesta utilizează acelaşi sistem de
50 cm fiecare furnizare a hranei şi aceeaşi compartimentare.Nu necesită
personal specializat în întreţinerea sistemelor electronice
complicate.
0,61 m
• Acest design se potriveşte cu diverse dimensiuni de grupuri
şi este foarte flexibil în ceea ce priveşte compartimentele şi
0,76 m dimensiunile de construcţie... un aspect important pentru
proiectele de remodelare.

• Costurile iniţiale ale echipamentelor sunt mai mici decât în


Sistemul integrat de panouri cazul sistemelor cu stații de furajare automate şi faţă de boxele
desparțitoare pentru furajare Hog cu acces liber şi sunt necesare mai puţine echipamente pentru
Slat este fabricat din tije solide întreţinere şi reparaţii.Sistemele cu panouri desparțitoare
galvanizate la cald prin imersie. pentru furajare necesită un spaţiu cu peste 14 % mai mic
decât boxele cu acces liber.
Disponibile la diferite dimensiuni
şi lăţimi pentru a fi adaptate la • Mai mult control asupra hrănirii decât în cazul sistemelor de
orice proiect nou sau proiect de hrănire la sol. Panourile desparțitoare pentru furajare pot fi, de
remodelare. asemenea, utilizaţi cu grătare cu suprafata plină(fară fante),
simplificând gestionarea dejecțiilor şi dimensionarea boxarii
Jgheabul opţional cu una sau
două scobituri din oţel inoxidabil Trimiteţi-ne un e-mail la adresa
completează linia de furajare. SALESINFO.RO@HOGSLAT.COM pentru a obţine
o ofertă sau pentru a afla mai multe informaţii
Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com INSEMINARE/GESTATIE 35
Sistem de furajare scroafe
în stabulaţie liberă.
®

Sistemul Hog Slat de stabulaţie liberă are o construcţie solidă şi finisaje galvanizate la cald. Disponibile în
dimensiuni multiple pentru a se potrivi oricărui tip de construcţie. Sistemele de furajare cu jgheaburi sunt
disponibile în varianta de boxare în configuraţie pe o parte sau cap-în-cap.

Configuraţie pe o parte Configuraţie cap-în-cap

Se poate adapta la orice


configuratie de boxare
și podea. Respectă noile
reglementări UE.
Proiectat pentru instalare
rapidă şi uşoară. Curat, cu un
Platbandă prindere
superioară
Tije frontale Platbandă fixare
podea
design durabil.
36 GESTAȚIE www.hogslat.ro
Cel mai eficient sistem de stimulare
a scroafei, detectare a manifestării
căldurii şi inseminare de pe piaţă!
Cărucior vier controlat prin telecomandă, articulat, cu sistem de ghidaj

Avantajul feromonilor şi a
contactului nas în nas între scroafă
FOR MAXIMUM HEAT DETECTION AND STIMULATION si vier INOX!
Inel AIP inseminare artificială REPUTAŢIE DE NIVEL MONDIAL
Inelul AIP este un model îmbunătăţit având un suport turnat prin Dispozitiv de detectare a manifestării căldurii de ultimă generaţie.
injectare care asigură o ataşare mai fermă. ESTE REALMENTE Renumit şi recunoscut de către comunitatea mondială de
INDESTRUCTIBIL! crescători de porcine, revoluţionând productivitatea industriei de
suine din 1997.
#1051102 . ................ Suport reproducere turnat prin injectare
• Sturdy stainless steel cart structure Sturdy galvanized or painted steel cart structure

STIMULARE MAXIMĂ
• Fits most barn alleys; turns 24” x 36” (60 cm x 90 Tehnologie
cm) corners avansată veritabilă,
• Fits any bazată
barn alleys;peturns
ritualul natural
24”x 24” (60 cmdex 60 cm) corners
(Only available in 23” model) împerechere al porcilor, Contact-O-Max
(Available in 20” andoptimizează
22” models) menţinerea
contactului nas în nas între scroafă şi vier, optimizează
• Works best over unaccidented alleys • Works
fertilitatea scroafei, uşurând best over
astfel accidented
munca. alleys anddeshort
Sistemul steeps ramps
detectare
a manifestării căldurii riguros, precis, de încredere şi eficient
• Designed for optimal forward/backward operation necesită doar 15 secunde • Designed for optimal forward operation but still works fairly well
de două ori pe zi pentru stimulare şi
detectarea manifestării deincălduri.
backward Garanţia
operation maximă a stimulării şi
• Heavy duty central drive differential assembly for optimized
inseminării cu succes. •
maneuvrability and ease of operation Heavy duty rear automatic lock/unlock drive assembly for maximum traction
and ease of short turn radius operation
• AMORTIZARE
Double central articulation for increased maneuvrability RAPIDĂ!
Una dintre cele mai bune echipamente
• Single ca raport
central articulation calitate/preţ
combined dintr-o
with slick multiple front/rear end
• Brake/glider steering + bottom roller system for increased
fermă.performance
Cea mai rapidă amortizare
hinging systema for
investiţiei, făcându-se
maximum maneuvrability după
in tight alleymaicorners
in wide alleys puţin de 2 luni pentru un număr de 1000 scroafe. Creşte rata de fătări

A.I. Buddy
până la 95%, fiind nevoie Ajustable
• in/out lateral
de un singur and bottom roller guiding system for increased
muncitor.
Built-in stop/start override control (nested inside stainless steel box)
• steering/gliding performance
#HSUSSR23............................................................... Inox, Sr.
• Removable anti-rest crossbar system to prevent boar from lying down • Built-in stop/start override control (exterior of plastic electronics box)
#HSUSJR20...................................................... Galvanizat, Jr.
Un dispozitiv de inseminare “mâini-libere” cu suport
• Front/rear de right
end left and plastic
hinged door system • Fixed anti-rest crossbar system to prevent boar for lying down
şi tije din aluminiu. Alegeţi între două tije diferite; una pentru
• Non-skid
sticluţe şi tuburi şi cealaltă pentru pungi. removable
Proiectat aluminum
fără sistem floor plates • Front/rear end multiple left and right hinged door system
de prindere cu scai sau materiale care se pot deteriora odată cu
2 timpul.
• Waterproof stainless steel box shelters electronics, battery and charger • TELECOMANDĂ
Fixed non-skid steel floor plates CU
• Exterior antenna (on top of stainless steel box) SISTEM DE GHIDAJ
• Waterproof stainless steel box shelters battery and charger

• Built-in antenna (inside waterproof plastic electronics box)

1. Weight: 480 lbs Width: 23” CONTACT


Weight: 500 OPTIMIZAT
lbs Width: 20” or 22”
Length: 65” Height: 61 1/2” NAS ÎN NAS
Length: 62” ÎNTRE VIER
Height: 62 5/16”
ŞI SCROAFĂ
OVERALL FEATURES
2.
• One worker key chain type remote-controlled operation • Outstanding reliability
3. • Restricted boar view panel system (front door and window) for • OPERARE
Heavy DE CĂTREcomponents
duty waterproof electronics/electrical UN
optimized snout-to-snout contact
1) AIB..................................................................Numai suport • SINGUR
Heavy MUNCITOR
duty drive and mechanical components
• Designed for maximum labor/boar safety (split second start/stop
2) AIBR.......................................... Tijă pentru tuburi şi sticluţe • Heavy duty 12 volt DC electric motor
for maximum safety) GALVANIZAT!
3) AIBT.......................................................... Tijă pentru pungi
• Several carts can be operated in same barn (different frequencies) • Heavy duty rechargeable 12 volt leakproof gel battery for 15-hour
continuous use
Tel. +40 (257) 259 848• Can be washed down with high pressure hose
• salesinfo.ro@hogslat.com INSEMINARE 37
• Minimal mechanical upkeep • Heavy duty built-in battery charger
Boxa de fătare
tip internaţional
®

Eficientizează spatiul cu cel puţin 20%!

2 1

• Lungime 2,20 metri


• Hrănitoare inox , ţeavă adăpătoare şi suzetă
• Lăţime ajustabilă 62cm - 69cm
• Design-ul spaţiului cu 20% mai eficient
• Bare anti-strivire
3 • Galvanizată la cald

1) Boxă standard cu hrănitoare inox


de 21 litri
2) Tub furajare
3) Adăpătoare inox

Uşa boxei de fătăre se detaşează cu uşurinţă


pentru a permite depărtarea lateralelor astfel
încat animalul să se poata întoarce şi ieşi.
Boxele se pot poziţiona faţă-în-față, nefiind
nevoie de o alee suplimentară

Aşezare în plan faţă-în-faţă pentru


eficientizarea spaţiului disponibil.
38 MATERNITATE www.hogslat.ro
Boxa de fătare “Advantage”
Boxa de fătare “Advantage” are numai 12 şuruburi, iar lateralele sunt identice pentru o instalare uşoară. Ajustabilă pentru a
se potrivi oricarei lăţimi, se poate instala cu uşurinţă în locurile vechilor boxe de fătare şi permite folosirea lateralelor de la
boxele învecinate.

așezare alee
pe mijloc

Boxa de fătare “Advantage” este disponibilă cu următoarele opţiuni:


Panoul din spate cu bară fixă anti-strivire se
deschide în orice direcţie. Alegeţi opţiunea
Mai multe opţiuni! de hrănitoare sau
Bara laterală vă adăpătoare care se
permite să potriveşte nevoilor
construiţi varianta dumneavoastră:
care funcţionează fie hrănitoare de
cel mai bine pentru capacitate mică
dumneavoastră. sau mare, fie să
Opțiunile includ: păstrați hrănitoarea
bară cu divizoare, pe care o aveți.
bară cu sistem Adăpătoarele
anti-strivire, bară pot fi cu cupă
curbată şi bară sau suzetă.
curbată anti-strivire. Dumneavoastră
alegeți.

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com MATERNITATE 39


Boxă de fătare model Germania
Proiectată pentru o producție de succes și bunăstare
Îndeplinind normele UE, boxa de fătare este construită pentru a crea condiții ideale atât pentru scroafe, cât și pentru purcei.
• oferă o zonă foarte confortabilă pentru scroafă și o protecție
ridicată pentru purcei datorită picioarelor îndoite
• este foarte ușor reglabilă pe lățime
• bările laterale anti-strivire ajută la o așezare lentă a scroafei și
astfel previne strivirea purceilor
• bara arcuită reglabilă pe înălțime permite un acces facil
purceilor la scroafă

Disponibilă
cu hrănitor
basculant pentru
o curățare mai
ușoară

placa de prindere în
podea mărește suprafața
disponibilă și oferă o zonă
confortabilă pentru scroafă

bară arcuită reglabilă pe înălțime

40 MATERNITATE www.hogslat.ro
Boxa de fătare poate face parte dintr-o configurație simplă, pe
o singură parte sau dublă tip cap-în-cap. Instalare ușoară și
stabilitate optimă datorită celor 4 picioare speciale. Sistemul de
boxare de la Hog Slat este foarte versatil, fiind posibilă orice
configurație în funcție de preferințele dumneavoastră.
Acest sistem de boxare include stâlpi din oțel inoxidabil și
panouri din PVC cu închidere pe capăt.

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com MATERNITATE 41


Podea Sistemele de podea TRIDek sunt excelente în remodelarea clădirilor

TRI
vechi de tineret și maternitate. Galvanizate la cald prin submersie
pentru rezistență in timp. Lățime standard de 76,2 cm cu lungimi
personalizabile de până la 3,66 m.

Bările triunghiulare ce alcătuiesc această podea


o fac să fie cea mai curată alternativă.
• Rămâne mai curată, fiind cea mai ușor de curățat între ciclurile de producție.
• Mai curată decât celelalte podele de pe piață.

Sistemul de podele
TRIDek este fabricat
cu ajutorul procesului Opțiunile includ:
• Suprafețele netede sau anti-alunecare sunt
de sudură electrică
disponibile la alegerea dumneavoastră.
prin presiune pentru o • Podea plană standard sau opțional cu secțiuni
rezistență superioară. îndoite pentru aderență.

TRI  
Podea Înlocuitoare
• Podeaua TRIDek înlocuitoare permite fermierului să înlocuiască podeaua uzată existentă cu TRIDek.
Dimensiuni preferențiale
sunt disponibile pentru
nevoile dumneavoastră.

• Instalarea podelei înlocuitoare TRIDek este mai ușoară decât alte alternative. Podeaua TRIDek se menține mai curată decât
podelele din sârmă sau din fontă.
2. Introduceți în lăcașul
rămas liber podeaua TRIDek
prinzând cârligele ”Z” sub
suporții de susținere de la
marginea lăcașului.
1. Tăiați sau îndepărtați
secțiunea de podea
uzată sau deteriorată
până la suporții de
susținere ai acesteia.

3. Presând podeaua TRIDek

Combinație podea din fontă cu TRI


în jos se blochează cârligele 4. De asemenea șuruburile
”Z” fără a mai fi nevoie de de prindere pentru boxele de
Această combinație unică oferă fermierilor o variantă specifică. alte elemente de prindere materniate vor ține podeaua
Secțiunile cu suport propriu TRIDek blochează cele două părți din pentru fixarea podelei TRIDek pe poziție fixă.
fontă pentru a forma o podea de materninate foarte stabilă. Partea TRIDek.
centrală formată din două părți din fontă elimină îmbinările multiple. 3300010200...................................Podea TRIDek 66 cm x 72 cm TRIDek Podea Înlocuitoare (62 cm x 213 cm)
3211920201.........34 cm x 213 cm Podea TRIDek zonă purcei 3310570200...................................Podea TRIDek 62 cm x 61 cm • Pentru înlocuirea totală a părții centrale a podelei de la boxa
3310580200...................................Podea TRIDek 62 cm x 91 cm de maternitate.
HBD24X42............ 61 cm x 107 cm Podea din fontă – neagră
HBD24X48............ 61 cm x 122 cm Podea din fontă – neagră 3310000200.................................Podea TRIDek 76 cm x 101 cm 3180810200..... 62 cm x 213 cm TRIDek Podea Înlocuitoare

42 PODEA www.hogslat.ro
Podea din plastic cu rezistență ridicată
pentru camere de maternitate
l 5

2 l
l 3
1) Rubin: grătare pentru purcei în maternitate
2
4 • fante așezate în paralel cu scroafele - punct de sprijin mai bun
pentru purcei
2
MI00103........................................... Rubin 500 mm x 600 mm
MI00104 .......................................... Rubin 400 mm x 600 mm
MI00105 .......................................... Rubin 300 mm x 600 mm
MI00106 ............... Rubin G caneluri 10 % 400 mm x 600 mm
7 MI00107 .......................................... Rubin 200 mm x 300 mm
6 MI00138 .......................................... Rubin 500 mm x 100 mm

2) Swing: grătare
pentru scroafe cu
puncte de sprijin şi
margini rotunjite 3) Swing G:grătar
• puncte de sprijin suplimentare pentru o mai bună siguranţă pentru scroafe uşor
• margini rotunjite pentru o auto-curăţare excelentă perforat, confortabil
• gamă largă de aranjamente individuale
pentru umeri şi 4) Swing Soft: grătare
MI00135.................................................... 500 mm x 600 mm mameloane pentru scroafe cu o
MI00137........................... piesă de fixare 500 mm x 100 mm siguranţă superioară
MI00143.................................................... 600 mm x 800 mm • zone confortabile cu drenaj
MI00145.................................................... 400 mm x 600 mm • siguranţă superioară datorită punctelor de sprijin sau profilului cu striaţii
• suprafaţă moale cu aderenţă superioară
MI00149........................... piesă de fixare 400 mm x 100 mm MI00146....................... Swing G panou solid 400 mm x 600 mm • siguranţă superioară chiar şi în medii cu umiditate mare
MI00147........................... piesă de fixare 300 mm x 100 mm MI00132.................... Swing G3 caneluri 3 % 300 mm x 600 mm • opțiuni variate pentru montare
MI00148.................................................... 300 mm x 600 mm MI00133.................... Swing G5 caneluri 5 % 400 mm x 600 mm
MI00151........................... piesă de fixare 600 mm x 100 mm MI00150................ Swing G10 caneluri 10 % 400 mm x 600 mm MI01145.....Swing 600 Soft anti-alunecare 400 mm x 600 mm

Thermo E electric 6) DUO grinzi de sprijin


5) Thermo: sistem de încălzire cu consum redus • sprijină sarcini mari şi au o stabilitate mare la curbare
care asigură temperaturi confortabile • rezistente la acizi şi baze, nu se corodează
• auto-curăţare de primă clasă
• distribuţie uniformă a căldurii pentru zone confortabile de fătare MI22100................................ Grindă de sprijin DUO L 100 cm
• suprafaţă testată anti-alunecare pentru o siguranţă superioară
MI20100..............................Grindă de sprijin DUO XL 100 cm
• încălzire rapidă - şi proces lent de răcire
MI20500..............................Grindă de sprijin DUO XL 500 cm
MI20570..............................Grindă de sprijin DUO XL 570 cm
MI20600 .............................Grindă de sprijin DUO XL 600 cm
400x600 mm 400x1.200 mm 500x1.200 mm 600x1.200 mm

Thermo E
MI00114 MI03988 MI03980 MI03982
fără senzor
7) DUO-protect
Thermo E MI00115 MI03989 MI03981 MI03983
cu senzor • Previne erodarea grinzilor şi
închide ermetic profilul delta
Thermo W MI00152 MI03990 MI03984 MI03985
Thermo W cu apă caldă
MI24170................................................... Capac DUO Protect

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com PODEA 43


Şuruburi ancorare
STS, CRD, SW, BC
Şuruburi de ancorare pentru montaje perfecte Șurub J
MI17020..................................................................................................... Şurub ancorare CRD Ataşare la structura secundară
MI17090 ....................................................................................................Şurub M8x90 Torx 50 MI17010..................................................................................... Șurub J pentru grinzi de sprijin

Cast C
Panourile de fontă Cast C oferă
beneficii fermierilor pentru care
costurile reduse sunt importante.
Sistemul generează preţuri pe metru
pătrat mai reduse fără a neglija timpii
adecvaţi de şedere în picioare şi
curăţenia.
Bandă margine şi alee
Benzile de pe margine şi de pe alee nu formează Dimensiuni
doar un finisaj curat din punct de vedere vizual,
MI00510 400 mm x 600 mm
dar servesc şi pentru închiderea spațiilor în care se
MI00520 600 mm x 400 mm
poate aduna murdăria. Zona laterală a panoului este
MI00525 panou solid 600 mm x 400 mm
menţinută igienică şi, în combinaţie cu podelele de
MI00515 panou solid 400 mm x 600 mm
beton, se creează o interfaţă curată.
MI00195 ............................................................................................................. Bandă margine Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere

Podea tineret

Chess
• siguranţă unică în orice direcţie
• aranjament bine conceput pentru baza canelurilor
• auto-curăţare de primă clasă Diamant
• potenţial de economisire de până la 50 % pentru sistemul cu • grătare pentru zone de odihnă și furajare cu o suprafață cu mici perforații
grinzi de sprijin • minimizarea pierderilor în apropierea hrănitoarelor
MI00330.................................................................................Grătar tineret Chess 800x600 mm • disponibil, de asemenea, ca panou complet perforat
MI00331.............................................................................. Piesă de fixare Chess 800x100 mm MI00319.............................................................................Grătar tineret Diamant 800x400 mm
MI00336.................................................................................Grătar tineret Chess 600x600 mm MI00320.................................................. Grătar tineret Diamant G caneluri 10 % 800x400 mm

44 PODEA www.hogslat.ro
Avem cele mai bune grătare din beton
pentru ferma dumneavoastră!
Finisaj
Hand manual
Cast Slat (cross-section)(secțiune)
Machined Slat (cross-section)
Finisaj automatizat (secțiune)

Unul dintre principalele avantaje ale grătarelor noastre din beton este suprafața perfect plană care este mult mai potrivită
pentru picioarele animalelor. Nu există denivelări la suprafața grătarelor cauzate de un finisaj de slabă calitate.

Totul începe cu betonul.


Toată lumea știe faptul că un beton este mult mai rezistent dacă se adaugă mai
puțină apă în amestec. Senzorii din mixer măsoară conținutul de apă din sorturile
existente în amestec înainte de a adăuga apă pentru a obține un beton semiuscat.
Betonul semiuscat oferă zero tasare față de cei 10 cm de tasare în cazul betonului
umed realizat manual. Folosind un beton semiuscat rezultatul este un grătar mai
rezistent și mai durabil pentru ferma dumneavoastră.
Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com GRĂTARE 45
Tehnica noastră specială de aburire având controlul asupra temperaturii și
umidității ne oferă posibilitatea accelerării procesului de uscare, eliminarea
Vă permiteți să pierdeți bani pe
crăpăturilor și contracțiilor betonului. înlocuitul grătarelor?
Costul mediu de înlocuire a unui grătar
În doar câteva ore betonul intră în priză și ajunge la o rezistență mult mai distrus într-o fermă este de 1000 lei.
mare decât în cazul unui timp normal de uscare a betonului de 28 de zile. Această sumă nu include demontarea
Căldura, frigul sau ploaia nu afectează deloc calitatea grătarelor din beton și montajul echipamentelor și nici timpul
pierdut. Nu vă permiteți să instalați
livrate la ferma dumneavoastră. grătare de slabă calitate în ferma
dumneavoastră. Insistați pe grătarele
Consecvența și seriozitatea noastră în producția și tehnica de aburire a premium de la Hog Slat... veți da
grătarelor din beton ne permit să fabricăm un produs durabil care poate lovitura din prima încercare!
rezista condițiilor dure prezente într-o fermă.

Mărimea potrivită pentru ferma dumneavoastră!


Lungimi de la 85 cm până la 300 cm
Lățimi de la 50 cm până la 122 cm
Divizoare disponibile de 14 mm, 18mm și 20 mm
Grosimea standard a grătarelor este de 10 cm
cu dublă armare
La cerere pot fi produse și grătare de 8 cm
…alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.
46 GRĂTARE www.hogslat.ro
Panouri despărţitoare PVC
pentru boxa de fătare
®

6) ES50112501 Stâlp S
stânga PVC 500

7) 5390701500
Mâner poartă

5) ES50109501
Profil U perete
PVC 500

1) ES50116501 Profil perete dreapta PVC 500


ES50118501 Profil perete stânga PVC 500

2) ES50104501 Profil omega PVC 500


ES50105501 Profil U cu balamale dreapta PVC 500
ES50106501 Profil U cu balamale stânga PVC 500
ES50108501 Zăvor profil omega

3) ES50114501 Stâlp S dreapta PVC 500


ES50112501 Stâlp S stânga PVC 500

4) ES50121501 Profil U perete PVC-1000-35


ES50109501 Profil U perete PVC 500

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com BOXARE PVC 47


Panouri PVC
Parte Parte superioară Parte su-
superioară prindere tată, perioară
şi parte parte inferioară dreaptă,
inferioară prindere mamă parte
dreaptă inferioară
prindere
mamă
MS10971

Cod Grosime Înălţime Profil


MS10422 35mm 1000mm Parte inferioară şi parte superioară dreaptă
MS10382 35mm 750mm Parte inferioară şi parte superioară dreaptă
MS10362 35mm 600mm Parte inferioară şi parte superioară dreaptă
MS10302 35mm 500mm Parte inferioară şi parte superioară dreaptă
MS10322 35mm 500mm Parte superioară prindere tată, parte inferioară dreaptă
MS10282 35mm 500mm Parte superioară prindere tată, parte inferioară prindere mamă
MS10202 35mm 250mm Parte superioară dreaptă, parte inferioară prindere mamă
MS10182 35mm 250mm Parte superioară prindere tată, parte inferioară prindere mamă
MS10162 35mm 220mm Parte superioară prindere tată, parte inferioară prindere mamă
MS10122 35mm 200mm Parte superioară prindere tată, parte inferioară prindere mamă
MS10971 35mm - Profil “H” din plastic, 6 m lungime

Sisteme boxare PVC pentru îngrăşătorie

48 BOXARE PVC www.hogslat.ro


Echipament Boxare Suine
Compania Hog Slat oferă o linie completă de echipamente de boxare pentru suine. Boxarea este compusă
din garduri din oțel galvanizat cu o structură din cornier de 40/50 mm în partea superioară, tije de 12mm
orizontale și o tijă de 18mm în partea inferioară cu montanți laterali din platbandă de 40/50 mm.

