Sunteți pe pagina 1din 49

Dincolo de

cumpărături
KAUFLAND ROMÂNIA 2016
RAPORT DE SUSTENABILITATE

1
Conținut

Mesajul Directorului General ........................................................................... 4 5. REDUCEREA


AMPRENTEI DE MEDIU ............................................. 60
1. Compania noastră .................................................................... 6 Materiale .................................................................................................................. 62
Unde suntem ............................................................................................................. 8 Deșeuri ...................................................................................................................... 63
Călătoria noastră .................................................................................................. 10 Consumul de apă ................................................................................................. 67
Kaufland în România .......................................................................................... 12 Consumul de energie ......................................................................................... 67
Afilieri .......................................................................................................................... 13 Emisiile de gaze cu efect de seră .............................................................. 68
Etica și guvernanța corporativă .................................................................. 15 Flota noastră ......................................................................................................... 69
Conformitate, siguranță și gestionarea riscurilor ............................... 16
Performanță economică .................................................................................. 18
6. LANȚUL DE FURNIZORI .......................................... 70
Recunoaștere și premii ...................................................................................... 19
Investiții în lanțul de aprovizionare ............................................................ 72
Sprijinim agricultura locală ............................................................................. 74
2. Viziunea și strategia Ziarul Kaufland ..................................................................................................... 75
de sustenabilitate .................................................................. 20
Management sustenabil ................................................................................. 22 7. COMUNITĂȚILE NOASTRE .................................. 76
Temele materiale................................................................................................. 24
Inițiative .................................................................................................................... 78
Cum interacționăm cu stakeholderii noștri .......................................... 30

8. Țintele noastre pentru 2017................................... 82


3. CLIENȚII NOȘTRI ................................................................. 32
Decizii informate ................................................................................................. 34
Despre raport ........................................................................................................ 85
Mărcile proprii Kaufland .................................................................................. 34
Declarație de verificare independentă .................................................. 86
Produse și servicii ........................ ........................................................................36
Indexul de conținut GRI ................................................................................... 88
Reducerea risipei de hrană ............................................................................ 39
Comunicare responsabilă și etichetare ................................................... 40

4. ANGAJAȚII NOȘTRI ......................................................... 42


Mediu de lucru corect ....................................................................................... 49
Beneficii .................................................................................................................... 50
Cultura care ne definește ............................................................................... 52
Angajatorul preferat ......................................................................................... 54
Dezvoltarea angajaților .................................................................................. 56
Sănătate și securitate în muncă ................................................................ 58
Mesajul
Directorului General
Dragi prieteni,
Sunt onorat să vă prezint primul nostru raport de sustenabilitate.
Sustenabilitatea a fost tot timpul un pilon important, integrat în
modul în care Kaufland își desfășoară activitatea, iar faptul că am
realizat acest prim raport de sustenabilitate este ocazia cea mai
potrivită pentru a ne trasa obiectivele și a crea o platformă care
cu aceștia ne permite să punem bazele unei străduim întotdeauna să oferim cele mai bune
să ne aducă mai aproape de stakeholderii noștri. Prețuim foarte strânse colaborări, deoarece fiecare dintre opțiuni disponibile. În prezent, oferim produse
mult contribuția și implicarea angajaților, a clienților, a partenerilor, stakeholderii noștri joacă un rol important în vegane și vegetariene, produse organice și
a furnizorilor și a tuturor partenerilor care au participat la comunitate. de proveniență locală și, recent, am adăugat
în portofoliul nostru produse sustenabile,
realizarea acestui raport. Responsabilitate față de mediul înconjurător:
fairtrade (rezultate în urma unui comerț
vă prezentăm în raport impactul pe care l-au
Procesul de consolidare a companiei și dezvoltarea unei avut activitățile și acțiunile noastre, alături de echitabil), dar și o serie de produse certificate
angajamentele pe care ni le-am luat în această care să satisfacă și să depășească așteptările
colaborări strânse cu stakeholderii noștri au fost motivele care clienților. Rolul nostru este de a crește gradul
direcție, precum și parteneriatele pe care le-am
au stat la baza deciziei de a realiza un prim exercițiu al raportării dezvoltat la nivel mondial și care ne ajută să ne de conștientizare în rândul clienților, pentru a-i
de sustenabilitate. Raportul prezintă într-un mod formal, dar în îmbunătățim activitatea. ajuta să adopte obiceiuri mai prietenoase cu
mediul înconjurător, lucru care le va aduce în
același timp clar structurat și organizat, strategiile, acțiunile și Responsabilitate socială: crearea de valoare viitor beneficii financiare, minimizând în același
planurile de viitor ale Kaufland România. pentru comunitățile locale și societate în timp impactul negativ asupra planetei.
ansamblu reprezintă o necesitate. Contribuția
socială este una din direcțiile încorporate în Responsabilitate față de angajați: toate
Kaufland România este o organizație deschisă, transparentă,
cultura noastră, iar, în prezent, majoritatea strategiile noastre, planurile de acțiune și
al cărei obiectiv este să depășească cerințele legale minime,
activităților și programelor pe care le viziunea pe care o avem se vor materializa
obligatorii, și să atingă sau să depășească cele mai bune practici
desfășurăm se concentrează pe 5 piloni: cultură, doar dacă angajații noștri ne sprijină în această
existente în prezent la nivel internațional. Acest lucru nu se
mediul înconjurător, educație, societate și sport. călătorie pentru a deveni mai sustenabili. Ne
poate realiza lucrând izolat, ci doar cu aportul și contribuția
străduim să fim un angajator aflat în topul
dumneavoastră. Credem cu tărie că acest raport și strategia Responsabilitate față de lanțul de furnizori: în preferințelor românilor, care își dezvoltă și își
care se conturează odată cu realizarea lui sunt un prim 2016, investițiile pe care le-am direcționat către susține angajații să devină mai buni. Furnizarea
pas pentru a susține această călătorie comună către furnizorii nostri au depășit 8,5 miliarde, din care de servicii și produse de înaltă calitate este
un viitor mai bun pentru noi și pentru generațiile peste 7 miliarde au reprezentat investiții în rezultatul investițiilor făcute în echipele
următoare. parteneriatele cu furnizorii români activi la nivel noastre, prin formare, dezvoltare profesională,
Luăm decizii cântărind cu atenție impactul local sau național. recompense, recunoașteri și beneficii care fac
asupra mediului înconjurător, asupra Responsabilitate față de clienți: grija pentru parte dintr-o cultură vie.
comunităților în care ne desfășurăm clienții noștri și investiția în relații pe termen Vă invităm să deveniți parte a călătoriei
activitatea, asupra lanțului de furnizori, lung cu aceștia fac parte din abordarea Kaufland către sustenabilitate. Mulțumesc!
a clienților și a angajaților noștri. noastră pentru o dezvoltare sustenabilă.
Stabilirea unor căi de comunicare Încercăm să satisfacem nevoile clienților și ne
Marco Hößl
CEO Kaufland România
• GRI 102-14 • GRI 102-15 • • GRI 102-14 • GRI 102-15 •
1

Compania
noastră

6 7
Kaufland este una din cele mai mari companii
de retail din Europa, având peste 1.250 de Unde suntem
magazine. A luat naștere în anul 1930, când Lidl
& Schwarz KG a fost fondat.
În anul 1968 am deschis primul magazin în
Backnang cu numele „Handelshof” și ne-am
extins treptat pe piața internațională devenind
o companie de comerț alimentar la scară
largă cu o prezență în 7 țări: Germania, Cehia,
Slovacia, Croația, Polonia, România și Bulgaria.
Gama de produse comercializate în
magazinele Kaufland include până la 22.000 de POLONIA
produse (produse la nivel regional, mărci proprii
și mărci exclusive). Scopul nostru este să oferim
clienților o experiență echitabilă la cumpărături,
GERMANIA
prin gama diversificată de produse, prin calitate
și prospețime, la prețuri rezonabile. REPUBLICA
Fiind o companie de retail, acordăm o atenție
deosebită selecției responsabile a gamei de
>1,250 CEHĂ
produse alimentare și a produselor de bază,
magazine în 2016
SLOVACIA
promovând sustenabilitatea și produsele 7 țări
locale. Ne angajăm să susținem producția
responsabilă, îmbunătățirea condițiilor de
creștere a animalelor și conservarea mediului
1930
din

marin. Gama noastră de produse ecologice și


provenite din agricultura tradițională se află
ROMÂNIA
într-o creștere permanentă, la fel ca și selecția
extinsă de produse regionale pentru care există CROAȚIA
cerere pe plan local.

BULGARIA

8 • GRI 102-2 • GRI 102-6 • GRI 102-16 • • GRI 102-2 • GRI 102-4 • GRI 102-6 • 9
Călătoria
noastră

1930
 Josef Schwarz devine acționar la Südfrüchte Großhandel Lidl & Co.,
o companie de comerț en-gros cu fructe, care devine Lidl & Schwarz
KG, transformând-o treptat într-o companie care comercializează
produse alimentare en-gros. Creșterea acesteia este întreruptă
de începerea celui de-al Doilea Război Mondial. După
sfârșitul războiului, urmează o perioadă de reconstrucție,
după care compania continuă să se dezvolte.
1968 2016
cc Se deschide cc În parteneriat cu Renovatio, Kaufland lansează prima rețea publică
primul magazin de stații de încărcare a mașinilor electrice în România.
Kaufland în 1972 cc Kaufland România dă startul programului comunitar
Backnang, numit  Sediul central al companiei
OlimpiadeleK, unde premiază peste 100 de școli, oferind
„Handelshof”. se mută la Neckarsulm.
premii în valoare de 10,27 milioane de lei pentru educație.
2009
1984 Kaufland România

cc Kaufland România lansează aplicația inovatoare Scan
and Pay.
cc Kaufland deschide magazinul
deschide 1990 2010 cc Kaufland România introduce mărcile proprii
primul  Kaufland începe
cu numărul 44 din
K-Bio și K-take-it-Veggie, adresate clienților 2015
România. cc Kaufland extinde
supermarket extinderea în noi orașe 2006 în România marca
care vor să se bucure de beneficiile unei cc Kaufland România
în Neckarsulm. din Germania. alimentații mai sănătoase. sărbătorește 10 ani de
2005 cc Kaufland proprie K-Classic, activitate în România. Cu
1998 Kaufland deschide deschide marca cu cel mai bun
 această ocazie, lansează
primul magazin primul raport calitate/preț.
cc Compania începe campania “Din toată inima
expansiunea peste granițe. în România. magazin în 2011 pentru România”, pentru
Bulgaria.
Kaufland deschide primul cc Kaufland deschide 2014 a-și exprima aprecierea
2001 magazinul cu numărul față de frumusețea și
magazin în Cehia. 2000 Kaufland deschide cc Kaufland
cc 1000 din Europa, în Berlin. tradițiile românești și
cc Kaufland primul magazin 2013 România pentru a promova produse
deschide în Croația, apoi cc Kaufland România inițiază deschide locale.
primul în Polonia. un proiect de CSR de mare magazinul
magazin în amploare, Ajutăm împreună, cu numărul
Slovacia. având ca beneficiari peste 100 din
14.000 de copii, înscriși la România.
79 de grădinițe din sistemul Din toată a
de învățământ public, inim
pentru România
din 64 de orașe.

10 • GRI 102-2• GRI 102-12 • • GRI 102-2 • 11


Călătoria noastră Afilieri
Compania este prezentă în România din anul să câștige un maxim de valoare din banii pe Afilierile la rețele și organizații naționale sau European Supply Chain Initiative
2005 prin Kaufland România S.C.S. (Kaufland care îi cheltuiesc la cumpărături. Peste 15.000 internaționale, la care contribuim cu experiența
România). Primul magazin Kaufland s-a de angajați s-au alăturat Kaufland în această noastră în dezvoltare sustenabilă, ne permit să Ca parte a European Supply Chain Initiative,
deschis în București, în apropiere de cartierul călătorie către satisfacția clienților, lucru care ne îmbunătățim practicile de afaceri care stau Kaufland și-a asumat din proprie inițiativă să
Colentina, iar apoi compania s-a extins în toate se află la baza tuturor activităților companiei. la baza companiei. adopte și să pună în practică cele 10 Principii de
județele României, ajungând la 112 magazine Angajaților noștri le-a fost încredințată bune practici în afaceri. Inițiativa a luat naștere
cc United Nations Global Compact Network, la Bruxelles în anul 2013, iar Kaufland a aderat
la sfârșitul lunii februarie 2017. Portofoliul sarcina de a contribui la un mediu prietenos în România - UNGC, participant din 2016
Kaufland România include peste 70 de mărci magazinele noastre și de a crea o experiență la această inițiativă pe data de 31.01.2014. De
proprii, în mare parte produse alimentare plăcută la cumpărături pentru clienții noștri. cc International Advertising Association atunci, toți furnizorii nostri au fost informați cu
(conserve, lactate, produse de panificație, carne Abordarea corectă pe care o folosim în toată Romania - IAA (Asociația Internațională de privire la decizia și angajamentele noastre.
procesată, băuturi, dulciuri etc.) și produse activitatea economică este cheia relațiilor de Publicitate)
Pentru mai multe informații detaliate
nealimentare (electrocasnice, îngrijirea casei și lungă durată pe care le avem cu partenerii și cc Association of Major Retail Networks in cu privire la inițiativă, puteți vizita
produse din hârtie, papetărie). Kaufland vinde furnizorii noștri, relație care ne ajută să oferim Romania - AMRCR (Asociația Marilor Rețele www. supplychaininitiative.eu.
mărcile proprii: K-Classic, K-Baby, Exquisit, K-Bio, calitate și eficiență clienților care calcă pragul Comerciale din România)
K-take-it-Veggie, Switch On, Cultura Vini etc., magazinelor Kaufland.
a căror filozofie este că toți oamenii trebuie

x1
x1 x1
Sighetu Rădăuți Botoșani
x1 Marmatiei
x2 x1
Carei x2 Vatra
Baia Mare
Satu Mare Dornei x1 x1

x1 x2
Suceava Fălticeni x1
Pașcani
Susținem cele
x3
Zalău
x1
Bistriţa x4
Iași
17 Obiective
Oradea Gherla
x1
x1
Gheorgheni
x1
Piatra x1 Roman Globale de
Cluj
x2
1x
+Depozit

x1
Reghin
Neamţ
Dezvoltare
Turda
x2 Târgu
x1
Odorheiu
x2
Bacău
x1 Durabilă
Mureș Secuiesc x1 Vaslui
x3 x1 Miercurea Comănești
x1 Ciuc
Arad x1 Alba Iulia x1 Sighișoara x1 Târgu Onești x1
Deva 1x
1x
Secuiesc Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD-uri) au fost dezvoltate și
x1
x1
Orăștie x1 Făgăraș x1
x1
Tecuci
adoptate de Națiunile Unite în anul 2015. Aceste 17 obiective au fost
2x x1 x1
x4 x1 Sebeș Mediaș Codlea Sfântu x1 concepute pentru a face față provocărilor majore cu care umanitatea
Timisoara Lugoj x2 Gheorghe Focșani
x1 x1
Sibiu x3
Galaţi
se confruntă la nivel mondial. De-a lungul prezenței noastre de peste 11
1x x2 Brașov
Caransebeș Hunedoara
x1 x1 Ramnicu
ani pe piața din România, ne-am concentrat investițiile în comunitate,
Petroș ani x1
Câmpulung Sarat pe patru direcții prioritare pentru societate și mediu: proiecte sociale,
x1 1x x1 x1
Reșiţa x2 1x 3x
Curtea Câmpina +Depozit x1 x2 proiecte de mediu, proiecte pentru a promova un stil de viață sănătos și
x1 Râmnicu de Argeș Brăila x1
x1
Târgu Jiu Vâlcea Mioveni
x3 Buzău
Tulcea
proiecte educaționale, și am dezvoltat parteneriate strategice care să ne
Ploiești
ajute să facem față acestor provocări și să îmbunătățim impactul social.
x2
x1 Pitești x2 Târgoviște +Centrala x1 Fiind una din cele mai mari companii de retail, zonele cheie unde avem
Slobozia x1
x12
Drobeta
București
Năvodari un impact major sunt asociate în principal cu 5 dintre cele 17 obiective:
Turnu Severin
x2 x1
x1
Medgidia
„zero” foamete, bunăstare, educație, creștere economică și producție și
x3 Slatina Călărași consum sustenabil.
Craiova x1
x1 Giurgiu Constanţa x2
Alexandria
x2
Mangalia

12 • GRI 102-1 • GRI 102-2 • GRI 102-4 • GRI 102-6 • GRI 102-7 • GRI 103-2 • GRI 413-2 • • GRI 102-12 • GRI 102-13 • 13
Obiectivele pe care le susținem Aspecte cheie pentru companie

obiectivul nr. 2
„ZERO” FOAMETE Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea Etica &
nutriţiei şi promovarea unei agriculturi sustenabile.
guvernanța corporativă
Este un obiectiv cheie pentru noi, care se materializează prin inițiativele pe
care le avem pentru susținerea fermierilor și agricultorilor români, prin educarea
consumatorilor și prin îmbunătățirea sistemelor interne pentru a combate foametea.
cc Susținerea furnizorilor din lanțul de aprovizionare
cc Susținerea agriculturii locale
cc Un sistem amplu și complex pentru monitorizarea și gestionarea stocurilor
cc Reducerea risipei de alimente
Inițiative sociale care implică donații pentru achiziția de alimente
Ne setăm obiective clare și pe termen lung,
cc

obiectivul nr.3 concentrându-ne pe protecția mediului, asigurarea


Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea
SĂNĂTATE & unui stil de viață sănătatos la orice vârstă. resurselor pentru viitor, și prezervarea condițiilor
BUNĂSTARE optime necesare pentru conservarea resurselor
Un stil de viață sănătos și o alimentație sănătoasă contribuie la menținerea naturale și de hrană.
sănătății în stare bună. Facem eforturi și investiții pentru a ne asigura că orice client
poate lua decizii informate atunci când cumpără din magazinele noastre și că poate Ne încurajăm clienții și partenerii să adopte un model Conștientizarea
găsi alimente conforme cu dieta sa. de consum inteligent și responsabil. Credem cu tărie riscurilor
O marcă sustenabilă
că performanța obținută în echipă este principala
cc
componentă a dezvoltării sustenabile. Kaufland ar putea deveni
cc Oferim ceea ce este mai bun clienților nostri
ținta unor activități de
cc Mărcile proprii Kaufland Creăm un climat care încurajează inovația,
cc Produsele și serviciile noastre criminalitate economică, cum ar
performanța și satisfacția profesională. fi mituirea sau înșelătoria. Suntem
obiectivul nr. 4 Calificările angajaților noștri le permit să conștienți de acest risc și, prin urmare,
Garantarea unei educaţii de calitate pentru toți şi promovarea lucreze în mod responsabil și cu succes
EDUCAȚIE DE oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii.
am introdus un sistem de conformitate
în compania noastră și sprijinim puternic pentru a evita și a gestiona astfel
CALITATE dezvoltarea acestora. de provocări.
Înțelegem că putem face diferența în România și de aceea am decis să inițiem
În toate activitățile noastre, ne concentrăm asupra
și să susținem cauze legate de educație și ocuparea forței de muncă. În același
timp, ne asigurăm că oferim angajaților noștri oportunități de instruire și
legislației în vigoare. Clienții și partenerii de afaceri
dezvoltare profesională. pot raporta observații concrete legate de acțiuni ilegale,
prin intermediul managerului de conformitate desemnat,
cc Susținem comunitățile locale prin investiții în proiecte educaționale
cc Susținem ocuparea forței de muncă prin parteneriate academice
al avocatului confidențial sau al sistemului de contact online.
Confidențialitatea este garantată și toate datele cu caracter
obiectivul nr. 8 personal sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale
CONDIȚII DE MUNCĂ Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise şi sustenabile, aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.
a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi condiții de muncă
DECENTE & CREȘTERE decente pentru toţi.
ECONOMICĂ
Kaufland România este un agent al dezvoltării economice. Ca atare, susținem
structurile care pun în valoare dezvoltarea capitalului uman și mediile de lucru care
aduc satisfacție.
cc Etică și guvernanță corporativă
cc Conformitate, siguranță și gestionarea riscurilor
cc Investiții în angajați

obiectivul nr. 12
Asigurarea unor tipare sustenabile de consum şi producţie.
CONSUM &
PRODUCȚIE
Kaufland România se concentrează pe susținerea, aderarea, dezvoltarea și
RESPONSABILĂ aplicarea unor sisteme de monitorizare și gestionare a producției de resurse
într-o manieră durabilă.
cc Protecția vieții marine
cc Consumul de apă
cc Reducerea risipei de hrană
cc European Supply Chain Initiative
14 • GRI 102-12 • • GRI 102-11 • GRI 103-1 • GRI 103-2 • GRI 103-3 • 15
cc Produse și servicii
Conformitate, siguranță, Codul de Conduită
Codul nostru de Conduită presupune un set forțată și lucrul cu minorii, libertatea de asociere

