Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T.

Popa”, Iaşi
Facultatea de Medicină Dentară
Disciplina: Sănătate Publică şi Management Medicală

Lucrare practica nr 4

Dezvoltarea identităţii laboratorului de tehnică dentară


Lupu Iulian Costin asist.univ

Laboratorul de tehnica dentara implică un aspect fiananciar și un aspect profesional în


dezvoltarea sa. Formarea identitaţii laboratorului are la baza o serie de particularităţi, ce țin de
valorile pe care le promovează, de serviciile prestate şi modul de colaborare cu medicii. Aceste
particularităţi sunt importate pentru a se poziționa corect pe piața medicală. Articolul are ca scop
studierea suciintă a dezvoltării identităţii unuia dintre cele mai de succes laboratoare de pe piaţă
la ora actuală.

În cadrul unei concurențe tot mai crescute pe piața de servicii medicale din domeniul medicii
dentare, nevoia de detașare a devenit tot mai acută.
Din momentul în care un tehnician dentar deschide un laborator de tehnică dentară trebuie să
aibă în vedere o serie de factorii care îi vor determina evoluția pe piața medicală, modul în care va
colabora cu viitorii clienți cu medicii, cu cabinetele de medicină dentară. Acești prim factori vor
determina identitatea laboratorului, imaginea pe care o vor percepe medicii despre laborator.
Elementele de bază ale identității ale unui laborator de tehnică dentară sunt aceleași ca pentru
orice firmă care vrea să devină un brand. Acestea trebuie să aibă la bază răspunsurile la
următoarele întrebări:
1. Tipul de servicii, produse ( lucrări protetice)
2. Ce valori vrea să promoveze ( calitate, consecvență, promptitudine, diversitate, )
3. Numele firmei ( proveniență, reprezentativitate)
4. Calități ce diferențiază de ceilalți competitori ( accesibilitate, calitatea materialelor
folosite, gamă completă de lucrări, perpetuă modernizare și perfecționare)
5. Cărei categorii de clienți se adresează laboratorul (medici cu o anumită pregătire și dorință
de perfecționare )
6. Mesajul principal pe care trebuie să-l transmită ( servicii premium sau accesibile,
importanța echipei medic-tehnician)
7. Medii de promovare: papetărie, semnalistică, personalizări obiecte, website
Aceste elemente trebuie să fie distinctive, coerente cu mesajul pe care firma vrea să-l
transmită. Pe lîngă elementele ce rezultă de aici particular și foarte important este numele
tehnicianului principal și ce reprezintă el. În momentul în care un medic decide să înceapă o
colaborare cu un laborator de tehnică dentară aceasta vine după ”o certare” recomandare din
partea colegilor, ce are la baza o serie de factori cum ar fi reputația laboratorului, raportul preț
serviciu ( lucrare protetică ), materiale. Din păcate datorită crizei prin care trece economia în
general majoritatea medicilor dau cea mai mare importanță criteriului calitatea lucrării preț.
Criterii cum ar fi pregătirea teoretică a tehnicianului dentar, de tehnologiile folosite, modul în
care se va desfășura comunicarea cabinet laborator au o pondere mult mai mică.

