Sunteți pe pagina 1din 18

Beneficiar: Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP Str. DINU VINTILA nr. 11


Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele , Ilfov Etaj 8, camera 8, Sector 2,
Proiect nr: 26/2011 Bucuresti

Faza : PTh. – REVIZIA 1

MEMORIU TEHNIC

SPECIALITATEA: INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI

DESCRIEREA FUNCTIONALA

Documentatia prezenta trateaza instalatiile electrice de curenti tari aferente proiectului


‘’INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP‘‘, la faza PTh+DE.
Sunt abordate urmatoarele categorii de instalatii electrice :

I. Alimentarea cu energie electrica


II. Instalatii de iluminat normal si prize
III. Instalatii de iluminat de securitate
IV. Instalatii de prize pentru alimentarea sistemului
informatic
V. Instalatii de forta
VI. Tablouri electrice
VII. Instalatii pentru imbunatatirea factorului de putere
VIII. Instalatii de iluminat exterior
IX. Instalatii deprotectie contra tensiunilor accidentale de
atingere
X. Instalatii de protectie contra descarcarilor atmosferice
XI. Instalatii de protectie – NUL INFORMATIC.
XII. Exigente de calitate
INCADRAREA IN NORME.

Proiectul este intocmit in conformitate cu legislatia romana privind continutul, normativele


si standardele de referinta fiind aliniate la cele europene.
Au fost respectate urmatoarele normative si standarde:

NP-I7-2011 Normativ pentru proiectarea si executarea


instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1.000V.c.a.
si 1.500 V.c.c. ;

NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea


sistemelor de iluminat artificial din cladiri ;

NP-062 - 02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat


rutier si pietonal;

NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor


de cabluri electrice ;

PE 155-1992 Normativ pentru proiectarea si executarea


bransametelor electrice pentru cladiri civile ;

Norme tehnice orivind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare


civila in subsolul constructiilor noi.

Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii ;

Legea nr. 319/2007 Privind securitatea si sanatatea muncii si normele


metodologice de aplicare ;

Legea nr.307/2006 Privind apararea impotriva incendiilor ;

Legea 608/01 Privind evaluarea conformitatii produselor ;

P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor ;

Legea 235/1996 completata si modificata cu legea 358/2002, cu legea


486/2006 si 474/2006

Instructiuni proprii interne pentru securitatea si sanatatea muncii pentru


transportul si distributia energiei electrice conform deciziei Electrica nr.
222/2007 ;

Ordin MI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare


împotriva incendiilor;

Ordin MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a


scenariilor de securitate la incendiu ;

C 300/94 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata


executarii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora ;

C 56/2003 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de


constructii si a instalatiilor aferente ;

HGR 264/1999 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii


si instalatii electrice aferente acestora ;

IEC 947/1 Aparataj de joasa tensiune ;

IEC 446 Identificarea conductoarelor prin culori sau repere


numerice ;

IEC 439 –I-92 Echipamente de joasa tensiune supuse incercarilor


de tip integral si partial ;

SR CEI 60364 – 4 - Instalatii electrice ale cladirilor. Partea 4 : Masuri


41 :1996 de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul
41 : Protectia impotriva socurilor electrice ;

SR CEI 60364 – 4 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4 : protectia


42 :1996 pentru asigurarea securitatii. Capitolul 42 :
Protectia impotriva efectelor termice ;

SR CEI 60364 – 4 - Instalatii electrice in constructii. Partea 4 : Masuri


473 :1997 de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolul
47 : Aplicarea masurilor de protectie pentru
asigurarea securitatii. Sectiunea 473 : Masuri de
protectie impotriva supracurentilor ;

SR EN 61140/2002 Protectia impotriva socurilor electrice. Aspecte


generale in instalatii electrice in constructii ;

SR EN 60 439.1 - Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Partea


2002 1 : Ansamblul prefabricat de aparataj de joasa
tensiune si ansamblul derivat dintr-un ansamblu
prefabricat de aparataj de joasa tensiune ;

SR 6646-1 : 1997 Iluminatul artificial. Conditii tehnice pentru


iluminatul interior si din incintele ansamblurilor de
cladiri ;

SR 6646-2 :1997 Iluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul


spatiilor de lucru ;

SR EN 60598-2- Corpuri de iluminat. Partea 2 : Conditii speciale.


1 :2001 Sectiunea 22 : Corpuri de iluminat pentru iluminatul
de sigurnta ;
STAS 6865-89 Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii
electrice fixe ;
SR EN 50086-1 : Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii
2001 electrice : Partea 1 : Reguli generale ;

SR EN 50086-2- Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii


1 :2002 electrice : Partea 2-1 :Prescriptii particulare pentru
sisteme de tuburi de protectie rigide ;

SR EN 50086-2- Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii


3 :2002 electrice. Partea 2 – 3’

SR EN ISO 14644 Norme pentru camere si medii controlate


1-5
STAS 10413/1 Unelte electrice portabile. Conditii tehnice generale
si montare ;

STAS 14644 / 1-4 Proiectarea instalatiilor electrice pentru camere


curate si medii controlate asociate

Prescriptii particulare pentru sisteme de tuburi de protectie flexibile:

SR EN Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod


60529 :1995 IP) ;

SR EN 60947- Aparataj de joasa tensiune. Partea 1 : Reguli


1 :2001 generale ;

SR EN 60947- Aparataj de joasa tensiune. Partea 2 :


2 :2001 Intrerupatoare automate ;