Dimensiunile standard includ:


800 mm - 7 tije....................................................................................................Tineret, înțărcare/îngrășătorie și îngrășătorie
914 mm - 8 tije . ...........................................................................................................................Special înțărcare/îngrășătorie
1016 mm - 6 tije . ......................................................................................................................... Standard gestație/înseminare
O linie completă de stâlpi și alte elemente 1016 mm - 9 tije . ................................................................................................ Special gestație pentru scrofițe/aclimatizare
de asamblare oferă crescătorilor un sistem
Gardurile Hog Slat sunt tratate înainte de a fi galvanizate la cald, pentru a îndepărta urmele de rugină, ulei sau alte depuneri
modular care poate fi configurat în funcție de
de pe materia primă. Un strat de 60-80 microni de zinc este aplicat în urma procesului de galvanizare pentru o protecție
orice clădire și orice tip de boxare. superioară, potrivit pentru un mediu agresiv cum este o fermă.

Sistemul de boxare cu tije nu


restricționează circulația aerului
și astfel ventilația este mult mai
eficientă.

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME DE BOXARE 49


Prinderi de perete Suporți fixare în podea pentru garduri
A. B. C. D. E.

• Se montează pe orice tip de


• Inox sau galvanizat prin submersie la
gard
cald
• Inox sau galvanizat prin
• Se potrivește cu orice tip de gard
submersie la cald
• Complet cu şuruburi, piuliţe, şaibe şi
• Se folosește și ca înlocuitor în
contraplacă de prindere
cazul corodării unui stâlp sau
picior al gardurilor
• Talpă 50 mm x 430 mm E000441200................. Galvanizat cu talpă 430 mm și pachet
• Înălțime 30 cm asamblare
• Greutate 3 kg
E000441502..........Inox cu talpă 430 mm și pachet asamblare
5000641200....................Cornier inferior, Pachet suport fixare E000401200................. Galvanizat cu talpă 250 mm și pachet
asamblare

• Construcție din inox cu grosime


A) 2020880200.................................................. Cu platbandă 6 mm
B) 8950930200................................................... Cu siguranţă • Se folosește pentru stâlpul
C) 2020750200...........................................Universal 76,2 cm mijlociu de la porți • Suport solid din inox pentru garduri cu cornier inferior
• Se poate monta pe orice tip de poartă cu cornier inferior
D) 2020760200................ Universal 76,2 cm cu ţeavă 7,6 cm
E) 2020950200..... Prindere perete universală cu ţeavă lungă 5000870500........................................Pentru mijlocul gardului 5000841500.......................... pentru garduri cu cornier inferior

• Se potrivește cu interiorul unui


stâlp din țeavă de 50 mm
• Se sudează la fața locului
• Construcție din inox cu grosime 6 mm
• Galvanizat
• Se montează la capătul gardurilor sau
Stâlpi 8250730208.................... Talpă 203 mm x 330 mm cu ax solid
la o deschidere de hrănitor

152 mm x 44,5 mm 5000880500...................................... pentru capătul gardurilor


platbandă
• Pachet şurub “T” şi piuliţe

B000830200..................737 mm cu talpă 228 x 203 mm (45°)


B020290200.............................737 mm cu talpă 50 x 500 mm
A
B
Dispozitiv montaj EVITAȚI SĂ MAI
SCĂPAŢI ŞURUBURILE
șuruburi tip T ÎN BAŞĂ!!!
• Ţine piulita în loc în timp ce se
strânge şurubul.
Şurub “T” fontă Pachet complet Șurub ”T”, inox
• Vă permite să înlocuiţi şurubu¬rile • Piuliţa şi şaiba sunt incluse • Include piuliță autoblocantă și șaibă
de pe partea superioară a grătarului. 3090451000... Şurub “T” Şi Piuliţă - Fontă (12,7 mm x 114,3 mm) Şi Şaibă A) RC90000500........Surub T M10x40 mm cu șaibă și piuliță, inox, pentru
• Face instalarea șuruburilor ”T” 3090451002.... Şurub “T” Şi Piuliţă - Fontă (12,7 mm x 139,7 mm) Şi Şaibă creșă și maternitate
uşoară! 60583.............................................................12,7 mm șaibă plată inox B) ROC3090421500..........Surub T M10x140 mm cu șaibă și piuliță, inox,
60831......................Șurub cap hexagonal 12,7 mm x 114,3 mm inox pentru creșă și înțărcare-abatorizare
3090900100.................... Dispozitiv pentru șurub ”T” din fontă 60828..................... Șurub cap hexagonal 12,7 mm x 139,7 mm inox ROC3090441500...........Surub T M12x140 mm cu șaibă și piuliță, inox,
3090910100......................Dispozitiv pentru șurub ”T” din inox 3090700000...............................................Doar piulița tip ”T” din fontă pentru reproducție și îngrășătorie

50 SISTEME DE BOXARE www.hogslat.ro


SOWMAX HRĂNITOARE SCROAFE ADLIB
Instalare ușoară
pe boxele de
maternitate existente

Hrănitoare AD Libitum pentru scroafe – furaj proaspăt disponibil


tot timpul. În funcţie de apetit, scroafa acţionează mecanismul de
cădere a furajului, acesta fiind livrat în porţii mici.

Lactaţie mai bună şi creșterea în greutate a purceilor la înțărcare

Hrănitoare SowMAX
7150890500..Cu stocare suplimentară de până la 2,7kg de furaj

Stocare SowMAX
HS535.......Cu stocare suplimentară de până la 6,3kg de furaj

Hrănitoare scroafă
• Tablă inox grosime 1,5mm
A. • Bază semirotundă cu sistem de rabatare
• Uşor de instalat
• Volum mai mare pentru furaj
• Curăţare uşoară

B. A) 7150040500...................................................... Bol mic 35,5 cm x 38,1 cm, 6kg


B) 7150070500.................................................Bol mare 40,6 cm x 61 cm, 12,75kg

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com HRĂNITOARE 51


Standardul în industrie...
Nu putem avea o hrănitoare de referinţă în industrie fără a trece de testul timpului. De peste
25 de ani, hrănitoarea pentru furajare uscată de la Hog Slat a fost considerată ca un standard A
după care sunt comparate alte produse. Design-ul testat în timp al hrănitoarei de la Hog Slat C
asigură producătorilor cel mai bun raport de conversie a furajelor. Oferim clienţilor noştri două
serii diferite pentru fiecare tip de hrănitoare.
B

Seria de hrănitoare Platinum 300 este construită


folosind inox 304 pe bază de nichel. Inoxul
304 oferă rezistenţă la coroziune de neegalat, D
indiferent de mediu şi condiţii.

Hrănitoare înțărcare-abatorizare
• Inox • Jgheab lat divizat pentru porci mari
Seria de hrănitoare Value Series 400 este • Ajustare Select-A-Flow
construită folosind inox 439 pe bază de crom, cu Seria Value 400
o rezistenţă la coroziune ceva mai scăzută decât Simplă Dimensiuni nominale (cm)
modelul 304. Producătorii pot astfel obţine
Cod Descriere A B C D Capacitate (Kg/L) Greutate livrare
o reducere substanţială de costuri, obţinând
în acelaşi timp toate celelalte caracteristici şi 7240735501 2 accese 60 91 39 13 70/108 26kg
beneficii oferite de hrănitoarele Hog Slat. 7400735501 3 accese 101 91 39 13 118/182 35kg
7500735501 4 accese 127 91 39 13 149/229 42kg
7560735501 4 accese 142 91 39 13 166/256 46kg
Sistemul inovativ de acţionare cu pârghie de la
7600735501 5 accese 152 91 39 13 178/274 50kg
Fronturile de furajare mai late permit chiar
Select-A-Flow uşurează ajustarea… chiar şi cu şi porcilor mai mari o furajare lejeră şi Dublă Dimensiuni nominale (cm)
hrănitoarea plină. Fiecare gradaţie prezintă o permit accesul mai multor porci pe fiecare
ajustare fină de până la 1,58 mm. deschidere.
Cod Descriere A B C D Capacitate (Kg/L) Greutate livrare
7240730500 2 accese 60 91 62 13 177/166 34kg
7400760500 3 accese 101 76 62 13 134/207 38kg
7400730501 3 accese 101 91 62 13 198/281 46kg
7500760500 4 accese 127 76 62 13 170/262 43kg
7500730501 4 accese 127 91 62 13 248/351 54kg
7560730501 4 accese 142 91 62 13 277/395 60kg
Înălţimea de 7600730501 5 accese 152 91 62 13 298/422 67kg
0,91 m asigură
o creştere a Seria Platinum 300
capacităţii de
stocare a furajelor
Simplă Dimensiuni nominale (cm)
şi previne accesul Cod Descriere A B C D Capacitate (Kg/L) Greutate livrare
porcilor la tuburile
7240335501 2 accese 60 91 39 13 70/108 26kg
de furajare.
7400335501 3 accese 101 91 39 13 118/182 35kg
7500335501 4 accese 127 91 39 13 149/229 42kg
7560335504 4 accese 142 91 39 13 166/256 46kg
7600335501 5 accese 152 91 39 13 178/274 50kg
Dublă Dimensiuni nominale (cm)
Cod Descriere A B C D Capacitate (Kg/L) Greutate livrare
Margini rotunjite şi
7240330500 2 accese 60 91 62 13 177/166 34kg
întărite pentru siguranţa 7400330500 3 accese 101 91 62 13 198/281 46kg
Divizoare pline
porcilor şi rezistenţă în 7500305501 4 accese 127 91 62 13 248/351 54kg
pentru a proteja
timp a hrănitoarei. Tavă adâncă de furajare cu margine 7560330500 4 accese 142 91 62 13 277/395 60kg
porcii de rănire pe
care împiedică risipa de furaj. perioada furajării. 7600330500 5 accese 152 91 62 13 298/422 67kg

52 HRĂNITOARE www.hogslat.ro
Hrănitoare îngrăşătorie Hrănitoare creşă
• Inox • Margini rotunjite pentru siguranţă • Inox • Ajustare Select-A-Flow
• Tavă adâncă de furajare cu margine care împiedică risipa de furaj • Divizoarele previn întinderea porcilor în tavă
• Front de furajare mai lat • Ajustare Select-A-Flow
Seria Value 400 Seria Value 400
Simplă Dimensiuni nominale (cm) Simplă Dimensiuni nominale (cm)
Cod Descriere A B C D Capacitate (Kg/L) Greutate livrare Cod Descriere A B C D Capacitate (Kg/L) Greutate livrare
7240715501 2 accese 60 91 39 13 70/108 24kg 7300715500 5 accese 76 78 27 8 58/90 16kg
7400715500 3 accese 101 91 39 13 118/182 32kg 7360715500 6 accese 91 78 27 8 70/108 18kg
7500715501 4 accese 127 91 39 13 149/229 37kg
Dublă Dimensiuni nominale (cm)
7560735501 4 accese 142 91 39 13 166/256 43kg
7600715501 5 accese 152 91 39 13 178/274 48kg Cod Descriere A B C D Capacitate (Kg/L) Greutate livrare
Dublă 7300710500 5 accese 76 78 44 8 95/146 23kg
Dimensiuni nominale (cm)
7360710500 6 accese 91 78 44 8 113/175 25kg
Cod Descriere A B C D Capacitate (Kg/L) Greutate livrare
7240710501 2 accese 60 91 62 13 177/166 31kg Platinum Series 300
7400710501 3 accese 101 91 62 13 198/281 41kg Simplă Dimensiuni nominale (cm)
7500710501 4 accese 127 91 62 13 248/351 47kg
Cod Descriere A B C D Capacitate (Kg/L) Greutate livrare
7560710501 4 accese 142 91 62 13 277/395 54kg
7600710501 5 accese 152 91 62 13 298/422 61kg 7300315500 5 accese 76 78 27 8 58/90 16kg
7360315500 6 accese 91 78 27 8 70/108 18kg
Dublă Dimensiuni nominale (cm)
Seria Platinum 300 Cod Descriere A B C D Capacitate (Kg/L) Greutate livrare
Simplă Dimensiuni nominale (cm) 7300310500 5 accese 76 78 44 8 95/146 23kg
Cod Descriere A B C D Capacitate (Kg/L) Greutate livrare 7360310500 6 accese 91 78 44 8 113/175 25kg
7240315500 2 accese 60 91 39 13 70/108 24kg
7400315501 3 accese 101 91 39 13 118/182 32kg
7500315501 4 accese 127 91 39 13 149/229 37kg Mâner pentru curăţarea uşoară a hrănitoarelor.
7560335504 4 accese 142 91 39 13 166/256 43kg Curăţarea hrănitoarelor în momentul
7600315501 5 accese 152 91 39 13 178/274 48kg dezinfecţiei este o muncă solicitantă
pentru fermieri. Acesta trebuie să
Dublă Dimensiuni nominale (cm) desprindă hrănitoarea din aliniamentul
gardului, să o răstoarne şi să o spele.
Cod Descriere A B C D Capacitate (Kg/L) Greutate livrare
Toate acestea necesită timp şi un efort
7240310501 2 accese 60 91 62 13 177/166 31kg susţinut. De asemenea, deteriorarea
7400310501 3 accese 101 91 62 13 198/281 41kg hrănitoarelor poate fi o problemă când
7500310501 4 accese 127 91 62 13 248/351 47kg acestea sunt răsturnate de mai multe ori.
7560310504 4 accese 142 91 62 13 277/395 54kg 7000721100..................................................................................Pentru hrănitoare îngrăşătorie
7600310501 5 accese 152 91 62 13 98/422 61kg 7000811100............................................................................................ Pentru hrănitoare creşă

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com HRĂNITOARE 53


Hrănitoare umed/uscat 152 mm
6”
Acum aveţi posibilitatea de a alege hrănitoarea umed/uscat cu sistemul de calitate de la Hog Slat, liderul
în industrie. Având un design testat în timp, seria noastră de hrănitoare umed/uscat din inox 304 de 1,5
162 mm 111 mm
4 3/8”
mm grosime este fabricată printr-un proces de sudură strict controlat. Mecanismul de ajustare are 1,9 mm
6 3/8”
grosime cu panou de blocare de 2,6 mm.

1 3/8”

Jgheab furajare
pentru gestaţie
Cu prindere pe o parte
H950590505....................................................................Din inox 304, cu prindere pe o parte, 14 kg
H000140500........................Placă solidă inox 304 pentru capăt jgheab model 8950590505, 1kg
H000130500................................................... Placă de capăt din inox 304 cu gaură 50 mm, 1kg

1526”mm 5 5/8”
102 4”
mm
1787”mm

1 3/8”
35 mm
381 mm
1/2”

Jgheab furajare pentru gestaţie


Cu prindere pe ambele părţi
H950590511............................................................................ Inox 304 cu prindere pe 2 părţi, 17,7kg
H000150500................... Placă solidă inox 304 pentru capăt jgheab model 8590590511, 1,1kg
H000340500.............. Placă de capăt din inox 304 cu suzetă 50mm pentru 8590590511, 1,1kg

63525”
mm

140 mm
5 1/2”
89 mm
3 1/2”
190 mm
7 1/2”

381mm
1/2”
737
29”mm

7310300500..................................................................... 0.76m Umed/uscat cu 2 Suzete (304)


7470300500..................................................................... 1.21m Umed/uscat cu 3 Suzete (304) Jgheab furajare dublu pentru gestație
7660300500..................................................................... 1.52m Umed/uscat cu 4 Suzete (304) Cu prindere pe ambele părți
7720300500..................................................................... 1.82m Umed/uscat cu 5 Suzete (304)
7830300500..................................................................... 2.13m Umed/uscat cu 6 Suzete (304) H950580540............................................................................. Jgheab dublu din inox 304, 27kg
205011010.................................................... Prindere universală perpendicular de gardul boxei H000830500...............................................................................Capăt solid din inox 304, 1,8 kg
2020750100........................................................................ Prindere universală de gardul boxei H000840500............................................. Placă de capăt din inox 304 cu 2 găuri 50 mm, 1,9kg

54 HRĂNITOARE www.hogslat.ro
Hrănitoare vier/scroafă Hrănitoare din inox
• Se poate crea un program nutriţional
personalizat cu o dozare precisă
pentru purcei
• Sistemul de fixare este poziţionat la o • Inox 304
înălţime de 40,7 cm de la podea Sistemul de • Clemă universală “ J ”
• Hrănitoarea este construită din inox prindere cu • Se potriveşte tuturor
rezistent de 12 mm cu sistem ajustare ajustare grătarelor standard
Select-A-Flow pentru o folosire
îndelungată 7800901100 1095.....................................Hrănitoare din inox pentru purcei
• De mare capacitate, putând stoca 71,7 Include:
kg furaj • Ramă
• 40,7cm lăţime x 116,9cm înălţime • Tijă ajustabilă 44,45cm
• Seria inox 400. • Agrafă
• (4) Prinderi perete

7800700500............................................................................................ Hrănitoare vier/scroafă


7800901100................................................... Sistem de prindere cu ajustare (se vinde separat)
Hrănitoare din plastic
pentru purcei
Hrănitoare simple • Jgheab EZ
• Prindere de podea cu clemă
10950............................... Hrănitoare din plastic pentru purcei
Hrănitoarele simple unilaterale sunt destinate pentru furajarea suinelor de expoziție sau a unor grupuri mici de suine. Au o
construcție solidă din tablă galvanizată cu grosimea de 1mm și o clapetă de închidere reglabilă pentru debitul de furaj. Capacul
superior are deschiderea în spatele hrănitorului pentru a nu deranja animalele în momentul umplerii acestuia cu furaj. Capacul
jgheabului oferă protecție la intemperii și este detașabil. Necesită asamblare. Hrănitoare
dreptunghiulară
din plastic pentru
purcei
• Divizoare multiple
• Plastic reciclat
• Reduce pierderile de
hrană
1019....... Hrănitoare dreptunghiulară din plastic pentru purcei

Hrănitor cu un singur acces Hrănitor cu două accese


• Proiectat să hrănească 4 porci până la sacrificare. • Proiectat să hrănească 8 porci până la sacrificare.
• Are un volum de aproximativ 52 litri. • Are un volum de aproximativ 130 litri.
• Dimensiuni de gabarit 305 x 508 x 749 mm • Dimensiuni de gabarit 584 x 508 x 914 mm
BR11H.......................................... Hrănitor cu un singur acces BR22H............................................... Hrănitor cu două accese

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com HRĂNITOARE 55


Sisteme adăpare și instalații de apă

Echipamente
57-65
pentru păsări

66-69 Adăpare porcine

70-73 Instalații

74-75 Medicatoare
Avansare la sistemul VAL-CO de adăpare
VAL-CO™ produce un sistem complet de linie de adăpare pentru păsări. Au
fost adăugate opțiuni pentru ca dumneavoastră să puteți alege cel mai bun
adăpator care se potrivește perfect cu alte sisteme și pentru a asigura o
trecere ușoară la sistemele de adăpare VAL. Aceste noi avantaje vă vor pune la
dispoziție cel mai bun adăpător indiferent de aplicația dumneavoastră. Toate
acestea pot aduce la o conversie mult mai bună și o îngrășare mai rapidă.
VAL este un producător renumit de sisteme de adăpare pentru păsări, așadar
puteți suna oricând pentru o ofertă. Sistemul de adăpare VAL distribuie apa
uniform în ferma dumneavoastră chiar dacă aceasta este nouă sau cu mulți
ani de funcționare, datorită acestor suzete proiectate special pentru fermele
de păsări.
Înlocuitor pentru nipel Ziggity Cu Cap Scurt (VR150ZS)
Acesta este un înlocuitor direct pentru suzeta Ziggity cu
Nipel Tip Stingător ,,Quencher” (VQ150HPFA)
blocator J. Acest adăpător are toate componentele de cea mai
proiectat pentru a face față standardelor industriei, este
buna calitate, la fel ca adăpătoarele clasice VAL, însă cu un cap
adaptabil pentru orice tip de sistem de adăpare la care se
mai scurt și cu un nipel modificat. Aceste modificări favorizează
folosește nipelul VAL-CO.
conexiunea bună a adăpătorului cu clema, nefiind necesar a se
înlocui țeava de adăpare, suspensia sau accesoriile.
Disponibile pentru pui roaster, broiler sau gaini ouătoare.

Înlocuitor pentru nipel Ziggity Cu Cap Lung (VR150ZL)


Nipelul Top Quality Roaster (VR150HPFA)
La fel ca înlocuitorul pentru nipel Ziggity cu cap scurt, cu
Este acum disponibilă în varianta Hi-Flor, Feather Action.
excepția că acest adăpător are un cap mult mai lung pentru
Cu opțiunea Hi-Flow puteți obține cu până la 30% mai mult debit
a înlocui nipelul Ziggity cu blocator J cu cap lung. La fel ca în
de apă decât varianta standard a nipelului Roaster. Precizia
cazul anterior, nu este nevoie să înlocuiți țeava de adăpare,
Feather Action va pune la dispoziția păsărilor apă și la cea mai
suspensia sau alte accesorii.
mică atingere.

Kit adaptor înlocuitor pentru Ziggity Standard ACE (VZA150)


Înlocuitor pentru nipel filetat (VR150THD)
Acest kit include un adăpător înlocuitor (cu garnitură nouă)
Acest adăpător este un înlocuitor pentru produsele Lubing sau
pentru a înlocui nipelul Ziggity Twin Lock. Acest adaptor va
oricare dintre modelele europene de suzete filetate. Componentele
accepta oricare dintre adăpătoarele cu blocator J. Această
au aceeași calitate ca cele standard VAL. Principalul avantaj al
clemă clasică se blochează în clema Ziggity Twin Lock, iar apoi
acestui adăpător este că după ce este înfiletat pe țeava de adăpare,
blocatorul J poate fi instalat fără a se înlocui țeava, suspensia
componentele acestuia pot fi înlocuite fără ca acesta să trebuiască
sau accesoriile.
a fi demontat de pe țeavă, astfel prevenind distrugerea filetelor din
țeava de adăpare.

Kit de înlocuire pentru adăpătorul Chore-Time (VCTB110-K) Cleme înlocuitoare pentru nipelul filetat (VS205L / VS405L)
Acest kit, care include un adaptor înlocuitor și o nouă garnitură Aceste cleme se folosesc ca un înlocuitor pentru țeavă de adăpare
tip o-ring, servește ca înlocuitor pentru adăpătorile Chore-Time pătrată de 22 mm (VS205L) sau de 28 mm (VS405L) cu suzete
și este compatibil cu oricare dintre adăpătorile cu blocator tip J. filetate. Baza acestei cleme este mai mare decât la cea standard
Cu acest adaptor nu este necesar să înlocuiți țeava, suspensia lipită de țeavă, astfel încât să poată fi lipită în gaura filetată existentă.
sau alte accesorii pentru a trece la sistemele de adăpare VAL- Aceste cleme sunt compatibile cu adăpătorile cu blocator tip J.
CO.
* Toate referirile făcute la producătorii originali, produsele lor, tipuri, coduri și alte elemente de descriere a produselor este doar cu scopul de a facilita clienților căutarea produsului potrivit pentru
necesitățile acestora.

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME DE ADĂPARE PĂSĂRI 57


Alegeți din gama completă de adăpători Valco
Quencher Roaster
Nipel cu preț competitiv care îndeplinește toate standardele industriei Nipelul de înaltă calitate disponibilă în două variante, Debit Standard
pentru debitul de apă. Proiectată pentru a avea debit mare și o și Debit Mare
sensibilitate ridicată.