1
Identitatea unui laborator de tehnnică dentară are un rol important și în anticiparea
medicului față de ”pasiunea de arta dentară” a tehnicianului, de calitatea serviciilor, de tipurile de
material folosite , de consecvență, de lipsă a compromisurilor, și nu în ultimul rînd, față de
tehnologia utilizată. Să încerce să creeze o altfel de relaţie între tehnicianul dentar şi cabinetul
stomatologic,consolidată pe comunicare, încredere şi calitate, astfel ca pacientul să aibă cel mai
bun rezultat pentru prețul plătit.
In cazul laboratoarelor de tehnică dentară, pozitionarea consta, printre altele, in stabilirea
setului de servicii de care poate beneficia medicul implicit pacientul. Spre exemplu, pot exista
laboratoare specializate pe diverse tipuri de lucrări protetice ceramică pe zirconiu, protetică pe
implante, folosind diverse programe de calculator . In acelasi timp, la o asemenea pozitionare,
trebuie avut in vedere amortizarea investitiilor cotisitoare, lucru care presupune ca targetul
laboratorului sa fie compus din clienti ce apreciază calitatea și actualitatea soluțiilor protetice.
Este recomandat ca toate alegerile facute in cadrul procesului de pozitionare sa se reflecte si in
identitatea vizuala a laboratorului respectiv, pentru ca toate aceste atuuri sa fie comunicate si
potentialilor clienti medici ai laboratorului.
Pașii pe un laborator îi face în mod obișnuit sunt: un tehnician cu un bagaj de cunoștințe și
experiență dobândit prin colaborarea la un laborator își deschide un laborator propriu. În acest
moment importantă este acumularea de cunoștințe teoretice mai ales prin studiu individual
( pasiune pentru nou ) și de aplicare corectă și fără compromisuri a metodelor tehnologice
necesare în realizarea unei lucrări protetice. Toate acestea trebuie să aibă ca numitor comun
dorința de perfecționare, de autodepășire profesională. Exigența în obținerea lucrărilor protetice
și a etapelor intermediare trebuie extinsă din laborator în cabinet și invers.
Dacă laboratorul începe să aibă succes apare o dilemă cu câți medici voi putea colabora,
prețurile pe care le practic sunt corecte, și apare nevoia angajării sau începerea colaborării cu un
coleg. De asemenea intervina nevoia achiziționării de tehnologii noi, atît în vederea introducerii
unor noi servicii cît și a ergonomizării timpului de realizare a lucrărilor. Managementul de
calitate impune ca regulă de aur achiziționarea de aparatură de tehnologie nou pentru a putea
ofere o creștere, dezvoltare serioasă a firmei împreună cu perfecționarea continuă și calitativă a
angajaților.
Odată cu creșterea numărului de medici colaboratori apare nevoia de sistematizare a
lucrului în etapele de realizare a lucrărilor. Vor apărea astfel tehnicieni ultra specializați pe
anumite faze de laborator având avantajul calității și timpului scurt de lucru. De asemenea
aceștia vor fi promovați în funcție de grandul de pregătire, asimilare de cunoștințe practice, și în
ultimul rînd al talentului. În ultimul timp datorită încercării de a scurta intervalul de timp ce
apare cu pierderea timpului cu transportul între colaboratori și de a deveni mai promți în
satisfacerea solicitării mediciilor, o parte din laboratoare au delegat un angajat cu trsnsportul.
Acesta este o persoană ce face legătura între cabinet și laborator, putînduse face mai multe probe,
retușuri în aceeași zi.
Laboratoarele de vârf au început să implementeze și să dezvolte și chiar ”să oblige” medicii
colaboratori să se perfecționeze prin serii cursuri, hands on-uri și workshopuri, organizate în
cadrul acestora. Acestea au rolul să asigure un limbaj comun și un anumit nivel de pregătire
profesională cu dezvoltatea abilităților teroretice și practice, ce vor determina implicit o creștere
a calității și exigenței în aplicarea soluțiilor protetice.
Această strategie am regăsito și la laboratorul de tehnică de ntară WWD, care au dezvoltat
conceptul ”CREȘTEM ÎMPREUNĂ”. Concept ce este adăugat la valorile pe care regăsi apoi în
calitatea finală a lucrărilor.