& gestionarea riscurilor clar de standarde pe care le aplicăm, alături de


principiile pe care este construită organizația,
deoarece ne angajăm să ne conducem compania
și negocierea colectivă, programul de lucru,
compensațiile, sănătatea și siguranța în muncă),
protecția mediului, verificarea și auditarea, și
într-un mod responsabil, etic și onest. Codul aplicarea codului asupra furnizorilor de nivel 2.
Combaterea corupției și a mitei de Conduită este cadrul nostru de valori și toți Codul de Conduită este inclus în anexă în toate
Cultura noastră organizațională este Kaufland și niciun angajat nu a fost concediat angajații, partenerii și furnizorii noștri trebuie să contractele semnate cu partenerii noștri de
caracterizată de responsabilitate și încredere. ca urmare a unor incidente ce au avut la baza îl respecte. Conținutul esențial al Codului include afaceri și așteptăm de la aceștia respectarea lui
Un comportament care este în acord cu toate fapte de corupție, la fel cum împotriva niciunui prevederi referitoare la respectarea normelor în totalitate și fără excepții. Toate contractele și
prevederile legale și competiția loială sunt angajat nu au fost luate măsuri disciplinare. și reglementărilor internaționale, clauze privind acordurile de investiții, toate achizițiile de produse
componente solide ale activităților noastre Similar, niciun contract cu partenerii de afaceri drepturile omului (prevenirea discriminării, munca și contractele de furnizare a energiei includ clauze
de business și reprezintă o condiție esențială nu a fost reziliat din cauza incidentelor de privind drepturile omului.
pentru a asigura succesul nostru antreprenorial. corupție. Nu au existat cazuri publice de corupție
Principiul pe care ne bazăm activitatea sau acuzații aduse împotriva companiei sau Consiliul de administrație
este ”Respectăm legislația în vigoare și angajaților pe parcursul perioadei de raportare. *informații valabile la 28.02.2017
directivele interne”, iar această afirmație La fel de important, pe parcursul perioadei de
este ferm ancorată în acțiunile noastre de raportare nu au existat acțiuni legale îndreptate MEMBRU HÖßL PANĂ MARIUS- BINGENHEIMER
zi cu zi. Sistemul nostru de management de împotriva companiei pentru nerespectarea MARCO GABRIEL NICOLAI
conformitate previne potențialele greșeli. legilor sau reglementărilor din domeniul Poziție Director General Director General Adjunct Director General Adjunct
Instrumentele și regulamentele sale clarifică social și economic, pentru comportament Rol Executiv Executiv Executiv
angajaților noștri toate riscurile legale și le anticoncurențial și încălcări ale legislației
furnizează suport în activitățile lor zilnice. antitrust și de monopol, pentru încălcarea
Sistemul online de raportare poate fi folosit PRALOW MARTIN/ VINŢE GABRIEL
confidențialității clienților sau pierderea datelor
pentru a ridica probleme și a anunța compania TER HAAR CLAUS* LUDOVIC
cu caracter personal. Nu avem litigii în justiție Director General Adjunct Director General Adjunct
despre nerespectări ale principiilor de legate de comportamente anticoncurențiale Executiv Executiv
conformare cum ar fi, spre exemplu, darea de sau de încălcare a legilor concurenței care să
mită. implice compania sau reprezentanții acesteia. *Martin Pralow a fost revocat prin hotărârea Adunării Generale a acționarilor,
Notificările care au fost primite în anul Cu toate acestea, au existat amenzi legate începând cu 22.02.2017. Responsabilitățile lui au fost luate de Claus Ter Haar.
financiar 2016 au fost verificate în proporție de de aspecte importante pentru noi, inclusiv
100% și, dacă s-a constatat veridicitatea lor, au legate de activitatea de etichetare, sănătate
fost luate măsurile necesare. și promovarea produselor. Au fost înregistrate
Consiliul de Administrație 2016
616 amenzi (etichetare - 202, promovare - 105, 01.03.2016 - 28.02.2017
Riscuri sănătatea și siguranța consumatorului -146), ADMINISTRAȚIE
Abordarea temelor relevante din punct de dar, în același timp, am întreprins toate acțiunile Consiliul de
vedere al conformității a fost considerată o necesare pentru a ne îmbunătăți performanța Administrație în ACHIZIȚII
zonă cu potențial de risc deosebit de ridicat. în toate aceste sectoare și pentru a oferi un funcție de gen și
REAL ESTATE
Un sistem de managment al conformității bine răspuns precis atunci când ne-au fost solicitate vârstă
implementat asigură un proces standardizat informații.
VÂNZĂRI
și face posibilă identificarea și prevenirea unor Toți angajații noștri sunt conștienți de 0B
sub 30 de ani: 0
potențiale riscuri. Codurile de conduită, cum ar politica de conformitate a companiei, respectă 0F DIRECTOR RESURSE UMANE
fi reglementările cu privire la managementul toate clauzele sale și au posibilitatea de a GENERAL
cadourilor și al altor beneficii și trainingurile raporta orice posibile încălcări ale principiilor 4B TEHNIC
30-50 de ani: 5
în sistem eLearning ne permit să identificăm de conformitate. Pentru a răspunde în mod 0F SECRETARIAT COMUNICARE &
în mod eficient riscurile de conformitate, eficient potențialelor riscuri, toți partenerii de CORPORATE AFFAIRS
concentrându-ne pe procesele operaționale. 1B
afaceri au fost informați despre politica noastră peste 50 de ani: 1
compliance risks, focusing on operational obligatorie de conformitate. Toți membrii 0F
CSR
processes. organelor de conducere au fost instruiți în
Politicile și angajamentele noastre pentru ceea ce privește politica de conformitate a MEDIU
a dezvolta și a păstra o afacere etică au fost companiei. Mai mult decât atât, toți angajații
eficiente: în 2016 nu am înregistrat niciun noi, indiferent de funcția sau poziția lor în Kaufland România este o societate în comandită simplă cu 2 parteneri
incident de corupție. Nu au fost incidente companie, sunt instruiți de către managerul asociați, unul român și unul strain, și nicio instituție/autoritate a statului
confirmate în care să fie implicați angajații direct cu privire la politica de conformitate nu face parte din structura de acționariat a companiei. În perioada de
atunci când se alătură companiei. raportare, nu a avut loc nicio modificare a capitalului social al companiei.

16 • GRI 102-11 • GRI 102-15 • GRI 103-1 • GRI 103-2 • GRI 103-3 • GRI 205-1 • GRI 205-2 • GRI 205-3 • • GRI 102-5 • GRI 102-16 • GRI 102-18 • GRI 103-1 • GRI 103-2 • GRI 103-3 • GRI 205-1 • GRI 405-1 • GRI 412-1 • GRI 412-3 • GRI 416-2 • 17
• GRI 206-1 • GRI 404-1 • GRI 404-2 • GRI 412-1 • GRI 412-2 • GRI 417-2 • GRI 417-3 • GRI 418-1 •
Performanță economică Recunoaștere & premii
Validarea primită din partea terților arată că procesul nostru de recrutare
Performanța noastră financiară este o reprezentare exactă a sănătății financiare a companiei. Ne și condițiile de muncă sunt recunoscute ca fiind corecte și responsabile. În
străduim să rămânem un partener de afaceri puternic, pentru că astfel putem continua să fim un anul 2016, am fost premiați de instituții de prestigiu pentru realizările legate
cetățean activ al comunității noastre, a cărei bunăstare o susținem. de condițiile de muncă, dar și de calitatea practicilor noastre comerciale.
Obținerea acestor premii este încă o recunoaștere a angajamentului nostru
Datele furnizate de situațiile noastre financiare auditate sunt extrase din contul de profit și pierdere. de a oferi angajaților un mediu de lucru de înaltă calitate, iar clienților noștri
o experiență pozitivă la cumpărături.
2015 2016
DESCRIERE
01.03.2015 - 01.03.2016 -
(în LEI)
29.02.2016 28.02.2017 Angajator de Top 2016 Kaufland România Trendence
Valoare economică direct generată: În 2016, Kaufland România a primit certificarea
a îndeplinit în 2016 2015&2016
performanța de a
cc Venituri 9,4 miliarde 9,6 miliarde internațională de Angajator de Top, acordată de fi singura companie Kaufland România
Top Employers Institute din Olanda. În calitatea sa din industria de se numără printre „cei
Valoare economică distribuită: -9,09 miliarde -9,2 miliarde
de organizație independentă, The Top Employers retail căreia îi este mai doriți angajatori”,
cc Costuri operaționale -7,9 miliarde -7,9 miliarde Institute întreprinde anual un amplu proces menit recunoscut statutul conform studiului
(acestea reprezintă costuri operaționale din care s-au să auditeze și să certifice companii de top din de Angajator de Top. „European Graduate
scăzut salarii și taxe salariale, sponsorizări, taxe platite către întreaga lume care demonstrează cu succes că Barometer”, realizat de
stat și amortizarea) asigură condiții optime angajaților săi în vederea Institutul Trendence din
cc Cheltuieli cu salariile și beneficiile acordate angajaților -507,8 milioane -567,7 milioane desfășurării activității și atingerii obiectivelor de Germania. În România,
(aceste costuri includ salarii și beneficii acordate angajaților, performanță. studiul se desfășoară
inclusiv taxele salariale) pe un segment de
7.000 de respondenți
Plăți dividende și cheltuieli cu instituțiile financiare care -20,1 milioane -171,6 milioane
cc
ne- au acordat împrumuturi (dividendele au fost plătite
„Cea mai responsabilă companie cu privire din 33 de universități
pentru profitul din exercițiul financiar 2015 însă hotărârea la gestiunea deșeurilor de echipamente de de stat specializate
în studii economice și
AGA a fost dată în exercițiul financiar 2016, moment în care iluminat în 2015” tehnologice. În 2016 ne-
s-a realizat plata) Kaufland România a fost desemnată „Cea mai responsabilă am situat pe primul loc
cc Plăți către bugetul de stat -614,9 milioane -494,3 milioane companie cu privire la gestiunea deșeurilor de echipamente de în industria de retail. În
(includ cheltuieli cu impozitul pe clădire/teren, impozitul iluminat în 2015” de către Asociația Recolamp, organizație non-profit 2015, am ocupat poziția
pe profit, plăți ale TVA-ului și alte taxe, mai puțin taxele fondată de General Electric, Osram România și Philips România, pentru 27 în clasamentul
salariale) contribuția noastră la colectarea a peste 6.800 de kg echipamente de general.
corpuri de iluminat (becuri), cea mai mare cantitate colectată de la un
cc Investiții în comunitate -26,9 milioane -28,5 milioane
partener extern.
Valoare economică reținută 375,4 milioane 405,09 milioane
(calculată ca valoare economică direct generată, minus
valoare economică distribuită) Retailer Scorecard - top retailer 2016
Facilități fiscale În 2016, la a V-a ediție a studiului anual Retailer Scorecard, Kaufland s-a situat în topul
Lei companiilor de retail din România, în urma analizei politicilor de sustenabilitate implementate și a
produselor certificate sau locale disponibile la raft. Retailer Scorecard este un studiu desfășurat
26,5 milioane anual de WWF, care se concentrează pe performanțele a 11 retaileri de top din România.
2016 4,7 milioane

 Scutiri de taxe (investiții în comunitate) Certificarea Qudal Best Buy Award 2015-2016
 impozit pe profit reinvestit
Într-un studiu de piață desfășurat în România Kaufland România a primit certificarea Best
de organizația elvețiană ICERTIAS (International Buy Award, ocupând locul întâi la categoria
În 2016, investițiile în Certification Association GmbH), lanțul de Lanțul de magazine cu cel mai bun raport
SCUTIRI DE TAXE IMPOZITUL comunitate au depășit magazine Kaufland a primit cel mai mare număr calitate – preț din România, în urma voturilor
FACILITĂȚI (INVESTIȚII ÎN PE PROFIT creditul fiscal cu de voturi la categoria „cel mai ridicat nivel de exprimate direct de către consumatori.
FISCALE COMUNITATE) (LEI) REINVESTIT (LEI) 2 milioane LEI. Această calitate”. Studiul QUDAL - QUality meDAL Astfel, la categoria Retail, din care au făcut
2016 26,5 milioane 4,7 milioane sumă poate fi dedusă (www.quadal.com), desfășurat la începutul parte și alte companii, Kaufland România a
01.03.2016 - 28.02.2017 în anii următori. anului 2016 pe 1.200 de persoane, a măsurat fost ales cu cel mai mare număr de voturi, fiind
experiența, opinia și percepția consumatorului în retailerul care oferă produse de calitate la cel
18 • GRI 102-7 • GRI 102-45 • ceea ce privește companiile care oferă produse mai bun preț de pe piață.
de cel mai înalt nivel de calitate.
2

Viziunea &
strategia de
sustenabilitate
Viziunea noastră este aceea de a conduce prin
exemplul personal. Faptul că suntem cel mai mare
retailer din România nu este doar o chestiune de
agilitate în afaceri: misiunea noastră este să fim un
cetățean corporate responsabil, care crede în crearea
de valoare pentru stakeholderii săi, în adoptarea și
implementarea unor practici de afaceri sustenabile,
în grija pentru comunitățile care ne găzduiesc
și în protecția mediului.

20 21
Management sustenabil
Comitetul de CSR pasul 1
În 2016, am dezvoltat, implementat și lansat un proces pentru îmbunătățirea modului în care
analizăm și evaluăm aplicațiile de sponsorizare; am făcut acest lucru pentru că ne dorim să
Definirea internă a procesului Diseminarea internă a procesului și
și livrabilele rezultate detalierea rezultatelor procesului de
fim transparenți în luarea deciziilor cu privire la proiectele pe care le susținem și în același timp materialitate.
să implicăm în acest proces cât mai mulți colegi din companie. Un rezultat esențial al acestui în urma materialității
mecanism a fost dezvoltarea comitetului de CSR.
Comitetul de CSR: grupului și urmărește implementarea ei în
toate direcțiile strategice ale companiei.
cc Include un reprezentant din fiecare
departament al companiei; În 2016 am desfășurat un proces extensiv de
pasul 2
cc Se întâlnește o dată la trei săptămâni; evaluare a temelor de interes pentru companie, Identificarea potențialelor Listarea potențialelor teme/domenii de
interes pentru companie, realizând o analiză a
cc Membrii sunt numiți de către reprezentații
pentru a pregăti raportul de sustenabilitate teme/domenii de interes contextului național și internațional.
și pentru a ne ajuta să prioritizăm cele mai
Consiliului de Administrație;
importante aspecte și zonele cu cel mai mare
cc Membrii trebuie să fie interesați de proiectele impact pentru companie și stakeholderi.

cc
de CSR.
Are rolul de a discuta și a analiza propunerile
pasul 3
de proiecte pe care compania noastră le
Kaufland Romania aplică principiul Consultarea Diseminarea chestionarelor cu întrebări
Global Reporting Initiative: cantitative și calitative către reprezentanții
primește, folosind diverse criterii pentru „Procesul de materialitate este
internă
top management-ului și către directorii de
evaluare, și supune aceste propuneri la vot. pragul la care anumite aspecte departamente. A fost elaborată o listă a
Într-o fază următoare, organizațiile care ce țin de companie devin temelor materiale.
implementează proiectele sunt verificate suficient de importante pentru
din punct de vedere legal și dacă intră a fi raportate. Dincolo de acest
sub incidența legii sponsorizării. Directorul
General are drept de veto la orice decizie,
prag, nu toate aceste teme
sunt de o importanță egală, iar pasul 4
Iar totodată, proiectele care depășesc un accentul în cadrul unui raport Consultarea Diseminarea chestionarelor către grupurile
million de lei sunt trimise către aprobare țintă stabilite. Colectarea și analiza
Consiliului de Administrație. Comitetul de
ar trebui să reflecte prioritatea stakeholderilor
relativă a acestor teme rezultatelor.
CSR reviziuiește, stabilește și definitivează materiale (importante).”
strategia de CSR a companiei, o adaptează
astfel încât să corespundă cu strategia
pasul 5
Echipa de sustenabilitate Dezvoltarea matricei de Reprezentarea grafică a matricei de materialitate,
materialitate pe baza prioritizării temelor de către conducere și
În februarie 2017, în cadrul companiei a fost stakeholderi. Axa verticală reprezintă preocupările
înființată o echipă de sustenabilitate. prioritare pentru stakeholderi. Axa orizontală
reprezintă zonele cu un potențial impact al
Echipa de sustenabilitate:
activității companiei.
cc Include câte un membru din fiecare
departament al companiei;
cc Se întâlnește lunar; Membrii echipei de sustenabilitate sunt
desemnați de Directorul fiecărui departament.
pasul 6
cc Este responsabilă pentru colectarea Validarea Procesul și temele materiale sunt
informațiilor prezentate în Raportul de Numărul acestora poate varia, pe măsură ce aprobate de comitetul de CSR.
sustenabilitate; sunt identificate nevoi și cerințe suplimentare.
Pentru a îmbunătăți calitatea procesului de
cc Dezvoltă mecanisme interne pentru procesul raportare și a performanței asupra indicatorilor
de colectare a datelor; cheie de sustenabilitate, toți membrii
cc Dezvoltă și implementează proiecte pentru echipei trec printr-un proces de instruire
îmbunătățirea performanței în ceea ce asupra metodologiei de raportare conform
privește temele materiale ale companiei standardelor GRI.

22 • GRI 102-42 • GRI 102-43 • GRI 102-46 • GRI 103-1 • GRI 103-3 • • GRI 102-42 • GRI 102-43 • GRI 102-46 • GRI 103-1 • 23
Temele materiale
Kaufland își definește stakeholderii ca fiind acele grupuri asupra cărora există un impact Guvernanță Corporativă
datorită activităților pe care compania le desfășoară sau care denotă un interes față Retailer Responsabil
de acestea. Ne-am cartografiat stakeholderii și i-am împărțit în grupuri cheie, luându-
Locul de Muncă
ne angajamentul că vom continua să revizuim acest proces pentru a ne asigura că le
înțelegem viziunea și poziția cu privire la compania noastră. Comunicăm cu ei într-un mod Societate
eficient și răspundem prompt preocupărilor legate de probleme comune de interes. Mediu
După realizarea acestui proces de materialitate, putem prezenta prima noastră matrice
de materialitate, punctul principal de pornire în definirea strategiei de responsabilitate
socială a Kaufland România.

MATRICEA DE MATERIALITATE
100%
Sănătatea
Stakeholderi

și siguranța
clienților

Etichetarea produselor
95%
Politica de Evaluarea produselor
achiziții/ Sănătatea și
Drepturile Aprovizionarea Deșeuri
securitatea
omului de la furnizori Viață sănătoasă în muncă
locali Confidențialitatea
informațiilor clienților Consum Training și educație
90%
responsabil
Emisii Echipament Inovare
Marketing Anticorupție
Energie responsabil Relațiile muncă -
management

85% Diversitate și
Voluntariat și egalitate de
șanse Guvernanță
dezvoltarea
corporativă
Comunitățile locale comunităților/
investițiile în
comunitate
80%
Comportament
anticoncurențial

75%

Companie
70%
55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

24 • GRI 102-42 • GRI 102-43 • GRI 102-46 • GRI 102-47 • GRI 103-1 • • GRI 102-42 • GRI 102-43 • GRI 102-46 • GRI 102-47 • GRI 103-1 • 25
Limite Limitări
CUM AM
ÎN INTE- ÎN INTE- ADRESAT TEMA
ÎN AFARA ÎN AFARA
TEME MATERIALE RIORUL
COMPANIEI
RIORUL
COMPANIEI STAKEHOLDERI MATERIALĂ
COMPANIEI COMPANIEI (numărul
paginii)

1 Anticorupție 15, 16, 17 16 Consum 34, 36-39


responsabil
2 Guvernanță 17 17 Echipamente 19, 62-65,
corporativă 83
3 Comportament 16,17 18 Confidenția- 16
anticoncu- litatea datelor
rențial cu caracter
personal
4 Sănătatea și 50, 51, 58,
securitatea în 59 19 Energie 67-69
muncă
20 Comunități 72-74, 77-81
5 Evaluarea 14, 33-40, locale
produselor 84
21 Politica de 72-74
6 Inovare 35, 39, 40, achiziții/
67, 68, 69 Aprovizionarea
7 Sănătatea 34-40, 66, de la furnizori
și siguranța 72 locali
clienților 22 Emisii 68, 69, 75
8 Etichetarea 37, 38, 40
23 Drepturile 16, 17, 22-25
produselor
omului
9 Training și 44, 51-57
educație
10 Relațiile 49, 50, 58
muncă –
management Clienți
11 Diversitate și 43-56 Angajați
egalitate de Parteneri de afaceri și consultanți
șanse Furnizori
12 Voluntariat și 77-81, 84 Jurnaliști/Mass-Media
dezvoltarea Reprezentanți ai autorităților de reglementare / administrației locale
comunităților/
Societatea civilă / organizații non-guvernamentale
investițiile în
comunitate Instituții financiare
Grupul
13 Efluenți și 63-65, 83
deșeuri Comunitățile locale

14 Promovarea 16, 34, 37,


produselor 38, 40
15 Stil de viață 34-39, 77,
sănătos 80, 81

26 • GRI 102-42 • GRI 102-43 • GRI 102-46 • GRI 102-47 • GRI 103-1 • • GRI 102-42 • GRI 102-43 • GRI 102-46 • GRI 102-47 • GRI 103-1 • 27
Perspectivele stakeholderilor - rezultatele
procesului de materialitate: Cât de responsabilă
Răspunsuri valide primite de la stakeholderi: 818
considerați că este compania
Kaufland România?
cc Angajați ai companiei: cc Furnizori:
213 • 26,04% 20 • 2,44%
cc Clienți – Companii: cc Reprezentanți ai autorităților de
16 • 1,96% reglementare/ administrației publice:
cc Clienți – Persoane fizice: 2 • 0,24%
RESPONSABILĂ FAŢĂ DE SOCIETATE
525 • 64,18% cc Jurnaliști/ Mass-media:
cc Parteneri de afaceri și 11 • 1,34%
10% 2% 5% 20% 42% 21%
consultanți: cc Societatea civilă/ organizații
13 • 1,59% non- guvernamentale:
18 • 2,20% RESPONSABILĂ FAŢĂ DE COMUNITĂȚILE LOCALE

CATEGORII DE STAKEHOLDERI 13% 3% 8% 20% 36% 20%

1.3% 26% 64,2% 2,4%


RESPONSABILĂ FAŢĂ DE CLIENȚI/ CONSUMATORI
0,2% 2.2% 2% 1,6%

2% 3% 7% 22% 35% 31%


Angajați ai companiei
Clienți - Companii
RESPONSABILĂ FAŢĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Client - Persoane fizice
Parteneri de afaceri și consultanți
13% 3% 5% 15% 36% 28%
Furnizori
Reprezentanți ai autorităților de reglementare/ administrației publice
RESPONSABILĂ FAŢĂ DE FURNIZORI
Jurnaliști/ Mass-media
Societatea civilă/ organizații non-guvernamentale 38% 2% 4% 12% 27% 17%

RESPONSABILĂ FAŢĂ DE ANGAJAȚI


KAUFLAND ROMÂNIA ESTE O COMPANIE
RESPONSABILĂ CARE APLICĂ CELE MAI BUNE
PRACTICI DIN DOMENIU 32% 4% 7% 17% 24% 16%

13% 11% 28% 42% 6%


Nu știu
Nu știu Nu este responsabilă
Nu aplică cele mai bune practici Parțial responsabilă
Este în curs de aliniere cu cele mai bune practici Responsabilă
Aplică cele mai bune practici Foarte responsabilă
Depășește cele mai bune practici Extrem de responsabilă