Standard Roaster
Debit mare Debit Standard cu pin mai mare pentru o rezistență ridicată.ă la uzură.
Opțiunea Debit Mare. Garnitură neagră. Garnitură verde.
VQ150HPFA........................................................................................................................... Debit Mare VR150............................................................................................................. Standard Roaster

Debit mare
Debit de precizie maximă Aceleași caracteristici însă debit cu 30%
Debit de precizie maximă. Pin albastru. mai mare. Garnitură neagră.
VQ150MPFA................................................................................................................................... Maxim VR150H..................................................................................................................... Debit Mare

Sensibilitate ridicată (SR) Această suzetă Roaster furnizează apă la cea mai mică atingere.

Standard (SR) Debit Mare (SR)


Sensibilitate ridicată. Debit Standard. Garnitură verde. Adăpător cu Debit Mare și Sensibilitate ridicată. Garnitură neagră.

VR150PFA........................................................ Standard (SR) VR150HPFA.................................................. Debit Mare (SR)

Nipel Îngrăsătorie Nipel Reproducție


Adăpător de înaltă calitate pentru îngrășătorie fabricat din componente Construit cu toate componentele interne din inox pentru o durabilitate
de mare precizie strunjite din materiale de cea mai bună calitate. Debit ridicată. Proiectate cu acțiune laterală redusă, debit maxim fără pierderi
Standard. Garnitură verde. pentru a păstra podelele uscate fără ajutorul cupelor de apă. -

VB150............................................................. Debit Standard VB150BN........................................................ Debit Standard

58 SISTEME DE ADĂPARE PĂSĂRI www.hogslat.ro


28

Sisteme de adăpare VAL


1

25
2 Kit regulator V
Intrare Presiune Joasă VR
26 14) VRP52.....................................................Suport diafragmă
1) VC025............... Capac țeavă verticală cu garnitură și corp 15) VRP18.................................................... Diafragmă piuliță
2) VRP03............... Bile pentru țeava verticală pentru tub rigid 16) VRP19.......................................................................... Arc
VRP03F......................... Bilă țeavă verticală pentru tub flexibil 17) VRP20........................................................ Nit de ajustare
3 3) VSP24FS....... Țeavă verticală flexibilă 61cm cu închizător, 18) VRP21................................................. Sistem de ajustare
28 bilă, capac și arc 19) VRP22............ Carcasă inferioară pentru regulator 12002
4 4) VRP05...........................................(2) Șuruburi clemă țeavă 20) VRP25.......................................... Reper ajustare a arcului
5 5) VRP06............................................................. Clemă țeavă 21) VO145.......................................Garnitură O-ring (¾” pipe)
6) VRP09..................................................... ½” NPT cu robinet 22) VO145...................................................... Garnitură O-ring
6 VRP09L............................ presiune redusă NPT ½”cu robinet 23) VRP36........................................Piuliță pentru pivot Negru
VRP119................................... O-ring pentru VRP09/RVH114
VRP36G.......................................... Piuliță pentru pivot Verde
7 7) VO145........................................................................ O-ring
24) VRP06..........................................................................Dop
8) VRP11........................Carcasă superioară 12002 regulator
22 9) VRP12G....................Pivot pentru regulator - variantă nouă
25) VRP375........................................... Clemă prindere furtun
10) VRP13.................................................... (2) Cuplă tip pivot 26) VRP48........................ Furtun de conectare (preț pe ml/ft)
8 11) VRP14................... Șurub (2) cuplă pivot sau (9) carcasă 27) VRP42.................................... Kit de montare din aluminiu
21
12) VRP15......................................................Șurub diafragmă 28) VRP45.............................................Conector ștuț-filet 1/2”
23 13) VRP16................................................................Diafragmă 29) VRP24.................................. Buton de ajustare a presiunii

9
10
12
11
Kit final pentru linia de adăpare l
13 Țeava finală de nivel Disponibil în varianta de țeavă rigidă sau
14 Include Țeavă, Închizător, Capac și Bilă. flexibilă. Sistemul are opțiunea de țeavă
VT224............................................................ Kit rigid 30,5 cm cu pliere ce permite montarea paralelă
15 VSP24RS.......................................................... Kit rigid 61 cm cu conducta de apă, pentru a preveni
deteriorarea sistemului de ridicare. Include:
VSP24FS........................................................ Kit flexibil 61 cm
țeavă, sistem final, adaptor cu bilă și conector
VSP24RO............................................Kit rigid rabatabil 61 cm furtun.
16
VSP24FS (24” Flex Standpipe
VE324FS Kit final cu robinet și
with
țeavă Shutoff,cm
rigidă 61 Ball & Cap)
17
VE130
20 adaptor
(End capăt Adapter)
Assembly
602160
18 VR-202 Regulator robinet
(3/4” Ball Valve)
(Carcasă) VE326
ștuț furtun
(Hose Connector)
VR202K........................................................Carcasă regulator
29

19

Diafragmă pentru pentru


Regulator VAL VE324.......................................... Kit final cu țeavă rigid 61 cm
11 VE324F.................................. Kit final cu țeavă flexibilă 61 cm
VRP16..................................................................... Diafragmă VE324FS...................... Kit final cu robinet și țeavă rigidă 61 cm

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME DE ADĂPARE PĂSĂRI 59


Creșteți capacitatea sistemului dumneavoastră de adăpare cu
componente Lubing Advantage Sistemul modular Lubing este realizat pentru înlocuirea ușoara cu
variantele Lubing Advantage în sistemele deja existente de adăpare,
permite înlocuirea regulatoarelor, sistemelor finale și a altor componente.
• Se poate începe cu FeatherSoft Stainless Steel sau Combi TM

nipel montate pe tronsonele de 3 m

Tronson cu
nipel de inox și
conector
FeatherSoft FeatherSoft
• Inox Combi 3600
Tronson cu L407710............................................ 3 m lungime cu 10 nipeli L407810............................................ 3 m lungime cu 10 nipeli
nipel și conector
Combi L407712............................................ 3 m lungime cu 12 nipeli L407812............................................ 3 m lungime cu 12 nipeli
L407715........................................... 3 m lungime cu 15 nipeli L407815............................................ 3 m lungime cu 15 nipeli

• Adăugați sistemul de fixare în funcție de cel existent.


(5) conexiuni pentru orice tronson de 3 m, excepție Choretime® sistem unde (6) conexiuni sunt recomandate.

L4327.................................................. Prindere pentru Ziggty®


L00620050...............................................Prindere pentru Val® L00620120....................................... Prindere pentru Plasson® L00220590................................... Prindere pentru Choretime®

• Add LItterGardTM Modele de cupă • Piese de conectare pentru trecere din țeavă pătrată în țeavă rotundă și conectare la regulator Lubing.

Niplu CombiMaster
Intră doar
4 mm în tronsonul de adăpare.
Igienizarea ușoară.

L4025-00 debit ridicat L4050-00 L4095-00 debit redus


L4617............................................. Două brațe varianta Largă L4381......................Conector de la țeavă pătrată la intrare rotundă
Capacitate: 30-40 cm3/min 20-30 cm3/min 20-25 cm3/min
L4612............................................... Două brațe varianta Mică 22 mm x .0750
Upwards: 70-80 cm3/min 40-50 cm3/min 30-40 cm3/min
L4622.................................................................Un singur braț

60 SISTEME DE ADĂPARE PĂSĂRI www.hogslat.ro


Adăpător Mini cu
SS Niplu Adaptor
L4060-SO..........................Adăpător mini cu SS Niplu Adaptor

Patent de strângere coliere


L4414................................................. Patent strângere coliere

L4204
L0013900902

Regulator model Ball Tank fără sistem de


Regulator model Ball Tank cu sistem de conectare Kit cu bilă de nivel
conectare
L0013900902.............. Regulator model Ball Tank fără sistem L4210........................Regulator model Ball Tank cu sistem de
de conectare L4204.......................................................... Kit cu bilă de nivel
conectare

L286-7RD L316-3BR

Conector
L316-3BR............................................................ pentru L4363
L286-7RD............................................................ pentru L4367

Nipel Reproducție
• Niplu de reproductive cu
acțiune verticală.
L4071....................................................... Niplu de reproducție

L4617

Sistem Ball Tank Cupe LitterGard™


Regulator de presiune
Sistemul capsulat Lubing ball tank elimină aerul din instalațiile de Cupe recuperatoare L4612
adăpare. Apa intră în regulatorul Lubing, iar în partea superioară
Complet cu kit de purjare există un buton de eliminare a aerului. L4617...............................................................................Mare
L4612................................................................................. Mic
L4220-05...................Regulator de presiune cu Kit de purjare L4221........................................................ Regulator Ball Tank L4622...................................... Cupă recuperatoare cu un braț

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME DE ADĂPARE PĂSĂRI 61


Lubing
L3201-00 Bila
L0013701900................................................................ 10 mm
L0013701903.................................................................. 8 mm

L3307-00
Regulator Kit braț pivotant
Adăpător Mini cu Asamblat
adaptor Plastic L3201-00................................... Kit Regulator cu Tub de Nivel
• Asamblat cu /sau fără bilă.

L4060C.............................Adăpător mini cu adaptor de plastic L3307-00....................................................Tub de nivel 45 cm L0013902525....................................................Braț kit plutitor

L4367 L4363

Regulator model Conector pentru tronsoane


Pressure Flush Kit final linie de adăpare L4367......................................................... Conector cu clemă
L4224................................... Regulator model Pressure Flush L4255K...............................................Kit final linie de adăpare L4363.............................................. Conector burduf cu clemă

L4077
L4078

Nipel Îngrăsătorie
Broiler niplu cu 3600 acțiune.
L4077.................................................. Niplu, debit normal, SS
Tub golire Clip plastic
L4078..............................Niplu, debit normal, Combi Plastic SS
L4023....................................................Niplu, debit ridicat, SS L0013801300........................................................... Tub golire L00220590............................................................. Clip plastic

62 SISTEME DE ADĂPARE PĂSĂRI www.hogslat.ro


WOD Extensie automata WOD Extensie automata

Sistem “Water
On Demand”
Prin schimbarea a două componente din sistemul “Plasson Line
Pressure Regulator” se poate trece pe orice sistem, transformându-se
dintr-un Regulator de presiune într-un Reducător de presiune, ceea
ce permite controlul presiunii în liniile de adăpare centralizate, dintr-
un singur loc. Acum controlul presiunii în liniile de adăpare, în toate
adăpătorile, se poate centraliza, utilizând 2 seturi de regulatoare de
presiune (un tip de joasă spre medie presiune și un tip medie spre
înaltă presiune). Acest “Pre Set Regulator” poate fi în varianta cu mai
multe stagii de presiune. Acesta asigură o presiune constantă în toate DI220507WOD................. W.O.D. Kit distribuitor
adăpătorile de pe linii. DI22050WDB................... W.O.D. Unitatea de baza
CERINȚE PRESIUNE APĂ:
Presiune de intrare necesară pentru sistemul “Water On Demand
DI22050WDE................... W.O.D. Extensie
Control Unit” este de minim 2,75 bar și un maxim de 9,65 bar. Presiune DI22050WDM................... W.O.D. Manual unitatea de baza
de apă furnizată de sistemul “Water On Demand Control Unit” DI22050WDME................ W.O.D. Extensie manuala
furnizează un maxim de 2,75 bar și un minim în funcție de necesitatea DI2205305........................ W.O.D. Regulator de presiune
sistemului de a funcționa în bune condiții. DI2205339........................ W.O.D. Kit conversie

Sistemul “Water On Demand”


Instalare
Liniile de nipel (B)
• Se instalează Reducătorul de Presiune în același sens ca Regulatorul Plasson.
• Asigurați-vă că sistemul de conducte de aprovizionare cu apă nu este mai înalt 2,7m
(9’) față de linia de nipel (C)
• Dacă se schimbă regulatorul Plasson Pressure cu sistemul “Water On Demand”
Reducător de presiune este necesară să urmați instrucțiunile separate.

Unitatea de perete (A)


• Se montează sistemul de perete “Water On Demand” Wall Unit pe
perete la o înălțime convenabilă bunei funcționări
• Se instalează sistemul “Water On Demand” în aval de orice filtru,
medicator sau alt echipament
• Se conectează valva solenoid la Controller. Valva solenoid este
modelul N.C (24V) Instalarea se face de personal autorizat

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME DE ADĂPARE PĂSĂRI 63


Plasson
Plasson
Adăpători Niplu Debit
Grafic

Bell Verde deschis - Pentru


Curcani
Verde închis - Pentru Curcani
Gri - Pentru Broilers
Gri Închis - Pentru Reproducție
Portocaliu - Pentru Broilers
Maron - Pentru Reproducție
Albastru Închis - Pentru tineret
de înlocuire, Adăpătorile furnizează
Tineret de înlocuire pentru cantitatea necesară de
Broiler Bell Adăpători
reproducție apă proaspată pentru
și componente!
Galben - Pentru Broilers pui și păsări adulte.
Sensibilitatea sistemului
Roșu - Pentru Reproducție
este de 10 ml apă.
Violet - Pentru Tineret de
înlocuire,
Tineret de înlocuire pentru
reproducție DI2106000

Clemă Adăpatoare de Reproducție Completă


cu opritor 56554 Debit VS Presiune intrare Recomandat 10 adăpători pentru 1,000 păsări

Adăpătorile
Adăpătoarea are funcționează la Adăpătoarea are un
o suprafață mult mică, presiune redusă, au clopot larg prevăzut
având toate curățare, au sistem cu arc rezistent HD
caracteristicile de menținere a apei și pentru a face față
adăpătorilor Plasson distribuție uniformă a curcanilor adulți.
medicamentelor, au Marginile adăpătorilor
sistem independent de previn scugerile
ballast cu apă și valvă de apă și o mențin
mecanică pentru apă curată.
proaspătă.

DI2103250 52800

DI2104005 Standard Îngrășare Ouătoare/


52801
Adăpători pentru Găini Ouătoare
Consum Adăpătore de Curcani Adulți
Adăpătoare de Curcani Completă Recomandare 10-12 adăpători pentru 1.000 Recomandare 10-12 adăpători pentru 1.000
Recomandată 10-12 adăpători pentru 1,000 păsări păsări
Adăpători pentru Reproducție păsări și 12-14 adăpători pentru 1,000 păsări Și 12-14 adăpători pentru 1.000 păsări în Și 12-14 adăpători pentru 1.000 păsări în
(10 bucăți pe cutie ) în zonele calde zonele de calde. zonele de calde.

64 SISTEME DE ADĂPARE PĂSĂRI www.hogslat.ro


9. Cumberland nipples can be used as a direct replacement for other valves, thanks to the USA

Sistem de Adăpare Cumberland


9. Cumberland nipples can be used as a direct replacement for other valves, thanks to the USA
standard J-lock and Twin-Lock mount.
standard J-lock and Twin-Lock mount.
10. The Cumberland system features ABS pipe with light blocking additives that prevent light
10. The Cumberland system features ABS pipe with light blocking additives that prevent light
penetration that could promote algae growth.
penetration that could promote algae growth.
Include: Nipel Twin-Lock Nipel J-Lock
Upper metering pin
Upper metering pin
Upper metering pin O-Ring seal tijă control debit
(controls water flow)
1. Acest model de nipel (scaun și bilă ) folosește inox de cea mai 7. O durată de exploatare mărită datorită materialului din care este O-Ring seal
O-Ring seal
Upper metering pin
tijă control debit
(controls water flow)
(controls water flow)
O-Ring seal (controls water flow)
Interchangeable
bună calitate, nu conține caciuc care să se umfle sau să impurifice realizat. Interchangeable cap
Interchangeable cap
Interchangeable
capcap
apa. 8. Nipelul Cumberland controlează debitul de apă în partea
2. Nu conține nipel de plastic , nipelul este din inox, ceea ce ii conferă superioară a supapei, fapt ce îl protejează de uzură și asigură un Stainless steel
bila inox
Stainless steel
o viață lungă în exploatare și un debit precis. așternut uscat. shut off ball
shut off ball Stainless steel
Stainless steel
bila inox
shut off ball
shut off ball
3. Lucrează ușor și are performanțe mai bune decît competitorii. 9. Nipelul Cumberland poate fi folosit la înlocuirea și altor nipeli,
sistem prindere
4. O cavitate mică ca depozit de apă ce asigură un volum bun de apă datorită standardului USA ( J-lock si Twin-Lock). Stainless
Stainless
șa inox
Valve body twin-lock
Valve body twin-lock
dublă siguranță
style connection
style connection
sistem prindere
dublă siguranță
5. O poziție bună a O-ringului, fapt ce asigură o ușurință în procesul 10. Sistemul Cumberland are în compoziția chimică aditivi (ABS) ce steel seat
steel seat Stainless
Stainless
șa inox
steel seat
steel seat
Valve body J-lock
Valve body J-lock
style connection
style connection
de înlocuire blochează pătrunderea luminii, ceea ce determină o diminuare la Easy action
Easy action
acționare failă Easy action
Easy action
360° trigger pin
360° trigger pin acționare failă
6. Rezistență superioară la vibrații ceea ce determină ca nipelul maxim a dezvoltării algelor. spațiu adăpare mai mare
Larger drinking cavity
Larger drinking cavity spațiu adăpare mai mare
Larger drinking cavity
360° trigger pin
360° trigger pin
Larger drinking cavity
Cumberland să nu piardă apă atunci când este lovit de păsări. (attracts chicks)
(attracts chicks) (attracts chicks)
(attracts chicks)

Figure 2A
Figure 2A Twin-Lock
Twin-Lock Figure 2B2B
J-Lock
Figure J-Lock

0 la 3 ani – fără cost la utilizator final 5 la 7 ani – utilizatorul plătește 50%


Nipeli Cumberland Carry au 10 ani garanție: 3 la 5 ani – utilizatorul plătește 25% 7 la 10 ani – utilizatorul plătește 75%

PNEG-670 Poultry Watering


PNEG-670 Poultry Watering

Regulator Kit de îmbinare “Riser Vent Assembly B/A” Sistem final line de apă.
GCW-3030.................................................................Regulator GCW-9510.............Kit de îmbinare “Riser Vent Assembly B/A” Sistem final linie de apă

Nipel Cumberland
• Fixare J și Dubla

GCW-9035.... Reper - Fixare J cu bolt culoare roșie pentru broiler


GCW-9035T ......... Reper - Fixare dubla cu bolt culoare roșie
Tronson de adăpare, 3 m pentru broiler
GCW-8035...... Reper - Fixare J cu bolt culoare neagră pentru
GCW-6000-8J... Tronson adăpare 8 ” (20,3cm) OC, Fixare J găini ouă
GCW-6000-8T... Tronson adăpare 8” (20,3cm) OC, Fixare dublă GCW-8035T....... Reper - Fixare dubla cu bolt culoare neagra Suport Aluminiu
GCW-6000-10J. Tronson adăpare 10” (25,4cm) OC, Fixare J pentru găini ouă Clemă Asamblare Tronson
GCW-6000-10T... Tronson adăpare 10” (25,4cm) OC, Fixare dublă GCW-9440..... Reper - Fixare J cu bolt culoare portocalie cu 2
GCW-6000-12... Tronson adăpare 12” (30,5cm) OC, Fixare J GCW-9178....................................................Clemă Asamblare
trepte presiune mare

Reper agățare pentru


Agațător Suport Aluminiu Cheie strâns pentru niplu
GCW-10008...................................................... Reper agățare GCW-9227........................................................ Reper agățare GCW-2064....................................... Cheie strâns pentru Niplu

Bila Ansamblu mufă conectoare țeavă apă Ansamblu robinet apă


600-015.............................................................. Bilă plutitoare GCW-5020....................Ansamblu mufă conectoare țeavă apă GCW-5065............................................ Ansamblu robinet apă

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME DE ADĂPARE PĂSĂRI 65


Adăpător ajustabil
Inox
• 2 suzete(neincluse)
• Suport Reglabil Prindere reglabilă pentru adăpătoare Prindere adăpătoare superioară
Simplu • Opriți pentru totdeauna problemele cu prinderea adăpăto-
rilor cu acest suport din oțel inoxidabil. 2000311100........ Kit instalare prindere superioară adăpătoare
56605.................................................36” (92cm) Inox
8150070200............................ 36” (92cm) Galvanizat Prindere adăpătoare - Y
Dublu 3525-36SS
56508821................................ 24” (61cm) Galvanizat
8150010200............................ 36” (92cm) Galvanizat Prindere adăpătoare dreaptă Prindere adăpătoare din inox
566071...............................................36” (92cm) Inox 3525-10-SS 3531............................................ SS 450 Prindere adăpătoare

Adăpătoare vălău
Galvanizat & Inox • țeavă galvanizată cu perete de 4mm Adăpătoare boxă model
Adăpători Cvadrupli • Include robinet din fontă european
Q36SS................................................Adăpător Cvadruplu Inox 8150910700.........................................................1/2” – 2,3 kg 8150600700............................... Țeavă galvanizată cu suzete
Q36...........................................Adăpător Cvadruplu Galvanizat 8150900700............................................................1” – 4,5 kg 8150640500........................................... Țeavă inox cu suzetă

Suporți Swing Linie de apă din inox Adăpătoare Gestație


Suporți Swing Linie de apă din Fabricat din oțel inoxidabil cu suzete aflate • Instalați adăpătorile cu suzetă pe boxele
Plastic Injectat la un interval de 32 cm una față de alta cu de gestație
protecția PlayGuard pentru descurajarea • Suzeta nu este inclusă
• Anti-coroziune conflictelor dintre animale. (suzetele nu sunt • Prindeți adăpătorile de boxele de gestație
• Reduce uzura suzetei incluse) cu ajutorul clemei K-Clamp
• Repere turnate împreună, capacitate mărită de
etanșare și întreținere
56505............................................Adăpătoare simplă din inox
17598................................................................Plastic injectat 17338................................................... Sistem prindere 1,6 kg 56562........................ Cleme K-Clamp 12,7mm pentru pridere

Țeavă
(filetată la
ambele capete)

8151720500..........................21,34 mm x 914 mm Țeavă Inox


8151660500........................21,34 mm x 1219 mm Țeavă Inox
8151150000............ 21,34 mm x 1067 mm Țeavă Galvanizată

Bară pentru suzete


Bara pentru suzete oferă o sursă inițială de apă pentru
porcii înțărcați cu hrănitoare umed/uscat. Fabricată din oțel
inoxidabil, bara pentru suzete se prinde de garduri printr-o
instalare rapidă. Fitting T drept și la 90°
56512.................................................. 21,34 mm T galvanizat
8155621500.......................................................................................................................................... Suzete Tineret (HSNA-38) 56710........................................................... 21,34 mm T inox
8155601500.......................................................................................................................................... Suzete Tineret (HSNA-38) 56513.............................................. 21,34 mm Galvanizat 90°
8155631100................................................................................................................................... Kit instalare bară pentru suzete 56712........................................................ 21,34 mm Inox 90°

66 SISTEME ADĂPARE PORCI www.hogslat.ro


Puteţi reduce costurile de apa!
Cupele Aqua Chief folosesc cu 25 % mai puţină
apă decât adăpătoarele cu suzetă

Puteţi reduce costurile de medicamentaţie!


Economisiți până la 50% din costul de medicamentaţie, cu mai puţină apă risipită!

Economisiți cu costurile de vidanjare!


Mai puţine dejecții de extras, astfel încât bașa se va umple într-un timp mai îndelungat!