SR EN 60947- Aparataj de joasa tensiune. Partea 3 :


3 :2001 Intrerupatoare, separatoare, intrerupatoare-
separatoare si combinatii cu fuzibile ;

IEC 61557 – 8 / ‘’Electrical safety in low ditribution systems up to


BSEN 61557-8 1000Va.c. and 1500 Vd.c.’’ Equipment for testing,
measuring or monitoring of protective measures ;

BAZA DE PROIECTARE

Baza de proiectare o constituie :


- studiul de fezabilitate
- tema beneficiarului
- tema de arhitectura
- temele pe specialitati pentru instalatii incalzire, racire, ventilatii si sanitare
I. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea din sursa de baza

Prezentul proiect trateaza alimentarea cu energie electrica a obiectivelor componente


obiectivului, de la posturile de transformare prevazute in incinta pana la tablourile electrice
generale aferente fiecarui obiectiv.
Alimentarea tablourilor electrice generale se face pe joasa tensiune, cu cablu din cupru
armat, montat subteran, la o adancime de 0,9m sub nivelul terenului sistematizat, sau cu
cablu din cupru rezistente la foc tip NHCXH 90' (respectiv NHXH 90', in functie de caz)
pentru consumatorii cu rol de siguranta la foc (ex: hidrofor incendiu exterior).
Din tablourile generale se alimenteaza consumatorii electrici proprii fiecarei cladiri.
Distributia electrica in fiecare cladire precum si alimentarea tablourilor generale din
posturile de transformare se va face in schema TN-S, unde nulul de protectie al fiecarui
circuit, coloane este diferentiat de nulul de lucru pana la postul trafo respectiv.

Masura energiei active si reactive se va face pe medie tensiune prin intermediul unor
contori electronici adecvati, montati in posturile de transformare, care vor fi posturi de
abonat.

La solicitarea beneficiarului se vor monta contori si pe tablourile electrice generale


aferente fiecarei cladiri din cadrul obiectivului.

Bilant energetic :

Cladire birouri
Pi=1198,3 kW
cs = 0,7
Pa=900,2 kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.

Cladire casa oaspeti


Pi=776,54 kW
cs = 0,7
Pa=543 kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.

Casa Poarta
Pi=10 kW
cs=0,8
Pa=8 kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.

Statie Epurare
Pi=10kW
cs=0,8
Pa=8kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.
Incendiu Exterior
Pi=55 kW
cs=0,9
Pa=50 kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.

Iluminat exterior
Pi=22,95 kW
cs = 0,85
Pa=19 kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.

Cladire Laser
Pi=4395,3kW
cs=0,7
Pa=3076,7kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.

Cladire Laboratoare
Pi=809kW
Pa=647W
Pmax.sim.abs. = 595,24kW
cosφ = 0,92
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.

Cladire Gamma
TGD1 Gamma
Pi=1820kW
cs=0,7
Pa=1547W
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.

TGD2 Gamma
Pi=3199kW
cs=0,7
Pa=2588W/ Pmax sim abs =1811kW
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.

Statie pompe de caldura


Pi=220kW
cs=0,9
Pa=198W
f = 50 Hz
U = 3x400/230V.
TOTAL
Pi=12501,88kW
Pa=9551,08kW
Cs = 0,6
Pmax.sim.abs.= 5730,61kW – din care ~ 3600kW reprezinta consumul tehnologic cerut
prin tema de beneficiar

Alimentarea din surse de rezerva (proprii)

Alimentarea cu energie electrica din surse de rezerva (proprii) se va realiza prin


intermediul unor grupuri electrogene de interventie, de exterior, capsulate, insonorizate si
a unor surse neintreruptibile de tensiune (UPS-uri).
Capacitatea grupurilor electrogene si a UPS-urilor a rezultat din puterile electrice ale
consumatorilor pe care ii alimenteaza (conform temei beneficiarului) si puterile electrice
ale consumatorilor impusi prin temele celorlalalte categorii de instalatii.
Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva in cazul unei avarii pe sursa de baza,
se face prin intermediul unor inversoare automate de sursa (conform schemelor generale
de distributie).

II. INSTALATIILE DE ILUMINAT NORMAL SI PRIZE

Cladire Birouri

Avand in vedere importanta obiectivului, la alegerea corpurilor de iluminat, numarul lor si


dispunerea in spatiile respective, s-a tinut cont de necesitatea realizarii unei performante
vizuale optime in conexiune cu sarcina vizuala corespunzatoare.
Instalatia de iluminat va asigura conform standardelor internationale, urmatoarele nivele
de iluminare, masurate la inaltimea de 1 m de la nivelul pardoselii:

- Birouri : 500 – 700 lx


- Grupuri sanitare : 200 lx
- Holuri, circula\ie : 200 lx
- Spatii tehnice : 200 lx
- Scari : 200 lx
Toate valorile de mai sus corespund iluminarii cilindrice medii si iluminarii scalare de
referinta. Astfel, in spatiile de birouri au fost prevazute corpuri de iluminat fluorescente,
incastrate in plafoane false, cu 4 tuburi de 18W, dublu parabolice, 7 lamele.
Comanda iluminatului se va face local, cu intrerupatoare si comutatoare.
In salile: protocol, director general, directori su fost prevazute corpuri de iluminat
fluocompact de tip PSFL 2x26W, comandate local.
In grupurile sanitare, spatiile tehnice si oficii, au fost prevazute corpuri de iluminat
incandescente sau fluorescente, etanse, cu grad corespunzator zonelor in care se
monteaza.
Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu cabluri din
cupru nearmat, cu intarziere la propagarea focului (CYYF), pozitionate pe poduri de cable
si protejate in tuburi de protectie (PVC) pe portiunile verticale.