28 • GRI 102-15 • GRI 102-42 • GRI 102-43 • GRI 102-44 • GRI 103-1 • • GRI 102-15 • GRI 102-42 • GRI 102-43 • GRI 102-44 • GRI 103-1 • 29
Cum interacționăm cu
stakeholderii noștri
GRUP DE TEMELE CARE ÎI GRUP DE TEMELE CARE ÎI
METODA DE INTERACȚIUNE METODA DE INTERACȚIUNE
STAKEHOLDERI PREOCUPĂ STAKEHOLDERI PREOCUPĂ
Clienți – Persoane produse, servicii, evenimente, cc Website-ul Kaufland: www.kaufland.ro Furnizori produse, servicii, cc Comunicare directă prin e-mailuri
fizice ziarul Kaufland, calitatea cc Pagina de Facebook Kaufland evenimente, ziarul cc Întâlniri directe
produselor, disponibilitatea Romania (www. facebook.com/ Kaufland, clauze cc Apeluri telefonice
produselor, prețurile, kaufland.romania) contractuale
ambianța cc Pagina de Facebook Kaufland Jurnaliști/ Mass-media colaborări, comunicarea cc Comunicate de presă
România Cariere (www. facebook. com/ rezultatelor privind cc Conferințe de presă
kaufland. romania. cariere) proiectele implementate cc Comunicare directă prin e-mailuri
cc Website-ul poftadegratar.ro de companie, calitatea cc Apeluri telefonice
cc Instagram informațiilor comunicate cc Sondaje
cc Youtube
cc LinkedIn Reprezentanți ai taxe, raportare, legislație, cc Comunicare prin e-mailuri sau
cc Ziarul Kaufland autorităților de transparență corespondență scrisă
cc Sondaje reglementare/ cc Apeluri telefonice
cc Campanii publicitare pe canalele TV și administrației publice cc Întălniri directe
în exterior Reprezentanți ai proiecte sociale și cc Comunicare direct prin e-mailuri
cc Evenimente dedicate societății civile/ sponsorizări, comunități cc Întâlniri directe
cc Buletine informative (Newslettere) organizațiilor non- locale, implicare cc Evenimente
cc Apeluri telefonice prin Departamentul guvernamentale
de Relații cu Clienții Instituții financiare transparență, raportare, cc Rapoarte
Clienți – companii Calitate și preț, produse, cc Comunicare directă prin e-mailuri conformitate, viabilitatea cc Întâlniri directe
servicii, evenimente cc Întâlniri directe afacerii
cc Apeluri telefonice Grupul profitabilitate, viabilitate, cc Rapoarte
Angajați proiectele companiei, cc Intranet reputație, sustenabilitate cc Întâlniri directe
evenimente, legislație, cc Kaufland România Cariere Comunitățile locale membru activ, viabilitatea cc Pagina de Facebook Kaufland
informații administrative, cc Pagina de Facebook Kaufland afacerii, oportunități de Romania
oportunități de dezvoltare, Romania angajare, sponsorizări, cc Sondaje
beneficii, sănătatea și cc Sondaje implicare în comunitățile cc Evenimente
securitatea în muncă, cc Evenimente interne locale cc Comunicare direct prin e-mailuri
recunoaștere cc Comunicare directă prin e-mailuri cc Cursuri de formare profesională
cc Cursuri de formare profesională cc Buletine informative (Newslettere)
cc Comisii de informare cc Canale de social media
cc Buletine informative (Newslettere)
Parteneri de afaceri și produse, servicii, evenimente, cc Comunicare directă prin e-mailuri
consultanți ziarul Kaufland, clauze cc Întâlniri directe
contractuale cc Apeluri telefonice

30 • GRI 102-15 • GRI 102-40 • GRI 102-42 • GRI 102-43 • GRI 102-44 • GRI 103-1 • • GRI 102-15 • GRI 102-40 • GRI 102-42 • GRI 102-43 • GRI 102-44 • GRI 103-1 • 31
3

mai mult
decât cumpărături
Clienții noștri
Abordarea noastră este de a îngloba și a răspunde la
nevoile clienților noștri, fiind tot timpul atenți la schimbările
care pot apărea în stilul lor de viață. Facem tot posibilul
să răspundem prompt la toate cerințele lor și să le oferim
soluții inovative, dar în același timp să îi educăm și să îi
facem să înțeleagă importanța echilibrului la cumpărături,
încurajând achizițiile produselor provenite de la furnizorii
locali și consumul alimentelor proaspete.
Decizii informate
O parte a rolului nostru de retailer responsabil K-CLASSIC EXQUISIT
este aceea de a ne ajuta clienții să ia decizii
informate, conștiente, care să nu aibă un impact >50% Lansată în Germania în anul 2003, marca
proprie K-Classic a fost extinsă în România în
La finalul anului 2015, am lansat marca
Exquisit, reprezentată de o gamă de produse
negativ asupra mediului înconjurător și să fie în din produsele
din ofertă anul 2010. premium, întregul sortiment respectând
beneficiul furnizorilor și al comunităților locale. standarde înalte de calitate. Marca Exquisit
Încercăm să încurajăm în mod pozitiv pe clienții sunt K-Classic oferă un sortiment bogat de
autohtone oferă o selecție specială de produse: sosuri,
noștri să aleagă produse în funcție de impactul peste 2.000 de produse, inclusiv săpun lichid,
uleiuri, dulciuri, gustări și carne care au, pe
acestora, de marcă și de mediul înconjurător, hârtie igienică, balsam, gel de duș, șampon,
lângă calitatea deosebită și designul nobil, un
deoarece preocuparea noastră este să oferim soluții de curățare, spălare, săruri și detergenți.
RO ambalaj de calitate înaltă. În prezent, marca
clienților opțiuni care să le asigure o mai bună Sortimentul K-Classic Baby cuprinde: cremă
proprie Exquisit este formată din peste 100
calitate a vieții, pe termen lung. pentru față, ulei pentru corp, șampon, săpun
Suntem printre puținele de articole, numărul acestora urmând să fie
sau scutece.
Campaniile noastre de marketing și de companii din România care au în dezvoltat conform cerințelor clienților noștri.
comunicare încurajează un comportament ofertă mai mult de 50% produse
ecologic. Astfel, clienții noștri pot decide să: autohtone. De exemplu, 100%
cc cumpere produse sezoniere, care folosesc mai din produsele de panificație, K-TAKE IT VEGGIE și K-BIO
puțină energie și apă în procesul de producție peste 90% din categoriile de K-Bio și K-take it veggie sunt mărcile create special pentru toți cei
și mai puține substanțe chimice; ouă și peste 60% din produsele care vor să aibă un stil de viață sănătos. Noile game oferă peste 70
pe bază de miere sunt produse de produse ecologice, vegetariene și vegane de o calitate premium, la
cc să cumpere produse locale, care să sprijine în România. De asemenea, în prețuri atractive și sunt disponibile numai în magazinele Kaufland.
producătorii autohtoni și să reducă impactul ultimii 3 ani, am crescut cu 50%
asupra mediului, deoarece produsele Un număr din ce în ce mai mare de oameni adoptă o dietă vegană sau
numărul de produse lactate de vegetariană. K-take it veggie îi ajută pe clienții noștri să își aleagă acest
transportate pe o distanță mare au o proveniență locală.
amprentă mai mare asupra mediului; stil de viață, oferindu-le o gamă variată de produse. O mare parte din
produsele noastre sunt, de asemenea, organice - caz în care sunt marcate
cc reducerea utilizării pungilor și ambalajelor; printr-o etichetă specială, pentru a îi ajuta pe clienții nostri să ia decizii
cc evitarea risipei de hrană prin evitarea informate. Sigla eco garantează faptul că produsele K-Bio sunt realizate
achiziționării unor cantități în exces. conform reglementărilor stricte ale Directivei CE privind produsele
ecologice și faptul că sunt verificate la intervale regulate de timp de
organisme de control independente, autorizate de către stat. Cerințele
ridicate privind produsele, controalele regulate și apelarea la organisme

Mărcile proprii Kaufland de testare independente garantează cea mai bună calitate bio la cele
mai bune prețuri.

Satisfacția clienților este misiunea noastră principală și încercăm să o atingem oferind produse
de o înaltă calitate, prețuri scăzute, cele mai bune servicii și garanții puternice. Acordăm în
permanență atenție calității produselor noastre, având o politică atractivă de prețuri și încercând CULTURA VINI SWITCH ON
să ne adaptăm ofertele la cerințele clienților. Cultura Vini cuprinde în oferta sa o varietate Kaufland oferă și produse electrocasnice
de vinuri exclusive din mai multe țări. Clienții marcă proprie, de calitate superioară.
Mărcile proprii Unul dintre obiectivele cheie ale companiei este să consolideze și noștri se pot bucura de savoarea deosebită Produsele mărcii SWITCH ON au un design
Kaufland reprezintă să dezvolte în mod continuu mărcile proprii Kaufland, îmbunătățind a vinurilor portugheze sau italiene și de atractiv și modern, respectând totodată un
angajamentul nostru competitivitatea acestora și păstrând în acelasi timp „cel mai mic preț sortimente precum Cabernet Sauvignon, nivel tehnic ridicat. Toate produsele sunt
pentru cel mai bun garantat”. Cele peste 2.000 de produse marcă proprie Kaufland se Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc sau verificate și certificate de către institute
raport calitate-preț: bucură de succes în rândul clienților noștri, fiind recomandate de însăși Bordeaux. Marca noastră proprie, Cultura Vini, renumite, independente și acreditate în
cc K-Classic calitatea controlată a mărcii cu garanția celui mai mic preț. Ne asigurăm este foarte ușor de recunoscut la raft deoarece conformitate cu criterii riguroase în ceea
cc K-Classic Baby în permanență că produsele respectă un standard superior de calitate, vinurile au un logo specific ce diferă în ce privește: funcționalitatea, durabilitatea,
cc Exquisit
organisme independente de control al calității garantând calitatea funcție de culoarea vinului. Mai mult, eticheta manevrarea ușoară și siguranța în utilizare, și
mărcilor noastre proprii. produselor furnizează informații precum vin cu o garanție de 3 ani de la data achiziției.
cc K-Bio
cc K-take-it-Veggie Teme precum regionalitatea, sustenabilitatea și proveniența țara și regiunea culturii viticole, gustul/ tipul Marca include produse pentru bucătărie,
cc Switch On produselor noastre dobândesc o importanță tot mai mare. Implementăm și temperatura recomandată pentru servire. produse pentru styling și produse utile în orice
noi soluții tehnologice pentru a putea satisface așteptările clienților Toate vinurile cu eticheta Cultura Vini trec gospodărie. Pentru a veni în ajutorul clienților,
cc Cultura Vini
legate de calitate, servicii și preț. prin teste de calitate și sunt oferite la prețuri toate manualele de utilizare a produselor sunt
cc etc.
imbatabile. disponibile on-line.

34 • GRI 102-2 • GRI 102-11 • GRI 102-15 • GRI 103-1 • • GRI 102-2 • GRI 102-11 • 35
Fiind o companie de retail, acordăm o atenție specială la alegerea

Produse & servicii gamei noastre de produse. Ne angajăm să promovăm producția în


condiții responsabile și sustenabile, bunăstarea animalelor și conservarea
mediului natural și marin. O componentă importantă a politicii noastre
comerciale este asumarea responsabilității față de mediul înconjurător
și faptul că înțelegem profunzimea conceptului de schimbări climatice,
diminuarea stocurilor de resurse naturale și pierderea biodiversității.

CACAO PROVENITĂ DIN CULTURI PROMOVAREA MANAGEMENTULUI


Clientul este prioritatea noastră și totodată Aplicația K-App SUSTENABILE SUSTENABIL AL PĂDURILOR LA NIVEL
motivul pentru care dorim să ne extindem și să GLOBAL
Kaufland România utilizează comunicarea Întregul necesar de cacao pentru fabricarea
devenim opțiunea lor principală pentru achiziția
digitală pentru a vă ajuta să economisiți timp. produselor noastre de ciocolată cu certificare În rândul produselor K-Classic se regăsesc
de produse alimentare și produse de uz zilnic.
Aplicația disponibilă pentru iOS și Android UTZ provine în mod garantat din culturi articole având sigiliul FSC®, fapt ce înseamnă
În încercarea noastră de a face experiența la
vă ajută să creați liste de cumpărături, să sustenabile. Contribuim astfel la modernizarea că sunt produse în conformitate cu directivele
cumpărături mai ușoară și mai plăcută pentru
beneficiați de ultimele oferte și să vă inspire procesului de obținere de cacao, la creșterea stricte ale Forest Stewardship Councils® și
clienți, în 2016 am lansat aplicația pentru mobil
să încercați rețete delicioase. Interfața sa veniturilor fermierilor, la atragerea de noi certifică proveniența lor din păduri gestionate
Kaufland Scan & Pay.
prietenoasă are caracteristici unice și vă producători și îmbunătățirea condițiilor din în mod responsabil, care aduc beneficii sociale,
Aplicația Scan & Pay este doar unul dintre permite chiar să creați o listă împreună cu comunitățile care au ca activitate principală economice și pentru mediul înconjurător. Materii
serviciile noastre cu care venim în ajutorul prietenii, făcând cumpărăturile o experiență cultivarea arborelui de cacao. Produsele prime care poartă sigla FSC® sunt alese pentru
clienților. În cele peste 112 magazine Kaufland, simplă, plăcută și fără probleme. certificate accelerează procesul de tranziție ambalarea produselor marcă proprie (cum ar fi
oferim clienților noștri produse și servicii către un lanț de furnizare global transparent, cutiile de carton ale băuturilor și alte ambalaje),
precum: permițându-le producătorilor de cacao și dovedind astfel faptul că provin din exploatarea
Campania Detox comunităților în care aceștia trăiesc, să își responsabilă a pădurilor.
cc Produse locale;
Kaufland este conștient de impactul pe crească veniturile și să își îmbunătățească
cc Produse de panificație proaspete pe tot SUSȚINEM PRODUCȚIA SUSTENABILĂ
care produsele sale îl au și, de aceea, s-a standardul de viață.
parcursul zilei; DE CAFEA
angajat în mod voluntar să susțină obiectivele Misiunea UTZ (www.utz.org) este aceea de
cc Case fără dulciuri; campaniei Detox inițiată de Greenpeace O parte din produsele din sortimentul
a crea o lume în care producția durabilă de
cc Apel gratuit către companiile de taxi; (www. greenpeace.com). Astfel, în decembrie cacao să fie un lucru firesc. Acest proces este K-Classic conțin cafea ce provine de la ferme
cc Degustări gratis; 2015, compania s-a angajat ca până în avansat, pe de o parte prin formarea continuă certificate de Rainforest Alliance. Rainforest
2020 să elimine toate produsele textile și și consultarea cultivatorilor de cacao și, pe de Alliance este o organizație non-profit
cc Garanția prospețimii;
încălțămintea procesate chimic, care fac altă parte, prin cererea de produse de ciocolată internațională care militează pentru conservarea
cc Garanția la articolele electrice; biodiversității și care susține îmbunătățirea
parte din mărcile sale proprii. Această mișcare certificate în țările consumatoare.
cc Garanția prețurilor de discounter; curajoasă de a elimina toate emisiile de practicilor de utilizare a terenurilor, a
cc Fără alcool și tutun vândute minorilor; substanțe chimice periculoase și de a adopta practicilor de afaceri și a comportamentului
cc Plăți electronice;
un nou model responsabil de administrare consumatorilor (www. rainforest-alliance.org).
a activităților și de gestionare a resurselor Susținând cultivarea sustenabilă a cafelei,
cc Formular de contact disponibil la
va contribui la reducerea poluării apei și va sprijinim prezervarea biodiversități și bunăstarea
www. kaufland.ro/contact; lucrătorilor, a familiilor lor și a comunităților
preveni degradarea mediului, fiind astfel o altă
cc Număr de telefon fără taxă 0800.080.888 decizie luată pentru susținerea angajamentului locale în țările producătoare.
(folosit doar în rețelele Orange, Vodafone, nostru de a contribui la un mediu înconjurător
Telekom, Upc România și RCS&RDS), mai curat. Cerințele de calitate pentru UTILIZAREA ULEIULUI DE PALMIER ÎN MOD CONȘTIENT
disponibil de luni până vineri în intervalul îmbrăcăminte, textile și încălțăminte vor fi În cazul a numeroase produse alimentare și bunuri de larg consum,
08:00 - 20:00 și sâmbătă în intervalul 08.00 - adaptate în mod corespunzător, iar angajații precum margarina, ciocolata, alimentele gata preparate sau lumânările,
17:00. și furnizorii noștri vor trece printr-o serie de se folosește ca grăsime vegetală uleiul de palmier, respectiv uleiul din
cursuri și sesiuni de informare pentru a pregăti sâmburi de palmier. Uleiul de palmier este cauza principală care a dus
amploarea impactului acestei decizii. Progresul la distrugerea pădurilor tropicale, omorând specii aflate pe cale de
angajamentului nostru asumat prin aderarea dispariție și distrugând habitatul triburilor indigene. De aceea contribuim
la principiile campaniei Detox și documentele în mod activ și conștient la utilizarea și producția responsabilă a uleiului
relevante privind standardele utilizate de palmier.
pentru producerea de textile și încălțăminte,
inclusiv substanțele restricționate în procesul SIGURANȚA COPIILOR
de fabricație, vor fi clar documentate și Pe măsură ce ne străduim să avem produse care să nu fie periculase
comunicate public. pentru copii, încercăm să depășim cerințele legale. Astfel, cea mai mare
parte a produselor K-Classic de curățenie (detergenți, balsamuri, produse
pentru îngrijirea mașinii și cosmetice) conțin Bitrex®, o substanță al cărei
gust amar face copiii să îndepărteze produsul fără a-l înghiți.

36 • GRI 102-2 • GRI 102-11 • GRI 416-1 • • GRI 102-2 • GRI 102-11 • GRI 102-12 • GRI 102-16 • GRI 416-1 • GRI 103-2 • 37
PRODUSE DE CURĂȚARE SUSTENABILE AGRICULTURA ECOLOGICĂ
Carta pentru produse de curățare sustenabile Agricultura ecologică implică un efort mai

Reducerea risipei de hrană


(The Chart for Sustainable Cleaning) este o mare. Multe activități care fac procesul de
inițiativă voluntară a industriei europene de producție al alimentelor convenționale mai
săpunuri, detergenți și produse de întreținere. ușor și mai ieftin nu sunt permise în producția
Ne-am angajat să fabricăm produse într-o ecologică. Un agricultor ecologic gestionează
manieră sigură și care să nu dăuneze mediului în mod natural ciclul de viață al produselor și
înconjurător. Produsele pentru spălat și curățat culturilor, acordând atenție rotației culturilor, nu
K-Classic poartă logo-ul „Sustainable Cleaning”, utilizează îngrășăminte artificiale și nu combate Kaufland România utilizează sisteme complex, cu etape și parametri ce iau în
lucru ce demonstrează angajamentul nostru buruienile și dăunătorii cu pesticide. Produsele tehnologice avansate pentru a monitoriza considerare comportamentul consumatorului,
față de un cadru voluntar bazat pe ciclul de bio pot părea mai scumpe, deoarece producția întregul parcurs al unui produs, de la furnizori sezonalitatea produselor, prognoza vremii și alți
viață, și promovează abordarea noastră privind lor implică un cost mai mare care se regăsește în magazine și din magazine la consumatorul factori externi ce ar putea influența modul cum
sustenabilitatea. în prețul final.
final. Acest proces se bazează pe un sistem se poartă consumatorul.
BUNĂSTAREA ANIMALELOR PRODUSE VEGETARIENE ȘI VEGANE
Există o cerere în creștere din partea consu- O gamă de produse vegetariene și vegane
matorilor pentru carne, ouă și produse curente aflată în permanentă creștere este disponibilă VERIFICAREA
TERMENELOR DE
provenite de la animale care sunt crescute în în magazinele noastre, pentru a întâmpina VALABILITATE
condiții naturale și luând în calcul impactul nevoile din ce în ce mai mari ale clienților.
COMENZI
asupra mediului. Produsele noastre marcă proprie de înaltă AUTOMATE
cc Implicare în asigurarea bunăstării calitate, care au un preț corect, sunt prevăzute
animalelor: Creșterea intensivă a animalelor cu eticheta „V”, care marchează produsele
– în spații interioare sau închise și hrănite vegetariene și vegane conforme cu cerințele
în locuri insalubre - nu este bună pentru Uniunii Vegetarienilor Europeni (EVU).
bunăstarea acestora și afectează în (www. vlabel. eu) 3. Respectăm principiul celui mai
același timp sănatatea oamenilor și mediul
PRODUSE ECOLOGICE MONITORIZAREA scurt traseu de aprovizionare
înconjurător per ansamblu. Ținta noastră PERMANENTĂ A
Oferim o varietate de produse ecologice din TERMENELOR DE Magazinele primesc produse de la cel mai
este să ne completăm stocurile cu produse VALABILITATE
toate categoriile, care au eticheta EU Ecolabel. apropiat depozit, bazându-ne pe principiul celui
care sunt obținute de la animale crescute în mai scurt traseu de aprovizionare. Zi de zi,
condiții rezonabile. Sigla ecologică a UE garantează faptul că STOCURI PENTRU
produsele sunt obținute în conformitate cu cele peste 200 de autocamioane părăsesc centrele
O ZI SAU DOUĂ
cc Ouă de calitate: În cazul produselor logistice ale firmei Kaufland încărcate cu marfă.
mai stricte directive ale UE care reglementează
prelucrate ale mărcilor noastre proprii, cum Produsele descărcate sunt introduse în sistemul
eticheta ecologică și sunt verificate periodic
ar fi produsele din aluat și de patiserie, de gestionare a mărfurilor după numărul
de organisme de control independente și
pentru noi este foarte important să folosim de articol, cantitate, volum, data expirării şi
autorizate.
ouă care provin de la găini crescute la sol și CEL MAI SCURT termenul de valabilitate, iar ulterior sunt aranjate de
în aer liber, nu în cuști. Articole sunt marcate TRASEU DE către angajaţi în sistemele de rafturi.
PRODUSE PROVENITE DIN COMERȚ APROVIZIONARE
corespunzător pe ambalaj cu mesajul că ECHITABIL
sunt produse cu ouă care provin de la găini 4. Monitorizarea permanentă a
Sigla Fairtrade garantează respectarea
crescute la sol. Kaufland și-a propus ca cel condițiilor de muncă și comerciale. Comerțul termenelor de valabilitate
târziu până în 2025 să renunțe, în procesul de echitabil ajută producătorii din Africa, America Termenele de valabilitate sunt setate în sistem cu un
producție a mărcilor proprii, la folosirea de
ouă provenind de la găini crescute în cuști și
Latină și Asia, sprijinind îmbunătățirea 1. Comenzile automate termen de valabilitate mai scurt decât cel atribuit de
condițiilor de viață și de muncă, dar susțin și furnizor, pentru a ne asigura că va rămâne timp suficient
spații închise. realizarea unei producții ecologice.
Toate magazinele din țară își generează comenzile
și clientului pentru consum. Întreg demersul permite
cc Fără produse din blană naturală: Am
cu ajutorul unui sistem informatic ce permite evaluarea
Oferim un sortiment variat de articole clientului sa păstreze acel produs pentru un timp mai
exactă a necesarului de produse. Astfel reușim nu numai
aderat la programul „Fur Free Retailer”, comercializate echitabil de la diferiți indelungat, fără să fie obligat sa îl consume rapid sau să îl
să eficientizăm costurile, dar cel mai important este că
renunțând, în acest fel, să comercializăm producători. Produsele variază de la specialități arunce pentru ca are termenul de valabilitate expirat.
fiecare magazin comandă cantitatea optimă de produse
produse din blană naturală sau cu căptușeală de cafea și ceai, cacao, până la băuturi și
din blană. Printre acestea se numără, de produse tartinabile.
de care are nevoie pentru o anumită perioadă de timp, 5. Verificarea termenelor
prevenind subdimensionarea sau supradimensionarea
exemplu, diverse produse textile, accesorii și stocurilor. de valabilitate
jucării pentru animale. (furfreeretailer.com)
Controlul termenului de valabilitate şi utilizarea
2. Stocuri pentru o zi sau două principiului FIFO (first in, first out - primul intrat, primul
PUNGILE DE HÂRTIE ȘI HÂRTIA FOLOSITĂ LA ZIARUL
Pentru produsele proaspete, în special fructe și ieșit) sunt foarte importante în domeniul produselor
KAUFLAND CERTIFICATE FSC® proaspete. Printr-un control riguros al termenului de
legume, se comandă stocuri de 1 sau maxim 2 zile. Atât
Materialele folosite la producția pungilor de hârtie provin 100% din în depozite, cât și în magazine, sunt asigurate condiții valabilitate, ne asigurăm că oferim clienţilor marfă
surse certificate FSC®, în urma unei exploatări responsabile a pădurilor. optime de păstrare, iar temperaturile sunt în permanență proaspătă, iar pentru magazin evităm generarea de
monitorizate cu ajutorul unor sisteme electronice. pierderi prin deprecierea mărfii expirate. Ca stimulent,
URMĂRIREA PROVENIENȚEI dar și pentru a promova reducerea risipei alimentare,
Pentru a garanta transparență totală în ceea ce privește lanțul de oferim reduceri progresive la produsele care se apropie de
aprovizionare, colaborăm îndeaproape cu toți furnizorii noștri pentru expirarea termenului de valabilitate.
a instala un cod QR de urmărire pe ambalajele anumitor produse.
Urmărirea codurilor QR permite consumatorilor să știe exact de unde
provin produsele.
38 • GRI 102-2 • GRI 102-11 • GRI 102-12 • GRI 102-16 • GRI 416-1 • • GRI 102-11 • GRI 102-15 • GRI 102-16 • GRI 103-2 • GRI 416-1 • 39
Comunicare responsabilă
și etichetare