8150780500 Cupă adăpătoare înțărcare-abatorizare


8152190500 1/2” x1219mm ţeavă dreaptă fără suzetă
8151860500 1/2” x 298mm ţeavă fără suzetă
8152191500 Ansamblu ţeavă filetată inox 1219 mm cu suzetă
8150781500 Adăpător Aqua Chief inox înțărcare-abatorizare spate în spate
8150781506 Adăpător Aqua Chief inox înțărcare-abatorizare simplu

Suzetă Aqua Chief Renuntați la arc...


controlaţi debitul
Suportul Aqua Chief
Cumpăraţi adăpătoarele cu cupă pentru a economisi apă şi bani. Nu pierdeţi acest avantaj prin folosirea unei suzete
• Pachetul AquaChief cupă și elementele
ineficiente cu sistem declanşare pe bază de arc. Suzetele Aqua Chief folosesc inserţii de silicon în locul arcului pentru
de asamblare include toate componen-
a reduce uzura şi a preîntâmpina eventualele scurgeri. Puteţi primi avantajul Aqua Chief pentru orice marcă de cupă
tele de mai jos.
dacă alegeţi suzetele marca Aqua Chief.
Nu este nevoie de comenzi suplimentare.
• Se poate instala o cupă sau două cupe
spate în spate

Suzetele AquaChief 56571S folosesc o inserţie de silicon cu debit 8152501100...................................... Pachet șuruburi și piulițe
central în locul unui arc. Mai puţină uzură. Debit de apă controlat INCLUDE:
60687...Holzsurub inox cu cap hexagonal 7,93mm X 50,8mm
56571S Suzetă Aqua Chief 60603................................ Piulita autoblocanta 6,35 mm inox
8152500100....Prindere cupă adăpătoare 203,2 mm (vopsită)
60579........................................................ Saiba inox 6.35mm

Aqua Chief
Sfaturi pentru instalare și poziționare: Prindere Superioră
Studiile noastre ne arată că poziționarea este critică în utilizarea eficientă a adăpătorilor cu Include:
cupă. Urmați aceste sfaturi pentru cele mai bune rezultate: • Prindere, Șurub V, piuliță
autoblocantă
• Cupa trebuie montată la 15 cm distanță dintre podea și buza inferioară a cupei. • Prindere dublă pentru
• Poziționați adăpătoarea nu mai aproape de 50 cm față de hrănitor pentru a reduce excesul de furaj în cupă sau adăpătoare
pentru a evita blocarea accesului la hrănitor. • Se potrivește pe cornier de
• Instalați adăpătoarea la o distanță mai mică de 92 cm față de hrănitor. Astfel adăpătoarea va rămâne protejată 40/50mm
împotriva distrugerii de către animale
8152671100................. Prindere S adăpătoare dublă (vopsită)

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME ADĂPARE PORCI 67


Sistemul revoluționar HydroDam™ elimină Având în exclusivitate
împrăstierea apei indiferent de presiunea acesteia Suzeta Trigger elimină împrăștierea apei
Suzetele RIO * Sistem Patentat Suzeta AquaFlo Trigger
Sistemul HydroDam™ Adăpătoarea AquaBowl este
ca re
proș
al suzetelor RIO reduce construită din oțel inoxidabil
Îm
presiunea apei la ieșirea fără suduri unde pot apărea
din suzetă creând o curgere scurgeri, fără colțuri unde
constantă. Animalele beau se poate aduna mizeria și
natural fără a irosi apa. fără margini care pot să
rănească animalele. Flanșa
exteriorară de prindere este
pregăurită și se poate instala
pe toate tipurile de podea.
Echipamentele din boxa de
maternitate rezistă mai mult
timp folosind adăpătoarea
AquaBowl deoarece
suprafața boxei ramâne
uscată.

Construcția suzetei AquaFlo


reduce efectul de rupere al
arcului. Așezarea arcului se
face in fața capătului tijei
în comparație cu suzetele
standard. Scroafa nu poate
comprima arcul astfel încât
acesta să se poată rupe.

Poziția arcului la
adăpătoarea AquaFlo
previne efectul de
împroșcare oricât de mare
este presiunea în rețea.
• Suzetă RIO • Suzetă Standard Când animalul atinge tija
suzetei, apa va curge prin
O comparație între suzeta RIO si suzetele standard la o presiune a apei de 2,75 bari. partea din fața a carcasei.
Un jet constant și controlat
Suzeta RIO asigură o curgere continuă si lină a apei fără a stropii purceii. Animalele consumă va umple bolul adăpătorii,
• Suzetă AquaBowl • Suzetă standard
o cantitate mai mare de apă eliminând fenomenul de împroșcare. fără a face risipă

HSNR-50................................................................................................1/2” suzetă îngrășătorie HS610............................................................................................ AquaBowl, numai recipientul


HSNR-50-5............................................................. 1/2” suzetă îngrășătorie, pachet de 5 bucăți HS610-1........................................................................ țeavă oțel inoxidabil cu suzetă AquaFlo

Vizionați demonstrația online a suzetelor RIO! Vizionați demonstrația online a adăpătorii AquaBowl!

68 SISTEME ADĂPARE PORCI www.hogslat.ro


Suzetă Tineret Seria Aqua Suzetă Îngrășătorie Seria Aqua
HSNA-38......................................... 1/2” X 3/8” Suzetă Tineret HSNR-50........................................... 1/2” Suzetă Îngrășătorie Suzetă AquaFlo Trigger
HSNA-38-5....... 1/2” x 3/8” Suzetă Tineret, pachet de 5 bucăți HSNR-50-5........ 1/2” Suzetă Îngrășătorie, pachet de 5 bucăți HSNA-90T...............................Suzetă Seria 90 pentru scroafe

Suzetă AquaChief
• Suzetă de înlocuire pentru adăpătoare cu cupă
• Funcționează în regim de presiune de la 0,35 bar până la 6,9 bar Monoflo® Suzetă îngrășătorie
Suzetă Îngrășătorie RIO • Declanșator cu inserție de silicon • 100% Inox • orificiu reglabil în 3 poziții
HSNR-50........................................... 1/2” Suzetă Îngrășătorie 56571S........................................................ Suzetă AquaChief • 2,6 litri la 2,75 bar • Ideal pentru îngrășătorie și scroafe
HSNR-50-5......... 1/2” Suzetă Îngrășătorie, pachet de 5 bucăți 56571............................................... Suzetă AquaChief cu arc 56577................................................................................. 1/2”

Monoflo® Suzetă pentru cupă adăpare Monoflo® Suzetă Purcei


Suzetă Monoflo® • 100% Inox • 3 poziții reglabile
• Pentru gestație, îngrășătorie și înțărcare • Suzetă pentru cupă pentru tineret și îngrășătorie • 2,6 litri la 2,75 bar • pentru porci până la 36kg
MO10098-3.................... 1/2” Suzetă Monoflo®, material inox MO10092-5............................................ 1/2” filet interior, Inox 565771..................................................................... 1/2” x 3/8”

Suzetă Adăpătoare OPTIFLO


MO10055-K.............. 1/2” pentru porci, scroafe, viței; material inox

Suzetă adăpătoare jgheab


• Suzetă pentru adăpătoarea din jgheabul scroafei
MO10092-13...........................................1/2” filet interior, inox

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com SISTEME ADĂPARE PORCI 69


Robinet sferic apă cu fluture FF PN40
Robinet sferic apă fluture MF PN20 MERB-DFF12................... Robinet sferic apă cu fluture 1/2” FF PN40 Robinet dublu serviciu
MERM-DMF12......................Robinet sferic apă fluture MF PN20 1/2” MERB-DFF34................... Robinet sferic apă cu fluture 3/4” FF PN40 MERB-RA12...................................Robinet dublu serviciu 1/2”
MERM-DMF34......................Robinet sferic apă fluture MF PN20 3/4” MERB-DFF11......................Robinet sferic apă cu fluture 1” FF PN40 MERB-RA34...................................Robinet dublu serviciu 3/4”
MERM-DMF11........................ Robinet sferic apă fluture MF PN20 1” MERB-LFF114............... Robinet sferic apă cu fluture 1.1/4” FF PN40 MERB-RA11......................................Robinet dublu serviciu 1”

Robinet scurgere plastic


pentru boiler
Robinet scurgere alamă pentru boiler HE262420.................... Robinet scurgere plastic pentru boiler
Robinet cu bilă 1/2” MPT
HE292966.................Robinet Boiler 3/4’’ MPT alamă BD-12M
AR01174................................................... Robinet cu bilă 3/4” HE262421.................... Robinet scurgere plastic pentru boiler
HE262745.................................................. 1/2” dop din alamă
3/4” MPT

2
Clemă Speedy Jaw Fitinguri
nailon 1
1053................................................................................... 1/4” Fiting Inox
1052................................................................................... 3/8”
0708878.........Clemă nailon pentru furtun 3/4” la 7/8”, culoare 1) TAF-1084..................................................... 1/2” FPT x 1/4”
negru 2) 565510.......... Reductor conducta-furtun plastic, 1/2” x 1/4” 603066................................................... Fiting 1/2” FPT x 1/4”

Adaptor furtun
Inox
½” x ¼” Eliminați problemele provocate de fitingurile
din plastic cu adaptoarele noastre din oțel inoxidabil.
Cleme din inox pentru furtun
565516........................................................... Adaptor din inox
HSHC-06 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11-20 mm
HSHC-08 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13-23 mm
HSHC-12 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17-32 mm
HSHC-16 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20-38 mm
HSHC-24 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27-51 mm
HSHC-36 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46-70 mm
HSHC-56 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78-101 mm Fiting Inox
HSHC-M04 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5-16 mm
HSHC-M06 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11-20 mm 603065...............................................................1/2” FPT x 1/4

70 INSTALATII www.hogslat.ro
EuroVALVE
• Prezentăm noua valvă de nivel cu
Mențineți apa în hrănitor sau
alte recipiente fără plutitoare,
senzori și electricitate.
A

VALVE
multe îmbunătățiri în utilizare
• EuroValva se poate deschide și
închide cu ajutorul a patru cleme
de blocare, care se pot roti fără a fi
D

necesare unelte speciale.


• Membrană nouă
• Noua membrană asigură o prindere
eficientă față de partea dorsală
a valvei și oferă o etanșeitate C
deosebită, mărind fiabilitatea
produsului. Valva de nivel are un robinet
• Conexiune ușoară încorporat care poate fi rotit
360° D
• Cleme simple pentru închidere
EV1.............................................EuroValvă de nivel fără țeavă
8153920500........................½” x 122 cm Țeavă inox nefiletată
8153930500....................... ½” x 152 cm Țeavă inox nefiletată
D

Kit instalație apă


Ansamblu complet și componente E
1. 2. 3. 4. 5. 6.
56559......................................1/4” x 1,83 m Kit linie adapare
REGIM DE Suzete și adaptoare 565541..................................... Șaibă pentru clemă cu opritor
FUNCȚIONARE A) 56554........................................................ Clemă cu opritor
LA O PRESIUNE A 1) P3M12...............................................1/2”X1/2” MPT suzetă
APEI de la 0,5 bar la 2) SD3................................................. Adaptor din nailon, 1/4” B) 56550......................... Adaptor conductă-furtun plastic 1/4”
un maxim de 3,4 bar. 3) SD3P-B................. Adaptor din alamă, bază din nailon, 1/4” C) 56560........Furtun de curgere 1/4" (1.8m pentru fiecare kit)
TEMPERATURA D) 1053............ 1/4” Clema rapida pentru furtun 6,35mm/ 1/4''
APEI: minim 1° C și
4) SD3P-B1/2............ Adaptor din alamă 1/2”, bază din nailon
maxim 40° C. 5) 60306..............................................1/2” MPT x 1/4” adaptor E) 565510......................1/2” Reductor conductă-furtun plastic
6) 60307..............................................1/2” MPT x 1/2” adaptor F) WF3230............................................................. Robinet ¼”

8 5

2 6

60277.................................... Mini-presă pentru găuri de 4mm


3
7

Sistem sucțiune și componente aferente


1) 56554.........................................................Clemă cu opritor Kit instalație
2) NS30384-8....................................................... Cap pivotant Complet
3) NS50595.............................................Cap diuză fără gaură Include furtun 3/4”, (2) cleme furtun
4) 56554........................................................ Clemă cu opritor din inox și adaptor T din PVC. Fur-
tunul se fixează direct peste țeava de
5) 60171....... Reductor PVC filet exterior 1/2” MPT x 1/4” FPT
apă de 1/2” și se strânge cu clema.
6) WF1022................................................ Adaptor micro spray
7) WF4070.................................... sprinkler Adjust-a-flow 360° 565411.......................................................................... 122 cm
2320-4491-110B............................................... Diuză picurare 8) 610300..................................... sprinkler Adjust-a-flow 180° 565421......................................................................... 152 cm

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com INSTALATII 71


Cartuș Cartuș plastic
Cartuș bumbac
VEPS20............................................. Cartuș 3 m x 20 microni VEPNN50............................ Cartuș plastic 25 cm x 50 microni
VEPP20............................... Cartuș bumbac 3 m x 20 microni

Filtru autocurățare Carcasă filtru


Cu cartuș 90 microni
VEPR34-I Filtru apă cu cartuș tip sită sau bumbac 10’’ x 3/4’’ ������������������������������������������������ ME1034
HORAH1............................................................................... 1” VEPR1-I Filtru apă cu cartuș tip sită sau bumbac 10’’ x 1’’ ������������������������������������������������������� ME101

72 INSTALATII www.hogslat.ro
Apometru MNK D32 Apometru MNK D25
RO60102_32...................................32 mm (1-1/4“), Qn 6 mc/h sau Qmax 12 mc/h, L 260 mm, capete filetate RO60102_25................................... 25 mm (1 “), Qn 3,5 mc/h sau Qmax 7,0 mc/h, L 260 mm, capete filetate

Reductor de presiune în linie


• Reduce încărcările din instalațiile de apă
• Asigură o funcționare uniformă a medicatoarelor
• Rezistent la coroziune
• Carcasă din plastic cu protecție la coroziune
• Veți avea nevoie de un adaptor de ¾” x Honeywell
diametrul țevii dumneavoastră Regulatoare de presiune
Pulsator • Debit mare de apă la o presiune constantă
UND06F-3/4A................. Regulator de presiune 3/4” (19 mm)
IT0001...........Pulsator cu funcția de identificare a sensului debitului, 2 fire WR1305.................................... Regulator de presiune în linie UND06FA-1A.................... Regulator de presiune 1” (25 mm)

Senzor pentru apometru Manometru Valvă solenoid


PO312001600000.......................... SMART AT-MBUS-NE-02 INCA-23-008.Manometru 1-6 Bari, diametrul 50mm, cu ieșire 1/4” (6 mm) BI032U538231........... EV251B NC 3/4” (19 mm) bobina 220V

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com INSTALATII 73


®

Medicatoare

Proiectate pentru situații


cu debit foarte mic de
apă și presiune mică.
Facilitează furnizarea
apei către grupuri
mici și foarte tinere de
animale (suine și pui)
sau dintr-un recipient
D25RE2 D25RE5 DIA4RE aflat la o înălțime prea
mică. Are un mecanism
îmbunătățit, făcând
sistemul capabil să
reziste la fierul sau
mineralele din apa dură.

SPECIFICAȚII TEHNICE Piese de schimb


Cod articol Descriere Rație Presiunea apei Debit Intrare / Ieșire
în instalație (lpm) Pentru Dosatron D25RE5
D25RE2 Medicator 0,2% to 2% 0,3 - 6 bar 0,19 – 42 3/4’’ M BSP- NPT D25RE5......................................................Medicator Complet
M238............................................. Dispozitiv acționare cu arc
Ø 20 x 27 mm MP178.............................................. Ansamblu valvă superior
MP177VT...................................................Ansamblu actuator
D25RE5 Medicator 1% to 5% 0,3 - 6 bar 0,16 – 42 3/4’’ M BSP- NPT J020VT............................................ Garnitură tijă EX-J005VT
Ø 20 x 27 mm Pentru Dosatron D25RE2
D25RE........................................................Medicator Complet
DIA4RE Medicator 1-4% 0,15 – 4 bar 0,08 - 42 3/4" M BSP-NPT J024.......... Garnitură medicatoare D8R150/DI520/ D25RE10
Ø 20 x 27 mm MPDI122.............. Ansamblu arc /pâlnie supapă de închidere
J051VF.................................... Garnitură supapă de închidere
P169.................................................................. Adaptor furtun

74 MEDICATOARE www.hogslat.ro
HN55 Medicator
ANTRENARE APĂ
• Mecanismul fără piston elimină eventuala uzură a acestuia.
• Nu este afectat de chimicale deoarece acestea sunt injectate direct în rețeaua de apă pentru mixare.
• Medicatorul este atât de avansat încât exista returnări ale produsului sub 1%. Multe dintre aceste unități
au funcționat in regim normal timp de 6 ani fără probleme de service.
POMPĂ CHIMICALE
• Funcțioează în paralel cu medicatorul.
• Întreținere simplă.
• Acum cu un nou manșon din ceramică pentru o durabilitate mai mare.

61050........................................................................................... HN-55 Medicator, Rație 1:128


HN55ADJ..................................................................HN-55 Medicator, Ajustabil, 1:50 - 1:1:168
1 52978

2 52944

3 52959 18
52958 17
52953 52956

4 52952 19 52955 16

52943 9

5 52962
FG8014 15

52950 14

6 52996 52997 13

529486 12

FG8015 11
7 6068012

10
52955 20
FG5027

8 52946

5289022 9

Părți componente motor apă


1) 52978...............................................................................................................Bușon aerisitor
2) 52944.............................................................................................................. Capac superior
3) 52959................................................................................................................ Braț acționare
4) 52952...................................................................................................... Valvă închis/deschis
5) 52962......................................................................................................Garnitură O-ring 109
6) 52996........................................................................................................ Ansamblu Intrare T
7) 6068012.............................................................................................................Piuliță 4,8mm
8) 52946................................................................................................................ Capac inferior
9) 5289022..................................................................................................... Șurub inox 4,8mm
11) FG8015............................................................................................ Ansamblu corp principal
12) 529486....................................................................................................... clip piston Motor
13) 52997........................................................................................................Ansamblu ieșire T
14) 52950....................................................................................................Ansamblu diafragmă
15) FG8014............................................................................................Ansamblu corp superior
16) 52955....................................................................................................Garnitură O-ring 159
17) 52956................................................................................................... Garnitură O-ring 009
18) 52958................................................................................................................ Braț pivotant
19) 52953................................................................................................................ Inel tensiune
20) FG5027.......................................................................................Ansamblu furtun medicator

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com MEDICATOARE 75


Mufă galvanizată Mufă redusă galvanizată
ME10230013......................................................................1/2” Dop galvanizat
ME10230031........................................................... 3/4” X 1/2”
ME10230006 .....................................................................3/4” ME10230033.............................................................. 1” X 1/2” ME10230386...................................................................... 1/2”
ME10230002 ........................................................................1” ME10230349.............................................................. 1” X 3/4” ME10230220....................................................................... 3/4
ME10230367 ..................................................................1-1/4” ME10230043........................................................... 1-1/4” X 1” ME10230215......................................................................... 1”

Cot MF galvanizat Niplu galvanizat


ME10230415......................................................................1/2” ME10230037...................................................................... 1/2”
ME10230414......................................................................3/4” ME10230052...................................................................... 3/4”
ME10230189.........................................................................1” ME10230036......................................................................... 1”
KA10205205...................................................................1-1/4” ME10230055...................................................................1-1/4”

Racord T galvanizat
ME10230137......................................................................1/2”
Reducție Conector T Galvanizat ME10230343......................................................................3/4”
Etanșare
ME10230156........................................................... 3/4” X 1/2” ME10230135.........................................................................1” CALTI1KG.............................................................CÂLȚI 1 kg
ME10230153 . ........................................................... 1” X 3/4” ME10230144.................................................................... 11/4”

Reducție galvanizată
ME10230362........................................................... 3/4” X 1/2” Olandez FF galvanizat
ME10230408.............................................................. 1” X 1/2” ME10230073...................................................................... 1/2”
ME10230099.............................................................. 1” X 3/4” ME10230076...................................................................... 3/4”
ME10230112........................................................ 1-1/4” X 1/2” ME10230070.........................................................................1’’
ME10230111........................................................... 1-1/4” X 1” ME10230079...................................................................1-1/4”

Conector pentru Apometru


Olandez alamă Reducție alamă BMRAC1.....................................................................DN25 1”
MEEFC-H34...................................................................... 3/4” MEEFC-R1214...................................................1/2” M -1/4” F BMRAC114...........................................................DN32 1 1/4”

76 SISTEME PRESIUNE RIDICATĂ www.hogslat.ro


Sistemul de ventilaţie

78-79 Controlere 80-82 Ventilatoare 84-86 Admisii de perete

Sistem celule de
87 Actuatoare 88 Admisii 90-91
răcire

92-97
Prelată
și accesorii
CLIMA
PRO Dețineți CONTROLUL

Vector
Swine
Swine Vector este cel mai
avansat controler pentru ferma
Rotem dumneavoastră. Funcționează
cu până la 10 controlere de
Platinum camere Swine Aegis, pentru a

Plus colecta evenimente, acces la


istoric și vă oferă un centru de
Calculator Controler Clădire Păsări alarmă pentru fiecare controler
• Display grafic mare LCD, cu caractere 40x16 • Controlul coordonat digital/analog al presiunii statice de cameră Swine Aegis.
• Grafice și ajutor pe ecran • Opt zone de căldură independente
• Mufă pentru transfer de date • Sisteme de răcire prin pulverizare de mare precizie și CARACTERISTICI
• Tastatură mare ușor de folosit sistem cu celule de răcire • Programare ușoară
• Până la 40 de relee de capacitate mare (0,75kW) • Managementul furajului, cu alarmă de preaplin integrată și • Caractere LCD 4x20
• Întrerupătoare Smart pornit/oprit / Auto oprire automată • Tastatură numerică mare
• Opțiune Back up Baterie • Alarmă detaliată și istoric evenimente • Colectarea datelor
• Mufă de date
HSP-PPA40R10A-V2 .............................................................. Platinum Plus controler 40 relee • Comunicarea PC
HSP-PPA35R10A-V2 .............................................................. Platinum Plus controler 35 relee HSP-SG-PL-HS-V2 ........................................................Swine Vector controler principal, 230V

Aegis
Swine
Swine Aegis vă oferă
opțiuni avansate într-
Rotem un controler ușor de
folosit
Platinum • Sistemul de alarmă
• Ecran mare

Plus Jr.
• Până la 4 senzori de temperatură
• Până la 8 relee programabile
• Întrerupătoare Pornit/ Oprit / Auto
• Sisteme de răcire prin pulverizare de mare
Calculator Controler Clădire Păsări precizie și sistem cu celule de răcire
• 4 ieșiri analogice
• Ieșire ventilator cu turație variabilă
• Display grafic mare LCD, cu caractere 40x16 • Managementul furajului cu alarmă preaplin și cu by-pass
• Tastatură numerică mare închidere. • Controlul de apă, hrană și umid-
• Până la 20 relee de capacitate mare (0,75 kW) • Grafice și ajutor pe ecran itate
• Întrerupătoare Pornit/ Oprit / Auto • Alarmă detaliată și istoric evenimente • Calibrare automata de perdele
• Controlul coordonat digital/analog al presiunii statice • Perspectivă vizuală în timp real.
• Opt zone de căldură independente • Acces la Internet. HSP-PG82-PL-HS-V2 ...... Swine Aegis cu 2 ieșiri pentru ventilatoare cu viteză variabilă, 230V
HSP-PJ15R10RU-V2 .......................................................................... Platinum Junior 15 relee HSP-PG-PL-EX4-HS2 . ......................................................Swine Aegis Extensie 4 relee, 230V
HSP-PJ20R10RU-V2 .......................................................................... Platinum Junior 20 relee HSP-PG-PL-EX8-HS2 . ......................................................Swine Aegis Extensie 8 relee, 230V