Se recomanda montarea corpurilor de iluminat avand temperatura de culoare 4000ºK si


culoare LF 2 x (alb superior de lux).
Toate prizele prevazute in proiect sunt cu contact de protectie,16A – 230V.
Circuitele electrice care alimenteaza prizele se vor executa tot cu caluri din cupru nearmat,
cu intarziere la propagarea focului (tip CYYF), pozitionate pe poduri de cable si protejate in
tuburi de protectie din PVC pe portiunile verticale.

Cladire Casa de Oaspeti

La proiectarea instalatiei de iluminat s-a tinut seama de destinatia incaperilor, dorintele


beneficiarului, mobilier, precum si de necesitatea realizarii unei performante vizuale optime
in conexiune cu sarcina vizuala corespunzatoare.
Toate circuitele de iluminat se vor executa cu cablu din cupru nearmat CYYF-pozat in
plafoane false sau in peretii de rigips.
Corpurile de iluminat vor avea grad de protectie corespunzator spatiilor in care se vor
monta ( conform proiectului).
Pentru instalatiile electrice de iluminat se vor folosi corpuri de iluminat cu lampi
incandescente, fluorescente, spoturi, aplice avand gradul de protectie adecvat incaperii in
care se monteaza.
Vor fi prevazute solutii pentru iluminat direct si semidirect.
Camera de cazare va avea un tablou propriu prevazut cu 3 circuite, din care se
alimenteaza :
• iluminatul
• prizele pentru veioze, TV, foen, calculator, etc.
• priza pentru plita electrica in chicineta.

Coloana tabloului camerei de cazare se racordeaza la tabloul de palier.


La iesirea/indepartarea cartelei electromagnetice aferente fiecarei camere se vor intrerupe
circuitele de lumina si de prize.
Vor ramane alimentate circuitele de prize pentru frigider racordate la tabloul electric de
nivel.
Toate prizele au fost prevazute cu contact de protectie.
In parterul cladirii de oaspeti s-a prevazut o bucatarie pentru care fost asigurata o camera
numai pentru frigidere si congelatoare.
Pentru mentinerea in functiune permanenta a frigiderelor si congelatoarelor din camera
frigidere aferenta bucatariei, a fost prevazut un tablou electric T. FRIGIDERE alimentat si
din grupul electrogen, in situatia in care apare o defectiune pe tensiunea normala.

Cladirea Sala de Mese

Toate circuitele de iluminat se vor executa cu cablu din cupru nearmat CYYF-pozat pe pat
de cabluri in plafon fals sau aparent.
Astfel in sala de mese a fost prevazut un iluminat general cu corpuri de iluminat
fluocompact in plafonul fals precum si un iluminat indirect de tip scafa. Nivelul de iluminat
realizat este de circa 300 lx.
Toate echipamentele electrice din bucatarie se vor alimenta dintr-un tablou de forta
TFBucatarie racordat direct in tabloul general TGD – Casa de Oaspeti.
Toate prizele vor fi cu contact de protectie iar amplasarea lor se va face in functie de
mobilier, respectandu-se gradul de protectie necesar.
Circuitele de prize vor fi executate cu cablu CYYF, montat pe poduri de cabluri in plafonul
fals.

Laser (L)

Avand in vedere importanta obiectivului, la alegerea corpurilor de iluminat, numarul lor si


dispunerea in spatiile respective, se va tine cont de necesitatea realizarii unei performante
vizuale optime in conexiune cu sarcina vizuala corespunzatoare.
Instalatia de iluminat va asigura conform standardelor internationale, urmatoarele nivele
de iluminare, masurate la 1m de la nivelul pardoselii:

a) camera curata de clasa 5 (zona de amplasare a echipamentelor instalatiei laser)


– 400lx
b) local in zonele unde se efectueaza testari – 500lx
c) spatii tehnice - 200 lx
d) camera comanda si control – 500lx
e) vestiare – 200lx
f) grupui sanitare – 150-200lx.

Aceste valori corespund iluminarii cilindrice si iluminarii scalare de referinta.


In camera curata de clasa 5 se va realiza un iluminat de tip direct, cu corpuri de iluminat
fluorescente, etanse, dispuse pe siruri paralele.
Tipul corpurilor de iluminat a fost ales in functie de categoria incaperii si clasa de protectie
a lor.
Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu cablu din
cupru, nearmat, cu intarziere la propagarea focului, de tip CYYF amplasat pe poduri de
cable speciale (ecranate). Se recomanda montarea corpurilor de iluminat avand
temperatura de culoare 4000K si culoare LF2x (alb superior de lux). Toate corpurile de
iluminat cu lampi fluorescente au fost prevazute cu balast electronic pentru instalatia BMS.
Comanda iluminatului se va realiza sectorizat in camera laser si local in celelalte incaperi,
cu intrerupatoare, comutatoare, comutatoare capat scara si cruce si butoane de comanda
la distanta, montate ingropat sau aparent, etanse sau neetanse, functie de incaperile in
care se vor monta.
In situatia efectuarii unui experiment se recomanda ca in urma ultimelor verificari, toate
circuitele de lumina sa fie scoase de sub tensiune.
Din tabloul electric de consumatori normali se vor alimenta si circuitele de prize cu
alimentare normala.
Circuitele de prize necesare vor fi executate cu tot cu cablu CYYF, pozat pe poduri de
cable.
Toate prizele vor fi cu contact de protectie, iar amplasarea lor se va face functie de
mobilier si de destinatia incaperii, respectandu-se gradul de protectie necesar.
Pentru zona fabrica azot a fost ales un sistem de iluminat antideflagrant, cu corpuri de
iluminat in executie Exd II CT6, cu doua surse fluorescente de 36W.
Comanda iluminatului se va realiza cu intrerupatoare bipolare 10A, 230Vca, executie Exd
II CT6 montate in afara spatiului de producere azot.
In subsolul tehnic iluminatul se va realiza cu corpuri etanse cu sursa de 60W.
Circuitele de iluminat vor fi realizate cu cabluri dn cupru nearmat, cu intarziere la
propagarea flacarii, de tip CYYF.