Etichetare
INFORMAȚII NUTRIȚIONALE: INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE
Toate produsele noastre oferă o scurtă ETICHETARE SUNT DISPONIBILE ȘI PE
prezentare pe partea din față a pachetului, a PAGINA DE INTERNET A COMPANIEI:
celor mai importante informații nutriționale, www.kaufland.ro
cum ar fi calorii per 100g și 100ml, și % din Clienții pot accesa rapid și usor informații
doza zilnică recomandată pe care îl conține. cu privire la ingredientele produselor K-Classic,
Pe spatele și pe părțile laterale ale ambalajului care conțin surfactanți. Utilizând codul GTIN/
sunt disponibile informații nutriționale EAN care se află pe fiecare pachet, clienții pot
suplimentare care conțin lista ingredientelor, realiza o căutare pe pagina web a companiei
indicații alergenice, instrucțiuni speciale pentru pentru a accesa substanțele conținute de toate
persoanele cu intoleranțe alimentare, grăsimi, produsele K-Classic.
zahăr sau sare. Clienții pot evalua rapid și ușor
caloriile și doza de nutrienți, fără conversii DENUMIREA INGREDIENTELOR:
complicate. Cele mai multe ingrediente sunt numite în
conformitate cu Nomenclatorul Internațional al
INFORMAȚII DETALIATE PRIVIND Ingredientelor Cosmetice (INCI). Prin urmare, ele
INGREDIENTELE: sunt indicate sub formă de denumire chimică
Acordăm o mare valoare transparenței abreviată în limba engleză. Dacă acestea nu
și siguranței. Oferim clienților informații sunt disponibile, pot fi afișate denumiri conform
despre ingredientele tuturor produselor Nomenclatorului Internațional al Uniunii
K-Classic (detergenți, produse de curățare Internaționale de Chimie Pură și Aplicată
și de întreținere de uz casnic și produse de (IUPAC).
îngrijire a autovehiculelor) comunicându-le în
mod clar ingredientele folosind codurile GTIN
înregistrate. Codul GTIN se găsește pe fiecare
pachet sub codul de bare.

40 • GRI 102-16 • GRI 417-1 •


4
mai mult decât
un simplu
loc de muncă
Angajații noștri
Angajații noștri sunt o resursă de neprețuit pentru
companie. Prin implicare activă, responsabilizare
și comunicare, Kaufland aspiră să fie locul unde
oamenii pot contribui la creșterea susținută a
companiei. Grija față de angajați, dezvoltarea
și implicarea lor în toate activitățile companiei,
sunt cei trei piloni pe care Kaufland i-a utilizat la
dezvoltarea unei strategii puternice și complete
pentru recrutarea, retenția și instruirea angajaților
și pentru politicile și inițiativele cu privire la
condițiile de muncă.

42 • GRI 103-2 •
Succesul Kaufland România este a unei companii de dimensiunea CLASIFICAREA ANGAJAȚILOR ÎN FUNCȚIE CLASIFICAREA ANGAJAȚILOR
atribuit atenției pe care o acordăm Kaufland poate fi realizată doar DE VÂRSTĂ ȘI NIVELUL ÎN COMPANIE ÎN FUNCȚIE DE GEN ȘI VÂRSTĂ

oamenilor care lucrează alături cu ajutorul unor politici puternice 2016 2016
de noi și sunt sufletul companiei. de resurse umane care urmăresc <30 ani
Ne angajăm să oferim cel mai bun să ofere un mediu de lucru corect, 4.827

mediu de lucru pentru angajații o cultură plină de viață și să insufle 73

noștri; un mediu care oferă tuturor angajaților mândria de a 15

satisfacții și promovează munca lucra pentru Kaufland România. 1

în echipă. Gestionarea cu succes 0 <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

0 bărbați femei
Angajații noștri sunt un grup divers de indivizi talentați care cresc
împreună cu noi și care au încredere că le oferim oportunități de dezvoltare 30-50 ani
și un mediu de lucru care le respectă și le apreciază identitatea. Gestionarea 8.725
internă avansată și sistemul IT ne permit să înregistrăm performanțele
391
angajaților, nevoile de instruire și dezvoltare, și să ne asigurăm că le oferim
beneficiile pe care le merită. 164 10.201

Kaufland România are o cultură proprie,


angajații 37

distinctă, care își are rădăcinile în modul în noștri 20


CLASIFICAREA
care desfășurăm activitatea, gestionăm cu
responsabilitate produsele și răspundem
15.478 5
ANGAJAȚILOR
ÎN FUNCȚIE DE
GEN ȘI NIVELUL
așteptărilor sociale. Totul începe cu oamenii >50 ani ÎN COMPANIE
noștri; mediul pe care l-am creat facilitează 1.197 2016
dezvoltarea personală și profesională,
10
recompensează creativitatea și inspiră
satisfacție profesională.
bărbați femei 11

Toate datele prezentate se referă la anul 4.931 10.547 1


4.548

financiar 2016 și au fost calculate începând cu 0


28.02.2017. Angajații se referă la angajații activi 1
31,86% 68,14%
și nu îi includ pe cei aflați în concediu parental.
Non-management
CLASIFICAREA ANGAJAȚILOR ÎN FUNCȚIE DE Primul nivel de Management
VÂRSTĂ, GEN ȘI POZIȚIA ÎN COMPANIE
Al doilea nivel de Management
2016 Al treilea nivel de Management 226 118
22 11 6
248
72 17 9 0

BĂRBAȚI FEMEI Managementul executiv


Top Management bărbați femei
<30 30-50 >50 TOTAL <30 30-50 >50 TOTAL
Non- 1.977 2.131 440 4.548 2.850 6.594 757 10.201
management NUMĂRUL DE ANGAJAȚI DIN NUMĂRUL DE ANGAJAȚI DIN
BIROURILE ADMINISTRATIVE BIROURILE ADMINISTRATIVE
Primul nivel de 43 179 4 226 30 212 6 248
management 2015 2016 București - Tunari
Al doilea nivel 8 101 9 118 7 63 2 72 NUMĂR % NUMĂR % București - Barbu Văcărescu
de management (mediu) (mediu)
Al treilea nivel - 21 1 22 1 16 - 17 București 482 81% 504 78%
de management - Barbu 19% 22%

Managementul - 12 - 12 - 9 - 9 Văcărescu
executiv București - 112 19% 142 22% 81% 78%

Top - 4 1 5 - - - - Tunari
Management Total sedii 594 646
administra- 2015 2016
Total 2.028 2.448 455 4.931 2.888 6.894 765 10.547
tive

44 • GRI 102-7 • GRI 102-8 • GRI 102-15 • GRI 103-1 • GRI 103-2 • GRI 103-3 • GRI 404-1 • • GRI 102-8 • 45
ANGAJAȚII NOI ȘI FLUCTUAȚIA ÎN CLASIFICAREA ANGAJAȚILOR ÎN FUNCȚIE
2016 FUNCȚIE DE GEN DE TIPUL DE CONTRACT, GEN ȘI LOCAȚIE
Categorie ANGAJAȚI NOI FLUCTUAȚIA* 2016 2016
NUMĂR RATA NUMĂR RATA
3.346 SEDII CENTRUL CENTRUL
GEN 2.779 2.775
REGIUNEA 1 REGIUNEA 2 REGIUNEA 3 ADMINIS- LOGISTIC LOGISTIC
2.568 TRATIVE PLOIEȘTI TURDA TOTAL
Femei 2.779 3.346
B F B F B F B F B F B F
Bărbați 2.568 2.775 Permanent 1.086 3.324 876 3.035 1.500 3.337 286 391 664 157 415 90 15.161
Total 5.347 34,55 6.162 39,55 Temporar 49 82 19 47 28 69 8 14 0 1 0 0 317
VÂRSTA Total Staff 1.135 3.406 895 3.082 1.528 3.406 294 405 664 158 415 90 15.478
Sub 30 2.875 3.395
bărbați femei
30-50 2.211 2.404
Permanent
Peste 50 261 322 Angajați noi Temporar
Total 5.347 34,55 6.162 39,55 Fluctuație
3.324 3.337
LOCAȚIE 3.035

Regiunea 1 1.075 1.485 ANGAJAȚII NOI ȘI


FLUCTUAȚIA ÎN FUNCȚIE
Regiunea 2 836 1.101 DE VÂRSTĂ 1.500
Regiunea 3 2.133 2.645 2016 1.086
876
664
Sedii 143 103 2.404 286 391 415
157
Administrative 2.221
49 82 19 47 28 69 8 14 0 1 0
90
0
B F B F B F B F B F B F
Centrul Logistic 843 492 3.395
2.875
Ploiești Regiunea 1 Regiunea 2 Regiunea 3 Sedii Centrul Logistic Centrul Logistic
administrative Ploiești Turda
Centrul Logistic 317 295
Turda
Total 5.347 34,55 6.162 39,55 261 322

*Numărul de angajați care au părăsit compania (6.162) în perioada 2015 2016


de raportare include cei 1.603 angajați care au plecat la expirarea
contractului sau în perioada de proba. Dacă excludem aceste categorii
<30 30-50 >50 CONTRACT CONTRACT NORMĂ NORMĂ CONTRACT CONTRACT NORMĂ NORMĂ
din calcul, fluctuația angajaților scade la 29,18%.
CONTRACTUL PE PERIOADĂ PE PERIOADĂ PE PERIOADĂ PE PERIOADĂ
ÎNTREAGĂ REDUSĂ ÎNTREAGĂ REDUSĂ
DE MUNCĂ NEDETERMINATĂ DETERMINATĂ NEDETERMINATĂ DETERMINATĂ
(PART (PART
TIME) TIME)

ANGAJAȚII NOI ȘI FLUCTUAȚIA ÎN Norma de lucru 14.765 643 11.321 4.088 15.230 338 12.623 2.945
FUNCȚIE DE LOCAȚIE
2016
2.645 CLASIFICAREA ANGAJAȚIOR ÎN FUNCȚIE DE
2.133
TIPUL CONTRACTULUI ȘI NORMA DE LUCRU

1.485
2015
1.075
836
1.101
864
2016
492 317 295 14.765 15.230
143 103
12.623
11.321
Regiunea 1 Regiunea 2 Regiunea 3 Sedii Centrul Logistic Centrul Logistic
Administrative Ploiești Turda

4.088
La calculul fluctuației angajaților am luat în considerare următoarele 2.945

categorii: salariați concediați, pensionați, salariați decedați, angajați care 643 338

și-au încetat contractul de muncă în mod voluntar și angajați care au Contract Contract Normă Normă
părăsit compania la sfârșitul contractului sau în perioada de probă. pe periodă pe periodă întreagă redusă
nedeterminată determinată

46 • GRI 102-8 • GRI 405-1 • • GRI 102-8 • GRI 405-1 • 47


Mediu de lucru corect
CLASIFICAREA ÎN FUNCȚIE DE
TIPUL CONTRACTULUI ȘI GEN
2016
TIPUL DE CONTRACT BĂRBAȚI FEMEI TOTAL
Normă întreagă 4.168 8.551 12.719
Normă redusă 763 1.996 2.759
Oferim angajaților noștri un mediu de lucru bazat pe o cultură În 2016, în cadrul
(dintre care angajați sezonieri) 78 183 261
care ne unește pe toți sub un singur scop comun. Mediul nostru de companiei erau
Lucrători externi 1.996 1.894 3.890 lucru este protejat de orice formă de discriminare, bazată pe gen, angajate
Total 6.927 12.441 19.368 orientare sexuală, trăsături genetice, vârstă, naționalitate, rasă, culoare,
etnie, religie, culoare politică, origine socială, dizabilități, stare civilă 69 de persoane
sau apartenența la sindicate. Discriminarea pe oricare din criteriile cu dizabilități, care
menționate mai sus este interzisă și pedepsită. În cadrul companiei, am au preluat diverse
pus la punct sisteme și mecanisme pentru a veni în sprijinul persoanelor roluri în companie.
care s-ar putea confrunta cu o asemenea situație. Astfel, niciun incident
Angajarea de personal sezonier este permisă numai dacă, din nu a fost înregistrat în 2016 în această direcție. Țelul nostru este
motive materiale și obiective, pentru o anumită perioadă, sarcinile să angajăm mai
existente la nivelul unui departament nu pot fi îndeplinite nici în timpul Am construit un mediu de lucru corect, echitabil, bazat pe deschidere, multe persoane cu
orelor normale de lucru cu resursele umane existente, nici prin munca interacțiune și respect, care pune accentul pe munca în echipă și dizabilități deoarece
12.719
suplimentară a angajaților departamentului. Angajații temporari pe valoarea interacțiunilor între toate structurile ierarhice și toate suntem o companie
reprezintă persoanele care vin în companie pentru activități sezoniere, de departamentele din cadrul companiei. în căutare de talente
ex. Paștele, Crăciunul, preluarea de stocuri, deschiderea de noi magazine și profesioniști.
sau înlocuirea temporară datorată concediului medical de lungă durată
sau a concediului pentru creșterea copilului etc. Lucrătorii externi se
NUMĂRUL DE ANGAJAȚI CU DIZABILITĂȚI ÎN
NUMĂRUL DE 2015 2016
referă la distribuitorii ziarului Kaufland într-o zonă definită în prealabil și ANGAJAȚI CU B F B F
FUNCȚIE DE GEN ȘI POZIȚIA ÎN COMPANIE
pentru o perioadă limitată, dar flexibilă. DIZABILITĂȚI
8.551
2016
Non- 27 35 33 34
CLASIFICAREA ANGAJAȚILOR ÎN FUNCȚIE DE Non-management management
TIPUL CONTRACTULUI ȘI GEN Primul nivel de management
Primul nivel de 1 0 1 0
2016 Al doilea nivel de management
management
Bărbați 35 34 Al doilea 0 1 0 1
33
Femei nivel de
4.168 Total 3.890
27
management

2.759

1.996 1.996 1.894

763 1 1 1 1
0 0 0 0
183 261
78
B F B F
Normă
întreagă
Normă
redusă
Angajați
sezonieri
Lucrători
externi
2015 2016

VÂRSTA MEDIE A ANGAJAȚILOR


VÂRSTA MEDIE 2015 2016 În 2016, Kaufland România și-a anunțat
2015 intenția de a crește salariul minim al lucrătorilor
100%
Non-management 34 36 38 38
comerciali din magazine la 2.000 de lei, brut
2016 34 36

Management 38 38 (inclusiv tichete de masă), și intenția de a


adăuga la beneficiile acestora, o zi în plus de din angajații noștri
concediu de odihnă. În funcție de vechimea sunt acoperiți de
angajatului, salariul poate ajunge până la suma contractul colectiv
de 3.800 de lei brut (include tichetele de masă de muncă.
și alte bonusuri).

48 • GRI 102-8 • GRI 405-1 • • GRI 102-41 • GRI 103-1 • GRI 103-2 • GRI 103-3 • GRI 405-1 • 49
Toate deciziile care au impact asupra angajaților și include prevederi care Beneficiile adiționale și reducerile oferite în colaborare
angajaților sunt luate prin consultarea/ reglementează un număr de aspecte, inclusiv cu partenerii noștri includ:
informarea reprezentanților angajaților. Există 5 notificările oferite angajaților și reprezentanților
reprezentanți aleși ai angajaților care participă aleși, înainte de implementarea unor modificări
1. Servicii de asigurare:
asigurare voluntară de sănătate (SanaPlan), asigurare casco,
la întâlniri periodice de informare/ consultare semnificative care i-ar putea afecta substanțial.
RCA și asigurarea locuinței (Asigest), asigurare casco de la
cu privire la deciziile majore luate de companie.
Nivelurile salariale sunt incluse în contractul Marsh Asigurări, asigurare de călătorie (Allianz Tiriac)
În cursul anului financiar 2016 au avut loc 4
de muncă și nu există diferențe salariale între
întâlniri majore cu reprezentanții angajaților.
bărbați și femei pentru aceeași poziție și
2. Discount la diverse produse și alte servicii
Pentru a rezolva orice probleme legate de (din domeniul telecomunicațiilor, turism etc.)
aceeași categorie de oraș. Conform contractului Angajații care se
implementarea contractului colectiv de muncă, 3. Sănătate – Servicii medicale
colectiv de muncă, salariul minim la Kaufland pensionează atunci când ating
precum și pentru a pregăti negocierile colective, (Clinica Motivation), consultații oftalmologice
România este cu cel puțin 50 de lei mai mare vârsta legală de pensionare
părțile au convenit să se întâlnească ori de câte (Legend Optic), card corporate la farmacia
decât pragul stabilit prin lege. primesc un ajutor de pensie, care
ori este necesar. Contractul colectiv de muncă Sensiblu variază între 1-3 salarii de bază în
este negociat și semnat cu reprezentanții
4. Servicii bancare funcție de vechimea angajatului în cadrul
companiei. Totodată, acordăm ajutoare
5. Dezvoltare personală financiare angajaților, în caz de căsătorie,
SALARIUL SALARIUL MINIM cărți gratuite și materiale de naștere/ adopție, pensionare, deces, încetarea
SALARIUL MINIM MINIM LEGAL LA KAUFLAND training oferite de Bookster contractului de muncă, concedieri colective,
(Lei) ROMĂNIA (Lei)
alături de alte beneficii în natură pentru a veni
01.03.2016 - 30.04.2016 1.050 1.300 în sprijinul lor.
01.05.2016 – 31.01.2017 1.250 1.450*
ANGAJAȚI CU NORMĂ
de la 01.02.2017 1.450 1.500 BENEFICII (Lei)
ÎNTREAGĂ, CU NORMĂ
De la 01.03.2017, 1.800 Lei. 2016 REDUSĂ (PART TIME),
ANGAJAȚI SEZONIERI
*începând cu 01.06.2016 Asigurări de viață 214.320
Servicii medicale 731.773
Prime de pensionare 72.876

Beneficii
Naștere, căsătorie, 2.998.776
deces, ajutoare
sociale
Beneficii în natură 8.181.367
Kaufland România oferă salariaților o serie de beneficii, indiferent de tipul de contract
Total 12.199.112
(nedeterminat/ determinat) sau de norma salariatului. În 2016, beneficiile acordate angajaților au
depășit 12 millioane de lei. Indiferent de experiența de lucru: studenți, proaspăt absolvenți cu sau
fără experiență, oferim angajaților recompense atractive, dar cel mai important, faptul că pot face Kaufland România
parte din echipa unuia din cei mai mari retaileri din România.
CONCEDIUL PENTRU 2015 2016 nu oferă scheme de
CREȘTEREA ȘI ÎNGRIJIREA B F B F
COPILULUI pensii private, dar
Le oferim angajaților: respectă cerințele
Nr. de zile luate 3.381 201.514 5.749 245.175 sistemului de pensii de
UN PACHET SALARIAL ATRACTIV stat. Există cinci tipuri
Nr. de angajați care au dreptul la 5.246 11.356 4.931 10.547
concediul de creștere și îngrijire a de pensii în România:
ZILE DE CONCEDIU DE ODIHNĂ, PROGRESIV ÎN pensia standard (pensia
FUNCȚIE DE VECHIMEA ÎN COMPANIE copilului
pentru limită de vârstă),
Nr. de angajați care și-au luat 30 1.253 42 1.340 pensionarea anticipată,
TICHETE DE CUMPĂRĂTURI ÎN MAGAZINELE concediu de creștere și îngrijire a pensionarea parțială
KAUFLAND PENTRU TOȚI MEMBRII ECHIPEI copilului anticipată, pensia
ASIGURARE DE SĂNĂTATE, SERVICII MEDICALE Nr. de angajați care s-au întors la 18 442 6 498 de invaliditate și de
muncă după încheierea concediului urmaș, iar contribuțiile
DEZVOLTARE PROFESIONALĂ de creștere și îngrijire a copilului la fondul de pensii
respectă o structură
Nr. de angajați care s-au întors la 5 243 11 301
bazată pe 3 piloni.
muncă după încheierea concediului
de creștere și îngrijire a copilului
și care erau încă angajați ai
50 • GRI 402-1 • GRI 405-2 • companiei la 12 luni după revenire 51
Cultura care ne definește

Cultura noastră organizațională este creionată în jurul principiilor


cheie pe care se bazează procesul de producție a mărcilor proprii,
ECTIVE
care se transpun prin acțiuni tangibile și care ne ghidează în eforturile O BI M UN E
noastre de a atinge o viziune comună. Ne instruim angajații și îi CO
motivăm să își exploateze la maxim potențialul. Ca parte a unui proces
regulat de consultare cu ei, unde îi încurajăm să ne împărtășească EA ÎNC
IR Î N A RE D
opiniile lor sincere, îi sprijinim să-și îmbunătățească și să-și atingă Ă

IN Ț
U NG E

NT TĂ
obiectivele profesionale și personale. Avem încredere în cultura noastră
AJ RE

CO NĂ
organizațională, care sprijină munca în echipă și se bazează pe principiul A
potrivit căruia toată lumea își îndeplinește sarcinile cu profesionalism

BU

ȚI
și utilizând cele mai bune resurse pe care le are. La Kaufland, suntem o

DI
ÎM
echipă: împărtășim aceleași obiective și o viziune comună.