78 CONTROLERE www.hogslat.ro
VT15-WD Termostat
T15 este un termostat mecanic simplu cu
posibilitate de utilizare ca sistem principal
sau de rezervă în controlul ventilatoarelor Automatizare ventilație Temporizator reglabil
sau echipamentelor de încălzire. Construit Reglează precis viteza ventilatoarelor. Controlează funcțiile pornit/oprit
cu o carcasă rezistentă la intemperii și Intervalul de setare a temperaturii este pentru sistemul de iluminat și
cutie de legături electrice izolată. Butonul reglabil de la 2 la 35 grade C. Are o carcasă motoare electrice cu acuratețe
reglabil de fixare a temperaturii permite izolată și rezistentă la umiditate. Motoarele electronică. Butoane independente
ca termostatul să fie recalibrat. Lățime ventilatorului trebuie să aibe protecție termică. pornit/oprit. Timp de ciclu maxim 30
de bandă 1.8 grade. 240V 50/60 Hz 10A minute cu un minim de 30 secunde.
sarcina maximă. SPDT. 120/240 V Carcasă NEMA4
VT15-WD ......................Simplu, pentru mai multe ventilatoare 59615...................................................Automatizare ventilație HST001...................................................Temporizator reglabil

Senzor de CO2
Senzor de CO2 ‍ ‍măsoară încontinuu
nivelul de CO2 în mediul agricol.
Este suficient să conectaţi senzorul
la un controler şi ventilația este
declanşată când nivelul de CO2
măsurat nu se încadrează în
parametrii setați de utilizator.
Senzor de temperatură Senzor de presiune statică
HSP-RTS-2 .......................................Senzor de temperatură HSP-PP-RPS3S ...........................Senzor de presiune statică HSP-CO2 ....................................................... Senzor de CO2

Comunicator
Comunicatorul Rotem este un Lumină de avarie
sistem integrat de comunicare la și sunet de alarmă
distanță și de alarmă care oferă
fermierului controlul deplin asupra ‍ umina și sunetul de alarmă
L
tuturor evenimentelor și procedurilor sunt generate de un bec
din fermă. RLED Variator lumină intermitent semnalizator,
• Control deplin asupra respectiv de o sirenă. O
controlerelor dumneavoastră, atât • Control manual al luminozității. soluție simplă pentru un
local şi la distanţă. • Control programabil al sistem de alarmă la un preț
• Mesajele trimise in orice format: luminozității. bun. Lumina și sunetul de
Text, voce sau pagere, pentru • Curent maxim de ieşire: alarmă funcţionează cu
destinatari multipli. • * 230 VAC: 1.400 VA Controlere Platinum şi este
• Alarmele declanșate în timp Recuperare setări automate activată în cazul oricărui
real vă vor ține la curent cu După pană de curent eveniment de alarmă,
evenimentele din fermă fără • Temporizator oprire automată inclusiv o pană de curent la
întârzieri. controlere.
HSP-COMM-HS-V2 . ..... ClimaPro Comunicator Comandă 220V HSP-RLD-14-V2 . ................................ RLED Variator Lumină HSP-ESL (-S-V2 .......................... Lumină de avarie și sirenă

Celulă de cântărire siloz


Celulele de cântărire siloz (RSLC ) sunt utilizate pentru a cântări furajul în
Senzorul de umiditate siloz. Împreună cu Controlerele Platinum, RSLC oferă date complete şi precise
referitoare la cantitatea furajului aflat în siloz. O unitate RSLC este instalată sub
‍ enzorul de umiditate furnizează
S
fiecare picior al silozului. Unităţile noastre de înaltă calitate oferă date precise chiar
date foarte exacte despre nivelul
şi în condiţii riguroase de climat, cum ar fi căldura mare sau umiditatea ridicată.
de umiditate din fermă. Cu ajutorul
Unitatea nu va rugini, chiar şi în condiții de umiditate ridicată.
acestor date puteţi determina cu
precizie necesarul de ventilație HSP-RSLC-04 Poate cântări până la 1,8 tone fiecare. Cele patru celule de
din cameră. Senzorul de umiditate
poate funcţiona cu orice controler
cântărire (o celulă pe picior) pot susţine un siloz cu o capacitate de 6 tone.
standard existent.
HSP-RSLC-10 Poate cântări până la 4,5 tone fiecare. Cele patru celule de
HSP-RHS-10PL .....................................‍Senzor de umiditate cântărire (o celulă pe picior) pot susţine un siloz cu o capacitate de 16 tone.

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com CONTROLERE 79


Ventilatoare
recirculare
AP
WINDSTORM
Ventilatoare
Performer
• Carcasa Fibră
• Motoare solide cu condensator integrat
• Suporți din aluminiu pentru motor
• Obloane PVC cu întreţinere redusă
• Elice echilibrată fabricată dintr-un material compozit de fibră de sticlă

• 115/230 V
Cod produs Descriere Ø Ventilator m3h/12,5Pa m3h/25Pa Dimensiuni
• Durabil, cu strat epoxidic de protecție
GAPP-12F 0,19KW - 30,5 cm ventilator cu obloane PVC 30,5 cm 2455 2265 42 cm x 44 cm • Deschidere simplă în partea din față pentru acces ușor la
GAPP-14F 0,19kW - 35,5 cm ventilator cu obloane PVC 35,5 cm 4055 3855 49 cm x 50 cm ventilator și întreținerea acestuia.
• Vine cu consolă de înclinare reglabilă.
GAPP-14FC 0,19kW - 35,5 cm ventilator cu obloane PVC şi con 35,5 Cm w/con 4605 4435
GAPP-18F 0,25 kW - 46 cm ventilator cu obloane PVC 46 cm 7145 6735 65 cm x 65 cm VBS12-C230 ................................. Model-12 (30,5 cm) cu 3 m cablu, monofazic, 230 V 50 Hz
GAPP-18FC 0,25 kW - 46 cm ventilator cu obloane PVC şi con 46 cm 8305 8020 VB20230 ....................................... Model-20 (51 cm) cu 3 m cablu, monofazic, 230 V 50 HZ
GAPP-24F 0,25 kW - 61 cm ventilator cu obloane PVC 61 cm 10195 9280 89 cm x 89 cm VB24230........................................ Model-24 (61cm) cu 3 m cablu, monofazic, 230 V 50 HZ
GAPP-24FC 0,25 kW - 61 cm ventilator cu obloane PVC şi con 61 cm 12095 11400 VB36230........................................ Model-36 (91 cm) cu 3 m cablu, monofazic, 230 V 50 HZ
GAPP-36F 0,37 kW - 91,4 cm ventilator obloane PVC 91,4 cm 17495 15955 111 cm x 111 cm
GAPP-36FC 0,25 kW - 91,4 cm ventilator cu obloane PVC şi con 91,4 cm 19215 17600
GAPPB-50 0,75 KW - 127 cm ventilator cu obloane PVC 127 cm 34237 30230 141 cm x 141 cm
GAPPB-50C 0,75 kW - 127 cm ventilator cu obloane PVC şi con 127 cm 39417 34960

Seria Competitor - Ventilatoare 54”


(137 cm)
• O carcasă aerodinamică rezistentă, din fibră de sticlă, cu con
de exhaustare, având garanție pe viață (în anuminte condiții).
• Elice performantă din oțel inoxidabil.
• Oblon din PVC la pachet cu ventilatorul. (Cod produs PS-
59C)
• Motor de înaltă eficienţă de 1,3 kW monofazic sau trifazic.
• Sistem automat de tensionare curea.
• Suport solid din aluminiu pentru motor si sistemul de
transmisie.
• Accesorii din oțel inoxidabil
• Panou de închidere opțional pentru iarnă (Cod produs #
20-0697)

Model Putere (kW) Fază ROT/MIN m3h/12,5Pa Dimensiuni

GCS54C1-P 1,3 1 587 51045 147 cm x 154 cm


GCS54C3-P 1,3 3 587 51045 147 cm x 154 cm

80 VENTILATOARE www.hogslat.ro
Seria CoolAir – 48” (122 cm)
Con galvanizat pentru ventilator
• Motor 0,75 kW • Oblon din aluminiu • 39090 m3h
Cu oblon din aluminiu INCLUDE:
CA13435 ........................................Motor 0,75 Kw, 115/230 V
PAK3958 ...............................................fulia motorului 16 mm
CASWH18C .............................................. Carcasă de perete
CANCFA48CON .......................Con pentru ventilator 122 cm Ventilator galvanizat pentru perete 91,4cm
CANCFB48.................................... 122 Cm numai ventilatorul • Oblon din Plastic de culoare neagră
CALRW51 ..........Oblon din aluminiu pentru ventilator 130 cm • Motor 0,37 kW Ventilator 91,4 cm
SAU Cu Oblon din PVC INCLUDE: Tot în afară de oblon • 18159 m3h • Motor 0,37 kW
aluminiu CANCF36G ..................................numai ventilatorul 91,4 cm • 18842 m3h
CAPVC51 ..................................130 cm x 130 cm Oblon PVC • Cu grilaj din sârmă
CA13436.................................... Motor 0,90 kW, 115/230 volţi
DISPONIBILE, DE ASEMENEA, - Panou galvanizat pentru PAK3958 .............................................. fulia motorului 16 mm CANCF36G ..................................numai ventilatorul 91,4 cm
ventilatorul de 122 cm (nu este afişat) CASWH36 ...........................Panta 91,4cm carcasă cu perete NU PUTEM13436 . ....................motor 0,37 KW, 115/230 volţi
CANCFB48 ................................ Fără motor şi fulia motorului 101202 .......................... obturator din plastic, 99 cm x 99 cm PAK3958 .............................................. fulia motorului 16 mm

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com VENTILATOARE 81


Ventilatoare A C

Gigola C

debit
AIR de aer
DELIVERY
MM H2O

ES-1

ES
ES-8

ES-
ES-

ES-
4

-20
140
140
120
00 0
0 0,37

0
1,5
1
0,75 K

1,1 Kw

,5 Kw
3

,5

Kw
6 Kw
Kw

w
2

m 3 / Oră
10 20 30 40 50 60

A B DIMENSIUNE INFORMAŢII TEHNICE


Tip A (mm) B (mm) Greutate (kg) Putere (kW) Tensiune (V) Frecvență (Hz)
ES200R/S 1930 450 100 1,83 230/400 50/60
ES200R/R 1930 450 75 1,5 230/400 50/60
ES150R/S 1495 430 80 1,5 230/400 50/60
ES150R/R 1495 430 55 1,1 230/400 50/60
C ES140R / S 1380 405 70 1,1 230/400 50/60
A
A
ES140R / R 1380 330 50 0,75 230/400 50/60
ES120R / S 1150 405 50 0,75 230/400 50/60
ES120R / R 1150 330 40 0,55 230/400 50/60
ES100R / S 960 405 44 0,55 230/400 50/60
ES100R / R 960 330 32 0,37 230/400 50/60
ES80R / S * 800 405 32 0,37 230/400 50/60
ES80R / R ** 800 330 28 0,26 230/400 50/60
C * R / S = Grilaj și obloane ** R / R = Grilaj-grilaj
82 VENTILATOARE www.hogslat.ro
1 Coș de
admisie

Coș de
Coșuri
Hog Slat oferă o linie completă de sisteme de coșuri de înaltă calitate fabricate
exhaustare din poliuretan de 25mm cu un strat exterior solid. Disponibile la diametrul de Ø
404, 520, 640, 720 și 820 mm și cu o structură construită din două jumătăți care
reduce semnificativ costurile de transport. Jumătățile au lungimea standard de
1 m și se montează rapid, cu ajutorul unor inele de strângere din oțel inoxidabil
pentru a forma orice lungime de coș necesară. Disponibil cu o gamă largă de
componente, inclusiv cu clapetă tip fluture, plăci de acoperiș, inele de ploaie și
capace de ploaie. Randamentul mare de izolare al poliuretanului reduce for-
marea condensului în condiții cu temperaturi reduse.

2
Toate dimensiunile standard disponibile!

1) Capac de Ploaie 2) Clapă ajustabilă

1A) Inel ploaie din


poliuretan
3) Deflector
3 Alternativă la capacul de ploaie de aer

Ventilatoare de coș
Monofazate, 230V, UE-standard, cu condensator.

m³ / h
Cod Articol Tip Putere (kW) P = 0Pa
ZI141138 FC040-4ET.4C.A7 0,26 4730
ZI130775 FC050-4ET.4I.A7 0,51 8000
ZI141236 FC063-6ET.4I.A7 0,60 12500
ZI141259 FC080-6ET.6N.AZ 1,35 23000
ZI141244 FE091-6ET.6K.A3 0,96 23000

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com VENTILATOARE 83


Admisiile de tavan sunt
ideale pentru a trage aer
din pod. Disponibile în Admisiile de tavan sunt
două variante standard prevăzute pentru instalare
de capacitate diferită și deasupra coridoarelor
Capacitate în m³ / oră la o presiune statică de:
construite din poliuretan deoarece fluxul de aer Capacitate în m³ / oră la o presiune statică de:
pentru a preveni Cod Articol 10Pa 20Pa 40Pa este direcționat în jos și
astfel previne căderea Cod Articol 10Pa 20Pa 40Pa
condensul pe timp de TB400011 1100 1560 2200
vreme rece. TP400000 760 1070 1520 aerului direct pe animale. TP200P 1450 2050 2900

Admisie simplă fără arc de


închidere și o distribuire
unică a fluxului de aer. Are o balama inferioară
Până la 30% din fluxul care permite aerului să
de aer este livrat prin fie tras doar prin partea
partea de sus a clapetei de sus a admisiei. Arcul
drepte înainte ca aerul Capacitate în m³ / oră la o presiune statică de: Capacitate în m³ / oră la o presiune statică de:
interior deschide admisia
suplimentar să intre și prin Cod Articol 10Pa 20Pa 40Pa și este tras pentru a o Cod Articol 10Pa 20Pa 40Pa
partea inferioară. TP400123 1450 2050 2900 închide. TP400126 1450 2050 2900

Clapetă admisie
de aer motorizată
Admisie motorizată cu
motor integrat în carcasă.
Unitate cu autocalibrare
care nu are nevoie de
reglaj. Disponibil în ambele
variante de curent alternativ
la 24V sau curent continuu. Capacitate în m³ / oră la o presiune statică de:
Cablul de conexiune cu 4
fire permite instalatorului Cod Articol 10Pa 20Pa 40Pa
electrician să conecteze TP200280M 2800 4000 5600
mai multe unități.

84 ADMISII www.hogslat.ro
Accesorii instalare
TPI-618
TPI-410

TPI-621
TPI-617
TPI-618
2x TPI-620
TPI-515

TPI-513
TPI-512

TPI-613

TPI-411 TPI-618 TPI-623

TPI-514
TPI-617
TPI-408 TPI-513

TPI-717

TPI-619

135-VFR
135-VFR

TPI-616
Ne-am angajat să vă oferim accesorii și produse de
înaltă calitate pentru a asigura o instalare ușoară.
Diferite soluții sunt disponibile în funcție de nevoile TPI-101

proiectului dumneavoastră.

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com ADMISII 85


Deflectoare de vânt
Deflectoarele de vânt fabricate din material plastic ABS de înaltă calitate, rezistent la razele UV,
elimină influența presiunii vântului din exterior și asigură un flux de aer constant prin admisiile de
aer. Deflectoarele de vânt pot fi montate direct pe peretele exterior al clădirii. Ca accesoriu special
Suporții disponibili fac montarea și demontarea ușoară; de exemplu pentru curățare.
OmniStep 4000
Unitățile sunt disponibile pentru cele mai importante modele de admisii de aer și pot fi dotate
cu filtru de lumină. Admisia de aer OmniStep Dimensiuni 1010 mm x 410 mm
este special concepută
TPW145 .............................................................................. dimensiune 631 x 843 x 225 mm pentru acele cazuri în care Capacitate în m³ / oră la o presiune statică de:
TPW3000 .......................................................................... dimensiune 732 x 1050 x 310 mm sunt necesare diferite fluxuri Cod Articol 10Pa 20Pa 40Pa
TPW4000 ....................................................................... dimensiune 939 de x 976 x 610 mm de aer și direcții de aer. TPO4000 3800 5350 7600

TPI-933 Admisia de tavan


Acest filtru de lumină este Admisia de tavan permite
compatibil în special cu aerului să fie ghidat în două
admisiile de aer din seria direcții opuse.
1350 și 1450. Unități complet Ambele clapete pot fi
asamblate: Obloanele din PVC controlate simultan sau
sunt construite pe un cadru separat cu ajutorul brațelor
metalic galvanizat. Dimensiunile din metal montate pe fiecare
sunt 690 x 310 x 235 mm. clapetă. Produse din spumă
Factor de reducere lumină: poliuretanică de înaltă calitate Capacitate în m³ / oră la o presiune statică de:
aprox. 8.540.000 asigură randament maxim de Cod Articol 10Pa 20Pa 40Pa
izolare. TP160P2D 3200 4500 6400

86 ADMISII www.hogslat.ro
Actuatoare
Actuatoare
Linia Robust

Seria SM IP 54

Actuatoare închis/deschis Actuatoare închis/deschis


BESM 24 A ..................................................................... Curent alternativ/curent continuu 24V BESM 24 P.................................................................... Curent alternativ / Curent continuu 24V
BESM 24 AS ........................................................................................... Cu comutator auxiliar BESM 24 PS ............................................................................................ Cu comutator auxiliar
BESM 230 A .......................................................................................... Curent alternativ 230V BESM 230 P.............................................................................................Curent alternativ 230V
BESM 230 AS ......................................................................................... Cu comutator auxiliar BESM 230 PS .......................................................................................... Cu comutator auxiliar

Actuatoare modulare Actuatoare modulare


(Control semnal Y: DC0..10V, 100 kΩ / feedback poziție DC 2..10V, max 1mA) (Control semnal Y: DC0..10V, 100 kΩ / feedback poziție DC 2..10V, max 1mA)
BESM 24 A –SR...............................................................Curent alternativ/curent continuu 24V BESM 24 P–SR............................................................. Curent alternativ / Curent continuu 24V
BESM 230 A-SR....................................................................................... Curent alternativ 24V BESM 230 P-SR......................................................................................Curent alternativ 230V

Seria GMG
Seria GM IP 54 IP 66 + IP 67

Actuatoare închis/deschis Actuatoare închis/deschis


BEGM 24 A...................................................................Curent alternativ / Curent continuu 24V BEGMG 24 T................................................................. Curent alternativ / Curent continuu 24V
BESM 230 A .......................................................................................... Curent alternativ 230V BEGM230-GT .........................................................................................Curent alternativ 230V

Actuatoare modulare Actuatoare modulare


(Control semnal Y: DC0..10V, 100 kΩ / feedback poziție DC 2..10V, max 1mA) (Control semnal Y: DC0..10V, 100 kΩ / feedback poziție DC 2..10V, max 1mA)
BEGM 24 A –SR.......................................................................................................AC/DC 24V BEGM 24G –SR-T........................................................ Curent alternativ / Curent continuu 24V

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com ADMISII 87


Admisie de tavan din plastic cu acționare
Scripeți de acționare premontați pentru o instalare simplă și consistentă.
Acționare cu o singură tijă. Opritor din plastic durabil. Panouri de capăt Admisie acoperiș Jet
proiectate pentru a preveni distribuirea aerului prin capetele admisiei. Revoluționar, design patentat, tehnologie Jet maximizată. Cele patru
Un orificiu aerodinamic unic pentru eliberarea aerului cu o eficiență deflectoare direcționează aerul de-a lungul tavanului și îl păstrează
și o viteză a aerului îmbunătățite, înlăturând formarea condensului mai mult timp la înălțime amestecându-l și distribuind-ul uniform.
și împiedicând înghețul. Performanță îmbunătățită la un flux de aer Admisie cu design patentat. Creează mai puțină răcire și este proiectat
orizontal. pentru a-i permite unui volum mai mare de aer să treacă prin admisie.
Admisiile TopJet funcționează la o presiune statică mai mare pentru
Cod Articol Volum aer la 0.10 SP Deschiderea Cadrului
o mai bună amestecare a aerului. Designul inovator ajută la folosirea
GACI-4000P2 4000 m3/h 48 cm x 118 cm unui spațiu cât mai restrâns. Are o capacitate de admisie de 3080 m3/h
la 30 Pa, 2072 m3/h la 20 Pa, 1035 m3/h la 10 Pa.
GACI-4000P2 2500 m3/h 48 cm x 68 cm
Sunați pentru a primi o ofertă specială la cantități mari și soluții
de instalare!
ISTJ4200................................................. Admisie acoperiș Jet

Actuatoare Ventilație
RC433 .Actuator 46 cm, 230V, încărcarea maximă de 450 kg

Difuzor de tavan 4 căi


Tradiționala admisie pentru tavan cu 4 căi pentru presiuni negative.
Admisia Cvatruplă este fabricată din polistiren cu rezistență la
razele UV. Admisia Cvatruplă este asamblată din 4 admisii singulare
direcționale, cadru instalare din PVC, flanșă montaj 45 cm, placă
izolatoare din polistiren de 2,5 cm. Admisii direcționale singulare
sunt reglate manual să direcționeze aerul de-a lungul tavanului,
înspre podea sau închise. Capacitate de admisie de 2890 m3/h la
25 Pa, 850 m3/h la 12 Pa Dimensiune ansamblu: 79 cm X 79 cm.
HS667-24-240 ............. Actuator 61 cm, 220-240V, 50/60 Hz, Deschiderea: 74 cm x 74 cm.
monofazat cu potențiometru 10k ohm, încărcare maximă de
350 kg HSI2000 ........................Admisie 4 căi 3400 m3/h, 71 cm x 71 cm

Admisie de perete
• Carcasă din fibră de sticlă cu deflector din PVC umplut cu
spumă izolatoare
• Contragreutate reglabilă din oțel
• Capacitate de 5100 m3/h
• Ideal pentru utilizarea în holuri de preîncălzire
62990.......................................................... Admisie de perete

88 ADMISII www.hogslat.ro
Uși de tunel
Exclusiv de la Hog Slat!
Acum disponibile în grosime de 38mm cu un randament mai mare de izolare R9!

Sistemul de balamale permite panoului Panou de 25mm cu strat de Conexiunea integrată C-Lock a panoului
deflector să se îndepărteze de perete când aluminiu și suporturile structurale elimină necesitatea utilizării uneltelor și
este deschis și să prevină acumularea cu un miez de spumă R-7 a elementelor de fixare.
de praf și mizerie în partea inferioară a injectat.
panoului. În plus oferă o etanșare mai bună
când este închis.

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com ADMISII 89


Fabricat din hârtie din celuloză de calitate, adeziv
acrilic din polimer tratat termic și fungicide.
• Margini ProTec 19mm Utilizarea regulată a tratamentelor
• Previne formarea alegelor și mineralelor naturale pentru o durată de viață pentru faguri tip celule de răcire previne
mai lungă a panoului. formarea alegelor și a depunerilor.
Fagurii curați au viață mai lungă și
• Protejează împotriva daunelor de la lumina UV și a vremii severe.
permit intrarea unui debit de aer mai
• Design-ul tip flaut cu autocurățare 45/15 oferă o cădere de joasă presiune mare. Urmați sfaturile producătorului
a aerului de intrare. în programele de mixare și aplicare
• Agentul de umezire impregnat crește eficiența de răcire. inscripționate pe etichetă.

H2-64E .................................................................................Faguri H2Pad 15 cm x 30,5 cm x 122 cm Pro Tec Edge 15/45 profil
H2-65E .................................................................................Faguri H2Pad 15 cm x 30,5 cm x 152 cm Pro Tec Edge 15/45 profil
H2-66E .................................................................................Faguri H2Pad 15 cm x 30,5 cm x 183 cm Pro Tec Edge 15/45 profil

Apa intră 2 H PAD Acest lucru creează o arie mai mare a su-
prafeței unde aerul vine în contact cu apa,
la 45 de grade – mai abruptă decât
Unghiul de 15 grade a mișcării aerului. ceea ce duce la o răcire a aerului!