Sursa Gama (G) si Experimente (E)

Instalatia de iluminat va fi realizata cu urmatoarele sisteme:

a) sistem de iluminat indirect, cu proiectoare etanse, tip baterie 2x70W, IP65,


montat la inaltimea de h=4m, pe pereti nedemontabili.
- comanda iluminatului se realizeaza sectorizat de la tabloul electric
b) sistem de iluminat montat pe stalpi, sub talpa grinzii de sprijin la h=12m, alcatuit
din corpuri de iluminat etanse IP66 cu surse de iodura metalica de 250W
- comanda iluminatului se va realiza sectorizat de la tabloul electric
c) sistem de iluminat montat deasupra podului rulant.
- tipul corpurilor de iluminat este reflector etans cu sursa de SHP – T – 400W,
flux uminos 48000lm.
- comanda iluminatului se va realiza sectorizat de la tabloul electric.

Circuitele de iluminat se vor executa pentru sistemele b si c cu cablu tip CYAbY pozat
aparent pe pereti, grinzi, stalpi.
Pentru sistemul a se vor folosi cabluri din cupru ecranate, al caror acces in spatiul
experimentelor se va realiza prin golurile existente in pardoseala. La toate trecerile
cablurilor prin aceste goluri se vor monta filtre speciale pentru protectia la aparitia
impulsului electromagnetic.
In conformitate cu standardele internationale instalatiile de iluminat vor fi uniforme,
distributie directa, confort vizual si vor avea urmatoarele intensitati medii masurate la 1m
de la pardoseala, astfel:

- camera echipamente Em=500lx


- in zonele unde se efectueaza testari Em=500lx
- spatii tehnice Em=200lx.

In subsolul tehnic iluminatul se va realiza cu corpuri etanse cu sursa de 60W.


Circuitele de iluminat vor fi realizate cu cabluri din cupru, nearmat, cu intarziere la
propagarea flarii, tip CYYF protejat in tuburi PVC.
Toate prizele au fost prevazute cu contact de protectie 16A/230V, iar amplasarea lor este
in functie de mobilier, de destinatia incaperilor, de gradul de protectie mecanic necesar si
in functie de tema beneficiarului.

Camere de comanda (Laser si Gama)

Monitorizarea si comanda echipamentelor din cele doua instalatii : laser si gama, se va


face din camerele de comanda aferente.
Instalatia de iluminat va asigura conform standardelor internationale, urmatoarele nivelele
de iluminare, masurate la 1m de la nivelul pardoselii:
- camera de comanda - 500 - 700lx
In aceste camere a fost prevazut un iluminat indirect realizat cu corpuri de iluminat tip
ELBA-ODEON 2x36W.
Pentru aceste zone a fost prevazut un sistem de dimerizare, astfel incat sa se realizeze o
flexibilitate de 100% a intensitatii iluminatului.

Spatii Tehnice

In spatiile tehnice vor fi prevazute corpuri de iluminat fluorescente, etanse cu grad de


protectie corespunzator.
Comanda iluminatului se va realiza local, cu intrerupatoare, comutatoare, comutatoare
capat scara si cruce, montate ingropat sau aparent, etanse sau neetanse, functie de
incaperile in care se vor monta.
Din tabloul electric de consumatori normali se vor alimenta si circuitele de prize cu
alimentare normala.
Circuitele de prize necesare vor fi executate cu cablu CYYF, protejat in tuburi PVC.
Toate prizele au fost prevazute cu contact de protectie si protectie diferentiala de 30mA,
iar amplasarea lor se va face functie de mobilier si de destinatia incaperii, respectandu-se
gradul de protectie necesar.
Laboratoare si ateliere

In toate laboratoarele a fost prevazut un iluminat de tip direct, cu corpuri de iluminat de tip
fluorescent, etanse, IP55, indicate acolo unde sunt impuse grade de curatenie (3, 4, 5).
Fluxul luminos va fi distribuit uniform, si se va asigura un climat de confort vizual.
Instalatia de iluminat va asigura conform standardelor internationale, urmatoarele nivelele
de iluminare, masurate la 1m de la nivelul pardoselii:

- zona lucru laboratoare – 500lx


- local in zonele unde se efectueaza testari – 1500lx
- spatii tehnice - 200 lx
- coridoare – 200lx
- grupuri sanitare – 200lx

Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu cablu din
cupru, nearmat, cu intarziere la propagarea focului, de tip CYYF, montat pe pod de cabluri
in plafonul fals.
Se recomanda montarea corpurilor de iluminat avand temperatura de culoare 4000K si
culoare LF2x (alb superior de lux).
Comanda iluminatului se va realiza local, cu intrerupatoare, comutatoare, comutatoare
capat scara si cruce, butoane de comanda la distanta, montate ingropat sau aparent,
etanse sau neetanse, functie de incaperile in care se vor monta.
Din tabloul electric de consumatori normali se vor alimenta si circuitele de prize cu
alimentare normala.
Circuitele de prize necesare vor fi executate cu tot cablu CYYF, montat pe pod de cabluri.
Toate prizele au fost prevazute cu contact de protectie si protectie diferentiala de 30mA,
iar amplasarea si numarul s-a facut in de functie tema beneficiarului, de mobilier si de
destinatia incaperii, respectandu-se gradul de protectie necesar.