ALO
L
PLUL PERSONA
Principiile noastre de dialog

G
OBIECTIVE COMUNE: Discutăm toate obiectivele cu angajații
noștri, definim în mod clar sarcinile și stabilim un cadru larg pentru

CIPROC
îndeplinirea responsabilităților.
ÎNCREDERE ÎN ANGAJAȚII NOȘTRI: Avem încredere că Principiile
angajații noștri își îndeplinesc sarcinile în cel mai bun mod posibil și noastre

T RE
promovează idei și propuneri ce contribuie la dezvoltarea companiei.

M
de dialog

E
EX
CREDEM ÎN DIALOG: Vorbim unul cu celălalt și încurajăm

EC
EVA
comunicarea directă, corectă și în timp real.

SP
LU

RE
RESPECTUL RECIPROC: Avem un comportament cinstit unii față

AR

E
de ceilalți și ne bazăm pe respect reciproc.

ER
EA
CA

ED
PARTENERI DE ÎNCREDERE: Ne respectăm promisiunile și
înțelegerile pe care le încheiem. Suntem parteneri de încredere SU REC
NCR
UNOAȘTERE
pentru angajații noștri. PO
RT DEÎ
I
RECUNOAȘTERE: Fiecare angajat primește evaluări periodice ale
ENER
activitatății și comportamentului său. Astfel, ne susținem și motivăm PART
angajații prin critică constructivă și recunoaștere a muncii prestate.
EVALUAREA CA SUPORT: Prin evaluările periodice bine puse la
punct, încercăm să le oferim angajaților premisele necesare pentru
utlizarea și dezvoltarea potențialului.
CONDUCEM PRIN EXEMPLU: Suntem responsabili, cinstiți, credibili
și loiali - în special în situații de criză și potențiale conflicte.
ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ: Suntem deschiși la schimbări în
standardele și condițiile-cadru ale companiei, pentru a putea
îmbunătăți în continuu organizația.

52 • GRI 102-16 • GRI 103-2 • • GRI 102-16 • GRI 103-2 • 53


Angajatorul preferat

Credem cu tărie că o echipă fericită și mulțumită stă la baza unei


A JATOR
G
AN RACTIV
companii puternice și de succes. Angajații valoroși, care aduc un plus
PR
de entuziasm și inovează prin ideile pe care le lansează, sunt cei care
AT OC
contribuie la progresul companiei. RE C R U
T PR ES
INTER ARE O DE
FE
Principiile codului de conduită NĂ
PE Ă

RE NI
A

SI
IL
RE A B
ANAGAJATOR ATRACTIV: Acționăm astfel încât să fim recunoscuți

CR ST
O
ca fiind un angajator atractiv și apreciat. I

UT
LE RA
AM

AR
CA PA
RECRUTARE INTERNĂ: Pozițiile vacante din cadrul companiei

AȚIL A

SE
OR

E
ANGAJ TARE
sunt promovate în primul rând către angajații nostri, oferindu-le

VA GAJĂII
astfel posibilitatea de a-și schimba domeniul de activitate în cadrul

AN
companiei.

LID
L
DEZVO
PROCES DE RECRUTARE PROFESIONIST: Ocuparea locurilor

A R EA
vacante din cadrul companiei se face pe baza unui proces de
recrutare bine pus la punct.

LUCRU
VALIDAREA ANGAJĂRII: Decizia de a angaja un anumit

PERFOR
EVALU MAN
candidat se face tot timpul cu o dublă validare, cu participarea
supraveghetorului direct.
Principiile

I DE
PRIMA ZI DE MUNCĂ: În prima zi de muncă le acordăm angajaților
codului de

ARE ȚE
atenție și instruire.

AZ
conduită

A I
INSTRUIRE: Oferim fiecărui angajat sesiuni de instruire, în

IM
conformitate cu poziția pe care o ocupă și cu domeniul de activitate.

PR
E
EC

IR
EVALUARE REGULATĂ: Ne asigurăm de succesul sesiunilor de

RE

RU
HI
ST
instruire prin consultarea periodică a angajaților.
LI

CO
PE V I B RU I N

M
ECHILIBRU ÎNTRE LOCUL DE MUNCĂ ȘI VIAȚA PERSONALĂ:
NS AȚ LOC
ĂP D Ă-
Stabilim condițiile de muncă și programul de lucru astfel încât E ERSO E MUNC Ă
angajații noștri să își poată păstra echilibrul între viața profesională, N AL Ă AT
L
viața personală și timpul liber.
RE GU
RECOMPENSE: Răsplătim performanța și angajamentul oamenilor EVALUARE
noștri, în funcție de poziția fiecăruia.

EVALUAREA PERFORMANȚEI: Avem în mod regulat discuții cu


fiecare angajat pentru evaluarea performanței, a comportamentului
și a dezvoltării acestuia în cadrul companiei.

DEZVOLTAREA ANGAJAȚILOR: Susținem și încurajăm angajații să


se dezvolte atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

SEPARAREA PE CALE AMIABILĂ: În cazul în care angajații noștri


decid să plece din companie, aceasta îi tratează cu respect, în mod
echitabil și amiabil.

54 • GRI 102-16 • GRI 103-2 • GRI 103-3 • • GRI 102-16 • GRI 103-2 • 55
Dezvoltarea angajaților Angajator de top
Cum susținem ocuparea
locurilor de muncă
Investim în angajații noștri oferindu-le programe de instruire și dezvoltare care să le răspundă
nevoilor personale, dar, în același timp, care corespund obiectivelor companiei. Programele pe
care le-am dezvoltat permit angajaților noștri să profite în cea mai mare parte de oportunitățile
oferite, și contribuie inclusiv la creșterea nivelului de satisfacție la locul de muncă, dându-le
posibilitatea de promovare internă. Procesul nostru de dezvoltare profesională include ateliere de 1. Raftul cu experiențe 3. Parteneriate academice
instruire formale și informale, desfășurate la locul de muncă, și sesiuni de îndrumare. În 2016, acest program unic a primit 473 Pentru a veni în sprijinul studenților români
Dezvoltarea profesională continuă ajută angajații să mențină și să își construiască noi de aplicații, din care 115 au fost acceptate. excepționali, am încheiat 8 parteneriate
competențe, pentru a răspunde astfel cerințelor mereu în schimbare ale timpurilor noastre. Programul s-a desfășurat în 24 de magazine strategice cu universități situate în București,
din 6 orașe: București, Craiova, Arad, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Brașov,
cc Fiecare angajat beneficiază, odată cu cc Un program binecunoscut de care Oradea și Timișoara. Pentru a investi în Constanța, Craiova și Iași.
intrarea în companie, de evenimentul “First beneficiază și angajații din sediul central este educația participanților, am mobilizat 48 de
day”, care constă într-o serie de prezentări Bookster. Special pentru angajații Kaufland a Acesta este modul prin care încercăm să
mentori și 12 traineri specialiști în educație
și cursuri privind protecția muncii. Urmează fost realizat un catalog, pe care aceștia îl pot facem diferența în viețile tinerilor români
non- formală, și am încheiat parteneriate cu 27
o școlarizare personalizată în funcție de accesa în mod gratuit; cu rezultate academice excepționale. Spre
de instituții de învățământ. Fiecare participant
poziția și departamentul din care face parte exemplu, numai în Cluj- Napoca am acordat
cc Activitățile în echipă (team-building-urile) a primit aproximativ 72 de ore de practică în
noul angajat. Această școlarizare presupune 6 burse de performanță tinerilor cu rezultate
organizate pentru departamentele din sediul magazinele noastre și 28 de ore de educație
și accesarea unei platforme de e-learning, academice deosebite, din anul I și II de
central includ de asemenea și o componentă non-formală.
unde angajatul are acces la o serie de facultate.
de instruire, menită să dezvolte sau să
materiale de instruire. De aceste traininguri PARTICIPANȚI CARE LA FINALUL
online beneficiază toți angajații noi din
reîmprospăteze ablitățile angajaților;
PROGRAMULUI AU PRIMIT SCRISOARE
4. Parteneriate cu organizații non-
companie. Toate cursurile se efecteuază în cc Kaufland Management Program este un DE ANGAJARE: guvernamentale
timpul programului de lucru; proiect destinat tinerilor absolvenți care
Kaufland România a încheiat 3 parteneriate
cc De-a lungul anului, o serie de cursuri de
beneficiază de o perioadă de formare
extinsă de 15 luni de la angajare. Studenții au
95,65% strategice cu marile organizații studențești
formare în diverse domenii sunt oferite din țară (AIESEC România, Gutenberg, LSRS
posibilitatea de a participa la un program de
angajaților din sediile centrale, centrele România), pentru a susține și promova proiecte
internship, organizat dupa cerințele legale
logistice și oamenilor aflați în conducerea educaționale. Pe baza acestor parteneriate,
magazinelor. Numai în 2016, 1.809 angajați
și cerințele centrelor universitare, timp în 2. Bursa de studiu privată am susținut peste 10 proiecte educaționale,
care o parte din eiau statutul de angajat al
au beneficiat de cursurile de instruire pe care Susținerea pe care o acordăm studenților atingând un număr de peste 10.000 de studenți
companiei;
compania le-a implementat; români depășește granițele țării. Prin bursele cu vârste cuprinse între 18-25 ani.
cc O parte din angajați beneficiază, de private pe care le-am oferit, am premiat 6 tineri
cc Directorii și directorii adjuncți ai magazinelor asemenea, de posibilitatea de a lua parte la 5. Evenimente de carieră
sunt, de asemenea, eligibili să se alăture români care urmează studiile unor facultăți
schimburi de experiență cu colegii din alte de profil tehnic sau economic, din spațiul
Centrelor de evaluare, un instrument Kaufland România a luat parte la peste 7
țări în care este prezent Grupul; germanofon (Austria, Germania, Elveția).
inovator implementat în 2016, care evaluează târguri pentru promovarea oportunităților de
angajații selectați și, pe baza rezultatelor, cc Pentru angajații încadrați în funcții noi în lucru în cadrul companiei, atât în România, cât
îi ajută să dezvolte capabilități specifice cadrul companiei se oferă o serie de sesiuni și în Moldova. Ținta noastră este să promovăm
bazate pe planul lor de carieră; de instruire, adaptate la noua poziție pe care în rândul tinerilor excepționali, oportunitățile
o ocupă. pe care compania le oferă și să îi atragem în
echipa noastră.

100% Performanța angajaților este


discutată cu aceștia individual.
din angajații
Aceste întâlniri au loc o dată pe
noștri
an. Discutăm performanțele într-o
beneficiază anual
manieră deschisă, în care ambele
de o evaluare a
părți își prezintă reciproc opiniile.
performanțelor

56 • GRI 103-1 • GRI 103-2 • GRI 103-3 • GRI 404-1 • GRI 404-2 • GRI 404-3 • • GRI 103-2 • GRI 404-2 • 57

Sănătate & securitate
ACCIDENTE/AN

BĂRBAȚI FEMEI ZONA

în muncă Nr. *Rata Accident 1 Accident 2


(prim-ajutor) (>1 zi CM)
Nr. *Rata Accident 1 Accident 2
(prim-ajutor) (>1 zi CM)

11 9,69 0 11 16 17,88 4 12 Regiunea 1


Conform contractului colectiv de muncă 2 2,23 0 2 21 6,81 1 20 Regiunea 2
și regulamentului intern, în fiecare punct 13 8,51 2 11 34 9,98 1 33 Regiunea 3
de lucru este organizat un Comitet de Accidente 7 10,54 1 6 1 6,33 0 1 Centrul Logistic
Sănătate și Securitate în Muncă (CSSM). Rolul Orice eveniment Ploiești
comitetului este acela de a informa, consulta se comunică
și asigura participarea lucrătorilor. Angajații 1 2,41 0 1 0 0,00 0 0 Centrul Logistic Turda
autorităților
sunt reprezentați de către „reprezentanți ai 0 0,00 0 0 2 22,22 1 1 Sedii administrative
lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul
securității și sănătății în muncă”. Numărul
acestora se determină conform cerințelor
legale și poate atinge până la 8 reprezentanți ZILE PIERDUTE/AN PENTRU ANGAJAȚI
pentru fiecare 4.000 de angajați.În cadrul
BĂRBAȚI& ZONA
Kaufland a fost constituit un sindicat în
BĂRBAȚI FEMEI FEMEI
conformitate cu legea (61/2011). Sindicatul Evenimentul este rata (LDR)**
Kaufland nu întrunește cerințele minime cercetat
cerute de lege conform cărora un sindicat Nr. Nr.
reprezentativ are ca membrii cel puțin jumătate 373 474 0,093% Regiunea 1
plus unu din numărul total de angajați ai
15 413 0,056% Regiunea 2
companiei.
Zile 179 963 0,123% Regiunea 2
Regula aplicată cu privire la accidentele
Procesul verbal pierdute 242 53 0,192% Centrul Logistic Ploiești
de muncă este aceea că orice eveniment se
rezultat în urma
comunică autorităților în conformitate cu cercetărilor 4 0 0,004% Centrul Logistic Turda
prevederile legale. După comunicare are loc se depune la 0 4 0,002% Sedii administrative
cercetarea evenimentului. Procesul verbal de Inspectoratul
cercetare se depune la ITM în vederea avizării. Teritorial de
După avizarea procesului verbal de cercetare, Muncă în vederea ABSENTEISMUL ANGAJAȚILOR
în vederea înregistrării accidentelor de muncă, avizării Rata absenteismului include toate zilele în care un angajat
la ITM București și la Casa de Pensii se depun a beneficiat de concediu medical din cauza incapacității
procesele verbale și formularele de înregistrare de muncă de orice fel, nu doar cea cauzată de accidente
a accidentelor de muncă. petrecute la locul de muncă.
Din comitetul de securitate și sănătate în
muncă mai fac parte reprezentantul legal al Incidentul este
Rata absenteismului*** = 3,93%
angajatorului, reprezentanți ai angajatorului cu înregistrat
atribuții specifice de securitate și sănătate în
muncă, medicul de medicina muncii, lucrătorul Numărul zilelor pierdute se referă la zilele în care un angajat se află
SSM desemnat și reprezentanți ai serviciilor în concediu medical (rănit sau bolnav), ca urmare a unor accidente
externe de prevenire și protecție. petrecute la locul de muncă.
*Rata vătămărilor reprezintă frecvența cu care acestea au avut loc,
Se depun procesele raportată la numărul total de angajați ai companiei, în perioada de
verbale și formularele
raportare
de înregistrare
a accidentelor **Rata zilelor pierdute (LDR) este exprimată prin raportul dintre
de muncă la numărul total de zile pierdute de angajați în urma unor accidente de
Inspectoratul muncă și orele care ar fi trebuit sa fie lucrate în perioada de raportare
Teritorial de Muncă
Sistemul actual nu este configurat pentru a înregistra date București și la Casa ***Rata absenteismului este exprimată prin raportul dintre numărul
privind sănătatea și securitatea în muncă pentru contractorii
de Pensii total de zile pierdute din cauza incapacității de muncă de orice fel, nu
și sub-contractorii companiei.
doar cea cauzată de accidentele de muncă și numărul total de ore care
ar fi trebuit să fie lucrate de angajați, în perioada de raportare

58 • GRI 403-1 • GRI 403-4 • • GRI 403-1 • GRI 403-2 • 59


5
mai mult decât
protejarea
mediului
Reducerea
amprentei de mediu
Suntem o companie responsabilă, pe deplin conștientă de
importanța, influența și impactul pe care activitatea noastră le are
asupra mediului înconjurător. De aceea, ne concentrăm în principal
pe gestionarea sustenabilă a resurselor naturale și pe reducerea
semnificativă a impactului pe care activitățile noastre îl au asupra
mediului. Responsabilitatea noastră față de comunitățile locale
și economia românească implică în același timp și răspunderea
pentru amprenta pe care o avem asupra mediului. Vrem să depășim
reglementările legislative și să mergem mai departe, dincolo de
respectarea cerințelor legale minime, stabilind un exemplu de cele
mai bune practici de urmat.

60 • GRI 102-15 • GRI 103-1 • GRI 103-2 • 61Materiale Deșeuri

MATERIALE 2015 2015 Materialele folosite la ambalarea Reducerea cantităților de deșeuri și În decembrie 2017, legea privind risipa de
AMBALAJE AN CALENDARISTIC AN CALENDARISTIC produselor vândute de Kaufland Romania gestionarea acestora se află în topul hrană va intra în vigoare și acest aspect va fi
(MARCĂ PROPRIE) (ALTE PRODUSE)
(kg) sunt reprezentate de sticlă, hârtie, carton, priorităților noastre, datorită impactului pe care de mare ajutor pentru eforturile noastre de a
plastice, metale (aluminiu și oțel) și lemn. acestea îl au asupra mediului. Datele raportate reduce cantitatea de alimente care nu se vinde
Sticlă 243.089 2.941.649 Suntem conștienți că cea mai bună metodă de sunt primite de la partenerii noștri și se referă sau care se apropie de expirarea termenului de
Plastic&PET 5.630.779 8.840.872 creștere a eficienței utilizării resurselor este să la cantitățile colectate și primite de ei, pe baza valabilitate.
reciclăm cantități cât mai mari din materialele sistemului lor de măsurare și colectare.
Hârtie și 2.749.658 9.268.742 Kaufland România se implică activ în
folosite. De aceea, ne direcționăm eforturile
carton Principalele noastre angajamente, la protecția mediului. Ne asigurăm că obiectivul
spre atingerea și depășirea țintelor impuse de
Metal 11.778 3.229.078 Kaufland România, sunt reducerea deșeurilor nostru anual de reciclare este atins, printr-o
legislația în vigoare.
și reducerea risipei de alimente. 2016 este anul companie de transfer de responsabilitate.
Lemn 0 2.785.519 În 2015, Kaufland România a avut în derulare de referință pentru stabilirea țintelor de viitor În plus, ne-am dezvoltat propriul sistem de
Total 8.635.304 27.065.860 un contract de prestări servicii referitor la și pentru măsurarea dimensiunilor fenomenului colectare a deșeurilor generate din activitățile
preluarea responsabilității privind obligațiile de risipă de alimente, înainte de a ne angaja noastre.
de reciclare a deșeurilor cu o organizație de în dezvoltarea unui sistem de combatere și
transfer de responsabilitate. Din păcate, chiar prevenire a risipei de hrană.
dacă în baza contractului furnizorul și-a asumat
realizarea integrală a obiectivelor de reciclare,
la sfârșitul anului ne-am aflat în situația în care METODE DE 2015 2016
obiectivul anual de reciclare a fost realizat doar
parțial, iar pentru diferență am fost nevoiți să
ELIMINARE deșeuri
periculoase
ne-periculoase
(tone)
deșeuri
periculoase
ne-periculoase
(tone)
13 tone
de deșeuri
(tone) (tone)
achităm o contribuție către stat de 2 lei/kg electrice
(12,45 mil. lei în total). Reciclare 7 22.643 6 25.279 periculoase
În 2016, ne-am concentrat eforturile pe atingerea și reciclate în
depășirea țintelor de reciclare, iar acest aspect poate fi
Incinerare 753 745
2015&2016
observat prin rezultatele obținute:

MATERIALE 2016 2016 CANTITATE ȚINTELE REZULTATELE


AMBALAJE (kg) AN AN TOTALĂ IMPUSE PRIN NOASTRE
CALENDARISTIC CALENDARISTIC
RECICLATĂ LEGEA 249/ BECURI ȘI ECHIPAMENTE COLECTATE COLECTATE TOTAL
ÎN 2015 ÎN 2016
(MARCĂ PROPRIE) (ALTE PRODUSE)
2015 DE ILUMINAT
Sticlă 129.049 2.834.106 2.444.361 60% 82,49% Liniare 6.003 5.423 11.426
Plastic&PET 3.953.626 5.168.373 2.706.350 22,50% 29,67% Compacte 758 585 1.343
Hârtie și carton 2.918.550 9.277.655 9.835.123 60% 80,64% Corpuri 396 2.239 2.635
Metal 8.022 2.714.948 2.047.484 50% 75,19%
Lemn 0 2.550.571 922.085 15% 36,15%
Total 7.009.247 22.545.653 17.955.403

62 • GRI 306-2 • 63
Inițiative pentru gestionarea deșeurilor și reducerea impactului asupra
DEȘEURI RECICLATE (tone) 2015 2016 mediului înconjurător:
Materiale provenite din 43 62
ambalaje (paleți de lemn) 1. Instalare prese de balotat Dixi pentru deșeuri de
Becuri 7 8 carton
Această inițiativă se desfășoară în perioada 2016 – 2018 și are ca
Ulei de gătit 82 106 obiectiv principal creșterea calității și cantității de deșeu de carton
colectat prin instalarea unor prese de carton în magazine și în centrele
Baterii 32 27
logistice. Măsura este o componentă a strategiei Kaufland de a deveni un
datele cu privire la bateriile 16,44 t baterii 5,71 t baterii
magazin verde și ne va permite să acoperim o parte din cota de reciclare
colectate în magazine sunt alcaline aduse de alcaline aduse
pentru carton, în mod individual. Pe parcursul perioadei de raportare, 33
aproximative clienți de clienți
de prese au fost instalate în magazine.
15,56 t 21,29 t
acumulatori acumulatori 2. Reciclarea bateriilor de la clienți
industriali industriali Am desfășurat campanii în aceste direcții încă din 2015, pentru a ne
reciclați din reciclați din încuraja și motiva clienții să aducă bateriile uzate în magazine, astfel
centrele logistice centrele încât substanțele toxice precum plumbul, mercurul, nichelul, cadmiul,
logistice zincul sau litiul să fie reciclate corespunzător și să nu polueze solul
Plastic (folie transparentă) 1.368 1.391 și apele subterane. Ținta noastră acum este să dezvoltăm un sistem
holistic, permanent, care să permită clienților să recicleze cantități din ce
Hârtie 20.206 21.369 în ce mai mari.
Metal (deșeurile de 456 818 3. Dotarea centrelor logistice cu stații de sortare a
metal reciclate din cadrul
magazinelor ex. cutii de
paleților
conserve) HÂRTIE În 2015, 1.295.659 de paleți au fost trecuți prin procesul de sortare, iar
RECICLATĂ în 2016 am reușit să ajungem la 1.370.743 paleți sortați cu ajutorul stațiilor
Metal (deșeurile de metal 456 1.505 (TONE) instalate la centrele logistice. În urma sortării, pot rezulta 4 categorii
reciclate în cadrul magazinelor de paleți: conformi, cu mici defecte, deteriorați și deșeuri de paleți.
21.369
și al centrelor logistice, ex. Ca urmare a măsurilor pe care le implementăm în centrele logistice,
20.206
rafturi, cărucioare etc) procentul pentru categoria de deșeu de paleți a fost de aprox. 0,04% din
totalul paleților sortați. În plus, și pentru a reduce și mai mult cantitatea
de deșeuri de paleți, am dezvoltat propriul service pentru reparat paleți,
DEȘEURI RECICLATE (TONE) care a fost certificat de către European Pallet Association (EPAL) pe
data de 01.01.2016.
2015
2016 1.505
4. Reciclarea uleiului de uz casnic și de motor
1.368 1.391 Uleiul utilizat în unitățile noastre este colectat și reciclat. În același
timp, colectăm uleiuri uzate și ulei de motor de la clienții noștri în zonele
dedicate care au fost special create în magazine.
818

În octombrie 2016, CHEP, un important furnizor de paleți și containere


456 456 pentru industria aerospațială, de automobile, chimică, de bunuri de
consum, alimentară și industria de producție, ne-a acordat un Certificat
43 62
7 8
82 106
32 27
de Sustenabilitate pentru promovarea unui model logistic sustenabil.
Prin reutilizarea paleților închiriați am reușit să contribuim la protejarea
pădurilor (520.221dm3 = 503 copaci), să reducem gradul de poluare
(599.453 kg = 104.983 km parcurși cu mașina) și să reducem cantitatea
deșeurilor existente (48.968 kg de deșeu = deșeul zilnic generat de
37.628 europeni) (www.chep.com).