Aerul cald Aerul


intră
răcit
H2PAD Aerul trece
iese.
prin celule
umede.

Pompa Jet
Pompa Jet Grower Select oferă performanțe

Pompa Submersibilă remarcabile. Proiectarea eficientă reduce


frecarea și turbulențele, reducând consumul
Ne-am consultat cu unul din liderii de piață ai producătorilor de energie.
de pompe din SUA, având o cerere pentru a construi o Pompa autocapsulată protejează
pompă special concepută pentru sistemele cu celule de componentele interne de uzură.
răcire. Pompa Grower Select dispune de un rotor re- Filtrul dispune de un capac transparent
proiectat rezultând o unitate cu o presiune scăzută și cu Caracteristici:
pentru o inspecție ușoară. Capacitatea mai
un volum mai mare . Această combinație îi permite unei
mare extinde intervalul de mentenanță. • Include cablu de alimentare de 2,75 m
pompe Grower Select să aibe o durată de funcționare mai lungime
lungă în cadrul sistemului cu celule de răcire. Dopul de scurgere are un acces facil pentru • Țeavă de evacuare de 1,5 țoli
mentenanță și pregătirea de iarnă. • Motor capsulat cu ventilator de răcire
H2P-230S .................................0,37 kW pompă submersibilă,
230V H2P-240J ......................................................................................... 0,56 kW pompă Jet, 230 V

90 SISTEM CELULE DE RACIRE www.hogslat.ro


Sistemul de răcire prin evaporare Grower
Select răcește aerul admis pentru a reduce
stresul cauzat de căldură la gestație și
maternitate. Se adaptează la orice tip de
construcție și sistem de ventilație.

Sistemul deschis din aluminiu în partea superioară a celulelor


de răcire oferă acces ușor pentru inspecția țevii de pulverizare.
Partea superioară este securizată cu elemente de fixare Tri-
Knob cu inserții de alamă rezistente la coroziune pentru o
demontare ușoară. Suportul de susținere pentru fagure îi
Sistemul este alimentat de o Pompă Jet propulsată de un permite acestuia umidificarea în totalitate a părții superioare,
Țeava pulverizatoare de capacitate mare vine cu cuple
motor cu o putere de 0,56 kW, 120/240 V. Filtrul împiedică spre deosebire de sistemele similare de pe piață unde cel
speciale de conectare de capăt pentru a elimina 12 cm de
blocarea găurilor din țeava de pulverizare cu impurități din apă. mult 7 cm din partea superioară a fagurelui rămâne uscată.
spațiu ineficient des întâlnit la țevile îmbinate.

Jgheabul mare de formă pătrată din plastic oferă o capacitate


mai mare decât jgheaburile rotunde și îi permite acestuia să
fie așezat direct pe fundația de beton, fără suporți. Capacul
jgheabului cu decupaje în formă de romb mărește suprafața
de scurgere cu 33% eliminând acumularea de apă în partea Suporții Grower Select pentru jgheab au o construcție solidă Sistemul de faguri H2PAD are o gamă largă de înălțimi de
inferioară a fagurilor. Apa se reciclează mai repede și durata cu dublă îndoire și două contravântuiri pentru o susținere până la 1,83 m. Fagurii H2PAD au un design unic 45/15
de viață a fagurelui se extinde, deoarece în partea de jos nu cât mai bună. Nu se vor deplasa ca suporții simpli și nu vor flaut cu auto-curățare cu margine 19mm ProTec. Marginea
se acumulează apă. permite jgheabului să se deformeze. inferioară ProTech este de asemenea disponibilă.

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com GROWER SELECT 91


Sistem de ventilaţie cu prelată Prelată transparentă
SuperPoly
18mm PULLEY 100gm/m2 • Tiv simplu
Scripete plastic 182.88cm
18mm O.C.
• 25,4 microni grosime
HUNG W/ 6.4mm CUP HOOKS
Prins cu şurub cârlig de 6,4mm • Are tiv simplu
• Ţesătură 10x10
• Partea posterioară este finisată

Izolaţie
INNERSEAL ORsau metal
METAL

Cablu inox CABLE


4,7mm Sfoară
4.7mmdeNYLON
nailon deROPE
4,7mm
4.7mm STAINLESS
SAME ON
Identic BOTHlaturi
pe ambele SIDES
Cui “J”
J-NAIL
Bridă cablu
A se verifica Prelata Poly neagră/albă
în funcţie
Cable Clamp de 124gm/m2 - Tiv simplu, 25,4 microni grosime, 1 tiv, Ţesătură 10x10
AutomatizareMACHINE
CURTAIN prelată poziţionare
Field Verify 124gm/m2 - Tiv dublu, 25,4 microni grosime, 2 tivuri, Ţesătură 10x10
Location 177gm/m2 - Tiv simplu, 30 microni grosime, 2 tivuri, Ţesătură 14x14
6.3mm
Cablu 6,3mm
CABLE

Prelată Herculite® Vinilin


Sfoară nailon
NYLON ROPE Prelată translucidă Premium care va fi
flexibilă chiar și la temperaturi scăzute.
Cu o rezistență excelentă la rupere,
Şurub cârlig
6.4mm 6,4mmCUP
x 89mm x 89 mm
HOOKS aceasta are o rezistență ridicată în zilele cu
La fiecare vânt puternic.
1.2m O.C.1,2m (la fiecareOTHER
(EVERY al doilea stâlp)
STUD)
Fabricată cu stabilizatori UV pentru a preveni deteriorarea de la
BATTENaluminiu
Platbandă razele soarelui.
Disponibilă în patru variante diferite cu tiv simplu standard.

Prelată izolatoare
matlasată
Protecţie prelată
CURTAIN din fibră
POCKET
• Tiv simplu
• 6 straturi de material
Capătul
END OFprelatei intrăOVERLAP
CURTAIN în interior 150
ENDmm150mm
1 strat de 142 gm/m2 de polipropilenă albă
NOTĂ:CURTAIN
NOTE: PROTECŢIA
POCKET DETOPRELATĂ
BE PLACED SE254mm
VA AMPLASA LA 254mm FAŢĂ DE • 1 strat de 94 gm/m2 de polipropilenă transparentă
MARGINEA
FROM START OF DESCHIDERII PENTRU
CURTAIN OPENING PRELATĂ PENTRU A PERMITE
TO ALLOW
4 straturi de izolaţie
FOR CURTAIN TO OVERLAP 150mm
SUPRAPUNEREA PRELATEI CU 150mm • Ţesătură la fiecare 203 mm pentru a susţine izolaţia
• Rezistentă la razele UV
• Conductivitate termică scăzută
• Partea posterioară este finisată

Economisiţi cu costurile de încălzire… Izolaţi-vă prelatele şi reduceţi pierderile de căldură!


TempShield transformă o prelată obişnuită din vinil într-o prelată izolată!
Cod Articol Tip straturi Dimensiune rolă Sugestii de utilizare
MWDBDF4X200 Folie-bule-bule-folie 1,2 m x 61 m Prelată / perete lateral
MWDBDF5X200 Folie-bule-bule-folie 1,5 m x 61 m Prelată / perete lateral
MWDBDF6X200 Folie-bule-bule-folie 1,83 m x 61 m Prelată / perete lateral
MWDBDF8X125 Folie-bule-bule-folie 2,4 m x 38 m Prelată / perete lateral
MWDBWF4x200 Folie-bule-bule-polivinil 1,2 m x 61 m Prelată / perete lateral
MWDBWF5x200 Folie-bule-bule-polivinil 1,5 m x 61 m Prelată / perete lateral
MWDBWF6X200 Folie-bule-bule-polivinil 1,83 m x 61 m Celulă răcire / Ventilator

92 PRELATĂ www.hogslat.ro
GrowerSELECT
TM

Plasă PVC
Învelită în PVC TC1115.................................................................................. 4’
Placă aluminiu pentru fixare prelată

Plasă rabiţ TC1120............................................ 1.54m lăţime x 106m/rolă Se folosește pentru fixarea părții
inferioare a prelatei, prevenind
80574.................................................................................... 6’ deteriorarea acesteia în timp.
TC1145.................................................................................. 7’
• Acoperită cu strat PVC de 0,08 mm cu ochiuri de 25,4 mm 805742.................................................................................. 8’ 84588........................................... Placă aluminiu 2,4 m x 4,5 cm

Bandă reparaţie prelată


61571.............Bandă polylite transparentă - rolă 7,6cm x 18m
61570.................................................Bandă albă - rolă 45,7m
61571BW.... Bandă polylite albă și neagră - rolă 7,6cm x 18m
Panglică neagră pentru prelată 844192.................. Bandă albă cu trei straturi, pentru reparații
Bandă susţinere prelată 844193..............Bandă neagră cu trei straturi, pentru reparații
• Rolă 45mm lăţime X 91,4m • lăţime 50mm X 91.4m rolă 61571B.........Bandă neagră pentru prelată - rolă 7,6cm x 18m
61572...................................... Panglică neagră pentru prelată TS102925........................................... Bandă susţinere prelată 61570.......... Bandă Herculite albă pentru prelată - rolă 45,7m

Sfoară nailon și
polietilenă
61725: Diametru 19 mm
• Rezistenţă întindere: 340kg
61724: Diametru 13 mm
• Rezistenţă întindere: 204kg
Sfoară nailon
• Nu se întinde. 61725................................................4,7mm nailon alb - 304m
Sfoară polietilenă neagră 61724..............................................3,2 mm polietilenă - 304m
IS12062....................................... 4,7mm sfoară nailon - 304m 61806.................................6.35mm polietilenă neagră - 304m 61725-500.........................................4,7mm nailon alb - 152m
AMT12041................................... 3,2mm sfoară nailon - 304m HB1024..................................4.7mm polietilenă neagră 304m 61724-500........................................3,2mm polietilenă - 152m

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com PRELATĂ 93


BLU, TRAG
CA

ERE
Întrebați-ne

FĂR
HSW01 HSW02
despre

CU TROL
Troliu Fără
U Cablu

I
ATM24030
Manivelă
Manivelă cu pentru
3. cârlig 1,50 m 4. mașina de
găurit 1,50 m
HB5555
61737
3. HB762 4. HB763
61811 24050 Variantă eco- Variantă eco-
Trolii Trolii de tavan nomică nomică
61746 ............................................................... Troliu 1450 kg Manivelă cu cârlig Manivelă pentru
24050 ........................................ Troliu 2267 kg Windlift negru 1,50 m
61737 ......................................Troliu cu reținere cablu 635 kg mașina de găurit
61811 ...................................... Troliu 1360 kg Negru Old Style
HB5555 ..................................................Troliu manual 500 kg 1,50 m
618111 ............................... Arc pentru troliu de tavan 1360 kg
HSW01 ........................................Troliu tambur simplu 900 kg
AMT24038 ....................Troliu de tavan cu manivelă universal
HSW02 ......................................... Troliu tambur dublu 900 kg
24059 ...................................................Arc pentru troliu 2267 kg
AMT24030 ..................................Troliu de tavan 1360 kg roșu

Troliu cu frână
PowerDrop TM
Frâna automată reține troliul în poziție fixă atunci când este eliberat. pentru protecție la prețuri accesibile
Previne accidentele provocate de un mâner aflat în tensiune scăpat
de sub control. Galvanizare durabilă.
5351-24Z ................................ 453 kg, galvanizat, blocaj automat
• Contactul de alarmă pentru PowerDrop™ semnalează
5352-24Z................................. 680 kg, galvanizat, blocaj automat un sistem de alarmă la coborârea prelatei.
DL3500...................................1133 kg, galvanizat, blocaj automat • Întrerupătorul are un actuator din inox și etanșeitate
împotriva umidității.
• Oțel inoxidabil tip ANSI 304
• Contactele sunt în mod normal deschise sau închise,
evaluat la 3A 250V.
• Nu este afectat de temperaturi reduse sau umezeală
• Cu o întârziere de 5 minute
• Funcționare fără baterie
A. B. C. • Acum, pentru păsări cu întârziere de 2 minute

Contragreutăți PD208PA .................................................................................................208 V, păsări, întârziere de 2 min cu contact de alarmă


A) NC61752 ..........................................................11 kg beton PD240 ........................................................................................................................................................240 V, 5 min întârziere
B) NC61751A ......................... 110 mm diametru, 5,4 kg, PVC PD240P .................................................................................................................................... 240 V, păsări , întârziere de 2 min
C) HS917-416 .. 50,4 mm din metal solid, de 431 mm lungi, 15 kg PD240A ....................................................................................................................240 V, 5 min întârziere cu contact de alarmă
PD240PA .................................................................................................240 V, păsări, întârziere de 2 min cu contact de alarmă

94 PRELATĂ www.hogslat.ro
Scripete Inox Scripete Nailon
HSH010 ........................................................................ 34 mm HSH005......................................................................... 47 mm

Scripete pivotant nailon Scripete pivotant inox


HSH004......................................................................... 47 mm HSH003 ........................................................................ 19 mm
Suport cu scripeți dubli pentru uși de ventilație
Acest suport are doi scripeți. Un scripete poate fi folosit pentru ghidajul
cablului principal, iar celălalt scripete poate fi folosit pentru ghidajul
închiderii și deschiderii ușilor de ventilație. Suportul trebuie să fie fixat Scripete oțel
de perete cu două holzșuruburi de lemn (nu sunt furnizate). Scripete nailon HSH008.....................................................38 mm scripete oțel
18090...............Suport cu scripeți dubli pentru uși de ventilație HSH002 ........................................................................ 19 mm 521531 ....................................................38 mm scripete inox

1 Scripete perete
Scripete perete cu suport
HSH009 .....................................88,9 mm galvanizat, gresabil 61749 ............................... 63,5 mm scripete perete cu suport
3

Scripete fontă Scripete cu suport orizontal


2 cu rulment cu ac pentru pinion lanț
AMT18454 ................ 114 mm scripete fontă cu rulment cu ac AMT17024 .................. Scripete cu suport orizontal pentru pinion lanț

Scripete orizontal Scripete blocaj


din compozit de fibră de sticlă blocaj vertical
AMT18353 ................ 114 mm scripete fontă cu rulment cu ac AMT18358 ........... 88,9 mm scripete din fibră de sticlă capsulat în suport

Scripete dublu
blocaj vertical 76 mm x 76 mm suport scripete
4
AMT18359 .................. 88,9 mm Scripete dublu blocaj vertical 61745

1. Colțar mare
H010160200 ........................................................ Colțar mare

2. cu rulment cu ac
HSH001 ...................................... Scripete cu rulment gresabil

3. Șuruburi U / Piulițe autoblocante


RU602508Z ................................................................Șurub U
R0985NA08Z............................................Piuliță autoblocantă

4. Kit de colț cu lanț și pinion


HSH006.......................................... Kit de colț cu lanț și pinion
3005 ........................................................lanț înlocuitor 76 cm

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com PRELATĂ 95


Cablu Piuliţe plastic
20026
(culoarea poate varia) HSH027
20026............................................................................... 3mm
HSH027............................................................................ 5mm

Manșoane din
aluminiu
Cablu flexibil Cablu extra pentru cablu
7X7 flexibil și buton opritor
7X19
52286 .............................................................. 1,6mm (1/16 ")
Inox 52284 ................................................................... 3mm (1/8 ")
52283................................................................... 5mm (3/16”)
Cod Tip Lungime rolă Diametru Rezistenţă la rupere
52285.............................................. 3mm (1/8”) x 5mm (3/16”)
61739-250 7x7 76m 3,2mm 771 kg 52288 ...................................... 2mm manșon aluminiu (3/32")
617281-250 7x19 76m 4,8mm 1678 kg 522844....................................... 6mm manșon aluminiu (1/4")
HB7045 ........................................... buton opritor 3mm (1/8 ")
Galvanizat HBAST0P093 ................................. buton opritor 2mm (3/32")
Cod Tip Lungime rolă Diametru Rezistenţă la rupere
R61726-100 7x7 100 m 3 mm 633 kg
R61726-250 7x7 250 m 3 mm 633 kg
R61726-500 7x7 500 m 3 mm 633 kg
R61726-2000 7x7 2000 m 3 mm 633 kg
R61728-100 7x19 100 m 5 mm 1770 kg
R61728-250 7x19 250 m 5 mm 1770 kg
R61728-500 7x19 500 m 5 mm 1770 kg
R61728-2000 7x19 2000 m 5 mm 1770 kg

Conector Sta-Kon
61800............................................................................3,2mm
61810............................................................................4,8mm
Accesorii montaj
R0985NA08Z......................................Piuliță autoblocantă M8 Șurub U M8
R9021NA08Z................................................... Șaibă plată M8 RU602508Z

Şurub cu cap cârlig Şurub “J”


60665.............................................................. 6,4mm x 89mm • Galvanizat
606655.................................................. 6,4mm x 89mm - inox 80543............................................................................. 45mm
Bridă cablu
617321.................................................................. 3,2mm Inox
Ţeavă 617331.................................................................. 4,8mm Inox
Ţeavă prelată R0741NA03Z..........................................M4x3 mm galvanizat
61720.................... 12.7x 3100mm galvanizată cu capăt plisat
10802..............................................OB 10mm • 10mm x 3.1m RO603406M...............................½” x 6 m galvanizat, cu cuplă R0741NA05Z..........................................M5x5 mm galvanizat

96 PRELATĂ www.hogslat.ro
Motorul pentru acționarea prelatei de la Grower Select ®
este proiectat să reziste mulți ani de funcționare.
Închidere laterală prelată Alegeți dintre variantele cu o cursă de 61 cm, 91 cm
61892L .. 46 cm x 168 cm protecție pe stânga, din fibră de sticlă sau 122 cm pentru a controla cu precizie prelata sau
61892R .46 cm x 168 cm protecție pe dreapta, din fibră de sticlă admisiile. Capacitate de încărcare 1814 kg (1: 2 raport
61890L... 61 cm x 213 cm protecție pe stânga, din fibră de sticlă
61890R.. 61 cm x 213 cm protecție pe dreapta, din fibră de sticlă scripete). Disponibil în modele cu cablu sau lanț.
61895 ...58 cm x 183 cm protecție universal mare, din fibră de sticlă
61896 ... 35 cm x 183 cm protecție universal mic, din fibră de sticlă
PCP1866W .....................46 cm x 168 cm plastic alb, pereche
PCP1884.........................46 cm x 213 cm plastic alb, pereche

• Întreținere scăzută la blocul de sarcină din aluminiu cu


15 cm inserție din plastic
12,7 cm
• Conexiune rapidă pentru cablu la blocul de sarcină
• Blocul rulează pe ghidaje din plastic pentru o funcționare
12,7 cm
lină și stabilitate pentru ax.
10,2 cm
• Garnitura capacului frontal protejează elementele din
10,2 cm interiorul mașinii de mizerie și intemperii
10,2 cm • Comutator limitat, sistem de siguranță cu opritor și
0,51 cm întrerupătoare auxiliare pentru ambele sensuri.
0,51 cm • Comutatoarele locale pot acționa peste automatizarea
sistemului de ventilație prin operare manuală.
0,51 cm

0,51 cm
Panou din plasă sudată • Rulmenți sigilați, pentru o întreținere minimă
• Construit din sârmă Ø 5 mm cu ochiuri de 20 cm pe orizontală.
Sudate înainte de galvanizare.
80641 ...........0,85 m x 4,85 m panou plasă sudată galvanizat

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com PRELATĂ 97


Încălzire

99 LB White

100-101 ERMAF

102 Încălzitoare Gasolec

Lămpi încălzire
103
și becuri

104 Covorașe cauciuc


LB White este lider de piață pentru sisteme de
încălzire pentru suine de peste 40 ani. De la
maternitate până la îngrășătorie LB White vă
oferă o gamă completă de sisteme de încălzire.
Fiind unul dintre cei mai mari distribuitori, Hog
Slat deține stocuri MAI MARI cu încălzitoarele
LB WHITE ȘI CU MAI MULTE piese de schimb
decât oricare alt furnizor.

• L. B. White Guardian™încălzitoare aer


• Gaz Natural (GN) sau propan (GPL)
• Flacără de veghe sau aprindere prin
scânteie
• Clapetă de admisie pentru ieșiri variabile
• Opţiuni de instalare în interior şi în
exterior
• Se integrează cu orice clădire sau
sistem de ventilație
• Certificate CE

Model Ieşire variabilă


Guardian (kW)
Aprindere Furtun Gaz
LB20543 ........... 3 m (ø1/4") pentru 60 GPL Flacără de veghe
AB060 8,8 - 18 Flacără de veghe
Încălzitor
AB100 14,7 - 29,3 Flacără de veghe
LB21993 ............................... 3 m (ø3/8") pentru 60 & 100 GPL
AB250 50 - 73,3 Flacără de veghe
Încălzitoare
Deflectoare de aer
AD060 8,8 - 18 Bujie
LB20714 ....(ø1/2") utilizare cu toate 250 GPL & GN Încălzitor LB20048 ................Sistem snap-in pentru toate modelele 250
AD100 14,7 - 29,3 Bujie
LB20713 ........ 15 cm (ø1/2") utilizare cu toate 250 GPL & GN LB07742 ..... Pentru Flacără de veghe 60 (nu este în imagine)
AD250 50 - 73,3 Bujie

1. 2. 3.
Regulator Nivelul Doi
1) LB24414 ...................................... GN pentru modelele 250
2) LB06665 ...................................GPL pentru toate modelele
Supapă de închidere manuală Filtru Sedimente
3) LB07087 .GN pentru modelele Flacără de veghe 60 şi 100 LB05548 .................................. Supapă de închidere manuală LB08750 ................Filtru Sedimente pentru toate radiatoarele

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com ÎNCĂLZIRE 99


Încălzitor Gaz Ermaf ERM33 Termocuplă pentru ERA
ELN50290051 ................................... Termocuplă pentru ERA

Cameră amestec
V4600O 1080B ERM33
ELN50310046 ....... Cameră amestec V4600O 1080B ERM33

Paletă de aer Completă


ELN50260144 .................................... Paletă de aer completă

Încălzitor Ermaf GP70 Cameră amestec


CG220 R01-DT2WF1Z
ELN50280123 ....... Cameră amestec CG220 R01-DT2WF1Z

Senzor de temperatură
ELN50260099 .................................... Senzor de temperatură

Camera de combustie
GP40/70
ELN50260115 ........................Camera de combustie GP40/70

Încălzitor Ermaf GP40 Electrod ionizare GP40/70


ELN50260031 ............................... Electrod ionizare GP40/70

Transformator aprindere Danfoss


BEI 1P gaz 52F0040
ELN50260109 . Transformator aprindere Danfoss BEI 1P gaz
52F0040

Bujie de aprindere
ELN50260030 ............................................ Bujie de aprindere

100 ÎNCĂLZIRE www.hogslat.ro


Încălzitor Ermaf GP90 Control ardere
BCU Gaz pentru seria GP
ELN50260101 .............. Control arzător de gaz BCU seria GP

Dispozitiv Control Arzător


gaz BCU pentru GP-seria
ELN50260102 ... Dispozitiv control arzător gaz BCU GP-seria

Electrod aprindere GP95/120


ELN50390005 ...........................Electrod aprindere GP95/120
TOATE CELELALTE PIESE & MODELE DISPONIBILE!