Camera de achizitii date

In aceasta camera sunt achizitionate datele de la cele 8 experimente.


Deoarece in aceasta camera instalatia principala este compusa din tehnica de calcul
principalele caracteristici ale corpurilor de iluminat vor fi ca indicele de redare al culorilor
sa fie mai mare de 80.
S-a proiectat un sistem de iluminat in care fluxul luminos va fi distribuit uniform
asigurandu-se astfel un confort vizual sporit.
Instalatia de iluminat asigura conform standardelor internationale, un nivel de iluminare de
500lx, masurat la 1m de la nivelul pardoselii.
Aceasta valoare corespunde iluminarii cilindrice si iluminarii scalare de referinta.
Circuitele electrice care alimenteaza corpurile de iluminat se vor executa cu cablu din
cupru, nearmat, cu intarziere la propagarea focului, de tip CYYF, protejat in tuburi PVC,
pozitionate pe pat de cabluri.
Se recomanda montarea corpurilor de iluminat avand temperatura de culoare 4000K si
culoare LF2x (alb superior de lux).
Comanda iluminatului se va realiza local, cu intrerupatoare, comutatoare, montate
ingropat.
Din tabloul electric de consumatori normali se vor alimenta si circuitele de prize cu
alimentare normala.
Circuitele de prize necesare vor fi executate tot cu cablu CYYF, protejat in tuburi PVC.
Toate prizele vor fi cu contact de protectie si protectie diferentiale de 30mA, iar
amplasarea lor se va face functie de mobilier si de destinatia incaperii, respectandu-se
gradul de protectie necesar.
Se va face obligatoriu o separare a circuitelor de forta de cele de curenti slabi. Pe traseele
verticale se va respecta o distanta de 25 cm, iar pe traseele orizontale minim 5 cm.
Se va realiza o ecranare a echipamentelor de informatica din aceste incaperi prin nulul
informatic prevazut.
Intersectia traseelor de curenti tari cu cele de curenti slabi se va face la un unghi de 90۫.
Pentru protectia impotriva supratensiunilor de origine atmosferica a echipamentelor de
informatica au fost prevazute descarcatoare de supratensiune in tablourile electrice
generale.
Repunerea in functiune a unor astfel de descarcatoare epuizate se va face numai de catre
persoane autorizate.

III. INSTALATII DE ILUMINAT DE SECURITATE

Conform Normativului NP I 7/2011, al SR EN1838 si SR1294 iluminatul de securitate se


compune din urmatoarele categorii :
a) iluminat de securitate pentru continuarea lucrului ;
b) iluminat de securitate care se compune din :
b.1) iluminat de securitate pentru interventii;
b.2) iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire ;
b.3) Iluminatul de securitate pentru circulatie;
b.4) iluminat de securitate impotriva panicii ;
b.5) iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu

a) Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului a fost prevazut in statia de pompe


pentru incendiu, dispecerate, camerele tablourilor generale, camerele dulapurilor IT, etc.
Corpurile de iluminat utilizate sunt de acelasi tip cu cele ale iluminatului normal, iar
comanda lor se face local. Ele sunt alimentate din tabloul electric de iluminat de siguranta,
respectiv din doua surse (SEN si grupul electrogen).
b.1) Iluminatul de securitate pentru interventii este prevazut in spatiile in care se monteaza
armaturi (vane, robinete si dispozitive de comanda pentru statia de incendiu).
Corpurile de iluminat vor fi de acelasi tip cu cele prevazute pentru iluminatul normal, fiind
necesar sa fie puse in functiune in timpul prevazut de NP I7/2011 (0,5 – 1,5 sec) de la
aparitia unei avarii in reteaua iluminatului normal.
b.2) Iluminatul pentru evacuarea din cladire trebuie sa asigure identificarea si folosirea in
conditii de securitate a cailor de evacuare.
Corpurile de iluminat vor fi de tip caseta luminoasa, cu doua tuburi de 8W cu baterie
uscata din care unul alimentat pe tensiune normala. Ele se vor comanda din tablourile de
siguranta.
Acestea vor fi in functiune permanent cat timp exista personal in cladire.
Iluminatul de siguranta pentru evacuare este de tipul 2. Acest iluminat se realizeaza cu
corpuri de iluminat, de tip indicator luminos, cu sursa proprie, cu 2 tuburi de 8W (de tip
PERMANENT + SIGURANTA), din care unul alimentat pe tensiune normala. Ele se vor
comanda din tablourile de siguranta.
La o avarie pe tensiunea de baza, va functiona al doilea tub pe baterie proprie timp de
minim 1 ora.
b.3) Iluminatul de securitate pentru circulatie este prevazut pe caile de circulatie din
interiorul incaperilor de productie.
Acest tip de iluminat are rolul de a completa iluminatul de evacuare, asigurand o buna
circulatie pe caile de evacuare (scari, coridoare).
Corpurile de iluminat vor fi de aceleasi tip cu cele prevazute pentru iluminatul normal, iar
comanda lor se realizeaza local.
b.4) Iluminatul de securitate impotriva panicii este prevazut in toate spatiile care au o
suprafata mai mare de 60 mp.
Corpurile de iluminat sunt de acelasi tip cu cele prevazute pentru iluminatul normal, dar
vor fi echipate cu KIT de emergenta cu autonomie de 2 ore, astfel incat la o avarie aparuta
pe iluminatul normal, acestea sa porneasca automat.
Comanda automata este dublata de comanda manuala, respectiv sunt prevazute butoane
de comanda din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii.
Scoaterea din functiune a iluminatului impotriva panicii se face dintr-un singur punct
accesibil numai personalului specializat.
b.5) Iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori are rolul de a realiza
identificarea pozitiilor hidrantilor in lipsa iluminatului normal.
Corpurile de iluminat sunt de aceleasi tip cu cele prevazute pentru iluminatul de evacuare,
vor fi amplasate deasupra hidrantului la maxim 2 m.