64 • GRI 306-2 • 65
Protecția vieții marine Consumul de apă
Contribuția noastră la regenerarea VOLUMUL TOTAL
faunei acvatice Suntem conștienți că apa, deși limitată, DE APĂ UTILIZATĂ 467.685
432.228
este în același timp o resursă cheie pentru (m3)
sustenabilitatea activităților noastre. În anul 2015
2016, numărul de magazine Kaufland a crescut
cu 6, dar consumul total de apă al companiei a
2016
scăzut.

Consumul de energie

STUDIU DE CAZ
Oceanele și mările sunt puternic amenințate de poluarea mediului
marin și de pescuitul excesiv. Ne străduim să contribuim la conservarea
habitatelor marine naturale prin pescuit sustenabil și acvacultură. Ne
alegem cu atenție produsele și adoptăm în mod voluntar directive
Ne concentrăm pe reducerea amprentei de 1. Înlocuirea sistemului de iluminat fluorescent
stricte care certifică achiziția sustenabilă de pește și produse din pește.
mediu și adoptăm inițiative care să ne ajute cu tehnologia inovatoare LED
În mod voluntar excludem din sortimentul nostru categoriile de pește
să ne îmbunătățim performanțele în această 2. Recuperarea căldurii de la sistemele de răcire
a căror origine periclitează mediul înconjurător sau care nu provin din
direcție. În ultimii ani, au fost realizate o serie din magazine
surse sigure. Procesul este unul transparent, care oferă toate informațiile
de intervenții la scară mică sau multilaterale,
clienților nostri, inclusiv data capturării. Unele dintre produsele din pește 3. Creșterea subpunctelor de contorizare a
care să contribuie la atingerea țintelor pe care
K-Classic au un cod de urmărire. Cu ajutorul acestui cod, clienții pot consumului de energie
ni le-am setat. Inițiativele cheie dezvoltate
accesa informații, cum ar fi data pescuitului, metoda de pescuit și fabrica 4. Studii privind construcția unor instalații
recent includ:
unde au fost produse. fotovoltaice pe magazine și pe centrele
Produsele K-Classic, cum ar fi fileul de hering, sunt certificate de MSC logistice
(www.msc.org), o organizație non-profit, independentă, care promovează
și susține la nivel mondial practicile de pescuit sustenabile. Sigiliul MSC INTENSITATEA ENERGIEI (ELECTRICITATE + GAZE NATURALE) =
aflat pe eticheta unui produs certifică faptul că acel produs a fost
obținut într-un mod transparent și responsabil. 277.617,4/ 809.738 = 0,343 MWh/m2/ an = 342,85 kwh/ m2/ an

RENUNȚĂM LA MICROPLASTICE
Consumul total de energie și calculele SURSA CANTITATE COEFICIENT TEP
Pentru a contribui la protecția mediului marin, Kaufland s-a angajat se bazează pe următorii factori de
Electricitate 219.369,4 0,086 18.865,77
să elimine particulele microplastice dure din produsele cosmetice și conversie:
(MWh)
de îngrijire a corpului și din detergenții și agenții de curățare marcă Notă: Conform reglementărilor ANRE
proprie. Am luat această decizie în cadrul unei inițiative voluntare, care Gaze naturale 58.296,55 0,086 5.013,5
(Autoritatea Naţională de Reglementare
se aplică la nivel internațional din anul 2013. Decizia noastră reprezintă (MWh)
în domeniul Energiei), toate unitățile de
o contribuție importantă la protecția mărilor și a apelor continentale, măsură a energiei (combustibil, electrică, Motorină (l) 890.073 0,0008526 758,83
deoarece particulele de microplastic mai mici de 5 mm deversate nu se termică) trebuie să fie convertite în Benzină (l) 12.398 0,0007665 9,50
dizolvă în apă și dăunează mediului marin, ajungând apoi în organismul unitatea de măsură universal acceptată Total TEP 24.647,6
uman prin consum. TEP (tonă echivalent petrol).

Tehnologii ecologice Tehnologia LED


În centrele logistice și în magazine, Kaufland Folosim în magazinele noastre tehnologia
utilizează, pe cât posibil, tehnologii eficiente din inovatoare LED. Întreaga zonă de vânzare a
punct de vedere energetic. Pentru sistemele de magazinelor nou deschise și a celor renovate
ventilare folosim tehnologii standard bazate pe este complet echipată cu sistem de iluminat
recuperarea căldurii. LED. De asemenea, ne dorim să extindem
această practică și către parcări și spațiile
auxiliare.
Vitrine frigorifice închise
Pentru a evita pierderea de agent frigorific din interiorul vitrinelor frigorifice, am dotat întreg
mobilierul frigorific cu uși transparente, care fac posibilă păstrarea aerului rece în interior, mai
eficient și mai mult timp. Această abordare este una adoptată în toate magazinele nou deschise și
în cele modernizate.

66 • GRI 102-12 • GRI 103-2 • GRI 103-3 • • GRI 302-1 • GRI 302-3 • GRI 302-4 • GRI 306-2 • 67
Flota noastră
REDUCERE REDUCERE
INIȚIATIVĂ TIP ENERGIE OBȚINUTĂ OBȚINUTĂ
IMPLEMENTATĂ REDUSĂ/ AN
ÎN 2015 ÎN 20162015
Tehnologie LED Electricitate 4.836 5.171 Kaufland România continuă să își modernizeze flota de mașini, prin
(MWh) achiziția unor vehicule cu impact redus asupra mediului înconjurător,
optimizăndu-și astfel și procesele logistice. Flota noastră numără 514
Energie termică Căldură (Gcal) 8.618 13.209
recuperată de la vehicule, 511 pe motorină și 3 mașini electrice. În medie, în perioada de
instalațiile de răcire raportare, fiecare mașina din flota companiei a parcurs aproximativ
37.808 km.
Alocarea mașinilor se face în funcție de nivelul de management sau
dacă angajatul călătorește mai mult de 25.000 de km în interes de
Eficiență energetică și recuperarea căldurii serviciu. Mașinile sunt înlocuite cu vehicule noi după 3 ani de folosință
sau dacă au parcurs mai mult de 180.000 km. La achiziția mașinilor noi,
Industria de retail reprezintă un mare Am identificat numeroase surse de salvare luăm în considerare vehicule cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră.
consumator de energie, pe fondul utilizării a energiei pe care le putem folosi împreună În 2016, am achiziționat 18 mașini electrice, cu emisii zero, din care am
intensive a instalațiilor de răcire, a zonelor de cu instalația multi-compresor de refrigerare donat sau urmează să donăm 15 către organizațiile non-profit partenere.
depozitare și a apei de răcire (inclusiv abur) și climatizare care au fost testate, verificate, Utilizăm 3 dintre ele ca mașini de serviciu.
pentru spălare și curățare. validate și lansate în mai multe magazine.
Această tehnologie acoperă 80% din necesarul
Folosim în magazinele și centrele noastre
de căldură la o fracțiune din costurile de
logistice tehnologii moderne, de o înaltă Prima rețea publică de stații de
energie, dar în același timp reduce emisiile de
eficiență energetică. Căldura reziduală de la
instalațiile de răcire și aer condiționat este
CO2, acest lucru fiind o componentă esențială încărcare a mașinilor electrice
a politicii noastre de mediu. Contribuția Kaufland a reprezentat 20% din
recuperată și apoi reutilizată. din România
Beneficii pentru mediul înconjurător și pentru valoarea totală a proiectului. Această inițiativă
Pe timp de iarnă, căldura reziduală de la Kaufland este un precursor al inovării în demonstrează angajamentul companiei de a
activitatea noastră:
instalațiile de răcire este transmisă spre un domeniul protecției mediului. În parteneriat cu contribui la un mediu înconjurător mai curat,
sistem industrial de încălzire prin pardoseală cc Reducerea consumului de energie; producătorul austriac de energie regenerabilă susținând creșterea numărului de mașini
și utilizată în sistemul de ventilație, cortina cc Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; Renovatio a finalizat prima rețea publică de electrice din țara noastră. Noua infrastructură
de aer de la intrările în magazine, precum cc Scăderea costurilor;
stații de alimentare a mașinilor electrice din funcționează non-stop, poate fi folosită gratuit
și în caloriferele din spațiile de birouri și de România. Infrastructura pentru încărcarea pe axa Arad - București - Constanța și este
cc Creșterea duratei de viață a instalațiilor;
socializare. Pe timpul verii, compresoarele mașinilor electrice este bine dezvoltată la amplasată în parcările magazinelor Kaufland.
instalate suplimentar produc o temperatură cc Scăderea consumului de combustibil. nivel european de-a lungul drumului European Utilizatorii vehiculelor electrice în regim Fast
suficient de scăzută pentru a alimenta E60, care traversează România pe ruta Arad Charge pot ajunge la 80% din capacitatea
instalația de ventilație și sistemul industrial de – Constanța. Pe porțiunea românească a bateriei în mai puțin de o oră. Stațiile servesc
încălzire prin pardoseală și pentru a îmbunătăți E60 facilitățile de încărcare pentru mașinile toate tipurile de mașini electrice, inclusiv
semnificativ temperatura ambientală. electrice nu erau însă disponibile. Am decis să vehiculele hibride. Contribuția Kaufland
completăm infrastructura existentă de-a lungul a reprezentat 20% din valoarea totală a
Drumului European E60 și am instalat stații proiectului.
de încărcare pentru mașinile electrice, pentru
cetățenii ce doresc să ajungă de la granița Pe viitor, ne pregătim să inaugurăm coridorul

Emisiile de gaze cu efect de seră vestică a țării, până pe malul Mării Negre. București - Brașov - Târgu Mureș - Cluj -
Oradea.

Pentru anul 2016 am calculat emisiile de gaze CATEGORIE LEI


cu efect de seră rezultate în urma pierderilor
EMISII DE GAZE 2016
CU EFECT DE SERĂ (AN Stații de încărcare a 343.453
de freon de la instalațiile de răcire. Măsurătorile (tone CO2eq) mașinilor electrice în 12
CALENDARISTIC)
se referă la anul calendaristic 2016 și nu includ orașe
emisiile rezultate din instalațiile de încălzire scopul 1 53.249
centralizate sau de la mașinile de serviciu. include: CO2, HFC-uri 8 mașini electrice 1.204.605
donate organizațiilor
non-guvernamentale
INTENSITATEA EMISIILOR = partenere
53.249/ 809.738 = 0,0658 tone CO2eq/ angajat/ an (scopul 1) Total investiții 1.548.058

68 • GRI 302-1 • GRI 302-4 • GRI 302-5 • GRI 103-2 • GRI 103-3 • GRI 305-1 • GRI 305-4 • • GRI 103-3 • 69
6

mai mult decât


parteneri de afaceri
Lanțul de
furnizori
Obiectivul nostru este să devenim un exemplu demn de
urmat pentru alte afaceri din România. Politicile noastre
sustenabile și procesele de măsurare ale impactului pot
fi extinse și aplicate pe mai multe niveluri ale lanțului de
aprovizionare. Politicile Kaufland privind protecția mediului
înconjurător și sănătatea și securitatea în muncă au
fost deja puse în aplicare la scară tot mai largă în rândul
partenerilor noștri de afaceri. Totuși, există loc pentru
implementarea mai amplă a acestor politici, iar progresul
poate fi atins prin adoptarea unor măsuri și prin dezvoltarea
unor procese care să depășească limitele impuse de
reglementările în vigoare, atenuând astfel impactul social și
asupra forței de muncă din lanțul de aprovizionare.

70 • GRI 102-15 • GRI 103-2 • GRI 205-1 •


CORECTITUDINE ÎN RELAȚIA CU RESPECTAREA CODULUI DE CONDUITĂ PROCURĂRI INTERNE - 2016
PARTENERII NUMĂR DE FURNIZORI
Toți furnizorii Kaufland primesc, înainte 21% 79%

Relațiile sustenabile, dezvoltate pe termen de semnarea contractului, Codul nostru de Furnizori locali 2015
lung cu partenerii noștri, au reprezentat baza Conduită, care le oferă informații cu privire Furnizori internaționali 21% 79%
modelului nostru de business. Ne străduim în la angajamentul companiei de a respecta
fiecare zi să răspundem cerințelor clienților contextul legislativ în vigoare.
în ceea ce privește sortimentul variat de INVESTIȚII INVESTIȚII
Respectarea Codului de Conduită este INVESTIȚII
produse locale și ecologice, prospețimea și DIRECȚIONATE DIRECȚIONATE
absolut obligatorie și reprezintă fundamentul AN TOTALE
calitatea la prețuri mici. Aceste lucruri pot CĂTRE FURNIZORII CĂTRE FURNIZORII
unei relații de afaceri pe termen lung. Kaufland (Lei)
fi atinse doar prin colaborarea de succes cu LOCALI INTERNAȚIONALI
îsi enunță clar dreptul de a realiza verificări
furnizorii companiei. Pentru a pune bazele unei
relații deschise cu toți furnizorii am lansat și
la sediul furnizorilor, pentru a se asigura că 2016 621.971.387,75 420.559.188,45 201.412.199,30
aceștia respectă reglementările și cerințele
conceptul Internal Dispute Resolution Office,
pe care partenerii noștri sunt încurajați să îl
standardelor impuse de lege. Codul de 2015 487.240.120,70 380.895.410,36 106.344.710,34
Conduită se bazează pe standarde şi directive
implementeze. Este vorba despre un birou
internaţionale, cum ar fi principiile Organizaţiei
virtual, la care colegii noștri pot fi contactați Achiziții pentru INVESTIȚII INVESTIȚII
Internaţionale a Muncii (OIM), ale Declaraţiei
oricând, dacă vreunul dintre parteneri simte că INVESTIȚII DIRECȚIONATE DIRECȚIONATE
celălalt nu a respectat principiile celor mai bune
Universale a Drepturilor Omului a Naţiunilor magazine
Unite, ale convenţiilor ONU cu privire la AN TOTALE CĂTRE CĂTRE
practici în afaceri. Clasificarea (Lei) FURNIZORII FURNIZORII
drepturile copilului, principiile iniţiativei Global
furnizorilor a fost facută LOCALI INTERNAȚIONALI
Compact a ONU, precum şi liniile directoare ale
conform structurilor
AUDITUL MĂRCILOR PRIVATE OCDE pentru întreprinderi multinaţionale.
și reglementărilor 2016 7.948.642.861 6.660.807.286 1.287.835.575
Kaufland colaborează cu numeroși furnizori pentru producția sortimentelor de marcă proprie. interne și urmărește trei
Pentru a putea fi acceptat ca furnizor de marcă proprie, un producător trebuie să fie certificat cu categorii: „Alimente”,
2015 7.331.454.199 6.063.319.027 1.268.135.172

cel puțin unul dintre următoarele standarde: IFS (International Food Standards), BRC (British Retail „Produse proaspete” și
Consortium), FSSC 22000 (Food Safety System Certification) sau ISO 22000. „Produse nealimentare”. ACHIZIȚII PENTRU
MAGAZINE
Drogheria, mâncarea
Companiile care produc mărcile proprii pentru Kaufland trebuie să se supună legislației și Furnizori locali
pentru animale, țigările,
reglementărilor aflate în vigoare în țara de proveniență. Furnizori internaționali
băuturile și produsele
congelate sunt incluse
la categoria „Alimente”, 2016
Investiții în lanțul de aprovizionare
84% 16%
iar legumele, fructele
și plantele sunt incluse 2015
la categoria „Produse 72% 28%

Relațiile de lungă durată pe care le avem în continuare este de a demonstra sprijinul și proaspete”.
cu furnizorii noștri demonstrează beneficiile impactul pe care îl avem în comunitățile locale
oferite acestora prin parteneriatul nostru, dar în care ne desfășurăm activitatea și, în general, ALIMENTE PRODUSE PROASPETE PRODUSE NEALIMENTARE
și capacitatea noastră de a construi relații în societate. AN FURNIZORI FURNIZORI FURNIZORI FURNIZORI FURNIZORI FURNIZORI
de afaceri stabile și pe termen lung, din care LOCALI LOCALI LOCALI
Furnizorii noștri sunt împărțiți în furnizori INTERNAȚIONALI INTERNAȚIONALI INTERNAȚIONALI
furnizorii noștri, angajații acestora alături
pentru magazine (care livrează marfă în
de familiile lor și economia în general au de
rețeaua noastră de magazine) și furnizori
2016 3.881.767.843 577.218.270 2.530.810.460 463.595.230 248.228.984 247.022.075
câștigat.
pentru companie (de la care compania 2015 3.572.830.450 593.541.715 2.222.445.000 414.630.227 268.043.578 259.963.230
Suntem transparenți cu privire la investițiile Kaufland cumpără produse și servicii destinate
direcționate către furnizorii noștri locali angajaților și funcționării ca entitate NUMĂRUL TOTAL FURNIZORI FURNIZORI
(români) și internaționali. Scopul analizei expuse economică). AN
DE FURNIZORI LOCALI INTERNAȚIONALI
Procurări interne 2016 1.359 925 434

NUMĂR FURNIZORI LOCALI FURNIZORI INTERNAȚIONALI 2015 1.300 911 389


AN TOTAL DE BUNURI & BUNURI &
TOTAL BUNURI SERVIVII TOTAL BUNURI SERVICII
FURNIZORI SERVICII SERVICII NUMĂR DE FURNIZORI 2016
(ACHIZIȚII INTERNE) 68% 32%
2016 706 557 96 400 61 149 122 20 7
Furnizori locali 2015
2015 674 534 87 376 71 140 112 22 6 Furnizori internaționali 70% 30%

72 • GRI 102-9 • GRI 102-11 • GRI 102-15 • GRI 103-2 • GRI 103-3 • GRI 204-1 • GRI 205-1 • GRI 412-1 • GRI 413-1 • GRI 413-2 • GRI 416-1 • • GRI 102-9 • GRI 204-1 • GRI 413-1 • GRI 413-2 • 73
Sprijinim agricultura locală Ziarul Kaufland
Cooperativa “Țara Mea” Săptămânal, peste 4 milioane de exemplare ale ziarului Kaufland sunt
Kaufland România a demarat în 2015, în inițiativă Kaufland își îmbogățește portofoliul cu distribuite către clienții noștri. Ziarul promovează oferte ale produselor

STUDII DE CAZ
parteneriat cu Federația Agrostar și Ministerul produse locale, confirmând astfel angajamentul marcă proprie Kaufland, precum și produse și servicii oferite de furnizorii
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, proiectul pe care și l-a luat pentru susținerea și partenerii noștri. În ziar, clienții noștri pot găsi și rețete noi, glume și
Cooperativa Agricolă „Țara mea”, destinat producătorilor și economiei românești. jocuri de cuvinte care respectă standardele unui catalog. Publicația are
susținerii micilor producători din România acoperire națională, personalizată pentru fiecare oraș, deoarece ne
Produsele provin de la aproximativ 350 de dorim să consolidăm dialogul cu fiecare comunitate locală în parte.
prin vânzarea produselor lor în magazinele fermieri și sunt comercializate în magazinele
Kaufland. Proiectul este dedicat micilor Kaufland sub eticheta proprie „Ţara mea”, Kaufland coordonează întregul proces, de la reclamele care apar în
producători din România care întâmpină care include un sortiment variat de legume, cadrul ziarelor, până la distribuția lor în cutiile poștale. Ne propunem să
dificultăți în a găsi piețe de desfacere pentru fructe, cereale, lactate, produse de panificație, creștem distribuția ziarului și să atingem cel mai înalt nivel, deoarece
produsele lor, demonstrând încă o dată că conserve şi carne – toate provenite din fermele aceasta este platforma ideală de publicitate pentru partenerii noștri,
producătorii și marile lanțuri de magazine au din România. Aceste produse sunt etichetate care pot beneficia și de o serie de activități de promovare cu acoperire la
interese comune. Avantajul pentru producători cu brandul „Țara mea” pentru a fi mai ușor nivel local, regional sau național.
este că li se oferă un spațiu de vânzare cu identificate de către clienți la raft.
acoperire națională, în cadrul celor peste 110 Caracteristicile ziarului:
magazine Kaufland. Totodată, prin această cc 28 de pagini, în întregime color;
Cooperativa „Țara Mea” a atins în cc 260 mm x 350 mm sau 350 mm x 520 mm;
2016 o cifră de afaceri de peste cc Tiraj: 4 milioane copii;

Certificarea GLOBAL G.A.P.