Încălzitor cu motorină/parafină Dispozitiv Control Arzător

Ermaf seria P
Combustibil BCU pentru seria P
ELN51400197 ....Control arzător BCU combustibil pentru seria P

Control arzător BCU


Combustibil pentru seria P
ELN51400196 .... Control arzător BCU combustibil pentru seria P

Pompă de combustibil Danfoss


ELN51400010 .................................... Pompă de ulei Danfoss

Control arzător BCU


Încălzitor cu motorină/parafină Combustibil pentru RGA 60 & 95

Ermaf seria RGA ELN51400225 ...........Control arzător combustibil BCU pentru


RGA 60 & 95

Senzor Temperatură 1M
ELN50820039 ...................................Senzor Temperatură 1M

Celula fotoelectrică, tub din oţel inoxidabil


Pentru zootehnie
ELN51400186 .Celula fotoelectrică, tub inox pentru zootehnie

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com ÎNCĂLZIRE 101


ÎNCĂLZITOR G ÎNCĂLZTOR M

Radiatoarele Gasolec Seria M sunt populare datorită


G12 este un încălzitor cu o putere de 12kW cu raze infraroşii performanţelor excelente, durabilității şi design-ului simplu
care proiectează o încălzire pe o arie mai mare cu utilizare şi direct, fără piese în mişcare. Mai multe versiuni ale
minimă de carburant şi menţine design-ul simplist Gasolec. Încălzitoarelor M sunt oferite - De la mic la mare: M2, M5 şi M8.
Avantaje: Capacitate de la 1 kW/oră până la 5 kW/oră.
• 90% suprafaţă radiantă oferind un randament maxim al sistemului cu Avantaje: Încălzitoarele INOX - sunt
infraroșu • Construcţie din oţel inoxidabil dotate cu filtru de praf din
oţel inoxidabil
• Disponibile cu aprindere pilot sau aprindere electrică • Rază de acţiune mare
Încălzitoarele HD - sunt
• Design-ul unic cu protecţie pilot al flăcării elimină stingerea • Eficient din punct de vedere energetic dotate cu filtru de praf
• Rezistă la spălările de înaltă presiune durabil, filtru din plastic și
accidentală prin curenți de aer pânză

(De ex. Ventilație tip tunel)


• Standard cu filtru de praf durabil Încălzitor cu infraroșu M2
• Construcţie din oţel inoxidabil GAM2SS....................................................................1 kW/oră
GAM2HD....................................................................1 kW/oră
• Admisie optimă de aer pentru o ardere bună și emisii reduse de noxe

Încălzitor cu infraroșu M5
GAM5SS.................................................................... 3 kW/oră
GAM5HD.................................................................... 3 kW/oră
Încălzitor Asco G12

GAG12ASCO............................ 24V-AC/12V-DC or 230V-AC


Încălzitorul este dotat cu filtru de praf durabil, filtru din plastic și pânză. Încălzitor cu infraroșu M8
GAM8SS....................................................................5 kW/oră
GAM8HD....................................................................5 kW/oră

Încălzitor Maxi G12

GAG12MAXI................................include termostat individual


M8 Specificaţii
Încălzitorul este dotat cu filtru de praf durabil, filtru din plastic și pânză. Capacitate 5 kW/oră
Presiune de funcţionare 5-310 MPa
Capacitate 12,2 kW/oră 20-1400 MPa
Presiune de funcţionare 22-28 MPa Tip Gaz Propan, butan, GPL, gaz natural (GN)
Tip Gaz Propan, butan, GPL, GN Intervalul Termic 6M
Intervalul Termic 1,40-1,75 m Înălţime instalare 0,9 - 1,5 m
Distanţa minimă față de materiale inflamabile 1,5 m Distanţa minimă față de materiale inflamabile 1m

102 ÎNCĂLZIRE www.hogslat.ro


Interheat Dulie rezistentă
Bec încălzire cu
Soluţia alternativa becurilor
cu dulie slabă!

raze infraroşii
• Căldură distribuită uniform
• Durată de viață mai mare -
Până la 6.000 ore!
Dulie slăbită
IN150R125/C/2 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������150W, R125, 230-240 V, ALB, Bec cu raze infraroşii, sticlă dură, E27 dulie rezistentă
IN250R125/R/3 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 250W, R125, 230-240 V, ROŞU, Bec cu raze infraroşii, sticlă dură, E27 dulie rezistentă
IN175R125/R/2 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 175W, R125, 230-240 V, ROŞU, Bec cu raze infraroşii, sticlă dură, E27 dulie rezistentă

Protecție Impermeabilă
Lampă Interheat
Radiatorul reduce
excesul de căldură
din interior.

Întrerupătorul
opțional reglează
nivelul de căldură
degajat.

INLP300/14G-UE ............................................................................................................... Protecție pentru lampă, certificate CE pentru UE, Ștecher IP44, cablu 2,5 m, umbră redusă, lanţ din oţel
INLP300S/ 14G-UE ............................................................................. Protecție pentru lampă, certificate CE pentru UE, Ștecher IP44, cablu 2,5 m, umbră redusă, lanţ din oţel, comutator 3 poziții
INLPB300/14G-UE ............................................................................................................... Protecție pentru lampă, certificate CE pentru UE, Ștecher IP44, cablu 2,5 m, umbră mare, lanţ din oţel
INLPB300S/ 14G-UE ............................................................................ Protecție pentru lampă, certificate CE pentru UE, Ștecher IP44, cablu 2,5 m, umbră mare, lanţ din oţel, comutator 3 poziții

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com ÎNCĂLZIRE 103


Covoare pentru grătare
• Un covor din cauciuc de mare densitate care este plasat sub hrănitor pentru a
proteja grătarele noi sau pentru a estompa eroziunea grătarelor de beton mai
Prinderi Gro-Loc
vechi. • Ansamblu complet include
şurub şi şaibă din oţel inoxidabil 9,52 mm X 101,6 mm
HS10064................................................................................. 1187 mm x 914 mm • Rămân blocate ferm şi pot fi restrânse
HS10065............................................................................... 1187 mm x 1219 mm • Ambalate în cutii de 100 bucăți
HS10066............................................................................... 1187 mm x 1524 mm GRO-LOC ....................................................Prinderi Gro-Loc
HS100655 ............................................................................ 1187 mm x 1828 mm * Strângerea excesivă a acestui produs poate cauza distrugerea grătarelor de beton

Covoare de cauciuc pentru


Înțărcare - îngrășătorie
• Reduce mortalitatea
• Menţineţi porcii uscaţi
• Asigură tracţiune excelentă
• Uşor de curăţat
• 1219 mm x 1828 mm,
13 mm lungime cu o buză
înaltă de 13 mm pentru
pierderi cât mai mici de
furaj Covorașe pentru
• Cele 4 mânere ranforsate zone de odihnă
au o buză 6 mm pentru
prevenirea pierderilor de
• Fiecare covor acoperă două boxe
• Aderență ridicată în contact cu podeaua
Covoare pentru înţărcare.
furaj scump pentru tineret • Perfect pentru purcei tineri pe hrănire
• Covorul dur poate fi folosit și la tineret
• Depozitare ergonomică • 990 mm x 990 mm cu 13 mm buză și mânere
• Covoare premium cu țesut din fibre
• Oferă o zonă de confort
pentru până la 35 porci 54417F ......................................717 mm x 1016 mm cu buză 544186F ........................Covor pentru înţărcare-îngrăsătorie,
544187F ..........................1219 mm x 1828 mm, 13 mm buză 54418F ....................................711 mm x 1066 mm fără buză 990 mm x 990 mm buză

Obţineţi cele mai dure protecții


pentru grătarele dumneavoastră!
Strat epoxidic ARMOR-ROCK
Vă va proteja grătarele fără ajutorul covoarelor
din cauciuc.
Utilizare ca strat superior nou sau reparat pe grătare în loc de
covoare din cauciuc în jurul hrănitoarelor şi adăpătoarelor. Kit de
Armor-Rock va începe: 0,7kg dintr-un amestec epoxidic, 11,3 kg de
nisip Admix și 11,3 kg de nisip pentru stratul superior de protecție.

PolyMAT
Covoare uşoare 1219 mm x 1828 mm pentru înțărcare cântăresc doar
7,7 kg Construcția neporoasă din polietilenă cu textură în formă de Suport pentru covor
romb aduce o aderență mult îmbunătățită. De asemenea, prevăzute cu
Stochează perfect covoarele fără să încurce aleea. Construite din oţel
o buză de 25 mm pentru a preveni pierderile de furaje scumpe pentru
vopsit cu cârlige. Suporții pentru covoare sunt la un interval de 43 cm.
tineret.
Stochează până la 8 covoare.
PM-1 . .............................. Covor PolyMAT înţărcare/îngrășare
1219 mm x 1828 mm, 25 mm buză MATHANGER39 ............................ Pentru covoare 990 mm. AC133-AR ...................................................... Kit Armor Rock

104 COVORAȘE www.hogslat.ro


Materiale de construcții și accesorii
Manipulare animale și aprovizionare

106 Accesorii 107-108 Reparații Metal 109-110 Reparații beton

111 Variatoare de lumină 112 Manipulare carcase 113 Sortarea animalelor

Aprovizionare
114 Racleți 115 116 Diverse
biosecuritate
Bride cablu din oțel inoxidabil Holzșuruburi cap-cârlig galvanizate sau din oțel
Conexpanduri din oțel inoxidabil inoxidabil
617321...................................................................................... 3 mm
RCONX7010S .................................................... M10x70 mm 617331.................................................................................4,76 mm HB6000 ........................................................... 7,93 mm x 88,9 mm
RCONX8010S .................................................... M10x80 mm 82975...................................................................................6,35 mm 606655 . ........................... 6,35 mm x 95,25 mm din oțel inoxidabil
RCONXA112S . ........................................ M12x110 / 120 mm 6173561...............................................................................7,93 mm 60665 . .................................................................... 6,35 mm x 88,9
Alte dimensiuni disponibile la cerere 61735...................................................................................9,52 mm
Bride Cablu Galvanizate # 2/0 Za Dreaptă
Conexpanduri din oțel galvanizate • Utilizat pentru agățarea
R0741NA05Z ................................................................ M5 x 5 mm adăpătorilor
RCONX5006Z ...................................................... M6x50 mm R0741NA06Z ............................................................. M5 x 6,5 mm
RCONX5008Z ...................................................... M8x50 mm R0741NA08Z ................................................................ M6 x 8 mm 60676
RCONX7010Z .................................................... M10x70 mm R0741NA10Z .............................................................. M8 x 10 mm
RCONX7512Z .................................................... M12x75 mm
RCONX9012Z .................................................... M12x90 mm # 1 Lanț
RCONXA012Z . ................................................ M12x100 mm Oțel Inoxidabil
RCONXA112Z.................................................... M12x110 mm
Alte dimensiuni disponibile la cerere • Pentru agățat sisteme de furajare
Șuruburi U Galvanizate • 0,6 m lanț pentru fiecare 1,2 m șnec
• Utilizate pentru prinderea țevilor de GAPM180 ................................................... Lanț agățare din inox
echipamentele de boxare
RU154008Z . ............................................................... M6x40.5 mm
Holzșuruburi din inox pentru lemn RU775508Z . .................................................................. M8x61 mm # 2 Lanț nesudat
606876 ................................................................. M8x65 mm
RU856208Z . .................................................................. M8x62 mm Galvanizat
RUA07508Z ................................................................... M8x83 mm • Zincat
605131 ................................................................. M8x80 mm
RUA16512Z ............................................................... M12x109 mm • Utilizat pentru sprijin suplimentar pentru liniile de furajare.
605231 ................................................................. M8x90 mm
606431................................................................. M10x50 mm R000060670 ............................................................ Lanț nesudat
605201................................................................. M10x80 mm
606441 ............................................................... M10x90 mm # 2/0 Lanț nesudat
Șuruburi J Inox Galvanizat
Holzșuruburi galvanizate pentru lemn (numai la rolă de 30 m)
RSS0060712 ........................................................... M8
R05715008Z . ....................................................... M8x50 mm RSS0060714 ........................................................... M8 • Zincat
R05715010Z . ..................................................... M10x50 mm RSS0607113 ........................................................... M8 • Utilizat pentru agățarea liniilor de furajare și țevi de înaltă presiune.
R05716010Z . ..................................................... M10x60 mm R000060673 ............................................................ Lanț nesudat
R05718010Z . ..................................................... M10x80 mm
R05719010Z . ..................................................... M10x90 mm

Ochi de blocare tip 1


R5299NA06Z ........................................................................... 6 mm
Întinzător ochi-ochi R5299NA08Z ........................................................................... 8 mm Bride K
R000059712 .................................................... 7,93 mm x 152 mm HSH011 ............................................................................ 21,34 mm
HSH012 ............................................................................ 26,67 mm
HSH013 .............................................................................. 33,4 mm
Carabinieră cu verigă HSH015 ............................................................................ 60,33 mm
rapidă din inox HSH016 ............................................................................ 73,03 mm
Cârlige S 597082 .......................................................................... 5 mm HSH017 .............................................................................. 88,9 mm
5330031100 .. Kit prindere țeavă de furajare 60,33 mm, pentru montant
ROAMT15510 ....................................................... 3 x 25 mm Carabinieră cu verigă rapidă galvanizată de 40 mm, vopsit
LU73104040 . ........................................................ 4 x 35 mm 5330031200... Kit prindere țeavă de furajare 60,33 mm, pentru montant
R000059708 .................................................................. 5 mm
R000597080 .................................................................. 6 mm de 40 mm, galvanizat
ROAMT15516 ....................................................... 5 x 45 mm
R000597081 .................................................................. 8 mm 5330151200 .. Kit prindere țeavă de furajare 60,33 mm, pentru montant
ROAMT15525 ....................................................... 7 x 65 mm
de 50 mm, galvanizat

106 ACCESORII www.hogslat.ro


Produse Vanberg pentru reparații metal și protecție anticorozivă
Nu așteptați până când este nevoie să înlocuiți! Economisiți timp și bani prin reparare și protejare acum!
Formulele noi și îmbunătățite ale vopselelor de la Vanberg sunt făcute pentru o aplicare ușoară, durabilitate și costuri reduse.
EM-15 VSC MASTIC EPOXIDIC
Vopseaua epoxidică din doi compuși are o aderență superioară și protejează suprafețele de rugină,
coroziune și uzură. Culoare albă. Aplicați cu pensula, rola sau prin pulverizare.
PLAFOANE PEREȚI

Kit reparatie EM-15


Vopsea epoxidică mastic VSC (3,78 litri),
Convertor Rugină (0,94 litri), precum și 8
bucăți de bandă adezivă pentru reparații.
Înainte Înainte
EM15W-1K .................................................................................................. Kit reparație EM-15

După După
AMC-100 Kit reparație
Vopsea pe bază de aluminiu MCU (3,78 litri), Convertor Rugină
EM15W-1 ..................................................................... 0,94 litri Vopsea epoxidică mastic VSC (0,94 litri) precum și 8 bucăți de bandă adezivă pentru reparații.
EM15W-5 ................................................................... 18,92 litri Vopsea epoxidică mastic VSC AMC100-1K ........................................................................................... Kit reparație AMC-100

AMC-100 VOPSEA PE BAZĂ DE ALUMINIU MCU


Vopseaua cu compoziție unitară are o aderență superioară și oferă protecție împotriva coroziunii și în
condiții de vreme nefavorabilă. Culoare aluminiu. Aplicați cu pensula, rola sau prin pulverizare.

ACOPERIȘURI SILOZURI
Convertor Rugină VSC
Oprește rugina din momentul aplicării și previne
continuarea procesului de coroziune și ruginei pe
suprafețe metalice. O necesitate înainte de aplicarea
vopselei. În momentul aplicării, reacția chimică produsă
de acesta transformă rugina într-un compozit negru.

Înainte Înainte RC900 ............................................................................................................. 0,94 litri (12 / cs)


RC900-1 ............................................................................................................ 3,78 litri (4 / cs)
RC900-S . ........................................................................................................ 0,59 litri (12 / cs)

Bandă adezivă pentru reparații VSC


Banda autoadezivă de rezistență mare este excelentă
pentru repararea găurilor, șuruburilor slăbite și
crăpăturilor. Oprește de asemenea scurgerile.
După După Rezistența structurală excelentă, aderență superioară și
compatibilitatea cu toate vopselele pe bază de solvent
AMC100-1 .............................................................. 3,78 litri Vopsea pe bază de aluminiu MCU ale VSC.
AMC100-5 ............................................................ 18,92 litri Vopsea pe bază de aluminiu MCU RC800-2 ................................................................................................... rolă 50,8 mm x 15,24 m

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com REPARAȚII METAL 107


4 PAȘI Etapa 1:
Eliminați primul
strat de rugină
Îndepărtați rugina prin
spălare la presiune
Pasul 2: Transformarea ruginii
Deși sablarea sau îndepărtarea
mecanică a ruginii sunt metode
excelente, nu sunt întotdeauna
posibile. Experiența noastră ne-a

PÂNĂ LA SUCCES înaltă, cu un răzuitor


sau cu o perie de
sârmă.
arătat că tratamentul ruginii are
cele mai bune rezultate cu Conver-
tor Rugină VSC

PENTRU SUPRAFEȚELE METALICE Etapa 3: Pecetluirea Etapa 4:


Strat pentru rezistență la
Reparația de succes și protecția sunt un rezultat Găurile, crăpăturile și
îmbinările sunt acoperite coroziune
cu bandă adezivă VSC, Aplicați vopseaua VSC
al atenției la tehnici de preparare adecvate și concepută special selectată pentru a proteja
pentru toate condițiile metalul de compuși corozivi
utilizarea produselor de calitate concepute pentru meteorologice și și vreme nefavorabilă.
compatibilă cu produsele
a obține o performanță de lungă durată. VSC.

Găleți și capace
Găleată cu volum de 18,92 litri
Recipiente pentru măsură folosită pentru a amesteca și păstra
Recipiente pentru măsurarea materialele. Sunt disponibile capace
dozajului în amestecuri. transparente sau opace. Kit braț 0,3-0,9 m, pentru trafalet
TS305 ...................................................................... 1 Găleată Braț 0,9 m format din 3 piese, pentru trafalet Economic.
TS1QM ....................................................................... 0,94 litri TS305L . ................................................ 1 Capac Transparent Capătul filetat se potrivește oricărui tip de trafalet.
TS5QM ....................................................................... 4,73 litri TS305PL ......................................................... 1 Capac Opac TSF0007-3 ......................... Kit braț 0,3-0,9 m, pentru trafalet

Tavă 23 cm
Tava din plastic rezistă la
Rolă 23 cm Rolă 10 cm solvenți.
TSR204-9.................................. 23 cm, cu puf gros de 13 mm TSR204-4 ................................ 10 cm, cu puf gros de 13 mm TSR404 ........................................ Tavă pentru role de 23 cm

Mâner trafalet solid 23 cm Mâner trafalet solid 10 cm


Se potrivește cu brațul prelungitor cu capăt filetat. Se potrivește cu brațul prelungitor cu capăt filetat. Pensulă 76 mm
TSF0010-9 ................................................ Mâner solid 23 cm TSF0010-4 ............................................... Mâner solid 10 cm TSF5117-3 . .................................................. Pensulă 76 mm

EPO-SET 400
Reparați conexpandurile slăbite în beton fără a le îndepărta. Pur și simplu se aplică EPO-SET Scanați codul
400 în jurul conexpandului și în 10 minute acesta este fixat, cu uscare completă în două ore. QR pentru a
Tubul cu două compartimente pentru o compoziție dublă EPO-SET 400 se poate folosi cu viziona
ajutorul unui pistol standard pentru produse similare. Tubul de 266 ml vine cu un vârf de unică videoclipul
folosință pentru amestecare; Vârfuri suplimentare se pot comanda în cazul în care nu va fi
online!
folosit tot conținutul unui tub într-o singură aplicare. Temperatura de aplicare 5° - 32°C.
72400 ................................................................................................... EPO-400 Kit cu tub de amestec
72400-T .......................................................................................................... EPO-400 tub de amestec

108 REPARAȚII METAL www.hogslat.ro


Produse Vanberg pentru reparații beton și protecție
Con-Korite TM
Xtra mortar
Acoperire tipică Formula cu ciment pur este net superioară produselor concurente de pe piață.
la 5 mm (25 kg/sac) CON-KORITE ™ dezvoltă o rezistență la compresie de 210 kgf/cm2 în prima oră de
• acoperire de 2,3 m2 la aplicare, iar în 28 de zile aceasta ajunge până la 700 kgf/cm2. Are o rezistență
fără amestec la abraziune excepțională făcând din aceasta cea mai durabilă și economică soluție
• 28 litri amestecați 1:1 pentru pardoseli și grătare uzate sever (orice adâncitură mai mare de 5 mm). Este
cu nisip (oferă un strat preferat de clienți pentru repararea marginilor grătarelor, pentru grătare uzate, sparte
cu grosimea de 2,5 cm) sau crăpate chiar până la armătură. Fiind un concentrat, CON-KORITE ™ poate fi
ÎNAINTE sau cu beton concasat. înmulțit cu agregat de până la 1: 1 (sau beton concasat) pentru a astupa găuri adânci
sau pentru a face reparații în zone exploatate mai mult cum ar fi lângă hrănitoare,
jgheaburi sau suprafețe care prezintă uzură mare (amestec din 2/3 mortar și 1/3
nisip). Comandați separat pentru cantități mai mari. KB0060 KB0061 KB0100

KB0060 ............................................................................................................................................ CON-KORITE ™ 25 kg / sac


KB0061 ...................................................................................................................................... CON-KORITE ™25 kg / găleată
KB0060B . .................................................................................................................................................... 1360 kg / sac la vrac
KB0100 ..................................................................................................................... 27,2 kg Kit: Sac 25 kg Mortar, 1,9 litri KB25

DUPĂ

Utilizări KB25 rășină acrilică


frecvente: Poate fi folosită ca liant și oferă rezistență la absorbție. KB25 este ideal pentru medii
• Grătare umede. Uz general: 1/3 părți KB25 la 2/3 părți apă (3,78 litri KB25 pentru 3 găleți sau saci
• Zone de hrănire a de mortar la 25 kg).
animalelor
KB0026 ...................................................................................... 3,78 litri, bidon
• Jgheaburi
• Boxare schimbată KB0027 ................................................................................. 18,92 litri, găleată
• Diferite acoperiri ale
pardoselilor
• Pereți

Repararea rapidă a jgheaburilor


Utilizați CON-KORITE TM pentru a recondiționa jgheaburi și zone
cu uzură severă - Chiar și în timpul producției!

ÎNAINTE DUPĂ

Reparații în zona hrănitoarelor


ECO-CRETE
ARMOR-STONETM SLAT PATCH
ÎNAINTE DUPĂ Mortar epoxidic Eco-Crete Reparații Grătare
Multe ferme de îngrășătorie au niveluri mari de compuși corozivi Un produs exclusiv pentru Hog Slat de la Vanberg Acoperiri de
formați din gazele de bașă, apă dură și aditivi pentru furaje. De-a lungul Specialitate (VSC) Eco-Crete este alegerea perfectă pentru reparații
timpului chiar și produsele CON-KORITE TM pot fi afectate. ARMOR- obișnuite pe grătare și alte suprafețe de beton. Gata de utilizare,
STONE TM s-a dovedit a nu fi afectat de acești compuși corozivi. Un trebuie doar să adăugați apă, apoi să aplicați pe zonele deteriorate, iar
amestec unic de ARMORCOAT™ și un amestec special de agregate în 2-3 ore totul este ca nou. Are o rezistență ridicată de circa 534 kgf/
care formează o rezistență puternică la uzură și la chimicale. cm2. Pentru interior si exterior.
AC133-AG . ............................................... Kit Armor-Stone™ KB0051 ..................................... Eco-Crete 22,67 kg, găleată

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com REPARAȚII BETON 109


ARMOR-ROCK™ Strat de acoperire epoxidic
Mai devreme sau mai târziu, zonele din jurul hrănitoarelor și covoarelor din cauciuc vor fi uzate din cauza chimicalelor
formate din gazele de bașă, dejecții și furaj necurățat. ARMOR-ROCK TM este un sistem dovedit în a recondiționa
Componente
betonul uzat sau pentru a proteja "noi" suprafețe. VSC ARMORCOAT TM este un compus epoxidic amestecat cu
agregate speciale VSC pentru a forma un strat anti-alunecare extrem de dur, rezistent la uzură și chimicale. Din
1989 clienții noștri au găsit sistemul ARMOR-ROCK TM ca fiind soluția cea mai viabilă pe timp îndelungat. Dejecțiile
se scurg de pe grătarele de beton fără a lăsa compuși corozivi care să deterioreze suprafețele acestora.
AC133-AR ...................................................................................................... Kitul Armor-Rock

AC133 ............................ 5,67 litri ARMORCOAT™ (3,78 litri de rășină și 1,89 litri de întăritor)
520B-25 ...................................................................................................... ADMIX (11,33 KG)
210-520B .................................................................... Nisip granulație medie, sac de 22,67 kg
-TSAR 6 ...................................................................................................... APLICATOR VSC
ÎNAINTE DUPĂ 150415 ............................................................................................2,83 litri Canciog din plastic

Este un proces simplu...