Toate traseele aferente sistemelor de iluminat de securitate se vor poza pe poduri de


cabluri diferite de cele prevazute pentru instalatia de forta si iluminat normal.
Circuitele de alimentare cu energie electrica pentru sistemele de securitate cu rol de
siguranta la incendiu se vor executa cu cabluri din cupru, rezistent la foc 90', tip NHXH.

IV. INSTALATII DE PRIZE PENTRU ALIMENTAREA SISTEMULUI


INFORMATIC

Toate prizele care alimenteaza echipamentele informatice se vor deosebi de celelalte fie
prin culoare (ORANGE), fie prin sitemul constructiv, adica sa fie prevazute cu blocare
mecanica.
Concentrarea circuitelor electrice care alimenteaza echipamentele de calcul se va face la
tablourile electrice specifice. Pentru o parte din aceste circuite ( se vor stabili de catre
beneficiar) au fost prevazute surse neintreruptibile de tensiune (UPS-uri).
Acest lucru permite ca in situatia unei avarii pe sursa de baza o parte a sistemului
informatic sa poata ramana alimentat prin UPS-uri timp de cca. 8 minute, cand se pot
salva datele cele mai importante.
Furnizorii de UPS-uri recomanda pentru anumite categorii, alimentarea cu cate doua
cabluri a fiecarui UPS, pentru siguranta in functionare, astfel incat la aparitia unui defect
pe un cablu, sa ramana in functiune cel de-al doilea.
Protectia suplimentara a echipamentelor aferente sistemelor informatice se realizeaza cu
ajutorul nulului informatic. In acest sens, in proiect este prevazut nulul informatic pentru
fiecare obiectiv, precum si legatura acestuia la fiecare priza de pamant artificiala, respectiv
pentru cladirea de birouri (la care se leaga si casa de oaspeti), pentru laboratoare (la care
se leaga si cladirea laser) si pentru cladirea gamma.
Prizele artificiale aferente sistemului informatic snt racordate la BEP-urile prevazute pentru
tablourile generale ale fiecarui obiectiv.

V. INSTALATII DE FORTA.

Acestea cuprind instalatiile pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor,


mentionati de catre beneficiar in temele tehnologice, precum si a consumatorilor rezultati a
fi necesari in functionarea cladirlor.
Au fost alimentate :
- echipamentele de forta Laser
- echipamente forta Gama
- echipamente forta experimente
- consumatori laboratoare
- consumatori ateliere
- pod rulant
- macara cu brat de 3m
- sisteme HVAC cu pompe de caldura
- hidrofor menajer la cladirea de birouri si casa de oaspeti
- pompe de vid
- statie pompe de caldura
- hidrofor incendiu cladire birouri
- statie pompare canalizare
- ascensoare
- statie epurare
- statie incendiu exterior
- ventilatoare de evacuare aer
- pompe ape uzate
- echipamente tehnologice bucatarie
- statii pompare bazine decorative, etc.

Alimentarea tuturor echipamentelor de forta se face tinand seama de prescriptiile


normativelor referitoare la protectiile acestora :
- supracurenti care rezulta de la un scurtcircuit
- suprasarcină
- temperaturi anormale
- pierderea sau micşorarea tensiunii de alimentare
- suprasaturatia masinilor/elementelor masinii
- defectele de punere la pamant/curenti reziduali
- secventa de faza incorecta
- supratensiuni de origine atmosferica sau datorita manevrelor de intrerupere.

Conform temei beneficiarului o parte din puterile electrice ale echipamentelor s-au
alimentat din doua surse : sursa de baza (TGD), sursa de rezerva (grupul electrogen) si
surse de tensiune neintreruptibile UPS .
Toate sistemele de ventilatie vor fi prevazute cu dispozitive auxiliare (MX) cuplate la
disjunctoare sau separatoare in vederea asigurarii unei protectii in caz de incendiu.
Alimentarea cu energie electrica a podului rulant se face din tabloul electric general TGD2
Gamma cu cablu din cupru armat, tip CYAbY, dimensionat astfel incat pierderea de
tensiune sa fie mai mica de 8%.
Suplimentar va fi prevazut un separator de siguranta montat intr-o cutie metalica pentru
deconectarea alimentarii liniei in timpul interventiilor si reviziilor ei. La acest separator va
avea acces doar personalul autorizat.
Instalatia de pod rulant va fi legata la instalatia de protectie folosind sinele caii de rulare
drept conductor de protectie si la priza de pamant (conform normei Re-Ip 30)
Circuitele de forta se vor executa din cablu de cupru nearmat sau armat, cu intarziere la
propagarea focului (CYYF, CYAbY), precum si cu cablu rezistent la foc tip NHXH.