53 millioane lei cc Acoperire națională, distribuit în mod gratuit;
iar în 2017 estimează o dublare a cc Frecvența: saptamânală, apare în fiecare sâmbătă.
În anul 2016, Kaufland a inițiat programul acestei cifre.
național care sprijină producătorii locali de Kaufland este pe deplin conștient de responsabilitatea de a
legume și fructe să obțină cea mai prestigioasă proteja mediul pe parcursul tuturor activităților și în toate inițiativele
și răspândită certificare de calitate și siguranță Sprijinim fermierii locali implementate.
alimentară din lume pentru produsele lor, „Târguri de bunătăți românești” reprezintă În spiritul responsabilității față de mediu, hârtia folosită pentru ziarul
GLOBAL G.A.P. (Good Agricultural Practices). o serie de evenimente organizate la nivel săptămânal vine de la furnizorii certificați FSC®. În plus, în 2016, până
Acest program pilot, unic în România, este național, în parcările magazinelor Kaufland. la 50% din hârtia utilizată în companie a reprezentat hârtie obținută
dezvoltat în parteneriat cu International Târgurile sunt organizate de Kaufland, care prin reciclare. Procentul de hârtie reciclată folosit pentru ziarul Kaufland
Finance Corporation (IFC), membră a World pune gratuit la dispoziție producătorilor locali, depinde de procesul de achiziție al tipografiilor cu care colaborăm. Cu
Bank Group, și o companie externă specializată indiferent dacă sunt sau nu furnizori Kaufland, toate acestea, în 2016 am reușit să creștem considerabil procentul de
în consultanță pentru obținerea certificării spațiu de vânzare și toată logistica necesară hârtie reciclată utilizat pentru tipărirea ziarului Kaufland.
GLOBAL G.A.P. pentru a aduce produsele autohtone mai
GLOBAL G.A.P. este certificarea acordată aproape de români.
unui produs, care dovedește că acesta se Eforturile noastre pentru susținerea HÂRTIE UTILIZATĂ 2015 2016
aliniază celor mai înalte standarde de calitate producătorilor români vor continua. În VOLUM (tone) VOLUM (tone)
și siguranță alimentară din lume. Această parteneriat cu Ministerul Agriculturii și hârtie pentru print 45 gr/mp 19.748,41 20.156,22
recunoaștere va permite fermierilor români Dezvoltării Rurale, Kaufland își propune ca, în
înscriși în program să își exporte produsele hârtie pentru print 60 gr/mp 415,19 524,67
anii următori, mai mult de 50% din carnea de
oriunde în lume. porc comercializată în hypermarketurile sale să hârtie pentru print 52 gr/mp 0 279,49
Pentru a încuraja agricultura locală, Kaufland fie furnizată de către fermierii români. hârtie pentru print 56 gr/mp 1.095,05 1.593,58
va sprijini financiar 15 fermieri, care îndeplinesc
criteriile de eligibilitate, să obțină această Total 21.259,46 22.553,96
certificare, acoperind toate costurile necesare.
Procesul de certificare se va desfășura pe EMISII GAZE CU EFECT DE SERĂ
parcursul anului 2017, în cinci etape, constând (tone CO2 EQ) 2016
în: sesiuni de training, teste de sol și apă, planuri Transport 241
de acțiune personalizate, implementare și
evaluare. Livrare 518

74 • GRI 102-9 • GRI 103-2 • GRI 413-1 • GRI 413-2 • 75


7

mai mult decât


sprijin la nevoie
Comunitatea
noastră
Încercăm mereu să le oferim clienților o experiență care
merge mai departe de cumpărături și de dezvoltarea
unor obiceiuri noi. Dincolo de activitățile comerciale pe
care le desfășurăm și de implicarea în activități care
încurajează un stil de viață sănătos, am susținut mereu
ideea că o afacere de succes nu aduce valoare doar
acționarilor săi, ci, în același timp, contribuie pozitiv
la dezvoltarea comunităților în care operează. De-a
lungul anilor, am contribuit la dezvoltarea comunităților
gazdă, prin programele noastre de CSR - o componentă
esențială a strategiei de business. Pe lângă numeroase
proiecte venite în sprijinul educației, am implementat
și susținut o serie de programe și evenimente culturale,
sportive, de protecție a mediului înconjurător și în
domeniul sănătății.

76 • GRI 413-1 • GRI 416-1 • 77


Inițiative

Impactul pe care l-au avut


proiectele noastre în educație
Investițiile totale totale în unitățile de învățământ câștigătoare au fost în
valoare de
peste 10.450.000 Lei  împărțite astfel: ,
SOCIAL
Big Build SĂNĂTATE
Kaufland România este partenerul strategic Centrul de îngijire paliativă 103 de școli finanțate 100 de școli finanțate
al organizației Habitat for Humanity, în cadrul cu 9.540.000 Lei cu 912.660 Lei
Kaufland și Hospice Casa Speranței au
proiectului Big Build, care are ca obiectiv să în cadrul TOP în cadrul TOP
inaugurat, în anul 2016, secția de pediatrie cu
ofere oamenilor aflați în situații dificile șansa FRUNTAȘI HĂRNICUȚI
servicii integrate în cadrul Centrului de îngrijire
de a avea o locuință decentă. În 2015, Kaufland
paliativă din București.
a participat la ridicarea a 8 case în Ploiești,
pentru familii care aveau nevoie urgentă de Kaufland a acoperit 75% din suma necesară
o locuință. În 2016, Kaufland s-a angajat să pentru realizarea acestuia. Costurile proiectului Cele mai multe unități de învățământ câștigătoare au investit
contribuie în același mod la ridicarea a 40 de se ridică la aproximativ 610.000 euro pe în echipamente electronice fie cu scopul de a moderniza anumite
case pentru familii nevoiașe din județul Bacău. o perioadă de doi ani. Aripa „Kaufland”, laboratoare sau săli de clasă, fie pentru a dota laboratoare nou create.
Construcția va începe în octombrie 2017. constă într-un salon cu 8 paturi, un centru Alte tipuri de investiții realizate de o parte a unităților de învățământ
de zi, o cameră pentru consultații, o cameră au fost renovarea sau modernizarea unor clădiri, săli sau alte spații
de stimulare multisenzorială, o cameră de anexe și achiziția de mobilier pentru sălile de clasă, laboratoare sau alte
explorare a funcționalității și o cameră pentru tipuri de cabinete școlare. De asemenea, o mare parte dintre unitățile
kinetoterapie. Beneficiarii centrului nu vor fi de învățământ căștigătoare în competiția Olimpiadele K au învestit
doar copiii, ci și familiile acestora care vor primi în achiziția unor obiecte de inventar, cel mai frecvent, printre acestea
consiliere emoțională și sprijin social. numărându-se diverse tipuri de materiale didactice (hărți, planșe, mulaje
etc.) și materiale sportive (mingi, saltele, conuri, echpamente sportive).

EDUCAȚIE
101.824 1.190 45.490
OlimpiadeleK – Viitorul stă în educație Număr total de Unități de Elevi implicați
OlimpiadeleK este un program de responsabilitate socială sponsorizat beneficiari ai învățământ active
de Kaufland România și implementat în parteneriat cu Școala de Valori și proiectului
Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Ştiinţifice. Programul a oferit
şansa unităţilor de învăţământ din România de a dezvolta un mediu fertil
şi propice formării următoarelor generaţii de elevi.
Unităţile de învăţământ de stat au fost invitate să formeze echipe de
52.603 3.142 589
Părinți Profesori Personal
elevi şi profesori, să se înscrie pe platforma online www.olimpiadelek.ro,
auxiliar
iar apoi să desfăşoare diferite activităţi creative cu impact educațional,
urmând ca acestea să fie evaluate pentru desemnarea câștigătorilor.

78 • GRI 413-1 • • GRI 413-1 • 79


NUMĂR DE PARTICIPANȚI,
Schimbări în educație BENEFICIARI, VOLUNTARI
În aproape toate unitățile de învățământ (96,3%) s-a continuat
desfășurarea de activități educaționale non-formale după finalizarea
competiției Olimpiadele K. În cazul celor mai multe unități de ACTIVITĂȚI
învățământ, aceste tipuri de activități se desfășoară de câteva ori pe PENTRU
ACTIVITĂȚI ACTIVITĂȚI ACTIVITĂȚI ACTIVITĂȚI
lună. PROTECȚIA
CULTURALE EDUCAȚIONALE SOCIALE SPORTIVE
MEDIULUI
Schimbări în comunitate ÎNCONJURĂTOR

91,3% dintre instituțile de învățământ consideră că proiectele Peste 200.000


Burse pentru
Peste 410.000
Campanii de
Peste 47.000
Sisteme de
Peste 24.000
KIturi de prim
Peste 110.000
Promovare
implementate au influențat comunitatea locală. Cum? Prin:
tineri artiști conștientizare a sănătate ajutor. activități
fără posibilități nevoii de a adopta îmbunătățite. sportive.
Incluziune
materiale. un comportament
cc Dezvoltarea unor parteneriate cu diferite instituții după finalizarea Burse școlare socială. Încurajarea
sustenabil și de a
competiției Olimpiadele K (primării, poliție, companii de salubritate, Evenimente lunare pentru elevi mersului pe
promova astfel de Hrană
biserici etc.); culturale pentru fără posibilități bicicletă.
practici în rândul sănătoasă
Atragerea unui număr mai mare de elevi în unitatea de învățământ copiii din materiale din
cc companiilor și pentru toți copiii Exerciții în aer
datorită mediatizării activităților desfășurate și a dotărilor noi realizate zonele rurale județul Bacău,
instituțiilor publice. din România. liber.
prin intermediul sumei de bani primită ca premiu la finalul competiției; din apropierea pentru a preveni
Clujului. abandonul școlar. Ajutor pentru Sport.
cc Îmbunătățirea condițiilor din cadrul instituției de învățământ, ajutând victimele Evenimente
în acest mod la menținerea sănătății elevilor care învață în cadrul Concerte Dezvoltare
violenței caritabile.
acesteia; caritabile pentru personală pentru
domestice.
copiii cu autism. tineri cu rezultate
cc Îmbunătățirea relației cu autoritățile locale; deosebite la Oportunități
cc Sporirea calității actului educațional; învățătură și egale pentru
cc Punerea la dispoziție a noilor săli sau terenuri de sport autorităților implicare socială grupurile
locale și altor tineri care nu studiază în cadrul unității de învățământ excepțională. defavorizate.
câștigătoare; Programe Promovarea
cc Îmbunătățirea relației dintre copil și propria familie; educaționale donării de
privind alimentația sânge.
cc Creșterea gradului de motivație, curiozitate și entuziasm al elevilor
sănătoasă,
și cadrelor didactice care predau în cadrul unităților de învățământ
promovarea
câștigătoare.
sportului, educație
sexuală în mediul
Activități desfășurate în rural și urban.
cadrul proiectului Egalitate de șanse.
În cadrul proiectului au fost realizate

57.474 de activități, din care:

cc 5.684 ore de instruire în prim- cc 209.700 m2 ecologizați


ajutor cc 37.960 kg de deșeuri adunate Kaufland România promovează dezvoltarea personală, pe mai multe
cc 5.304 de competiții sportive cc 3.522 de puieți plantați căi. Astfel, angajații care se implică în activități de responsabilitate
desfășurate socială primesc până la 2 zile de concediu de odihnă în plus. În 2016, 60
cc 1.272 de coșuri de reciclare de persoane din cadrul companiei au participat la acțiunile noastre de
cc 5.114 ore de dans și muzică selectivă voluntariat.
cc 21.440 de costume cc 3.395 de căsuțe din bricolaj
vestimentare create construite etc. Mai multe informații despre proiectele de CSR ale Kaufland România
puteți găsi în Raportul anual de investiții în comunitate 2016, disponibil pe
www.kaufland.ro.

80 • GRI 413-1 • • GRI 413-1 • 81


MEDIUL
OBIECTIVE ȚINTE PENTRU 2017
ÎNCONJURĂTOR

8
Zone verzi Reducerea impactului Amenajarea unor spații verzi pe acoperișul
de mediu. magazinelor și în parcările noastre. Ținta noastră
este să construim astfel de spații în incinta a 9
magazine Kaufland.
Emisii Donarea de mașini Să donăm alte 5 mașini electrice către
electrice. organizațiile non-profit partenere.
Deșeuri Reducerea cantității de Implementarea unui program pilot de
deșeuri. colectare selectivă a deșeurilor pentru birourile
administrative din strada Tunari.

Țintele noastre
Să comunicăm mai mult și mai activ despre
posibilitățile pe care Kaufland le pune la
dispoziția clienților pentru colectarea selectivă a
deșeurilor.

pentru 2017
Reducerea risipei de Să îmbunătățim procesele interne de gestionare
hrană. a inventarului produselor.
Să dezvoltăm un proiect amplu de investiții în
comunitate, care să ne permită reducerea risipei
alimente.
Educație pentru Creșterea gradului Să derulăm sesiuni informative adresate
mediul înconjurător de conștinetizare a angajaților cu privire la practicile noastre de
angajaților cu privire sustenabilitate.
la impactul pe care
activiatea companiei
îl are și la schimbările
climatice.
Parteneriate Participarea la inițiative Să întărim parteneriatele existente cu
care conservă resursele organizațiile locale și internaționale pentru a
naturale. putea oferi cât mai multe produse sustenabile.
Să dezvoltăm de investiții în comunitate, care să
contribuie la conservarea resurselor naturale.

Managementul Reciclare. Recuperarea materialelor de marketing


resurselor distribuite către clienții nostril (participation in
Recicleta program).
Reducerea consumului Creșterea numărului de furnizori locali pentru a
de resurse. reduce costurile cu transportul aferente livrărilor
internaținonale și optimizarea timpului de
livrare.
Reducerea Înlocuirea unor Înlocuirea sistemului de iluminat în 10
consumului de tehnologii existente. magazine și utilizarea tehnologiei LED, în toate
energie magazinele noi/ birouri.

82 • GRI 102-15 • GRI 103-2 • 83


Despre raport
ANGAJAȚII ȘI
OBIECTIVE ȚINTE PENTRU 2017
LOCUL DE MUNCĂ
Voluntariat Creșterea numărului Cel puțin 120 de angajați să se implice în mod
de voluntari din rândul voluntar în acțiunile de CSR ale companiei.
angajaților companiei.
Comunicarea raportului Creșterea gradului de 100% din angajați să fie informați de coordonatorul
și strategiei de CSR conștientizare în rândul direct cu privire la lansarea raportului de
angajaților cu privire sustenabilitate a rolului acestuia pentru companie,
la activitățile de CSR și pe termen mediu și lung.
rezultatele acestora.
Beneficii Mai multe beneficii Dezvoltarea unor noi parteneriate cu organizații
pentru angajați. care să ne permită să oferim mai multe beneficii Kaufland se mândrește cu transparența ECHIPA EDITORIALĂ
angajaților companiei. procesului de raportare și cu angajamentul de
Procesul de raportare a fost unul complex și
Scheme de instruire. Actualizarea programelor de instruire în conformitate a implementa practici de business responsabile.
de lungă durată și a angrenat, pe tot parcursul
cu nevoile angajaților și ale companiei. Primul nostru raport de sustenabilitate are rolul
său, reprezentanți ai fiecărui departament din
Sănătatea și Garantarea unui mediu Reducerea numărului de accidente și zile de concediu de a fundamenta acest angajament, fiind în
companie, cărora le mulțumim.
Securitatea în muncă de lucru sigur, fără riscuri. de odihnă. același timp și promisiunea pe care o facem
pentru o dezvoltare sustenabilă. Moderatorii procesului:
Valer Hancaș
PRINICIPII DE RAPORTARE Loredana Samoilă
CLIENȚI OBIECTIVE ȚINTE PENTRU 2017 Anna-Katharina Scheidereiter
Acest raport a fost dezvoltat în conformitate
cu metodologia descrisă de standardele GRI: CONSULTANȚĂ
Comunicarea Îmbunătățirea procesului Repetarea procesului de materialitate cu
cu stakeholderii de materialitate. stakeholderii externi, dedicat pentru fiecare
opțiunea Core.
Pregătirea Raportului de sustenabilitate
noștri (Stakeholder categorie de stakeholderi.
CONȚINUTUL RAPORTULUI Kaufland 2016 s-a desfășurat cu sprijinul și
engagement)
îndrumarea științifică a The CSR Agency.
Lanțul de aprovizionare Susținerea producătorilor Continuarea programului de certificare a furnizorilor Pentru a determina structura și conținutul
locali. locali, după standardele GLOBAL G.A.P. (pag. 89). raportului, beneficiind de sprijinul unui partener CONTACT
Promovarea fermierilor Furnizarea unor spații mai mari pentru expunerea și
extern, am desfășurat un proces complex de
consultare a stakeholderilor. Acest lucru ne-a Pentru mai multe informații legate de acest
locali. vânzarea produselor românești, în cadrul programului raport, comentarii, sugestii și alte întrebări cu
“Târguri de bunătăți românești” (pag. 89). Creșterea dezvăluit care sunt, în opinia lor, cele mai
numărului de beneficiari și organizarea a cel puțini 15 importante arii în care compania ar trebui să privire la abordarea noastră privind principiile
evenimente de acest gen în 2017. se implice. Scopul nostru a fost să furnizăm sustenabilității, ne puteți contacta la:
o imagine de ansamblu asupra sectoarelor LOREDANA MARILENA SAMOILĂ
Produse sustenabile și Să oferim clienților Menținerea, dezvoltarea și extinderea gamei de
sigure/ care nu prezintă produse sustenabile și produse care folosesc materii prime din surse în care investim sustenabil și care vizează Str. Barbu Văcărescu Nr. 120-144
riscuri sigure. sustenabile (ex. cacao). comunitatea/ societatea, mediul înconjurător, RO-020284 Bucureşti - Sector 2
Conștientizare Mai mulți clienți informați. Dezvoltarea unei noi campanii de informare și
lanțul de aprovizionare, clienții și angajații
loredana-marilena.samoila@kaufland.ro
conștientizare, pentru promovarea unui stil de viață companiei. Raportul acoperă toate aspectele
cheie și importante din aceste arii, urmărind +40 372 090 176
sănătos în rândul clienților.
riscurile, oportunitățile și strategia pentru viitor. www.kaufland.ro
Totodată, prezintă angajamentele pe care
ni le-am asumat, practicile și principiile care SEDIUL CENTRAL
COMUNITATEA OBIECTIVE ȚINTE PENTRU 2017 fundamentează deciziile luate și rezultatele Str. Barbu Văcărescu Nr. 120-144
obținute.
Activități sociale Maximizarea impactului Reorganizarea procesului de selecție a evenimentelor RO-020284 Bucureşti - Sector 2
pe care îl avem prin sociale (educaționale , culturale, sportive, de mediu) Raportul conține date colectate la nivelul
acțiunile sociale în care ne implicăm, pe baza rezultatelor procesului întregii companii: magazinele noastre
desfășurate. de materialitate. (împărțite în trei regiuni), cele două centre
Comunicarea Comunicarea mai Dezvoltarea unui raport care să prezinte toate logistice și birourile administrative, și acoperă
amplă a programelor de proiectele de responsabilitate socială în care anul financiar 2016 (01.03.2016 – 28.02.2017).
implicare socială. compania s-a implicat. În anumite cazuri, pentru a oferi o imagine
Inițiative sociale Măsurarea impactului Implementarea unor metode de măsurare a completă a activităților noastre, am inclus și
social al inițiativelor impactului social. informații referitoare la anul financiar 2015
dezvoltate de companie. (01.03.2015 – 29.02.2016)
Experiența la locul de Susținerea ocupării forței Continuarea și extinderea programului „Raftul cu
muncă de muncă. experiențe”.