Curățare beton și acoperire cu strat protector
#1 #2
Formula agresivă curăță și protejează pardoselile din beton pentru a crea
suprafață solidă texturată îmbunătățind calitățile adezive ale straturilor de
acoperire. Îndepărtează laptele de beton si neutralizeaza reziduurile bazice
și lubrifianții. Dizolvă depunerile de var și zgură de la țevi și echipamente.
ACOPERIRE: 13 m3 / ​​3,78 litri
Concentrat pentru economie • Mai sigur decât acidul clorhidric
* Nu se poate trimite prin curierat!
VP-151-1 ....................................................................................................................... 3,78 litri
VP-151-5 .................................................................................................................... 18,92 litri

Se amestecă 5,67 litri de adaugă Admix


ARMORCOAT™ Găleată Mixer Portabilă
#4 Portabilă, unghi fix al găleții mixer pentru utilizare ușoară și un amestec
#3 profund și consistent de mortar și substanțe epoxidice. Durabil, cu
suport construit din oțel la o înclinație profesională și un motor electric
de înaltă performanță care susține funcționarea continuă.
TSKM5825 ................................................................. Aparat mixare pentru mortare epoxidice
TSKR . ............................................................................................................... Mixer standard
TSKMR1 . .............................................................................................CON-KORITE TM paletă

Se toarnă pe suprafață Împrăștierea nisipului

Reparați fisurile pentru totdeauna!


Dizolvant 101
Grătare fisurate ARMOR-ROCK™ turnat Fisuri reparate Dizolvant universal și solvent Mixer 10 cm
de curățare pentru epoxidice.
DIZOLVANT 101 (3,78 litri) Mixerul solid, dar economic proiectat pentru mixarea
poate fi expediat prin curierat. profundă a epoxidicelor, materialelor uretanice
și mortarelor. Se folosește cu ajutorul mașinii de
VP-151-1 .................... 3,78 litri Dizolvant 101 înșurubat.
VP-151-5 ........................................ 18,92 litri TS46565 . .................................. mixer 10 cm

110 REPARAȚII BETON www.hogslat.ro


Corpuri de
iluminat
Corpuri de iluminat Gasolec IPL Verticale Corpuri de iluminat Gasolec Orion Verticale
CABLU - Corpuri
• Corpuri de iluminat seria Orion:
• Corpuri de iluminat seria IPL: ORION
interval maxim variator de la 100% până la 5%
interval maxim variator de la 100% până la 5% Corpurile de iluminat Orion vor veni cu
Corpurile de iluminat IPL vor veni cu condensator electromagnetic
condensator electronic Pe piață de peste 25 de ani
Pe piața de aproximativ 4 ani Compatibile cu lămpi cu 2 pini
Compatibile cu lămpi cu 4 pini
Orionlux 11W
• 220-240V 50 / 60Hz E27
• Capac plastic înlocuibil
• Disponibil în 4 culori (Roșu) (Albastru) (Verde) (Alb)

(Roșu) (Albastru) (Verde) (Alb)


GALP001 GALP002 GALP003 GALP004

GAIPL411 GALP412 GAIPL413 GAIPL414 Orionlux 9W GASOLEC


ORION-HIP
(Roșu) (Albastru) (Verde) (Alb)
IPL- IPL - CABLU ORION-
IPL-HIP
3 poziții GALP005 GALP006 GALP007 GALP008 3 poziții

Corp de iluminat orizontal IPL Corp de iluminat orizontal ORION


Orionlux 11W
Corp de iluminat orizontal
IPL 11W (Roșu) (Albastru) (Alb)
(Verde)

GALP001 GALP002 GALP003 GALP004


(Roșu) (Albastru) (Verde) (Alb)
• 230V 50 Hz Orionlux 9W
• 230V 50 Hz • IP65 (Roșu) (Albastru) (Verde) (Alb)
• IP65 GALP411 GALP412 GALP413 GALP414
• 9W și 11W
• 11W
GALP005 GALP006 GALP007 GALP008

Variator electronic IPL Variator electronic Orion


Sistemul de iluminat IPL este o soluție excelentă pentru Oferă control continuu al intensității luminii cu lămpi fluorescente
producătorii de păsări care ar dori să poată regla intensitatea compacte (CFL) în hambare de păsări. Acesta este în conformitate cu
luminii de la ”zori până la amurg”. Este posibil să se înceapă cerințele specifice ale crescătorilor și este foarte eficient în consumul
cu o intensitate a luminii foarte scăzută și să crească treptat la de energie având și longevitate.
o intensitate mare.
Sistemul este proiectat pentru 230V ± 10% la 50 / 60Hz și pentru corpuri
Sistemul este proiectat pentru 230V ± 10% la 50 / 60Hz și pentru unități de iluminat Orion cu lămpi Orionlux 9W sau 11W
adaptoare IPL compatibile cu lămpi de 11W cu 4 pini. • Controlează până la 70 de lămpi 9W sau 90 lămpi 11W
• Controlează până la 200 de lămpi de 11W cu 4 pini • Funcționează în între ÎNCHIS și până la 5% - 100%
• Funcționează în între ÎNCHIS și până la 5% - 100% • Modul manual și automat pentru operarea variatorului Orion
• Modul manual pentru operarea variatorului Orion • Variatorul poate fi controlat direct de către controlerul din clădirea de
• Modul auto pentru acționarea variatorului IPL păsări prin ieșirea sa analogică (0-10 V).
• Variatorul poate fi controlat direct de către controlerul din clădirea de
păsări prin ieșirea sa analogică (0-10 V).
GALP491 .................................................. Variator electronic IPL pentru adaptoare electronice. GALP600 ................................................. Variator electronic Orion pentru adaptoare magnetice

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com ILUMINAT 111


Scoateți afară animalele decedate singur,
FULLY
MOTORIZED

fără efort și în deplină siguranță.


(24V)

Caracteristici principale:
• Coloană pivotantă 180 ° • Anvelope anti-pană • Troliu 1134 kg (24v)
Macara transport carcase
Remove Orice crescător
Heavy Dead poate îndepărta
Pigs singur un animal decedat sau grav rănit din cele mai înguste adăposturi fără nici un risc de accidentare.
Macara transport
by Yourself, Effortlessly suine mari
Brațul Hercules: Un mod unic și revoluționar de a îndepărta din boxe, fără efort, animale decedate grele și de a le transporta către
and in Total Safety!
zonele destinate pe cont propriu și în siguranță totală.
Capacitate mare de ridicare
One-Worker Pig Hearse
Brațul Hercules vă permite să ridicați obiecte greoaie într-o fermă de suine; a fost special proiectat să elimine orice risc de accidentare
Any lone male or female breeder can
la spate și să facă munca mult mai ușoară.
now easily remove a heavy dead or ARTICULATED
injuredManevrabilitate
pig from the tightest inegalabilă
confines without 20” (51 cm)
Manevrabilitatea
any risk of harm. uimitoare a brațului Hercules, braț telescopic cu înclinare reglabilă și coloană cu pivotare la 180 °, toate acestea
optimizând
Mighty Pig Hearse
orice operațiune. Se întoarce foarte ușor în cele mai înguste spații și operează fără probleme în orice tip de încăpere.
Articulat Hercules’ Arm... A unique
HSUSE20HA and revolutionary
Macara way to efforlessly
transport carcase remove, Hercules
cu braț articulat on your și roți umplute cu spumă 24V.
51 NON-
cm
own and in total safety,Macara
HSUSHE20H heavy dead pigs from
transport stalls, cu
carcase andbraț
haulHercules
them awayșitoroți
theumplute cu spumă 24V.
MOTORIZED
designated area.
HSUSHE20V Macara transport carcase cu braț Hercules, roți umplute cu spumă și viteză variabilă.
Herculean Hoisting Power
Hercules‘ Arm also allows you to lift heavy cumbersome objects in a pig unit;
it has been specifically designed to eliminate any risk of back injury and make
work so much easier.
Unequalled Maneuverability
Hercules’ Arm’s stunning maneuverability, tiltable telescopic boom and 180°
pivotal mast, pentru
Cărucior work in unison to optimize
carcasă its operation.
scroafe, It easily turns the
capacitate Cărucior pentru carcasă cu laterale din tablă
tightest corners and navigates around obstacles in any confinement unit.
400kg Lateralele solide ajută la ridicarea animalelor cu troliul, iar structura
în V le păstrează în poziție fixă în timpul mișcării. Troliul cu ridicare
Main
Pentru Features
mutarea scroafelor sau a animalelor mai mari. Troliu cu o ca- dreaptă elimină necesitatea unor scripeți. Roțile cu diametrul de Ø
• 180°de
pacitate Pivotal
400kg Mast • Flat din
și un cablu Proof Tires
oțel • 2 500
galvanizat lbs Winchde
cu diametrul (24v)
Ø 33cm depășesc ușor obstacolele din fermă și oferă o manevrabilitate
5mm. ușoară în spații mici. Troliu cu o capacitate de 272kg și un cablu din
0,47 m lățime x 2 m înălțime cu anvelope ø 0,33 m oțel galvanizat cu diametrul de Ø 5mm.
WATCH VIDEO
8330211100 .................................... Cărucior carcasă scroafe ONLINE
8330221100 ................. Cărucior carcasă cu laterale din tablă
WWW.RO-MAIN.COM

www.hogslat.com
Eastern USA: 1-800-949-4647 Midwest USA: 1-800-294-4014 Vedere de jos:

Sanie pentru animale decedate


Dispozitiv tractare carcase Înălțimea scăzută a căruciorului pentru carcase reduce efortul în mutarea animalelor din boxe sau camioane.
Fără trolii sau cabluri! Forma în V ține animalele pe loc permițând încărcarea acestora din ambele capete.
• Două modele solide capabile de a trage carcase. Dimensiunile saniei sunt 1 m lungime x 0,84 m lățime. Construită din tablă cu grosimea de 1,59 mm și
8050221100 . ............................................................................... Dispozitiv tractare tip T, 1 lanț structură din țeavă plină. Are opt roti cu diametrul de Ø 10 cm. Capacitate de încărcare de 123 de kg.
8050231100 . ........................................................................ Dispozitiv tractare cu două lanțuri HSD-1000 ................................................................................. Sanie pentru animale decedate

112 MANIPULARE CARCASE www.hogslat.ro


Panouri de sortare Aluminiu
Simplu (86 cm înălțime) Panouri de sortare Aluminiu
8077040900 .................................................... Panou 0,61 m Dubla (86 cm înălțime)
8077060900 .................................................... Panou 1,21 m 8077050900 .................... Panou 0,61 m se întinde la 1,21 m
8077080900 .................................................... Panou 1,83 m 8077030900..................... Panou 0,91 m se întinde la 1,83 m
8077090900 .................................................... Panou 2,44 m 8077010900..................... Panou 1,52 m se întinde la 3,05 m
8077100900 .................................................... Panou 3,05 m 8077110900...................... Panou 1,83 m se întinde la 3,66 m

Panou de sortare
A. B. C. Solid
• Fabricat din polietilenă
de înaltă densitate
A) Paletă ghidare porci • Ușor
• 1,2 m cu bară rigidă • paletă din plastic cu zgomot • Structură simplă
Panou Sortare Polietilena
KRP47C ................................................. Paletă ghidare porci Construcția rigidă a acestor panouri de sortare previne ruperea atunci SP3632 . .................................................. 91 mm x 81 mm Gri
când se ghidează animale mari. Mânerele turnate asigură o prindere
B) Paletă ghidare porci cu bară rigidă comfortabilă. Ei vin în mai multe dimensiuni pentru a se potrivi orice
tip de operațiune.
•1,2 m cu bară rigidă • paletă din plastic cu zgomot
100638..............................................................76 cm x 91 cm
50079R ............................ Paletă ghidare porci cu bară rigidă 100639............................................................76 cm x 122 cm

C) Paletă ghidare porci cu bară flexibilă


•1,2 m bară flexibilă• paletă din plastic cu clopoței
Dispozitiv prindere porci
50079F ......................... Paletă ghidare porci cu bară flexibilă
TA829 ............................................. Dispozitiv cu autoblocare

Clapetă gălăgioasă pentru ghidare porci


Clapeta gălăgioasă este o alternativă eficientă pentru ghidajul ani-
malelor. Această clapetă gălăgioasă pentru ghidarea porcilor este con-
struită din patru clapete care produc un zgomot puternic în urma lovirii
acestora de alte obiecte solide (exemplu: pereți, garduri). Fabricată din Panou sortare cu balama de 51 cm
plastic turnat de culoare portocalie. 1006391........................................................... 76 cm x 91 cm Dispozitiv capturare porci
9021 ........................................... Clapetă gălăgioasă 49,5 cm 1006392......................................................... 76 cm x 122 cm TA819 ....................................Dispozitiv cu autoblocare 61 cm

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com MANIPULARE CARCASE 113


(Complete Power Unit)
2 3
1
OFF
5 Turn
Past

2
3
MINUTES

8 6
6

E PIPE TO STORAGE

5 4
F
B
D
A 6 6

C
1 Unitatea de acționare completă 2 Comutator manual pentru racleți 3 Temporizator 5 Minute
Notă: Capacul de la curea demontat pentru fotografie.
452-457 ............................... Comutator manual pentru racleți 590311 . ............................................... Temporizator 5 Minute
452-709M .................................. Unitatea de acționare completă
(livrată complet asamblată)
A) Reductor Racleți 4 Lame Racleți
• Reductor de sens-dreapta cu sistem de acționare în partea inferioară Din Oțel Inoxidabil
• Sistem de transmisie cu planetară cu o reducție de 55:1 încastrată 8070280500 ..................................................... Inox – 1,95 m 5 Tijă Opritor Racleți
într-o carcasă de fontă 8070240500 ..................................................... Inox – 2,16 m
452-717 ........................................................ Reductor Racleți 8070270500 ..................................................... Inox – 2,79 m 2012580500 ........................ Tijă Opritor Racleți 21,34 cm x 147 cm

B) Motor
• Monofazic, transmisie directă
• Construcție ermetică 6 Ansamblu 6A Suport Scripete
• Bază mobilă • monofazic - 60 Hz - carcasă ermetică
• Ax 15,9 mm - 1725 RPM • 115/230 volți Scripete Colț Racleți
5330014 ......................................... 0,55 kW cu fixare la bază 452-708B . ..................................................... Suport inox și scripete 8070250500...................................................................... Inox

C) Ax fulie
• 2,54 cm diametru interior x 20,32 cm diametru exterior 6B Ax, bucșă, scripete
452-718 ............................................... Pentru reductor racleți
SC600 ..................................................... Scripete cu rulment 7 Cablu
60539S ................................. Șurub inox 12,7 mm x 76,2 mm
D & E) Scripeți unitate de acționare 60693 .............................................. Piuliță autoblocantă inox 617276 ..................................................... 8 mm - 7 x 19, inox
D) PAK4458 .............. scripete 114 mm x 15,9 mm (reductor)
E) PAK2558 ................. scripete 63,5 mm x 15,9 mm (motor)
Montaj suport podea:
Suportul este folosit pentru a monta
F) Curea tip A GroBelt
Gro
D R I V E B E L T S
8 Suport podea ansamblul scripetelui de colț la un unghi
drept. Șuruburile nu sunt incluse.
HSA24 .......................... 12,7 mm x 660 mm, curea tip A standard 8070260500 ............... 20,32 cm x 12,7 cm, inox, unghi drept

114 RACLEȚI www.hogslat.ro


Biosecuritate - protecția investiției
Este esențială existența unui plan de
biosecuritate pentru a ține la distanță agenții
patogeni de ferma dumneavoastră. Unele
măsuri de biosecuritate pot fi simple, dar
eficiente. Cercetările ne arată că unul din
principalele motive pentru răspândirea bolilor
este contaminarea încălțămintei. Unele
microorganisme pot supraviețui timp de zile
și săptămâni în murdărie și dejecții de grajd,
care se depun pe cizme. Covorașele de
dezinfectare pentru încălțăminte, precum și
bazinele dezinfectante sunt foarte eficiente în
eliminarea acestor probleme.

Reduceți numărul vizitatorilor în fermă


și asigurați-vă că aceștia trec prin filtrul
Combinezoane de unică Combinezon de dezinfectare și își lasă hainele de
folosință Poliester/Bumbac
• 65% poliester / 35% bumbac
stradă înainte de intrarea în fermă. Este
• Disponibil Dimensiuni L-XXL
• 100% polipropilenă • Mâneci scurte
• Țesătură diagonală
recomandată utilizarea salopetelor din
• Alb
• Fermoar în partea frontală • Protecție în zona de închidere
• Șase buzunare adânci
poliester/bumbac de către angajații și
79098L • Bandă elastică pentru talie vizitatorii fermei.
79098XL
79102 Disponibile în funcție de înălțime
și dimensiunea taliei.
O altă soluție simplă pentru evitarea
contaminării nocive a fermei este folosirea
echipamentelor noastre de unică folosință.
Combinezoanele de unică folosință pot fi
folosite de către personalul de lucrări de
Mască de praf întreținere la fermă, precum și în timpul
Tip medical
• 50 per cutie
dezinfecției, curățeniei și pentru alte sarcini.
470700 Mască de praf tip medical

Tel. +40 (257) 259 848 • salesinfo.ro@hogslat.com BIO SECURITATE 115


Fumigene
Fumigenele sunt o metodă eficientă de a genera curenți de fum. Acesta este un produs excelent
pentru testarea direcției aerului și viteza acestuia la admisiile de ventilație. Poate folosi, de asemenea,
la verificarea pierderilor de căldură în jurul prelatei, a ușilor sau a deschiderilor de la ventilatoare.
Fumul emis de acestea nu conține ulei sau zinc și nu va lăsa nici un reziduu toxic. Acest produs
nu este toxic și are aceeași densitate ca aerul, astfel încât este posibil să se observe clar mișcările
adevărate ale aerului. Fumul are o dimensiune a particulei de 3- 2,5 microni. Fumigenele produc o
cantitate generoasă de fum, care este emis în mod constant pentru a ajuta la identificarea traiectoriilor
aerului. Culoarea fumului este albă și sunt ambalate 10 fumigene pe cutie.
Cod Articol Timp ardere Volumul de fum Dimensiune
Markere Twist
REG102 45 sec 4,25 m3 3,2 x 1,4 cm
REG102 • Markerele Twist au culori care durează aproximativ patru săptămâni
REG103 90 sec 17 m3 3,2 x 1,8 cm
pentru vite sau oi și două săptămâni pentru porcine.
• Funcționale la orice temperaturi, puternice în culoare cu mare
luminozitate.
• 10 markere într-o cutie (cumpără o cutie și economisește!)
001056 ........................................................................ Galben
001155 . ......................................................................... Violet
001209 ......................................................................... Negru
001254 ................................................................... Portocaliu
001308 ........................................................................... Roșu
001353 .......................................................................... Verde
001407 ...................................................................... Albastru
002503 .......................................................... Roz fluorescent
Termometre portabile cu infraroșu
RAYMT4 ................................................ Portabil, cu infraroșu
RAYMT4 RW-5004 RW-5004 .................................. Cu infraroșu, laser și carcasă

Spray Prima-Marc
• 24 de recipiente per cutie
211859 ��������������������������������������������������������������������������� Roșu
211705 . ......................................................................... Verde
211651 . ..................................................................... Albastru
211750 . .................................................................. Portocaliu

Aparat de măsură digital 4-în-1


Cu un singur aparat se poate măsura viteza aerului,
umiditatea, temperatura și lumina.
DLAF8000C .......................... Aparat de măsură digital 4-in-1

Anemometre Kestrel
Durabil și rezistent la apă, anemometrele portabile Kestrel sunt
instrumente excelente pentru a verifica viteza aerului în ferme cu
ventilație tip tunel. Fiecare aparat include o carcasă glisantă, o curea
și baterie. Toate modelele sunt dotate cu un rotor înlocuibil. Modelele
2000 și 3000 dispun de un ecran cu iluminare de fundal pentru
efectuarea măsurătorilor în lumină slabă. Recipient vaccinare portabil
VAC-AL ........................................................... Pe braț - mare
KESTREL1000 . ...................................................................................... Kestrel 1000, Albastru VAC-AM ......................................................... Pe braț - mediu
KESTREL2000 . ......................................................................................... Kestrel 2000, Green VAC-WL .......................................................... Pe talie - mare
KESTREL3000 . ............................................................................................ Kestrel 3000, Red VAC-WM ....................................................... Pe talie - mediu

116 BIO SECURITATE www.hogslat.ro


Germania
1. HOG SLAT GmbH
Gewerbepark 11
49838 Langen
Tel. +49 (0)5904/96339-0
e-mail: verkauf@hogslat.com

Polonia
2. HOG SLAT Sp.z.o.o.
Ul. za Motelem 2C
62-080 Sady, Poland
Tel. +48 (61) 833 0455
Fax +48 (61) 833 0064 8
e-mail: biuro@hogslat.com
-------
3. Punct de lucru Mlawa 4 3
Ul. Nowowiejska 25
06-500 Mława, Poland 1 2 9
5
Tel. +48 (23) 655 2064
Fax +48 (23) 655 2266
e-mail: sklepmlawa@hogslat.com
-------
4. Punct de lucru Szczecinku
Parsęcko 39 A
6
78-400 Szczecinek, Poland
Tel. +48 94 316 1038 7
Fax +48 94 347 2112
e-mail: sklepszczecinek@hogslat.com
-------
5. Punct de lucru Leszno
Leszno-Gronowko
Ul. Poznanska 31
64-111 Lipno, Poland
Tel. +48 (61) 833 0455
Fax +48 (61) 833 0064
e-mail: sklepleszno@hogslat.com

România
6. SC HOG SLAT SRL
Adresă: Str. Păstorului nr. 28,
cod 310293, loc. Arad, jud. Arad
Tel. +40 (257) 259 848 Ukraina
Rusia
Fax +40 (357) 424 140 9. HOG SLAT Ukraina
8. HOG SLAT Rus
Email: salesinfo.ro@hogslat.com Ucraina, 03035, Kiev
Rusia 398516, Lipetsk regiune
-------- vul. Petrozavodska 2A / office 411
Kosirevka, ul. Novaia 18
7. Punct de lucru Buzău Tel. +38 (067) 446 0101
Tel. +7 (4742) 72-72-40
Adresă: Șoseaua Spătarului nr. 32, cod 120226 Fax +38 (044) 248 7836
Fax +7 (4742) 72-72-41
Tel +40 (238) 724 152 e-mail: ukraine@hogslat.com
e-mail: russia@hogslat.com

LOCAȚII IN EUROPA 117


9 Sisteme de distribuire
Dozator furaje Lanț cu discuri
Pagina 16 Pagina 17
19 Silozuri furaj

22 Hrănitoare păsări Boxe de


Hrănitor control gestație
capăt linie Pagina 33
Pagina 24
28 Echipamente pentru cuibare

SowMax Corpuri de
36 Sistem stabulație liberă Pagina 51 iluminat
Pagina 111

42 Podea

56 Sisteme adăpare și instalații de apă

77 Sistemul de ventilaţie

98 Încălzire