VI. TABLOURI ELECTRICE

Toate tablourile electrice au fost proiectate corespunzator instalatiilor electrice interioare si


exterioare.
Ele vor fi echipate conform normativelor in vigoare, cu sigurante automate si protectii
diferentiale pe circuitele de iluminat si prize, cu protectii la supratensiune si scurt circuit si
cu aparate de control permanent a tensiunii si intensitatii curentului pe fiecare faza.
Tablourile electrice vor fi executate din carcase metalice sau din policarbonat si vor avea
gradul de protectie corespunzator spatiilor in care se vor amplasa.
Tablourile electrice generale vor fi prevazute si cu descarcatoare pentru protectia la
supratensiuni atmosferice.
In cazul tablourilor electrice alimentate din 2 surse nu va fi prevazuta protectie la tensiune
minima pentru a evita declansarea la functionarea AAR-urilor din amonte.
Toate comenzile si semnalizarile acestor echipamente, inclusiv starea intrerupatorului
general (conectat-deconectat-avarie) a tablourilor, vor fi transmise si monitorizate prin
BUS la sistemul de BMS al cladirii.
Aparatele de masura cu inregistrare sau citire directa se vor monta pe usa tablourilor
conform normativ PE 111/7.
Toate circuitele de intrare si iesire in tablourile de distributie vor fi etichetate clar si vizibil,
astfel incat sa fie usor de identificat pentru manevre reparatii si verificari.
Obligatoriu pe etichete vor fi metionati curentii nominali ai acestora.
Toate tablourile electrice vor fi prevazute cu dispozitive speciale – ON,OF,SD – necesare
preluarii din sistemul de management a starilor de functionare – deschis, inchis, defect
(BMS).
Toate carcasele metalice ale tablourilor electrice vor fi legate la priza de pamant prin
platbande OLZn 25x4mm, ca protectie suplimentara.

VII. INSTALATII PENTRU IMBUNATATIREA FACTORULUI DE PUTERE

Principalul factor de determinare al calitatii energiei electrice o constituie factorul de


putere, a carui valoare trebuie sa fie 0,92 (valoarea cos φ neutral).
Bateriile de condensatoare prevazute pentru tablourile electrice generale urmaresc
compensarea energiei reactive si eliminarea armonicilor de curent generate in instalatie.
Pentru compensarea energiei reactive absorbite de receptoarele inductive ale
consumatorului electric au fost prevazute baterii automate de condensatoare, in trepte de
compensare, cu pierderi in dielectric cat mai mici si cu posibilitate de actionare manuala.
Ele vor fi protejate impotriva supracurentilor prin intreruptoare automate (disjunctoare)
dupa caz. Aceste intreruptoare vor fi de tipul cu rupere in aer. Bateriile de condensatoare
vor fi prevazute cu dispozitive de descarcare automata, astfel incat dupa cel mult un minut
de la deconectarea bateriei de la retea tensiunea reziduala la bornele ei sa scada sub
42V.
La data executarii proiectului beneficiarul nu a putut indica decat un consum aproximativ
pentru echipamentele tehnologice ce vor fi instalate in spatiile Laser, Laboratoare si
Ateliere si Gamma, multe dintre acestea fiind unicat si se vor executa exclusiv pentru
institutul de cercetare. Astfel in cadrul proiectului a fost avuta in vedere o compensare a
factorului de putere de la o valoarea a cos U = 0,8 la o valoare cos U = 0,92 (neutral).
Alegerea solutiei optime pentru compensarea factorului de putere si filtrarea armonicilor se
va face in urma masurarii reale a parametrilor din retea si a consumurilor efective ale
echipamentelor in functiune.
Bateriile de condensatoare se vor monta in dulapuri speciale amplasate langa tablourile
generale de distributie.

VIII. INSTALATII DE ILUMINAT EXTERIOR

Acestea cuprind :

- Instalatii iluminat drum acces


- Instalatii iluminat incintei
- Instalatii iluminat parcare

Pentru iluminatul incintei si al drumului de acces au fost prevazuti stalpi metalici de 7m


( de la nivelul terenului sistematizat ), echipati cu corpuri de iluminat cu descarcari in
vapori de sodiu, de 250W.
Pentru iluminatul parcarii au fost prevazuti stalpi metalici de acelasi tip cu cei pentru
iluminatul drumului si al incintei.
Alimentarea instalatiilor de iluminat exterior se face din tabloul T.Il.Exterior, amplasat in
cladirea poarta, iar comanda iluminatului exterior va fi realizata fie local (din cabina
poarta), fie cu programatoare orare IHT montate in tabloul de iluminat exterior.
Programarea iluminatului exterior se poate face pe o perioada de o luna, 3 luni, 6 luni sau
un an.
Iluminatul exterior se va alimenta pe de o parte din sursa de baza (tablou joasa tensiune
PT1) si pe de alta parte din tabloul de consumatori vitali ai cladirii de birouri, care la randul
sau are dubla alimentare (PT1 si tabloul electric vitali cladire birouri).
Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva se va face cu un inversor automat de
sursa montat in tabloul Til.Exterior.