84 • GRI 102-15 • GRI 103-2 • • GRI 102-3 • GRI 102-50 • GRI 102-52 • GRI 102-53 • GRI 102-54 • 85
Declarație de Verificare Limitări cc Declarațiile legate de performanța de
sustenabilitate selectate pentru verificare, sunt
materiale, compania va trebui să se concentreze pe
dezvoltarea și implementarea unor politici, strategii

Independentă documente de referință, anunțuri, metodologii de


calcul;
3. Interviuri online și telefonice cu reprezentanții
Corectitudinea informațiilor și datelor raportate este supusă
unor incertitudini, având în vedere metodele disponibile
pentru determinarea, calcularea sau estimarea informațiilor
corecte și exacte.
cc Declarațiile privind indicatorii cheie de performanță,
așa cum apar ele în raport, respectă principiul
și planuri în concordanță cu prioritățile relevate de
stakeholderi și cu așteptările organizaționale.

care stau la baza acestora. Este important ca rezultatele și Din punctul nostru de vedere, indicatorii incluși în
KAUFLAND și The CSR Agency, pentru a înțelege materialității. Raportul de Sustenabilitate 2016, au fost prezentați
și revizui procesul de raportare, în conformitate cu concluziile noastre, să fie analizate în acest context:
cc Prezentarea datelor și informațiilor a fost făcută în conformitate cu criteriile de raportare definite de
255 standardul AA1000 APS și indicatorii (disclosures) din cc Procesul de verificare nu se aplică asupra declarațiilor într-un mod corect. Există sau sunt în curs de standardele GRI, îndeplinind cerințele pentru opțiunea
standardele GRI; făcute de KAUFLAND, care reprezintă opinii, credințe, dezvoltare politici care acoperă temele materiale și de conformitate Core.
Introducere cc Corectitudinea și exactitatea informațiilor
raportate, selectând informațiile referitoare la:
4. Analiza unor raportări externe din media, ce au aspirații sau intenții viitoare; care respectă standardele și practicile existente la
SUSTENTARE CONSULTADORIA DE • Politica de achiziții
avut legătură cu organizația KAUFLAND, pentru cc Procesul de colectare a probelor nu a avut aceleași nivel internațional. Recomandări
a identifica temele de sustenabilitate relevante în dimensiuni ca în cazul unui proces de verificare nivel
SUSTENTABILIDADE (SUSTENTARE) a fost Recomandările următoare au fost definite pentru a
contractată de Kaufland România S.C.S. (KAUFLAND) • Anticorupție perioada de raportare; rezonabil, de aceea nivelul de verificare a fost unul Constatări îmbunătății calitatea viitoarelor procese de raportare
• Energie 5. Analiza abordării KAUFLAND cu privire la procesul de minim;
în vederea desfășurării unui proces de verificare Pe baza obiectivului care a stat la baza acestui proces a performanței în domeniul sustenabilității:
independentă (ca terță parte) a conținutului Raportului • Efluenți și deșeuri implicare a stakeholderilor și rezultate recente; cc Cu excepția interviurilor desfășurate cu reprezentanții de verificare, prezentăm mai jos concluziile noastre.
de sustenabilitate realizat pentru activitatea din anul KAUFLAND și The CSR Agency, procesul de verificare 1. KAUFLAND să continue investițiile în procese
• Securitate și sănătate în muncă 6. Evaluarea faptului că dovezile și datele analizate formale și sistematice de colectare a feedback-
financiar 2016 (01.03.2016 – 28.02.2017). nu a implicat alți stakeholderi; Principiile AA1000 AccountAbility:
• Diversitate și egalitate de șanse sunt suficiente pentru a susține concluziile noastre și ului de la stakeholderi și să își actualizeze astfel
afirmațiile KAUFLAND. cc Procesul de verificare a inclus interviuri, comunicare cc Principiul Incluziunii prioritățile de business.
• Drepturile omului
Independență și imparțialitate online și revizuirea documentelor selectate; nu au fost KAUFLAND a dezvoltat o serie de instrumente 2. KAUFLAND să continue să desfășoare procese
• Comunități locale efectuate vizite la sediul KAUFLAND sau alte birouri ale
SUSTENARE nu a luat parte sub nicio formă la și mecanisme de implicare, care în prezent sunt de evaluare a materialității atât în intern cât și în
• Sănătatea și siguranța clienților În cadrul eșantionării, au fost selectați pentru analiză companiei; utilizate de companie pentru a facilita și consolida
pregătirea și redactarea Raportului și nici nu a fost următorii indicatori GRI: extern, pentru a surprinde tendințele, riscurile și
contractată pentru alte activități care ne-ar putea • Promovarea și etichetarea produselor angajamentul față de părțile interesate interne și oportunitățile ce apar, dar și pentru a-și actualiza și
afecta independența. Raportul a fost pregătit în • Confidențialitatea datelor cu caracter personal 1. Ponderea cheltuielilor cu furnizorii locali (204-1) Observații Cheie externe. Compania dezvoltă și aplică în prezent într-un îmbunătăți strategia de sustenabilitate.
totalitate de echipa de management a Kaufland 2. Comunicarea și instruirea în domeniul politicilor și mod sistematic, un mecanism de colectare de date
cc Aplicarea principiilor standardelor GRI (Global Pe baza analizei Raportului de sustenabilitate și a proceselor 3. KAUFLAND să se asigure că o atenție adecvată
România, care este responsabilă în totalitate pentru procedurilor anticorupție (205-2) cu privire la o serie de indicatori de sustenabilitate
Reporting Initiative) pentru colectarea și compararea informațiilor raportate, este acordată tuturor temelor materiale identificate
colectarea și prezentarea informațiilor. Pregătirea și totodată părerile stakeholderilor interni și externi.
3. Acțiuni în justiție pentru comportament concluzionăm următoarele: și că mecanismele interne de gestionare și
și redactarea raportului s-au desfășurat sub atenta Pentru a sprijini relația cu aceștia, exista în vigoare
îndrumare și cu suportul științific al The CSR Agency.
Rezumatul Procesului de anticoncurențial și practici antitrust și de monopol cc În februarie 2017, în cadrul companiei a fost înființată o și mecanisme și instrumente suplimentare pentru comunicare sunt actualizate în mod satisfăcător,
pentru a răspunde cerințelor tot mai mari de
SUSTENARE nu a fost implicată în pregătirea Verificare 4. Consumul de energie în cadrul organizației (302-5) echipă de sustenabilitate. Toți membrii echipei au fost comunicarea cu stakeholderii. Pentru a demonstra
transparență, venite din partea stakeholderilor.
instruiți asupra prevederilor și procesului de raportare aceste aspecte, ne-au fost furnizate exemple extensive
rapoartelor interne sau în colectarea informațiilor Procesul s-a desfășurat în conformitate cu standardul 5. Reducerea consumului de energie (302-4)
conform standardelor GRI, pentru a asigura astfel privind tipul de relație pe care organizația îl are cu 4. KAUFLAND să continue să sprijine rolul comitetului
incluse în raport, cu excepția acestei declarații de AA1000AS (2008), criteriile pentru tipul 2 de verificare. 6. Deșeurile rezultate în urma activității companiei, calitatea bună a procesului de raportare și corectitudine fiecare grup de stakeholderi și modul în care acestea de CSR și să investească în politici, strategii și
verificare. Astfel, SUSTENARE rămâne un furnizor Ca parte din acest proces, prezentăm constatările și în funcție de tipul acestora și metoda de eliminare datelor raportate. Acest mecanism permite gestionarea evoluează. planuri care să garanteze calibrarea intereselor
independent, care nu a influențat conținutul sau concluziile noastre bazate pe cele trei principii. Pentru (306-2) internă a raportării de sustenabilitate, într-un mod stakeholderilor cu obiectivele și prioritățile
procesele ce au dus la dezvoltarea acestui raport de a verifica exactitatea și acuratețea informațiilor privind cc Principiul Materialității
7. Tipuri de vătămări, rata apariției vătămărilor, boli centralizat. De asemenea, această abordare permite organizaționale.
sustenabilitate. performanța non-financiară, am analizat sistemele, Procesul pe care organizația l-a desfășurat cuprinde
profesionale, zile pierdute în urma vătămărilor și evaluarea coerenței și consistenței informațiilor, a
SUSTENARE respectă și se conformează cu procesele și datele care stau la baza acestora. sistemelor interne de colectare și a structurii fluxului de identificarea unor riscuri și oportunități existente atât 5. KAUFLAND să continue să aplice principiile
absenteismul, numărul accidentelor de muncă fatale standardelor GRI și să ia măsuri pentru
prevederile Codului de practici și valori etice al ISSP Criteriile utilizate la evaluarea informațiilor au fost: (403-2) informații. pe plan intern cât și pe plan extern. Pașii urmăriți
– Societatea internațională a profesioniștilor din pentru identificare temelor materiale au inclus un îmbunătățirea indicatorilor temelor materiale și
cc Principiile standardului AA1000 AccountAbility 8. Numărul mediu de ore de formare profesională pe cc Structura raportului respectă standardele internaționale acolo unde este cazul să includă indicatori specifici
domeniul sustenabilității (International Society of proces de evaluare în mediul intern și unul de evaluare
(APS) 2008; an per angajat 404-1) care cer evaluarea, revizuirea și verificarea internă a industriei, așa cum sunt ei prezentați de GRI.
Sustainability Professionals), un set de standarde externă, care a implicat cele mai importante grupuri
informațiilor privind performanța. Această structură
fundamentale pentru cei ce lucrează în domeniul cc Principiile de raportare pentru definirea calității 9. Procentul angajaților care fac obiectul unor evaluări sprijină îmbunătățirea gestionării indicatorilor de
de stakeholderi pentru KAUFLAND. Toate opiniile, 6. KAUFLAND să continue extinderea dimensiunii
sustenabilității, pentru a face din aceasta o practică raportului conform standardelor GRI; regulate privind performanța și dezvoltarea carierei interesele și așteptările stakeholderilor au fost grupurilor de stakeholderi implicate în exercițiul de
sustenabilitate și asigură acuratețea și exhaustivitatea
standard. (404-3) examinate cu atenție. Informațiile incluse în raport materialitate.
cc Principiile de raportare pentru definirea datelor prezentate din domeniile social, de mediu și de
sunt structurate și prezentate într-o formulă care
conținutului raportului conform standardelor GRI. 10. Raportul între femei și bărbați în ceea ce privește guvernanță. 7. KAUFLAND să continue să investească în
permite cititorilor să obțină o imagine holistică asupra
Scopul, Tipul și Nivelul Verificării salariul de bază și remunerația (405-2)
cc Compania a desfășurat primul exercițiu oficial de performanței KAUFLAND și să utilizeze datele într-un
dezvoltarea de politici și proceduri care să adreseze
Procesul a presupus: temele materiale identificate, abordând și
Scopul și nivelul verificării pe care am desfășurat-o 11. Instruirea angajaților cu privire la politicile sau materialitate internă și externă, cu ocazia pregătirii mod semnificativ. Asocierea de informații calitative
asupra Raportului de Sustenabilitate al Kaufland
1. Revizuirea documentelor de justificare a selectării procedurile referitoare la drepturile omului (412-2) Raportului de Sustenabilitate. Structura procesului de gestionând integrat principiile sustenabilității.
și cantitative permite stakeholderilor să folosească
informațiilor și datelor cuprinse în raport și a evaluare a materialității a fost susținută cu dovezi, de
România a fost agreat împreună cu managementul 12. Operațiuni cu implicarea comunităților locale, datele pentru a lua decizii informate. Considerăm că Un raport complex cu rezultate specifice și
procesului de elaborare a raportului în conformitate aceea opinia noastră este că toate temele materiale
companiei. Ne-am planificat și desfășurat activitățile evaluarea impact și programe de dezvoltare (413-1) în pregătirea procesuli nicio temă materială nu a fost recomandări ce vizează îmbunătățirea procesului
cu prevederile standardelor GRI; Assessment of au fost incluse în raport. Procesul a fost definit clar,
de verificare astfel încât să obținem toate dovezile omisă. de raportare a performanței de sustenabilitate și
necesare care au stat la baza procesului de evaluare și
documentation and evidence that supported and 13. Evaluarea impactului produselor și serviciilor asupra în concordanță cu cele mai bune practici existente respectarea principiilor AA1000 a fost trimis către
substantiated claims made in the Report including sănătății și siguranței consumatorului (416-1) la nivel internațional. Procesul a fost implementat cc Principiul Responsivității
la fundamentarea recomandărilor. conducerea KAUFLAND.
internal policies, procedures, guidance documents, 14. Incidente de neconformare în ceea ce privește de o terță parte, ceea ce confirmă acuratețea și KAUFLAND a furnizat detalii despre modul cum
Am fost contractați pentru a realiza o verificare de Tip guidelines, reference documents, announcements, etichetarea și furnizarea de informații despre veridicitatea datelor colectate, asigurând în același timp adresează temele materiale ridicate de stakeholderi, Rita Almeida Dias
2, nivel moderat, care acoperă următoarele elemente: calculations; produse și servicii (417-2) exhaustivitatea informațiilor prezentate. în funcție de fiecare categorie. Compania prezintă în
cc Respectarea celor trei principii ale standardului 2. Evaluarea documentației și a dovezilor care au mod clar legătura dintre tema materială și abordarea Sustentare Consultadoria de Sustentabilidade
AA1000 al AccountAbility, privind incluziunea, 15. Reclamații fundamentate privind încălcări ale cc Temele materiale sunt aliniate cu principiile standardelor
susținut și fundamentat afirmațiile făcute în adoptată. Deoarece acesta este primul angajament
materialitatea și responsivitatea. confidențialității și pierderi de date cu caracter GRI privind conținutul raportului și calitatea informațiilor Lisabona, Aprilie 2018
raport, inclusiv politici și proceduri interne, ghiduri, oficial prin care KAUFLAND prioritizează temele
personal (418-1) prezentate.
86 • GRI 102-56 • • GRI 102-56 • 87
Implicarea Stakeholderilor

Indexul de Conținut GRI 102-40 Lista grupurilor de


stakeholderi
30-31

102-41 Contracte colective de 49


Acest raport a fost dezvoltat în muncă
conformitate cu metodologia descrisă de
standardele GRI: opțiunea Core. 102-42 Identificarea și 22-31
selectarea stakeholderilor
INDEXUL DE CONȚINUT GRI 102-43 Abordare proceselor de 22-31
Standard GRI Dezvăluiri (Disclosures) Numărul/numerele Omisiuni Asigurare consultare a stakeholderilor
paginii și/sau URL-ul Externă 102-44 Subiecte cheie/ 28-31
GRI 101: BAZA 2016 preocupările stakeholderilor
Informații generale Practica de Raportare
GRI 102: Profil Organizațional 102-45 Entități incluse în 18
Dezvăluiri generale 2016 situațiile financiare consolidate
102-1 Numele organizației 12
102-46 Definirea conținutului 22-27
102-2 Activități, mărci, produse 8-12, 34-38 raportului și limitele temelor
și servicii
102-47 Lista temelor materiale 24-27
102-3 Localizarea sediilor 85
centrale 102-48 Informații actualizate Nu au fost
publicate informații
102-4 Localizarea operațiunilor 9, 12 actualizate. Acesta
102-5 Acționariat și formă 17 este primul Raport
juridică de Sustenabilitate
publicat de
102-6 Piețe deservite 8, 9, 12
companie.
102-7 Dimensiunea organizației 12, 18, 44
102-49 Modificări în procesul de Nu există schimbări
102-8 Informații cu privire la 44-48 raportare în procesul de
angajați și alți lucrători raportare. Acesta
102-9 Lanțul de aprovizionare 72-74 este primul Raport
de Sustenabilitate
102-10 Modificări semnificative Nu au existat publicat de
la nivelul organizației și al schimbări companie.
lanțului de aprovizionare semnificative
102-50 Perioadă de raportare 85
102-11 Principiul precauției sau 15, 16, 34-39, 72
102-51 Data celui mai recent Acesta este
abordarea precaută
raport primul Raport de
102-12 Inițiative externe 13, 14, 37, 38, 66 Sustenabilitate
102-13 Afilieri 13 publicat de
Kaufland România.
Strategie
102-52 Ciclu de raportare 85
102-14 Declarația directorului 4, 5
general 102-53 Persoană de contact 85
pentru întrebări cu privire la
102-15 Impact, riscuri și 4, 5, 16, 28-31, 34, raport
oportunități cheie 39, 44, 61, 71, 72,
83, 84 102-54 Raportarea în 85
conformitate cu standardele
Etică și Integritate GRI
102-16 Valori, principii, 8, 17, 37-40, 52-55 102-55 Indexul de conținut GRI 88-94
standarde și norme
102-56 Verificare externă 86-94
Guvernanță
102-18 Structură de guvernanță 17
corporativă

88 • GRI 102-55 • GRI 102-56 • • GRI 102-55 • GRI 102-56 • 89


GRI 302: Energie în 2016 302-1 Consum de energie în 67, 68 
Teme materiale cadrul organizației
PRACTICI DE ACHIZIȚII 302-3 Intensitatea energiei 67
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale 22-31 302-4 Reducerea consumului de 67, 68 
Abordarea managerială în și a limitelor sale energie
2016 103-2 Abordarea managerială și 12, 71, 72, 74, 83, 302-5 Reduceri obținute 68
componentele sale 84 în consumul energetic al
103-3 Evaluarea abordării 22, 72 produselor și serviciilor
manageriale EMISII
GRI 204: Practici de 204-1 Proporția cheltuielilor cu 72, 73  GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale 22-31
achiziții în 2016 furnizorii locali Abordarea managerială în și a limitelor sale
ANTI-CORUPȚIE 2016 103-2 Abordarea managerială și 61, 83, 84
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale 15, 22-31 componentele sale
Abordarea managerială în și a limitelor sale 103-3 Evaluarea abordării 22, 68, 69
2016 103-2 Abordarea managerială și 15-17, 72, 83, 84 manageriale
componentele sale GRI 305: Emisii în 2016 305-1 Emisii directe de gaze cu 68
103-3 Evaluarea abordării 15, 16, 22 efect de seră (scopul 1)
manageriale 305-4 Intensitatea emisiilor de 68
GRI 205: Anti-corupție în 205-1 Operațiuni evaluate 16, 17, 71, 72 gaze cu efect de seră
2016 pentru identificarea riscurilor EFLUENȚI ȘI DEȘEURI
legate de corupție
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale 22-31, 61
205-2 Comunicare și formare 16  Abordarea managerială în și a limitelor sale
profesională cu privire la 2016 103-2 Abordarea managerială și 39, 61, 66, 68,
politicile și procedurile anti-
componentele sale 83, 84
corupție
103-3 Evaluarea abordării 22, 66, 68
205-3 Incidente de corupție 16
manageriale
confirmate și măsuri corective
GRI 306: 306-2 Deșeuri în funcție de tip 63, 64, 67 
COMPORTAMENT ANTICONCURENȚIAL
Efluenți și deșeuri și metodă de înlăturare
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale 15, 22-31
RELAȚII DE MUNCĂ
Abordarea managerială în și a limitelor sale
2016 GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale 22-31
103-2 Abordarea managerială și 15-17, 83, 84
Abordarea managerială în și a limitelor sale
componentele sale
2016 103-2 Abordarea managerială și 83, 84
103-3 Evaluarea abordării 15, 16, 22
componentele sale
manageriale
 103-3 Evaluarea abordării 22
GRI 206: Comportament 206-1 Măsuri legale cu privire la 16
manageriale
anti-concurențial în 206 comportamentul
anticoncurențial, antitrust și GRI 402: Relații de muncă 402-1 Perioada minimă 50
monopol în 2016 de înștiințare cu privire la
modificările operaționale
ENERGIE
SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
GRI 103: 103-1 Explicarea temei materiale 22-31, 34
Abordarea managerială în și a limitelor sale GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale 22-31, 49
2016 managerială în 2016 și a limitelor sale
103-2 Abordarea managerială și 61, 83, 84
componentele sale 103-2 Abordarea managerială și 43, 44, 49, 52-
componentele sale 55, 83, 84
103-3 Evaluarea abordării 22
manageriale 103-3 Evaluarea abordării 22, 44
manageriale

90 • GRI 102-55 • GRI 102-56 • • GRI 102-55 • GRI 102-56 • 91


GRI 403: Sănătatea și 403-1 Reprezentarea angajaților, 58, 59 GRI 412: Evaluarea 412-1 Operațiuni care au 16, 17, 72
securitatea în muncă în în comitete SSM mixte respectării drepturilor fost verificate cu privire la
2016 (management-angajați) omului în 2016 respectarea drepturilor omului
403-2 Tipuri de accidente 59  sau care au fost evaluate din
de muncă, boli ocupaționale, punct de vedere al impactului
zile de concediu medical și 412-2 Instruirea angajaților cu 16 
absenteism și număr de decese privire la politici sau proceduri
cauzate de accidentele la locul
legate de respectarea
muncă
drepturilor omului
403-4 Subiecte legate de 58
sănătatea și securitatea în 412-3 Acorduri de investiții și 17
muncă, reglementate prin contracte importante, care
acorduri oficiale, încheiate cu includ clauze privitoare la
sindicatele respectarea drepturilor omului și
care au fost selectate astfel
FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
COMUNITĂȚI LOCALE
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale 22-31, 56
managerială în 2016 și a limitelor sale GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale 22-31
managerială în 2016 și a limitelor sale
103-2 Abordarea managerială și 44, 49, 54, 56,
componentele sale 57, 83, 84 103-2 Abordarea managerială și 15, 83, 84
componentele sale
103-3 Evaluarea abordării 22, 44, 54, 56
manageriale 103-3 Evaluarea abordării 22
GRI 404: Formare și 404-1 Număr mediu de ore de 16, 44, 56  manageriale
dezvoltare profesională în formare pe an, per angajat GRI 413: Local 413-1 Operațiuni care au 72-74, 77-81 
2016 404-2 Programe pentru 16, 56, 57 Communities 2016 implicat comunitățile locale,
îmbunătățirea competențelor evaluări ale impactului avut și
profesionale în randul angajților programe de dezvoltare
și programe de asistență în 413-2 Operațiuni cu impact 12, 72-74
cazul schimbării poziției în negativ, efectiv sau potențial,
companie
asupra comunităților locale
404-3 Procentajul angajaților 56
SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA CONSUMATORULUI
care sunt evaluați regulat și care
primesc consiliere de dezvoltare GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale 22-31
profesională managerială în 2016 și a limitelor sale
DIVERSITATE ȘI EGALITATE DE ȘANSE 103-2 Abordarea managerială și 15, 83, 84
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale 22-31, 44, 56 componentele sale
managerială în 2016 și a limitelor sale 103-3 Evaluarea abordării 16, 22
103-2 Abordarea managerială și 12, 44, 49, 52, manageriale
componentele sale 54, 56, 57, 83, GRI 416: Siguranța și 416-1 Evaluarea impactului 36-39, 72, 77 
84 sănătatea consumatorului pe care produsele îl au
103-3 Evaluarea abordării 22, 44, 49, 52, în 2016 asupra sănătății și siguranței
manageriale 54, 56 consumatorului în funcție de
fiecare categorie
GRI 405: Diversitate și 405-1 Diversitatea echipelor de 17, 46 -49
egalitate de șanse în 2016 conducere și a 416-2 Incidente de 17
angajaților neconformare cu privire la
 impactul produselor și serviciilor
405-2 Raportul salariului de 50
bază și al remunerației dintre asupra sănătății și siguranței
bărbați și femei consumatorului

EVALUAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI PROMOVARE ȘI ETICHETARE

GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale 16, 17, 22-31 GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale 22-31
managerială în 2016 și a limitelor sale managerială în 2016 și a limitelor sale
103-2 Abordarea managerială și 12, 15-17, 54, 83, 103-2 Abordarea managerială și 37, 83, 84
componentele sale 84 componentele sale
103-3 Evaluarea abordării 16, 17, 22, 49, 54 103-3 Evaluarea abordării 16, 22
manageriale manageriale
92 • GRI 102-55 • GRI 102-56 • • GRI 102-55 • GRI 102-56 • 93
GRI 417: Promovare și 417-1 Cerințe și informații 40
etichetare în 2016 necesare pentru etichetarea
produselor și serviciilor
417-2 Incidente de 16 
neconformare cu privire la
informațiile și etichetarea
produselor și serviciilor
417-3 Incidente de 16
neconformare cu privire la
comunicarea de marketing
CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
GRI 103: Abordarea 103-1 Explicarea temei materiale 22-31
managerială în 2016 și a limitelor sale
103-2 Abordarea managerială și 83, 84
componentele sale
103-3 Evaluarea abordării 15, 16, 22
manageriale
GRI 418: 418-1 Reclamații fondate, cu 16 
Confidențialitatea datelor privire la încălcări ale clauzelor
cu caracter personal în privind confidențialitatea
2016 informațiilor clienților și la
pierderi de date ale clienților

94 • GRI 102-55 • GRI 102-56 •


2016
KAUFLAND ROMÂNIA
RAPORT DE SUSTENABILITATE