2
Chiar de la început pentru a-și promova identitatea laboratorul a trebuit să investească la
imagine, adică la elementele de identitate vizuală. Identitatea astfel creată era necesar să fie
congruentă pentru a transmite un mesaj coerent convingător atăt pentru medici căt și pentru
pacienți.
Laboratorul pe parcusul evoluție sale datorită creșterii și a nevoii de a se diferenția cît mai
bine de competitori, s-a repoziționat și-a schimbat numele și a conceput o campanie de
promovare a valorilor care au stat la baza dezvoltării sale iniţiale.
Numele ales White Works vine ca o raţiune firească legată de valorile suţinute de filozofia
laboratorului. Odată cu schimbarea numelui laboratorul pune accent pe standardul calităţii şi
exigenţei lucrărilor produse , condiţie cerută şi din partea medicilor. Identitatea laboratorului de
tehnică dentară se confundă cu valoarea exigenţei profesionale. Acest aspect este susţinută de
personalitatea şi experienţa tehnicianului coordonator, şi este regăsit în seriozitatea şi
resposabilitatea fiecărei etape de lucru .
O alta valoare promovată este promptitudinea în livrarea lucrărilor protetice. Pentru a
realiza acest lucru în laborator s-a decis o organizare deosebită internă cu formare de specialişti
pe fiecare faza de lucru şi tip de lucrare. Aceasta a presupus respectarea unor standarde de
calitate şi o obligaţie în pregătire şi evaluarea continuă a colaboratorilor interni. Laborator pe
lîngă tehnicianul coordonator care se ocupă de componenta profesională, medicală a afacerii, are
şi un manager care se ocupă de supravegherea coordonării lucrărilor şi de a menţine legătura cu
cabinetele, distribuitorii de materiale, de angajaţi ca resursă umană. La aceasta se adaugă
asigurarea transportul cu maşina laboratorului, firme de curierat ceea ce are ca finalitate un
interval de timp extrem de scurt din momentul amprentării şi a livrării lucrării finite. Acest
interval de timp este foarte greu de egalat de competitori.
Standardul ridicat de profesionalism este susţinut atăt de pregătirea tehnicienilor cât şi prin
materialele şi tehnologia de ultima generaţie folosită. Imaginea rezultată este aceea de
exlusivitate şi preţiozitate ce se va reflecta şi asupra mediilor prin impactul pe care o are asupra
pacienţilor ce ajung în laborator pentru diferite etape.
Toate aceste valori nu pot fi suţinute decât de pasiune pentru nou pentru excelenţă pentru
autodepăşire, această filozie trebuie înţeleasă de toţi angajaţii. Această pasiune se regăseşte şi în
modul în care sunt tratate cazurile cu dificultate ridicată.
Identitatea laboratorului comportă şi o latură ce aparţine comunicării verbale. Aceasta
presupune un stil de comunicare studiat, anumite tipare verbale. Acesta este întregit de atitudinea
angajaţilor de entuziasmul şi siguranţa că orice situaţie are o rezolvare.
O particularitate o reprezintă un spațiu alocat dn laborator pentru o sală pentru cursuri de
perfecționare atât pentru tehnicieni cât și pentru medici, fiind dotată corespunzător.
Identitatea vizuală reprezintă o componentă importantă a laboratorului dovadă fiind și
alocarea de fonduri în acest sens. Astfel a rezultat o imagine caracteristică aparte ce se denotă
exactitate prețiozitate exigență, fiind folosite culori de alb și mov și cu un font ușor lizibil.
Acestea fiind aplicate pe toate mediile firme , tipizate : cărți de vizită, cataloage, broșuri, reclame
postere, birotice: pixuri, agende, calendare. O notă aparte o constituie catalogul de servicii pentru
medici și pacienți ce folosește un limbaj nepretențios dar foarte sugestiv în explicarea anumitor
lucrări, fiind insoțite și de imagini explicite. Folosinduse de feedbackul medicilor laboratorul a
creeat un șablon de fișe de laborator, caiet de programări pentru medici. Semnalistica
laboratorului este foarte eficientă pacienții găsind ușor locația. Imaginea exclusivistă a
laboratorului ce reies din elementele de identitate vizuală este folosită şi de către medici pentru a

3
convinge pacienţii care ajung la tehnician de calitatea lucrării ce va fi aplicată. Personalul care
intră în contact cu pacienții sunt instruiți special pentru a avea o atitudine corect etică.
Laboratorul este foarte atent la feedbackul pe care îl oferă medicii și pacienții. Pagina web
este completă oferiind informații medicilor și mai ales pacienților. Informații legate de lucrările
dentare, materiale, medici colaboratori, echipa White Works, scopul laboratorului și valorile
promovate. Acest instrument oferă informații legate de curiozitățile, îngrijorările paciențiilor dar
și de elementele cărora le dau aceștia importanță legate de materiale și lucrările dentare.
Informațiile sunt apoi folosite pentru a se adapta la cerințele și nevoile pacienților insistânduse
mai mult pa anumite aspecte care ar fi putut scăpa atenției cum ar fi alegerea culorii, diferențele
dintre masele ceramice folosite.
Identitatea acestui laborator este de urmat și de alte laboratoare care se bazează numai pe
un preț scăzut neluînd în seamă creearea unei imagini solide bazată pe seriozitate profesionalism
și lucrări de calitate superioară. De asemenea importanța cu care este tratată și pregătirea
medicului denotă o caracteristică importantă.

În concluzie pentru a avea succes un laborator trebuie să aibă o identitate clară. Pentru
aceasta este necesar să fie consecvent în respectarea unui set de valori să caute să aplice ultimele
tehnologii, materiale săși dezvolte anumite abilități de comunicare cu medicii și pacienți și nu în
ultimul rînd să investească în imagine.