IX. INSTALATII DEPROTECTIE CONTRA TENSIUNILOR ACCIDENTALE


DE ATINGERE

Deoarece masuri de protectie trebuiesc luate in toate cazurile in care exista pericolul ca
persoanele sa intre simultan in contact cu o masa si un element conductor intre care poate
sa apara o diferenta de potential periculoasa ca urmare a unui defect, au fost prevazute
toate prizele din cadrul acestui obiectiv cu contact de protectie.

De asemenea au fost prevazute dispozitive automate de protectie impotriva


supracurentilor sau dispozitive diferentiale de protectie (ca masura suplimentara de
protectie) selective, de tip S ( cu valoarea curentului diferential I∆n=30mA - pentru
circuitele de prize ) si dispozitive de protectie diferentiala de mare sensibilitate, de tip G (la
care I∆n=100mA – pentru circuitele de iluminat).

Conform NP-I7/2011, protectia prin deconectare automata a alimentarii poate fi aplicata


schemei de legare la pamant ce se va realiza pentru acest obiectiv ( schema de tip TNS),
unde nulul de protectie va insoti faza si nulul de lucru pana in tabloul general. Acelasi
sistem TNS se va aplica si la tablourile generale aferente fiecarei cladiri pana la posturile
de transformare. Tot pentru protectia impotriva atingerilor indirecte se va realiza legarea
tuturor partilor metalice, respectiv : carcasele metalice ale tablourilor, estacade metalice
ale diferitelor echipamente la priza de pamant artificiala prin platbanda OLZn 25x4mm,
conform Re-Ip 30-2004 Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la
pamant.

Au fost prevazute prize de pamant naturale pentru cladirele "casa oaspeti" si "birouri",
cabina poarta, statie incendiu exterior, statie pompe de caldura, care conform NP17/2011
vor fi racordate la o bara de egalizare a potentialelor – BEP- la care se vor racorda si
celelalte tipuri de instalatii.

Au fost prevazute in proiect prize artificiale de pamant pentru cladirile Laser, Gamma,
Laboratoare si Ateliere, precum si pentru iluinatul exterior.
La cererea beneficiarului pentru cladirile laser si gamma s-au prevazut suplimentar prize
de pamant artificiale montate in sapa placii peste subsol.
Prizele se vor executa cu platbanda din cupru Cu 25x4mm pozitionata in forma de retea,
cu latura de 1m. Acestea asigura protectia echipamentelor specifice proceselor
experimentale.
Prizele se vor suda la randul lor la o centur perimetrala din platbanda de cupru Cu
25x4mm, sudurile executandu-se la distanta de 3 metri.
X. INSTALATIA DE PROTECTIE CONTRA DESCARCARILOR
ATMOSFERICE

Aceasta instalatie a fost proiectata proiecta conform normativului NP-I7/2011.


A fost prevazut un dispozitiv de protectie tip PREVECTRON amplasat la cota cea mai
inalta a cladirii de birouri care va realiza conul de protectie corespunzator pentru cladirea
de birouri, cazare si cantina.
Deasemenea a fost prevazut inca un dispozitiv PDA tip PREVECTRON la cota cea mai
inalta caldirii Gama care va realiza conul de protectie pentru cladirile speciale, raza conului
fiind de 75m.
Cele doua dispozitive tip PREVECTRON constituie sistemele de captare ale intensitatii
curentului rezultat dintr-o descarcare atmodferica.
Sistemul de coborare se va realiza prin platbanda OLZn 25x4mm, iar legarea la priza de
pamant artificiala separata de celelalte prize de pamant se va face prin piese de separatie.

XI. INSTALATII DE PROTECTIE – NUL INFORMATIC.

Tinand cont de valoarea si importanta echipamentelor informatice cu care vor fi dotate


cladirile obiectivului, s-a prevazut in proiect o protectie suplimentara a acestora. Astfel, se
vor realiza prize artificiale numai pentru echipamentele de informatica, care prin platbande
OLZn 25x4mm se va racorda la BEP. La BEP-urile cladirilor respective vor fi racordate
conductoare de cupru (Fy 16mmp) ce constituie nulul informatic principal , din care vor fi
derivatii ale nulului secundar, realizat cu conductor FY 10mmp, pentru protectia ecranelor
echipamentelor informatice.

XII. Exigente de calitate

Prin proiect au fost respectate urmatoarele exigente de calitate :

Rezistenta la stabilitate se realizeaza prin :


U Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii;
U Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a
corpurilor de ilminat, care nu produc deteriorari si uzura;
U Rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor la temperaturile de utilizare;
U Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (cum ar fi asigurarea tabloului electric
impotriva rasturnarii, utilizarea conductorilor flexibili, cu rezerva la rosturi)
Siguranta la foc se realizeaza prin :
U Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de
constructie;
U Incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu, respectiv de pericol
de explozie;
U Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;
Siguranta in exploatare se realizeaza prin :
U Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice, prin atingere directa, sau indirecta ;
U Securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal : protectia la
suprasarcina si la scurtcircuit;

Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a


dezvoltarii de substante nocive sau insalubre , de catre instalatiile electrice;

Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin limitarea nivelului de zgomot (cu


respectarea reglementarilor in vigoare) al echipamentelor, utilajelor etc, prevazute in
prezentul proiect, asigurand totodata confortul acustic al utilizatorilor cladirii.

Intocmit,
ing. G. Bratu

S-ar putea să vă placă și